Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Habilitetsspørsmål sendes også til ordføreren i forkant av møtet. Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen SAKSLISTE Godkjenning av møtebok fra møtet /15 15/ Rebudsjettering av investeringsprosjekter fra 2014 i investeringsbudsjettet for /15 11/ Finansiering av ny utredning av flomsikring av Vigga i Brandbu Ordfører og rådmannssekretariatet, Jaren, 4. mars 2015 for ordfører Eli Stigen Ordfører og rådmannssekretariatet 1

2 4/15 Rebudsjettering av investeringsprosjekter fra 2014 i investeringsbudsjettet for Arkivsak dok. 15/ Arkivkode. 210 Saksbehandler Marianne Olsson Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /15 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar rebudsjettering av investeringsprosjekter til investeringsbudsjettet for Budsjettskjema 2A endres slik: Investeringer i anleggsmidler økes med kr Inntekter fra salg av anleggsmidler økes med kr Momskompensasjon økes med kr Bruk av lånemidler økes med (ubrukte lånemidler) kr Saksdokumenter Detaljert budsjettjustering investeringer 2015 Vedlagt Ja Oppsummering Investeringsprosjekter som ikke har budsjettmidler i 2015 men restmidler fra 2014 og har aktivitet før kommunestyrets behandling av årsregnskapet for 2014, må tilføres restmidler fra Saksutredning Bakgrunn for saken Investeringsbudsjettet er ettårig og årlige bevilgninger er nødvendig for å kunne pådra kommunen utgifter for Investeringsprosjekter som ikke har budsjettmidler i 2015, men restmidler fra 2014, og har aktivitet før kommunestyrets behandling av årsregnskapet for 2014, må tilføres restmidler fra Budsjettskjema 2B i 2015 justeres slik: 2

3 Investeringsutgift 834 Klokkerlåven - grunnforhold m.m Salg Mva komp og lånemidler 921 V/A - ledningsanlegg til Paulsrud HB Brandbu bibliotek - universell utforming Inventar og utstyr bibliotek Gran ungdomsskole - grupperom Ny tankbil/mannskapsbil brann Kommunehus Granavollen Lukking avvik arbeidsmiljøkart. kultursk Brandbu sentrum - flomsikring Utbedring/utvidelse Nobels gate Nøkkelhåndteringssystem hjemmetj Momskompensasjon Ubrukte lånemidler Konsekvenser Investeringsprosjekter som er startet i 2014 eller tidligere år som fortsetter uten formelt vedtatte investeringsmidler i 2015 må tilføres restmidler fra Investeringsbudsjettet må justeres. Lover og forskrifter Gjeldende budsjett og regnskapsforskrifter. Veileder for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskap. Eksisterende planer Investeringsprosjekter for 2014 og investeringsbudsjettet for Gjeldende vedtak Justert investeringsbudsjett for Investeringsbudsjett/økonomiplan for Økonomi Investeringsbudsjettet for 2015 må justeres. Investeringene finansieres med salgsinntekt, momskompensasjon og ubrukte lånemidler fra tidligere år. Bemanning Ingen. Uttalelse fra andre utvalg Ungdomsrådet Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Andre råd eller utvalg Ja/ 3

4 Vurdering/alternative løsninger Ved å overføre restmidler fra 2014 kan investeringsprosjektene videreføres i Alternativt må investeringsprosjektene stoppes og avvente eventuelle midler tilført via årsoppgjøret. Kommunikasjons og informasjonstiltak Ingen. Dato: 17. februar 2015 Godkjent av rådmannen Vedlegg til sak rebudsjettering investeringer 2015.xl 4

5 5/15 Finansiering av ny utredning av flomsikring av Vigga i Brandbu Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. Brandbu sentrum Saksbehandler Leif Arne Vesteraas Saksgang Møtedato Saknr Kommunestyret Formannskapet /15 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at utredning av senking av Vigga som en del av flomsikring av Brandbu sentrum finansieres med over frie dispensasjonsfond og tilføres driftsbudsjettet for samfunnsutvikling, plan Saksdokumenter Vedlagt Oppsummering Rådmannen anslår at en utredning av senking av Vigga vil koste anslagsvis og foreslår at dette finansieres over frie disposisjonsfond. Saksutredning Bakgrunn for saken Kommunestyret vedtok 11. desember 2014 å utrede en ny flomforebyggingsplan for Vigga, der en vurderer senking av elveleiet. Skal kommunen gjennomføre dette må det finansieres over det kommunale budsjettet. Gran kommune har ikke avsatt midler til en slik utredning i økonomiplanen Det vil ta noe tid å komme i gang med arbeidet. I alle fall deler av arbeidet må settes ut på anbud. En anslår at anbudsprosessen vil ta fra 8 15 uker. I tillegg kommer arbeidet med å forberede anbudsgrunnlaget. Det vil sannsynligvis ikke være mulig å komme i gang med selve utredningen før over sommeren, men en vil arbeide for å komme i gang så raskt som mulig. Konsekvenser Lover og forskrifter Denne saken gjelder finansiering, og det vil være kommuneloven og regnskapsforskriftene som gir rammer for dette. Kravene til utredningene og gjennomføring av tiltakene er det NVE og Fylkesmannen som gir gjennom vassdragslovgivningen, lov om naturmangfold og plan og bygningsloven. Eksisterende planer Økonomiplan

6 Gjeldende vedtak Kommunestyrets vedtak : Det gjennomføres en utredning om senking av Vigga som en del av flomsikring av Brandbu sentrum. Økonomi En har gjort et overslag over kostnader for de enkelte delutredningene som må gjøres basert på opplysninger fra konsulenter, NVE og egne skjønnsmessige vurderinger. Det er viktig å presisere at dette er svært usikre anslag over kostnader og at det endelige kostnadsbildet først vil være klart når en har fått inn endelige tilbud. Ny hydrologisk utredning kr Utredning av biotoptiltak kr Vurdering av geotekniske konsekvenser kr Vurdering av varighet av nedgraving og tiltak for hindre nedslamming kr Sammenligning og vurdering av konsekvenser opp mot NVEs forslag til tiltak kr Kvalitetetssikring/nytte kostnads analyse kr Prosjektkalkyle, sammenstilling og rapportskriving kr Anslag total kostnader eks. mva. kr Usikkerhet +/ 15 % kr Nødvendig ramme som bør avsettes kr Det ble anslått en kostnad på mellom 1 1,5 millioner i saken til kommunestyrets behandling Etter samtale med NVE og en nærmere gjennomgang av dette er det klart at det kan bli en kostnad noe over 1,5 million. Finansiering Det er ikke satt av midler i inneværende års budsjett til å gjennomføre denne utredningen. Det kan være følgende alternativer til finansiering: Bruk av gjeldende driftsbudsjett Dette innebærer at en må ta av midler som er avsatt til andre utrednings/planarbeider og utsette arbeidene med disse. I tillegg vil det være nødvendig å hente midler fra driftsbudsjettet innenfor andre tjenesteområder. Finansiering over investeringsbudsjettet: Rådmannen mener dette ikke er et investeringstiltak som kan finansieres over driftsbudsjettet Bruk av fond: Dette vil redusere kommunens økonomiske reserver og økonomisk handlefrihet. Bemanning Det vil sannsynligvis kreve en tidsbruk på 8 12 ukeverk fra kommunens egne medarbeidere for å ferdigbehandle en ny utredning av egen bemanning. Dette er et røft overslag basert på tidsbruken ved høring av forslaget fra NVE. Dette vil kunne få betydning for framdriften av andre plansaker der kommunen er forslagstiller. Uttalelse fra andre utvalg Ungdomsrådet Ja/ 6

7 Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Andre råd eller utvalg Vurdering/alternative løsninger Alternative løsninger Bruk av gjeldende driftsbudsjett Finansiering over investeringsbudsjettet: Bruk av fond Finansering over investeringsbudsjettet er neppe i tråd med retningslinjene for kommunal regnskapsføring. Ved bruk av gjeldende driftsbudsjett må en svekke driften innenfor ett eller flere virksomhetsområde, og eventuelt fjerne andre tiltak. Bruk av frie fond vil svekke kommunens likviditet. En slik utredning er et engangstiltak. For at dette tiltaket ikke skal påvirke annen drift negativt kan en finansiere dette tiltaket over dispensasjonsfond. Rådmannen vil derfor foreslå at utredning av senking av Vigga som en del av flomsikring av Brandbu sentrum finansieres med over frie dispensasjonsfond og tilføres driftsbudsjettet for samfunnsutvikling. Kommunikasjons og informasjonstiltak Ingen nødvendig tiltak nå. Dato: 20. februar 2015 Godkjent av rådmannen 7

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte.

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte. MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.08.2012 kl. 8:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00115 Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget)

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) OBS! ENDRET MØTESTED PGA. VAKSINERING PÅ MOER SYKEHJEM 10.11.2009 kl. 10.00 Møtet er åpent

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Økonomireglement... 2 1. Overordnede rammer... 2 2. Formål... 3 3. Handlingsprogram med årsbudsjett.... 3 3.1 Handlingsprogram med årsbudsjett... 3 3.2 Rådmannens ansvar... 3 3.3 Kommunestyrets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen. 20.11.2012 kl. 12.00 14.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen. 20.11.2012 kl. 12.00 14.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen. 20.11.2012 kl. 12.00 14.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013. Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 14.12.2009 Tid: kl 1800 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Veileder Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Forord (KRD) Formålet med denne veilederen er å gi rettledning til kommuner og fylkeskommuner om budsjettering av investeringer

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING - Kommunestyret

MØTEINNKALLING - Kommunestyret MØTEINNKALLING - Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 18:00 (Merk tiden) SAKSLISTE Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 15.02.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 15.02.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 15.02.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

I slutten av møtet vil det bli satt av tid til foreløpige refleksjoner til den bebudede kommunereformen.

I slutten av møtet vil det bli satt av tid til foreløpige refleksjoner til den bebudede kommunereformen. Verdal kommune Møteinnkalling Verdal formannskap. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 05.06.2014 Tid: 09:00 I slutten av møtet vil

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Sel kommune. Møteinnkalling

Sel kommune. Møteinnkalling Sel kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grindstuen, Sel rådhus Dato: 14.07.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes på tlf. 415 37 293 til Solveig Nymoen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 05.03.2009 Tid: ca. kl. 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer