Den største og beste gaven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den største og beste gaven"

Transkript

1 Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli litt fornærmet. Det er nærmest påbudt å gi noe tilbake, i hvert fall er det veldig uhøflig å ikke å gi noe. Vi kan fort tenke at Gud er slik også, at han krever noe tilbake fra deg. At han har en agenda og kanskje et skjult motiv for gaven han gav. Noen tenker at Gud krever nå min hundre prosent lydighet på grunn av det Jesus gjorde, eller han vil at du skal offer ditt liv på misjonsmarken et sted, kanskje i Syria eller Afghanistan.

2 Den gaven Gud gav var uten betingelser og det var en gave gitt av nåde uten at vi trenger å gjøre noe for å fortjene den. Gud hadde ingen skjulte motiver når han gav den. Han gav den av ubetinget kjærlighet til oss mennesker. Han krever faktisk ingen ting tilbake! Han sier ikke at du må ut i misjon eller at du alltid på passe på at du er hundre prosent lydig, hvem er det forresten. Nei, Gud elsket deg uansett, og når du får en sann åpenbaring og lys over dette, så kan det godt hende du vil gi ditt liv på misjonsmarken, men da gjør du det ikke av plikt eller for å betale tilbake noe, men av kjærlighet. Som Jesus har elsket oss, la oss også elske hverandre med den samme kjærligheten. Men det starter med å se at Gud har elsket oss først! 1 Joh 4:19 (ebibelen Guds Ord) 19 Vi elsker Ham fordi Han har elsket oss først. Den største gaven gitt til deg, meg og menneskeheten, er den gaven som ble gitt til oss av Gud for ca 2000 år siden. Gud gav en gave, og det var hans eneste sønn Jesus Kristus. Det er det største som har skjedd i menneskets historie. Gud, gjennom Jesus, viste oss at han fremdeles elsket menneskene som han hadde skapt. Joh 3:16f 16 For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. 17 For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Hva inneholder gaven? Som vi har sett, Jesus var gaven Gud gav. Navnet Jesus er gresk form av det hebraiske Josva, som betyr: Herren er frelse. Så gaven som du kan ta imot heter: Frelse. Selve gaven heter frelse, men gaven inneholder mer en bare å få et evig liv, sammen med Gud. Du får også gjenopprettelse, legedom, befrielse, utfrielse, frihet, glede, nytt liv etc. Det er mange kristen som har tatt imot frelsens gave, men de har bare litt eller delvis åpnet pakken og sett hva den inneholder. Jeg vil gjerne minne deg som er kristen om hva Paulus sa om det som vi kristne har fått i gave: Efeserne 1:17-19: 17. at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, måtte gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, 18. og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp det er han har kalt dere til, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, 19. Og forstå hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virkningen av Hans mektige kraft, (NB30 og BGO) Gaven er allerede gitt deg og den er gitt deg uten betingelser, men du må allikevel gjøre en ting: Du må velge å ta den imot! Ikke alle ser gaven og det finnes også en del som ikke vil ta den imot. Men mitt ønske for deg med denne undervisningen er at du skal se den, og ønsker å ta den imot. Og selv som kristen så kan det hende du bare så vidt har åpnet pakken, men Gud har så mye mer for deg allerede nå, og du trenger ikke bare å vente på himmelen. Gud ønsker at du skal erfare gaven her og nå. Han ønsket at du skal oppleve hans kjærlighet og fellesskap akkurat nå. Gud kom ikke for å dømme deg. Mange har et bilde av en dømmende Gud, som vil dømme deg til helvete hvis du gjør noe galt. Det er til og med en del kristne som har dette bilde av Gud. Men Gud kom ikke for å dømme deg, men for å redde deg fra en evig fortapelse.

3 Gode nyheter! Når du hører ordet evangeliet, hva tenker du da? Vet du hva det betyr? Når de som hørte ordet evangeliet, som på gresk er: evangélion, på Jesus sin tid, var dette et veldig positivt ord. Ordet evangélion betyr direkte oversatt: Et godt budskap eller et gledes budskap. Ordet kan også oversettes med: Gode/glade nyheter som nesten er for godt til å være sant. Det er det som er sant om det kristne budskapet, og det som også formidles gjennom juleevangeliet. Luk 2:10 10 Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede en glede for alt folket. Fred på jorden? Da Jesus kom til denne jorden står det i juleevangeliet i Lukas: Luk 2:14 14 Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag. La meg stille deg et spørsmål: Kom Jesus for å bringe fred på jorden? Vi bruker ofte dette skriftstedet om at Jesus kom for at det skulle bli fred på jorden. Men hvis dette var tilfelle, hvorfor sa Jesus selv litt senere i Lukas: Luk 12:51 51 Tror dere jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, men strid! Motsier Lukas seg selv når han først snakker om at Jesus kom for å bringe fred på jorden? Også siterer han senere at Jesus sa han kom for å bringe strid? Hvordan kan vi forstå disse to skriftsteder i sammenheng? La oss ta for oss det som Jesus sier først: Det Jesus mener er at evangeliet kan faktisk føre til konfrontasjoner, slik det gjorde med Jesus. Da han forkynte de gode nyhetene om at han var Guds sønn og verdens frelser, førte dette faktisk til hans død, og at mennesker ble veldig sinte. Når de gode nyheten blir forkynt kan vi få negativ respons tilbake, vi kan bare se dette i vårt eget land, og ikke minst i mange sterkt muslimske land. I mange muslimske land, når en person går over fra islam til kristendommen, vil ofte familien prøve å drepe den som gikk over. Jeg tror det er dette Jesus mener at mange ganger vil skje når vi forkynner det gode budskapet, som ofte er radikalt i forhold til hvordan mange tenker. Så lenge vi lever her nede vil vi ikke oppleve en total fred på jorden, fordi vi har en fiende, en djevel, som går omkring som en brølende løve og prøver å finne noe han kan sluke, som Peter sier i sitt første brev(1pet 5:8). Fordi Jesus ikke kom for å bringe fred på jorden, betyr det at vi som kristne ikke skal jobber for fred i verden? Nei så absolutt ikke! Når noen blir kristne og vi lever ut det kristne budskapet om tilgivelse, vil det bringe fred, men det et allikevel ikke alle som vil ta imot denne freden. Jesus ba også om å be om at hans rike skulle komme her på denne jorden, og han fortalte oss også at vi skulle utbre den. Det er mange land og folk som har blitt forandret ved evangeliet. Men realiteten er at ikke alle vil ta imot det gode budskapet og følge det, og det var det Jesus også var klar over. Men hva da med det Lukas sier i juleevangeliet, om fred på jorden? La oss se på den engelske King James versjon av Bibelen, som skal være den som er mest tro mot grunnteksten. Luk 2:14 Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men.

4 Her star det om fred og god vilje mot menneskene på denne jorden. Hva slags fred er det snakk om her, jo jeg tror det handler om Guds fred mot menneskene. Uten å gå for dypt i det teologiske her, så la meg si det slik: Gud inngikk en pakt med Israel, og alle som var fiender av Israel var på sett og vis også Guds fiender. Så i den Gamle pakt så var Gud og oss, ikke jøder, fiender. Mennesker hadde også gjort Gud til sin fiende i sine tanker, så det var et fiendskap der. Men de gode nyhetene, som englene snakket om i juleevangeliet, var: Fiendskapet er brutt. Ef 2:15-18 (ebibelen Guds Ord) 15 Dette gjorde Han da Han i Sitt kjød avskaffet fiendskapet, det vil si budenes lov som er i forskriftene, for i Seg Selv å skape ett nytt menneske av de to og på den måten skape fred. 16 Slik kunne Han også forlike dem begge med Gud i ett legeme ved korset og ved det drepe fiendskapet. 17 Og Han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. 18 For ved Ham har vi begge adgang til Faderen i én Ånd. Selv om fiendskapet er brutt er det mange i dag, selv veldig mange kristne, som tror at Gud er en sint Gud. Han teller alle de syndene du har gjort og gjør, og holder dem opp imot deg, og er sint på deg, og vil straffe deg for dem. Men dette er en løgn, dette er ikke de gode nyhetene. Når det er en krise i verden, enten det handler om økonomi, katastrofer eller sykdommer (som Ebola), så et det mange kristne som snakker om at dette er Guds straff for synd som mennesker har gjort, men da har de ikke forstått at Jesus ikke kom for å dømmer oss for vår synd og at han ikke dømmer oss lenger, og at Gud ikke er sint på oss lenger. All synd ble sonet for en gang for alle da Jesus døde på korset, og Gud vil ikke straffe oss ikke for våre synder. Men hva er grunnen til at negative ting skjer da? Svare er: Oss mennesker, ikke Gud! Jeg sier ikke at du kan leve som du vil og det vil ikke vil bli noen konsekvenser av det. Som gravitasjons-loven er det også en lov i Bibelen som heter: Det du sår det vil du også høste. Den finner du også i nye testamentet (Gal 6:7). Hvis du sår en tjuepakning røyk hver dag, vil du høste kreft og andre sykdommer av det, men det er ikke Guds straff fordi du røyker. Det som er viktig å se er at det er konsekvenser av dine gale valg, men det er ikke Gud som straffer deg for dem. Det er ikke Gud som staffer deg med kreft når du røyker, det er bare et resultat av dine egen dummet og gale valg. Verdens største begivenhet! Begivenheten som skjedde for 2000 år siden, Jesus sin fødsel, var en ting som forandret verdenshistorien. Det var et skille som skjedde. Vi har til og med tidsregning som starter med Jesu fødsel. Det var en ny tidsalder som startet. Et skille mellom den nye og den gamle pakt eller tid, som du kan kalle det. Det var en stor grunn til at Lukas skrev ned i juleevangeliet at englene forkynte en stor glede for folket, eller sagt på en annen måte: en glede for alle mennesker. Det gode budskapet er det største gledesbudskapet i historien! Jesus kom ned til denne jorden for å gjenopprette forholdet mellom Gud og oss, og vi er ikke lenger evig fortapte. I denne julen la oss virkelig minne hverandre på denne begivenheten. Jeg vet at vi fort kan glemme dette gledesbudskapet midt i en verden full av problemer og bekymringer. Det kan til og med være lett å glemme gjennom all det stresset som er rundt jul. Vi kan også lett glemme det når ting blir en tradisjon, det vil si noe vi gjør hvert år og jo mer vi gjør det, jo mindre tenker vi over budskapet. Jeg tar meg i hvert fall i å gjøre dette av og til. Jeg tror jul er en god tradisjon, men det er også viktig å tenke over hvordan det kan bli mer enn bare en tradisjon for meg.

5 Minn hverandre om Guds trofasthet og kjærlighet. La oss minne hverandre om den store kjærlighet som Gud har vist oss. Han har ingen betingelser, han elsker oss på tross av alle våre feil og mangler. Du kan i dag velge å ta imot denne gaven! Juletiden er vel kanskje også en tid der vi reflekterer over hva som har skjedd i det siste året. Hva er det som Gud har gitt deg i løpet av dette året? Selv om ikke Gud krever det, er fint å kunne vise vår takknemlighet til ham. Jeg tror juletiden er en fin tid å fortelle om hva Han har gjort imot oss, til hverandre som en takksigelse til Gud. Jeg for min del kan fortelle om hvor trofast Gud har vært mot meg når det kommer til det økonomiske. I det misjonsarbeidet jeg står i her Thailand får jeg ingen fast lønn. Det er nå 17 år siden jeg sluttet jobben min på Freia i Oslo, og begynte i Ungdom i Oppdrag, men jeg har aldri manglet noen av det jeg trenger! Han har til og med velsignet meg slik at jeg igjen kan velsigne andre i denne julen som ikke har så mye. Gud gav oss den største julepresang noensinne, så vi har all grunn til å glede oss. Og vi har all grunn til å feire at Jesus kom ned til jorden for å gi oss liv og håp (Joh 10:10). Til slutt, la oss lese juleevangeliet sammen fra Lukas evangeliet: Luk 2: Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall. 2 Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria. 3 Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by. 4 Også Josef drog opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt, 5 for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var med barn. 6 Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde. 7 Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget. 8 Det var noen hyrder der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord. 9 Og se, en Herrens engel stod hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem. Og de ble meget forferdet. 10 Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede en glede for alt folket. 11 I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren i Davids stad. 12 Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. 13 Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa: 14 Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag. 15 Og det skjedde, da englene var faret opp fra dem til himmelen, da sa hyrdene til hverandre: La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kunngjort oss. 16 De skyndte seg av sted, og de fant både Maria og Josef, og barnet som lå i krybben. 17 Da de hadde sett det, fortalte de om det ord som var talt til dem om dette barn. 18 Og alle som hørte det, undret seg over det som ble sagt dem av hyrdene. 19 Men Maria tok vare på alle disse ord og grunnet på dem i sitt hjerte. 20 Hyrdene vendte så tilbake, og de priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, slik det var blitt sagt dem. Ha en velsignet julehøytid! Tore

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Gi meg ett sekund for hver kineser!

Gi meg ett sekund for hver kineser! Gi meg ett sekund for hver kineser! En eldre Kina-misjonær hadde mye på hjertet, ofte. Og når han først fikk eller tok ordet, beholdt han det nokså lenge. Det hendte folk syntes han ble noe langdryg. Men

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Herrens dag tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Lørdag eller søndag? For noen år siden holdt en katolsk prest et foredrag, der han sa: «Jeg skal tale

Detaljer

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? Kapittel The Guide 1 // // Hvorfor How to er Run lovsang the Worship så sentralt? Central Course Speaker Notes (Page Side 1 of 117) Velkommen Takk for at du lastet ned undervisningsmanuskriptet

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Den sjette gode eller løfte fra Gud til oss angående vår tro i Hans Sønn er at vi er blitt gitt Kraft til å seire over verden.

Detaljer

JESUS, ELLER NOE ANNET

JESUS, ELLER NOE ANNET JESUS, ELLER NOE ANNET AV JIM HOHNBERGER Det forbauser meg hvor mange år jeg brukte på å studere Guds Ord uten å finne Jesus! Jeg fant sannhet, men jeg fant ikke Jesus. Joh. 14,6 sier: Jeg er veien, sannheten

Detaljer

Den Originale synd. Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin. Innhold...

Den Originale synd. Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin. Innhold... Den Originale synd Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin Evening Light Tabernacle 546 White Oak Road Homer, Louisiana 71040 Phone: 318-927-5211 www.eveninglight.net

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Jeg er korsfestet med Kristus

Jeg er korsfestet med Kristus Innledning En ting er det at han ble korsfestet, men noe ganske annet at vi blir korsfestet, likesom det er én ting at han gjorde Guds vilje, men noe helt annet at vi gjør den. Han ble ikke korsfestet

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN?

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Å bli en kristen, Frelsesvisshet, Kampen mot synden, Tvil. Fra boken «Grunnlegggende sjelessorg», Lunde Forlag 2000

Å bli en kristen, Frelsesvisshet, Kampen mot synden, Tvil. Fra boken «Grunnlegggende sjelessorg», Lunde Forlag 2000 Gunnar Elstad Hjelp til kristenlivet. Å bli en kristen, Frelsesvisshet, Kampen mot synden, Tvil. Fra boken «Grunnlegggende sjelessorg», Lunde Forlag 2000 Å bli en kristen Folk kom til Jesus av mange ulike

Detaljer

TENKT Å BLI DISIPPEL? LES DETTE FØRST!

TENKT Å BLI DISIPPEL? LES DETTE FØRST! TENKT Å BLI DISIPPEL? LES DETTE FØRST! Jesus er populær. Han har flere disipler enn noen annen religiøs leder. Kalenderen er innstilt etter hans fødeår. Det er mange flere antikke biografier om ham enn

Detaljer

KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik

KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik Tenk i dag er det 1.s. i advent! Nå er snart den kalde, grå novembermåneden slutt. Og så er det ikke lenge igjen til

Detaljer

FINALE - LØP SLIK AT VDERE KAN VINNE

FINALE - LØP SLIK AT VDERE KAN VINNE FINALE - LØP SLIK AT VDERE KAN VINNE 1Kor 9,24-26: Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne den! Enhver som deltar i idrettstevling,

Detaljer