ST.SVITHUN. menighets blad N05

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST.SVITHUN. menighets blad N05"

Transkript

1 ST.SVITHUN menighets blad N05 Desember 2011 / Januar - Februar 2012

2 POLSK 1. KOMMUNION. JOHANNESKIRKEN NORSK 1. KOMMUNION. ST.PETRI KIRKEN

3 INNHOLD - December 2012 & Januar / Februar 2013 KATOLSK FORUM Høst 2012 Høst 2012 katolsk forum side V Tjenester i høymessene nyheter side V Julen program Side VI Nytt styre nyheter side VIII Plass for liten og stor fra prestens penn Side viii Norges beste nyheter Side X Nytt menighets råd nyheter Side XI Pastoral assembly nyheter Side XI Hilsner nyheter Side xii Dec-Mars pavens bønneintensjoner Side XIII Menigheten nyheter Side XIV Kontakt menigheten Side XVI ANONYME ALKOHOLIKERE har møter i peisestuen, Løkkeveien 1. Alpha International Group har møter på engelsk hver mandag og fredag kl Norsktalende er også velkomne. Kontaktperson er Dennis tlf Wiara Nadzieja Milosc møter hver lørdag kl , før messen på polsk. Kontaktperson på tlf eller katolsk forum er et åpent foredragsforum om kirke, kultur og samfunn. Foredrag våren 2013: SØNDAG 13. JANUAR KL St. Svithun katolske kirkes arkitektur og liturgi. Foredrag og omvisning ved sogneprest Reidar Voith. SØNDAG 10. MARS KL Hellig Olav og arven fra ham. Foredrag ved magister i idéhistorie og forfatter Lars Roar Langslet. TJENESTER I HØYMESSENE Dec-Mars Dato Lektor, Komm. utdeler 16.dec : L. A. Waaras, M. Berntsen 23.dec : M. Berntsen, R. Narum 24.dec : A. Alfsen, T. Lenartowicz 30.dec : M. Sajets, J. Jørgensen 1.jan : A. Alfsen, M. Berntsen 6.jan : T. Bourec, R. Narum 13.jan : J. Marszalek, T. Lenartowicz FREDAG 26. APRIL KL Den katolske kirken i Norge i spenning mellom fortid og fremtid. Foredrag ved biskop Bernt Eidsvåg. Inngangspenger kr. 80/40. Vel møtt! Adresse: St. Svithun Katolske Kirkes menighetssal, inngang fra St. Olavsgate. Katolsk forum i Stavanger er medlem av Norske Kirkeakademier (NKA). 20.jan : K. Eliassen J. Jørgensen 27.jan : A. Alfsen, M. Berntsen 3.feb : L.A. Waaras, R. Narum 10.feb : M. Berntsen, T. Lenartowicz 17.feb : M. Sajets, J. Jørgensen 24.feb : T. Bourec, M. Berntsen 3.mars : J. Marszalek, R. Narum 10.mars :K. Eliassen, T. Lenartowicz 17. mars :A. Alfsen, J. Jørgensen V

4 PROGRAM Julen 2012 NYTT STYRE i Stavanger Katolske Ungdomsforening 24.DESEMBER Julaften Kl Barnegudstjeneste Kl Messe i Sandnes Kl Messe vietnamesisk Kl Messe engelsk Kl Messe filippinsk Kl Messe polsk Kl Vi synger julen inn Kl Midnattsmesse 25.DESEMBER Juledag Kl Messe engelsk Kl Høymesse Kl Juledagsmesse Sandnes Kl Messe vietnamesisk Kl Messe filippinks Kl Messe Spansk Kl Messe polsk 27. Desember Hl. Evangelist Johannes Kl Messe 28. DESEMBER De uskyldige barn i Bethlehem Kl Messe 29. DESEMBER Hl. Thomas Becket Kl Messe Kl Messe polsk 30. DESEMBER Søndag i Juleoktaven, Hl. Familie Kl Messe polsk Kl Messe engelsk Kl Høymesse Kl Messe Kl Messe i Sandnes Kl Messe polsk Bilde av det nye styre onsdag 21. november avholdt SKUF sitt årsmøte, hvor det blant andre saker, velges styre for det kommende året. Fra det sittende styret var det tre som ønsket gjenvalg, mens de øvrige styremedlemmene, inkludert leder Sofia Balthasar, ønsket å trekke seg for å kunne fokusere på studier. I alt 13 kandidater meldte seg for årsmøtet, og det skulle velges 7 styremedlemmer. Alle kandidatene fikk anledning til å presentere seg for årsmøtet, og det ble deretter avholdt skriftlig valg. De valgte er: John Minh Tam Ta, Daniel Vu, Matthew Sritip, Cornelia Ramse, Kjetil Huy Tran, Mi Phan, Jason Hoang Alanah Rochell og Maria Nguyen ble valgt som henholdsvis 1. og 2. vararepresentant. I tillegg møter leder av SKUF-Ministrant, SKUF Kor og SKUF 18+ fast i styret, som nå utgjør 10 personer med fast møte, stemme- og forslagsrett. På sitt første styremøte avhold 28. november konstituerte styret seg selv på følgende måte: Leder - John Min Tam Ta Nestleder - Cornelia Ramse Sekretær - Kjetil Huy Tran Styremedlem - Matthew Sritip Styremedlem - Daniel Vu Styremedlem - Jason Hoang Styremedlem - Mi Phan 1. vara - Alanah Rochell 2. vara - Maria Nguyen Staben gratulerer alle de engasjerte ungdommene og takker alle kandidater for at de stilte seg til disposisjon. 26. DESEMBER Hl. Stefan Kl Messe litauisk Kl Høymesse Kl Messe polsk 31. DESEMBER nyttårsaften, Hl. Pave Sylvester I Kl Messe 1.JANUAR Høytiden for Guds mor VI VII

5 FRA PRESTENS PENN Plass for liten og stor kjære menighet, Som vel mange har fått med seg, så har St. Svithun menighet fått, både ny kirke og ny sogneprest siden forrige nummer av St. Svithun. Mange kjenner meg fra min tid som kapellan her i Stavanger i årene , men menigheten har hatt en stor vekst siden den gang, så derfor vil jeg gjerne få presentere meg for alle som ikke kjenner meg: Jeg 41 år og født og oppvokst på Nøtterø i Vestfold. I mine ungdomsår var jeg aktiv i St. Olav menighet i Tønsberg og i Unge Norske Katolikkers Forbund, som var forløperen til dagens NUK. I årene studerte jeg til prest i henholdsvis München og Roma, og ble ordinert i år Siden den gang har jeg tjenestegjort som kapellan i Kristiansand og Stavanger, før turen i 2006 gikk til Porsgrunn hvor det var sognepresttjeneste frem til slutten av september, hvor ture gikk tilbake hit til Stavanger. Noe av det som stod tilbake efter kapellanstiden her i menigheten forrige gang var det engasjement som preget menigheten. I Stavanger var det alltid masse folk som var villige til å ta i et tak der det trengtes. Enten det var barnegruppen, de nasjonale gruppene, ungdomslaget, koret eller sakristiet, så var det alltid noen som meldte seg frivillig. Lunchbordet i menighetssalen måtte stadig utvides, og nye ansikter dukket opp. Nettopp dette engasjementet er det viktig å bevare, for det trengs! Vi har den 6. oktober innviet vår nye, utvidede St. Svithun kirke, og den er blitt praktfull! Utvidelsen var hårdt tiltrengt, for menigheten hadde, bokstavlig talt, vokst ut av sin gamle kirke. Men, med utvidelsen kommer nye utfordringer: Først som fremst må vi klare å betale den nye kirken. Sluttoppgjøret efter utvidelsen er i skrivende stund ikke helt i mål, men vi kan regne med at sluttregningen for menigheten vil ligge på om lag 30 millioner kroner. Med en rente på 5% og en løpetid for lånet på 20 år vil det gi ca. 2,4 millioner kroner i året i renter og avdrag. Det er nesten det samme som kroner i uken. Disse pengene må vi få inn i tillegg til vanlige kollekter og midler til å drive menigheten. Jeg ber derfor alle om å bidra så godt de kan innenfor rimelighetens grenser. Bidrar alle litt går dette helt fint, for vi er tross alt over 9000 medlemmer i menigheten. Men det viktigste er menigheten selv! Vi feirer hver søndag minst fem, nærmest fullsatte messer i Stavanger, og Metodistkirken i Sandnes er i ferd med å bli for liten for alle de som samles der*. Dette vidner om et godt kirkeliv og oppslutning om Kristi offer for oss alle. Må det forbli slik! Likevel er det mange som ikke går til kirke på søndag. Til alle dere vil jeg si at dere er hjertelig velkommen! Hører du til de som ikke holdt ut i messene i menighetssalen i byggeperioden? Til deg vil jeg si at det er høyst forståelig. Det var så trangt og tett at det ikke er til å undres over at mange måtte kaste inn håndkledet. Men vit at nå er det plass, det er mulig å komme to minutter for sent og slippe å stå, kanskje med ett barn i hver arm. Den nye kirken har over 550 sitteplasser, og den har flere innganger egnet for rullestol. Ved trappene opp til galleriet er det handicaptoalett med stellebord for babyer, fire toaletter i kjelleren og et lite gråterom for urolige barn. Kort sagt, det er plass for liten og for stor! Håper vi sees på søndag! Deres p. Reidar J. D. I. Voith Sogneprest VIII IX

6 NORGES BESTE Lokal lag! NYTT MENIGHETS RÅD Nye menighetsråd leder Ole-Martin Hadland Det ble avholdt valg på nytt menighetsråd i juni. På møte i august ble det nye menighetsråd konstituert som følger; Ole-Martin Hadland - leder, Hans Kr. Jakobsen - nestleder, Grete James - Sekretær, Ole Aleksander Greve, Knut Eliassen, Alicia Sanhueza, Fadi Fathalla, Emilia Melbo, Vararepresentanter: Aloysious Jesuthasan, Finn Egil Tønnesen Menigheten ønsker og takke avtroppende medlemmer i menighetsrådet for innsatsen; Kazimierz Rochowicz, Rune Norheim, Tor Arne Sajets, Trond Ravndal, Thuy Van Buy PASTORAL ASSEMBLY Stolte landsmøterepresentanter viser frem vandrebibelen som er premien for å bli kåret til norges beste lokallag! f.v: John Ta, Olav Håkon Tran, Kjetil Huy Tran SKUF ble på Norges Unge Katolikkers (NUK) landsmøte på Mariaholm 7-9 september, kåret til landets beste lokallag siden sist landsmøte. Årets Lokallag prisen går til det lokallaget som best har ivaretatt NUKs visjoner, skapt mest liv, brakt flest nye til kirken, og som har profilert seg godt både lokalt og nasjonalt. SKUF har i flere år arbeidet hardt for å skape et bredt engasjement blant de unge i vår menighet, og med godt over 100 aktive og betalende medlemmer er SKUF et av landets største lokallag. Oppskriften fremover for SKUF er den samme som den har vært de siste 2 årene; skape sosial tilhørighet som gir rom for å vokse i troen. Gratulerer til SKUF styret og alle som har jobbet hardt. Denne fortjener dere! Fra venstre p.edwin Corros, p. Alan Navales, Biskop Oreciose Catillas, p. Armado Alfaro og p. Johan Dumanda Den november samlet over 320 filippinske katolikker fra hele landet seg til den femte pastoral assembly i turn hallen på klepp. Samlingen avholdes hvert tredje år. Tema denne gangen var hentet fra Lucas 5.4 leg ut på dypet X XI

7 HILSNER Fra p.impa PAVENS BØNNEINTENSJONER p.impa var vikar sogneprest i 3 mnd. desember Generell intensjon: At migranter over hele jorden må bli mottatt med sjenerøsitet og ekte kjærlighet, særlig av kristne felleskap. Misjonsintensjon: At Kristus må åpenbare seg for hele menneskeheten med lyset som skinner frem fra Betlehem og speiles i hans Kirkes ansikt. januar Generell intensjon: At kristne i dette troens år må fordype sin kunnskap om Kristi mysterier og med glede vitne om den gave det er å tro på ham. Misjonsintensjon: At de kristne fellesskap i Midtøsten, som ofte diskrimineres, må motta troskapens og utholdenhetens styrke fra Den Hellige Ånd. min kjære. Hilsener om fred fra vår Herre Jesus Kristus! Når jeg ser tilbake på min tros reise med dere i de siste månedene, kan jeg ikke annet enn å takke Gud for alle Hans velsignelser som jeg fikk fra Ham, gjennom dere. Jeg var heldig å oppleve Guds kjærlighet og omsorg for meg, på så mange måter, uttrykt av deres kjærlige ord og handlinger. Jeg vil også gjerne takke alle for deres bidrag i yrket mitt som prest blant dere, det styrket faktisk min tro under mitt opphold med dere. Nå som jeg tar farvel med dere, vil jeg gjerne forsikre mine oppriktige bønner tro reise videre, og at dere husker meg i deres bønner. Forent med dere i bønn og tro. Du kan finne mer av pavens bønneintensjoner på katolsk.no februar Generell intensjon: At migrantfamilier, særlig mødrene, må ledsages og støttes gjennom sine vanskeligheter. Misjonsintensjon: At mennesker i krig og konflikt må gå foran på veien mot å bygge en fredelig fremtid. mars Generell intensjon: At respekt for naturen må vokse gjennom bevisstheten om at hele Guds skaperverk er gitt i menneskenes varetekt. Misjonsintensjon: At biskoper, prester og diakoner må være utrettelige budbringere om evangeliet til alle verdens hjørner. XII XIII

8 MENIGHETEN Medlemmer av st.svithun VI GRATULERER MED DÅPEN: 19. mai : Celina Carcamo Sømme 2. juni : Andrea María Pirela, Emilia Ørestrand og Daniel Borge 9. juni : Johanna Marie Stewart, Mariana Benjumea- Moreno og Isabella Villa Hadland 10. juni : Filip Kamecki 16. juni : Nicholas Bawi 17. juni : Daniel Johnpillai 23. juni William Piniuh, Macy : Elise Cosme 30. juni : Emilyn Trinh 7. juli : Marco Stakkestad, 21. juli : Eliza Minati Abella Boge, Zuzanna Nadia Gabriel og Alexander Oliver Koczur 27. juli : Kayden Lex Coelho 28. juli : Amelia Isabelle Gabriel 4. aug : Maksimus Kozlovskis og Anja Elena Tran 11. aug : Michelle Luu-Nguyen 18. aug : Meisha Julie Burdo 19. aug : 25. aug : 26. aug : 2. sep : 9. sept : 15. sept : 16. sept : 22. sept : 23. sept : 29. sept : 30. sept : 13. okt : 14.okt : 20. okt : 27.okt : Johnson og Carol Alex Nadia Magdalena Kaminska Martin Moya-Narum, Mariella Colmenares Nass og Kirsti Nengasca Baron Kayla Golska og Kacper Kucharczyk Maria Rog Wiktoria Zaborowska Hans Kevin Mil Aguda, Mathias Rulida Dale, Ella Vestil Gunnarsen og Liam Pham Mismay Haile og Oda Klawikowska Emma Tran Michael Dudek Minh An Lenaldo Le Matas Rinkevicius og Kajetan Kacper Skalski Sindre Gemmer Kommedal Klara Dyngeland Isabel Guadalupe Mavarez-Villalobos og Albert Weisser Tiara Medalle 3.nov : 10.nov : 17.nov: 18.nov : 20.nov : VIEDE: 16.juni : 14.juli : 8. aug : 25.aug : 13. okt : Henrichsen og Chidubem Cukwemeka Michael Udegbunam Bosco Martin Marie Buisson, Therese Kha My Cao Do, Daniel Thomasson Risa, Julie Nguyen Hatlevold og Maria Van Thi Cao Stina Nguyen og Annseline Tjemsland Sandra Engelberta Grønnhaug Marcel Druzgala Jan Elron Montesa Cruz Miriam Bhrodahl Molland oggian Truong Nguyen Alice Lie og Benjamin Chauncy Pamela Avila og Francis Sembrano Marta Skrzeczek og Tommy Ikdal Phuong Thi Tran og Quoc Hung Le NYE MEDLEMMER: Vi ønsker hjertelig velkommen til våre nye medlemmer som ble tatt opp i kirkens fulle felleskap: 9. juni: Johanne Straube og Dag Lambrugtsen 8. juli: Tor Grude DØDE: Vår dypeste medfølelse går til familien og pårørende av: Erik Hadland som døde 29. juni. Aloysius Marques som døde 9. juli, Stefania Walek som døde 13. juli. Johannes Melkevik som døde 24. juli. Elzbieta Wlodarska Pedersen som døde 18. august. Åse Krohn som døde 21. august.lien Kim Thi Duong som døde 24. august. Baby Stella Vendakone Devasagayam som døde 30. august R.I.P. XIV XV

9 MENIGHETEN menighetens prester: Reider Voith, Sogneprest -Tlf Mobil Per Einar Odden, Kappelan -Tlf Kontor Mobil Katolsk.No Zygmunt Majcher OFM Kapellan -Tlf Mobil Katolsk.No Alan Navales, Kappelan - mobil øvrige prester: Simon Vo Hoang Phuong Linh -Tlf gjesteprester: For Tamiler: Edmund Reginald Saverpillai -Mobil For Vietnamesisktalende: Joseph Luong. -Tlf Mobil For Filippinere: Alan Navales -Mobil undervisningskoordinator: Elin Ekroll -Mobil ungdomsarbeider: Thomas Sørensen -Mobil organist: Zbigniew Slaby vaktmester: Henryk Szurgot kirkelige assistenter: Hans B. Bærheim Le Van Lai menighetsråd: p. Reidar Voith Formann Ole-Martin Hadland, leder - Tlf Mobil Hans Kr. Jakobsen, nestleder - Tlf Grete James, Sekretær - Tlf Ole Aleksander Greve - Tlf Knut Eliassen, -Tlf Alicia Sanhueza -Tlf Fadi Fathalla -Tlf Emilia Melbo - Tlf Per Einar Odden vararepresentanter: Aloysious Jesuthasan -Tlf Finn Egil Tønnesen -Tlf okbs pastoralråd: Ole-Martin Hadland, representant Hans Kr. Jakobsen, vararepresentant finansråd: Åse Liseth Ormøy -Tlf Ole Alexander Greve Kirsten Johannesen Tor Arne Sajets sekretær: Sandra Quezada barne- og ungdomsutvalg: Elin Ekroll Monica Ramse Thomas Sørensen Gerd Marie Jakobsen liturgiutvalg: Le Van Lai Hans Bærheim menighetsblad: St. Svithuns katolske menighet, St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger. Tlf Ansv. utgiver: p. Reidar Voith Sogneprest - Redaktør.: Robbert Huster Astrid Husebø Zbigniew Slaby Elisabeth Maine Rolf Bowitz Per Einar Odden undervisningsutvalg: Elin Ekroll Anne Marie Tran Per Einar Odden T Homas Sørensen kannikgt. 9 as: Mainolf Ramse, Leder -Tlf Marianne Fredagsvik Mauritz Rossavik Steinar Mæland Kristoffer Kommedal Hans Kr. Jakobsen, -Skasv. 151, 4354 Voll -Tlf avinor.no grafisk design: Bernt H. Kommedal com Rolf Bowitz Vararepresant: Kåre Ekroll katolsk forum: Anne Marie Gjølme, Leder -Tlf Grete James Anita Halsøy Rune Norheim caritas stavanger: Isabel Stangeland, Leder Torbjørg Svela, Sekretær Olaug Johannessen Trykk: Omega Trykk as Opplag: Ettertrykk tillatt ved kildeangivelse. Frist for innlegg til neste nr. fredag 1 mars Redaksjonen av dette nummer ble avsluttet fredag 7. desember. XVI XVII

10 Betal fast givertjeneste med AvtaleGiro AvtaleGiro gir deg følgende fordeler: Du blir varslet minst 7 dager før forfall da har du full kontroll med regningene dine Din konto blir automatisk belastet ved forfall da slipper du å betale giroen i banken/nettbanken Du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften da får du god oversikt Slik kommer du i gang Fyll bare ut vedlagte svarkupong, underskriv og gi/send den til oss i bispedømmet. Med vennlig hilsen Oslo katolske Bispedømme PS! Sett maksimums beløpsgrense per trekkmåned høyt nok til å dekke de endringer du kan tenke deg å gjøre i fremtiden. Du vil uansett aldri bli trukket for mer enn avtalt gavebeløp. " automatisk betaling av faste regninger JA TAKK! Jeg ønsker å betale kirkebidraget med AvtaleGiro q Tilsendte blanketter q Mottaker Mottakers konto Beløpsgrense per trekkmåned Oslo Katolske Bispedømme kr Jeg ønsker å gi q kr 1.000,- q kr 500,- q annet beløp kr. q hver måned eller q de mnd. jeg har krysset av: Beløpsgrense per trekkmåned Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr ,- per trekkmåned. Beløpsgrense oppgis for å sikre mot feil. Dersom du senere skulle ønske å øke beløpet utover dette, må nytt skjema fylles ut eller banken din kontaktes. q Jan. q Feb. q Mars q April q Mai q Juni q Juli q Aug. q Sept. q Okt. q Nov. q Des. Trekkdato mellom 15. og 25.: Det er ikke anledning til å velge trekkdato utenom I måneden. Dersom ingen dato fylles ut, belastes beløpet den 20. Belast mitt konto nr. (fylles ut dersom betaling med AvtaleGiro) KID-nr. (KID-nummeret fylles ut av OKB) Jeg ønsker at gavene skal godskrives q Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen(kun årsoppgave) Navn:.. St. Svithun menighet i Stavanger. Adr:. Fødselsnummer/org.nr(for skattefradrag): Postnr./Sted:. Sted/dato: Underskrift: Svarkupongen m/original underskrift sendes: Oslo katolske Bispedømme, Akersveien 5, 0177 Oslo 18 19

11 B-BLAD returadresse: St. Svithuns katolske kirke St Svithuns gate Stavanger VIKTIG INFO!! viktig info om menighetsblad! Trykking og distribusjon har etter hvert blitt en stor utgift for menigheten. Vi ønsker å redusere trykke utgiftene så meget som mulig og menighets rådet har bestemt følgende. Alle som ønsker å motta menighetsbladet i posten må sende en mail med fullstendig navn og adresse til emne: Menighetsbladet. Hvis du har mulighet til å hente bladet i kirken sender du en mail om dette. Fra og med nr vill bladet kun sendes de som har ytret ønske.

Engelsk førstekommunion i Johanneskirken 30/4. Kirken vaskes før påske.

Engelsk førstekommunion i Johanneskirken 30/4. Kirken vaskes før påske. Førstekommunion Engelsk førstekommunion i Johanneskirken 30/4. Kirken vaskes før påske. 2 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger hans.k.jakobsen@ avinor.no INNHOLD NR 3-2011 Engelsk

Detaljer

Nr 5 desember 2011 januar februar 2012 Ungdommens Adventsaksjon

Nr 5 desember 2011 januar februar 2012 Ungdommens Adventsaksjon ST. SVITHUN Nr 5 desember 2011 januar februar 2012 Ungdommens Adventsaksjon Byggeprosess er tålmodighetsarbeid Den katolske kirke eier etter hvert flere eiendommer i Kannik, sentrum av Stavanger. Menigheten

Detaljer

Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion

Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion ST. SVITHUN Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion Thomas passer på under årets konfirmasjon. Ungdomsarbeidet med mange planer Sogneprest p. Rolf Bowitz og menighetsrådet har sett behovet for en ungdomsarbeider

Detaljer

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet.

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. P. Marcello feirer spansk Messe i St. Svithun Våre gjesteprester: P. Marcello fra Argentina Tillit til Kirken

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2003 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger.

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2003 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Nr 4 september oktober november 2003 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Kursstart Side 2 Bruk stemmeretten! Side 3 Kandidatene presenteres Side 8 Stemmeseddel

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 I dette nummeret: Fra grunnsteinsnedleggelsen i Mariahagen. Les mer på http://lillestrom.katolsk.no Gud skammer seg

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike I dette nummeret: Easter message s. 3 Årets viktigste høytid s. 4 Hva vil det si å være kristen? s. 6 Juletrefest s. 8 VFAG-festen s. 9 Kalender s. 11 LUK

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07 I dette nummer: Nye St. Magnus sal Komme ditt rike s. 3 Deling av sognet s. 4 Nye St. Magnus åpnet s. 5 Intervju

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010 I dette nummeret: Kulturdagen 20. juni. Gavene bæres til alteret under messen. Les mer på side 5 f. Eukaristiens

Detaljer

Menighetsblad nr 2, oktober 2012

Menighetsblad nr 2, oktober 2012 St. Paul Menighetsblad nr 2, oktober 2012 I helgen 28. og 29. april kunne 89 barn ta imot den første Hellige Kommunion i St. Paul kirke. For å få plass til alle måtte vi fordele dem på to norske messer

Detaljer

St. Paul. Menighetsblad nr 2, september 2011

St. Paul. Menighetsblad nr 2, september 2011 St. Paul Menighetsblad nr 2, september 2011 Voksesmerter s. 2, Regnskap s. 6, øyeblikk av åpen s. 8, Uten bønnen har vi ingenting å gi s. 10, Gullbryllup på Marias Minde s. 12, Bispevisitasen s. 27 På

Detaljer

St. Paul Nr. 3 Nr. 3 Des 201 Des 20 0 10 MENIGHET NIGHETSBLAD

St. Paul Nr. 3 Nr. 3 Des 201 Des 20 0 10 MENIGHET NIGHETSBLAD St. Paul Nr. 3 Des 2010 MENIGHETSBLAD Vinneren av Raftoprisen feiret også høymessen Biskop Raul Vera fikk Raftoprisen 2010 som en nådeløs kritiker av sosial og politisk urett og forkjemper for menneskerettigheter

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07 St. Michael kirkeruin på Øvre Asak, Skedsmo, se s. 5 (Foto: H. Haass-Männle) I dette nummer: Pinse s. 3 Kirkeruin

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike I dette nummeret: P. Irus brev s. 4-5 Litt om Hl. Magnus og festen s. 6-8 Barnesider og ettertanke s. 9-12 Konfirmantkurs s. 12 Registreringsskjemaer s. 13-14

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 3 august 08 november 08

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 3 august 08 november 08 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 3 august 08 november 08 I dette nummeret: Nye søstre i menigheten; søstrene av Det Hellige Kors. Les mer på side 26. Marias opptagelse i himmelen

Detaljer

Menighetsblad for St. Hallvard 30. årgang Julenummeret 2014

Menighetsblad for St. Hallvard 30. årgang Julenummeret 2014 Menighetsblad for St. Hallvard 30. årgang Julenummeret 2014 I dette nummeret av Hallvardsvaka presenterer vi: Takk til Josef Ottersen... 2 Prestens hjørne Vår nye sogneprest... 3 Avskjed og velkomst for

Detaljer

Norges Unge Katolikker

Norges Unge Katolikker Norges Unge Katolikker Årsrapport 2004/2005 NUKs formål: NUK skal være et møtested hvor en katolsk identitet kan bygges hos de unge; vi skal synliggjøre en levende og ung Kirke. Troen er grunnlaget vi

Detaljer

La oss gå opp til Jerusalem s.26

La oss gå opp til Jerusalem s.26 K A T O L S K K I R K E B L A D N R. 2-2 0 1 4 La oss gå opp til Jerusalem s.26 Palmesøndag i Jerusalem Foto: Ryan Rodrick Beiler / Shutterstock.com g En menighet blir til s. 4 g Hvorfor Rouen? s. 12 g

Detaljer

St. Birgitta menighetsblad. Nr. 1 april 2014

St. Birgitta menighetsblad. Nr. 1 april 2014 St. Birgitta menighetsblad Nr. 1 april 2014 Påsken 2014 1 Kjære leser! St. Birgitta menighetsblad - Nr. 1-2014 Oblatkommuniteten i Østfold Det har vært en lang tradisjon at menighetsbladet sendes ut til

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 78. Årsmøte. 04 mars 2015

ÅRSRAPPORT 2014 78. Årsmøte. 04 mars 2015 ÅRSRAPPORT 2014 78. Årsmøte. 04 mars 2015 Se også innhold 2 3 4 5-1 9-11 11-15 16-17 18 innhold pastord dagsorden menighetsrådets rapport statistikker økonomi rapport forts. rammeplan 2015 Misjonskirken

Detaljer

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD NR. 5 2014, ÅRGANG 81 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R Fantastisk Gospelkonsert,

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 1 Mars Mai 2014 Årgang 63 Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt 09. februar. Her sees dåpsbarnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest og faddere. Vi gratulerer

Detaljer

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 April 2014. Nytt orgel på galleriet s. 2 I jubileenes tegn Nyvalg menighetsråd s. 4

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 April 2014. Nytt orgel på galleriet s. 2 I jubileenes tegn Nyvalg menighetsråd s. 4 St.Paul Nytt orgel på galleriet s. 2 I jubileenes tegn s. 3 Nyvalg menighetsråd s. 4 Messer i påsken s. 6 Lydighet gir krefter s. 8 Caritas i Bergen s. 11 Menighetsblad nr. 1 April 2014 St. Paulus-festen

Detaljer

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet,

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

Menighetsblad for St. Hallvard Nr. 3/08 24. årg.

Menighetsblad for St. Hallvard Nr. 3/08 24. årg. Foto : Pilegrimene Fra Verdensungdomsdagene! Menighetsblad for St. Hallvard Nr. 3/08 24. årg. Ny vår! Dette nummer av Hallvardsvaka vil være preget av at det har skjedd store andringer i menigheten. Vi

Detaljer

Hallvardsvaka. Innholdsfortegnelse: Prestens hjørne 3. Kjære menighet! Med påskenattsmessen starter vår femti dager lange påskefeiring som ender med

Hallvardsvaka. Innholdsfortegnelse: Prestens hjørne 3. Kjære menighet! Med påskenattsmessen starter vår femti dager lange påskefeiring som ender med Hallvardsvaka Innholdsfortegnelse: Prestens hjørne 3 Kjære menighet! Med påskenattsmessen starter vår femti dager lange påskefeiring som ender med Bidrag kan sendes til Barnekor i familiemessene 5 Da vi

Detaljer

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet. Svarslipp Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.no Bank: 3000.15.10300 Org.nr: 960 474 708 Komme ditt rike

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer