Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes"

Transkript

1 Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1

2 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av Benjamin Aleksander Osnes. ISBN Å ha evig liv / Benjamin Osnes. Trykt. ISBN Å ha evig liv / Benjamin Osnes. PDF. 2

3 Innhold Kapittel 1: Skapt for en hensikt (Side 4-8) Kapittel 2: En ny skapning i Kristus (Side 9-14) Gud velsigne deg! (Side 15) 3

4 Kapittel 1: Skapt for en hensikt Visste du at du ble skapt for en hensikt? Det er ikke en tilfeldighet at du eksisterer. Kanskje du ikke kjenner Gud, men Han kjenner nøye alle dine veier. (Salme 139:3). Han vet til og med hvor mange hår du har på hodet ditt! (Matteus 10:30). Han bryr seg virkelig om deg, og ønsker deg bare godt! Bibelen forklarer at «Gud er kjærlighet.» (I 1. Johannes 4:8). Så Gud er kjærlighet, og Han elsker deg veldig høyt! Kanskje du har hørt at Gud er sint på deg, eller at du ikke er god nok til å bli kjent med Ham. Det er ikke sant. Sannheten er at Gud elsket deg så høyt, at Han sendte Sin Sønn Jesus Kristus for å forlike deg med Seg Selv! Det står skrevet: «for Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så Han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og har lagt forlikelsens ord ned i oss.» (2. Korinterne 5:19). Gud har en god plan for ditt liv, og Han ønsker ikke å straffe deg, men å hjelpe og velsigne deg! Å bli kjent med Gud er et valg du bør ta, for Han ønsker å være en kjærlig Far for deg. Gud 4

5 ønsker at du skal få evig liv, men den eneste veien til Himmelen er Jesus Kristus Selv! Vet du hvorfor Jesus Kristus døde på korset, og sto opp igjen? Kanskje du har hørt at Han døde for deg, men så har du ikke blitt fortalt hvorfor han døde for deg. Vel, sannheten er at hele menneskeheten har syndet og feilet, men at Gud allikevel elsker oss dypt. Men fordi Gud er hellig og rettferdig, så måtte noen ta straffen for menneskehetens synder. Derfor kom Guds Hellige Sønn, Jesus Kristus! Han døde på korset for å ta straffen for alle våre synder, slik at alle som tror på Ham går fri. I Jesaja 53:5 står det om Jesus Kristus: «Men Han ble såret for våre overtredelser, Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred, rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom.». Jesus Kristus har aldri syndet og kommer aldri til å synde. Han er uten synd! Så når Han døde på korset var det for våre synder Han døde. Han tok straffen vi fortjente, slik at alle som tror på Ham blir forlikt med Gud! Gud reiste Jesus Kristus opp fra de døde og Han lever til evig tid! Og fordi Han lever, kan du leve. Jeg har sett mennesker bli helbredet og frelst av Jesus Kristus flere ganger. Grunnen til det er 5

6 at Han virkelig lever! Du må skjønne, å være en Kristen handler ikke bare om bud og regler, og det handler absolutt ikke om å prøve å bli god nok. Det handler om å være en etterfølger av Jesus Kristus, for det er Han som gjør sine etterfølgere gode nok! Det handler ikke om å prøve å bli akseptert, det handler om å kjenne Ham som aksepterer alle mennesker som tror på Ham. I Sin bønn til Gud Sin Far, sa Kristus: «Og dette er det evige livet, at de kjenner Deg, Den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, Ham som Du har utsendt.» (Johannes 17:3). Å være en Kristen er å kjenne Jesus Kristus og Gud Hans Far. Noen tror kanskje at Jesus Kristus bare er en profet, eller bare et vanlig menneske. Det er ikke sant! Jesus Kristus er både Gud og Menneske! I Johannes 1:1 står det at «Ordet var Gud», og i vers 14 kan vi lese: «Og Ordet ble kjøtt og tok bolig iblant oss». Dette er selvfølgelig skrevet om Jesus Kristus, som er Ordet som er Gud, og som kom til jorden for å frelse det som var fortapt. Om dette var din siste dag på jorden, ville du ha kommet til Himmelen? Om du ikke er sikker på det, så er det på tide å bli sikker på det! 6

7 Evig liv er ikke noe du kan kjøpe, fortjene eller oppnå gjennom gode gjerninger. Gode gjerninger frelser ingen. Men gjennom troen på Jesus Kristus blir mennesker frelst og får evig liv! Romerne 6:23 forklarer: «For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.». Så uten Jesus Kristus går mennesker fortapt, men Gud vil at mennesker skal bli frelst og få evig liv gjennom Jesus Kristus! Evig liv er en nådegave fra Gud som blir gitt i Jesus Kristus. Gud Fader, Sønnen Jesus Kristus og Den Hellige Ånd er En Gud som eksisterer i Tre Personer. Ønsker du å få bli kjent med Gud og få oppleve hvor virkelig Han er? Det kan du. Du har absolutt ingenting godt å tape på å velge å påkalle Jesus Kristus i dag. Han elsker deg og er mektig til å frelse deg! Du trenger ikke å være usikker på hvor du skal tilbringe evigheten lenger: «For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.» (Romerne 10:13). Jeg håper virkelig du velger å stole på Jesus Kristus fra i dag av! 7

8 Be denne bønnen fra ditt hjerte og med din munn, for å bli et Guds barn: Herre Jesus Kristus, takk for at Du elsker meg. Jeg ber at Du skal tilgi meg alle mine synder. Frels meg nå. Du er min Herre og Frelser. Jeg tror at Du døde for mine synder og at Gud reiste Deg opp fra de døde. Du er Herren, Den Levende Guds Sønn. Jeg gir Deg mitt liv. Takk for Din godhet, I Ditt Navn, Amen. Ba du bønnen ovenfor og mente den, så tror jeg at du nå er et barn av Den Høyeste Gud! Du trenger ikke å føle en forskjell, men du kan vite at du ble en medlem av Guds familie. Dine synder er deg tilgitt, og du er på vei til Himmelen fordi du har kommet til tro på Jesus Kristus. Du er nå en Kristen! Og nå begynner den beste tiden av livet ditt: Livet videre med Gud som elsker deg veldig høyt! 8

9 Kapittel 2: En ny skapning i Kristus Som en ny Kristen er det viktig at du raskt lærer noen viktige sannheter. Visste du at når du aksepterte Jesus Kristus som din Herre og Frelser så ble du forvandlet? Du er nå en ny skapning i Kristus. Du er forvandlet, selv om du ikke føler en forskjell! Det står: «Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.» (2. Korinterne 5:17). Som en Kristen er du nå i Kristus, og du er en ny skapning i Ham. Det betyr at du har blitt medlem av en ny familie: Guds familie! Du er en sønn eller datter av Gud din Far! Alle dine fortids synder har blitt renset bort ved Jesu Kristi blod, og du har fått en ny identitet som et Guds barn. Les dette: «Men så mange som tok imot Ham, dem ga Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn,» (Johannes 1:12). Når du tok imot Kristus i ditt liv, så ble du altså et elsket barn av Gud din Far. Du er ikke lenger den gamle personen du en gang var, du har blitt et ny skapning i Kristus! Nå er du ikke en fortapt synder, men et tilgitt barn av Gud. 9

10 Så hva skjer videre? Det første du bør bestemme deg for er å finne deg en lokal menighet, kirke eller Bibel-gruppe å begynne å gå fast i. Grunnen til det er at du trenger samfunn med andre Kristne, og du trenger åndelig mat for å overleve som Kristen! Om du sluttet å spise vanlig mat, så hadde din fysiske kropp til slutt dødd. Og om du slutter å ha fellesskap med andre Kristne, så kan du også til slutt falle bort fra Kristus. Og det er viktig å ikke gjøre det, for mennesker som ikke har Jesus Kristus som sin Herre og Frelser kommer ikke til Himmelen! Gud elsker deg, og vil at du skal forbli en borger av Himmelen. I Romerne 12:6 står det blant annet: «Vi har da gaver som er ulike ifølge den nåde som er gitt oss.». Så Gud har gitt deg gaver som du kan få ta i bruk! Han har en helt unik og herlig plan for ditt liv, som du aldri kommer til å angre på at du fullfører, gjennom evigheten. Kanskje du er kalt til å være en lærer, en sanger, en danser eller noe helt annet? Man blir bare tilfredsstilt på innsiden ved å være i Guds plan, og det er absolutt ikke kjedelig! Men visst du aldri har fellesskap med andre Kristne er det vanskelig, eller kanskje umulig, å fullføre Guds plan for livet ditt. Du skjønner, Gud vil at Kristne skal 10

11 fungere sammen som en familie! Vi er jo Kristne søsken, og Gud er vår Far. Også, som et Guds barn er du ment å leve et helt annerledes liv enn mange andre i verden. Mange mennesker i verden lever i urettferdige og syndige livsstiler som skader og nedbryter dem. Så fordi Gud elsker deg, så vil Han ikke at du skal leve i en syndig livsstil, for det fører ikke til noe godt! Det står at: «For dette vet dere, at ingen som lever i hor eller i urenhet eller i grådighet han er jo en avgudsdyrker har arvedel i Kristi og Guds rike.» (Efeserne 5:5). Gud vil at vi skal leve et liv i renhet, nettopp fordi det ærer Ham, men også fordi det er best for oss. Mennesker som villig lever i synd uten å ville omvende seg, kommer ikke til Himmelen. Det er noe annet å feile en gang i blant, og det kommer du kanskje til å gjøre flere ganger etter å ha blitt en Kristen! Men å leve i synd kan ingen Kristne gjøre. Når du lever i renhet og for å ære Gud så tror jeg du vil kjenne en fred og glede på innsiden som verden ikke kan gi. Og om du skulle gjøre noe som er synd, så kan du som et elsket barn av Gud komme til Ham i bønn, bekjenne at du syndet og be Ham om tilgivelse, og så vil Han tilgi deg. Det er ikke 11

12 snakk om at du trenger å bli en Kristen på nytt, eller om at du skal bli et Guds barn på nytt, nei, et Guds barn er du allerede! Men som en dypt elsket sønn eller datter av Gud, bør du omvende deg om du har feilet. Les 1. Johannes 1:9 her: «Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett.». Dette er noe Kristne skal gjøre om de vet at de har gjort noe feil. Mennesker som ikke er Kristne blir tilgitt og frelst ved å bekjenne at Jesus er Herre, og ved å tro at Gud reiste Ham opp fra de døde (Romerne 10:9). Kristne er allerede frelst og barn av Gud, og om de skulle feile en gang i blant, så trenger de ikke å bli frelst om og om igjen, for de er allerede frelst! Det de trenger er å bekjenne sine synder for at ingenting skal forstyrre deres relasjon med Gud. Det er egentlig snakk om å ha en åpen relasjon med Gud vår Far! Det er flere ting som er synd: Seksuelt samliv utenfor ekteskapet, trolldom, løgn og grådighet er noen av tingene som er synd. Ta avstand fra slike ting! Som et Guds barn skal du være et lys i verden, som lever i renhet og viser mennesker 12

13 at livet med Gud er så mye bedre enn å leve som verden! Nå, har du en Bibel? Om ikke, så skaff deg en! Du kan også lese Bibelen gratis på internett. Kanskje du lurer på hvorfor det er så viktig? Vel, les disse to versene fra 2. Timoteus 3 her: «16 Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet, 17 for at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning.». Så Skriftene vi kan lese i Bibelen er inspirert av Gud, og de opplærer og rettleder oss til å leve slik som Gud vil vi skal! Gjennom å leve ved visdommen og kraften fra Guds Ord og Navnet Jesus Kristus så kan du leve helt fri fra all sykdom, smerte og depresjon. Jesus Kristus som både frelser, helbreder og setter mennesker fri kan også gi deg kraften til å leve et liv i god helse og glede! Så lær sannhetene i Guds Ord slik at du kan leve det gode livet som Gud ønsker du skal få ha. Det betyr ikke at du aldri kommer til å møte utfordringer, men at Gud kan vende alle ting til noe godt for deg! Som en Kristen som elsker Gud vil du møte forfølgelse på en eller annen måte, eller på flere måter. 13

14 Men uansett, så er det viktigeste med å være en Kristen at man faktisk har evig liv. Til og med om en person ikke får et godt liv her på jorden, men er Kristen, så vil vedkommende få en herlig evighet sammen med Gud! Det er absolutt det viktigeste. I verden skjer det mange utfordringer, så ikke bli overrasket om du møter utfordringer. Du bør allikevel også vite at Jesus Kristus vil hjelpe, trøste og beskytte oss igjennom alt, når vi følger Ham! Så husk å aldri forlate Jesus Kristus, for Han er veien til Himmelen, og Han ønsker være den som hjelper og beskytter deg. 14

15 Gud velsigne deg! Jeg håper virkelig at du har blitt velsignet av å lese denne boken! Husk at Gud har en god plan for livet ditt, og husk å fortsette å følge Jesus Kristus alltid! Vennlig hilsen fra forfatteren av denne boken: Benjamin Aleksander Osnes. 15

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Sannheter om Gud. Side 1

Sannheter om Gud. Side 1 Sannheter om Gud Hva slags tanker får du når du tenker på Gud? Fordømmelse, skyld, og dom og en som er ute etter å finne feil hos deg, eller er det: Kjærlighet, fred og glede. De fleste opplever kanskje

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

andakter av DaviD HaDDelanD

andakter av DaviD HaDDelanD andakter av David Haddeland INNHOLD andakt 1: TRO...3 andakt 2: HÅP...7 andakt 3: KJÆRLIGHET...11 Bibelsitatene er hentet fra Ny Generasjon-bibelen dersom ikke noe annet er antydet. De andre bibelsitatene

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?

Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Viktige steg på himmelveien Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Alle mennesker ønsker å være lykkelige og vil gjerne få noe positivt ut av livet. Alle lengter

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Bibelundervisning emne nr.17b.

Bibelundervisning emne nr.17b. Bibelundervisning emne nr.17b. Familie, hjem og samfunn. A. Som ditt hjem er, slik er ofte ditt åndelige liv... Hjemmet's levende vitnesbyrd: Mange interesser fra vårt tidligere liv (før vi ble frelst)

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Fridd oss fra den onde Sannheten vil sette deg fri!

Fridd oss fra den onde Sannheten vil sette deg fri! Fridd oss fra den onde Sannheten vil sette deg fri! Av Tore Johannessen Side 1 Innleding Han er Den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede Sønns rike. Apostelen Paulus til

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Bibeltekster for askeonsdag. Matt 6. 16-18 Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende

Detaljer

Bare én dåp. - er du bedratt?

Bare én dåp. - er du bedratt? Bare én dåp - er du bedratt? 1 Bare én dåp er du bedratt? Bibelen sier at det er én Herre, én tro, én dåp. (Ef. 4,5). I dag er det minst to slags dåp? Er du sikker på at du har tatt den riktige dåpen,

Detaljer

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER.

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER. 1 PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. Grace Fellowship Tabernacle EN SAMLING AV FEM TALER. 1. Mesterstykket #116. 2. Det Talte Ord # 55. 3. Det Talte Ord #112. 4. Det Talte Ord #113. 5.

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVA ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vår himmelske Faders plan for sine barns lykke og frelse*. Det kalles Jesu Kristi evangelium fordi Jesu Kristi forsoning

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer

JESUS, ELLER NOE ANNET

JESUS, ELLER NOE ANNET JESUS, ELLER NOE ANNET AV JIM HOHNBERGER Det forbauser meg hvor mange år jeg brukte på å studere Guds Ord uten å finne Jesus! Jeg fant sannhet, men jeg fant ikke Jesus. Joh. 14,6 sier: Jeg er veien, sannheten

Detaljer

TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M

TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M God morgen, alle sammen. Glad for å være i Herrens tjeneste denne morgenen, tilbake igjen... Visste ikke om vi ville komme tilbake eller ikke, men Herren ordnet en

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

A V R O B I N G A M B L E START. O P P DAG D E N K R I S T N E T R O G J E N N O M 6 G R U P P E S A M L I N G E R

A V R O B I N G A M B L E START. O P P DAG D E N K R I S T N E T R O G J E N N O M 6 G R U P P E S A M L I N G E R A V R O B I N G A M B L E START. O P P DAG D E N K R I S T N E T R O G J E N N O M 6 G R U P P E S A M L I N G E R 2 I N N H O L D Innledning s 4 1. Livet er til for å leves s 5 2. Herre Gud? s 13 3. Jesus

Detaljer