Nr 5 desember 2011 januar februar 2012 Ungdommens Adventsaksjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 5 desember 2011 januar februar 2012 Ungdommens Adventsaksjon"

Transkript

1 ST. SVITHUN Nr 5 desember 2011 januar februar 2012 Ungdommens Adventsaksjon

2 Byggeprosess er tålmodighetsarbeid Den katolske kirke eier etter hvert flere eiendommer i Kannik, sentrum av Stavanger. Menigheten har fått merke plassmangel som følge av at kirken er blitt altfor liten. Den første kirken ble bygget i 1898, og kunne da med letthet huse de få katolikkene som bodde i Stavanger, inkludert prester og søstre ved sykehuset. Etter hvert bestemte sogneprest Johs van der Burg seg for å få utvidet kirken. Han reiste utenlands og fikk samlet inn penger til et utvidet kirkebygg, med Elisabethforeningen og menighetens aktive medlemmer som trofaste medhjelpere. Han fikk blant annet kjøpt figurer til julekrybben, som mange av menighetens familier betalte for, og pengene gikk til byggefondet. I 1956 sto den utvidede kirken ferdig. Men også den nye kirken ble for liten, og p Alex Kons fikk satt i gang arbeider med nok en utvidelse. Denne kirken ble gjort ferdig i Ut over 1980-årene kommer det virkelig fart i tilveksten til kirken, ikke minst på grunn av flyktninger fra områder i verden: Chile og ellers i Sør-Amerika, Sri Lanka og særlig fra Vietnam (båtflyktninger). Svært mange av disse flyktningene var katolikker og trofaste kirkegjengere. De begynte å sette sitt klare preg på menigheten. Fra 1990 av ble det klart at menigheten igjen hadde plassproblemer, både i kirken og når det gjaldt katekesen eller religionsundervisningen. Vi har forsøkt å løse plassproblemene ved hjelp av våre venner: vi bruker kirker i Stavanger sentrum for å feire messer for en del språkgrupper, og vi bruker kirkers lokaler til språkfester og lignende. Samtidig er en ny kirke på vei, den fjerde på samme tomt i Kannik. Vi begynner å bli både frustrerte og utålmodige. Et bygg er en komplisert prosess, der den ene er helt avhengig av den andre. For eksempel er det mange ting som må på plass før vi får et tett bygg. Uten et tett bygg kan vi ikke få på plass orgel og innredning. De som går i Kannik til daglig vil legge merke til at det går langsomt fremover. Men det går den rette veien. For tiden er det taket som får oppmerksomheten, og vi håper at vegger kommer på plass deretter. Da vil vi kunne få inn vinduer og dører, og så er kirken et tett bygg. Og så kan vi endelig gå løs på det innvendige, både orgel og innredning til møblene, slike som kirkebenker, innvendige vegger, belysning, skriftestoler og orgel. Vi kan fortsatt ikke si noe om når kirken kommer til å stå ferdig, eller når den kan innvies. Arbeidene som gjenstår er kompliserte. Men noe er allerede på plass: kirkeklokkene kimer vakkert og høylydt, noen av kirkebenkene er kommet og er tatt i bruk i menighetslokalet som tjener som kirke foreløpig. Så får vi smøre oss med enda litt tålmodighet inntil alt er ferdig og kan tas i bruk i løpet av p. Rolf Bowitz 2 Foto: K. E. Tandrevold

3 Nytt menighetshus? Plassproblemene i Kannik gjelder ikke bare kirken, selv om de problemene ser ut til å kunne bli løst. Menigheten har også andre områder der det kreves mer plass. For tiden brukes lokaler til katekese, fester og andre arrangementer lokaler som vi får leie eller låne av velvillige kolleger i andre kirkesamfunn og offentlige institusjoner. På vår egen eiendom i Kannik er lokalene gamle, uhensiktsmessige og altfor små. Det finnes en del muligheter til å få endret på dette, men mange av dem koster penger. Vi eier den lille parkeringsplassen og det gule murhuset St. Svithuns gt. 6. For tiden undersøkes mulighetene å få gjort noe med menighetssalen og kontorbygget. Én mulighet er å selge St. Svithuns gt. 6 og parkeringsplassen, slik at vi kan få penger til et nytt bygg som kan erstatte menighetssalen og kontorene. Inntil videre har kommunen en holdning som ikke tillater høyere en fire etasjer på parkeringsplassen. Ved å selge parkeringsplassen til noen som vil bygge, vil ikke kunne gi annet enn et tilskudd for byggeomkostningene for ny menighetssal og kontorer. Vi undersøker derfor for tiden mulighetene for å kunne bygge et høyere hus enn det som er tillatt pr. i dag. I den forbindelse undersøkes det om et høyhus med leiligheter eller til hotell vil være mulig. Men alle disse undersøkelser er foreløpig uten noen form for sikker forankring. I den forbindelse har en internasjonal organisasjon som driver hoteller både i USA, i Europa og ellers i verden, vist interesse for tomtene våre i Kannik. Det er Hilton International. Grunnleggeren, Conrad Hilton, hadde norsk far (som het Halvorsen) og amerikansk mor. Moren var en meget from og trofast katolikk. Hans mor lærte ham at en av de viktigste investeringene han kunne gjøre i fremtiden, var å be. Dagens ledelse i Hilton-systemet ser ut til fortsatt å ha de katolske verdier. Det er mange i selskapet som er katolikker og som ønsker å videreføre planer, idéer og verdier som Conrad Hilton stod for. Det gjelder blant annet hensyn til naboer. Det er ikke menigheten som driver dette arbeidet, og det er heller ikke menigheten som skal være blandet inn i hotelldrift, eller drift av eiendommer som brukes til hotell. Hensikten er at menigheten skal selge tomtene til parkeringsplassen og St. Svithuns gt. 6 for en høyest mulig pris, og så legge den summen inn i omkostningene for et nytt bygg med menighetssal, kontorer, gjesterom og annet. Hensikten skal også være at menigheten ikke får utgifter med arbeidet som utredes før tomtene kan selges. 3 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger avinor.no INNHOLD NR Kirkebygget Side 2 Menighetshus Side 3 SKUF Side 4 Fra prestens penn Side 5 Katekese Side 6 Sr. Hildegard Side 7 Adventsaksjon Side 8 Horve Side 9 Loppemarked Side 10 Julens program Baksiden Forsidebildet: Janarthan Thomas og Sissel Pham selger mat under adventsaksjonen.

4 Årsmøte SKUF Onsdag 23. november gjennomførte Stavanger Katolske Ungdomsforening (SKUF) sitt årsmøte i menighetssalen. Det er første gangen dette gjennomføres på skikkelig vis, og engasjementet blant ungdommene var stort. Det var over 60 stemmeberettigede til stede på møtet, og blant sakene som ble behandlet var en rekke vedtektsendringer, SKUFs deltagelse på NUKs St. Olavsdager i 2012, regnskap og, til sist, valg av styret for I motsetning til tidligere år, hvor ungdommer må overbevises for å stille til valg, ble vi denne gangen overveldet over interessen. 13 kandidater stilte til valg til 8 posisjoner. Det nye SKUF styret består av følgende ungdommer: Abigail Baguio,Sofia Nathini Balthasar, Olav Håkon Tran, Catharina Vu, Kjetil Tran, John Minh Tam Ta, Prasanth Francisxavier og Elaine Sajets. Styrets sammensetning blir offentliggjort etter kommende styremøte hvor styret skal konstitueres. En viktig sak for SKUF som ble behandlet på årsmøte er SKUF representasjon på menighetsrådsmøter. Det har blitt fremmet sak fra årsmøtet til MR om dette, og både årsmøte og styret i SKUF håper på en positiv tilbakemelding på dette, da dette er viktig for å fremme godt samarbeid mellom SKUF og menighetsrådet. SKUF vil fortsette å arbeide for en godt tilbud til alle menighetens ungdommer med en god balanse mellom religiøse og sosiale aktiviteter. Vi legger også merke til at SKUF har fått et positivt omdømme også blant mange av byens ikke-katolikker, med flere ikke-katolikker til stede på årsmøte, og til og med en kandidat til et styreverv. En vedtektsendring, som var et resultat av en ganske opphetet debatt på årsmøte, gjorde det dessverre umulig for ikke-katolikker å inneha styreverv i SKUF. Menighetens stab og prester gratulerer det nye styret med valget og ønsker SKUF lykke til videre med arbeidet. Thomas Ungdomsarbeider 4

5 Fra prestens penn.. Verdt å vente på Utvidelsen og nybyggingen av kirken tar tid, og selvfølgelig lengre tid enn hva vi hele tiden har håpet på. Fra utsiden er det nå fullt mulig å se hvordan den endelig kommer til å vise igjen i bybildet. Når utsiden er gjort tett, vil vinduer og dører komme på plass, og så vil innredningsarbeidet begynne. Indre vegger skal settes opp, isolasjon i vegger og tak skal på plass, før selve innredning, belysning, skriftestoler, orgel og kirkebenker kan settes opp. Det er altså et godt stykke igjen, selv om kirken fra utsiden kan virke ferdig. Det innebærer at vi må ha tålmodighet en stund til. Det er ikke lenger mulig å fastsette noen eksakt dato for å kunne ta kirken i bruk eller foreta en høytidelig innvielse av det nye anlegget. Men biskopen har sagt at han gjerne kommer til innvielsen så snart vi har klart en dato. Den gamle kirken blir en del av den nye, og arbeidet der går etter planen. Det er kommet nytt gulv, som så skal fortsette inn i den nye delen. Når innredning og lys er kommet på plass, vil vi kunne ta kirken i bruk, og så kan dato for den høytidelige innvielsen fastsettes. Vi er altså nødt til å smøre oss med tålmodighet en stund til, men vi kommer til å se at kirken og området rundt blir ferdig etter hvert. For tiden arbeides det med trappen opp fra St. Olavs gate til plassen foran kirken, samtidig som taket skal bli tett. Skifersteiner som skal legges på taket til slutt står lagret, og blir det siste som skal på når kirken er tett og været er blitt litt mer brukbart. Det blir en spennende tid ut over våren når kirken langsomt blir ferdigstilt. Vi får en kirke som er betydelig større og vi kommer til å få meget glede av nybygget. Det blir ikke lenger trangt om plassen, og vi håper det blir behagelige sitte- og kneleplasser for alle. De fleste vil kjenne seg igjen når det gjelder kirke-interiøret, og forhåpentlig vil forandringene være til fordel for alle. Vi har altså noe å glede oss til, og vi håper den nye kirken vil være en glede for menigheten i mange år fremover. Vi som mener vi venter på noe godt, kommer helt sikkert ikke til å vente forgjeves. Vi lar optimismen råde, og gleder oss over å se fremgang hver gang vi går forbi kirken i Kannik, der vi har vært i over 110 år. Vi gleder oss samtidig over veksten i menigheten. Det er nå over av oss i menigheten. Det betyr at vi kanskje bør tenke på om menigheten skal deles, slik at vi ikke blir så mange medlemmer i én menighet. Det kan ha konsekvenser for bemanningen, og ikke minst for størrelsen og organiseringen av katekesen. Julen står for døren, og julens glede kan kanskje smitte over på oss og gi oss en glede som varer gjennom det nye året som står for døren, La oss håpe at 2012 blir et år der vi vokser sammen som menighet, og der knoppskytingen bærer frukter til glede for Kirken og for alt menighetsarbeid. Jeg håper flest mulig benytter anledningen til å bidra til det nye kirkebygget. 5 P. Rolf Bowitz Sogneprest

6 Katolsk Forum Søndag 22. januar kl MED SPADE OG SPATEL: SKATTER OG SKRIFTER ved Tina Dykesteen Nilsen, teolog og stipendiat ved MHS Bli med på en billedreise gjennom det antikke Palestinas historie! Palestina og dets naboområder er svært rike på arkeologiske funn, og denne kvelden byr på et spennende utvalg av disse, fra 1,6 mill. år tilbake i tid og frem til det første århundre. Tina Dykesteen Nilsen er stipendiat i Det gamle testamente ved MHS. Hun ønsker i sin forskning å analysere forholdet mellom 5 Mosebok 32 og tekstene i Jesaja Nilsen er utdannet teolog med spesialisering i eksegese. Hun har i tillegg til kristendom grunnfag fra MHS, utdannet seg ved teologiske institusjoner i Dublin, Jerusalem og Roma. Programmet for Katolsk Forum våren 2012 blir publisert senere. Katekese og mystikk - trosliv og formidling 5. november reiste vi 5 kateketer til et spennende og inspirerende seminar på kateketisk senter i Oslo. Tema var katekese og mystikk, barns religiøse potensiale. Seminaret åpnet med et glimrende foredrag av Henrik von Achen, diakon i St. Paul menighet i Bergen. Han åpner sitt foredrag med å si at Katekesen ikke bare skal bestå av undervisning i troslæren, men den skal også være en åpning av hjertene for Ham som denne læren tror på, bekjenner som Herre og forkynner som Frelser; Kristus Jesus. Katekesen skal altså fremme vekst, skape troserfaringer og gi barna et fundament for eget trosliv. Kirkens tradisjon er bygget på troserfaringer helt tilbake til apostlene. Han sier videre; Ved ordet mystikk forstås simpelthen det forhold at en god og virkningsfull katekese både springer ut av og skaper fundamentet for barna og de unges eget trosliv og den skal være mer omfattende enn bare faktuell viten. Katekesen er ikke først og fremst en tro på noe, en rekke læresetninger, en abstrakt viten. Nei, Kirkens tro er en tro på noen, en person, på den Treenige Gud. Troen er ikke noe man har engang for alle, den er noe man stadig søker, utvikler og søker muligheter for å uttrykke i ord og handling. Den fører oss til et viktig grunntrekk i våre liv som kristne; nemlig at vi lever oppmerksomt, lyttende, speidende etter alt som kan være spor av Ham. Vår katekese skal prøve å øke gleden og troen og tryggheten i den. Dette foredraget har inspirert oss kateketer til å studere nærmere Den gode Hyrdes katekese, som vi også fikk et innblikk i på seminaret av Sunniva Kristiansen som er NUK`s barnekonsulent. Denne katekesen vokste frem i Italia på 50-tallet. Det var den anerkjente bibelforsker Sofia Cavaletti, som utviklet den. Hun har skrevet en bok om Barnets religiøse potensial. Det å se at barn har en åndelig lengsel som skal tas på alvor, at de forstår ting som vi ofte tror de ikke har forutsetninger for. Og vi kan jo tenke oss at det finnes en mystisk enhet mellom Gud og barnet. Vi kan jo tenke på hva Jesus selv sa; den som ikke tar i mot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.. (Mark 10,15) Den Gode Hyrdes katekese legger også stor vekt på bønn som et viktig sted der barnas tro kommer til utrykk. Nå vil vi se nærmere på pedagogikken og teologien som ligger bak denne type katekese. 6 Elin Ekroll

7 Sr. Hildegards besøk i St. Svithuns Menighet Vi i St. Svithuns menighet var så heldige å få besøk av sr. Hildegard Koch fra Lunden kloster en helg i oktober. Sr. Hildegards rykte som en virkelig engasjerende taler gjorde det interessant for oss å bruke henne i en sammenheng med konfirmantene. Og det viste seg raskt at ryktet var mer enn fortjent. Det var virkelig en fryd å få være tilhører når sr. Hildegard satte i gang sin katekese med konfirmantene, og det var veldig tydelig at dette var noe hun både kunne, og trivdes med. Enhver ungdomsskole lærer måtte jo bli misunnelig av å se sr. Hildegard ha 62 unge i full konsentrasjon i 70 minutter. Etter et foredrag om å gjøre selvstendige valg, det å si ja til Gud, spiste sr. Hildegard og konfirmantene et kveldsmåltid sammen. Lørdagen tilbrakte hun sammen med våre kateketer. Etter å ha deltatt i katekesemessen for gruppe I, spiste vi lunch, før hun så inspirerte kateketene i flere timer i temaet, Å drive katekese og legfolks rolle. Sr. Hildegard har et ord som ofte går igjen, og det er kjærlighet. Kjærlighet til Gud, til kirken og til hverandre. Om vi kateketer kjenner og viser dette vil også våre barn bli smittet av denne kjærligheten og gleden. Hyggelig var det også at vi hadde to kateketer fra St. Josef menighet i Haugesund som deltok på seminaret. Det er ingen tvil om at sr. Hildegard kommer til å bli invitert tilbake til oss her i Stavanger. Thomas Sørensen og Elin Ekroll 7

8 Ungdommens adventsaksjon Fra venstre: Cornelia Ramse, Jenny Greve og Martine Greve. Som vanlig på denne tiden arrangerte ungdommen sin adventsaksjon 1.søndag i advent. Som forberedelse hadde mini-skuf brukt lørdagen før til å lage kranser, kubbelys og annen pynt som kunne selges på kirkekaffen. Takket være mange snille medhjelpere ble det også solgt kaker, vårruller og pølser på kirkekaffen. Dette var starten på SKUFs adventaksjon og innbrakte nesten 7000 kroner til Caritas. En hjertelig takk til alle som bidro med gevinster, kaker og andre ting til aksjonen. Videre skal SKUF arrangere en lys i mørke aksjon i Stavanger sentrum de kommende ukene hvor vi deler ut litt førjulshygge og håper på giverglede blant byens mange handlende. Årets adventsaksjon går til Caritas sitt arbeid i Zambia, og dersom noen ønsker å gi gaver direkte kan dette gjøres direkte til Caritas på kontonummer

9 HORVE Helgen før Kristi Kongefest reiste som vanlig menighetens konfirmanter på leir på Horve. I år kunne vi på grunn av det store antallet konfirmanter kun ta med oss klassen som skal motta sakramentet i mai. Likevel fylte vi Horve til randen og vel så det. I tillegg til de 80 konfirmantene som var med, hadde vi med oss 35 svært ivrige ungdomsledere og 5 voksenledere. Vi hadde også med oss to gjester, NUKs distriksrepresentant, Martin Hoang Nguyen fra Bergen, og lederen for ungdomslaget i Haugesund, Maren Elve. Vi tror dette er med på å skape et bedre samarbeid mellom de tre store menighetene på vestlandet. På programmet sto det en god blanding av katekese og sosiale aktiviteter. Helgens høydepunkt for mange var nok grilling av pølser og drikking av kakao i skogen under en stjerneklar himmel. Noen var til og med så heldige at de fikk med seg et og annet stjerneskudd. Som vanlig avsluttes helgen med menighetens messe i domkirken i Stavanger. Horve fortsetter å være svært populært og vi rekrutterer hvert år mange ungdomsledere til menighetens øvrige ungdomsarbeid fra de som har vært på Horve. I år var det 35 som slapp igjennom nåløyet og fikk være med på Horve. Pågangen og engasjementet er såpass stort at noen denne gangen dessverre ikke fikk være med. Horve koster menigheten en betydelig sum penger hvert år, men viktigheten av arrangementet kan ikke understrekes sterkt nok. Vi gleder oss allerede til Horve 2012, da har vi, etter 3 års ventetid, fått booket leirstedet i midten av september, og da vil nok helgens karakter endres ganske drastisk med mye ute-tid, bading og en mer sommerlig stemning. 9 Thomas Ungdomsarbeider

10 Loppemarked, Latinamerikansk gruppe. Lørdag 15. oktober organiserte den latinamerikanske gruppen loppemarked på Madla bydelshus. Vi hadde en stor mulighet til å samle og selge forskjellige ting som ble donert av våre medlemmer i St. Svithun Kirke. Vi takker alle for deltakelse og støtte. Vi samlet inn en god del penger til bygging og utvidelse av kirken. Klær, kjøkkenredskap, sko, møbler, leker, bøker, spill, filmer, cd-er, sykler, og forskjellige sorter mat var attraksjonene. Vi gleder oss på vegne av kirken som skal få dette bidraget. Loppemarkedet ble gjennomført med god vilje, glede og tilfredshet som brakte gode resultater for vår katolske menighet. Det var mange forskjellige artikler som folk kunne velge blant til veldig gunstige priser. Totalt ble det samlet inn kr 7.684, vi var veldig fornøyde med resultatet. I fremtiden planlegger vi flere aktiviteter for å bidra i stor grad til bygging av vår kjære kirke. Loppemarkedet ble gjennomført på veldig kort varsel, og derfor må vi takke hver eneste en for fantastisk innsats. Vi ser frem til neste gang vi skal ha loppemarked, og håper vi ses da i den anledningen. El día sábado 15 de octubre el grupo hispanohablante realizó un mercado de pulgas en el local de Madla. Damos gracias a Dios por habernos permitido cumplir con esta actividad, en la cual tuvimos la oportunidad de reunir y vender diferentes artículos que fueron donados generosamente por varias personas de nuestra Iglesia St. Svithun. Desde ya agradecemos también a esas personas que pensaron en nuestro mercado de pulgas. Esto fue con la finalidad de reunir fondos para la construcción de la ampliación de nuestra Iglesia. Las personas que trabajamos ese día lo hicimos con buena voluntad, alegría y satisfacción para obtener buenos resultados y siempre pensando en nuestra Iglesia Católica en Stavanger. Las personas que compraron, pudieron elegir y comprar las cosas que deseaban, por mencionar algunas fueron juguetes, ropa, muebles, libros, etc.. Como siempre las cosas las pudieron comprar a bajos precios. El total recaudado fué de kr 7.684, en esta ocasión. En el futuro tenemos planeado realizar otras actividades que ayuden a continuar reuniendo fondos para la construcción de la Iglesia St. Svithun en Stavanger. Todo fue un proceso de varios días, desde la persona que logró conseguir el local, los que anduvieron buscando las cosas en distintas direcciones, las que ordenamos, las que vendimos, y las que ordenamos después del evento. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes por el esfuerzo realizado para este evento y esperamos contar con su valiosa cooperación en una nueva ocasión. 10

11 Dåp på Sandnes Første helgen i advent ble det som vanlig en stor feiring for familien Tran. Agne Sakurskaite og Loc Sy Tran giftet seg denne helgen, storesøster Sophia Catherina ble døpt 1. søndag i advent, og på årets første søndag i advent ble lillesøster Lucia Theresa døpt. Det gleder oss at p. Per Einar kunne feire dåpen. Menigheten gratulerer! Jubileum P. Rolf hadde 25-års jubileum for sin prestevielse 29/11. Dette ble behørig feiret med gaver og kaker, både på Sandnes og i Stavanger. Sognepresten takket, men ga all æren til Vårherre og til menigheten for omsorg, arbeidsinnsats og forbønner.

12 Hva skjer i St. Svithun? FASTE LITURGIER SØNDAGSMESSER Hver lørdag Kl Messe på norsk Kl Messe på polsk Hver søndag Kl 08.00: Messe på polsk Kl 09.30: Messe på engelsk Kl 11.00: Høymesse Kl 13.00: Messe Kl 16.00: Messe i Sandnes Kl 18.00: Messe på polsk Hver onsdag Kl Messe på polsk Første fredag i måneden Kl Messe på polsk Lørdag før første søndag i måneden Kl Messe i Egersund Første søndag i måneden Kl Vietnamesisk Andre søndag i måneden Kl Familie/barnemesse Kl Spansk Lørdag før andre søndag i måneden Kl Messe på Jørpeland Tredje søndag i måneden Kl Tamil Fjerde søndag i måneden Kl Filippinsk MANDAG - FREDAG Kl Messe. SAKRAMENTSTILBEDELSE Torsdag etter messen. ROSENKRANSBØNN Onsdag etter messen. HVER SØNDAG. Kl Messe på polsk (Johanneskirken ) Kl Messe på engelsk Kl Høymesse Kl Messe (ikke 1. søndag) Kl Messe i Sandnes Kl Messe på polsk (Johanneskirken) Messe på vietnamesisk 1. søndag i måneden, kl Messe på spansk 2. søndag i måneden, kl Messe på tamil 3. søndag i måneden, kl Messe på filippinsk 4. søndag i måneden, kl Alle messer feires i menighetssalen om ikke annet er angitt. Søndag 18. desember 4. søndag i advent år B Lukas 1, Kl Filippinsk møte St. Olavs gt. 25 kj. Kl Messe på tamil Kl Messe på filippinsk i Egersund Kl Polsk møte i St. Olavs gt. 25 kj. Kl Novenamesse på filippinsk Mandag 19. desember Kl Novenamesse på filippinsk Tirsdag 20. desember Kl Skriftemål Kl Novenamesse på filippinsk Onsdag 21. desember Kl Retrett, messe og skriftemål på vietnamesisk i Lura Kirke Kl Novenamesse på filippinsk Torsdag 22. desember Kl Skriftemål Kl Korøvelse på spansk i St. Olavs gt. 25 (kjelleren) Kl Retrett, messe og skriftemål på vietnamesisk i Lura Kirke Kl Novenamesse på filippinsk Fredag 23. desember 12

13 Hva skjer i St. Svithun? Kl Retrett, messe og skriftemål på vietnamesisk i Lura Kirke Kl Novenamesse på filippinsk JULENS MESSER: SE EGEN ANNONSE Tirsdag 27. desember Kl Caritas åpenthus i peisestuen Fredag 30. desember Lørdag 31. desember Kl Takksigelsesmesse på polsk i Hetlandkirken Kl Takksigelsesmesse på norsk JANUAR ÅR ET VELSIGNET OG NÅDERIKT ÅR ØNSKES ALLE! Søndag 1. januar HØYTIDEN FOR MARIA, GUDS MOR Lukas 2, Verdensdag for fred. Kl Messe på engelsk Kl Messe på norsk Kl Messe på polsk i Hetlandkirken Kl Vietnamesisk korøvelse i tilflutktsrom Kl Messe i Sandnes Kl Polsk møte i St. Olavs gt. 25 (kjelleren) Kl Messe på polsk i Hetlandkirken Torsdag 5. januar Kl Korøvelse på spansk i St. Olavs gt. 25 (kjelleren) Fredag 6. januar. HØYTID HERRENS ÅPENBARING Matteus 2, 1-12 Lørdag 7. januar Kl Messe på eritreisk Søndag 8. januar HERRENS DÅP år B. Markus 1, 7-11 Kollekt til barne-missio Kl Korøvelse på spansk i St. Olavs gt. 25 (kjelleren) 13 Kl Vietnamesisk korøvelse i tilflutktsrom Kl Messe på spansk Kl Polsk møte i St. Olavs gt. 25 (kjelleren) Tirsdag 10. januar Kl Læremøte Onsdag 11. januar Kl Konfirmasjonsundervisning 1. klasse Kl Troskurs 1 Torsdag 12. januar Kl Konfirmasjonsundervisning 1. klasse Fredag 13. januar Kl Katekeselærerfest i Sola ruinkirke Lørdag 14. januar Kl Katekese gruppe 1 Søndag 15. januar 2. søndag i kirkeåret år B. Johannes 1, Kl Vietnamesisk korøvelse i tilflutktsrom Kl Messe på tamil Kl Polsk møte i St. Olavs gt. 25 (kjelleren) Torsdag 19. januar Kl Korøvelse på spansk i St. Olavs gt. 25 (kjelleren) Fredag 20. januar Lørdag 21. januar Kl Katekese gruppe 2 Søndag 22. januar 3. søndag i kirkeåret år B. Matt 4,12-23.(kortere Matt4,12-17) Kl Messe på filippinsk Kl Polsk møte i St. Olavs gt. 25 (kjelleren) Kl Katolsk forum: Med spade og spatel: skatter og skrifter ved Tina Dykesteen Nilsen, teolog og stipendiat ved MHS Onsdag 25. januar Kl Konfirmantundervisning 1. klasse Kl Troskurs 1 Torsdag 26. januar Kl Konfirmantundervisning 2. klasse

14 Hva skjer i St. Svithun? Fredag 27. januar Kl Spansk retrett Lørdag 28. januar Kl Spansk retrett Kl B&U i peisestuen Kl Messe på spansk Søndag 29. januar 4. søndag i kirkeåret år B Markus 1, 1-28 Kl Vietnamesisk korøvelse i tilflutktsrom Kl Messe på vietnamesisk Kl Polsk møte i St. Olavs gt. 25 kjeller Tirsdag 31. januar Kl Norsk korøvelse i tilfluktsrom Fredag 3. februar Lørdag 4. februar Kl Katekese gruppe 1 Kl Konfirmantundervisning 2. klasse Kl Korøvelse på spansk Fredag 10. februar Lørdag 11. februar Kl Katekese gruppe 2 Søndag 5. februar 5. søndag i kirkeåret år B Markus 1, Kl Vietnamesisk korøvelse i tilf.rom Kl Messe på vietnamesisk Kl Polsk møte i St. Olavs gt. 25 kjeller Tirsdag 7. februar Kl Læremøte Onsdag 8. februar Kl Konfirmantundervisning 1. klasse Kl Troskurs 1 Torsdag 9. februar Kl Konfirmantundervisning 2. klasse Kl Korøvelse på spansk Fredag 10. februar Lørdag 11. februar Kl Katekese gruppe 2 Søndag 12. februar 6. søndag i kirkeåret år B Markus 1, Kl Korøvelse på spansk i St. Olavs gt. 25 Kl Vietnamesisk korøvelse i tilflutktsrom Kl Messe på spansk Kl Polsk møte i St. Olavs gt. 25 kjeller Fredag 17. februar Søndag 19. februar 7. søndag i kirkeåret år B Markus 2, 1-12 Kl Vietnamesisk korøvelse i tilflutktsrom Kl Messe på tamil Kl Polsk møte i St. Olavs gt. 25 kjeller Onsdag 22. februar. ASKEONSDAG Matt 6, Kl Troskurs 1 Torsdag 23. februar Kl Korøvelse på spansk i St. Olavs gt. 25 Fredag 24. februar Lørdag 25. februar Kl B&U i peisestuen Søndag 26. februar 1. søndag i fasten Markus 1,12-15 Kl Vietnamesisk korøvelse i tilflutktsrom Kl Messe på filippinsk Tirsdag 28. februar Kl Norsk korøvelse i tilfluktsrom Onsdag 29. februar Kl Konfirmantundervisning 1. klasse Torsdag 1. mars Kl Konfirmantundervisning 2. klasse Fredag 2. mars Lørdag 3. mars Kl Katekese gruppe 1 14

15 Døpte: Vi gratulerer med dåpen: 3. sept.: Isabella Sofia Mora Huggare og Heath Robert Mackintosh 8. sept.: Sebastian Gil 10. sept.: Filipa Hoang 17. sept.: David Zachary Cristo Lilleby og Ugonna Arinze 18. sept. (Sandnes) : Isabel Cecylia Thai Tran 24. sept.: Maya Angela Larino Reforma 1. okt.: Enzo Christopher Ngueguim og Lara Grete Signaroldi 8. okt.: Zoey Faye Lasrado, Kornelia Kosinska, Jakub Szramski og Laura Walek 22. okt.: Juliana Markeset 23. okt.: Monika Antonina Przybylo 31. okt.: Emine Pereira 5. nov.: Kresha Ley Quimado Hervik og Eline Luu 13. nov.: Krysszztof Mieczyslaw Krawiec 19. nov.: Sigurd Whaley Halland 20. nov:: Natan Oskar Studnicki 27. nov. (Sandnes): Lucia Theresa Tran 3. des.: Noah Grecula Nye medlemmer: Vi ønsker hjertelig velkommen til nytt medlem Peter Anton Hiorth, som ble tatt opp i kirkens fulle fellesskap 3. september. Døde: Vår dypeste medfølelse går til familien og pårørende av Liv Edland, som døde 3. oktober. R.I.P. Tjenester i høymessene Dato Lektor Komm.utdeler 18. desemb. A. Alfsen M. Berntsen 25. desemb. L. A. Waraas R. Narum 1. januar. M. Berntsen T. Lenartowicz 8. januar M. Sajets J. Jørgensen 15. januar. T. Bourec M. Berntsen 22. januar J. Marszalez R. Narum 29. januar. A. Alfsen T. Lenartowicz 5. februar L. A. Waaras J. Jørgensen 12. februar M. Berntsen M. Berntsen 19. februar M. Sajets R. Narum 26. februar T. Bourec T. Lenartowicz 18. desemb. A. Alfsen M. Berntsen 25. desemb. L. A. Waraas R. Narum 1. januar. M. Berntsen T. Lenartowicz 8. januar M. Sajets J. Jørgensen 15. januar. T. Bourec M. Berntsen 22. januar J. Marszalez R. Narum 29. januar. A. Alfsen T. Lenartowicz 5. februar L. A. Waaras J. Jørgensen 12. februar M. Berntsen M. Berntsen 19. februar M. Sajets R. Narum 26. februar T. Bourec T. Lenartowicz 15 Anonyme Alkoholikere har møter i peisestuen, Løkkeveien 1. Alpha International Group har møter på engelsk hver mandag og fredag kl Norsktalende er også velkomne. Kontaktperson er Dennis tlf WIARA NADZIEJA MILOSC møter hver lørdag kl , før messen på polsk. Kontaktperson på tlf eller

16 ST. SVITHUNS KATOLSKE MENIGHET ST. SVITHUNS GATE 8, 4005 STAVANGER. BANKKONTO: TLF , FAKS , E-post: HENVENDELSE TIL KONTORET : MANDAG - FREDAG KL PRESTENE TREFFES UTENOM KONTORTIDEN I FORBINDELSE MED HVERDAGS- MESSENE KL Web-side: MENIGHETENS PRESTER Rolf K. Pahle Bowitz, sogneprest Tlf Mobil Per Einar Odden, kappelan Tlf Kontor Mobil Zygmunt Majcher OFM, kapellan Tlf Mobil Clement Inpanathan Amirthanathan, kapellan Mobil ØVRIGE PRESTER Simon Vo Hoang Phuong Linh Tlf GJESTEPRESTER For tamiler: Edmund Reginald Saverpillai Mobil For vietnamesisktalende: Joseph Luong. Tlf Mobil For filippinere: Alan Navales Mobil UNDERVISNINGSKOORDINATOR Elin Ekroll Mobil UNGDOMSARBEIDER Thomas Sørensen Mobil ORGANIST Zbigniew Slaby VAKTMESTER Henryk Szurgot KIRKELIGE ASSISTENTER Hans B. Bærheim Le van Lai MENIGHETSRÅD Rolf K.P.Bowitz, formann Knut Eliassen, leder Tlf Grete James, sekretær Tlf Per Einar Odden Thuy Van Buy Tlf Alicia Sanhueza Tlf Fadi Fathalla Tlf Kazimierz Rochowicz Tlf Rune Norheim Tlf Tor Arne Sajets Tlf Vararepresentanter: Trond Ravndal Tlf Aloysious Jesuthasan Tlf OKBS PASTORALRÅD Isabel V. Stangeland, representant Thomasz Lenartowicz, vararepr. FINANSRÅD Åse Liseth Ormøy Tlf Ole Alexander Greve Kirsten Johannesen Tor Arne Sajets 16 SEKRETÆR Sandra Quezada BARNE- OG UNGDOMSUTVALG Elin Ekroll Monica Ramse Thomas Sørensen Gerd Marie Jakobsen LITURGIUTVALG Le Van Lai Hans Bærheim Robbert Huster Astrid Husebø Zbigniew Slaby Elisabeth Maine Rolf Bowitz Per Einar Odden UNDERVISNINGSUTVALG Elin Ekroll Anne Marie Tran Per Einar Odden Thomas Sørensen KANNIKGT. 9 AS Mainolf Ramse, leder Tlf Marianne Fredagsvik Mauritz Rossavik Steinar Mæland Kristoffer Kommedal Rolf Bowitz Vararepr.: Kåre Ekroll KATOLSK FORUM Anne Marie Gjølme, leder Tlf Grete James Anita Halsøy Rune Norheim CARITAS STAVANGER Isabel Stangeland, leder Torbjørg Svela, sekretær Olaug Johannessen

17 Pavens bønneintensjoner Desember At alle jordens folk, ved å kjenne og respektere hverandre, må vokse i gjensidig forståelse og respekt. At barn og unge må være budbringere for evangeliet og alltid bli aktet og skånet for enhver form for vold og utnyttelse. Januar At ofre for naturkatastrofer må få den åndelige og materielle støtte de trenger for å gjenoppbygge livene sine. At de kristnes engasjement for fred må vitne om Kristi navn for alle mennesker av god vilje. Februar At alle folk må ha tilgang til vann og andre ressurser som de trenger i sine daglige liv. At Herren må bistå helsearbeiderne som hjelper syke og eldre i verdens fattigste områder. Menighetsblad for St. Svithuns katolske menighet, St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger. Tlf Ansv. redaktør: Sogneprest Rolf Bowitz Red. sekr.: Hans Kr. Jakobsen, Skasv. 151, 4354 Voll Tlf Bladet sendes alle medlemmer i St. Svithuns menighet. ST. SVITHUN 17 Fem utgaver årlig. Grafisk design og produksjon: Redaksjonen v/ Hans Kr. Jakobsen Bildebehandling og trykking: Omega Trykk as Opplag: ca Ettertrykk tillatt ved kildeangivelse. Redaksjonen av dette nummer ble avsluttet søndag 11. desember Neste nummer: Ca. 1. mars Frist for innlegg: 21. februar Husk å melde flytting til menighetens kontor! St Svithuns kirke, St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger. Tlf:

18 SVARKUPONG: fast AvtaleGiro betalingsoppdrag Vennligst skriv tydelig! Navn:... Adresse:... Postnr.:... Poststed:... Kredit konto: JA, jeg ønsker å betale min faste givertjeneste til Byggefond i St. Svithun menighet. AvtaleGiro tilsendte giroblanketter (kryss av) og gi kr.: hver måned de mnd. jeg har krysset av: Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Trekkdato mellom 15. og 25.: Dersom ingen dato fylles ut trekkes beløpet den 20. Vi har ikke mulighet til å trekke AvtaleGiro utenom perioden Maksimumsbeløp pr. trekk kr.: Maksimumsbeløp kan oppgis for å sikre mot feil. Det kan settes til det samme som du vil gi. Dersom du senere ønsker å øke beløpet må nytt skjema fylles ut. Jeg ønsker at gavene skal godskrives:. Belast mitt kontonummer: Bankens navn: KID-nr:...(fylles ut av OKB) Jeg ønsker fradrag på skatten: Mitt fødsels-/organisasjonsnr. er (11/9) sifre: Jeg vil ikke ha melding hver gang, men bare en årsoppgave etter årets utløp. Jeg vil ha melding hver gang før beløpet trekkes Jeg er kjent med og aksepterer avtalevilkår for AvtaleGiro. Sted/dato: Underskrift: e bi Sendes: Oslo katolske bispedømme, Akersvn. 5, 0177 Oslo

19 Støtt menighetens byggeprosjekt! St. Svithuns kirke er altfor liten i forhold til det store antall besøkende kirken har. Med den store tilstrømmingen av arbeidssøkende, flyktninger, og andre, samt det store fødselsoverskuddet menigheten opplever for tiden, er en utvidelse helt nødvendig. Menighetsrådet har derfor vedtatt å planlegge en utvidelse som innebærer dobbelt så mange sitteplasser. Planene for kirkeutvidelse er nå kommet så langt at vi har et byggeprosjekt som kan realiseres innenfor en kostnadsramme på ca. 30 millioner kroner. Menighetsrådet ber derfor alle om å støtte byggeprosjektet med generøse gaver slik at vi blir istand til å virkeliggjøre planene. Da vil vi få en flott og hensiktsmessig kirke som kan fungere i mange år fremover. Menighetsrådet takker på forhånd alle glade givere.

20 B-blad Returadresse: St. Svithuns katolske kirke St Svithuns gate Stavanger Julens messer i St. Svithuns kirke Lørdag 24. desember JULAFTEN Kl Barnegudstjeneste Kl Messe i Sandnes Kl Messe på engelsk Kl Messe på vietnamesisk i Lura Kl Novena mass på filippinsk i m.salen Kl Messe på polsk i Hetlandskirken Kl Vi synger julen inn Kl Midnattsmesse Søndag 25. desember JULEDAG Kl Messe på engelsk Kl Høymesse Kl Messe på polsk i Hetlandskirken Kl Messe på filippinsk, deretter familiejulefest i Bekkefaret Kl Messe i Sandnes Kl Messe på vietnamesisk i Lura Kl Messe på polsk i Egersund Mandag 26. desember 2. JULEDAG FESTEN FOR DEN HELLIGE FAMILIE Kl Messe i Egersund Kl Høymesse på norsk Kl Messe på polsk i Hetlandskirken Hver dag kl messe i kirken Prestene og staben ønsker alle en velsignet julehøytid!

Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion

Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion ST. SVITHUN Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion Thomas passer på under årets konfirmasjon. Ungdomsarbeidet med mange planer Sogneprest p. Rolf Bowitz og menighetsrådet har sett behovet for en ungdomsarbeider

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 1-2 Mars April Mai 2012

ST. SVITHUN. Nr 1-2 Mars April Mai 2012 ST. SVITHUN Nr 1-2 Mars April Mai 2012 Hedret for innsats for menighetens eldre Lillemor Kommedal ble behørig takket for sin mangeårige innsats i menighetens arbeid for de eldre. Markeringen av dette fant

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 4 oktober november 2011

ST. SVITHUN. Nr 4 oktober november 2011 ST. SVITHUN Nr 4 oktober november 2011 WYD 2011 Innsamling til nytt kirkebygg (fase2) Dag for dag ser vi det nye kirkebygget reise seg og vi kommer stadig nærmere tidspunktet for den første hellige messe

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 1-2 våren 2011

ST. SVITHUN. Nr 1-2 våren 2011 ST. SVITHUN Nr 1-2 våren 2011 Nybygget skrider stadig fremover. Vi er nå kommet i orden i den gamle kjelleren, der blant annet ministrantene har fått flotte lokaler. Vi er iferd med å innrede lokalene

Detaljer

Engelsk førstekommunion i Johanneskirken 30/4. Kirken vaskes før påske.

Engelsk førstekommunion i Johanneskirken 30/4. Kirken vaskes før påske. Førstekommunion Engelsk førstekommunion i Johanneskirken 30/4. Kirken vaskes før påske. 2 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger hans.k.jakobsen@ avinor.no INNHOLD NR 3-2011 Engelsk

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 3 Juni Juli August 2012

ST. SVITHUN. Nr 3 Juni Juli August 2012 ST. SVITHUN Nr 3 Juni Juli August 2012 FERMING 2012 Arbeidet med den nye kirken går fremover. Det er for å minne om det ennå engang et stort økonomisk løft for menigheten. Det er derfor viktig at alle

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 5 desember 2010 januar 2011

ST. SVITHUN. Nr 5 desember 2010 januar 2011 ST. SVITHUN Nr 5 desember 2010 januar 2011 2 Nybygget tar form Endelig kan vi se at kirkeutvidelsen tar form. Etter sprengningsog gravearbeidene er forskaling og støping av grunnmur og kjellergulv kommet

Detaljer

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet.

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. P. Marcello feirer spansk Messe i St. Svithun Våre gjesteprester: P. Marcello fra Argentina Tillit til Kirken

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2010

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2010 ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2010 Nytt fra SKUF I menighetens ungdomslag SKUF er det for tiden høy aktivitet, og vi legger opp til enda høyere utover høsten. I løpet av sommeren har ungdomslokalene

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Nr 1 februar mars 2010 Glade gutter etter julemessen på Sandnes

Nr 1 februar mars 2010 Glade gutter etter julemessen på Sandnes ST. SVITHUN Nr 1 februar mars 2010 Glade gutter etter julemessen på Sandnes Fra Khiems diakonvielse i St.Olavs Domkirke 2. januar 2010. Tre nye prester i bispedømmet. I år vil Oslo Katolske bispedømme

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Søndagsbrev 4. juni 2017, St. Birgitta menighet.

Søndagsbrev 4. juni 2017, St. Birgitta menighet. Søndagsbrev 4. juni 2017, St. Birgitta menighet. OBLATKOMMUNITETEN I ØSTFOLD St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad Gunapala, Premanath Jagath O.M.I., sogneprest for Fredrikstad Mobiltelefon: 414 68740,

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndagene 24. juli til 7. august 2011 A.D. 24. juli 17. søndag i det alm. kirkeår, år A, messeboken side 521 1. lesning: 1 Kong 3, 5.7-12 Omkved: Herre, jeg elsker din lov.

Detaljer

Nr 2 april mai juni 2009 En fullsatt kirke tok imot biskop Bernt Eidsvig under pontifikalmessen søndag 22. februar kl 11

Nr 2 april mai juni 2009 En fullsatt kirke tok imot biskop Bernt Eidsvig under pontifikalmessen søndag 22. februar kl 11 ST. SVITHUN Nr 2 april mai juni 2009 En fullsatt kirke tok imot biskop Bernt Eidsvig under pontifikalmessen søndag 22. februar kl 11 1 mill. kroner til byggefondet Regnskapet for 2008 viser at menigheten

Detaljer

ST.SVITHUN. menighets blad N05

ST.SVITHUN. menighets blad N05 ST.SVITHUN menighets blad N05 Desember 2011 / Januar - Februar 2012 POLSK 1. KOMMUNION. JOHANNESKIRKEN 20.05.2012. NORSK 1. KOMMUNION. ST.PETRI KIRKEN 26.05.2012. INNHOLD - December 2012 & Januar / Februar

Detaljer

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved Julehilsen til seminarets venner fra St. Eystein presteseminar 2012 Advent 2012 Kjære venner av seminaret, Advent er en tid for håp. Det er en tid for å styrke vårt eget håp, men også for å gi håp til

Detaljer

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25)

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS Budstikke Nr. 1-2014 71. årgang Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) nr 2-2013 BUDSTIKKE NR 1-2014 Ansvarlig redaktør: p.johannes

Detaljer

33. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B. (Messeboken s. 626) Første lesning: Dan 12, 1-3. Salme 16. Omkved: Du lærer meg livets vei,

33. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B. (Messeboken s. 626) Første lesning: Dan 12, 1-3. Salme 16. Omkved: Du lærer meg livets vei, 33. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 626) Første lesning: Dan 12, 1-3 Salme 16. Omkved: Du lærer meg livets vei, gir meg gledens fylde for ditt åsyn. Annen lesning: Hebr 10, 11-14.18

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Søndagsblad Søndag 15. oktober Uke 41, søndag i det alm.kirkeår

Søndagsblad Søndag 15. oktober Uke 41, søndag i det alm.kirkeår Søndagsblad Søndag 15. oktober Uke 41, 2017 28. søndag i det alm.kirkeår I dag synger barnekoret i familiemessen kl. 11.00. Inntekten fra kirkekaffen i dag går til barne og ungdomskoret for å støtte deres

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndag 26. juni 2011 A.D. I dag: Festen for Kristi Legeme og Blod, år A, messeboken side 326 1. lesning: 5 Mos 8, 2-3.14b-16a Omkved: Lovsyng Herren, Jerusalem. 2. lesning:

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 13. juni Uke 32, søndag i det alm.kirkeår

Søndagsblad. Søndag 13. juni Uke 32, søndag i det alm.kirkeår Søndagsblad Søndag 13. juni Uke 32, 2017 19. søndag i det alm.kirkeår Søndagstekster år A Messebok 2.utgave side 585 1. lesning: 1 Kong 19,9a.11-13a Salme: 85(84),9ab-10.11-12.13-14 Omkved: La oss kjenne

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Søndagsblad Søndag 12. april Uke 15, 2015 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Miskunns-søndag side 2 Kollekt side 3 Velkommen til Åpent Hus side 4 Kallsøndag: St. Eystein side 5 Katolsk akademi side

Detaljer

Nr 5 desember 2008 januar februar 2009 Fullsatt menighetssal på den flerkulturell festen

Nr 5 desember 2008 januar februar 2009 Fullsatt menighetssal på den flerkulturell festen ST. SVITHUN Nr 5 desember 2008 januar februar 2009 Fullsatt menighetssal på den flerkulturell festen Sandra er på plass på kontoret Kirken er for meg mitt andre hjem, jeg har det så godt hver gang jeg

Detaljer

Nr 2 mars april mai juni 2008 I fjor startet langfredags korsvandring ved vår kirke

Nr 2 mars april mai juni 2008 I fjor startet langfredags korsvandring ved vår kirke ST. SVITHUN Nr 2 mars april mai juni 2008 I fjor startet langfredags korsvandring ved vår kirke Før høymessen kl 11 øver korleder Liz og organist Benny med noen av kormedlemmene: Fra venstre Knut Kommedal,

Detaljer

Nr 1 februar mars 2009 Ungdommens adventsaksjon ga 8.000 kroner til Caritas

Nr 1 februar mars 2009 Ungdommens adventsaksjon ga 8.000 kroner til Caritas ST. SVITHUN Nr 1 februar mars 2009 Ungdommens adventsaksjon ga 8.000 kroner til Caritas Noen av fjorårets konfirmanter i St Petri kirke. 16 eller 15 år? I den senere tiden er spørsmålet om senkning av

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Nr 5 desember 2009 januar 2010

Nr 5 desember 2009 januar 2010 ST. SVITHUN Nr 5 desember 2009 januar 2010 Flerkulturell fest 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. Vår nye diakon Per Einar Odden: Diakon Per Einar Odden leser evangeliet i Høymessen. St.

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 9. oktober Uke 40, SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR. 1.10: Ellie Thuy An Truong Dinh. Pavens bønneintensjoner for oktober

Søndagsblad. Søndag 9. oktober Uke 40, SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR. 1.10: Ellie Thuy An Truong Dinh. Pavens bønneintensjoner for oktober Søndagsblad Søndag 9. oktober Uke 40, 2016 28. SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR 1.10: Ellie Thuy An Truong Dinh Søndagstekster år C, Messebok 2.utgave 2011 side 662/668 1. lesning: 2 Kong 5,14-17 Salme: 98(97)

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Nr 4 september oktober november 2007 Fra Festen for Kristi Legeme og Blod

Nr 4 september oktober november 2007 Fra Festen for Kristi Legeme og Blod ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2007 Fra Festen for Kristi Legeme og Blod Utvidelsen av kirken Utvidelsen av kirken er nå kommet så langt at planene er sendt som søknad til Stavanger kommune.

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Nr 1 februar mars 2008 Kelly, engel på juletrefesten søndag 6. januar

Nr 1 februar mars 2008 Kelly, engel på juletrefesten søndag 6. januar ST. SVITHUN Nr 1 februar mars 2008 Kelly, engel på juletrefesten søndag 6. januar Ungdomskafeen (over) koser seg på bowlingtur i september. Ungdomslaget (til venstre) samles i peisestuen i Løkkeveien 1

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2007. Støtt menighetens byggeprosjekt! Side 2 og 13

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2007. Støtt menighetens byggeprosjekt! Side 2 og 13 ST. SVITHUN Nr 3 juni juli august 2007 Støtt menighetens byggeprosjekt! Side 2 og 13 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger kariberl@online.no INNHOLD NR 3 2007 Flerkulturell fest

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Søndagsblad. Vi ønsker alle en riktig. Menighetskontoret vil ha nedsatt bemanning i sommer månedene. Prester og ansatte vil avvikle sine ferier.

Søndagsblad. Vi ønsker alle en riktig. Menighetskontoret vil ha nedsatt bemanning i sommer månedene. Prester og ansatte vil avvikle sine ferier. Søndagsblad Sommerutgave For juli Del 2 Vi ønsker alle en riktig Oversikt på messetidene for ukene 28, 29 og 30 I anledning Barmhjertighetensår: Hver fredag kl 12.00 17.00 er det Utstilling av Alterets

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2006

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2006 ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2006 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger kariberl@online.no INNHOLD NR 4 2006 Bilder fra førstekommunion Side 8 -Gleder seg til å være

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Velkommen som konfirmant! Kirkene på Nesodden Høsten 2014 Våren 2015 Silde 1 Om Konfirmasjon: Konfirmasjon er en forbønnshandling og en fest for dem som er døpt og har fått opplæring i den kristne tro.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

ÅpneDører. I tjeneste for forfulgte kristne.

ÅpneDører. I tjeneste for forfulgte kristne. ÅpneDører I tjeneste for forfulgte kristne www.opendoors.no Sammen m Husk på dem som sitter i STÅ SAMMEN MED DE FORFULGTE fengsel, som om dere var lenket sammen med dem * Rundt om i verden ser vi hvor

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen!

Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen! Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen! Opplegget for konfirmasjonstiden Totalt omfang av konfirmasjonstiden:60 timer Samlinger i kirken ca. annenhver uke: - Sandefjordskonfirmanter

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Nr 4 september oktober november 2008 P. Phu gir p. Rolf første velsignelse

Nr 4 september oktober november 2008 P. Phu gir p. Rolf første velsignelse ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2008 P. Phu gir p. Rolf første velsignelse Fr. Mel reiser fra Stavanger Fr. Mel forlater Stavanger. Han skal til Roma for å studere, og blir sikkert værende

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 9. august Uke 32, 2015. 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I

Søndagsblad. Søndag 9. august Uke 32, 2015. 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I Søndagsblad Søndag 9. august Uke 32, 2015 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I Velkommen tilbake til katekese Vi trenger flere hjelpere side 2 Fest og Mariaprosesjon

Detaljer

Søndagsblad Søndag 7. mai Uke 18, søndag i påsketiden Kallssøndag

Søndagsblad Søndag 7. mai Uke 18, søndag i påsketiden Kallssøndag Søndagsblad Søndag 7. mai Uke 18, 2017 4 søndag i påsketiden Kallssøndag Søndagstekster år A bok 2.utgave side 378 1. lesning: Apg 2,14a.36-41 Salme: 23 (22),1-3a. 3b-4. 5. 6 Omkved: Herren skal være deres

Detaljer

ST. SVITHUN. Fiolin på FN-dagen. Nr 5 desember 2004 januar februar 2005 AV INNHOLDET:

ST. SVITHUN. Fiolin på FN-dagen. Nr 5 desember 2004 januar februar 2005 AV INNHOLDET: Nr 5 desember 2004 januar februar 2005 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Hva er Ungdomskafeen? Side 2 Jul betyr forventning og glede Side 3 Evangelieforklaringen

Detaljer

ImF Ung. Barnebladene

ImF Ung. Barnebladene ImF Ung Barnebladene Nr 3-2013 Passer du inn? Vet du hva? Gud sier at alle passer inn! Guds rike er for alle! Jesus sa en gang: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17!

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17! Velkommen til konfirmasjonstid! Denne informasjonsbrosjyren sendes til alle ungdommer bosatt i Tvedestrand kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg,

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Velkommen som konfirmant! Kirkene på Nesodden Høsten 2013 Våren 2014 Om Konfirmasjon: Konfirmasjon er en forbønnshandling og en fest for dem som er døpt og har fått opplæring i den kristne tro. Guds løfter

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 1 februar mars april 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger.

ST. SVITHUN. Nr 1 februar mars april 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Nr 1 februar mars april 2004 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Julebilder Side 2 Mot lysere tider Side 3 Ny tamilsk sjelesørger Side 8 Om undervisningen

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak I Det Gamle Testamente, 1. Mosebok, kan vi lese om hvordan jorden ble til og om alt det spennende som skjedde på jorden den første tiden etter at verden var skapt. Vi kan også lese om stamfedrene våre

Detaljer

Nr 5 desember 2007 januar februar 2008 Nhu Phung og Kelvin på høstens flerkulturelle fest

Nr 5 desember 2007 januar februar 2008 Nhu Phung og Kelvin på høstens flerkulturelle fest ST. SVITHUN Nr 5 desember 2007 januar februar 2008 Nhu Phung og Kelvin på høstens flerkulturelle fest Vi gir ikke opp! Det er blitt kjent at Stavanger kommune har sagt et foreløpig nei til våre byggeplaner.

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

Advent i Eplekarten. Et lite blikk på det som skjer

Advent i Eplekarten. Et lite blikk på det som skjer Advent i Eplekarten 2013 Et lite blikk på det som skjer Kjære alle foreldre, I adventstiden ønsker vi å skape en rolig og god atmosfære, fylt med forventninger til det som skal komme. Vi prøver å ikke

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer