Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite"

Transkript

1 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. Sakstittel 024/13 Spørsmål og informasjon 025/13 Oserødveien 49 utbygging - Økonomi 026/13 Avslutning av prosjekt - Vestskogen skole - rehabilitering to toalettrom. 027/13 Avslutning av prosjekt Rektorveien 2 - Tilpasning til flyktningbolig 028/13 Avslutning av prosjekt Teie Kirke - utbedring av taklekkasje 029/13 Wilhelmsenhallen og Hårkollhallen - oppgradering av belysning i garderober og fellesarealer Ragnar Skau Nilsen utvalgsleder Side 1 av3

2 Side 2 av3

3 Side 3 av3

4 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/14403 Arkiv: FE- Saksbehandler: Anne Britt Larsen, Telefon: Eiendomsforvaltning Spørsmål og informasjon Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Rådmannens innstilling

5

6 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/14075 Arkiv: FE- Saksbehandler: Cecilie Werring Werner, Telefon: Eiendomsforvaltning Oserødveien 49 utbygging - Økonomi Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Formannskapet Rådmannens innstilling Det avsettes av 1,5 millioner til forprosjekt og anbudskonkurranse for bygging av småhus i Oserødveien 49 fra boligfornyingsprogrammet. Planlagt oppstart for byggeprosjektet er primo 2014.

7 Dokumentoversikt: Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Det skal bygges nye frittstående småhus for vanskeligstilte med svak boevne i Oserødveien 49. Dette ble vedtatt i sosial handlingsplan vedtatt i KS sak 079/12. Innledning Det ble i boligsosial handlingsplan vedtatt at kommunen trenger varige tilbud med frittstående boliger (småhus) til vanskeligstillte med svak boevne. Følgende mål og tiltak er inntatt i boligsosial handlingsplan kapiitel 6.7: Mål: Det etableres egnede boliger for vanskeligstilte personer med rus og psykiske lidelser robuste seks småhus. Eksakt behov vil avhenge av behovsutviklingen og effekten av en tettere oppfølging av vanskeligstilte på boligmarkedet. Tiltak: Etablering av 6 robuste småhus i Oserødveien 49 Reetablering av 4 leiligheter ved Skjerve botiltak etter brannen Stiftelsen Bolig 90 : Boliger for ungdommer og familier i Nygårdveien byggestart første halvår 2012 Det vurderes om Hjemsengveien 17 kan være hensiktsmessig for vanskeligstilte. Denne saken omfatter boliger i Oserødveien 49. Eiendomsforvaltningen (EF) er ansvarlig for byggingen i samarbeid med Boligsosial tjeneste. Faktagrunnlag Boligsosial handlingsplan Vurderinger Det legges opp til bygging av seks småhus, samt felleshus (totalt 7 hus) i Oserødveien 49, over samme modell som Lysheimboligene. Byggingen er tenkt startet primo 2014, etter at det er gjennomført konkurranse for å finne en totalentreprenør. Det arbeides også med at beboere skal delta i byggingen. Ressurser fra boligsosialt team vil bidra på brukersiden for oppfølging og brukermedvirkning, med erfaringer fra Lysheimprosjektet. Nærmere sak for gjennomføring av brukermedvirkning legges frem politisk før oppstart, men det er tenkt at denne gruppen kommer inn i sluttfasen på prosjektet. Totalkostnaden for planlegging og bygging av boligene er anslått til ca 12 millioner kroner. Rådmannen foreslår at det settes av 1,5 millioner til forprosjekt for bygging av seks småhus med dekning i gitt bevilgning fra kommunestyret til boligfornyingsprogrammet. Det vil søkes om ytterligere bevilgninger til byggingen når anbudskonkurranse er gjennomført. Konklusjon Det settes av 1,5 millioner til forprosjekt for bygging av småhus i Oserødveien 49 med dekning i gitt bevilgning til boligfornyingsprogrammet. Planlagt oppstart for byggeprosjektet er primo 2014.

8 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/14142 Arkiv: FE- Saksbehandler: Jan-Erik Johansen, Telefon: Eiendomsforvaltning Avslutning av prosjekt - Vestskogen skole - rehabilitering to toalettrom. Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Rådmannens innstilling Del av FBV-sak 020/12 - Rehabiliteringsplan prioriterte saker 2012 vedrørende Vestskogen skole - rehabilitering to toalettrom, med objektnummer er utført og avsluttes økonomisk. Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr som dekkes over rehabiliteringsplanen.

9 Dokumentoversikt: Vedlegg _Prosjektregnskap.pdf Kortversjon FBV-sak 020/12 objekt Vestskogen skole - rehabilitering to toalettrom avsluttes i henhold til vedtak Avslutningen gjelder kun en del av samlebevilgningen i FBV-sak 020/12 Innledning Fra vedtaket i FBV-sak 020/12: Toalettene er gamle og slitte og frister ikke elevene til bruk og de er også påpekt som avvik i rapport fra Miljørettet helsevern. De består av toalettavlukker i åpne båser. Nye avlukker lages, der elevene kan være mer skjermet. Disse og veggene i toalettrommet for øvrig kles med hygieneplater som er enkle å holde rene. Disse er med stort hell benyttet på bl.a. Herstad skole Bevilgning: kr Forbruk: kr Avvik: kr Prosjektet er finansiert ved lån fra rammebevilgningen i rehabiliteringsplan og mvakompensasjon. Prosjektet hadde oppstart Arbeidene ble påbegynt - august Arbeidene ble avsluttet - september Rehabiliteringen ble svært vellykket og elevene er tilfreds. Renhold av toalettene er enklere og mer hygienisk. Det påkom noen merkostnader pga. at fjerning av urinal ble noe mer omfattende. I tillegg ble det montert ekstra vask inne på ett av jentetoalettene. For spesifisering av regnskapet, se vedlagte prosjektregnskap. Konklusjon Del av FBV-sak 020/12 - Rehabiliteringsplan prioriterte saker 2012 vedrørende Vestskogen skole - rehabilitering to toalettrom, med objektnummer er ferdig og kan avsluttes økonomisk. Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr

10 Regulert Merforbruk (Negativt) Prosjektregnskap Regnskap Regnskap Regnskap budsjett Mindreforbruk Samlet (Positivt) Vestskogen skole - rehabilitering to toalettrom Byggetjenester og nybygg , , , Materialer til vedlikehold, nybygg ,01 0, , Internkjøp 3 240, , , Merverdiavgift utenfor mva-loven , , , Sum utgifter , ,26 Finansiering Bruk av lån ,01 0, , Overføring fra drift ,25 0, , Sum finansiering ,26 0, , Tinghaug, 3. juni 2013 Karin Bosseng Rådgiver/Controller

11 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/14347 Arkiv: FE- Saksbehandler: Anne Britt Larsen, Telefon: Eiendomsforvaltning Avslutning av prosjekt Rektorveien 2 - Tilpasning til flyktningbolig Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Rådmannens innstilling FBV-sak 020/12 Rehabiliteringsplan prioriterte saker 2012 Rektorveien 2 ny leilighet i eksisterende bygg objekt er ferdig og avsluttes økonomisk. Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr Merforbruket bevilges fra Rehabiliteringsplan

12 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Prosjektregnskap xls Vedlegg: Prosjektregnskap xls Kortversjon FBV-sak 020/12 vedr. Rektorveien 2 ny leilighet i eksisterende bygg objekt avsluttes i henhold til vedtak. Avslutningen gjelder kun en del av samlebevilgningen i FBV- sak 020/12. Innledning Nøtterøy kommune har et udekket behov for boliger/leiligheter. Eiendommen Rektorveien 2, Borgheim var opprinnelig bygget som bolig i to etasjer. Boligen ble leid ut til forskjellige virksomheter noe boligen bar preg av og kunne ikke leies ut som bolig slik den var. Kr ble bevilget til prosjektet i FBV-sak 020/12. Boligen er satt i stand etter dagens regler og forskrifter. Firma med rammeavtale Sandås Bygg AS fikk arbeidene med å sette i stand boligen. Bevilget kr Forbruk Avik kr Prosjektet er finansiert ved lån fra rammebevilgningen i Rehabiliteringsplan prioriterte saker 2012 uten mva-kompensasjon. Prosjektet hadde oppstart november 2011 Arbeidene ble påbegynt januar 2012 Arbeidene ble avsluttet mars/april 2013 Budsjettavvik skyldes reabilitering av 2.etg. og bygningstekniske utfordringer med bl.a. råte i himlinger/bad. Når det gjelder rehabilitering av 2.etg. var leiligheten i utgangspunktet ment å skulle brukes som den var. Etter gjennomgang av boligen med elektrikker var ikke boligen godkjent etter dagens EL- forskrifter og anlegget måtte oppgraderes med egne strømtilførsel og sikringsskap. Konklusjon FBV-sak 020/12 Rehabiliteringsplan prioriterte saker 2012 Rektorveien 2 ny leilighet i eksisterende bygg objekt er ferdig og kan avsluttes økonomisk. Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr Merforbruket bevilges fra Rehabiliteringsplan. Avviket skyldes bygningstekniske utfordringer med bl.a. råte i himlinger/bad og oppgradering av leilighet 2.etg med nytt el.anlegg.

13 Regulert Merforbruk (Negativt) Prosjektregnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap budsjett Mindreforbruk Samlet (Positivt) Rektorveien 2 - tilpasning til flyktningbolig Byggetjenester og nybygg , , , , Konsulenttjenester 0, ,81 0, , Internkjøp 0,00 0, , , Merverdiavgift utenfor mva-loven ,50 0, , ,50 0 Sum utgifter , , ,29 Finansiering Bruk av lån , ,81 0, , Overføring fra drift ,50 0,00 0, ,50 0 Sum finansiering , ,81 0, , Tinghaug, 3. juni 2013 Karin Bosseng Rådgiver/Controller

14 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/10067 Arkiv: FE- Saksbehandler: Anders Bjerknæs, Telefon: Eiendomsforvaltning Avslutning av prosjekt Teie Kirke - utbedring av taklekkasje Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Rådmannens innstilling FBV-sak 047/11 og 027/12 vedrørende Teie kirke utbedring av taklekkasje med objektnummer er ferdig og avsluttes økonomisk. Prosjektet avsluttes med et mindre forbruk på kr ,-.

15 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Prosjektregnskap xls Vedlegg 1 Prosjektregnskap for Teie Kirke utbedring av taklekkasje Kortversjon Deler av fasadene på Teie Kirke utbedres slik at fukt stoppes fra å trenge inn gjennom teilfasade. Gjennom 34 år har fukt trengt inn i kirkebygget og forårsaket råte og fuktskader, samt et dårlig inneklima. Eiendomsforvaltningen har utarbeidet et anbudsgrunnlag for å eliminere fuktskaden i fasader og tårn. Det var ikke midler igjen av kommunestyrets rammebevilgninger til rehabilitering av bygninger, og det ble derfor fremmet egen sak om tilleggsbevilgning til kommunestyret. Prosjektet er avsluttet innenfor budsjett. Innledning Teie Kirke stod ferdig i 1976 og alt i 1977 rapporterte man inn de første lekkasjene i bygget. Det er avdekket en rekke årsaker til at lekkasjene oppstår. Materialvalget i fasaden og setningsskader utgjør hovedgrunnen til at fukt trenger inn. Siden 1977 har det vært brukt mye tid og penger på 7 stk. konsulentutredninger som alle hadde som målsetning å stoppe fuktlekkasjer. Alle disse utredningene viser at man ikke har tatt innover seg materialvalg for fasade og utfordringene den spesielle byggeteknisk konstruksjon har. Et begrenset vedlikehold av Teie Kirke siden 1976 har ført til at noen av kirkens vinduer delvis er defekte pga råte, noen er feilmonterte og noen er i stykker skutt. I tillegg har den åpne løsningen for klokkespillet i kirkens tårn tilført frost og fuktskader på konstruksjon og klokkespill. Tiltaket var å sikre Teie Kirke mot ytterligere fuktskade i byggkonstruksjon for seremoni rom, i orgelet, i klokketårn og i andre bruksrom. Det var ikke midler igjen av kommunestyrets rammebevilgninger til rehabilitering av bygninger, og det ble derfor fremmet egen sak om tilleggsbevilgning til kommunestyret. Bevilgning kr Forbruk kr Avvik kr Prosjektet hadde oppstart 22. mai 2006, men ble stilt i bero noen år før arbeidene ble påbegynt i april Arbeidene ble avsluttet i desember Det ble avholdt en sluttbefaring hvor representanter fra Tønsberg Bispedømme og Nøtterøy Menighetsråd var tilstede. Mindreforbruket skyldes at de byggetekniske arbeidene av kirke tårnets utforming ble løst på en annen måte enn først beskrevet. I tillegg til at løsningen ble billigere har den også medført at klokkespillet står beskyttet mot fukt uten at lydkvaliteten er forringet. Fra 1. Januar 2013 har Nøtterøy Menighetsråd overtatt alt av vedlikehold og oppfølging av samtlige kirker på Nøtterøy. For spesifisering av regnskapet, se vedlagte prosjektregnskap. Konklusjon FBV-sak 047/11 og 027/12 vedrørende Teie Kirke utbedring av taklekkasje med objektnummer er ferdig og kan avsluttes økonomisk.

16 Prosjektet avsluttes med et mindre forbruk på kr ,- Vedlegg 1. Merforbruk (-) Prosjektregnskap Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Samlet Samlet Mindreforbruk (+) tidligere år tidligere år regnskap budsjett Teie kirke - utbedring av taklekkasje Avgifter, gebyrer, lisenser mv ,00 0 0, Byggetjenester og nybygg , ,20 Konsulenttjenester ,90 0 0, Internkjøp , , Merverdiavgift utenfor mva-loven , , Sum utgifter , , Avsetninger til fond 0,00 0 0,

17 Salg av driftsmidler og fast eiendom 0,00 0 0, Andre salgsinntekter 0,00 0 0, Overføringer 0,00 0 0, Statstilskudd 0,00 0 0, Fra fylkeskommuner og kommuner 0,00 0 0, Andre overføringer 0,00 0 0, Bruk av lån , ,10 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0 0, Bruk av ubundne kapitalfond 0,00 0 0, Bruk av bundne fond 0,00 0 0, Bruk av likviditetsreserve 0,00 0 0, Overføring fra drift , , Sum finansiering , ,

18 Prosjektregnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Samlet Teie kirke - utbedring av taklekkasje Avgifter, gebyrer, lisenser mv. 0, ,00 0, , Byggetjenester og nybygg 0, ,20 0, , Konsulenttjenester , ,90 0, , Internkjøp 0, , , , Merverdiavgift utenfor mva-loven 7 196, ,28 0, ,53 Sum utgifter , , Finansiering Bruk av lån , ,10 0, ,10 Overføring fra drift , ,28 0, ,53 Sum finansiering , ,38 0, ,63 Tinghaug, 22. april 2013 Karin Bosseng Rådgiver/Controller

19 Regulert budsjett Merforbruk (Negativt) Mindreforbruk (Positivt) ,

20 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/14163 Arkiv: FE- Saksbehandler: Jan-Erik Johansen, Telefon: Eiendomsforvaltning Wilhelmsenhallen og Hårkollhallen - oppgradering av belysning i garderober og fellesarealer Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Rådmannens innstilling Det bevilges innttil kr ,- inkl. mva til oppgradering og rehabilitering av belysningen i garderober og fellesarealer, i Wilhelmsenhallen og Hårkolhallen. Kostnadene dekkes av Rehabiliteringsplan 2013.

21 Dokumentoversikt: Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Utskifting og oppgradering av lysarmaturer til mer energivennlig og hardfør type i garderober og fellesarealer, i Wilhelmsenhallen og Hårkollhallen. Innledning Belysning i begge hallene er gammel og umoderne. Det er behov for å skifte ut eksisterende på flere stedet. Noe av armaturene er fra hallene ble tatt i bruk (Håkollhallen -1980; Wilhelmsenhallen -1966) og noe er skiftet ut. Belysningen på spilleflaten i Hårkollhallen ble oppgradert til dimbare LED-armaturer i Denne ble utført for seg, pga av det umiddelbare behovet. Vedtak i FBV-017/12 og avsluttet i FBV-Sak 005/13. Det monteres såkalt vandalsikker armatur på utsatte steder; i korridorer og fellesarealer. I tillegg oppgraderes armaturen i garderobene i Hårkollhallen til mer energivennlig og moderne, med bedre lysutbytte. Det er innhentet et prisoverslag fra en rammeavtalepartner, som har kjennskap til hallene. Det bevilges inntil kr ,- til arbeidet. Arbeidene ønskes utført i løpet av sommeren/høsten Konklusjon Det bevilges innttil kr ,- inkl.mva til oppgradering og rehabilitering av belysningen i garderober og fellesarealer, i Wilhelmsenhallen og Hårkolhallen. Kostnadene dekkes av Rehabiliteringsplan 2013.

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 14.11.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 12/635 Saksbehandler: Georg N. Smedhus Organ: Oppvekstutvalget 2011-15 Formannskapet 2011-15 Kommunestyret 2011-15 Møtedato: Ungdomsskolestruktur i Røyken vest

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3. EIENDOMSDRIFT... 3 1.1 RENHOLD... 3 4. BOLIGER... 4 1.2 INNFØRING

Detaljer

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Årsmelding 2013 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet...

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Møtet starter med behandling av sakene på saklista. Ca. kl. 11.00 starter arbeidsmøte

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksframlegg LOVPÅLAGTE INVESTERINGER FOR FJERDUM SKOLE OG ENGJOM SKULE

Saksframlegg LOVPÅLAGTE INVESTERINGER FOR FJERDUM SKOLE OG ENGJOM SKULE Saksframlegg Ark.: 614 Lnr.: 8018/14 Arkivsaksnr.: 14/1553-1 Saksbehandler: Kjell Skarstad LOVPÅLAGTE INVESTERINGER FOR FJERDUM SKOLE OG ENGJOM SKULE Vedlegg: 1. Rapport vedr. fornyet godkjenning Fjerdum

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER: Kl 09.00 10.00 Orientering om Dalane Lokalmedisinske

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 31.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 06.10.2011 Møtested:

Detaljer