Nr 5 desember 2011 januar februar 2012 Ungdommens Adventsaksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 5 desember 2011 januar februar 2012 Ungdommens Adventsaksjon"

Transkript

1 ST. SVITHUN Nr 5 desember 2011 januar februar 2012 Ungdommens Adventsaksjon

2 Byggeprosess er tålmodighetsarbeid Den katolske kirke eier etter hvert flere eiendommer i Kannik, sentrum av Stavanger. Menigheten har fått merke plassmangel som følge av at kirken er blitt altfor liten. Den første kirken ble bygget i 1898, og kunne da med letthet huse de få katolikkene som bodde i Stavanger, inkludert prester og søstre ved sykehuset. Etter hvert bestemte sogneprest Johs van der Burg seg for å få utvidet kirken. Han reiste utenlands og fikk samlet inn penger til et utvidet kirkebygg, med Elisabethforeningen og menighetens aktive medlemmer som trofaste medhjelpere. Han fikk blant annet kjøpt figurer til julekrybben, som mange av menighetens familier betalte for, og pengene gikk til byggefondet. I 1956 sto den utvidede kirken ferdig. Men også den nye kirken ble for liten, og p Alex Kons fikk satt i gang arbeider med nok en utvidelse. Denne kirken ble gjort ferdig i Ut over 1980-årene kommer det virkelig fart i tilveksten til kirken, ikke minst på grunn av flyktninger fra områder i verden: Chile og ellers i Sør-Amerika, Sri Lanka og særlig fra Vietnam (båtflyktninger). Svært mange av disse flyktningene var katolikker og trofaste kirkegjengere. De begynte å sette sitt klare preg på menigheten. Fra 1990 av ble det klart at menigheten igjen hadde plassproblemer, både i kirken og når det gjaldt katekesen eller religionsundervisningen. Vi har forsøkt å løse plassproblemene ved hjelp av våre venner: vi bruker kirker i Stavanger sentrum for å feire messer for en del språkgrupper, og vi bruker kirkers lokaler til språkfester og lignende. Samtidig er en ny kirke på vei, den fjerde på samme tomt i Kannik. Vi begynner å bli både frustrerte og utålmodige. Et bygg er en komplisert prosess, der den ene er helt avhengig av den andre. For eksempel er det mange ting som må på plass før vi får et tett bygg. Uten et tett bygg kan vi ikke få på plass orgel og innredning. De som går i Kannik til daglig vil legge merke til at det går langsomt fremover. Men det går den rette veien. For tiden er det taket som får oppmerksomheten, og vi håper at vegger kommer på plass deretter. Da vil vi kunne få inn vinduer og dører, og så er kirken et tett bygg. Og så kan vi endelig gå løs på det innvendige, både orgel og innredning til møblene, slike som kirkebenker, innvendige vegger, belysning, skriftestoler og orgel. Vi kan fortsatt ikke si noe om når kirken kommer til å stå ferdig, eller når den kan innvies. Arbeidene som gjenstår er kompliserte. Men noe er allerede på plass: kirkeklokkene kimer vakkert og høylydt, noen av kirkebenkene er kommet og er tatt i bruk i menighetslokalet som tjener som kirke foreløpig. Så får vi smøre oss med enda litt tålmodighet inntil alt er ferdig og kan tas i bruk i løpet av p. Rolf Bowitz 2 Foto: K. E. Tandrevold

3 Nytt menighetshus? Plassproblemene i Kannik gjelder ikke bare kirken, selv om de problemene ser ut til å kunne bli løst. Menigheten har også andre områder der det kreves mer plass. For tiden brukes lokaler til katekese, fester og andre arrangementer lokaler som vi får leie eller låne av velvillige kolleger i andre kirkesamfunn og offentlige institusjoner. På vår egen eiendom i Kannik er lokalene gamle, uhensiktsmessige og altfor små. Det finnes en del muligheter til å få endret på dette, men mange av dem koster penger. Vi eier den lille parkeringsplassen og det gule murhuset St. Svithuns gt. 6. For tiden undersøkes mulighetene å få gjort noe med menighetssalen og kontorbygget. Én mulighet er å selge St. Svithuns gt. 6 og parkeringsplassen, slik at vi kan få penger til et nytt bygg som kan erstatte menighetssalen og kontorene. Inntil videre har kommunen en holdning som ikke tillater høyere en fire etasjer på parkeringsplassen. Ved å selge parkeringsplassen til noen som vil bygge, vil ikke kunne gi annet enn et tilskudd for byggeomkostningene for ny menighetssal og kontorer. Vi undersøker derfor for tiden mulighetene for å kunne bygge et høyere hus enn det som er tillatt pr. i dag. I den forbindelse undersøkes det om et høyhus med leiligheter eller til hotell vil være mulig. Men alle disse undersøkelser er foreløpig uten noen form for sikker forankring. I den forbindelse har en internasjonal organisasjon som driver hoteller både i USA, i Europa og ellers i verden, vist interesse for tomtene våre i Kannik. Det er Hilton International. Grunnleggeren, Conrad Hilton, hadde norsk far (som het Halvorsen) og amerikansk mor. Moren var en meget from og trofast katolikk. Hans mor lærte ham at en av de viktigste investeringene han kunne gjøre i fremtiden, var å be. Dagens ledelse i Hilton-systemet ser ut til fortsatt å ha de katolske verdier. Det er mange i selskapet som er katolikker og som ønsker å videreføre planer, idéer og verdier som Conrad Hilton stod for. Det gjelder blant annet hensyn til naboer. Det er ikke menigheten som driver dette arbeidet, og det er heller ikke menigheten som skal være blandet inn i hotelldrift, eller drift av eiendommer som brukes til hotell. Hensikten er at menigheten skal selge tomtene til parkeringsplassen og St. Svithuns gt. 6 for en høyest mulig pris, og så legge den summen inn i omkostningene for et nytt bygg med menighetssal, kontorer, gjesterom og annet. Hensikten skal også være at menigheten ikke får utgifter med arbeidet som utredes før tomtene kan selges. 3 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger avinor.no INNHOLD NR Kirkebygget Side 2 Menighetshus Side 3 SKUF Side 4 Fra prestens penn Side 5 Katekese Side 6 Sr. Hildegard Side 7 Adventsaksjon Side 8 Horve Side 9 Loppemarked Side 10 Julens program Baksiden Forsidebildet: Janarthan Thomas og Sissel Pham selger mat under adventsaksjonen.

4 Årsmøte SKUF Onsdag 23. november gjennomførte Stavanger Katolske Ungdomsforening (SKUF) sitt årsmøte i menighetssalen. Det er første gangen dette gjennomføres på skikkelig vis, og engasjementet blant ungdommene var stort. Det var over 60 stemmeberettigede til stede på møtet, og blant sakene som ble behandlet var en rekke vedtektsendringer, SKUFs deltagelse på NUKs St. Olavsdager i 2012, regnskap og, til sist, valg av styret for I motsetning til tidligere år, hvor ungdommer må overbevises for å stille til valg, ble vi denne gangen overveldet over interessen. 13 kandidater stilte til valg til 8 posisjoner. Det nye SKUF styret består av følgende ungdommer: Abigail Baguio,Sofia Nathini Balthasar, Olav Håkon Tran, Catharina Vu, Kjetil Tran, John Minh Tam Ta, Prasanth Francisxavier og Elaine Sajets. Styrets sammensetning blir offentliggjort etter kommende styremøte hvor styret skal konstitueres. En viktig sak for SKUF som ble behandlet på årsmøte er SKUF representasjon på menighetsrådsmøter. Det har blitt fremmet sak fra årsmøtet til MR om dette, og både årsmøte og styret i SKUF håper på en positiv tilbakemelding på dette, da dette er viktig for å fremme godt samarbeid mellom SKUF og menighetsrådet. SKUF vil fortsette å arbeide for en godt tilbud til alle menighetens ungdommer med en god balanse mellom religiøse og sosiale aktiviteter. Vi legger også merke til at SKUF har fått et positivt omdømme også blant mange av byens ikke-katolikker, med flere ikke-katolikker til stede på årsmøte, og til og med en kandidat til et styreverv. En vedtektsendring, som var et resultat av en ganske opphetet debatt på årsmøte, gjorde det dessverre umulig for ikke-katolikker å inneha styreverv i SKUF. Menighetens stab og prester gratulerer det nye styret med valget og ønsker SKUF lykke til videre med arbeidet. Thomas Ungdomsarbeider 4

5 Fra prestens penn.. Verdt å vente på Utvidelsen og nybyggingen av kirken tar tid, og selvfølgelig lengre tid enn hva vi hele tiden har håpet på. Fra utsiden er det nå fullt mulig å se hvordan den endelig kommer til å vise igjen i bybildet. Når utsiden er gjort tett, vil vinduer og dører komme på plass, og så vil innredningsarbeidet begynne. Indre vegger skal settes opp, isolasjon i vegger og tak skal på plass, før selve innredning, belysning, skriftestoler, orgel og kirkebenker kan settes opp. Det er altså et godt stykke igjen, selv om kirken fra utsiden kan virke ferdig. Det innebærer at vi må ha tålmodighet en stund til. Det er ikke lenger mulig å fastsette noen eksakt dato for å kunne ta kirken i bruk eller foreta en høytidelig innvielse av det nye anlegget. Men biskopen har sagt at han gjerne kommer til innvielsen så snart vi har klart en dato. Den gamle kirken blir en del av den nye, og arbeidet der går etter planen. Det er kommet nytt gulv, som så skal fortsette inn i den nye delen. Når innredning og lys er kommet på plass, vil vi kunne ta kirken i bruk, og så kan dato for den høytidelige innvielsen fastsettes. Vi er altså nødt til å smøre oss med tålmodighet en stund til, men vi kommer til å se at kirken og området rundt blir ferdig etter hvert. For tiden arbeides det med trappen opp fra St. Olavs gate til plassen foran kirken, samtidig som taket skal bli tett. Skifersteiner som skal legges på taket til slutt står lagret, og blir det siste som skal på når kirken er tett og været er blitt litt mer brukbart. Det blir en spennende tid ut over våren når kirken langsomt blir ferdigstilt. Vi får en kirke som er betydelig større og vi kommer til å få meget glede av nybygget. Det blir ikke lenger trangt om plassen, og vi håper det blir behagelige sitte- og kneleplasser for alle. De fleste vil kjenne seg igjen når det gjelder kirke-interiøret, og forhåpentlig vil forandringene være til fordel for alle. Vi har altså noe å glede oss til, og vi håper den nye kirken vil være en glede for menigheten i mange år fremover. Vi som mener vi venter på noe godt, kommer helt sikkert ikke til å vente forgjeves. Vi lar optimismen råde, og gleder oss over å se fremgang hver gang vi går forbi kirken i Kannik, der vi har vært i over 110 år. Vi gleder oss samtidig over veksten i menigheten. Det er nå over av oss i menigheten. Det betyr at vi kanskje bør tenke på om menigheten skal deles, slik at vi ikke blir så mange medlemmer i én menighet. Det kan ha konsekvenser for bemanningen, og ikke minst for størrelsen og organiseringen av katekesen. Julen står for døren, og julens glede kan kanskje smitte over på oss og gi oss en glede som varer gjennom det nye året som står for døren, La oss håpe at 2012 blir et år der vi vokser sammen som menighet, og der knoppskytingen bærer frukter til glede for Kirken og for alt menighetsarbeid. Jeg håper flest mulig benytter anledningen til å bidra til det nye kirkebygget. 5 P. Rolf Bowitz Sogneprest

6 Katolsk Forum Søndag 22. januar kl MED SPADE OG SPATEL: SKATTER OG SKRIFTER ved Tina Dykesteen Nilsen, teolog og stipendiat ved MHS Bli med på en billedreise gjennom det antikke Palestinas historie! Palestina og dets naboområder er svært rike på arkeologiske funn, og denne kvelden byr på et spennende utvalg av disse, fra 1,6 mill. år tilbake i tid og frem til det første århundre. Tina Dykesteen Nilsen er stipendiat i Det gamle testamente ved MHS. Hun ønsker i sin forskning å analysere forholdet mellom 5 Mosebok 32 og tekstene i Jesaja Nilsen er utdannet teolog med spesialisering i eksegese. Hun har i tillegg til kristendom grunnfag fra MHS, utdannet seg ved teologiske institusjoner i Dublin, Jerusalem og Roma. Programmet for Katolsk Forum våren 2012 blir publisert senere. Katekese og mystikk - trosliv og formidling 5. november reiste vi 5 kateketer til et spennende og inspirerende seminar på kateketisk senter i Oslo. Tema var katekese og mystikk, barns religiøse potensiale. Seminaret åpnet med et glimrende foredrag av Henrik von Achen, diakon i St. Paul menighet i Bergen. Han åpner sitt foredrag med å si at Katekesen ikke bare skal bestå av undervisning i troslæren, men den skal også være en åpning av hjertene for Ham som denne læren tror på, bekjenner som Herre og forkynner som Frelser; Kristus Jesus. Katekesen skal altså fremme vekst, skape troserfaringer og gi barna et fundament for eget trosliv. Kirkens tradisjon er bygget på troserfaringer helt tilbake til apostlene. Han sier videre; Ved ordet mystikk forstås simpelthen det forhold at en god og virkningsfull katekese både springer ut av og skaper fundamentet for barna og de unges eget trosliv og den skal være mer omfattende enn bare faktuell viten. Katekesen er ikke først og fremst en tro på noe, en rekke læresetninger, en abstrakt viten. Nei, Kirkens tro er en tro på noen, en person, på den Treenige Gud. Troen er ikke noe man har engang for alle, den er noe man stadig søker, utvikler og søker muligheter for å uttrykke i ord og handling. Den fører oss til et viktig grunntrekk i våre liv som kristne; nemlig at vi lever oppmerksomt, lyttende, speidende etter alt som kan være spor av Ham. Vår katekese skal prøve å øke gleden og troen og tryggheten i den. Dette foredraget har inspirert oss kateketer til å studere nærmere Den gode Hyrdes katekese, som vi også fikk et innblikk i på seminaret av Sunniva Kristiansen som er NUK`s barnekonsulent. Denne katekesen vokste frem i Italia på 50-tallet. Det var den anerkjente bibelforsker Sofia Cavaletti, som utviklet den. Hun har skrevet en bok om Barnets religiøse potensial. Det å se at barn har en åndelig lengsel som skal tas på alvor, at de forstår ting som vi ofte tror de ikke har forutsetninger for. Og vi kan jo tenke oss at det finnes en mystisk enhet mellom Gud og barnet. Vi kan jo tenke på hva Jesus selv sa; den som ikke tar i mot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.. (Mark 10,15) Den Gode Hyrdes katekese legger også stor vekt på bønn som et viktig sted der barnas tro kommer til utrykk. Nå vil vi se nærmere på pedagogikken og teologien som ligger bak denne type katekese. 6 Elin Ekroll

7 Sr. Hildegards besøk i St. Svithuns Menighet Vi i St. Svithuns menighet var så heldige å få besøk av sr. Hildegard Koch fra Lunden kloster en helg i oktober. Sr. Hildegards rykte som en virkelig engasjerende taler gjorde det interessant for oss å bruke henne i en sammenheng med konfirmantene. Og det viste seg raskt at ryktet var mer enn fortjent. Det var virkelig en fryd å få være tilhører når sr. Hildegard satte i gang sin katekese med konfirmantene, og det var veldig tydelig at dette var noe hun både kunne, og trivdes med. Enhver ungdomsskole lærer måtte jo bli misunnelig av å se sr. Hildegard ha 62 unge i full konsentrasjon i 70 minutter. Etter et foredrag om å gjøre selvstendige valg, det å si ja til Gud, spiste sr. Hildegard og konfirmantene et kveldsmåltid sammen. Lørdagen tilbrakte hun sammen med våre kateketer. Etter å ha deltatt i katekesemessen for gruppe I, spiste vi lunch, før hun så inspirerte kateketene i flere timer i temaet, Å drive katekese og legfolks rolle. Sr. Hildegard har et ord som ofte går igjen, og det er kjærlighet. Kjærlighet til Gud, til kirken og til hverandre. Om vi kateketer kjenner og viser dette vil også våre barn bli smittet av denne kjærligheten og gleden. Hyggelig var det også at vi hadde to kateketer fra St. Josef menighet i Haugesund som deltok på seminaret. Det er ingen tvil om at sr. Hildegard kommer til å bli invitert tilbake til oss her i Stavanger. Thomas Sørensen og Elin Ekroll 7

8 Ungdommens adventsaksjon Fra venstre: Cornelia Ramse, Jenny Greve og Martine Greve. Som vanlig på denne tiden arrangerte ungdommen sin adventsaksjon 1.søndag i advent. Som forberedelse hadde mini-skuf brukt lørdagen før til å lage kranser, kubbelys og annen pynt som kunne selges på kirkekaffen. Takket være mange snille medhjelpere ble det også solgt kaker, vårruller og pølser på kirkekaffen. Dette var starten på SKUFs adventaksjon og innbrakte nesten 7000 kroner til Caritas. En hjertelig takk til alle som bidro med gevinster, kaker og andre ting til aksjonen. Videre skal SKUF arrangere en lys i mørke aksjon i Stavanger sentrum de kommende ukene hvor vi deler ut litt førjulshygge og håper på giverglede blant byens mange handlende. Årets adventsaksjon går til Caritas sitt arbeid i Zambia, og dersom noen ønsker å gi gaver direkte kan dette gjøres direkte til Caritas på kontonummer

9 HORVE Helgen før Kristi Kongefest reiste som vanlig menighetens konfirmanter på leir på Horve. I år kunne vi på grunn av det store antallet konfirmanter kun ta med oss klassen som skal motta sakramentet i mai. Likevel fylte vi Horve til randen og vel så det. I tillegg til de 80 konfirmantene som var med, hadde vi med oss 35 svært ivrige ungdomsledere og 5 voksenledere. Vi hadde også med oss to gjester, NUKs distriksrepresentant, Martin Hoang Nguyen fra Bergen, og lederen for ungdomslaget i Haugesund, Maren Elve. Vi tror dette er med på å skape et bedre samarbeid mellom de tre store menighetene på vestlandet. På programmet sto det en god blanding av katekese og sosiale aktiviteter. Helgens høydepunkt for mange var nok grilling av pølser og drikking av kakao i skogen under en stjerneklar himmel. Noen var til og med så heldige at de fikk med seg et og annet stjerneskudd. Som vanlig avsluttes helgen med menighetens messe i domkirken i Stavanger. Horve fortsetter å være svært populært og vi rekrutterer hvert år mange ungdomsledere til menighetens øvrige ungdomsarbeid fra de som har vært på Horve. I år var det 35 som slapp igjennom nåløyet og fikk være med på Horve. Pågangen og engasjementet er såpass stort at noen denne gangen dessverre ikke fikk være med. Horve koster menigheten en betydelig sum penger hvert år, men viktigheten av arrangementet kan ikke understrekes sterkt nok. Vi gleder oss allerede til Horve 2012, da har vi, etter 3 års ventetid, fått booket leirstedet i midten av september, og da vil nok helgens karakter endres ganske drastisk med mye ute-tid, bading og en mer sommerlig stemning. 9 Thomas Ungdomsarbeider

10 Loppemarked, Latinamerikansk gruppe. Lørdag 15. oktober organiserte den latinamerikanske gruppen loppemarked på Madla bydelshus. Vi hadde en stor mulighet til å samle og selge forskjellige ting som ble donert av våre medlemmer i St. Svithun Kirke. Vi takker alle for deltakelse og støtte. Vi samlet inn en god del penger til bygging og utvidelse av kirken. Klær, kjøkkenredskap, sko, møbler, leker, bøker, spill, filmer, cd-er, sykler, og forskjellige sorter mat var attraksjonene. Vi gleder oss på vegne av kirken som skal få dette bidraget. Loppemarkedet ble gjennomført med god vilje, glede og tilfredshet som brakte gode resultater for vår katolske menighet. Det var mange forskjellige artikler som folk kunne velge blant til veldig gunstige priser. Totalt ble det samlet inn kr 7.684, vi var veldig fornøyde med resultatet. I fremtiden planlegger vi flere aktiviteter for å bidra i stor grad til bygging av vår kjære kirke. Loppemarkedet ble gjennomført på veldig kort varsel, og derfor må vi takke hver eneste en for fantastisk innsats. Vi ser frem til neste gang vi skal ha loppemarked, og håper vi ses da i den anledningen. El día sábado 15 de octubre el grupo hispanohablante realizó un mercado de pulgas en el local de Madla. Damos gracias a Dios por habernos permitido cumplir con esta actividad, en la cual tuvimos la oportunidad de reunir y vender diferentes artículos que fueron donados generosamente por varias personas de nuestra Iglesia St. Svithun. Desde ya agradecemos también a esas personas que pensaron en nuestro mercado de pulgas. Esto fue con la finalidad de reunir fondos para la construcción de la ampliación de nuestra Iglesia. Las personas que trabajamos ese día lo hicimos con buena voluntad, alegría y satisfacción para obtener buenos resultados y siempre pensando en nuestra Iglesia Católica en Stavanger. Las personas que compraron, pudieron elegir y comprar las cosas que deseaban, por mencionar algunas fueron juguetes, ropa, muebles, libros, etc.. Como siempre las cosas las pudieron comprar a bajos precios. El total recaudado fué de kr 7.684, en esta ocasión. En el futuro tenemos planeado realizar otras actividades que ayuden a continuar reuniendo fondos para la construcción de la Iglesia St. Svithun en Stavanger. Todo fue un proceso de varios días, desde la persona que logró conseguir el local, los que anduvieron buscando las cosas en distintas direcciones, las que ordenamos, las que vendimos, y las que ordenamos después del evento. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes por el esfuerzo realizado para este evento y esperamos contar con su valiosa cooperación en una nueva ocasión. 10

11 Dåp på Sandnes Første helgen i advent ble det som vanlig en stor feiring for familien Tran. Agne Sakurskaite og Loc Sy Tran giftet seg denne helgen, storesøster Sophia Catherina ble døpt 1. søndag i advent, og på årets første søndag i advent ble lillesøster Lucia Theresa døpt. Det gleder oss at p. Per Einar kunne feire dåpen. Menigheten gratulerer! Jubileum P. Rolf hadde 25-års jubileum for sin prestevielse 29/11. Dette ble behørig feiret med gaver og kaker, både på Sandnes og i Stavanger. Sognepresten takket, men ga all æren til Vårherre og til menigheten for omsorg, arbeidsinnsats og forbønner.

12 Hva skjer i St. Svithun? FASTE LITURGIER SØNDAGSMESSER Hver lørdag Kl Messe på norsk Kl Messe på polsk Hver søndag Kl 08.00: Messe på polsk Kl 09.30: Messe på engelsk Kl 11.00: Høymesse Kl 13.00: Messe Kl 16.00: Messe i Sandnes Kl 18.00: Messe på polsk Hver onsdag Kl Messe på polsk Første fredag i måneden Kl Messe på polsk Lørdag før første søndag i måneden Kl Messe i Egersund Første søndag i måneden Kl Vietnamesisk Andre søndag i måneden Kl Familie/barnemesse Kl Spansk Lørdag før andre søndag i måneden Kl Messe på Jørpeland Tredje søndag i måneden Kl Tamil Fjerde søndag i måneden Kl Filippinsk MANDAG - FREDAG Kl Messe. SAKRAMENTSTILBEDELSE Torsdag etter messen. ROSENKRANSBØNN Onsdag etter messen. HVER SØNDAG. Kl Messe på polsk (Johanneskirken ) Kl Messe på engelsk Kl Høymesse Kl Messe (ikke 1. søndag) Kl Messe i Sandnes Kl Messe på polsk (Johanneskirken) Messe på vietnamesisk 1. søndag i måneden, kl Messe på spansk 2. søndag i måneden, kl Messe på tamil 3. søndag i måneden, kl Messe på filippinsk 4. søndag i måneden, kl Alle messer feires i menighetssalen om ikke annet er angitt. Søndag 18. desember 4. søndag i advent år B Lukas 1, Kl Filippinsk møte St. Olavs gt. 25 kj. Kl Messe på tamil Kl Messe på filippinsk i Egersund Kl Polsk møte i St. Olavs gt. 25 kj. Kl Novenamesse på filippinsk Mandag 19. desember Kl Novenamesse på filippinsk Tirsdag 20. desember Kl Skriftemål Kl Novenamesse på filippinsk Onsdag 21. desember Kl Retrett, messe og skriftemål på vietnamesisk i Lura Kirke Kl Novenamesse på filippinsk Torsdag 22. desember Kl Skriftemål Kl Korøvelse på spansk i St. Olavs gt. 25 (kjelleren) Kl Retrett, messe og skriftemål på vietnamesisk i Lura Kirke Kl Novenamesse på filippinsk Fredag 23. desember 12

13 Hva skjer i St. Svithun? Kl Retrett, messe og skriftemål på vietnamesisk i Lura Kirke Kl Novenamesse på filippinsk JULENS MESSER: SE EGEN ANNONSE Tirsdag 27. desember Kl Caritas åpenthus i peisestuen Fredag 30. desember Lørdag 31. desember Kl Takksigelsesmesse på polsk i Hetlandkirken Kl Takksigelsesmesse på norsk JANUAR ÅR ET VELSIGNET OG NÅDERIKT ÅR ØNSKES ALLE! Søndag 1. januar HØYTIDEN FOR MARIA, GUDS MOR Lukas 2, Verdensdag for fred. Kl Messe på engelsk Kl Messe på norsk Kl Messe på polsk i Hetlandkirken Kl Vietnamesisk korøvelse i tilflutktsrom Kl Messe i Sandnes Kl Polsk møte i St. Olavs gt. 25 (kjelleren) Kl Messe på polsk i Hetlandkirken Torsdag 5. januar Kl Korøvelse på spansk i St. Olavs gt. 25 (kjelleren) Fredag 6. januar. HØYTID HERRENS ÅPENBARING Matteus 2, 1-12 Lørdag 7. januar Kl Messe på eritreisk Søndag 8. januar HERRENS DÅP år B. Markus 1, 7-11 Kollekt til barne-missio Kl Korøvelse på spansk i St. Olavs gt. 25 (kjelleren) 13 Kl Vietnamesisk korøvelse i tilflutktsrom Kl Messe på spansk Kl Polsk møte i St. Olavs gt. 25 (kjelleren) Tirsdag 10. januar Kl Læremøte Onsdag 11. januar Kl Konfirmasjonsundervisning 1. klasse Kl Troskurs 1 Torsdag 12. januar Kl Konfirmasjonsundervisning 1. klasse Fredag 13. januar Kl Katekeselærerfest i Sola ruinkirke Lørdag 14. januar Kl Katekese gruppe 1 Søndag 15. januar 2. søndag i kirkeåret år B. Johannes 1, Kl Vietnamesisk korøvelse i tilflutktsrom Kl Messe på tamil Kl Polsk møte i St. Olavs gt. 25 (kjelleren) Torsdag 19. januar Kl Korøvelse på spansk i St. Olavs gt. 25 (kjelleren) Fredag 20. januar Lørdag 21. januar Kl Katekese gruppe 2 Søndag 22. januar 3. søndag i kirkeåret år B. Matt 4,12-23.(kortere Matt4,12-17) Kl Messe på filippinsk Kl Polsk møte i St. Olavs gt. 25 (kjelleren) Kl Katolsk forum: Med spade og spatel: skatter og skrifter ved Tina Dykesteen Nilsen, teolog og stipendiat ved MHS Onsdag 25. januar Kl Konfirmantundervisning 1. klasse Kl Troskurs 1 Torsdag 26. januar Kl Konfirmantundervisning 2. klasse

14 Hva skjer i St. Svithun? Fredag 27. januar Kl Spansk retrett Lørdag 28. januar Kl Spansk retrett Kl B&U i peisestuen Kl Messe på spansk Søndag 29. januar 4. søndag i kirkeåret år B Markus 1, 1-28 Kl Vietnamesisk korøvelse i tilflutktsrom Kl Messe på vietnamesisk Kl Polsk møte i St. Olavs gt. 25 kjeller Tirsdag 31. januar Kl Norsk korøvelse i tilfluktsrom Fredag 3. februar Lørdag 4. februar Kl Katekese gruppe 1 Kl Konfirmantundervisning 2. klasse Kl Korøvelse på spansk Fredag 10. februar Lørdag 11. februar Kl Katekese gruppe 2 Søndag 5. februar 5. søndag i kirkeåret år B Markus 1, Kl Vietnamesisk korøvelse i tilf.rom Kl Messe på vietnamesisk Kl Polsk møte i St. Olavs gt. 25 kjeller Tirsdag 7. februar Kl Læremøte Onsdag 8. februar Kl Konfirmantundervisning 1. klasse Kl Troskurs 1 Torsdag 9. februar Kl Konfirmantundervisning 2. klasse Kl Korøvelse på spansk Fredag 10. februar Lørdag 11. februar Kl Katekese gruppe 2 Søndag 12. februar 6. søndag i kirkeåret år B Markus 1, Kl Korøvelse på spansk i St. Olavs gt. 25 Kl Vietnamesisk korøvelse i tilflutktsrom Kl Messe på spansk Kl Polsk møte i St. Olavs gt. 25 kjeller Fredag 17. februar Søndag 19. februar 7. søndag i kirkeåret år B Markus 2, 1-12 Kl Vietnamesisk korøvelse i tilflutktsrom Kl Messe på tamil Kl Polsk møte i St. Olavs gt. 25 kjeller Onsdag 22. februar. ASKEONSDAG Matt 6, Kl Troskurs 1 Torsdag 23. februar Kl Korøvelse på spansk i St. Olavs gt. 25 Fredag 24. februar Lørdag 25. februar Kl B&U i peisestuen Søndag 26. februar 1. søndag i fasten Markus 1,12-15 Kl Vietnamesisk korøvelse i tilflutktsrom Kl Messe på filippinsk Tirsdag 28. februar Kl Norsk korøvelse i tilfluktsrom Onsdag 29. februar Kl Konfirmantundervisning 1. klasse Torsdag 1. mars Kl Konfirmantundervisning 2. klasse Fredag 2. mars Lørdag 3. mars Kl Katekese gruppe 1 14

15 Døpte: Vi gratulerer med dåpen: 3. sept.: Isabella Sofia Mora Huggare og Heath Robert Mackintosh 8. sept.: Sebastian Gil 10. sept.: Filipa Hoang 17. sept.: David Zachary Cristo Lilleby og Ugonna Arinze 18. sept. (Sandnes) : Isabel Cecylia Thai Tran 24. sept.: Maya Angela Larino Reforma 1. okt.: Enzo Christopher Ngueguim og Lara Grete Signaroldi 8. okt.: Zoey Faye Lasrado, Kornelia Kosinska, Jakub Szramski og Laura Walek 22. okt.: Juliana Markeset 23. okt.: Monika Antonina Przybylo 31. okt.: Emine Pereira 5. nov.: Kresha Ley Quimado Hervik og Eline Luu 13. nov.: Krysszztof Mieczyslaw Krawiec 19. nov.: Sigurd Whaley Halland 20. nov:: Natan Oskar Studnicki 27. nov. (Sandnes): Lucia Theresa Tran 3. des.: Noah Grecula Nye medlemmer: Vi ønsker hjertelig velkommen til nytt medlem Peter Anton Hiorth, som ble tatt opp i kirkens fulle fellesskap 3. september. Døde: Vår dypeste medfølelse går til familien og pårørende av Liv Edland, som døde 3. oktober. R.I.P. Tjenester i høymessene Dato Lektor Komm.utdeler 18. desemb. A. Alfsen M. Berntsen 25. desemb. L. A. Waraas R. Narum 1. januar. M. Berntsen T. Lenartowicz 8. januar M. Sajets J. Jørgensen 15. januar. T. Bourec M. Berntsen 22. januar J. Marszalez R. Narum 29. januar. A. Alfsen T. Lenartowicz 5. februar L. A. Waaras J. Jørgensen 12. februar M. Berntsen M. Berntsen 19. februar M. Sajets R. Narum 26. februar T. Bourec T. Lenartowicz 18. desemb. A. Alfsen M. Berntsen 25. desemb. L. A. Waraas R. Narum 1. januar. M. Berntsen T. Lenartowicz 8. januar M. Sajets J. Jørgensen 15. januar. T. Bourec M. Berntsen 22. januar J. Marszalez R. Narum 29. januar. A. Alfsen T. Lenartowicz 5. februar L. A. Waaras J. Jørgensen 12. februar M. Berntsen M. Berntsen 19. februar M. Sajets R. Narum 26. februar T. Bourec T. Lenartowicz 15 Anonyme Alkoholikere har møter i peisestuen, Løkkeveien 1. Alpha International Group har møter på engelsk hver mandag og fredag kl Norsktalende er også velkomne. Kontaktperson er Dennis tlf WIARA NADZIEJA MILOSC møter hver lørdag kl , før messen på polsk. Kontaktperson på tlf eller

16 ST. SVITHUNS KATOLSKE MENIGHET ST. SVITHUNS GATE 8, 4005 STAVANGER. BANKKONTO: TLF , FAKS , E-post: HENVENDELSE TIL KONTORET : MANDAG - FREDAG KL PRESTENE TREFFES UTENOM KONTORTIDEN I FORBINDELSE MED HVERDAGS- MESSENE KL Web-side: MENIGHETENS PRESTER Rolf K. Pahle Bowitz, sogneprest Tlf Mobil Per Einar Odden, kappelan Tlf Kontor Mobil Zygmunt Majcher OFM, kapellan Tlf Mobil Clement Inpanathan Amirthanathan, kapellan Mobil ØVRIGE PRESTER Simon Vo Hoang Phuong Linh Tlf GJESTEPRESTER For tamiler: Edmund Reginald Saverpillai Mobil For vietnamesisktalende: Joseph Luong. Tlf Mobil For filippinere: Alan Navales Mobil UNDERVISNINGSKOORDINATOR Elin Ekroll Mobil UNGDOMSARBEIDER Thomas Sørensen Mobil ORGANIST Zbigniew Slaby VAKTMESTER Henryk Szurgot KIRKELIGE ASSISTENTER Hans B. Bærheim Le van Lai MENIGHETSRÅD Rolf K.P.Bowitz, formann Knut Eliassen, leder Tlf Grete James, sekretær Tlf Per Einar Odden Thuy Van Buy Tlf Alicia Sanhueza Tlf Fadi Fathalla Tlf Kazimierz Rochowicz Tlf Rune Norheim Tlf Tor Arne Sajets Tlf Vararepresentanter: Trond Ravndal Tlf Aloysious Jesuthasan Tlf OKBS PASTORALRÅD Isabel V. Stangeland, representant Thomasz Lenartowicz, vararepr. FINANSRÅD Åse Liseth Ormøy Tlf Ole Alexander Greve Kirsten Johannesen Tor Arne Sajets 16 SEKRETÆR Sandra Quezada BARNE- OG UNGDOMSUTVALG Elin Ekroll Monica Ramse Thomas Sørensen Gerd Marie Jakobsen LITURGIUTVALG Le Van Lai Hans Bærheim Robbert Huster Astrid Husebø Zbigniew Slaby Elisabeth Maine Rolf Bowitz Per Einar Odden UNDERVISNINGSUTVALG Elin Ekroll Anne Marie Tran Per Einar Odden Thomas Sørensen KANNIKGT. 9 AS Mainolf Ramse, leder Tlf Marianne Fredagsvik Mauritz Rossavik Steinar Mæland Kristoffer Kommedal Rolf Bowitz Vararepr.: Kåre Ekroll KATOLSK FORUM Anne Marie Gjølme, leder Tlf Grete James Anita Halsøy Rune Norheim CARITAS STAVANGER Isabel Stangeland, leder Torbjørg Svela, sekretær Olaug Johannessen

17 Pavens bønneintensjoner Desember At alle jordens folk, ved å kjenne og respektere hverandre, må vokse i gjensidig forståelse og respekt. At barn og unge må være budbringere for evangeliet og alltid bli aktet og skånet for enhver form for vold og utnyttelse. Januar At ofre for naturkatastrofer må få den åndelige og materielle støtte de trenger for å gjenoppbygge livene sine. At de kristnes engasjement for fred må vitne om Kristi navn for alle mennesker av god vilje. Februar At alle folk må ha tilgang til vann og andre ressurser som de trenger i sine daglige liv. At Herren må bistå helsearbeiderne som hjelper syke og eldre i verdens fattigste områder. Menighetsblad for St. Svithuns katolske menighet, St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger. Tlf Ansv. redaktør: Sogneprest Rolf Bowitz Red. sekr.: Hans Kr. Jakobsen, Skasv. 151, 4354 Voll Tlf Bladet sendes alle medlemmer i St. Svithuns menighet. ST. SVITHUN 17 Fem utgaver årlig. Grafisk design og produksjon: Redaksjonen v/ Hans Kr. Jakobsen Bildebehandling og trykking: Omega Trykk as Opplag: ca Ettertrykk tillatt ved kildeangivelse. Redaksjonen av dette nummer ble avsluttet søndag 11. desember Neste nummer: Ca. 1. mars Frist for innlegg: 21. februar Husk å melde flytting til menighetens kontor! St Svithuns kirke, St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger. Tlf:

18 SVARKUPONG: fast AvtaleGiro betalingsoppdrag Vennligst skriv tydelig! Navn:... Adresse:... Postnr.:... Poststed:... Kredit konto: JA, jeg ønsker å betale min faste givertjeneste til Byggefond i St. Svithun menighet. AvtaleGiro tilsendte giroblanketter (kryss av) og gi kr.: hver måned de mnd. jeg har krysset av: Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Trekkdato mellom 15. og 25.: Dersom ingen dato fylles ut trekkes beløpet den 20. Vi har ikke mulighet til å trekke AvtaleGiro utenom perioden Maksimumsbeløp pr. trekk kr.: Maksimumsbeløp kan oppgis for å sikre mot feil. Det kan settes til det samme som du vil gi. Dersom du senere ønsker å øke beløpet må nytt skjema fylles ut. Jeg ønsker at gavene skal godskrives:. Belast mitt kontonummer: Bankens navn: KID-nr:...(fylles ut av OKB) Jeg ønsker fradrag på skatten: Mitt fødsels-/organisasjonsnr. er (11/9) sifre: Jeg vil ikke ha melding hver gang, men bare en årsoppgave etter årets utløp. Jeg vil ha melding hver gang før beløpet trekkes Jeg er kjent med og aksepterer avtalevilkår for AvtaleGiro. Sted/dato: Underskrift: e bi Sendes: Oslo katolske bispedømme, Akersvn. 5, 0177 Oslo

19 Støtt menighetens byggeprosjekt! St. Svithuns kirke er altfor liten i forhold til det store antall besøkende kirken har. Med den store tilstrømmingen av arbeidssøkende, flyktninger, og andre, samt det store fødselsoverskuddet menigheten opplever for tiden, er en utvidelse helt nødvendig. Menighetsrådet har derfor vedtatt å planlegge en utvidelse som innebærer dobbelt så mange sitteplasser. Planene for kirkeutvidelse er nå kommet så langt at vi har et byggeprosjekt som kan realiseres innenfor en kostnadsramme på ca. 30 millioner kroner. Menighetsrådet ber derfor alle om å støtte byggeprosjektet med generøse gaver slik at vi blir istand til å virkeliggjøre planene. Da vil vi få en flott og hensiktsmessig kirke som kan fungere i mange år fremover. Menighetsrådet takker på forhånd alle glade givere.

20 B-blad Returadresse: St. Svithuns katolske kirke St Svithuns gate Stavanger Julens messer i St. Svithuns kirke Lørdag 24. desember JULAFTEN Kl Barnegudstjeneste Kl Messe i Sandnes Kl Messe på engelsk Kl Messe på vietnamesisk i Lura Kl Novena mass på filippinsk i m.salen Kl Messe på polsk i Hetlandskirken Kl Vi synger julen inn Kl Midnattsmesse Søndag 25. desember JULEDAG Kl Messe på engelsk Kl Høymesse Kl Messe på polsk i Hetlandskirken Kl Messe på filippinsk, deretter familiejulefest i Bekkefaret Kl Messe i Sandnes Kl Messe på vietnamesisk i Lura Kl Messe på polsk i Egersund Mandag 26. desember 2. JULEDAG FESTEN FOR DEN HELLIGE FAMILIE Kl Messe i Egersund Kl Høymesse på norsk Kl Messe på polsk i Hetlandskirken Hver dag kl messe i kirken Prestene og staben ønsker alle en velsignet julehøytid!

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet.

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. P. Marcello feirer spansk Messe i St. Svithun Våre gjesteprester: P. Marcello fra Argentina Tillit til Kirken

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2003 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger.

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2003 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Nr 4 september oktober november 2003 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Kursstart Side 2 Bruk stemmeretten! Side 3 Kandidatene presenteres Side 8 Stemmeseddel

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 I dette nummeret: Fra grunnsteinsnedleggelsen i Mariahagen. Les mer på http://lillestrom.katolsk.no Gud skammer seg

Detaljer

Menneskeverd s. DNA ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO. Les også om: Diakonatet s. 4 Kirken og arbeidsinnvandringen s. 8 Katolsk knoppskyting s.

Menneskeverd s. DNA ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO. Les også om: Diakonatet s. 4 Kirken og arbeidsinnvandringen s. 8 Katolsk knoppskyting s. k a t o l s k k i r k e b l a d n r. 1 2 0 0 8 Menneskeverd s. 14-15 DNA ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO Les også om: Diakonatet s. 4 Kirken og arbeidsinnvandringen s. 8 Katolsk knoppskyting s. 21 Leder Bekjennelser

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07 St. Michael kirkeruin på Øvre Asak, Skedsmo, se s. 5 (Foto: H. Haass-Männle) I dette nummer: Pinse s. 3 Kirkeruin

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

St. Birgitta menighetsblad. Nr. 1 april 2014

St. Birgitta menighetsblad. Nr. 1 april 2014 St. Birgitta menighetsblad Nr. 1 april 2014 Påsken 2014 1 Kjære leser! St. Birgitta menighetsblad - Nr. 1-2014 Oblatkommuniteten i Østfold Det har vært en lang tradisjon at menighetsbladet sendes ut til

Detaljer

St. Paul Nr. 3 Nr. 3 Des 201 Des 20 0 10 MENIGHET NIGHETSBLAD

St. Paul Nr. 3 Nr. 3 Des 201 Des 20 0 10 MENIGHET NIGHETSBLAD St. Paul Nr. 3 Des 2010 MENIGHETSBLAD Vinneren av Raftoprisen feiret også høymessen Biskop Raul Vera fikk Raftoprisen 2010 som en nådeløs kritiker av sosial og politisk urett og forkjemper for menneskerettigheter

Detaljer

Menighetsblad nr 2, oktober 2012

Menighetsblad nr 2, oktober 2012 St. Paul Menighetsblad nr 2, oktober 2012 I helgen 28. og 29. april kunne 89 barn ta imot den første Hellige Kommunion i St. Paul kirke. For å få plass til alle måtte vi fordele dem på to norske messer

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Norges Unge Katolikker

Norges Unge Katolikker Norges Unge Katolikker Årsrapport 2004/2005 NUKs formål: NUK skal være et møtested hvor en katolsk identitet kan bygges hos de unge; vi skal synliggjøre en levende og ung Kirke. Troen er grunnlaget vi

Detaljer

KATOLSK KIRKEBLAD NR. 1 2015. Velsignet pinse. g Medlemsregistrering s. 2. g Ordenslivets år s. 4. g Hellige Olav s. 20. g Ministrant-NM s.

KATOLSK KIRKEBLAD NR. 1 2015. Velsignet pinse. g Medlemsregistrering s. 2. g Ordenslivets år s. 4. g Hellige Olav s. 20. g Ministrant-NM s. KATOLSK KIRKEBLAD NR. 1 2015 Velsignet pinse g Medlemsregistrering s. 2 g Ordenslivets år s. 4 g Hellige Olav s. 20 g Ministrant-NM s. 24 Medlemsregistersaken har vært en stor belastning for oss alle de

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 Mars 2015. Sta Teresa av Avila. Det nye orgelet Registrering Påskemessene. Påskefeiring i Polen s. 8.

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 Mars 2015. Sta Teresa av Avila. Det nye orgelet Registrering Påskemessene. Påskefeiring i Polen s. 8. St.Paul Det nye orgelet Registrering Påskemessene s. 2 s. 3 s. 6 Påskefeiring i Polen s. 8 Salmeskatten s. 10 Menighetsfesten s. 12 Menighetsblad nr. 1 Mars 2015 Sta Teresa av Avila s. 14 Caritas s. 16

Detaljer

St. Hallvards evige «konge» feiret

St. Hallvards evige «konge» feiret Menighetsblad for St. Hallvard Nr. 3/07 23. årg. Foto: Maria Gievær Fra venstre P. Lars Frendel, bror Bjarne Falkanger, p. Tan, biskop Bernt og foran p. Ronald som vanlig med et lurt glimt i øyet. St.

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

St. Paul. Menighetsblad nr 2, september 2011

St. Paul. Menighetsblad nr 2, september 2011 St. Paul Menighetsblad nr 2, september 2011 Voksesmerter s. 2, Regnskap s. 6, øyeblikk av åpen s. 8, Uten bønnen har vi ingenting å gi s. 10, Gullbryllup på Marias Minde s. 12, Bispevisitasen s. 27 På

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010 I dette nummeret: Kulturdagen 20. juni. Gavene bæres til alteret under messen. Les mer på side 5 f. Eukaristiens

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07 I dette nummer: Nye St. Magnus sal Komme ditt rike s. 3 Deling av sognet s. 4 Nye St. Magnus åpnet s. 5 Intervju

Detaljer

Advent. Kirkens Kom, Herre s. 6. Kronprinsessen besøker St. Eystein s. 4 Anglikanerne s. 8 Liturgisk kalender s. 15

Advent. Kirkens Kom, Herre s. 6. Kronprinsessen besøker St. Eystein s. 4 Anglikanerne s. 8 Liturgisk kalender s. 15 k a t o l s k k i r k e b l a d n r. 6 2 0 0 9 Advent Kirkens Kom, Herre s. 6 SOLRENNING OVER EUROPA. ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO Kronprinsessen besøker St. Eystein s. 4 Anglikanerne s. 8 Liturgisk kalender

Detaljer

La oss gå opp til Jerusalem s.26

La oss gå opp til Jerusalem s.26 K A T O L S K K I R K E B L A D N R. 2-2 0 1 4 La oss gå opp til Jerusalem s.26 Palmesøndag i Jerusalem Foto: Ryan Rodrick Beiler / Shutterstock.com g En menighet blir til s. 4 g Hvorfor Rouen? s. 12 g

Detaljer

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse.

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2009 Årgang 105 Rune Edvardsen, leder for Troens Bevis Verdensevangelisering LES MER SIDE 8-11 Evangeliserende skolearbeid LES MER SIDE 25-26 Herlig

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

BROENKatolsk Kirkeblad nr. 2-2005

BROENKatolsk Kirkeblad nr. 2-2005 BROENKatolsk Kirkeblad nr. 2-2005 Våre menigheter: Den hellige familie, Storfjord.. s. 3 Biskop Gerhard Schwenzer: Om det eukaristiske år....... s. 4 Vietnamesere i Norge: Merkedager i 2005...........

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer