Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet."

Transkript

1 ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet.

2 P. Marcello feirer spansk Messe i St. Svithun Våre gjesteprester: P. Marcello fra Argentina Tillit til Kirken blant vanlige folk er viktig I en undersøkelse i hele Sør-Amerika nylig kom det frem at Kirken nyter enorm tillit blant folk flest. Større enn offentlige institusjoner og private foretak. Dette sier p. Marcelo Gabriel Jofré, ansvarlig for nasjonalsjelesorgen blant de spansktalende i vår menighet. Han mener dette viser at Kirken i Sør-Amerika har klart å dra omsorg for fattige og nødlidende, og at menighetene er solidariske med dem som har lite. - I Latin-Amerika er Kirken raskt ute når noen trenger hjelp. Kirken oppfordrer også folk til å hjelpe hverandre. I Norge har jeg av og til inntrykk av at å gå i kirken nærmest er som å gå på kino: for å bli litt underholdt og for å treffe venner, sier p. Marcelo. P. Marcelo Gabriel Jofré er 45 år gammel, født 24. januar 1964 i Buenos Aires. Han tilhører bispedømmet Morón som ligger i Buenos Aires. Han ble presteviet 4. oktober 1991, og har vært kapellan i to menigheter, før han ble sogneprest, først i Santa Maria del Niño Jesú og deretter i Cristo Rey. - Hva fikk deg til å komme til Norge? - Det var p. Arne Marco Kirsebom som var i Argentina i en periode. Han inviterte meg til å komme på besøk i Norge, og jeg møtte da den daværende biskop, Gerhard Schwenzer. Det var biskjop Schwenzer som spurte om jeg kunne overveie å komme og være en stund i Norge for å ta meg av sjelesorgen blant de spansktalende. Men min biskop sa nei. Så fikk vi nye biskoper i både Oslo og Morón, og dermed ble det gjort en avtale om meg mellom de to bispedømmer. Avtalen skulle vare i tre år med mulighet for forlengelse. Nå har jeg vært her i fire år, og har altså bare to år igjen. - Hvorfor er det viktig med messer på spansk? - Folk føler seg glade når det er messe på spansk. Men det er rimeligvis grenser for hvor lenge vi kan fortsette med en del av aktivitetene. Jeg kan ikke ha katekese på spansk for barn, fordi deres spanskkunnskaper ikke er gode nok. Barn av spansktalende foreldre går på norske skoler og i norsk katekese. Men spansk sjelesorg er mer en bare messe, det er kultur, det er tradisjoner innen sang, andaktsliv og det er flere andre religiøse tradfisjoner med forskjellige gudstjenesteformer. Dessuten er kirken det eneste sted der alle latinamerikanere kan møtes. Messen er én ting, og den er viktig. Men så er det 2

3 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger INNHOLD NR P. Marcello Gabriel Jofré kirkekaffe og andre sosiale møtesteder innenfor Kirken. Og endelig forekommer det at noen trenger hjelp til praktiske, åndelige eller personlige problemer. Da er kirken er viktig institusjon og et viktig møtested. Men jeg insisterer på at de er viktig for spansktalende å komme til kirken også de helger når det ikke feires messe på spansk. - Hva består nasjonalsjelesorg på spansk i? - Det viktige er å organisere et latinamerikansk fellesskap: å se til at de forskjellige aktiviteter for denne sproggruppen fungerer i menigheten. Så er det åndelig veiledning. Vi skal i Stavanger ha en spesiell oppmerksomhet rettet mot barn, unge og ektepar i tiden frem til jul. Vi har en rekke temaer som skal diskuteres i de helgene den spansktalende presten er her i Stavanger. Neste år skal vi organisere temaer for andre grupper for å nå flest mulig. Vi legger planene slik at gruppene kan møtes også når det ikke er spansktalende prest i Stavanger. Og så er sakramentsforberedelse for voksne en viktig aktivitet innenfor nasjonalsjelesorgen for den spansktalende. - Hvilke tanker gjør du deg om fremtiden for nasjonalsjelesorgen? - Jeg tror nok behovet for sjelesorg på spansk kommer til å bli mindre i fremtiden. Men enn så lenge er spansktalende en av de største nasjonalgruppene i Norge. Derfor håper jeg fortsatt vi kan ha dette tilbudet til dem i Den katolske kirke i Norge, sier p. Marcelo. Våre gjesteprester Side 2 P. Oddvars hilsen Side 4 Vi trenger hverandre Side 5 Spansk førstekommunion Side 6 Ungdomstur Side 8 Katekettur Side 10 Ny Diakon! Baksiden Forsidebildet: P. Oddvar hilser Giudita Muri etter sin siste høymesse i St. Svithuns menighet. 3

4 Takk for tre år i Stavanger (f.eks. sykdom, dødsfall, samlivsproblemer) dager, knyttes det jo ganske sterke bånd mellom prest og menighetslemmer. P. Oddvars siste høymesse i St Svithun. Når jeg nå skriver en kort avskjedshilsen til menighetsbladet, har vi allerede vært ei uke i Oslo. Og som jeg regna med, er arbeidet her i St. Hallvard nesten det samme som i St. Svithun - selv om menigheten her er mye større, med medlemmer. I helgene er det travelt med messer, dåp og bryllup, mens det er en del roligere i ukens løp. Sist fredag sendte vi ut katekesebrev til alle barn fra 3. til 9. klasse (over 800 brev tror jeg), så når katekesen begynner, blir det travlere. St. Hallvard menighet har (som St. Svithun) også flere ekstra messesteder; i Holmlia (Oslo sør) er det messe hver søndag, og på Nesodden to ganger i måneden. Ulikt Stavanger er det mange søster-kommuniteter, bl.a. ligger Elisabeth-søstrene, Joseph-søstrene og dominikanerinnene på Lunden innenfor vår menighet. Og disse første ukene vikarierer jeg en del hos Joseph-søstrene på Grefsen, siden deres faste prest er på ferie. Det er nå nesten ti år siden min ordinasjon, men fortsatt er jeg den eneste gifte presten i Norge, og dette skaper enkelte praktiske utfordringer. Jeg har aldri opplevd det som noe problem mht kontakten med menigheten, i messefeiring og pastorale oppgaver, men mht arbeidsoppgaver og bosituasjon er det fortsatt mye uavklart. Etter Vatikanets regler kan jeg ikke ha noen form for ledende stilling i en menighet, som sogneprest e.l.. Og når det gjelder boforhold har bispedømmet ikke helt klart å finne ut hvordan de skal behandle meg. Vi hadde bodd i Bergen til sammen 11 år (seks år som prest og fem år mens jeg forberedte meg til ordinasjonen) da jeg skrev til biskopen, og sa at han om ønskelig kunne flytte meg til et annet sted. Jeg nevnte da at det mest aktuelle stedet ville være Oslo-området, der min kone kunne få et permanent bosted, mens jeg kunne flere ting innenfor dette katolsk-folkerike området. Men i 2006 hadde biskopen et presserende behov for meg i Stavanger for et par år, så da flyttet vi dit. Men vi måtte selge vår leilighet i Bergen, for å bo en stund i Stavanger - og spesielt min kone følte at oppholdet i prestegården i Stavanger var av svært midlertidig art. Nå har vi fått det som vi opprinnelige hadde tenkt; vi har kjøpt oss en leilighet i Oslo, der vi som familie kan bo i en hel del år (håper vi), mens biskopen kan bruke meg til de arbeidsoppgavene her som han måtte ønske. Vi savner allerede mange mennesker i Stavanger, Sandnes, Egersund og andre steder, men slik er dessverre prestenes liv. Jeg har det på samme måte med Bergen og Arendal; begge de stedene var jeg prest i seks år. Når man har vært sammen med mennesker i gode (f.eks. dåp og bryllup, førstekommunion, konfirmasjon) og onde 4 Dette er grunnen til at vårt opphold i St. Svithun menighet ble kortere enn jeg selv og kanskje flere menighetslemmer skulle ønsket, men jeg har fått mange gode venner i menigheten der vest, og håper at vi kan holde kontakt med hverandre. Pastor Oddvar Moi

5 Fra prestens penn.. Vi trenger hverandre Ferien er over for de fleste av oss, og vi ser frem mot et nytt arbeidsår. Vi har tatt farvel med p. Oddvar Moi og ønsker ham lykke til i sin nye stilling som kapellan i St. Hallvard kirke i Oslo. Samtidig ønsker vi velkommen diakon Per Einar Odden som skal være hos oss i praksis som prestestudent frem til 12. juni, - foreløpig. Vi kan håpe at han efter sin prestevielse kan fortsette hos oss, men det er ennå ikke avgjort. I skrivende stund arbeider våre konsulenter med å gå gjennom innkomne anbud på kirken. Vi har fått tilsagn om lån i Sparebanken Pluss, så det ser ut til at finansieringen er i orden. Når anbudene er vurdert, vil vi få en bedre oversikt over de totale omkostningene med kirkeutvidelsen. I mellomtiden må vi fortsette aktivitetene så godt vi kan i de lokaler som står til disposisjon for oss, kontorer, klasserom og menighetssal. Vi skal ikke bare bygge en kirke rent konkret. Men vi skal ikke minst bygge opp et fellesskap, Jesu Kristi Legeme i Stavanger, synlig for verden. I dette arbeidet skal alle finne sin plass. Det er oppgaver nok til at enhver som føler de har noe i bidra med skal kunne finne sin plass. Fellesskapet trenger alle hjelpende hender som er villige, - både praktisk, som lærere i undervisningen, og på en rekke andre områder. Uten legfolkets innsats ville vi måtte innskrenke virksomheten ganske betydelig. Vi har bruk for alle og ingen jobb er for ubetydelig. Veien frem til virkeliggjøringen av kirkeutvidelsen har vært kronglete. Vi har ikke fått særlig hjelp fra den kommunale administrasjon i Stavanger. Forberedelsene er blitt adskillig dyrere på grunn av et motvillig kommunalt byråkrati. Heler ikke politikerne har, med få hederlige unntak, vært særlig velvillig innstilt i annet enn talemåter. Kanskje noe å huske ved det kommende valget? Planene for nybygget er ikke forandret siden vi første gang presenterte dem for tre år siden. Det er derfor trist å tenke på at bygget kunne stått ferdig for lengst og langt rimeligere enn det nå blir dersom ikke Stavanger kommunes administrasjon og politikere hadde vært så avvisende. Nå går vi snart i gang, og kan se frem til et aktivt år med bygging både på det praktiske og på et mer åndelig plan. Det er mitt håp at vi skal kunne utvikle menigheten og kirkebygget slik at vi vokser sammen til et sterkere fellesskap, som kan bidra til det kristne liv i Stavanger. Jeg ønsker dere alle Guds rike velsignelse for det kommende arbeidsår. ROLF K. PAHLE BOWITZ SOGNEPREST 5

6 Spansk Førstekommunion For første gang var det en egen spansk messe for Den Første Hellige Kommunion. Det var p. Marcelo Jofré som feiret messe på spansk 14. juni, og som ved den anledning gav Den Hellige Kommunion for første gang til Cristina Acosta, Arelis del Valle og Leomar José Heredia Gómez. Det ble en svært høytidelig anledning for de barn som mottok eukaristien for første gang, men også for deres foreldre, slektninger og venner. Under messen sang det spanske koret, som består av både barn og voksne, og deretter var det stor fest for alle i menighetslokalet. Vi er takknemlige for at våre barn har mottatt dette tegn på fellesskapet i Kristus og vi ber om at Kristus som er verdens lys, lyser for dem alle på deres vei gjennom livet. Arelia Gomez 6

7 Katekesedatoer for skoleåret Høst 2009 Gruppe I Lør 22. august Lør 12. september Lør 17. oktober Lør 7. november Lør 5. desember Gruppe II Lør 29. august Lør 19. september Lør 24. oktober Lør 20. november Lør 12. desember Høstferie uke 41, oktober Skolefri Sandnes og Stavanger 13. november Vår 2010 Gruppe I Lør 9. januar Lør 6. februar Lør 6. mars Lør 10. april Lør 8. mai Gruppe II Lør 16. januar Lør 13. februar Lør 13. mars Lør 17. april Lør 15.. mai Førstekommunion lørdag 22. mai (reserve også mandag 24. mai, 2. pinsedag). Konfirmasjon lørdag 1. mai. Lærermøter høsten pedagogisk kurs 18. august 3. oktober 8. september 28. november 13. oktober 10. november Medlemskap i NUK via katekesen Mange menigheter i OKB har i dag innmelding til Norges Unge Katolikker (NUK) via katekesen, og det er besluttet å innføre dette også her i St. Svithuns menighet. Dette vil føre til at NUK når ut til mange flere med sine tilbud. Medlemskapet vil være en viktig økonomisk støtte og det vil gi NUK mer i statstøtte. NUK på sin side bidrar så med økonomisk støtte til lokallagene rundt om i menighetene. NUK tilbyr blant annet: - støtte til lokallagene - utgir blader til alle aldersgrupper - arrangerer påske og sommerleirer - ledertreningskurs - ministrantarbeid - turer til Verdensungdomsdagene - adventsaksjon sammen med Caritas Medlemskontingenten er på kr.100, og disse går inn som en del av katekeseavgiften. Når hver familie betaler avgiften i august, kan de krysse av om de ønsker at deres barn skal blir medlem i NUK. En god del barn- og unge er allerede medlemmer. Katekeseavgiften er på kr. 250,- for et barn og 400 for flere barn, da vil altså menigheten sørge for at kr. 100 av aktuell katekeseavgift går til NUK. Se gjerne for å få et innblikk i et stort aktivitetsnivå for kirkens unge. Lærer på søndagskolen eller katekesen? Er du interessert? 5 lørdager dette skoleåret kan vi tilby kurs i pedagogikk for våre lærere og for deg som kan tenke deg å bli en del av vårt flotte lærer team. Emnene er; - førskolepedagogikk - pedagogikk for mellomtrinnet - å snakke med ungdom - teologiske basisemner - kateketikk (hva er en kateket og hva er katekese) Kurset er et samarbeid mellom Kateketisk senter i OKB og katekesen i de enkelte menigheter. Ta gjerne kontakt med Elin for mer informasjon. 7

8 Ungdomstur til Østhusvik Lørdag 6 juni invaderte 40 ungdommer familien Ohm Ekroll`s hytte på Østhusvik i Rennesøy. Det var 20 av våre konfirmanter som drog av sted tidlig formiddag, og 20, 5-7 klassinger som kom om ettermiddagen. P. Rolf feiret en nydelig utendørsmesse med oss, en god opplevelse for både de unge og ledere. Etterpå var det natur sti, bading, krabbefangst og fotball. Hvor mange pølser som kom på grillen har ingen oversikt over, men mange var det. Mor til 2 av våre ministranter hadde likså greit svingt opp med 70 deilige vårruller, skal si maten smakte. Det var premieutdeling for den glitrende gode naturstien/quizen laget av Monica. Selv de yngste kunne pusle sammen bitene i trosbekjennelsen på kort tid, hurra! Klokken reiste 5-7 klassingene til byen, med løfte om at de også skal få ligge over en gang. Konfirmantene var igjen til søndag med sine 4 ledere. Takk til Thomas, Thinh, Kristian og Anne Kristine for en vellykket helg. Under: Ungdommen samlet i Østhusvik. Til høyre: P. Rolf feirer messe. ELIN EKROLL 8

9

10 Sandra Quesada, vert Kåre Ekroll og Claudia Fossen Katekettur D et er helt på sin plass og si tusen takk til våre kateketer for den viktige jobben de gjør for menighetens barn og unge. Det gjorde vi ved å invitere til sommeravslutning på Østhusvik. Vi hygget oss med god mat og drikke, og stemningen var upåklagelig, og for de som ikke hadde anledning til å være med denne gang, ble vi enig i å gjenta det hele neste år. Det er viktig at også våre kateketer trives og har det hyggelig sammen. Takk til dem og takk til p. Oddvar for hans store innsats for katekesen i St. Svithun. Elin Ekroll Foran Xuan Nguyen og Sandra Quesada. 2. rekke; Anna Karina Bosse, Grete James, Isabel Stangeland, Anne Marie Tran, Monika Koppe og Claudia Fossen. Bak; P. Rolf, Marianne Fredagsvik, Elin Ekroll og p. Oddvar 10

11 Innføringskurs i troen Katolsk tro og kristenliv innføringskurs i troen vil også i år bli gjennomført i St. Svithuns menighet. Kurset starter onsdag 2. september med messe kl , og fortsetter så ca. kl i menighetssalen, inngang fra plassen mellom kirkebygget og kontorbygningen (St. Svithuns gt. 8). Kurset er beregnet på alle som ønsker en grunnleggende innføring i katolsk tro og praksis. De som ønsker å konvertere til Den katolske kirke, men også de som har vært borte fra kirken i en periode og ønsker å gjenoppta sin praksis, er velkomne som kursdeltagere. Dessuten finnes de ikke-katolske ektefeller som ønsker å vite mer om deres ektefelles tro og praksis. Det kan også være noen med utenlandsk bakgrunn som ønsker et norsk religiøst ordforråd, eller noen som rett og slett er nysgjerrige på hva Den katolske kirke står for, uten å ha andre planer. Alle er hjertelig velkomne til kurset. Kursleder er p. Rolf Bowitz, og kurset går frem til påske 2010, med kursdag hver annen onsdag (2., 16., 30. september osv). Kurset koster kr. 150, pluss kr. 150 for kursboken Den katolske kirkes katekisme kompendium. Det er ikke nødvendig med påmelding, det er bare å møte opp første kursdag, 2. september. Voksenkatekese St. Svithuns menighet vil også i år tilby flere kurs om katolsk tro. Innføringskurset Katolsk tro og kristenliv eller Troskurs 1 starter 2. september. Det vil bli satt i gang to troskurs for voksne. Det ene vil være et bibelstudieskurs med utgangspunkt i Efeserbrevet, og det andre v il være et samtalekurs som forutsetter aktiv deltagelse fra dem som deltar i kurset. Nærmere detaljer om disse kurs vil bli offentliggjort senere. Svineinfluensa I forbindelse med svineinfluensaen som herjer i verden ser jeg det nødvendig å innføre midlertidige forholdsregler, etter anbefaling fra biskop Bernt Eidsvig. For å begrense smitte innføres det fra og med 1. august 2009 følgende regler gjeldende for St. Svithuns menighet: - Obligatorisk mottakelse av kommunion i hendene. Munnkommunion er fra og med i dag midlertidig ikke tillatt. - Fredshilsen endres til å være bare muntlig ikke ved at en gir hverandre hånden, men bare nikke mot hverandre og sier for eksempel Guds fred eller lignende. - Det blir øket saltmengde i vievannet. Saltet nøytraliserer bakterier - Det blir innført spesielle regler for prester, sakristaner og andre som steller istand til messen. Stavanger, 1. august 2009 p. Rolf K. Pahle Bowitz, Sogneprest

12 Hva skjer i St. Svithun? FASTE LITURGIER SØNDAGSMESSER Hver lørdag Kl Messe på norsk Kl Messe på polsk Hver søndag Kl 08.00: Messe på polsk Kl 09.30: Messe på engelsk Kl 11.00: Høymesse Kl 13.00: Messe Kl 15.00: Messe i Sandnes Kl 18.00: Messe på polsk Hver onsdag Kl Messe på polsk Første fredag i måneden Kl Messe på polsk Lørdag før første søndag i måneden Kl Messe i Egersund Første søndag i måneden Kl Tamil Torsdag før andre søndag i måneden Kl Spansk Andre søndag i måneden Kl Familie/barnemesse Kl Spansk Lørdag før andre søndag i måneden Kl Messe på Jørpeland Tredje søndag i måneden Kl Vietnamesisk Fjerde søndag i måneden Kl Filippinsk MANDAG - FREDAG Kl Messe. SAKRAMENTSTILBEDELSE Torsdag etter messen. ROSENKRANSBØNN Onsdag etter messen. 12 Søndag 30. august 22. søndag i kirkeåret B, Markus 7, 1-8a Tirsdag 1. september Kl Caritas åpent hus i menighetssalen Onsdag 2. september Kl Filippinsk styremøte i peisestuen Kl 18:45 Troskurs 1 Lørdag 5. september Kl Messe i Egersund Kl Ungdomskafeen i peisestuen Søndag 6. september 23. søndag i kirkeåret B, Markus 7, Ekstrakollekt til byggefondet Kl Caritasmøte i biblioteket Kl Messe på polsk i Finnøy Kl Messe på tamil Tirsdag 8. september Kl Læremøte Onsdag 9. september Kl Konfirmantkatekese Torsdag 10. september Kl Konfirmantkatekese Kl Messe på spansk Kl Spansk møte i m.salen Lørdag 12. september Kl Katekese gr. 1 Kl Messe på Jørpeland Kl Vietnamesisk ekteskapskurs Søndag 13. september 24. søndag i kirkeåret B. Markus 8, Barnemesse Kl Messe på polsk i Egersund Kl Messe på spansk Tirsdag 15.september Kl Caritas åpent hus i menighetssalen Lørdag 19. september Kl Katekese gr.2

13 Hva skjer i St. Svithun? Søndag 20. september 25. søndag i kirkeåret B, Markus 9, Kl Messe på vietnamesisk Tirsdag 22. september Kl 11.00: Eldretreff Torsdag 24. september Kl Menightesrådsmøte Lørdag 26. september Flerkulturell fest Starter med messe kl Deretter mat og underholding i menighetssalen til kl Søndag 27. september 26. søndag i kirkeåret B, Markus 9, Caritas-søndag Messe på filippinsk Onsdag 30. september Kl Konfirmantkatekese Torsdag 1. oktober Kl Konfirmantkatekese Lørdag 3. oktober Kl Ungdomskaféen i peisestuen Kl Messe i Egersund Søndag 4. oktober 27. søndag i kirkeåret B, Markus 10, 2-16 Ekstrakollekt til byggefondet Kl Caritas møte i biblioteket Kl 15.00: Messe på tamil Mandag 5. oktober Prestemøte på Mariaholm 5. oktober- 8. oktober Tirsdag 6. oktober Kl Caritas åpent hus i menighetssalen Lørdag 10. oktober Kl 17.30: Messe på Jørpeland Søndag 11.oktober 28. søndag i kirkeåret B, Markus 10, Barnemesse 13 Kl Messe på spansk Tirsdag 13. oktober Kl Læremøte Lørdag 17. oktober Kl : Katekese gr.1 Søndag 18.oktober 29. søndag i kirkeåret B, Markus 10, Misjonssøndag Kl 13.00: Messe på vietnamesisk Søndag 25.oktober 30. søndag i kirkeåret B, Markus 10, Kl Messe på filippinsk Torsdag 29. oktober Kl Menighetsrådsmøte Lørdag 31. oktober Kl Messe i Egersund Kl Ungdomskafeen i peisestuen Søndag 1. november ALLEHELGENSDAG Matteus 5, 1-12a Ekstrakollekt til byggefondet Kl Caritas møte i biblioteket Kl Messe på tamil Mandag 2. november Allesjelersdag, Johannes 11, eller Matteus 11, Tirsdag 3. november Eldretreff starter kl på Eiganes gravplass, så messe i kirken kl Kl Caritas åpent hus i menighetssalen Onsdag 4. november Kl Konfirmantkatekese Torsdag 5. november Kl Konfirmantkatekese Kl Messe på spansk Kl Spansk møte i menightessalen

14 Hva skjer i St. Svithun? Lørdag 7. november Kl : Katekese gr.1 Kl Messe på Jørpeland Lørdag 5. desember Kl Katekese gr.1 Kl Messe i Egersund Søndag 8. november 32. søndag i kirkeåret B, Markus 12, Peterspenger.Barnemesse Kl Filippinsk styremøte i peisestuen Kl Messe på spansk Tirsdag 10. november Kl Læremøte Lørdag 14. november Kl Vietnamesisk ekteskapskurs Søndag 15. november 33. søndag i kirkeåret B, Markus 13, Kl Messe på vietnamesisk Tirsdag 17. november Kl Caritas åpent hus i menighetssalen Onsdag 18. november Kl Konfirmantkatekese Torsdag 19. november Kl Konfirmantkatekese Lørdag 21. november Kl Katekese gr.2 Søndag 22. november KRISTI KONGEFEST. Johannes 18, 33b37 Kl Messe i Domkirken Ingen andre messer i Stavanger i dag. Torsdag 26. november Kl menightesrådsmøte Søndag 29. november 1. søndag i advent, Lukas 21, Kl Ungdomskafeen i peisestuen Tirsdag 1. desember Kl Caritas åpent hus i menighetssalen Onsdag 2. desember Kl Konfirmantkatekese Torsdag 3. desember Kl Konfirmantkatekese Søndag 6. desember 2. søndag i advent Lukas 3, 1-6 Ekstrakollekt til byggefondet Kl Caritas møte i biblioteket Kl Messe på tamil Tjenester i høymessene Dato Lektor Komm. utdeler 30. aug. T. Bourec S, Gardstøl 6. sept. A. Alfsen R. Narum 13. sept. L.A. Waraas T. Lenartowicz 20. sept. J. Marszalek J. Jørgensen 27. sept. M. Berntsen H. Bærheim 4.okt. T. Bourec M. Berntsen 11. okt. A. Alfsen R. Narum 18. okt. L.A. Waraas T. Lenartowicz 25. okt. J. Marszalek J. Jørgensen 1. nov. M. Berntsen H. Bærheim 8. nov. T. Bourec M. Berntsen 15. nov A. Alfsen R. Narum 22. nov. L.A. Waraas T. Lenartowicz 29. nov. J. Marszalez J. Jørgensen 6. des. M. Berntsen H. Bærheim 14 Hoppe etter Wirkola? Jeg har fått æren av å etterfølge Kari Berle som redaksjonssekretær i St. Svithuns menighetsblad, og gleder meg til å prøve å leve opp til Karis høye standard. Hennes år i jobben har gitt oss kanskje landets fineste menighetsblad, og det vil vi gjerne fortsatt ha! For å klare dette er vi avhengige av litt hjelp av og til: - Har du en idè til en artikkel? - Har du tatt noen gode bilder? - Savner du noe i menighetsbladet? Alle henvendelser mottas med takk. Hans Kr. Jakobsen

15 Døpte: Vi gratulerer med dåpen: 30. mai: Aram Benedict Baron 6. juni: Andreas Zachrisen og Cristina Tum- Cung 13. juni: Kevin Chudy Ukwueze og Adrian Egenes 20. juni: Natalia Gjerde og Filip André Jakobsen 11. juli: Liv Gemmer Kommedal 18. juli: Onyinye Anene, Mads Vigander, Christian Vigander og Aleksander Szydlik. 25. juli: Liv Bouet og Katelyn Coelho 8. aug.: Maria Marques-Ormøy 15. aug.: Jack David Dubois og Miriam Byrkjeland Nye medlemmer: Vi ønsker hjertelig velkommen til vår ny medlem Ragnhild Oanes som ble tatt opp i kirkens fulle felleskap 13. juni. Ekteeviede: 13. juni: Thu Van Le og Oliver Quang Hoang. 20. juni: Amanda Tuyen Le og Uy Vu Trinh Nguyen. KATOLSK FORUM Det planlegges tre arrangementer i Katolsk Forum høsten Dato, tema og foredragsholdere for foredragene vil bli annonsert ved en senere anledning. Kurs til våren Skal du gifte deg? Alle som planlegger et katolsk ekteskap skal gjennomgå et ekteskapsforberedende kurs. St. Svithuns menighet vil også vinteren 2009/2010 tilby kurs for alle som planlegger bryllup til våren/ sommeren Kurset vil gå over ca. fire kvelder og en lørdag, med til sammen 10 leksjoner. Det er viktig for planlegningen at vi så snart som mulig får en oversikt over dem som planlegger å gifte seg til våren/ sommeren neste år. Vi ber derfor alle som går i giftetanker om å melde seg til kontoret snarest med ønske om dato og sted for vielsen. Dette gjelder også for dem som bor i menigheten, men som tenker å gifte seg i utlandet. Spesielt når vielsen skal finne sted i utlandet, eller den man skal gifte seg med bor i utlandet, er det formelle krav fra statens og fra kirkens side som krever flere måneders forberedelser. Det er derfor viktig å komme igang også med de formelle og praktiske forberedelser snarest mulig. Alle henvendelse kan rettes til kontoret, tlf eller Anonyme Alkoholikere har møter i peisestuen, Løkkeveien 1. Alpha International Group har møter på engelsk hver fredag kl Norsktalende er også velkomne. Kontaktperson treffes på tlf WIARA NADZIEJA MILOSC møter hver lørdag kl , før messen på polsk. Kontaktperson på tlf eller

16 ST. SVITHUNS KATOLSKE MENIGHET ST. SVITHUNS GATE 8, 4005 STAVANGER. BANKKONTO: TLF , FAKS , E-post: HENVENDELSE TIL KONTORET : MANDAG - FREDAG KL PRESTENE TREFFES UTENOM KONTORTIDEN I FORBINDELSE MED HVERDAGS- MESSENE KL Web-side: MENIGHETENS PRESTER Rolf K. Pahle Bowitz, sogneprest Tlf Mobil Zygmunt Majcher OFM, kapellan Tlf Mobil ØVRIGE PRESTER Simon Vo Hoang Phuong Linh Tlf GJESTEPRESTER For de spansktalende: Marcelo Jofré, Tlf Mobil For tamiler: Jagath P. Gunapala Tlf For vietnamesisktalende: Louis Tien Tlf DIAKON Per Einar Odden Tlf Kontor Privat: SEKRETÆR Sandra Quezada UNDERVISNINGSKOORDINATOR Elin Ekroll ORGANIST Zbigniew Slaby VAKTMESTER Lieu Van Nguyen KIRKELIGE ASSISTENTER Hans B. Bærheim Le van Lai MENIGHETSRÅD Rolf K.P.Bowitz, formann Øystein Jensen, leder Tlf Thuy Van Bui, nestleder Tlf Claus Clausen, sekretær Tlf Per Einar Odden Sigrid Gundersen Tlf Olaug M. Johannessen Tlf Kazimierz Rochowicz Tlf Rune Norheim Tlf Vararepresentanter: Oddvin Mørch Rogstad Tlf Tor Arne Sajets Tlf OKBS PASTORALRÅD Isabel V. Stangeland, representant Thomasz Lenartowicz, vararepr. FINANSRÅD Åse Liseth Ormøy Tlf Kåre Bremnes Sverre Gardstøl KOORDINATOR FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEID Elin Ekroll Monica Ramse (vara) 16 LITURGIUTVALG Le Van Lai Hans Bærheim Robbert Huster Astrid Husebø Zbigniew Slaby Elisabeth Maine Rolf Bowitz Per Einar Odden UNDERVISNINGSUTVALG Elin Ekroll Anne Marie Tran Per Einar Odden KANNIKGT. 9 AS Mainolf Ramse, leder Tlf Marianne Fredagsvik Mauritz Rossavik Steinar Mæland Kristoffer Kommedal Rolf Bowitz Vararepr.: Henning Narum KATOLSK FORUM Anne Marie Gjølme, leder Tlf Grete James Anita Halsøy Rune Norheim. CARITAS STAVANGER Isabel Stangeland, leder Torbjørg Svela, sekretær Øystein Jensen Olaug Johannessen

17 Pavens bønneintensjoner September At Guds ord må bli mer kjent, tatt i mot og satt ut i livet som en kilde til frihet. At kristne i Laos, Kambodja og Myanmar ikke må tape motet når de møter store vanskeligheter ved forkynnelsen av evangeliet for sine brødre og søstre, men stole på Den Hellige Ånds kraft. Oktober At søndagen må oppleves som dagen da de kristne samles for å feire den oppstandne Herre ved nattverdsbordet. At hele Guds folk, som Kristus påla å gå ut i verden og forkynne evangeliet for all skapningen, må se sitt misjonsansvar som en viktig tjeneste for menneskeheten. November At alle mennesker av god vilje og spesielt de som har ansvar innen politikk og økonomi, aldri må glemme plikten til vern om skaperverket. At troende i de forskjellige religioner ved sin livsførsel og ved broderlig dialog må gi et klart bevis for at Gud bringer fred. Menighetsblad for St. Svithuns katolske menighet, St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger. Tlf Ansv. redaktør: Sogneprest Rolf Bowitz Red. sekr.: Hans Kr. Jakobsen, Skasv. 151, 4354 Voll Tlf Bladet sendes alle medlemmer i St. Svithuns menighet. Ca fem utgaver årlig. ST. SVITHUN 17 Grafisk design og produksjon: Redaksjonen v/ Hans Kr. Jakobsen Bildebehandling og trykking: Omega Trykk as Opplag: ca Ettertrykk tillatt ved kildeangivelse. Redaksjonen av dette nummer ble avsluttet mandag 17. august. Neste nummer: Ca. 28 november. Frist for innlegg: 11. november. Husk å melde flytting til menighetens kontor! St Svithuns kirke, St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger. Tlf:

18 SVARKUPONG: fast AvtaleGiro betalingsoppdrag Vennligst skriv tydelig! Navn:... Adresse:... Postnr.:... Poststed:... Kredit konto: JA, jeg ønsker å betale min faste givertjeneste til Byggefond i St. Svithun menighet. AvtaleGiro tilsendte giroblanketter (kryss av) og gi kr.: hver måned de mnd. jeg har krysset av: Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Trekkdato mellom 15. og 25.: Dersom ingen dato fylles ut trekkes beløpet den 20. Vi har ikke mulighet til å trekke AvtaleGiro utenom perioden Maksimumsbeløp pr. trekk kr.: Maksimumsbeløp kan oppgis for å sikre mot feil. Det kan settes til det samme som du vil gi. Dersom du senere ønsker å øke beløpet må nytt skjema fylles ut. Jeg ønsker at gavene skal godskrives:. Belast mitt kontonummer: Bankens navn: KID-nr:...(fylles ut av OKB) Jeg ønsker fradrag på skatten: Mitt fødsels-/organisasjonsnr. er (11/9) sifre: Jeg vil ikke ha melding hver gang, men bare en årsoppgave etter årets utløp. Jeg vil ha melding hver gang før beløpet trekkes Jeg er kjent med og aksepterer avtalevilkår for AvtaleGiro. Sted/dato: Underskrift: e bi Sendes: Oslo katolske bispedømme, Akersvn. 5, 0177 Oslo

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 I dette nummeret: Fra grunnsteinsnedleggelsen i Mariahagen. Les mer på http://lillestrom.katolsk.no Gud skammer seg

Detaljer

Menighetsblad nr 2, oktober 2012

Menighetsblad nr 2, oktober 2012 St. Paul Menighetsblad nr 2, oktober 2012 I helgen 28. og 29. april kunne 89 barn ta imot den første Hellige Kommunion i St. Paul kirke. For å få plass til alle måtte vi fordele dem på to norske messer

Detaljer

St. Birgitta menighetsblad. Nr. 1 april 2014

St. Birgitta menighetsblad. Nr. 1 april 2014 St. Birgitta menighetsblad Nr. 1 april 2014 Påsken 2014 1 Kjære leser! St. Birgitta menighetsblad - Nr. 1-2014 Oblatkommuniteten i Østfold Det har vært en lang tradisjon at menighetsbladet sendes ut til

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010 I dette nummeret: Kulturdagen 20. juni. Gavene bæres til alteret under messen. Les mer på side 5 f. Eukaristiens

Detaljer

BROENKatolsk Kirkeblad nr. 2-2005

BROENKatolsk Kirkeblad nr. 2-2005 BROENKatolsk Kirkeblad nr. 2-2005 Våre menigheter: Den hellige familie, Storfjord.. s. 3 Biskop Gerhard Schwenzer: Om det eukaristiske år....... s. 4 Vietnamesere i Norge: Merkedager i 2005...........

Detaljer

KATOLSK KIRKEBLAD NR. 1 2015. Velsignet pinse. g Medlemsregistrering s. 2. g Ordenslivets år s. 4. g Hellige Olav s. 20. g Ministrant-NM s.

KATOLSK KIRKEBLAD NR. 1 2015. Velsignet pinse. g Medlemsregistrering s. 2. g Ordenslivets år s. 4. g Hellige Olav s. 20. g Ministrant-NM s. KATOLSK KIRKEBLAD NR. 1 2015 Velsignet pinse g Medlemsregistrering s. 2 g Ordenslivets år s. 4 g Hellige Olav s. 20 g Ministrant-NM s. 24 Medlemsregistersaken har vært en stor belastning for oss alle de

Detaljer

Munkene er tilbake s. 4

Munkene er tilbake s. 4 k a t o l s k k i r k e b l a d n r. 5 2 0 0 9 Munkene er tilbake s. 4 MUNKENE SETTER OPP KORSET PÅ KIRKETOMTEN PÅ MUNKEBY. FOTO: BROEN Birgittasøstrene i nytt kloster s. 6 Bonifatiuswerk 160 år s. 10

Detaljer

St. Paul. Menighetsblad nr 2, september 2011

St. Paul. Menighetsblad nr 2, september 2011 St. Paul Menighetsblad nr 2, september 2011 Voksesmerter s. 2, Regnskap s. 6, øyeblikk av åpen s. 8, Uten bønnen har vi ingenting å gi s. 10, Gullbryllup på Marias Minde s. 12, Bispevisitasen s. 27 På

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

MENIGHETENS CARITAS. Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste

MENIGHETENS CARITAS. Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste MENIGHETENS CARITAS Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste Innholdsfortegnelse 1. Om diakoni og nestekjærlighet 2. Kort om sosiallæren 3. Caritas i menigheten - Menighetens Caritas 4.

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11. Avtroppende konsul Gry

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11. Avtroppende konsul Gry LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11 Avtroppende konsul Gry s. 16 og 17 Lis Ann overtar etter Gry s. 2 La Gaviota ønsker alle en God Sommer! Kgl.

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

La Gaviota GRATIS. Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2011

La Gaviota GRATIS. Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2011 La Gaviota GRATIS Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2011 Jeg kan ikke bruke de dristige ord T: Ragnar Leivestad M: Åge Haavik Kgl. Norsk Konsulat Postadresse Jeg kan

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

Velsignet være han som kommer i Herrens navn

Velsignet være han som kommer i Herrens navn K A T O L S K K I R K E B L A D N R. 6-2 0 1 2 Velsignet være han som kommer i Herrens navn DEN HELLIGE FAMILIE. FOTO: ISTOCKPHOTO.COM g SEGL Katolsk arsskrift s. 3 g Vår mann på synoden s. 4 g Tre ferske

Detaljer

Nr. 1-2014 - 143. årgang

Nr. 1-2014 - 143. årgang Nr. 1-2014 - 143. årgang Magasin for kristen tro, tanke og liv 5 Innhold Verdighet Redaktør: Karl Anders Ellingsen Ekspedisjon og abonnement: Olav Helgesen 6 Kompetanse på tvers Postadresse: P.B. 2744

Detaljer

Caritas Infosenter: stor pågang s. 4. Liturgi og Rolls Royce s. 6. Velkommen til olsok s. 3. Bibelske gleder s. 22. Samvittighet i skvis s.

Caritas Infosenter: stor pågang s. 4. Liturgi og Rolls Royce s. 6. Velkommen til olsok s. 3. Bibelske gleder s. 22. Samvittighet i skvis s. K A T O L S K K I R K E B L A D N R. 1-2 0 1 2 Caritas Infosenter: stor pågang s. 4 BERNT GULBRANDSEN BISTÅR PÅ CARITAS INFOSENTER. FOTO: CARITAS/PETER KRISTVIK RISHOLM g Velkommen til olsok s. 3 g Samvittighet

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 1 Mars Mai 2014 Årgang 63 Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt 09. februar. Her sees dåpsbarnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest og faddere. Vi gratulerer

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer