ST.SVITHUN. menighets blad N05

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST.SVITHUN. menighets blad N05"

Transkript

1 ST.SVITHUN menighets blad N05 Desember 2011 / Januar - Februar 2012

2 POLSK 1. KOMMUNION. JOHANNESKIRKEN NORSK 1. KOMMUNION. ST.PETRI KIRKEN

3 INNHOLD - December 2012 & Januar / Februar 2013 KATOLSK FORUM Høst 2012 Høst 2012 katolsk forum side V Tjenester i høymessene nyheter side V Julen program Side VI Nytt styre nyheter side VIII Plass for liten og stor fra prestens penn Side viii Norges beste nyheter Side X Nytt menighets råd nyheter Side XI Pastoral assembly nyheter Side XI Hilsner nyheter Side xii Dec-Mars pavens bønneintensjoner Side XIII Menigheten nyheter Side XIV Kontakt menigheten Side XVI ANONYME ALKOHOLIKERE har møter i peisestuen, Løkkeveien 1. Alpha International Group har møter på engelsk hver mandag og fredag kl Norsktalende er også velkomne. Kontaktperson er Dennis tlf Wiara Nadzieja Milosc møter hver lørdag kl , før messen på polsk. Kontaktperson på tlf eller katolsk forum er et åpent foredragsforum om kirke, kultur og samfunn. Foredrag våren 2013: SØNDAG 13. JANUAR KL St. Svithun katolske kirkes arkitektur og liturgi. Foredrag og omvisning ved sogneprest Reidar Voith. SØNDAG 10. MARS KL Hellig Olav og arven fra ham. Foredrag ved magister i idéhistorie og forfatter Lars Roar Langslet. TJENESTER I HØYMESSENE Dec-Mars Dato Lektor, Komm. utdeler 16.dec : L. A. Waaras, M. Berntsen 23.dec : M. Berntsen, R. Narum 24.dec : A. Alfsen, T. Lenartowicz 30.dec : M. Sajets, J. Jørgensen 1.jan : A. Alfsen, M. Berntsen 6.jan : T. Bourec, R. Narum 13.jan : J. Marszalek, T. Lenartowicz FREDAG 26. APRIL KL Den katolske kirken i Norge i spenning mellom fortid og fremtid. Foredrag ved biskop Bernt Eidsvåg. Inngangspenger kr. 80/40. Vel møtt! Adresse: St. Svithun Katolske Kirkes menighetssal, inngang fra St. Olavsgate. Katolsk forum i Stavanger er medlem av Norske Kirkeakademier (NKA). 20.jan : K. Eliassen J. Jørgensen 27.jan : A. Alfsen, M. Berntsen 3.feb : L.A. Waaras, R. Narum 10.feb : M. Berntsen, T. Lenartowicz 17.feb : M. Sajets, J. Jørgensen 24.feb : T. Bourec, M. Berntsen 3.mars : J. Marszalek, R. Narum 10.mars :K. Eliassen, T. Lenartowicz 17. mars :A. Alfsen, J. Jørgensen V

4 PROGRAM Julen 2012 NYTT STYRE i Stavanger Katolske Ungdomsforening 24.DESEMBER Julaften Kl Barnegudstjeneste Kl Messe i Sandnes Kl Messe vietnamesisk Kl Messe engelsk Kl Messe filippinsk Kl Messe polsk Kl Vi synger julen inn Kl Midnattsmesse 25.DESEMBER Juledag Kl Messe engelsk Kl Høymesse Kl Juledagsmesse Sandnes Kl Messe vietnamesisk Kl Messe filippinks Kl Messe Spansk Kl Messe polsk 27. Desember Hl. Evangelist Johannes Kl Messe 28. DESEMBER De uskyldige barn i Bethlehem Kl Messe 29. DESEMBER Hl. Thomas Becket Kl Messe Kl Messe polsk 30. DESEMBER Søndag i Juleoktaven, Hl. Familie Kl Messe polsk Kl Messe engelsk Kl Høymesse Kl Messe Kl Messe i Sandnes Kl Messe polsk Bilde av det nye styre onsdag 21. november avholdt SKUF sitt årsmøte, hvor det blant andre saker, velges styre for det kommende året. Fra det sittende styret var det tre som ønsket gjenvalg, mens de øvrige styremedlemmene, inkludert leder Sofia Balthasar, ønsket å trekke seg for å kunne fokusere på studier. I alt 13 kandidater meldte seg for årsmøtet, og det skulle velges 7 styremedlemmer. Alle kandidatene fikk anledning til å presentere seg for årsmøtet, og det ble deretter avholdt skriftlig valg. De valgte er: John Minh Tam Ta, Daniel Vu, Matthew Sritip, Cornelia Ramse, Kjetil Huy Tran, Mi Phan, Jason Hoang Alanah Rochell og Maria Nguyen ble valgt som henholdsvis 1. og 2. vararepresentant. I tillegg møter leder av SKUF-Ministrant, SKUF Kor og SKUF 18+ fast i styret, som nå utgjør 10 personer med fast møte, stemme- og forslagsrett. På sitt første styremøte avhold 28. november konstituerte styret seg selv på følgende måte: Leder - John Min Tam Ta Nestleder - Cornelia Ramse Sekretær - Kjetil Huy Tran Styremedlem - Matthew Sritip Styremedlem - Daniel Vu Styremedlem - Jason Hoang Styremedlem - Mi Phan 1. vara - Alanah Rochell 2. vara - Maria Nguyen Staben gratulerer alle de engasjerte ungdommene og takker alle kandidater for at de stilte seg til disposisjon. 26. DESEMBER Hl. Stefan Kl Messe litauisk Kl Høymesse Kl Messe polsk 31. DESEMBER nyttårsaften, Hl. Pave Sylvester I Kl Messe 1.JANUAR Høytiden for Guds mor VI VII

5 FRA PRESTENS PENN Plass for liten og stor kjære menighet, Som vel mange har fått med seg, så har St. Svithun menighet fått, både ny kirke og ny sogneprest siden forrige nummer av St. Svithun. Mange kjenner meg fra min tid som kapellan her i Stavanger i årene , men menigheten har hatt en stor vekst siden den gang, så derfor vil jeg gjerne få presentere meg for alle som ikke kjenner meg: Jeg 41 år og født og oppvokst på Nøtterø i Vestfold. I mine ungdomsår var jeg aktiv i St. Olav menighet i Tønsberg og i Unge Norske Katolikkers Forbund, som var forløperen til dagens NUK. I årene studerte jeg til prest i henholdsvis München og Roma, og ble ordinert i år Siden den gang har jeg tjenestegjort som kapellan i Kristiansand og Stavanger, før turen i 2006 gikk til Porsgrunn hvor det var sognepresttjeneste frem til slutten av september, hvor ture gikk tilbake hit til Stavanger. Noe av det som stod tilbake efter kapellanstiden her i menigheten forrige gang var det engasjement som preget menigheten. I Stavanger var det alltid masse folk som var villige til å ta i et tak der det trengtes. Enten det var barnegruppen, de nasjonale gruppene, ungdomslaget, koret eller sakristiet, så var det alltid noen som meldte seg frivillig. Lunchbordet i menighetssalen måtte stadig utvides, og nye ansikter dukket opp. Nettopp dette engasjementet er det viktig å bevare, for det trengs! Vi har den 6. oktober innviet vår nye, utvidede St. Svithun kirke, og den er blitt praktfull! Utvidelsen var hårdt tiltrengt, for menigheten hadde, bokstavlig talt, vokst ut av sin gamle kirke. Men, med utvidelsen kommer nye utfordringer: Først som fremst må vi klare å betale den nye kirken. Sluttoppgjøret efter utvidelsen er i skrivende stund ikke helt i mål, men vi kan regne med at sluttregningen for menigheten vil ligge på om lag 30 millioner kroner. Med en rente på 5% og en løpetid for lånet på 20 år vil det gi ca. 2,4 millioner kroner i året i renter og avdrag. Det er nesten det samme som kroner i uken. Disse pengene må vi få inn i tillegg til vanlige kollekter og midler til å drive menigheten. Jeg ber derfor alle om å bidra så godt de kan innenfor rimelighetens grenser. Bidrar alle litt går dette helt fint, for vi er tross alt over 9000 medlemmer i menigheten. Men det viktigste er menigheten selv! Vi feirer hver søndag minst fem, nærmest fullsatte messer i Stavanger, og Metodistkirken i Sandnes er i ferd med å bli for liten for alle de som samles der*. Dette vidner om et godt kirkeliv og oppslutning om Kristi offer for oss alle. Må det forbli slik! Likevel er det mange som ikke går til kirke på søndag. Til alle dere vil jeg si at dere er hjertelig velkommen! Hører du til de som ikke holdt ut i messene i menighetssalen i byggeperioden? Til deg vil jeg si at det er høyst forståelig. Det var så trangt og tett at det ikke er til å undres over at mange måtte kaste inn håndkledet. Men vit at nå er det plass, det er mulig å komme to minutter for sent og slippe å stå, kanskje med ett barn i hver arm. Den nye kirken har over 550 sitteplasser, og den har flere innganger egnet for rullestol. Ved trappene opp til galleriet er det handicaptoalett med stellebord for babyer, fire toaletter i kjelleren og et lite gråterom for urolige barn. Kort sagt, det er plass for liten og for stor! Håper vi sees på søndag! Deres p. Reidar J. D. I. Voith Sogneprest VIII IX

6 NORGES BESTE Lokal lag! NYTT MENIGHETS RÅD Nye menighetsråd leder Ole-Martin Hadland Det ble avholdt valg på nytt menighetsråd i juni. På møte i august ble det nye menighetsråd konstituert som følger; Ole-Martin Hadland - leder, Hans Kr. Jakobsen - nestleder, Grete James - Sekretær, Ole Aleksander Greve, Knut Eliassen, Alicia Sanhueza, Fadi Fathalla, Emilia Melbo, Vararepresentanter: Aloysious Jesuthasan, Finn Egil Tønnesen Menigheten ønsker og takke avtroppende medlemmer i menighetsrådet for innsatsen; Kazimierz Rochowicz, Rune Norheim, Tor Arne Sajets, Trond Ravndal, Thuy Van Buy PASTORAL ASSEMBLY Stolte landsmøterepresentanter viser frem vandrebibelen som er premien for å bli kåret til norges beste lokallag! f.v: John Ta, Olav Håkon Tran, Kjetil Huy Tran SKUF ble på Norges Unge Katolikkers (NUK) landsmøte på Mariaholm 7-9 september, kåret til landets beste lokallag siden sist landsmøte. Årets Lokallag prisen går til det lokallaget som best har ivaretatt NUKs visjoner, skapt mest liv, brakt flest nye til kirken, og som har profilert seg godt både lokalt og nasjonalt. SKUF har i flere år arbeidet hardt for å skape et bredt engasjement blant de unge i vår menighet, og med godt over 100 aktive og betalende medlemmer er SKUF et av landets største lokallag. Oppskriften fremover for SKUF er den samme som den har vært de siste 2 årene; skape sosial tilhørighet som gir rom for å vokse i troen. Gratulerer til SKUF styret og alle som har jobbet hardt. Denne fortjener dere! Fra venstre p.edwin Corros, p. Alan Navales, Biskop Oreciose Catillas, p. Armado Alfaro og p. Johan Dumanda Den november samlet over 320 filippinske katolikker fra hele landet seg til den femte pastoral assembly i turn hallen på klepp. Samlingen avholdes hvert tredje år. Tema denne gangen var hentet fra Lucas 5.4 leg ut på dypet X XI

7 HILSNER Fra p.impa PAVENS BØNNEINTENSJONER p.impa var vikar sogneprest i 3 mnd. desember Generell intensjon: At migranter over hele jorden må bli mottatt med sjenerøsitet og ekte kjærlighet, særlig av kristne felleskap. Misjonsintensjon: At Kristus må åpenbare seg for hele menneskeheten med lyset som skinner frem fra Betlehem og speiles i hans Kirkes ansikt. januar Generell intensjon: At kristne i dette troens år må fordype sin kunnskap om Kristi mysterier og med glede vitne om den gave det er å tro på ham. Misjonsintensjon: At de kristne fellesskap i Midtøsten, som ofte diskrimineres, må motta troskapens og utholdenhetens styrke fra Den Hellige Ånd. min kjære. Hilsener om fred fra vår Herre Jesus Kristus! Når jeg ser tilbake på min tros reise med dere i de siste månedene, kan jeg ikke annet enn å takke Gud for alle Hans velsignelser som jeg fikk fra Ham, gjennom dere. Jeg var heldig å oppleve Guds kjærlighet og omsorg for meg, på så mange måter, uttrykt av deres kjærlige ord og handlinger. Jeg vil også gjerne takke alle for deres bidrag i yrket mitt som prest blant dere, det styrket faktisk min tro under mitt opphold med dere. Nå som jeg tar farvel med dere, vil jeg gjerne forsikre mine oppriktige bønner tro reise videre, og at dere husker meg i deres bønner. Forent med dere i bønn og tro. Du kan finne mer av pavens bønneintensjoner på katolsk.no februar Generell intensjon: At migrantfamilier, særlig mødrene, må ledsages og støttes gjennom sine vanskeligheter. Misjonsintensjon: At mennesker i krig og konflikt må gå foran på veien mot å bygge en fredelig fremtid. mars Generell intensjon: At respekt for naturen må vokse gjennom bevisstheten om at hele Guds skaperverk er gitt i menneskenes varetekt. Misjonsintensjon: At biskoper, prester og diakoner må være utrettelige budbringere om evangeliet til alle verdens hjørner. XII XIII

8 MENIGHETEN Medlemmer av st.svithun VI GRATULERER MED DÅPEN: 19. mai : Celina Carcamo Sømme 2. juni : Andrea María Pirela, Emilia Ørestrand og Daniel Borge 9. juni : Johanna Marie Stewart, Mariana Benjumea- Moreno og Isabella Villa Hadland 10. juni : Filip Kamecki 16. juni : Nicholas Bawi 17. juni : Daniel Johnpillai 23. juni William Piniuh, Macy : Elise Cosme 30. juni : Emilyn Trinh 7. juli : Marco Stakkestad, 21. juli : Eliza Minati Abella Boge, Zuzanna Nadia Gabriel og Alexander Oliver Koczur 27. juli : Kayden Lex Coelho 28. juli : Amelia Isabelle Gabriel 4. aug : Maksimus Kozlovskis og Anja Elena Tran 11. aug : Michelle Luu-Nguyen 18. aug : Meisha Julie Burdo 19. aug : 25. aug : 26. aug : 2. sep : 9. sept : 15. sept : 16. sept : 22. sept : 23. sept : 29. sept : 30. sept : 13. okt : 14.okt : 20. okt : 27.okt : Johnson og Carol Alex Nadia Magdalena Kaminska Martin Moya-Narum, Mariella Colmenares Nass og Kirsti Nengasca Baron Kayla Golska og Kacper Kucharczyk Maria Rog Wiktoria Zaborowska Hans Kevin Mil Aguda, Mathias Rulida Dale, Ella Vestil Gunnarsen og Liam Pham Mismay Haile og Oda Klawikowska Emma Tran Michael Dudek Minh An Lenaldo Le Matas Rinkevicius og Kajetan Kacper Skalski Sindre Gemmer Kommedal Klara Dyngeland Isabel Guadalupe Mavarez-Villalobos og Albert Weisser Tiara Medalle 3.nov : 10.nov : 17.nov: 18.nov : 20.nov : VIEDE: 16.juni : 14.juli : 8. aug : 25.aug : 13. okt : Henrichsen og Chidubem Cukwemeka Michael Udegbunam Bosco Martin Marie Buisson, Therese Kha My Cao Do, Daniel Thomasson Risa, Julie Nguyen Hatlevold og Maria Van Thi Cao Stina Nguyen og Annseline Tjemsland Sandra Engelberta Grønnhaug Marcel Druzgala Jan Elron Montesa Cruz Miriam Bhrodahl Molland oggian Truong Nguyen Alice Lie og Benjamin Chauncy Pamela Avila og Francis Sembrano Marta Skrzeczek og Tommy Ikdal Phuong Thi Tran og Quoc Hung Le NYE MEDLEMMER: Vi ønsker hjertelig velkommen til våre nye medlemmer som ble tatt opp i kirkens fulle felleskap: 9. juni: Johanne Straube og Dag Lambrugtsen 8. juli: Tor Grude DØDE: Vår dypeste medfølelse går til familien og pårørende av: Erik Hadland som døde 29. juni. Aloysius Marques som døde 9. juli, Stefania Walek som døde 13. juli. Johannes Melkevik som døde 24. juli. Elzbieta Wlodarska Pedersen som døde 18. august. Åse Krohn som døde 21. august.lien Kim Thi Duong som døde 24. august. Baby Stella Vendakone Devasagayam som døde 30. august R.I.P. XIV XV

9 MENIGHETEN menighetens prester: Reider Voith, Sogneprest -Tlf Mobil Per Einar Odden, Kappelan -Tlf Kontor Mobil Katolsk.No Zygmunt Majcher OFM Kapellan -Tlf Mobil Katolsk.No Alan Navales, Kappelan - mobil øvrige prester: Simon Vo Hoang Phuong Linh -Tlf gjesteprester: For Tamiler: Edmund Reginald Saverpillai -Mobil For Vietnamesisktalende: Joseph Luong. -Tlf Mobil For Filippinere: Alan Navales -Mobil undervisningskoordinator: Elin Ekroll -Mobil ungdomsarbeider: Thomas Sørensen -Mobil organist: Zbigniew Slaby vaktmester: Henryk Szurgot kirkelige assistenter: Hans B. Bærheim Le Van Lai menighetsråd: p. Reidar Voith Formann Ole-Martin Hadland, leder - Tlf Mobil Hans Kr. Jakobsen, nestleder - Tlf Grete James, Sekretær - Tlf Ole Aleksander Greve - Tlf Knut Eliassen, -Tlf Alicia Sanhueza -Tlf Fadi Fathalla -Tlf Emilia Melbo - Tlf Per Einar Odden vararepresentanter: Aloysious Jesuthasan -Tlf Finn Egil Tønnesen -Tlf okbs pastoralråd: Ole-Martin Hadland, representant Hans Kr. Jakobsen, vararepresentant finansråd: Åse Liseth Ormøy -Tlf Ole Alexander Greve Kirsten Johannesen Tor Arne Sajets sekretær: Sandra Quezada barne- og ungdomsutvalg: Elin Ekroll Monica Ramse Thomas Sørensen Gerd Marie Jakobsen liturgiutvalg: Le Van Lai Hans Bærheim menighetsblad: St. Svithuns katolske menighet, St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger. Tlf Ansv. utgiver: p. Reidar Voith Sogneprest - Redaktør.: Robbert Huster Astrid Husebø Zbigniew Slaby Elisabeth Maine Rolf Bowitz Per Einar Odden undervisningsutvalg: Elin Ekroll Anne Marie Tran Per Einar Odden T Homas Sørensen kannikgt. 9 as: Mainolf Ramse, Leder -Tlf Marianne Fredagsvik Mauritz Rossavik Steinar Mæland Kristoffer Kommedal Hans Kr. Jakobsen, -Skasv. 151, 4354 Voll -Tlf avinor.no grafisk design: Bernt H. Kommedal com Rolf Bowitz Vararepresant: Kåre Ekroll katolsk forum: Anne Marie Gjølme, Leder -Tlf Grete James Anita Halsøy Rune Norheim caritas stavanger: Isabel Stangeland, Leder Torbjørg Svela, Sekretær Olaug Johannessen Trykk: Omega Trykk as Opplag: Ettertrykk tillatt ved kildeangivelse. Frist for innlegg til neste nr. fredag 1 mars Redaksjonen av dette nummer ble avsluttet fredag 7. desember. XVI XVII

10 Betal fast givertjeneste med AvtaleGiro AvtaleGiro gir deg følgende fordeler: Du blir varslet minst 7 dager før forfall da har du full kontroll med regningene dine Din konto blir automatisk belastet ved forfall da slipper du å betale giroen i banken/nettbanken Du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften da får du god oversikt Slik kommer du i gang Fyll bare ut vedlagte svarkupong, underskriv og gi/send den til oss i bispedømmet. Med vennlig hilsen Oslo katolske Bispedømme PS! Sett maksimums beløpsgrense per trekkmåned høyt nok til å dekke de endringer du kan tenke deg å gjøre i fremtiden. Du vil uansett aldri bli trukket for mer enn avtalt gavebeløp. " automatisk betaling av faste regninger JA TAKK! Jeg ønsker å betale kirkebidraget med AvtaleGiro q Tilsendte blanketter q Mottaker Mottakers konto Beløpsgrense per trekkmåned Oslo Katolske Bispedømme kr Jeg ønsker å gi q kr 1.000,- q kr 500,- q annet beløp kr. q hver måned eller q de mnd. jeg har krysset av: Beløpsgrense per trekkmåned Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr ,- per trekkmåned. Beløpsgrense oppgis for å sikre mot feil. Dersom du senere skulle ønske å øke beløpet utover dette, må nytt skjema fylles ut eller banken din kontaktes. q Jan. q Feb. q Mars q April q Mai q Juni q Juli q Aug. q Sept. q Okt. q Nov. q Des. Trekkdato mellom 15. og 25.: Det er ikke anledning til å velge trekkdato utenom I måneden. Dersom ingen dato fylles ut, belastes beløpet den 20. Belast mitt konto nr. (fylles ut dersom betaling med AvtaleGiro) KID-nr. (KID-nummeret fylles ut av OKB) Jeg ønsker at gavene skal godskrives q Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen(kun årsoppgave) Navn:.. St. Svithun menighet i Stavanger. Adr:. Fødselsnummer/org.nr(for skattefradrag): Postnr./Sted:. Sted/dato: Underskrift: Svarkupongen m/original underskrift sendes: Oslo katolske Bispedømme, Akersveien 5, 0177 Oslo 18 19

11 B-BLAD returadresse: St. Svithuns katolske kirke St Svithuns gate Stavanger VIKTIG INFO!! viktig info om menighetsblad! Trykking og distribusjon har etter hvert blitt en stor utgift for menigheten. Vi ønsker å redusere trykke utgiftene så meget som mulig og menighets rådet har bestemt følgende. Alle som ønsker å motta menighetsbladet i posten må sende en mail med fullstendig navn og adresse til emne: Menighetsbladet. Hvis du har mulighet til å hente bladet i kirken sender du en mail om dette. Fra og med nr vill bladet kun sendes de som har ytret ønske.

ST. SVITHUN. Nr 1-2 Mars April Mai 2012

ST. SVITHUN. Nr 1-2 Mars April Mai 2012 ST. SVITHUN Nr 1-2 Mars April Mai 2012 Hedret for innsats for menighetens eldre Lillemor Kommedal ble behørig takket for sin mangeårige innsats i menighetens arbeid for de eldre. Markeringen av dette fant

Detaljer

Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion

Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion ST. SVITHUN Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion Thomas passer på under årets konfirmasjon. Ungdomsarbeidet med mange planer Sogneprest p. Rolf Bowitz og menighetsrådet har sett behovet for en ungdomsarbeider

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 3 Juni Juli August 2012

ST. SVITHUN. Nr 3 Juni Juli August 2012 ST. SVITHUN Nr 3 Juni Juli August 2012 FERMING 2012 Arbeidet med den nye kirken går fremover. Det er for å minne om det ennå engang et stort økonomisk løft for menigheten. Det er derfor viktig at alle

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 1-2 våren 2011

ST. SVITHUN. Nr 1-2 våren 2011 ST. SVITHUN Nr 1-2 våren 2011 Nybygget skrider stadig fremover. Vi er nå kommet i orden i den gamle kjelleren, der blant annet ministrantene har fått flotte lokaler. Vi er iferd med å innrede lokalene

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 4 oktober november 2011

ST. SVITHUN. Nr 4 oktober november 2011 ST. SVITHUN Nr 4 oktober november 2011 WYD 2011 Innsamling til nytt kirkebygg (fase2) Dag for dag ser vi det nye kirkebygget reise seg og vi kommer stadig nærmere tidspunktet for den første hellige messe

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 5 desember 2010 januar 2011

ST. SVITHUN. Nr 5 desember 2010 januar 2011 ST. SVITHUN Nr 5 desember 2010 januar 2011 2 Nybygget tar form Endelig kan vi se at kirkeutvidelsen tar form. Etter sprengningsog gravearbeidene er forskaling og støping av grunnmur og kjellergulv kommet

Detaljer

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet.

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. P. Marcello feirer spansk Messe i St. Svithun Våre gjesteprester: P. Marcello fra Argentina Tillit til Kirken

Detaljer

Engelsk førstekommunion i Johanneskirken 30/4. Kirken vaskes før påske.

Engelsk førstekommunion i Johanneskirken 30/4. Kirken vaskes før påske. Førstekommunion Engelsk førstekommunion i Johanneskirken 30/4. Kirken vaskes før påske. 2 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger hans.k.jakobsen@ avinor.no INNHOLD NR 3-2011 Engelsk

Detaljer

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet. Svarslipp Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.no Bank: 3000.15.10300 Org.nr: 960 474 708 Komme ditt rike

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Nr 2 mars april mai juni 2008 I fjor startet langfredags korsvandring ved vår kirke

Nr 2 mars april mai juni 2008 I fjor startet langfredags korsvandring ved vår kirke ST. SVITHUN Nr 2 mars april mai juni 2008 I fjor startet langfredags korsvandring ved vår kirke Før høymessen kl 11 øver korleder Liz og organist Benny med noen av kormedlemmene: Fra venstre Knut Kommedal,

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2010

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2010 ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2010 Nytt fra SKUF I menighetens ungdomslag SKUF er det for tiden høy aktivitet, og vi legger opp til enda høyere utover høsten. I løpet av sommeren har ungdomslokalene

Detaljer

Ungdom & Medier Bønnespalten Ja, jeg vil bli mediepartner i Familie & Medier! NAVN: ADR: POSTNR./STED: TELEFON: E-POST: Kjære deg! Kan du tenke deg å bli fast giver til Familie & Medier? Vi ønsker å

Detaljer

Nr 1 februar mars 2010 Glade gutter etter julemessen på Sandnes

Nr 1 februar mars 2010 Glade gutter etter julemessen på Sandnes ST. SVITHUN Nr 1 februar mars 2010 Glade gutter etter julemessen på Sandnes Fra Khiems diakonvielse i St.Olavs Domkirke 2. januar 2010. Tre nye prester i bispedømmet. I år vil Oslo Katolske bispedømme

Detaljer

Nr 2 april mai juni 2009 En fullsatt kirke tok imot biskop Bernt Eidsvig under pontifikalmessen søndag 22. februar kl 11

Nr 2 april mai juni 2009 En fullsatt kirke tok imot biskop Bernt Eidsvig under pontifikalmessen søndag 22. februar kl 11 ST. SVITHUN Nr 2 april mai juni 2009 En fullsatt kirke tok imot biskop Bernt Eidsvig under pontifikalmessen søndag 22. februar kl 11 1 mill. kroner til byggefondet Regnskapet for 2008 viser at menigheten

Detaljer

Nr 5 desember 2008 januar februar 2009 Fullsatt menighetssal på den flerkulturell festen

Nr 5 desember 2008 januar februar 2009 Fullsatt menighetssal på den flerkulturell festen ST. SVITHUN Nr 5 desember 2008 januar februar 2009 Fullsatt menighetssal på den flerkulturell festen Sandra er på plass på kontoret Kirken er for meg mitt andre hjem, jeg har det så godt hver gang jeg

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Søndagsblad Søndag 12. april Uke 15, 2015 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Miskunns-søndag side 2 Kollekt side 3 Velkommen til Åpent Hus side 4 Kallsøndag: St. Eystein side 5 Katolsk akademi side

Detaljer

Nr 1 februar mars 2009 Ungdommens adventsaksjon ga 8.000 kroner til Caritas

Nr 1 februar mars 2009 Ungdommens adventsaksjon ga 8.000 kroner til Caritas ST. SVITHUN Nr 1 februar mars 2009 Ungdommens adventsaksjon ga 8.000 kroner til Caritas Noen av fjorårets konfirmanter i St Petri kirke. 16 eller 15 år? I den senere tiden er spørsmålet om senkning av

Detaljer

Nr 4 september oktober november 2007 Fra Festen for Kristi Legeme og Blod

Nr 4 september oktober november 2007 Fra Festen for Kristi Legeme og Blod ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2007 Fra Festen for Kristi Legeme og Blod Utvidelsen av kirken Utvidelsen av kirken er nå kommet så langt at planene er sendt som søknad til Stavanger kommune.

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndagene 24. juli til 7. august 2011 A.D. 24. juli 17. søndag i det alm. kirkeår, år A, messeboken side 521 1. lesning: 1 Kong 3, 5.7-12 Omkved: Herre, jeg elsker din lov.

Detaljer

Nr 1 februar mars 2008 Kelly, engel på juletrefesten søndag 6. januar

Nr 1 februar mars 2008 Kelly, engel på juletrefesten søndag 6. januar ST. SVITHUN Nr 1 februar mars 2008 Kelly, engel på juletrefesten søndag 6. januar Ungdomskafeen (over) koser seg på bowlingtur i september. Ungdomslaget (til venstre) samles i peisestuen i Løkkeveien 1

Detaljer

Produkt: Personforsikring ved død og uførhet Leverandør: Moore Solutions. Kostnader

Produkt: Personforsikring ved død og uførhet Leverandør: Moore Solutions. Kostnader Produkt: Personforsikring ved død og uførhet Leverandør: Moore Solutions Produkt passer for Ektepar, samboere, enslige, bedrifter og andre som vil ha trygghet Egenskaper Forsikring gir erstatning ved død

Detaljer

Nr 5 desember 2009 januar 2010

Nr 5 desember 2009 januar 2010 ST. SVITHUN Nr 5 desember 2009 januar 2010 Flerkulturell fest 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. Vår nye diakon Per Einar Odden: Diakon Per Einar Odden leser evangeliet i Høymessen. St.

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25)

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS Budstikke Nr. 1-2014 71. årgang Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) nr 2-2013 BUDSTIKKE NR 1-2014 Ansvarlig redaktør: p.johannes

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 2 april mai juni 2007

ST. SVITHUN. Nr 2 april mai juni 2007 ST. SVITHUN Nr 2 april mai juni 2007 Evangeliseringsuken - fornyelse for alle 11. - 15. april leder p. Arnfinn Haram op og sr. Anne Bente Hadland op evangeliseringsuken i vår menighet. Uken er for alle,

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved Julehilsen til seminarets venner fra St. Eystein presteseminar 2012 Advent 2012 Kjære venner av seminaret, Advent er en tid for håp. Det er en tid for å styrke vårt eget håp, men også for å gi håp til

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Nr 5 desember 2007 januar februar 2008 Nhu Phung og Kelvin på høstens flerkulturelle fest

Nr 5 desember 2007 januar februar 2008 Nhu Phung og Kelvin på høstens flerkulturelle fest ST. SVITHUN Nr 5 desember 2007 januar februar 2008 Nhu Phung og Kelvin på høstens flerkulturelle fest Vi gir ikke opp! Det er blitt kjent at Stavanger kommune har sagt et foreløpig nei til våre byggeplaner.

Detaljer

Nr 2 april mai juni 2003 ST. SVITHUN

Nr 2 april mai juni 2003 ST. SVITHUN Nr 2 april mai juni 2003 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Mer katekese på norsk Side 2 Lidelse og hellighet Side 3 Hanna S. Greve i Katolsk Forum Side

Detaljer

Nr 1 februar mars april 2003 ST. SVITHUN

Nr 1 februar mars april 2003 ST. SVITHUN Nr 1 februar mars april 2003 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Familietreff og familiehelg Side 2 Vekst i 2002 Side 3 Caritas er i gang Side 7 Regnskap

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

ST. SVITHUN. Fiolin på FN-dagen. Nr 5 desember 2004 januar februar 2005 AV INNHOLDET:

ST. SVITHUN. Fiolin på FN-dagen. Nr 5 desember 2004 januar februar 2005 AV INNHOLDET: Nr 5 desember 2004 januar februar 2005 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Hva er Ungdomskafeen? Side 2 Jul betyr forventning og glede Side 3 Evangelieforklaringen

Detaljer

Nr 4 september oktober november 2008 P. Phu gir p. Rolf første velsignelse

Nr 4 september oktober november 2008 P. Phu gir p. Rolf første velsignelse ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2008 P. Phu gir p. Rolf første velsignelse Fr. Mel reiser fra Stavanger Fr. Mel forlater Stavanger. Han skal til Roma for å studere, og blir sikkert værende

Detaljer

Nr 3 juni juli august 2008 Glorija og Danijel, opprinnelig fra Kroatia, har nettopp mottatt kommunion for første gang

Nr 3 juni juli august 2008 Glorija og Danijel, opprinnelig fra Kroatia, har nettopp mottatt kommunion for første gang ST. SVITHUN Nr 3 juni juli august 2008 Glorija og Danijel, opprinnelig fra Kroatia, har nettopp mottatt kommunion for første gang - Må bli en positiv del av menigheten - Den polske gruppe i St. Svithuns

Detaljer

ST. SVITHUN. Ny prest. Nr 3 juni juli august 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Fra Påsken 2004 Side 2

ST. SVITHUN. Ny prest. Nr 3 juni juli august 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Fra Påsken 2004 Side 2 Nr 3 juni juli august 2004 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Fra Påsken 2004 Side 2 Den Hellige Ånd Side 3 Bønn og retrett Side 6 Vi trenger ditt personnummer

Detaljer

Nr 5 desember 2011 januar februar 2012 Ungdommens Adventsaksjon

Nr 5 desember 2011 januar februar 2012 Ungdommens Adventsaksjon ST. SVITHUN Nr 5 desember 2011 januar februar 2012 Ungdommens Adventsaksjon Byggeprosess er tålmodighetsarbeid Den katolske kirke eier etter hvert flere eiendommer i Kannik, sentrum av Stavanger. Menigheten

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 2 april mai juni 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Påskens messer Side 2

ST. SVITHUN. Nr 2 april mai juni 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Påskens messer Side 2 Nr 2 april mai juni 2004 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Påskens messer Side 2 Den viktigste kristne høytiden Side 3 Ragnar mottar kandidaturet Side 7

Detaljer

ST. SVITHUN. Ungdom i Taizé. Nr 4 august - november 2004. Velkommen til nytt semester AV INNHOLDET:

ST. SVITHUN. Ungdom i Taizé. Nr 4 august - november 2004. Velkommen til nytt semester AV INNHOLDET: Nr 4 august - november 2004 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Velkommen til nytt semester Side 3 Oktoberretrett på Alsnes Side 7 Katolsk Forum Side 8 Katekesestart

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2007. Støtt menighetens byggeprosjekt! Side 2 og 13

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2007. Støtt menighetens byggeprosjekt! Side 2 og 13 ST. SVITHUN Nr 3 juni juli august 2007 Støtt menighetens byggeprosjekt! Side 2 og 13 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger kariberl@online.no INNHOLD NR 3 2007 Flerkulturell fest

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndag 26. juni 2011 A.D. I dag: Festen for Kristi Legeme og Blod, år A, messeboken side 326 1. lesning: 5 Mos 8, 2-3.14b-16a Omkved: Lovsyng Herren, Jerusalem. 2. lesning:

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2006

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2006 ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2006 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger kariberl@online.no INNHOLD NR 4 2006 Bilder fra førstekommunion Side 8 -Gleder seg til å være

Detaljer

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016 G 8 år 1 km 1 Håkon Kjølberg Bjerkreim IL 12:00:00 2 Ola Håland Figgjo IL 12:00:00 3 Lucas Vold Bjerkreim IL 12:00:00 4 Martin Håland Kverneland Ski 12:00:00 5 Sigbjørn Vold Bjerkreim IL 12:00:00 6 Magnus

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2003 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger.

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2003 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Nr 4 september oktober november 2003 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Kursstart Side 2 Bruk stemmeretten! Side 3 Kandidatene presenteres Side 8 Stemmeseddel

Detaljer

Praktisk informasjon: kl 15.15 St. Olav menighet i Trondheim (Schirmers gate 1, 7012 Trondheim). Hva må du ha med deg for en uke på leir?

Praktisk informasjon: kl 15.15 St. Olav menighet i Trondheim (Schirmers gate 1, 7012 Trondheim). Hva må du ha med deg for en uke på leir? Kjære Deltagere Jeg har gleden av å gratulere deg med plass på årets beste sommerleir! Vi i lederteamet er nå i full gang med å planlegge begivenhetene og vi gleder oss til å se hvordan nettopp du kan

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 1 februar mars april 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger.

ST. SVITHUN. Nr 1 februar mars april 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Nr 1 februar mars april 2004 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Julebilder Side 2 Mot lysere tider Side 3 Ny tamilsk sjelesørger Side 8 Om undervisningen

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

ST. SVITHUN. I bønn for Johannes Paul II. Nr 2 april mai juni 2005

ST. SVITHUN. I bønn for Johannes Paul II. Nr 2 april mai juni 2005 Nr 2 april mai juni 2005 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger På liturgiseminaret 18.-19. februar ledet dominikanerinne Ragnhild Bjelland disse glade sangerne. Mange av

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Forsikring Død og uføredekning

Forsikring Død og uføredekning Forsikring Død og uføredekning for Ektepar, samboere, bedrifter og andre som vil ha trygghet Forsikring Moore Solutions Personforsikring ved død og uførhet for. Bedrifter som ønsker død og uførhet dekning

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG 45 17. mai fest kl. 1800 Huskonsert 25. mai Nyheter om høsten 2014 Hva har skjedd siden forrige utgivelse av MI-nytt? www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Konfirmant 2014? Skoger og Konnerud menigheter

Konfirmant 2014? Skoger og Konnerud menigheter Konfirmant 2014? Skoger og Konnerud menigheter Skal JEG bli konfirmant? Kanskje du allerede har bestemt deg for å bli konfirmant i kirken, eller kanskje du fortsatt lurer på hva du skal velge? Før du tar

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

10.00: Sabbatsskole. 11.15: Gudstjeneste med Tore Wollan som taler (POTLUCK) 31. oktober. 10.00: Sabbatsskole

10.00: Sabbatsskole. 11.15: Gudstjeneste med Tore Wollan som taler (POTLUCK) 31. oktober. 10.00: Sabbatsskole Uke 42 Program for førstkommende Sabbat 10.00: Sabbatsskole 11.15: Gudstjeneste med Tore Wollan som taler (POTLUCK) Sabbatsprogram i ukene fremover 24. oktober 10.00: Sabbatsskole 11.15: Gudstjeneste med

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1:

Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1: Preken juledag i Fjellhamar kirke 25. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Nr 1 februar mars april 2005 ST. SVITHUN. Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger

Nr 1 februar mars april 2005 ST. SVITHUN. Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger Nr 1 februar mars april 2005 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger Giverglede ga titusener Vel 31.000 kroner samlet ungdommene inn gjennom adventsaksjonen i desember. De

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 9. august Uke 32, 2015. 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I

Søndagsblad. Søndag 9. august Uke 32, 2015. 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I Søndagsblad Søndag 9. august Uke 32, 2015 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I Velkommen tilbake til katekese Vi trenger flere hjelpere side 2 Fest og Mariaprosesjon

Detaljer

Nr 5 desember 2005 januar februar 2006

Nr 5 desember 2005 januar februar 2006 ST. SVITHUN Nr 5 desember 2005 januar februar 2006 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger kariberl@online.no INNHOLD NR 5 2005 Julen 2005 Side 5 Vi trenger hjelp til evangelieforklaring

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 5 desember 2006 januar februar 2007

ST. SVITHUN. Nr 5 desember 2006 januar februar 2007 ST. SVITHUN Nr 5 desember 2006 januar februar 2007 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger kariberl@online.no INNHOLD NR 5 2006 Julens messer Side 5 Julens messer I år faller 4. søndag

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Nr 3 juni juli august 2003 ST. SVITHUN

Nr 3 juni juli august 2003 ST. SVITHUN Nr 3 juni juli august 2003 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: 37 kateketer er klare for høsten Side 2 Håp betyr optimisme Side 3 Fra påskeleir for konfirmanter

Detaljer

St Josef. Nu livnar det i lundar Benytt hjemmesiden vår for å få oppdaterte nyheter www.stjosefhaugesund.com. Haugesund katolske menighet

St Josef. Nu livnar det i lundar Benytt hjemmesiden vår for å få oppdaterte nyheter www.stjosefhaugesund.com. Haugesund katolske menighet Haugesund katolske menighet St Josef Vår / Sommer 2011 Nu livnar det i lundar Benytt hjemmesiden vår for å få oppdaterte nyheter www.stjosefhaugesund.com St. Josef katolske menighet Haugesund Haraldsgaten

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon!

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Vi i Ny Generasjon sender deg søknadsskjema for Trainee/Team og vil gjerne invitere deg med på et livsforvandlende år. Det handler om å leve for noe større enn seg

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

ST. SVITHUN. Eldre-utflukt til Høle. Nr 4 september oktober november 2005. Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger

ST. SVITHUN. Eldre-utflukt til Høle. Nr 4 september oktober november 2005. Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger Nr 4 september oktober november 2005 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger Eldre-utflukt til Høle Det er efterhvert blitt tradisjon at menighetens har vårens siste eldretreff

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Høsten/vinter 2009. Nr 2.2009

Høsten/vinter 2009. Nr 2.2009 AGDER DØVEBLAD Høsten/vinter 2009 Nr 2.2009 Kjære medlemmer og leserne. Mye har skjedd siden sist medlemsbladet ble utgitt etter 17.mai i år. Så vi har den gleden å bringe mye stoff fra Kristiansand Døveforening,

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND

FORSVARETS SENIORFORBUND FORSVARETS SENIORFORBUND avdeling Øvre Romerike Nyhetsbrev nr. 8/2013 Desember 2013 Velkommen til FSF- Øvre Romerike Det å avslutte sitt yrkesaktive liv medfører for alle store endringer. Vår avdeling

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

ImF Ung. Barnebladene

ImF Ung. Barnebladene ImF Ung Barnebladene Nr 1-2014 Begeistring! Jeg har tenkt på noe i det siste. Jeg har tenkt at jeg har virkelig mange ting å være glad for. Ofte er det slik at viss jeg er glad og fornøyd så deler jeg

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2005

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2005 Nr 3 juni juli august 2005 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger Gjør våre hjerter brennende når du taler, slik disiplene opplevde da de møtte Jesus på veien til Emmaus og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer