ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august Støtt menighetens byggeprosjekt! Side 2 og 13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2007. Støtt menighetens byggeprosjekt! Side 2 og 13"

Transkript

1 ST. SVITHUN Nr 3 juni juli august 2007 Støtt menighetens byggeprosjekt! Side 2 og 13

2 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger INNHOLD NR Flerkulturell fest 15. september Side 6 En modell av den nye kirken med dobbelt så mange sitteplasser står utstilt i menighetssalen. Støtt menighetens byggeprosjekt! St. Svithuns kirke er altfor liten i forhold til det store antall besøkende kirken har ved søndagsmessene. Menighetsrådet har derfor vedtatt å planlegge en utvidelse som innebærer at kirken får dobbelt så mange sitteplasser. Planene for utvidelse av kirken er nå kommet så langt at vi har et byggeprosjekt som kan realiseres innenfor en kostnadsramme på ca. 15 millioner kroner. Menighetsrådet ber derfor alle om å støtte byggeprosjektet med gaver til byggefondet. Med den store tilstrømminger av arbeidssøkende, flyktninger, og andre, samt det store fødselsoverskuddet menigheten opplever for tiden, er en utvidelse helt nødvendig. Menighetsrådet ber derfor om generøse gaver til byggeprosjektet slik at vi blir istand til å virkeliggjøre planene. Da vil vi få en flott og hensiktsmessig kirke som kan fungere i mange år fremover. Bruk gjerne giroen på side 13. Menighetsrådet takker på forhånd alle glade givere. Nytt fra menighetsrådet Side 7 Førstekommunion Side 8 Konfirmantene Side 10 Høstens valg av nytt menighetsråd Side 11 Hvordan næres og vokse som kristen? Side 14 Evangeliseringsuken april Side 18 Ungdom på tur Side 20 Forsidebildet: Modell av kirken etter utvidelse til dobbelt så mange sitteplasser. 2

3 Fra prestens penn.. De viktige sakramenter Våren og sommeren viser oss ikke minst sakramentenes betydning. Om våren feirer vi fermingens sakramente konfirmasjonen og førstekommunion som de to store høydepunkter i menighetens sakramentale liv. Mange forbereder seg på ektevielse, og noen konverterer etter vinterens troskurs. I år har vi feiret ferming ved biskop Bernt Eidsvig for 27 av menighetens unge. Deretter hadde vi tre førstekommunions-messer pinseaften for 67 av menighetens barn. I tillegg mottok 16 barn Den Hl. Førstekommunion 6. mai under messen på engelsk. Før jul og før påske har alle som har mottatt sakramentene også gått til skrifte, og vi har derfor også hatt et spesielt fokus også på dette sakramentet. Sakramentene er møte med den oppstandne Jesus Kristus. Gjennom sakramentene binder vi oss til ham, og til Kirken, som jo er Kristi Mystiske Legeme, synlig for verden. Vi bindes altså til Kristus og til hverandre som fellesskap. Disse to sider ved sakramentene er uløselig knyttet sammen. Det er nesten slik at vi ikke kan tenke den ene uten den andre, og det blir meningsløst for en katolikk å utenfor kirken. Derfor er også ekskommunikasjon ( bannlysning ) den verste form for straff en katolikk kan få, og den strengeste straff Kirken kan ilegge noen. Både førstekommunion og konfirmasjon viser oss nettopp dette viktige aspekt av Kirkens liv: i kommunionen (som jo betyr fellesskap) ser vi hvordan det kristne fellesskap blir synliggjort ved det store antall kirkegjengere som kommer frem for å motta sakramentet. I konfirmasjonen ser vi unge si ja til Gud og Gud som fastholder de unge for å styrke dem i troen og gi dem nåde til å leve hverdagen som medlemmer av det kristne fellesskap som Kirken er. I sommer skal flere unge par i menigheten vies til hverandre i kjærlighet for alltid. Familien er det mest grunnleggende fellesskap og hele kirkens bærende element. Det er også gjennom ekteskapet at Kirken vokser gjennom de barn som fødes inn i verden og døpes inn i Kirken. La oss be for alle som har mottatt sakramenter denne våren, enten det er dåpens, fermingens, alterets, ekteskapets, sykesalvingens, botens eller ordinasjonens sakramenter. Vi ber om at sakramentenes nåde må lede dem alle til et aktivt i liv i Kirken og oppbyggelse av fellesskapet. Jeg ønsker dere alle Guds velsignelse for sommerferien. ROLF K. PAHLE BOWITZ SOGNEPREST 3

4 Hva skjer i St. Svithun? SØNDAGSMESSER Lørdag kl Norsk Søndag kl Engelsk, kl og kl Høymesse 1. søndag i måneden Kl Messe i Sandnes Kl Spansk (ikke juli og august) Lørdag kl Messe i Egersund (ikke juni, juli, august) 2. søndag i måneden Kl Familie/barnemesse Kl Tamil Kl Polsk (ikke juli) 3. søndag i måneden Lørdag kl Messe på Jørpeland Kl Vietnamesisk Kl Messe i Sandnes Kl Ungdomskatekesemesse (ikke juni og juli) Søndag 17. juni 11. søndag i kirkeåret C Lukas 7, Kl 13.00: Messe på vietnamesisk. Kl Aktiviteter for vietnamesiske barn. Kl 15.00: Messe i Sandnes Fredag 22. juni Kl 18.00: Filippinsk korøvelse i menighetssalen Lørdag 23. juni HØYTIDEN FOR JOHANNES DØPEREN Lukas 1,5-17 Kl 17:00: Messe på filippinsk i Egersund Kl 18.00: Vigilie Søndag 24. juni HØYTIDEN FOR JOHANNES DØPEREN Lukas 1, Kl 18.00: Messe på polsk Fredag 29. juni DE HELLIGE APOSTLER PETER OG PAULUS Matt 16, Høytid. Kl 18:00: messe 4. søndag i måneden Kl Tagalog Kl Polsk (ikke juli) 5. søndag i måneden Kl Messe i Sandnes MANDAG - FREDAG Kl : Messe. SAKRAMENTSTILBEDELSE Torsdag etter messen. ROSENKRANSBØNN Onsdag etter messen. SKRIFTEMÀL Lørdag kl eller efter avtale. Søndag 1. juli 13. søndag i det alminnelige kirkeåret. Lukas 9, Ekstrakollekt til byggefondet. Søndag 8. juli 14. søndag i det alminnelige kirkeåret år C Lukas 10, Søndag 15. juli St. Svithun. Biskop og kirkens vernehelgen Kl 13.00: Messe på vietnamesisk Søndag 22. juli 16. søndag i det alminnelige kirkeåret år C Lukas 10, Søndag 29. juli Hl Olav, Norges vernehelgen Høytid. Matt 16, Søndag 5. august 18. søndag i det alminnelige kirkeåret år C. 4

5 Hva skjer i St. Svithun? Lukas 12, Ekstrakollekt til byggefondet Kl 15.00: Messe i Sandnes Lørdag 8. september Kl : Katekese gr. 2 Kl 17.30: Messe på Jørpeland Søndag 12. august 19. søndag i det alminnelige kirkeåret år C. Lukas12, Onsdag 15. august: Marias opptagelse i himmelen. Høytid. Kl 18.00: messe Lukas 1, Fredag 17. august Kl 18.00: Filippinsk korøvelse i menighetssalen Søndag 19. august 20. søndag i det alminnelige kirkeåret år C. Lukas 12, Kl 13.00: Messe på vietnamesisk Kl 14.00: Ativitetsgruppe for vietnam. barn Kl 15.00: Messe i Sandnes Fredag 24. august Kl 18.00: Filippinsk korøvelse i menighetssalen Søndag 26. august 21. søndag i det alminnelige kirkeåret år C. Lukas 13, Kl 15.00: Messe på filippinsk Kl 18.00: Messe på polsk Lørdag 1. september Kl : Katekese gr. 1 Kl 17.00: Messe i Egersund Kl 19.00: Vietnamesisk bønnegruppe Søndag 2. september 22. søndag i det alminnelige kirkeåret år C. Lukas 4, Ekstrakollekt til byggefondet. Valg etter høymessen i menighetssalen. Kl : Konfirmantkatekese Kl 18.00: Messe på spansk Lørdag 8. september Jomfru Marias Fødselsdag. Høytid. Kl Lørdag 15. september Kl 10.00: Årets flerkulturell fest starter med messe. Underholdning. Salg av mat. Messetider i sommer Som vanlig blir det litt innskrenkninger i messetidene i sommer slik at vi kan få avviklet ferie for prestene og de ansatte. Kontorets åpningstid blir fra kl til kl Messene på nasjonalspråk (kl og kl ) faller bort i stor grad mellom 15. juni og 15. august. Det blir ikke messer i Sandnes i juli måned. Første messe i Sandnes blir 5. august kl Neste messe i Egersund til høsten blir lørdag 1. september kl , og på Jørpeland lørdag 8. september kl Vanlig søndagsplan for sommeren frem til midten av august måned blir følgende: Lørdag KL18.00: Søndagsmesse på norsk Søndag Kl 09.30: Messe på engelsk Kl 11.00: Høymesse Kl 13.00: Messe på norsk (15/7 vietn.) Seminar for utkantkatolikker Lørdag 25. august arrangerer OKB seminar for utkantkatolikker. Vår menighet er også invitert til å delta, og sender 2-3 representanter. 5

6 Tjenester i høymessene Dato Lektor Komm.utdeler 24. juni K. Nes J. Jørgensen 1. juli T. Bourrec H. Bærheim 8. juli M. Berntsen R. Narum 15. juli A. Alfsen T. Lenartowicz 22. juli L.A. Waraas J. Jørgensen 29. juli J. Marszalek H. Bærheim 5. august K. Nes R. Narum 12. august T. Bourrec J. Jørgensen 19. august M. Berntsen T. Lenartowicz 26. august A. Alfsen H. Bærheim 2. september L.A. Waraas R. Narum 9. september K. Nes J. Jørgensen 16. september J. Marszalek T. Lenartowicz 23. september T. Bourrec H. Bærheim HAR DU ET ALKOHOL -PROBLEM? Anonyme Alkoholikere har møter i peisestuen, Løkkeveien 1. Alpha International Group har møter på engelsk hver tirsdag og fredag kl Norsktalende er også velkomne. Kontaktperson treffes på tlf WIARA NADZIEJA MILOSC møter hver 2. søndag i måneden kl , før messen på polsk. Kontaktperson på tlf eller Døpte Vi gratulerer med dåpen: 17. mars: Sydney Victoria Catalina Wathne, 24. mars: Uy Di Nguyen, 25. mars: Misia Flor Madriaga Gonzalez, 8. april: William Le, 4. april: Catherine-Sol Harbakk, 9. april Sofia Maria Krystek, 14. april: Kent William Lund og Pablo Bjørn Roland Olivier, 12. mai: Maximilliam Lindkjenn Krohn, Veronica Amalia Halsøy Normann, Marcus Wellington Halsøy Normann, Wilma Sophia Halsøy Normann, Camila Rayen Sanhueza og Sheryl Josdal. Vi ønsker hjertelig velkommen våre nye medlemmer som var tatt opp i kirkens fulle felleskap hittil i år: 27. januar: Jan-Erik Ottesen Høllesli, 28. mars: Ivar Bjørnsen, 31. mars: Ole Johan Harbakk, Inger Terese Harbakk, Daniel S. Harbakk, Emily Madelen Harbakk, Benjamin Harbakk, Jonathan Harbakk og Sunniva Else Harbakk. Ekteviet: 25. mai: Gotthard Mälzer og Kathrin Hamlemann på Utstein Kloster. Døde: Vår dypeste medfølelse går til familien og pårørende av: Rigmor Margrethe Jørgensen Røsvik som døde 24. mars og ble begravet 30. mars. R.I.P. Flerkulturell fest Menighetsrådet satser på en flerkulturell fest også i år. Dagen er fastsatt til lørdag 15. september fra kl Det er oppnevnt en komité som består av Isabel Stangeland og Claus Clausen. Komiteen vil kontakte de forskjellige språkgruppene og nasjonalgruppene med sikte på å få til et program som virkelig viser mangfoldet i menigheten. Mer informasjon kommer i neste nummer av menighetsbladet. 6

7 Nytt fra menighetsrådet Menighetsrådet har naturlig nok hatt to viktige fokus denne våren: økonomi og kirkeutvidelse. Det ser foreløpig ut til at vi har god kontroll på driftsutgiftene, og inntektene ser ut til å ligge noe høyere enn budsjettet. Det betyr at driften går bra, og at vi kanskje får litt ekstra penger til byggefondet dersom det blir et overskudd ved årets slutt. Når det gjelder byggesaken, ser det ut til at vi kan begynne å bygge i høst, dersom vi får de nødvendige tillatelsene fra kommunen. For øvrig har menighetsrådet stått for organiseringen av Evangeliseringsuken, og vi har fått opprettet Caritas Stavanger igjen, med Isabel Stangeland som leder. Gruppen møtes hver annen søndag i måneden i forbindelse med kirkekaffen etter høymessen. Det er formalisert et utvalg for barneog ungdomsarbeide, og vi har fått Monica Ramse og Elin Ekroll til å være menighetsrådets kontaktpersoner for barne- og ungdomsarbeidet. Det er blitt bestemt at inntekten fra kirkekaffen som regel skal gå til byggefondet, men at det sognepresten skal ha anledning til å innvilge unntak. Blant annet ønsker to vietnamesiske samer å fortsette med salg av vårruller til inntekt for et nonnekloster i Vietnam. Denne og andre unntak fra regelen kan godkjennes av sognepresten. Under kallshelgen 29. april solgte den vietnamesiske ekteskapsgruppen vårruller i store mengder og fikk på den måte inn kr Det er vedtatt å arrangere et kor-seminar til høsten. Sr. Ragnhild Marie Bjelland OP inviteres til å lede seminaret, der kirkekoret vil stå for den praktiske tilretteleggingen. Seminaret arrangeres helgen november i menighetens lokaler. Under kallshelgen ble det opptatt en ekstrakollekt til St. Eysteins presteseminar i Oslo. Det ble innsamlet kr I tillegg solgte den vietnamesiske ekteskapsgruppe vårruller i store mengder og fikk på den måte inn kr Det betyr at fra St. Svithuns menighet ble det overført kr til Oslo Katolske Bispedømmes presteseminar. Menighetsrådet takker alle som bidro til dette flotte resultat. 7

8 Førstekommunion 26. mai, første pulje over, andre pulje under. 8

9 Førstekommunion 26. mai, tredje pulje 1. hellige kommunion 12. mai: Veronica Amalie Halsøy Normann, Marcus Wellington Halsøy Normann, Wilma Sophia Halsøy Normann, Camila Rayen Sanhueza, Sheryl Josdal, Caroline Eriksen og William George James. 13. mai: Alicia Grace Nasto, Christian Anthony Garcia, Noah A. Dubios, Jackson Thomas McClurg, James George Alexander, Sharon Lynn Alexander, Lucia Kate McCafferty, Alice Linda Clementina Palleschi, Yuri Comisso, Valentin Vincent Olivier Lauray, Rodrigo Durão de Oliveira, Francisco Castiñeiras, Gillian Cecilia De Fiorido, Luke Brockman, Jacob Brockman og Emma Valerie Keeley. 26. mai: André M. Alvestad, Dorthe Sofie Bosse, Solveig Cabrol, Urszula Czyz, Viktoria Eik, Eric Fidje, Maria Cathrine Haas, Gabriel Havrevold, Caspar Jaworski, Johysan Thomas, Sandra Lekve, Mathilde Alicia Marszalek, Maddhusja Nalliah, Medhusja Nalliah, Benny Nguyen, Anita Nieckula, Sigrid Ottesen, Janeta Padol, Alexandro Tanase, Jimmy Huy Tran, Niel- Estaban Anderson, Oskar M. Andreassen, Stephanie S. Calderon, Hy Nguyen Tuong Do, Nicole Døhlen, Eva Hoang, Gia Hoang, Luis Alfredo Hovland, Fredrik Kommedal, Hong Nhung Le, Maria Angelika Lengauer, Kamilla T. Marianayagam, Kathleen L. Marianayagam, Kevin J. Masbernat, Quan Minh Nguyen, Vivian Nguyen, Juan Pablo Pedraza, Cecilie Pham, Olga Marie Pirela, Thomas Rambjørg, Kevin B. Fleming Romero, Sarumathy Sossaipillai, Truc Thao My Nina Truong, Dan Hiep Vu, Man Dinh Vu, Thanh-Hi Anthony Vu, Tommy Andreasson, Andreas Ohm Ekroll, Marek Finn Fischer, Veronica Niklas Hansen, Paul Koppe, Anna Ngoc Minh Nguyen, Mong Kieu Nguyen, Phuong Nghi Nguyen, Quang Truong Martin Nguyen, Carolina da Silva Nylund, Jostein Seppola, Christian André Sømme, Håkon Van Ta, Thorgeir Taksdal, Jan Tran, Thao Nhi Tran og Per Kristian G. Østvold. 9

10 Disse konfirmantene ble fermet av Biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. 6. mai: Melissa M. Alvestad, Christopher McClean Andvik, Johnley Kit Caburnay Avancena, Caroline David, Monica Truc Mong Do, Mike Brian Egeland, Anne-Delia Ekeheien, Thea Benedikte Greve, Elias G. Miranda Grindheim, Daniel F. Kwiek, Trai Hoang Nguyen Le, Steven P. Molumby, Praveen Muralitharan, Anh Khanh Nguyen, Thao Phuong Thi Nguyen, Tony Trung Hieu Nguyen, Jon Vu-Yen Nguyen, Beate Nilsen, Ajantha Nimalkumar, David Max Paustian, John William Paustian, Thinh Duy Martin Pham, Camilla Ramse, Tharini Rita Sebastian, Jens Minh Tuan Ta, Marita Hoang Anh Vu, og Thuy Thanh Tam Vu. Katekesen får lang sommerferie Katekeseåret sluttet i mai måned, og i år var det 65 barn som mottok deres første hellige kommunion ved tre forskjellige messer på lørdag den 26. mai. Det var en solrik dag, og det var utrolig mange gjester som feiret dagen sammen med barna. Det blir en lang sommerferie i år fordi vi ikke åpner katekesen igjen før i begynnelsen av september p.g.a. møter i slutten av august 10 måned. Brev vil bli sendt hjem til alle barn med informasjon om møtetider ved skolens begynnelse. En stor takk rettes til alle kateketene som har undervist barna i løpet av skoleåret, og vi ønsker alle barn og deres foreldre en riktig god sommer. Vi ses til høsten! UNDERVISNINGSUTVALGET

11 Valg til nytt menighetsråd september I år er det valg til nytt menighetsråd og på menighetens representant til Pastoralrådet i Oslo Katolske Bispedømme. Menighetsrådet har nedsatt en valgkomité som er i ferd med å finne egnede kandidater som er villige til å stille til valg. søndagsmessene (inkludert lørdagsmessene) fra 1. september kl til 9. september kl Stemmerett har alle som er konfirmert og oppført i menighetens register. I fremtiden er det mulig at valgdatoen blir flyttet til før sommeren slik at alle menigheter har valg på samme dato. Pastoralrådet har også antydet at det skal lages nye retningslinjer for menighetsråd. Denne gangen tar vi valget i september som vanlig. Valgdatoer blir 2. og 9. september, med muligheter for å avgi stemme også til kontoret ved post eller gjennom fremmøte fra 1. til 9. september. Som vanlig vil valgurnene bli plassert i kirken under alle Valgkomitéen består av Kirsten Johannessen (tlf ), Jan Kåre Runestad ( ), Margareth Johansen ( ) og Elisabeth Olsen-Hagen ( ). De kan kontaktes med forslag til kandidater. Husk at de som foreslås må ha vært forespurt om de er villige til å sette i menighetsrådet eller være menighetens representant til pastoralrådet. Forslag kan også sendes skriftlig til menigheten (St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger e-post 11

12 Automatisk betaling av kirkebidrag til Den katolske Kirke JA TAKK! Jeg ønsker å betale kirkebidraget med AvtaleGiro c Tilsendte blanketter c Mottaker Mottakers konto og gi kr.: til Oslo Katolske Bispedømme c hver måned eller c de mnd. jeg har krysset av: c Jan. c Feb. c Mars c April c Mai c Juni c Juli c Aug. c Sept. c Okt. c Nov. c Des. Maksimumsbeløp pr. trekk: Trekkdato mellom 15. og 25.: Maksimumsbeløp pr. trekk Maksimumsbeløp oppgis for å sikre mot feil. Dersom du senere ønsker å øke beløpet må nytt skjema fylles ut. Trekkdato Det er ikke anledning til å velge trekkdato utenom i måneden. Dersom ingen dato fylles ut trekkes beløpet den 20. Belast kontonr.: Bankens navn: c Jeg ønsker ikke varsel i forkant av betalingen, men å få tilsendt årsoppgave. Jeg ønsker at gavene skal godskrives (menighet/bispedømme): KID-nr. (fylles ut av OKB) Navn: Fødselsnr.: (11 sifre) Adresse: Postnr/sted: Sted/dato: Underskrift: Elektronisk versjon av skjemaet med utfyllende forklaringer finnes på Sendes: Oslo Katolske Bispedømme Akersveien 5, 0177 Oslo 12

13 Støtt menighetens byggeprosjekt! St. Svithuns kirke er altfor liten i forhold til det store antall besøkende kirken har. Med den store tilstrømmingen av arbeidssøkende, flyktninger, og andre, samt det store fødselsoverskuddet menigheten opplever for tiden, er en utvidelse helt nødvendig. Menighetsrådet har derfor vedtatt å planlegge en utvidelse som innebærer dobbelt så mange sitteplasser. Planene for kirkeutvidelse er nå kommet så langt at vi har et byggeprosjekt som kan realiseres innenfor en kostnadsramme på ca. 15 millioner kroner. Menighetsrådet ber derfor alle om å støtte byggeprosjektet med generøse gaver slik at vi blir istand til å virkeliggjøre planene. Da vil vi få en flott og hensiktsmessig kirke som kan fungere i mange år fremover. Menighetsrådet takker på forhånd alle glade givere. Gave til kirkebygging St. Svithuns katolske kirke St Svithuns gt Stavanger

14 Hvordan næres og vokser v Menighetsbladets redaksjon har bedt meg om å skrive noe om Tar også troen ferie i sommerferien? Dette spørsmålet kan godt omskrives litt til å handle om vår tro og vårt liv som kristne generelt, for egentlig er det ikke så mye spesielt med sommerferien. Om vi reiser en del i ferien, burde det ikke være vanskelig å kunne finne en katolsk kirke å gå til om søndagen de fleste steder i verden om vi ikke befinner oss langt borte fra en by i Norge eller er annet protestantisk land. Om vi er hjemme og slapper av, er det jo like lett (og viktig) å komme i søndagsmessen som det er ellers i året. Hvis vi ser på spørsmålet om hvordan vi kan nære vår tro og vokse som kristne mer generelt, kommer vi inn på noe som jeg personlig tenkte en del på i forbindelse med pinsefeiringa. Vi hørte da den spennende teksten om Den Hellige Ånds komme i Apostlenes gjerninger kapittel 2, om hvordan de troende ble fylt med kraft fra det høye, og om hvordan de så med frimodighet fortalte til andre mennesker om Guds store gjerninger. Hvis vi leser videre i dette kapittelet, ser vi så hvordan Peter deretter stod fram og talte, og hvordan tilhørerne på slutten av talen ble overbevist om sin synd og: de sa til Peter og de andre apostlene: Hva skal vi gjøre, brødre? 14 Roser til barna På barnemessen i mai stod roseutdeling på programmet. Det er Monica Ramse sim gir barna en rose. -Vi gir hverandre fredshilsen hver søndag, og rosene skulle være et synlig tegn på det, sier Monica. P. Rolf prekte over evangelieteksten der Jesus sier at han gir oss sin fred - ikke den fred som verden gir.

15 i som kristne? Peter svarte dem: Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave... De som tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen mennesker. (sp. 357): Det trosbekjennelsen bekjenner, formidler sakramentene. Faktisk mottar de troende gjennom dem Kristi nåde og den Hellige Ånds gaver. Slik blir de i stand til å leve det nye liv de har mottatt i troen, som Guds barn i Kristus. Like etterpå hører vi hvordan de fortsatte å leve sitt liv som kristne, og som vi kan lære av i dag: De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. I min (protestantiske) ungdom kalte vi dette de fire B-ene: Bibelen, broderfellesskapet, brødsbrytelsen, bønnene, og det er også dette et katolsk kristenliv handler om. Bibelen kan vi lese både privat og i kirken; i alle messer leser vi flere bibeltekster, og prestens preken skal så godt som mulig forklare ordet for alle. Fellesskapet med andre kristne har vi også både privat og i menigheten, og det samme gjelder bønnene, og her er det familien som er det viktigste stedet utenom kirken. Det er svært fint og viktig om man kan ha kristent fellesskap og be sammen med andre i sin familie. Når vi kommer til brødsbrytelsen (og de andre sakramentene) blir menighetsfamilien viktigere enn vår personlige familie, og det er også på dette punktet katolikker skiller seg fra protestantiske kristne. Gud har valgt å formidle mye av sin nåde og kjærlighet til oss gjennom sakramentene, i menighetens fellesskap, formidlet av Kirkens biskoper/ prester/diakoner. Derfor er det så viktig at vi mottar sakramentene regelmessig, og at vi forbereder oss godt før mottakelsen. Det nye kompendiet til Den katolske kirkes katekisme (som kom ut nå i vinter) svarer bl.a. på spørsmål om hvordan den kristnes liv er knyttet til troen og sakramentene? 358. Hva er menneskets verdighet rotfestet i? Menneskets verdighet er rotfestet i at det er skapt i Guds bilde og likhet. Det er utstyrt med en åndelig, udødelig sjel, med forstand og fri vilje, er rettet mot Gud og med legeme og sjel kalt til den evige salighet Hvordan oppnår mennesket salighet? Mennesket oppnår salighet gjennom Kristi nåde, som gir det del i det guddommelige liv. I Evangeliet viser Jesus sine etterfølgere veien som fører til lykke uten ende: saligprisningene. Kristi nåde virker også i hvert menneske som følger den rette samvittighet, søker og elsker det sanne og det gode, og unngår det onde Hva er den evige salighet? Den er å se Gud i det evige liv, hvor vi fullkomment skal få del i den guddommelige natur (2 Pet 1, 4), i Kristi herlighet og i gleden i Treenighetens liv. Saligheten overgår de menneskelige evner: Den er en overnaturlig og ufortjent Guds gave, i likhet med nåden som fører til den. Den lovede salighet stiller oss overfor viktige moralske avgjørelser når det gjelder de jordiske goder, og driver oss til å elske Gud over alt annet. Dette perspektivet og håpet er det viktig at vi har over vårt liv, over søndagens messefeiring, både i og utenfor sommerferien. PASTOR ODDVAR 15

16 ST. SVITHUNS KATOLSKE MENIGHET ST. SVITHUNS GATE 8, 4005 STAVANGER. BANKKONTO: TLF , FAKS , E-post: HENVENDELSE TIL KONTORET : MANDAG - FREDAG KL PRESTENE TREFFES UTENOM KONTORTIDEN I FORBINDELSE MED HVERDAGS- MESSENE KL Web-side: MENIGHETENS PRESTER Rolf K. Pahle Bowitz sogneprest Tlf Oddvar Moi, kapellan Tlf Mobil ØVRIGE PRESTER Simon Vo Hoang Phuong Linh Tlf Prest for filippinere: Melgabar N. Enero Tlf GJESTEPRESTER For de polsktalende: Marek Szewczynsci Tlf For de spansktalende: Arne Marco Kirsebom Tlf For tamiler: Jagath P. Gunapala Tlf For vietnamesisktalende: Louis Tien Tlf SEKRETÆR Stella Skjold UNDERVISNINGSKOORDINATOR Rosalin Narum ORGANIST Zbigniew Slaby VAKTMESTER Lieu Van Nguyen MENIGHETSRÀD Kåre Bremnes, leder Tlf Isabel Vetrhus Stangeland, nestleder Tlf Claus Clausen, sekretær Tlf Sigrid Gundersen Tlf Jan Kåre Runestad Tlf Therese Tuyen Tran Tlf Vararepresentanter: Antoni M. Czajkowski Tlf Øystein Jensen Tlf OKBS PASTORALRÀD Kari Berle, representant Thomasz Lenartowicz, vara. LITURGIUTVALG Le Van Lai Hans Bærheim Robbert Huster Marcus Marianayagam Astrid Husebø Zbigniew Slaby Elisabeth Maine Rolf Bowitz Oddvar Moi UNDERVISNINGSUTVALG Rosalin Narum Anne Marie Tran Fiona Andvik Oddvar Moi 16 KOORDINATOR FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEID Elin Ekrol Monica Ramse (vara) ØKONOMIUTVALG Åse Liseth Ormøy Tlf Kåre Bremnes Sverre Gardstøl Rolf Bowitz KANNIKGT. 9 AS Mainolf Ramse, leder Tlf Marianne Fredagsvik Mauritz Rossavik Steinar Mæland Kristoffer Kommedal Rolf Bowitz Vararepr.: Henning Narum VEDLIKEHOLDSUTVALGET Sverre Gardstøl, formann Dung Van Le Cuong Duy Pham KATOLSK FORUM Kåre Bremnes, leder Jan Kåre Runestad Reidun Herigstad Kari Berle CARITAS STAVANGER Isabel Stangeland, leder Torbjørg Svela, sekretær Tomas Spinola, sekretær Øystein Jensen Olaug Johannesen

17 Pavens bønneintensjoner Juni At Herren alltid beskytter sjøfolk og andre som arbeider i sjøfarten. At Kirken i Nord-Afrika gjennom sin tilstedeværelse og sine handlinger kan bevitne Guds kjærlighet til hvert enkelt menneske og alle folkeslag. Juli At alle borgere, individuelt og i grupper, kan ta del i det offentlige liv og i den offentlige forvaltning. At alle kristne i bevisstheten om deres egen misjonsplikt aktivt støtter alle som engasjerer seg for evangelieringen av alle folkeslag. August At alle som opplever momenter av prøvelser og vanskeligheter erfarer lys og støtte i Kristus, slik at de kan finne den sanne lykke. At Kirken i Kina med stadig større indre samhold kan bevitne det effektive og synlige fellesskap med Peter etterfølger. ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske menighet, St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger, tlf Ansv. redaktør: Sogneprest Rolf K. Pahle Bowitz Redaktør: Kari Berle, St. Svithuns gate 6, 4005 Stavanger, tlf Bladet sendes alle medlemmer i St. Svithuns menighet. Gis ut ca fem ganger årlig. Grafisk design og produksjon: Redaksjonen Bildebehandling og trykking: Omega Trykk as Opplag: ca Ettertrykk tillatt ved kildeangivelse. Redaksjonen av dette nummer ble avsluttet tirsdag 3. juni. Neste nummer: Ca lørdag 1. september. Frist for innlegg: Onsdag 14. august. Husk å melde flytting til menighetens kontor! St Svithuns kirke, St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger. Tlf:

18 Evangeliseringsuken april: Mange mottok sykesalvingens sakrament De fleste av de vel 50 deltakerne i evangeliseringsuken valgte å gå fram til alteret for å motta sykesalvingens sakrament eller forbønn i løpet av kveldsmessene april. De frammøtte var nok usikre på hva innholdet egentlig var i evangeliseringsuken. Men til tross for at mange hadde deltatt i påskefeiringen uken før, ble nesten alle stolene i menighetssalen fylt opp. De fleste av deltakerne var medlemmer i St Svithuns menighet, både etnisk norske og folk født i andre land, f.eks. Colombia og Filippinene, men også noen fra andre kirkesamfunn deltok. Og selv om de fleste var godt voksne mennesker fra 40-årene og oppover, var også gruppen 20-åringer representert. Solid katolsk forkynnelse ble presentert oss av p. Arnfinn Haram op og sr. Anne Bente Hadland op, begge dominikanere bosatt i Oslo. Og selv om stavangerkvinnen sr. Anne Bente kom til sine egne, var det en lydhør og utholdende forsamling, som også deltok i samtale etter foredragene onsdag til lørdag. Innledningsforedraget onsdag om Kirkens helbredende tjeneste av p. Arnfinn og fortsettelsen dagen etter av sr. Anne Bente om Kroppens teologi kroppens herliggjørelse bidro nok til at folk strømmet frem til alteret for forbønn og sykesalving torsdag kveld. Det ble understreket at sykesalving ikke primært var for døende, men for mennesker med langvarige lidelser og sykdommer som ikke nødvendigvis er livstruende. Før de fire kveldsmessene satt p. Arnfinn i skriftestolen, og så mange benyttet seg av denne anledningen til å skrifte at det var vanskelig å begynne messene etter oppsatt tid. Fredag ettermiddag var menighetens ledere; prester, stab, kirkelige assistenter, menighetsråd, kateketer, ungdoms- og liturgiansvarlige oa, invitert til eget møte for å fortelle om det evangeliserende arbeidet i sin egen menighet. Det ble framholdt at St Svithuns menighet feirer nasjonale messer på en rekke språk, og at både nye og gamle kirkegjengere blir tilbudt trosopplæring på tre ulike troskurs. Katekesen for barn og unge når alle aldersgrupper. Likevel understreket flere at det er ønskelig med studentarbeid og arbeid for unge voksne i alderen år. Også aktiv bruk av mediene for å bli synliggjort 18

19 Mange gikk fram til forbønn eller sykesalving i kveldsmessene torsdag til lørdag. ble nevnt som viktig. -Troen er ikke en privatsak, var tittelen på mandagens helsides artikkel i den kristne dagsavisen Dagen, etter at en journalist fra avisen var tilstede på lørdagens to foredrag og i ettermiddagens messe. I tillegg til en presentasjon av en del av hovedpunktene i p. Arnfinns innlegg om å være katolsk kristen i dagens Norge, og Sr. Anne Bentes foredrag om lekfolkets kall, ble kapellan Oddvar Moi, som ledet arrangementskomiteen i Stavanger, intervjuet om evangeliseringsukene i bispedømmet. ønsket dem hjertelig velkomne tilbake. For evangeliseringsuken ga mersmak for alle som deltok. KARI BERLE Alle kvelder ble avsluttet med kveldsmat, norske rundstykker, og filippinske og vietnamesiske varme retter. Arrangementskomiteen virket som et velsmurt maskineri, her var intet overlatt til tilfeldighetene. Søndag ved 11-messens slutt sendte p. Arnfinn alle ut i verden, og kursdeltakerne var atskillig bedre skodd i egen tro enn tidligere. På den avsluttende kirkekaffen takket sogneprest Bowitz dominikanerne og Søndag sendte p. Arnfinn Haram alle ut i verden, så fulgte utgangsprosesjonen i en fullsatt kirke. Andre medvirkende prester var sokneprest Rolf Bowitz, kapellan Oddvar Moi og p. Simon Linh. (DSC02937) 19

20 Ungdom på tur Lørdag 28. april dro 15 ungdomer fra Lørdagsklubben på tur til Mississippi fritidspark. Kanopadlig (med redningsvest) var en av aktivitetene (bildet til høyre). Etterpå var det pølser og brus. B-blad Returadresse: St. Svithuns katolske kirke St Svithuns gate Stavanger Bildet under er fra påskeleiren på Skirva i Tinn kommune i Telemark, der p. Ragnar Leer Salvesen var leirprest, Thien Oanh var en av lederne, og Arne Gundersen i vår menighet var kokk. Jesu korsfestelse ble skildret svært realistisk i det kalde vinterværet.

Nr 4 september oktober november 2007 Fra Festen for Kristi Legeme og Blod

Nr 4 september oktober november 2007 Fra Festen for Kristi Legeme og Blod ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2007 Fra Festen for Kristi Legeme og Blod Utvidelsen av kirken Utvidelsen av kirken er nå kommet så langt at planene er sendt som søknad til Stavanger kommune.

Detaljer

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet.

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. P. Marcello feirer spansk Messe i St. Svithun Våre gjesteprester: P. Marcello fra Argentina Tillit til Kirken

Detaljer

Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion

Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion ST. SVITHUN Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion Thomas passer på under årets konfirmasjon. Ungdomsarbeidet med mange planer Sogneprest p. Rolf Bowitz og menighetsrådet har sett behovet for en ungdomsarbeider

Detaljer

Engelsk førstekommunion i Johanneskirken 30/4. Kirken vaskes før påske.

Engelsk førstekommunion i Johanneskirken 30/4. Kirken vaskes før påske. Førstekommunion Engelsk førstekommunion i Johanneskirken 30/4. Kirken vaskes før påske. 2 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger hans.k.jakobsen@ avinor.no INNHOLD NR 3-2011 Engelsk

Detaljer

Nr 5 desember 2011 januar februar 2012 Ungdommens Adventsaksjon

Nr 5 desember 2011 januar februar 2012 Ungdommens Adventsaksjon ST. SVITHUN Nr 5 desember 2011 januar februar 2012 Ungdommens Adventsaksjon Byggeprosess er tålmodighetsarbeid Den katolske kirke eier etter hvert flere eiendommer i Kannik, sentrum av Stavanger. Menigheten

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2003 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger.

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2003 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Nr 4 september oktober november 2003 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Kursstart Side 2 Bruk stemmeretten! Side 3 Kandidatene presenteres Side 8 Stemmeseddel

Detaljer

ST. SVITHUN. Ungdom i Taizé. Nr 4 august - november 2004. Velkommen til nytt semester AV INNHOLDET:

ST. SVITHUN. Ungdom i Taizé. Nr 4 august - november 2004. Velkommen til nytt semester AV INNHOLDET: Nr 4 august - november 2004 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Velkommen til nytt semester Side 3 Oktoberretrett på Alsnes Side 7 Katolsk Forum Side 8 Katekesestart

Detaljer

ST.SVITHUN. menighets blad N05

ST.SVITHUN. menighets blad N05 ST.SVITHUN menighets blad N05 Desember 2011 / Januar - Februar 2012 POLSK 1. KOMMUNION. JOHANNESKIRKEN 20.05.2012. NORSK 1. KOMMUNION. ST.PETRI KIRKEN 26.05.2012. INNHOLD - December 2012 & Januar / Februar

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07 St. Michael kirkeruin på Øvre Asak, Skedsmo, se s. 5 (Foto: H. Haass-Männle) I dette nummer: Pinse s. 3 Kirkeruin

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010 I dette nummeret: Kulturdagen 20. juni. Gavene bæres til alteret under messen. Les mer på side 5 f. Eukaristiens

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 1 februar 07 mai 07

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 1 februar 07 mai 07 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 1 februar 07 mai 07 I dette nummer: Fastetiden og påske s. 3-7 Kalender s. 8-9 Gratulerer s. 10 Jule-arrangementer s. 12 Synnøve til

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07 I dette nummer: Nye St. Magnus sal Komme ditt rike s. 3 Deling av sognet s. 4 Nye St. Magnus åpnet s. 5 Intervju

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 I dette nummeret: Fra grunnsteinsnedleggelsen i Mariahagen. Les mer på http://lillestrom.katolsk.no Gud skammer seg

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 3 august 08 november 08

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 3 august 08 november 08 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 3 august 08 november 08 I dette nummeret: Nye søstre i menigheten; søstrene av Det Hellige Kors. Les mer på side 26. Marias opptagelse i himmelen

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike I dette nummeret: P. Irus brev s. 4-5 Litt om Hl. Magnus og festen s. 6-8 Barnesider og ettertanke s. 9-12 Konfirmantkurs s. 12 Registreringsskjemaer s. 13-14

Detaljer

St. Paul. Menighetsblad nr 2, september 2011

St. Paul. Menighetsblad nr 2, september 2011 St. Paul Menighetsblad nr 2, september 2011 Voksesmerter s. 2, Regnskap s. 6, øyeblikk av åpen s. 8, Uten bønnen har vi ingenting å gi s. 10, Gullbryllup på Marias Minde s. 12, Bispevisitasen s. 27 På

Detaljer

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 Mars 2015. Sta Teresa av Avila. Det nye orgelet Registrering Påskemessene. Påskefeiring i Polen s. 8.

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 Mars 2015. Sta Teresa av Avila. Det nye orgelet Registrering Påskemessene. Påskefeiring i Polen s. 8. St.Paul Det nye orgelet Registrering Påskemessene s. 2 s. 3 s. 6 Påskefeiring i Polen s. 8 Salmeskatten s. 10 Menighetsfesten s. 12 Menighetsblad nr. 1 Mars 2015 Sta Teresa av Avila s. 14 Caritas s. 16

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike I dette nummeret: Easter message s. 3 Årets viktigste høytid s. 4 Hva vil det si å være kristen? s. 6 Juletrefest s. 8 VFAG-festen s. 9 Kalender s. 11 LUK

Detaljer

St. Paul Nr. 3 Nr. 3 Des 201 Des 20 0 10 MENIGHET NIGHETSBLAD

St. Paul Nr. 3 Nr. 3 Des 201 Des 20 0 10 MENIGHET NIGHETSBLAD St. Paul Nr. 3 Des 2010 MENIGHETSBLAD Vinneren av Raftoprisen feiret også høymessen Biskop Raul Vera fikk Raftoprisen 2010 som en nådeløs kritiker av sosial og politisk urett og forkjemper for menneskerettigheter

Detaljer

Menighetsblad nr 2, oktober 2012

Menighetsblad nr 2, oktober 2012 St. Paul Menighetsblad nr 2, oktober 2012 I helgen 28. og 29. april kunne 89 barn ta imot den første Hellige Kommunion i St. Paul kirke. For å få plass til alle måtte vi fordele dem på to norske messer

Detaljer

Menighetsblad for St. Hallvard 30. årgang Julenummeret 2014

Menighetsblad for St. Hallvard 30. årgang Julenummeret 2014 Menighetsblad for St. Hallvard 30. årgang Julenummeret 2014 I dette nummeret av Hallvardsvaka presenterer vi: Takk til Josef Ottersen... 2 Prestens hjørne Vår nye sogneprest... 3 Avskjed og velkomst for

Detaljer

St.Paul. Menighetsblad nr. 2 November 2014. Det nye orgelet Hvorfor katolsk skole? s. 3 Nytt menighetsråd. Julemessene

St.Paul. Menighetsblad nr. 2 November 2014. Det nye orgelet Hvorfor katolsk skole? s. 3 Nytt menighetsråd. Julemessene St.Paul Det nye orgelet s. 2 Hvorfor katolsk skole? s. 3 Nytt menighetsråd s. 5 Julemessene Regnskap Legfransiskanerne s. 6 s. 8 s. 10 Menighetsblad nr. 2 November 2014 Pilegrimsturen Helgener for vår

Detaljer

Husk fasteaksjonen! Gi oss verdigheten tilbake - Avskaff fattigdommen! ... Han bare kom, inn til en bror i fengsel og nød, en bror som ham selv.

Husk fasteaksjonen! Gi oss verdigheten tilbake - Avskaff fattigdommen! ... Han bare kom, inn til en bror i fengsel og nød, en bror som ham selv. Menighetsblad for St. Hallvard Nr. 1/07 23. årg. Husk fasteaksjonen! Gi oss verdigheten tilbake - Avskaff fattigdommen!... Han bare kom, inn til en bror i fengsel og nød, en bror som ham selv. Gunnar Tømte

Detaljer

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 April 2014. Nytt orgel på galleriet s. 2 I jubileenes tegn Nyvalg menighetsråd s. 4

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 April 2014. Nytt orgel på galleriet s. 2 I jubileenes tegn Nyvalg menighetsråd s. 4 St.Paul Nytt orgel på galleriet s. 2 I jubileenes tegn s. 3 Nyvalg menighetsråd s. 4 Messer i påsken s. 6 Lydighet gir krefter s. 8 Caritas i Bergen s. 11 Menighetsblad nr. 1 April 2014 St. Paulus-festen

Detaljer

St. Birgitta menighetsblad. Nr. 1 april 2014

St. Birgitta menighetsblad. Nr. 1 april 2014 St. Birgitta menighetsblad Nr. 1 april 2014 Påsken 2014 1 Kjære leser! St. Birgitta menighetsblad - Nr. 1-2014 Oblatkommuniteten i Østfold Det har vært en lang tradisjon at menighetsbladet sendes ut til

Detaljer

St. Birgitta menighetsblad

St. Birgitta menighetsblad St. Birgitta menighetsblad Nr. 2 Desember 2013 Advent 2013 Jul 1 Kjære leser, St. Birgitta menighetsblad - Nr. 2-2013 Da forrige nummer av menighetsbladet ble utgitt ved påsketider, ventet vi spent på

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Hallvardsvaka

Innholdsfortegnelse: Hallvardsvaka Hallvardsvaka Bidrag kan sendes til menighetskontoret merket Hallvardsvaka, eller til Aslaug Espe: Meyers vei 13 A, 1430 Ås E-post: hallvardsvaka@katolsk.no Telefon: 67408882, 41699337 Ansvarlig redaktør:

Detaljer

St. Paul Menighetsblad September 2009

St. Paul Menighetsblad September 2009 den tidlige Kirke og middelalderens Kirke at hun var uten arvesynd allerede da hun ble unnfanget. Allerede fra unnfangelsen av, hadde Gud bevart henne ubesmittet av arvesyndens plett. Dette er en Katolsk

Detaljer

St. Hallvards evige «konge» feiret

St. Hallvards evige «konge» feiret Menighetsblad for St. Hallvard Nr. 3/07 23. årg. Foto: Maria Gievær Fra venstre P. Lars Frendel, bror Bjarne Falkanger, p. Tan, biskop Bernt og foran p. Ronald som vanlig med et lurt glimt i øyet. St.

Detaljer

Menneskeverd s. DNA ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO. Les også om: Diakonatet s. 4 Kirken og arbeidsinnvandringen s. 8 Katolsk knoppskyting s.

Menneskeverd s. DNA ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO. Les også om: Diakonatet s. 4 Kirken og arbeidsinnvandringen s. 8 Katolsk knoppskyting s. k a t o l s k k i r k e b l a d n r. 1 2 0 0 8 Menneskeverd s. 14-15 DNA ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO Les også om: Diakonatet s. 4 Kirken og arbeidsinnvandringen s. 8 Katolsk knoppskyting s. 21 Leder Bekjennelser

Detaljer