Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet."

Transkript

1 ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet.

2 P. Marcello feirer spansk Messe i St. Svithun Våre gjesteprester: P. Marcello fra Argentina Tillit til Kirken blant vanlige folk er viktig I en undersøkelse i hele Sør-Amerika nylig kom det frem at Kirken nyter enorm tillit blant folk flest. Større enn offentlige institusjoner og private foretak. Dette sier p. Marcelo Gabriel Jofré, ansvarlig for nasjonalsjelesorgen blant de spansktalende i vår menighet. Han mener dette viser at Kirken i Sør-Amerika har klart å dra omsorg for fattige og nødlidende, og at menighetene er solidariske med dem som har lite. - I Latin-Amerika er Kirken raskt ute når noen trenger hjelp. Kirken oppfordrer også folk til å hjelpe hverandre. I Norge har jeg av og til inntrykk av at å gå i kirken nærmest er som å gå på kino: for å bli litt underholdt og for å treffe venner, sier p. Marcelo. P. Marcelo Gabriel Jofré er 45 år gammel, født 24. januar 1964 i Buenos Aires. Han tilhører bispedømmet Morón som ligger i Buenos Aires. Han ble presteviet 4. oktober 1991, og har vært kapellan i to menigheter, før han ble sogneprest, først i Santa Maria del Niño Jesú og deretter i Cristo Rey. - Hva fikk deg til å komme til Norge? - Det var p. Arne Marco Kirsebom som var i Argentina i en periode. Han inviterte meg til å komme på besøk i Norge, og jeg møtte da den daværende biskop, Gerhard Schwenzer. Det var biskjop Schwenzer som spurte om jeg kunne overveie å komme og være en stund i Norge for å ta meg av sjelesorgen blant de spansktalende. Men min biskop sa nei. Så fikk vi nye biskoper i både Oslo og Morón, og dermed ble det gjort en avtale om meg mellom de to bispedømmer. Avtalen skulle vare i tre år med mulighet for forlengelse. Nå har jeg vært her i fire år, og har altså bare to år igjen. - Hvorfor er det viktig med messer på spansk? - Folk føler seg glade når det er messe på spansk. Men det er rimeligvis grenser for hvor lenge vi kan fortsette med en del av aktivitetene. Jeg kan ikke ha katekese på spansk for barn, fordi deres spanskkunnskaper ikke er gode nok. Barn av spansktalende foreldre går på norske skoler og i norsk katekese. Men spansk sjelesorg er mer en bare messe, det er kultur, det er tradisjoner innen sang, andaktsliv og det er flere andre religiøse tradfisjoner med forskjellige gudstjenesteformer. Dessuten er kirken det eneste sted der alle latinamerikanere kan møtes. Messen er én ting, og den er viktig. Men så er det 2

3 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger INNHOLD NR P. Marcello Gabriel Jofré kirkekaffe og andre sosiale møtesteder innenfor Kirken. Og endelig forekommer det at noen trenger hjelp til praktiske, åndelige eller personlige problemer. Da er kirken er viktig institusjon og et viktig møtested. Men jeg insisterer på at de er viktig for spansktalende å komme til kirken også de helger når det ikke feires messe på spansk. - Hva består nasjonalsjelesorg på spansk i? - Det viktige er å organisere et latinamerikansk fellesskap: å se til at de forskjellige aktiviteter for denne sproggruppen fungerer i menigheten. Så er det åndelig veiledning. Vi skal i Stavanger ha en spesiell oppmerksomhet rettet mot barn, unge og ektepar i tiden frem til jul. Vi har en rekke temaer som skal diskuteres i de helgene den spansktalende presten er her i Stavanger. Neste år skal vi organisere temaer for andre grupper for å nå flest mulig. Vi legger planene slik at gruppene kan møtes også når det ikke er spansktalende prest i Stavanger. Og så er sakramentsforberedelse for voksne en viktig aktivitet innenfor nasjonalsjelesorgen for den spansktalende. - Hvilke tanker gjør du deg om fremtiden for nasjonalsjelesorgen? - Jeg tror nok behovet for sjelesorg på spansk kommer til å bli mindre i fremtiden. Men enn så lenge er spansktalende en av de største nasjonalgruppene i Norge. Derfor håper jeg fortsatt vi kan ha dette tilbudet til dem i Den katolske kirke i Norge, sier p. Marcelo. Våre gjesteprester Side 2 P. Oddvars hilsen Side 4 Vi trenger hverandre Side 5 Spansk førstekommunion Side 6 Ungdomstur Side 8 Katekettur Side 10 Ny Diakon! Baksiden Forsidebildet: P. Oddvar hilser Giudita Muri etter sin siste høymesse i St. Svithuns menighet. 3

4 Takk for tre år i Stavanger (f.eks. sykdom, dødsfall, samlivsproblemer) dager, knyttes det jo ganske sterke bånd mellom prest og menighetslemmer. P. Oddvars siste høymesse i St Svithun. Når jeg nå skriver en kort avskjedshilsen til menighetsbladet, har vi allerede vært ei uke i Oslo. Og som jeg regna med, er arbeidet her i St. Hallvard nesten det samme som i St. Svithun - selv om menigheten her er mye større, med medlemmer. I helgene er det travelt med messer, dåp og bryllup, mens det er en del roligere i ukens løp. Sist fredag sendte vi ut katekesebrev til alle barn fra 3. til 9. klasse (over 800 brev tror jeg), så når katekesen begynner, blir det travlere. St. Hallvard menighet har (som St. Svithun) også flere ekstra messesteder; i Holmlia (Oslo sør) er det messe hver søndag, og på Nesodden to ganger i måneden. Ulikt Stavanger er det mange søster-kommuniteter, bl.a. ligger Elisabeth-søstrene, Joseph-søstrene og dominikanerinnene på Lunden innenfor vår menighet. Og disse første ukene vikarierer jeg en del hos Joseph-søstrene på Grefsen, siden deres faste prest er på ferie. Det er nå nesten ti år siden min ordinasjon, men fortsatt er jeg den eneste gifte presten i Norge, og dette skaper enkelte praktiske utfordringer. Jeg har aldri opplevd det som noe problem mht kontakten med menigheten, i messefeiring og pastorale oppgaver, men mht arbeidsoppgaver og bosituasjon er det fortsatt mye uavklart. Etter Vatikanets regler kan jeg ikke ha noen form for ledende stilling i en menighet, som sogneprest e.l.. Og når det gjelder boforhold har bispedømmet ikke helt klart å finne ut hvordan de skal behandle meg. Vi hadde bodd i Bergen til sammen 11 år (seks år som prest og fem år mens jeg forberedte meg til ordinasjonen) da jeg skrev til biskopen, og sa at han om ønskelig kunne flytte meg til et annet sted. Jeg nevnte da at det mest aktuelle stedet ville være Oslo-området, der min kone kunne få et permanent bosted, mens jeg kunne flere ting innenfor dette katolsk-folkerike området. Men i 2006 hadde biskopen et presserende behov for meg i Stavanger for et par år, så da flyttet vi dit. Men vi måtte selge vår leilighet i Bergen, for å bo en stund i Stavanger - og spesielt min kone følte at oppholdet i prestegården i Stavanger var av svært midlertidig art. Nå har vi fått det som vi opprinnelige hadde tenkt; vi har kjøpt oss en leilighet i Oslo, der vi som familie kan bo i en hel del år (håper vi), mens biskopen kan bruke meg til de arbeidsoppgavene her som han måtte ønske. Vi savner allerede mange mennesker i Stavanger, Sandnes, Egersund og andre steder, men slik er dessverre prestenes liv. Jeg har det på samme måte med Bergen og Arendal; begge de stedene var jeg prest i seks år. Når man har vært sammen med mennesker i gode (f.eks. dåp og bryllup, førstekommunion, konfirmasjon) og onde 4 Dette er grunnen til at vårt opphold i St. Svithun menighet ble kortere enn jeg selv og kanskje flere menighetslemmer skulle ønsket, men jeg har fått mange gode venner i menigheten der vest, og håper at vi kan holde kontakt med hverandre. Pastor Oddvar Moi

5 Fra prestens penn.. Vi trenger hverandre Ferien er over for de fleste av oss, og vi ser frem mot et nytt arbeidsår. Vi har tatt farvel med p. Oddvar Moi og ønsker ham lykke til i sin nye stilling som kapellan i St. Hallvard kirke i Oslo. Samtidig ønsker vi velkommen diakon Per Einar Odden som skal være hos oss i praksis som prestestudent frem til 12. juni, - foreløpig. Vi kan håpe at han efter sin prestevielse kan fortsette hos oss, men det er ennå ikke avgjort. I skrivende stund arbeider våre konsulenter med å gå gjennom innkomne anbud på kirken. Vi har fått tilsagn om lån i Sparebanken Pluss, så det ser ut til at finansieringen er i orden. Når anbudene er vurdert, vil vi få en bedre oversikt over de totale omkostningene med kirkeutvidelsen. I mellomtiden må vi fortsette aktivitetene så godt vi kan i de lokaler som står til disposisjon for oss, kontorer, klasserom og menighetssal. Vi skal ikke bare bygge en kirke rent konkret. Men vi skal ikke minst bygge opp et fellesskap, Jesu Kristi Legeme i Stavanger, synlig for verden. I dette arbeidet skal alle finne sin plass. Det er oppgaver nok til at enhver som føler de har noe i bidra med skal kunne finne sin plass. Fellesskapet trenger alle hjelpende hender som er villige, - både praktisk, som lærere i undervisningen, og på en rekke andre områder. Uten legfolkets innsats ville vi måtte innskrenke virksomheten ganske betydelig. Vi har bruk for alle og ingen jobb er for ubetydelig. Veien frem til virkeliggjøringen av kirkeutvidelsen har vært kronglete. Vi har ikke fått særlig hjelp fra den kommunale administrasjon i Stavanger. Forberedelsene er blitt adskillig dyrere på grunn av et motvillig kommunalt byråkrati. Heler ikke politikerne har, med få hederlige unntak, vært særlig velvillig innstilt i annet enn talemåter. Kanskje noe å huske ved det kommende valget? Planene for nybygget er ikke forandret siden vi første gang presenterte dem for tre år siden. Det er derfor trist å tenke på at bygget kunne stått ferdig for lengst og langt rimeligere enn det nå blir dersom ikke Stavanger kommunes administrasjon og politikere hadde vært så avvisende. Nå går vi snart i gang, og kan se frem til et aktivt år med bygging både på det praktiske og på et mer åndelig plan. Det er mitt håp at vi skal kunne utvikle menigheten og kirkebygget slik at vi vokser sammen til et sterkere fellesskap, som kan bidra til det kristne liv i Stavanger. Jeg ønsker dere alle Guds rike velsignelse for det kommende arbeidsår. ROLF K. PAHLE BOWITZ SOGNEPREST 5

6 Spansk Førstekommunion For første gang var det en egen spansk messe for Den Første Hellige Kommunion. Det var p. Marcelo Jofré som feiret messe på spansk 14. juni, og som ved den anledning gav Den Hellige Kommunion for første gang til Cristina Acosta, Arelis del Valle og Leomar José Heredia Gómez. Det ble en svært høytidelig anledning for de barn som mottok eukaristien for første gang, men også for deres foreldre, slektninger og venner. Under messen sang det spanske koret, som består av både barn og voksne, og deretter var det stor fest for alle i menighetslokalet. Vi er takknemlige for at våre barn har mottatt dette tegn på fellesskapet i Kristus og vi ber om at Kristus som er verdens lys, lyser for dem alle på deres vei gjennom livet. Arelia Gomez 6

7 Katekesedatoer for skoleåret Høst 2009 Gruppe I Lør 22. august Lør 12. september Lør 17. oktober Lør 7. november Lør 5. desember Gruppe II Lør 29. august Lør 19. september Lør 24. oktober Lør 20. november Lør 12. desember Høstferie uke 41, oktober Skolefri Sandnes og Stavanger 13. november Vår 2010 Gruppe I Lør 9. januar Lør 6. februar Lør 6. mars Lør 10. april Lør 8. mai Gruppe II Lør 16. januar Lør 13. februar Lør 13. mars Lør 17. april Lør 15.. mai Førstekommunion lørdag 22. mai (reserve også mandag 24. mai, 2. pinsedag). Konfirmasjon lørdag 1. mai. Lærermøter høsten pedagogisk kurs 18. august 3. oktober 8. september 28. november 13. oktober 10. november Medlemskap i NUK via katekesen Mange menigheter i OKB har i dag innmelding til Norges Unge Katolikker (NUK) via katekesen, og det er besluttet å innføre dette også her i St. Svithuns menighet. Dette vil føre til at NUK når ut til mange flere med sine tilbud. Medlemskapet vil være en viktig økonomisk støtte og det vil gi NUK mer i statstøtte. NUK på sin side bidrar så med økonomisk støtte til lokallagene rundt om i menighetene. NUK tilbyr blant annet: - støtte til lokallagene - utgir blader til alle aldersgrupper - arrangerer påske og sommerleirer - ledertreningskurs - ministrantarbeid - turer til Verdensungdomsdagene - adventsaksjon sammen med Caritas Medlemskontingenten er på kr.100, og disse går inn som en del av katekeseavgiften. Når hver familie betaler avgiften i august, kan de krysse av om de ønsker at deres barn skal blir medlem i NUK. En god del barn- og unge er allerede medlemmer. Katekeseavgiften er på kr. 250,- for et barn og 400 for flere barn, da vil altså menigheten sørge for at kr. 100 av aktuell katekeseavgift går til NUK. Se gjerne for å få et innblikk i et stort aktivitetsnivå for kirkens unge. Lærer på søndagskolen eller katekesen? Er du interessert? 5 lørdager dette skoleåret kan vi tilby kurs i pedagogikk for våre lærere og for deg som kan tenke deg å bli en del av vårt flotte lærer team. Emnene er; - førskolepedagogikk - pedagogikk for mellomtrinnet - å snakke med ungdom - teologiske basisemner - kateketikk (hva er en kateket og hva er katekese) Kurset er et samarbeid mellom Kateketisk senter i OKB og katekesen i de enkelte menigheter. Ta gjerne kontakt med Elin for mer informasjon. 7

8 Ungdomstur til Østhusvik Lørdag 6 juni invaderte 40 ungdommer familien Ohm Ekroll`s hytte på Østhusvik i Rennesøy. Det var 20 av våre konfirmanter som drog av sted tidlig formiddag, og 20, 5-7 klassinger som kom om ettermiddagen. P. Rolf feiret en nydelig utendørsmesse med oss, en god opplevelse for både de unge og ledere. Etterpå var det natur sti, bading, krabbefangst og fotball. Hvor mange pølser som kom på grillen har ingen oversikt over, men mange var det. Mor til 2 av våre ministranter hadde likså greit svingt opp med 70 deilige vårruller, skal si maten smakte. Det var premieutdeling for den glitrende gode naturstien/quizen laget av Monica. Selv de yngste kunne pusle sammen bitene i trosbekjennelsen på kort tid, hurra! Klokken reiste 5-7 klassingene til byen, med løfte om at de også skal få ligge over en gang. Konfirmantene var igjen til søndag med sine 4 ledere. Takk til Thomas, Thinh, Kristian og Anne Kristine for en vellykket helg. Under: Ungdommen samlet i Østhusvik. Til høyre: P. Rolf feirer messe. ELIN EKROLL 8

9

10 Sandra Quesada, vert Kåre Ekroll og Claudia Fossen Katekettur D et er helt på sin plass og si tusen takk til våre kateketer for den viktige jobben de gjør for menighetens barn og unge. Det gjorde vi ved å invitere til sommeravslutning på Østhusvik. Vi hygget oss med god mat og drikke, og stemningen var upåklagelig, og for de som ikke hadde anledning til å være med denne gang, ble vi enig i å gjenta det hele neste år. Det er viktig at også våre kateketer trives og har det hyggelig sammen. Takk til dem og takk til p. Oddvar for hans store innsats for katekesen i St. Svithun. Elin Ekroll Foran Xuan Nguyen og Sandra Quesada. 2. rekke; Anna Karina Bosse, Grete James, Isabel Stangeland, Anne Marie Tran, Monika Koppe og Claudia Fossen. Bak; P. Rolf, Marianne Fredagsvik, Elin Ekroll og p. Oddvar 10

11 Innføringskurs i troen Katolsk tro og kristenliv innføringskurs i troen vil også i år bli gjennomført i St. Svithuns menighet. Kurset starter onsdag 2. september med messe kl , og fortsetter så ca. kl i menighetssalen, inngang fra plassen mellom kirkebygget og kontorbygningen (St. Svithuns gt. 8). Kurset er beregnet på alle som ønsker en grunnleggende innføring i katolsk tro og praksis. De som ønsker å konvertere til Den katolske kirke, men også de som har vært borte fra kirken i en periode og ønsker å gjenoppta sin praksis, er velkomne som kursdeltagere. Dessuten finnes de ikke-katolske ektefeller som ønsker å vite mer om deres ektefelles tro og praksis. Det kan også være noen med utenlandsk bakgrunn som ønsker et norsk religiøst ordforråd, eller noen som rett og slett er nysgjerrige på hva Den katolske kirke står for, uten å ha andre planer. Alle er hjertelig velkomne til kurset. Kursleder er p. Rolf Bowitz, og kurset går frem til påske 2010, med kursdag hver annen onsdag (2., 16., 30. september osv). Kurset koster kr. 150, pluss kr. 150 for kursboken Den katolske kirkes katekisme kompendium. Det er ikke nødvendig med påmelding, det er bare å møte opp første kursdag, 2. september. Voksenkatekese St. Svithuns menighet vil også i år tilby flere kurs om katolsk tro. Innføringskurset Katolsk tro og kristenliv eller Troskurs 1 starter 2. september. Det vil bli satt i gang to troskurs for voksne. Det ene vil være et bibelstudieskurs med utgangspunkt i Efeserbrevet, og det andre v il være et samtalekurs som forutsetter aktiv deltagelse fra dem som deltar i kurset. Nærmere detaljer om disse kurs vil bli offentliggjort senere. Svineinfluensa I forbindelse med svineinfluensaen som herjer i verden ser jeg det nødvendig å innføre midlertidige forholdsregler, etter anbefaling fra biskop Bernt Eidsvig. For å begrense smitte innføres det fra og med 1. august 2009 følgende regler gjeldende for St. Svithuns menighet: - Obligatorisk mottakelse av kommunion i hendene. Munnkommunion er fra og med i dag midlertidig ikke tillatt. - Fredshilsen endres til å være bare muntlig ikke ved at en gir hverandre hånden, men bare nikke mot hverandre og sier for eksempel Guds fred eller lignende. - Det blir øket saltmengde i vievannet. Saltet nøytraliserer bakterier - Det blir innført spesielle regler for prester, sakristaner og andre som steller istand til messen. Stavanger, 1. august 2009 p. Rolf K. Pahle Bowitz, Sogneprest

12 Hva skjer i St. Svithun? FASTE LITURGIER SØNDAGSMESSER Hver lørdag Kl Messe på norsk Kl Messe på polsk Hver søndag Kl 08.00: Messe på polsk Kl 09.30: Messe på engelsk Kl 11.00: Høymesse Kl 13.00: Messe Kl 15.00: Messe i Sandnes Kl 18.00: Messe på polsk Hver onsdag Kl Messe på polsk Første fredag i måneden Kl Messe på polsk Lørdag før første søndag i måneden Kl Messe i Egersund Første søndag i måneden Kl Tamil Torsdag før andre søndag i måneden Kl Spansk Andre søndag i måneden Kl Familie/barnemesse Kl Spansk Lørdag før andre søndag i måneden Kl Messe på Jørpeland Tredje søndag i måneden Kl Vietnamesisk Fjerde søndag i måneden Kl Filippinsk MANDAG - FREDAG Kl Messe. SAKRAMENTSTILBEDELSE Torsdag etter messen. ROSENKRANSBØNN Onsdag etter messen. 12 Søndag 30. august 22. søndag i kirkeåret B, Markus 7, 1-8a Tirsdag 1. september Kl Caritas åpent hus i menighetssalen Onsdag 2. september Kl Filippinsk styremøte i peisestuen Kl 18:45 Troskurs 1 Lørdag 5. september Kl Messe i Egersund Kl Ungdomskafeen i peisestuen Søndag 6. september 23. søndag i kirkeåret B, Markus 7, Ekstrakollekt til byggefondet Kl Caritasmøte i biblioteket Kl Messe på polsk i Finnøy Kl Messe på tamil Tirsdag 8. september Kl Læremøte Onsdag 9. september Kl Konfirmantkatekese Torsdag 10. september Kl Konfirmantkatekese Kl Messe på spansk Kl Spansk møte i m.salen Lørdag 12. september Kl Katekese gr. 1 Kl Messe på Jørpeland Kl Vietnamesisk ekteskapskurs Søndag 13. september 24. søndag i kirkeåret B. Markus 8, Barnemesse Kl Messe på polsk i Egersund Kl Messe på spansk Tirsdag 15.september Kl Caritas åpent hus i menighetssalen Lørdag 19. september Kl Katekese gr.2

13 Hva skjer i St. Svithun? Søndag 20. september 25. søndag i kirkeåret B, Markus 9, Kl Messe på vietnamesisk Tirsdag 22. september Kl 11.00: Eldretreff Torsdag 24. september Kl Menightesrådsmøte Lørdag 26. september Flerkulturell fest Starter med messe kl Deretter mat og underholding i menighetssalen til kl Søndag 27. september 26. søndag i kirkeåret B, Markus 9, Caritas-søndag Messe på filippinsk Onsdag 30. september Kl Konfirmantkatekese Torsdag 1. oktober Kl Konfirmantkatekese Lørdag 3. oktober Kl Ungdomskaféen i peisestuen Kl Messe i Egersund Søndag 4. oktober 27. søndag i kirkeåret B, Markus 10, 2-16 Ekstrakollekt til byggefondet Kl Caritas møte i biblioteket Kl 15.00: Messe på tamil Mandag 5. oktober Prestemøte på Mariaholm 5. oktober- 8. oktober Tirsdag 6. oktober Kl Caritas åpent hus i menighetssalen Lørdag 10. oktober Kl 17.30: Messe på Jørpeland Søndag 11.oktober 28. søndag i kirkeåret B, Markus 10, Barnemesse 13 Kl Messe på spansk Tirsdag 13. oktober Kl Læremøte Lørdag 17. oktober Kl : Katekese gr.1 Søndag 18.oktober 29. søndag i kirkeåret B, Markus 10, Misjonssøndag Kl 13.00: Messe på vietnamesisk Søndag 25.oktober 30. søndag i kirkeåret B, Markus 10, Kl Messe på filippinsk Torsdag 29. oktober Kl Menighetsrådsmøte Lørdag 31. oktober Kl Messe i Egersund Kl Ungdomskafeen i peisestuen Søndag 1. november ALLEHELGENSDAG Matteus 5, 1-12a Ekstrakollekt til byggefondet Kl Caritas møte i biblioteket Kl Messe på tamil Mandag 2. november Allesjelersdag, Johannes 11, eller Matteus 11, Tirsdag 3. november Eldretreff starter kl på Eiganes gravplass, så messe i kirken kl Kl Caritas åpent hus i menighetssalen Onsdag 4. november Kl Konfirmantkatekese Torsdag 5. november Kl Konfirmantkatekese Kl Messe på spansk Kl Spansk møte i menightessalen

14 Hva skjer i St. Svithun? Lørdag 7. november Kl : Katekese gr.1 Kl Messe på Jørpeland Lørdag 5. desember Kl Katekese gr.1 Kl Messe i Egersund Søndag 8. november 32. søndag i kirkeåret B, Markus 12, Peterspenger.Barnemesse Kl Filippinsk styremøte i peisestuen Kl Messe på spansk Tirsdag 10. november Kl Læremøte Lørdag 14. november Kl Vietnamesisk ekteskapskurs Søndag 15. november 33. søndag i kirkeåret B, Markus 13, Kl Messe på vietnamesisk Tirsdag 17. november Kl Caritas åpent hus i menighetssalen Onsdag 18. november Kl Konfirmantkatekese Torsdag 19. november Kl Konfirmantkatekese Lørdag 21. november Kl Katekese gr.2 Søndag 22. november KRISTI KONGEFEST. Johannes 18, 33b37 Kl Messe i Domkirken Ingen andre messer i Stavanger i dag. Torsdag 26. november Kl menightesrådsmøte Søndag 29. november 1. søndag i advent, Lukas 21, Kl Ungdomskafeen i peisestuen Tirsdag 1. desember Kl Caritas åpent hus i menighetssalen Onsdag 2. desember Kl Konfirmantkatekese Torsdag 3. desember Kl Konfirmantkatekese Søndag 6. desember 2. søndag i advent Lukas 3, 1-6 Ekstrakollekt til byggefondet Kl Caritas møte i biblioteket Kl Messe på tamil Tjenester i høymessene Dato Lektor Komm. utdeler 30. aug. T. Bourec S, Gardstøl 6. sept. A. Alfsen R. Narum 13. sept. L.A. Waraas T. Lenartowicz 20. sept. J. Marszalek J. Jørgensen 27. sept. M. Berntsen H. Bærheim 4.okt. T. Bourec M. Berntsen 11. okt. A. Alfsen R. Narum 18. okt. L.A. Waraas T. Lenartowicz 25. okt. J. Marszalek J. Jørgensen 1. nov. M. Berntsen H. Bærheim 8. nov. T. Bourec M. Berntsen 15. nov A. Alfsen R. Narum 22. nov. L.A. Waraas T. Lenartowicz 29. nov. J. Marszalez J. Jørgensen 6. des. M. Berntsen H. Bærheim 14 Hoppe etter Wirkola? Jeg har fått æren av å etterfølge Kari Berle som redaksjonssekretær i St. Svithuns menighetsblad, og gleder meg til å prøve å leve opp til Karis høye standard. Hennes år i jobben har gitt oss kanskje landets fineste menighetsblad, og det vil vi gjerne fortsatt ha! For å klare dette er vi avhengige av litt hjelp av og til: - Har du en idè til en artikkel? - Har du tatt noen gode bilder? - Savner du noe i menighetsbladet? Alle henvendelser mottas med takk. Hans Kr. Jakobsen

15 Døpte: Vi gratulerer med dåpen: 30. mai: Aram Benedict Baron 6. juni: Andreas Zachrisen og Cristina Tum- Cung 13. juni: Kevin Chudy Ukwueze og Adrian Egenes 20. juni: Natalia Gjerde og Filip André Jakobsen 11. juli: Liv Gemmer Kommedal 18. juli: Onyinye Anene, Mads Vigander, Christian Vigander og Aleksander Szydlik. 25. juli: Liv Bouet og Katelyn Coelho 8. aug.: Maria Marques-Ormøy 15. aug.: Jack David Dubois og Miriam Byrkjeland Nye medlemmer: Vi ønsker hjertelig velkommen til vår ny medlem Ragnhild Oanes som ble tatt opp i kirkens fulle felleskap 13. juni. Ekteeviede: 13. juni: Thu Van Le og Oliver Quang Hoang. 20. juni: Amanda Tuyen Le og Uy Vu Trinh Nguyen. KATOLSK FORUM Det planlegges tre arrangementer i Katolsk Forum høsten Dato, tema og foredragsholdere for foredragene vil bli annonsert ved en senere anledning. Kurs til våren Skal du gifte deg? Alle som planlegger et katolsk ekteskap skal gjennomgå et ekteskapsforberedende kurs. St. Svithuns menighet vil også vinteren 2009/2010 tilby kurs for alle som planlegger bryllup til våren/ sommeren Kurset vil gå over ca. fire kvelder og en lørdag, med til sammen 10 leksjoner. Det er viktig for planlegningen at vi så snart som mulig får en oversikt over dem som planlegger å gifte seg til våren/ sommeren neste år. Vi ber derfor alle som går i giftetanker om å melde seg til kontoret snarest med ønske om dato og sted for vielsen. Dette gjelder også for dem som bor i menigheten, men som tenker å gifte seg i utlandet. Spesielt når vielsen skal finne sted i utlandet, eller den man skal gifte seg med bor i utlandet, er det formelle krav fra statens og fra kirkens side som krever flere måneders forberedelser. Det er derfor viktig å komme igang også med de formelle og praktiske forberedelser snarest mulig. Alle henvendelse kan rettes til kontoret, tlf eller Anonyme Alkoholikere har møter i peisestuen, Løkkeveien 1. Alpha International Group har møter på engelsk hver fredag kl Norsktalende er også velkomne. Kontaktperson treffes på tlf WIARA NADZIEJA MILOSC møter hver lørdag kl , før messen på polsk. Kontaktperson på tlf eller

16 ST. SVITHUNS KATOLSKE MENIGHET ST. SVITHUNS GATE 8, 4005 STAVANGER. BANKKONTO: TLF , FAKS , E-post: HENVENDELSE TIL KONTORET : MANDAG - FREDAG KL PRESTENE TREFFES UTENOM KONTORTIDEN I FORBINDELSE MED HVERDAGS- MESSENE KL Web-side: MENIGHETENS PRESTER Rolf K. Pahle Bowitz, sogneprest Tlf Mobil Zygmunt Majcher OFM, kapellan Tlf Mobil ØVRIGE PRESTER Simon Vo Hoang Phuong Linh Tlf GJESTEPRESTER For de spansktalende: Marcelo Jofré, Tlf Mobil For tamiler: Jagath P. Gunapala Tlf For vietnamesisktalende: Louis Tien Tlf DIAKON Per Einar Odden Tlf Kontor Privat: SEKRETÆR Sandra Quezada UNDERVISNINGSKOORDINATOR Elin Ekroll ORGANIST Zbigniew Slaby VAKTMESTER Lieu Van Nguyen KIRKELIGE ASSISTENTER Hans B. Bærheim Le van Lai MENIGHETSRÅD Rolf K.P.Bowitz, formann Øystein Jensen, leder Tlf Thuy Van Bui, nestleder Tlf Claus Clausen, sekretær Tlf Per Einar Odden Sigrid Gundersen Tlf Olaug M. Johannessen Tlf Kazimierz Rochowicz Tlf Rune Norheim Tlf Vararepresentanter: Oddvin Mørch Rogstad Tlf Tor Arne Sajets Tlf OKBS PASTORALRÅD Isabel V. Stangeland, representant Thomasz Lenartowicz, vararepr. FINANSRÅD Åse Liseth Ormøy Tlf Kåre Bremnes Sverre Gardstøl KOORDINATOR FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEID Elin Ekroll Monica Ramse (vara) 16 LITURGIUTVALG Le Van Lai Hans Bærheim Robbert Huster Astrid Husebø Zbigniew Slaby Elisabeth Maine Rolf Bowitz Per Einar Odden UNDERVISNINGSUTVALG Elin Ekroll Anne Marie Tran Per Einar Odden KANNIKGT. 9 AS Mainolf Ramse, leder Tlf Marianne Fredagsvik Mauritz Rossavik Steinar Mæland Kristoffer Kommedal Rolf Bowitz Vararepr.: Henning Narum KATOLSK FORUM Anne Marie Gjølme, leder Tlf Grete James Anita Halsøy Rune Norheim. CARITAS STAVANGER Isabel Stangeland, leder Torbjørg Svela, sekretær Øystein Jensen Olaug Johannessen

17 Pavens bønneintensjoner September At Guds ord må bli mer kjent, tatt i mot og satt ut i livet som en kilde til frihet. At kristne i Laos, Kambodja og Myanmar ikke må tape motet når de møter store vanskeligheter ved forkynnelsen av evangeliet for sine brødre og søstre, men stole på Den Hellige Ånds kraft. Oktober At søndagen må oppleves som dagen da de kristne samles for å feire den oppstandne Herre ved nattverdsbordet. At hele Guds folk, som Kristus påla å gå ut i verden og forkynne evangeliet for all skapningen, må se sitt misjonsansvar som en viktig tjeneste for menneskeheten. November At alle mennesker av god vilje og spesielt de som har ansvar innen politikk og økonomi, aldri må glemme plikten til vern om skaperverket. At troende i de forskjellige religioner ved sin livsførsel og ved broderlig dialog må gi et klart bevis for at Gud bringer fred. Menighetsblad for St. Svithuns katolske menighet, St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger. Tlf Ansv. redaktør: Sogneprest Rolf Bowitz Red. sekr.: Hans Kr. Jakobsen, Skasv. 151, 4354 Voll Tlf Bladet sendes alle medlemmer i St. Svithuns menighet. Ca fem utgaver årlig. ST. SVITHUN 17 Grafisk design og produksjon: Redaksjonen v/ Hans Kr. Jakobsen Bildebehandling og trykking: Omega Trykk as Opplag: ca Ettertrykk tillatt ved kildeangivelse. Redaksjonen av dette nummer ble avsluttet mandag 17. august. Neste nummer: Ca. 28 november. Frist for innlegg: 11. november. Husk å melde flytting til menighetens kontor! St Svithuns kirke, St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger. Tlf:

18 SVARKUPONG: fast AvtaleGiro betalingsoppdrag Vennligst skriv tydelig! Navn:... Adresse:... Postnr.:... Poststed:... Kredit konto: JA, jeg ønsker å betale min faste givertjeneste til Byggefond i St. Svithun menighet. AvtaleGiro tilsendte giroblanketter (kryss av) og gi kr.: hver måned de mnd. jeg har krysset av: Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Trekkdato mellom 15. og 25.: Dersom ingen dato fylles ut trekkes beløpet den 20. Vi har ikke mulighet til å trekke AvtaleGiro utenom perioden Maksimumsbeløp pr. trekk kr.: Maksimumsbeløp kan oppgis for å sikre mot feil. Det kan settes til det samme som du vil gi. Dersom du senere ønsker å øke beløpet må nytt skjema fylles ut. Jeg ønsker at gavene skal godskrives:. Belast mitt kontonummer: Bankens navn: KID-nr:...(fylles ut av OKB) Jeg ønsker fradrag på skatten: Mitt fødsels-/organisasjonsnr. er (11/9) sifre: Jeg vil ikke ha melding hver gang, men bare en årsoppgave etter årets utløp. Jeg vil ha melding hver gang før beløpet trekkes Jeg er kjent med og aksepterer avtalevilkår for AvtaleGiro. Sted/dato: Underskrift: e bi Sendes: Oslo katolske bispedømme, Akersvn. 5, 0177 Oslo

Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion

Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion ST. SVITHUN Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion Thomas passer på under årets konfirmasjon. Ungdomsarbeidet med mange planer Sogneprest p. Rolf Bowitz og menighetsrådet har sett behovet for en ungdomsarbeider

Detaljer

Nr 1 februar mars 2010 Glade gutter etter julemessen på Sandnes

Nr 1 februar mars 2010 Glade gutter etter julemessen på Sandnes ST. SVITHUN Nr 1 februar mars 2010 Glade gutter etter julemessen på Sandnes Fra Khiems diakonvielse i St.Olavs Domkirke 2. januar 2010. Tre nye prester i bispedømmet. I år vil Oslo Katolske bispedømme

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 1-2 våren 2011

ST. SVITHUN. Nr 1-2 våren 2011 ST. SVITHUN Nr 1-2 våren 2011 Nybygget skrider stadig fremover. Vi er nå kommet i orden i den gamle kjelleren, der blant annet ministrantene har fått flotte lokaler. Vi er iferd med å innrede lokalene

Detaljer

Nr 2 april mai juni 2009 En fullsatt kirke tok imot biskop Bernt Eidsvig under pontifikalmessen søndag 22. februar kl 11

Nr 2 april mai juni 2009 En fullsatt kirke tok imot biskop Bernt Eidsvig under pontifikalmessen søndag 22. februar kl 11 ST. SVITHUN Nr 2 april mai juni 2009 En fullsatt kirke tok imot biskop Bernt Eidsvig under pontifikalmessen søndag 22. februar kl 11 1 mill. kroner til byggefondet Regnskapet for 2008 viser at menigheten

Detaljer

Nr 2 mars april mai juni 2008 I fjor startet langfredags korsvandring ved vår kirke

Nr 2 mars april mai juni 2008 I fjor startet langfredags korsvandring ved vår kirke ST. SVITHUN Nr 2 mars april mai juni 2008 I fjor startet langfredags korsvandring ved vår kirke Før høymessen kl 11 øver korleder Liz og organist Benny med noen av kormedlemmene: Fra venstre Knut Kommedal,

Detaljer

Nr 4 september oktober november 2007 Fra Festen for Kristi Legeme og Blod

Nr 4 september oktober november 2007 Fra Festen for Kristi Legeme og Blod ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2007 Fra Festen for Kristi Legeme og Blod Utvidelsen av kirken Utvidelsen av kirken er nå kommet så langt at planene er sendt som søknad til Stavanger kommune.

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndagene 24. juli til 7. august 2011 A.D. 24. juli 17. søndag i det alm. kirkeår, år A, messeboken side 521 1. lesning: 1 Kong 3, 5.7-12 Omkved: Herre, jeg elsker din lov.

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Nr 1 februar mars 2009 Ungdommens adventsaksjon ga 8.000 kroner til Caritas

Nr 1 februar mars 2009 Ungdommens adventsaksjon ga 8.000 kroner til Caritas ST. SVITHUN Nr 1 februar mars 2009 Ungdommens adventsaksjon ga 8.000 kroner til Caritas Noen av fjorårets konfirmanter i St Petri kirke. 16 eller 15 år? I den senere tiden er spørsmålet om senkning av

Detaljer

Nr 5 desember 2009 januar 2010

Nr 5 desember 2009 januar 2010 ST. SVITHUN Nr 5 desember 2009 januar 2010 Flerkulturell fest 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. Vår nye diakon Per Einar Odden: Diakon Per Einar Odden leser evangeliet i Høymessen. St.

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2010

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2010 ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2010 Nytt fra SKUF I menighetens ungdomslag SKUF er det for tiden høy aktivitet, og vi legger opp til enda høyere utover høsten. I løpet av sommeren har ungdomslokalene

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2006

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2006 ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2006 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger kariberl@online.no INNHOLD NR 4 2006 Bilder fra førstekommunion Side 8 -Gleder seg til å være

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 5 desember 2010 januar 2011

ST. SVITHUN. Nr 5 desember 2010 januar 2011 ST. SVITHUN Nr 5 desember 2010 januar 2011 2 Nybygget tar form Endelig kan vi se at kirkeutvidelsen tar form. Etter sprengningsog gravearbeidene er forskaling og støping av grunnmur og kjellergulv kommet

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 3 Juni Juli August 2012

ST. SVITHUN. Nr 3 Juni Juli August 2012 ST. SVITHUN Nr 3 Juni Juli August 2012 FERMING 2012 Arbeidet med den nye kirken går fremover. Det er for å minne om det ennå engang et stort økonomisk løft for menigheten. Det er derfor viktig at alle

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndag 26. juni 2011 A.D. I dag: Festen for Kristi Legeme og Blod, år A, messeboken side 326 1. lesning: 5 Mos 8, 2-3.14b-16a Omkved: Lovsyng Herren, Jerusalem. 2. lesning:

Detaljer

Nr 5 desember 2008 januar februar 2009 Fullsatt menighetssal på den flerkulturell festen

Nr 5 desember 2008 januar februar 2009 Fullsatt menighetssal på den flerkulturell festen ST. SVITHUN Nr 5 desember 2008 januar februar 2009 Fullsatt menighetssal på den flerkulturell festen Sandra er på plass på kontoret Kirken er for meg mitt andre hjem, jeg har det så godt hver gang jeg

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 4 oktober november 2011

ST. SVITHUN. Nr 4 oktober november 2011 ST. SVITHUN Nr 4 oktober november 2011 WYD 2011 Innsamling til nytt kirkebygg (fase2) Dag for dag ser vi det nye kirkebygget reise seg og vi kommer stadig nærmere tidspunktet for den første hellige messe

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 1-2 Mars April Mai 2012

ST. SVITHUN. Nr 1-2 Mars April Mai 2012 ST. SVITHUN Nr 1-2 Mars April Mai 2012 Hedret for innsats for menighetens eldre Lillemor Kommedal ble behørig takket for sin mangeårige innsats i menighetens arbeid for de eldre. Markeringen av dette fant

Detaljer

33. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B. (Messeboken s. 626) Første lesning: Dan 12, 1-3. Salme 16. Omkved: Du lærer meg livets vei,

33. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B. (Messeboken s. 626) Første lesning: Dan 12, 1-3. Salme 16. Omkved: Du lærer meg livets vei, 33. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 626) Første lesning: Dan 12, 1-3 Salme 16. Omkved: Du lærer meg livets vei, gir meg gledens fylde for ditt åsyn. Annen lesning: Hebr 10, 11-14.18

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Nr 1 februar mars 2008 Kelly, engel på juletrefesten søndag 6. januar

Nr 1 februar mars 2008 Kelly, engel på juletrefesten søndag 6. januar ST. SVITHUN Nr 1 februar mars 2008 Kelly, engel på juletrefesten søndag 6. januar Ungdomskafeen (over) koser seg på bowlingtur i september. Ungdomslaget (til venstre) samles i peisestuen i Løkkeveien 1

Detaljer

Nr 4 september oktober november 2008 P. Phu gir p. Rolf første velsignelse

Nr 4 september oktober november 2008 P. Phu gir p. Rolf første velsignelse ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2008 P. Phu gir p. Rolf første velsignelse Fr. Mel reiser fra Stavanger Fr. Mel forlater Stavanger. Han skal til Roma for å studere, og blir sikkert værende

Detaljer

Søndagsbrev 4. juni 2017, St. Birgitta menighet.

Søndagsbrev 4. juni 2017, St. Birgitta menighet. Søndagsbrev 4. juni 2017, St. Birgitta menighet. OBLATKOMMUNITETEN I ØSTFOLD St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad Gunapala, Premanath Jagath O.M.I., sogneprest for Fredrikstad Mobiltelefon: 414 68740,

Detaljer

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25)

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS Budstikke Nr. 1-2014 71. årgang Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) nr 2-2013 BUDSTIKKE NR 1-2014 Ansvarlig redaktør: p.johannes

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 13. juni Uke 32, søndag i det alm.kirkeår

Søndagsblad. Søndag 13. juni Uke 32, søndag i det alm.kirkeår Søndagsblad Søndag 13. juni Uke 32, 2017 19. søndag i det alm.kirkeår Søndagstekster år A Messebok 2.utgave side 585 1. lesning: 1 Kong 19,9a.11-13a Salme: 85(84),9ab-10.11-12.13-14 Omkved: La oss kjenne

Detaljer

Engelsk førstekommunion i Johanneskirken 30/4. Kirken vaskes før påske.

Engelsk førstekommunion i Johanneskirken 30/4. Kirken vaskes før påske. Førstekommunion Engelsk førstekommunion i Johanneskirken 30/4. Kirken vaskes før påske. 2 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger hans.k.jakobsen@ avinor.no INNHOLD NR 3-2011 Engelsk

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 1 februar mars april 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger.

ST. SVITHUN. Nr 1 februar mars april 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Nr 1 februar mars april 2004 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Julebilder Side 2 Mot lysere tider Side 3 Ny tamilsk sjelesørger Side 8 Om undervisningen

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 2 april mai juni 2007

ST. SVITHUN. Nr 2 april mai juni 2007 ST. SVITHUN Nr 2 april mai juni 2007 Evangeliseringsuken - fornyelse for alle 11. - 15. april leder p. Arnfinn Haram op og sr. Anne Bente Hadland op evangeliseringsuken i vår menighet. Uken er for alle,

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Søndagsblad Søndag 12. april Uke 15, 2015 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Miskunns-søndag side 2 Kollekt side 3 Velkommen til Åpent Hus side 4 Kallsøndag: St. Eystein side 5 Katolsk akademi side

Detaljer

ST. SVITHUN. Ungdom i Taizé. Nr 4 august - november 2004. Velkommen til nytt semester AV INNHOLDET:

ST. SVITHUN. Ungdom i Taizé. Nr 4 august - november 2004. Velkommen til nytt semester AV INNHOLDET: Nr 4 august - november 2004 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Velkommen til nytt semester Side 3 Oktoberretrett på Alsnes Side 7 Katolsk Forum Side 8 Katekesestart

Detaljer

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved Julehilsen til seminarets venner fra St. Eystein presteseminar 2012 Advent 2012 Kjære venner av seminaret, Advent er en tid for håp. Det er en tid for å styrke vårt eget håp, men også for å gi håp til

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2007. Støtt menighetens byggeprosjekt! Side 2 og 13

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2007. Støtt menighetens byggeprosjekt! Side 2 og 13 ST. SVITHUN Nr 3 juni juli august 2007 Støtt menighetens byggeprosjekt! Side 2 og 13 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger kariberl@online.no INNHOLD NR 3 2007 Flerkulturell fest

Detaljer

Nr 5 desember 2007 januar februar 2008 Nhu Phung og Kelvin på høstens flerkulturelle fest

Nr 5 desember 2007 januar februar 2008 Nhu Phung og Kelvin på høstens flerkulturelle fest ST. SVITHUN Nr 5 desember 2007 januar februar 2008 Nhu Phung og Kelvin på høstens flerkulturelle fest Vi gir ikke opp! Det er blitt kjent at Stavanger kommune har sagt et foreløpig nei til våre byggeplaner.

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

ST. SVITHUN. Fiolin på FN-dagen. Nr 5 desember 2004 januar februar 2005 AV INNHOLDET:

ST. SVITHUN. Fiolin på FN-dagen. Nr 5 desember 2004 januar februar 2005 AV INNHOLDET: Nr 5 desember 2004 januar februar 2005 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Hva er Ungdomskafeen? Side 2 Jul betyr forventning og glede Side 3 Evangelieforklaringen

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 5 desember 2006 januar februar 2007

ST. SVITHUN. Nr 5 desember 2006 januar februar 2007 ST. SVITHUN Nr 5 desember 2006 januar februar 2007 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger kariberl@online.no INNHOLD NR 5 2006 Julens messer Side 5 Julens messer I år faller 4. søndag

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 2 april mai juni 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Påskens messer Side 2

ST. SVITHUN. Nr 2 april mai juni 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Påskens messer Side 2 Nr 2 april mai juni 2004 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Påskens messer Side 2 Den viktigste kristne høytiden Side 3 Ragnar mottar kandidaturet Side 7

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

ST. SVITHUN. Eldre-utflukt til Høle. Nr 4 september oktober november 2005. Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger

ST. SVITHUN. Eldre-utflukt til Høle. Nr 4 september oktober november 2005. Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger Nr 4 september oktober november 2005 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger Eldre-utflukt til Høle Det er efterhvert blitt tradisjon at menighetens har vårens siste eldretreff

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nr 3 juni juli august 2008 Glorija og Danijel, opprinnelig fra Kroatia, har nettopp mottatt kommunion for første gang

Nr 3 juni juli august 2008 Glorija og Danijel, opprinnelig fra Kroatia, har nettopp mottatt kommunion for første gang ST. SVITHUN Nr 3 juni juli august 2008 Glorija og Danijel, opprinnelig fra Kroatia, har nettopp mottatt kommunion for første gang - Må bli en positiv del av menigheten - Den polske gruppe i St. Svithuns

Detaljer

Nr 1 februar mars april 2005 ST. SVITHUN. Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger

Nr 1 februar mars april 2005 ST. SVITHUN. Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger Nr 1 februar mars april 2005 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger Giverglede ga titusener Vel 31.000 kroner samlet ungdommene inn gjennom adventsaksjonen i desember. De

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2003 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger.

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2003 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Nr 4 september oktober november 2003 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Kursstart Side 2 Bruk stemmeretten! Side 3 Kandidatene presenteres Side 8 Stemmeseddel

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

ST. SVITHUN. I bønn for Johannes Paul II. Nr 2 april mai juni 2005

ST. SVITHUN. I bønn for Johannes Paul II. Nr 2 april mai juni 2005 Nr 2 april mai juni 2005 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger På liturgiseminaret 18.-19. februar ledet dominikanerinne Ragnhild Bjelland disse glade sangerne. Mange av

Detaljer

Nr 5 desember 2005 januar februar 2006

Nr 5 desember 2005 januar februar 2006 ST. SVITHUN Nr 5 desember 2005 januar februar 2006 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger kariberl@online.no INNHOLD NR 5 2005 Julen 2005 Side 5 Vi trenger hjelp til evangelieforklaring

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 9. oktober Uke 40, SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR. 1.10: Ellie Thuy An Truong Dinh. Pavens bønneintensjoner for oktober

Søndagsblad. Søndag 9. oktober Uke 40, SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR. 1.10: Ellie Thuy An Truong Dinh. Pavens bønneintensjoner for oktober Søndagsblad Søndag 9. oktober Uke 40, 2016 28. SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR 1.10: Ellie Thuy An Truong Dinh Søndagstekster år C, Messebok 2.utgave 2011 side 662/668 1. lesning: 2 Kong 5,14-17 Salme: 98(97)

Detaljer

ST.SVITHUN. menighets blad N05

ST.SVITHUN. menighets blad N05 ST.SVITHUN menighets blad N05 Desember 2011 / Januar - Februar 2012 POLSK 1. KOMMUNION. JOHANNESKIRKEN 20.05.2012. NORSK 1. KOMMUNION. ST.PETRI KIRKEN 26.05.2012. INNHOLD - December 2012 & Januar / Februar

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2005

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2005 Nr 3 juni juli august 2005 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger Gjør våre hjerter brennende når du taler, slik disiplene opplevde da de møtte Jesus på veien til Emmaus og

Detaljer

Søndagsblad Søndag 15. oktober Uke 41, søndag i det alm.kirkeår

Søndagsblad Søndag 15. oktober Uke 41, søndag i det alm.kirkeår Søndagsblad Søndag 15. oktober Uke 41, 2017 28. søndag i det alm.kirkeår I dag synger barnekoret i familiemessen kl. 11.00. Inntekten fra kirkekaffen i dag går til barne og ungdomskoret for å støtte deres

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

ST. SVITHUN. Ny prest. Nr 3 juni juli august 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Fra Påsken 2004 Side 2

ST. SVITHUN. Ny prest. Nr 3 juni juli august 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Fra Påsken 2004 Side 2 Nr 3 juni juli august 2004 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Fra Påsken 2004 Side 2 Den Hellige Ånd Side 3 Bønn og retrett Side 6 Vi trenger ditt personnummer

Detaljer

Nr 2 april mai juni 2003 ST. SVITHUN

Nr 2 april mai juni 2003 ST. SVITHUN Nr 2 april mai juni 2003 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Mer katekese på norsk Side 2 Lidelse og hellighet Side 3 Hanna S. Greve i Katolsk Forum Side

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Velkommen som konfirmant! Kirkene på Nesodden Høsten 2014 Våren 2015 Silde 1 Om Konfirmasjon: Konfirmasjon er en forbønnshandling og en fest for dem som er døpt og har fått opplæring i den kristne tro.

Detaljer

Oppstart konfirmantåret 2013-2014 i Halden menighet

Oppstart konfirmantåret 2013-2014 i Halden menighet Til konfirmanter og foresatte Oppstart konfirmantåret 2013-2014 i Halden menighet Halden 4. juli 2013 God sommer og takk for sist! Som lovet kommer det her en del mer informasjon om hva som skjer til høsten.

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak I Det Gamle Testamente, 1. Mosebok, kan vi lese om hvordan jorden ble til og om alt det spennende som skjedde på jorden den første tiden etter at verden var skapt. Vi kan også lese om stamfedrene våre

Detaljer

Konfirmant 2014? Skoger og Konnerud menigheter

Konfirmant 2014? Skoger og Konnerud menigheter Konfirmant 2014? Skoger og Konnerud menigheter Skal JEG bli konfirmant? Kanskje du allerede har bestemt deg for å bli konfirmant i kirken, eller kanskje du fortsatt lurer på hva du skal velge? Før du tar

Detaljer

Nr 1 februar mars april 2003 ST. SVITHUN

Nr 1 februar mars april 2003 ST. SVITHUN Nr 1 februar mars april 2003 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Familietreff og familiehelg Side 2 Vekst i 2002 Side 3 Caritas er i gang Side 7 Regnskap

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 9. august Uke 32, 2015. 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I

Søndagsblad. Søndag 9. august Uke 32, 2015. 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I Søndagsblad Søndag 9. august Uke 32, 2015 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I Velkommen tilbake til katekese Vi trenger flere hjelpere side 2 Fest og Mariaprosesjon

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2006

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2006 ST. SVITHUN Nr 3 juni juli august 2006 Ny kapellan til vår menighet Biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. har utnevnt p. Oddvar Moi til ny kapellan i St. Svithuns menighet efter p. Reidar Voith som flytter til

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

REFERAT FRA HÅNES MENIGHETSRÅD

REFERAT FRA HÅNES MENIGHETSRÅD REFERAT FRA HÅNES MENIGHETSRÅD Sted: Hånes kirke. Tid: Onsdag 31/8 kl.18-19.30 Til stede Lillian Bondø Bjørnestad, Trine Voreland, Kristin Wallem Timenes, Lars Hollerud, Rune Mørland (leder), Elin Saltrøe.

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2015-2016 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2016: Søndag 8. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 15. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer