MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 107/12 12/887 PAPIRLØSE MØTER SAKSLISTE 108/12 12/892 BÅTSFJORD IDRETTSHALL - LUFTBEHANDLING OG OPPVARMING 109/12 12/890 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER MED DEN NORSKE LEGEFORENING HTA KAP Båtsfjord, Båtsfjord kommune Geir Knutsen ordfører

2 Sak 107/12 PAPIRLØSE MØTER Saksbehandler: Tove Godtvassli/ Øyvind Hauken Arkiv: 064 &50 Arkivsaksnr.: 12/887 Saksnr.: Utvalg Møtedato 107/12 Formannskapet Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Båtsfjord kommune innfører snarest mulig trinn 1 i modell 2 slik at papirløse møter i 2013 innføres i Formannskapet. Utgiftene, stipulert til kr ,- gjennomføres som en del av totalinvestering i Esa 8. Innstilling: Båtsfjord kommune innfører snarest mulig trinn 1 i modell 2 slik at papirløse møter i 2013 innføres i Formannskapet. Utgiftene, stipulert til kr ,- gjennomføres som en del av totalinvestering i Esa 8. Saksutredning: Fredag 9. november i år hadde leverandør av vårt saksbehandlingsprogram Esa en demonstrasjon av løsning for papirløse møter som finns i Esa versjon 8. På demonstrasjonen deltok en del politikere, samt rådmann, kontorsjef og It-ansvarlig. Ordfører har i etterkant signalisert at han ønsker papirløse møter innført snarest mulig for både, Kommunestyre, Formannskap og alle hovedutvalg. Det må da oppgraderes til Esa 8 og vi må kjøpe inn nettbrett. Dersom det skal kjøpes nettbrett til alle politikerne, med vararepresentanter, trengs det 71 nettbrett. I tillegg må det også kjøpes inn brett til møtesekretærer, til sammen ca. 80 nettbrett. Uten at vi har hentet inn konkret tilbud, anslås prisen til å være mellom kr og 3000 pr. nettbrett. I tillegg må vi oppgradere til Esa 8, samt evt. andre nødvendige lisenser for at programvaren skal virke. I tillegg kommer utgifter til nødvendig opplæring. Vi har mottatt tilbud fra Ibis på oppgradering til Esa 8, herunder modul for papirløse møter. Engangslisens, samt nødvendig installasjon og opplæring koster ca. kr ,- ex. mva. Dette er en oppgradering vi trolig ville ha gjennomført i 2013 uansett, uavhengig av papirløse møter. Egne utgifter til installasjon og opplæring i modul papirløse møter koster minimum kr ,- ex. mva. Det er nok da regnet bare en gruppe for opplæring. Dersom 80 skal læres opp antar jeg at vi må bruke egne instruktører til opplæring. Esa 8 kan installeres tidligst i slutten av februar Opplæring foregår samtidig med lokal installasjon. Anbefaling fra andre som har innført nettbrett og papirløse møter er at det er lurt å innføre i ett utvalg først, for deretter gradvis innføre i de øvrige utvalgene. Det frarådes å innføre papirløse møter i alle politiske utvalg på en gang. Jeg har derfor i det følgende utredet kostnadene med å innføre papirløse møter i tre alternative modeller: Modell 1 Papirløse møter innføres i alle politiske utvalg (Kommunestyre, Formannskap, administrasjonsstyre og 4 hovedutvalg). Side 2

3 Sak 107/12 Stipulerte kostnader: 80 stk. nettbrett a kr : kr ,- Installasjon og opplæring: kr ,- Frikjøp ved opplæring: kr ,- Sum: kr ,- inkl. mva Utgiftene blir en del av den totale investeringen i Esa 8. Denne vil da totalt koste ca. kr ,- inkl. mva. Modell 2 Trinn 1: Papirløse møter innføres kun i Formannskapet først for å innhente erfaringer. Det vil da gjelde 13 politikere og 3 i administrasjonen. Stipulerte kostnader: 16 stk. nettbrett a kr : kr ,- Installasjon og opplæring: kr ,- Frikjøp ved opplæring: kr ,- Sum: kr ,- inkl. mva Utgiftene blir en del av den totale investeringen i Esa 8. Denne vil da totalt koste ca. kr ,- inkl. mva. Trinn 2: I 2014 og 2015 innføres papirløse møter gradvis slik at høsten 2015 (før valget) er det fullt innført. Modell 3 Trinn 1: Papirløse møter innføres i Formannskapet og Kommunestyret først for å innhente erfaringer. Det vil da gjelde 37 politikere og 3 i administrasjonen. Stipulerte kostnader: 40 stk. nettbrett a kr : kr ,- Installasjon og opplæring: kr ,- Frikjøp ved opplæring: kr ,- Sum: kr ,- inkl. mva Utgiftene blir en del av den totale investeringen i Esa 8. Denne vil da totalt koste ca. kr ,- inkl. mva. Trinn 2: I 2014 innføres papirløse møter i alle hovedutvalgene også. Side 3 av 6

4 Sak 108/12 BÅTSFJORD IDRETTSHALL - LUFTBEHANDLING OG OPPVARMING Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 12/892 Saksnr.: Utvalg Møtedato 108/12 Formannskapet Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Dagens anlegg rehabiliteres. Innstilling: Dagens anlegg rehabiliteres. Saksutredning: Jeg viser til eget investeringstiltak i Formannskapets innstilling til budsjett for 2013 hvor det er satt av 2 millioner kroner inkl. mva. Eksisterende ventilasjonsanlegg (luftbehandling og oppvarming) på idrettshallen i Båtsfjord er i dag ute av drift, med den følge at det må brukes ekstra varmevifter til å få en noenlunde akseptabel temperatur i hallen. Dette resulterer i stort strømforbruk og dårlig inne klima; herunder grobunn for dannelse av mugg i garderober etc. Rådmannen mener at denne situasjonen er uholdbar, og foreslår at det gjennomføres tiltak for å få dette utbedret så snart som mulig. Følgende alternativ foreligger: 1. Reparasjon av dagens anlegg - rehablitering Teknisk sjef har fått ett eksternt firma (leverandør ventilasjonsanlegg) til å ta en gjennomgang av dagens ventilasjonsanlegg med sikte på å få dette til å fungere slik det gjorde da dette var i drift for noen år siden. Det er her snakk om å fjerne eksisterende aggregater og kanaler i teknisk rom og montere ett nytt aggregat for oppvarming av bygget; samt etablere et nytt ventilasjonsaggregat for ventilering når bygget er i bruk. I tillegg blir ventilasjonen tilkoplet et nytt styringsanlegg mht. strømsparing, samt at bl.a. Styrketreningsrommet må sees nærmere på mht. luftmengde. Arbeidene må ut på Doffin og arbeidene antas ferdig utført 2-3 mnd. etter at entreprenør er antatt. Arbeidet er ikke søknadspliktig etter plan og bygningsloven (PBL) og vil kunne utløse tilskudd i form av spillemidler; jfr. bestemmelser for tilskudd om spillemidler (rehabilitering av flerbrukshaller). Antatt kostnad vil være innenfor foreslått beløp i Formannskapets innstilling til budsjett for Etablere et helt nytt ventilasjonsanlegg Dette gjelder ett helt nytt anlegg som utløser tiltak mht. dagens krav og forskrifter, og vil være Side 4

5 Sak 108/12 et prosjekt som vil utløse søknad etter PBL, brannforskrifter mf. Her må kommunen engasjere ekstern konsulent som gjennomgår hele bygget, og utarbeider forslag til løsning (forprosjekt), anbudspapirer for antakelse av entreprenør. Det er her snakk om kostnader i størrelsesorden 3 5 mill kr. Et slikt prosjekt vil utløse spillemidler; kr ,- for 3 mill kr og kr ,- for 5 mill kr. Opprinnelig idrettsfunksjonelle godkjente plan hos departementet må få ny godkjenning før arbeidet igangsettes. Anlegget vil antas å kunne stå ferdig ved utgangen av 2013/begynnelse 2014 dersom planarbeidet startes opp innen februar måned. Dersom denne løsningen velges, vil deler av planarbeid/andre arbeider muligens kunne samkjøres med den jobben som skal gjøres på helsesentret i Side 5 av 6

6 Sak 109/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER MED DEN NORSKE LEGEFORENING HTA KAP Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/890 Saksnr.: Utvalg Møtedato 109/12 Formannskapet Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Protokollen godkjennes. Innstilling: Protokollen godkjennes. Saksutredning: Jeg viser til protokoll som er unntatt offentlighet fordi opplysninger om fagforeningstilhørighet er en sensitiv personopplysning. Protokoll deles ut i møtet. Den kan også leses av utvalgets medlemmer ved henvendelse servicetorget. Side 6

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 05.03.2009 Tid: ca. kl. 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 01.12.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 04 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/10 10/381 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG 12.06.10

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/10 10/381 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG 12.06.10 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 03.06.2010 Tid: 0900 (etter møtene i administrasjonsstyrene som starter kl. 09.00) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 13.09.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 13.09.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 13.09.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: 18:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: 18:00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 18.06.2008 kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte.

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 18.06.2008 kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 18.06.2008 kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Side 1 av 8 Lardal kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 20.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til servicetorget, tlf.: 33 15 52 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2010 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 81 05 00 eller post@marker.kommune.no, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 69 81 05 00 eller post@marker.kommune.no, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 08.10.2015 Tidspunkt: 18.30 Forfall meldes på tlf 69 81 05 00 eller post@marker.kommune.no, som

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : 29.08.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER Arkivsaksnr.: 11/1304 Arkiv: D11 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 14.08.2013 104/13 Formannskapet 20.08.2013 96/13 Kommunestyret

Detaljer

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Ark.: D13 &46 Lnr.: 1392/09 Arkivsaksnr.: 09/148-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Vedlegg: - KRD`s brev til kommunene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 49/08 08/668 SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD IFORBINDELSE MED BRUKSENDRING AV HÅPET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 49/08 08/668 SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD IFORBINDELSE MED BRUKSENDRING AV HÅPET Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen : 22.09.2008 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Møtet starter med behandling av sakene på saklista. Ca. kl. 11.00 starter arbeidsmøte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 31.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 75 77 88 00.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 75 77 88 00. Sak 65/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 22.09.2010 Tid: kl 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf.

Detaljer