Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite"

Transkript

1 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. Sakstittel 036/13 Spørsmål og informasjon 037/13 Tilleggssak - Menighetshuset - Drenering 038/13 Kjøp av Gamleveien 35 Gnr 1, Bnr /13 Kirkeveien Gjenoppbygning etter brann 040/13 Oserødmyra 4, 43/6 - Riving av gamle Oserød Pleiehjem 041/13 Avslutte og tilbakeføre tre saker Bjønnesåsen 042/13 Avslutning - Hjemsengvn.15 sprinkling 043/13 Avsluttning - Skilting i forb.m intermediæravdeling Gipø Navn utvalgsleder Side 1 av3

2 Side 2 av3

3 Side 3 av3

4 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/24836 Arkiv: FE- Saksbehandler: Anne Britt Larsen, Telefon: Eiendomsforvaltning FBV Spørsmål og informasjon Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13

5

6 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/24043 Arkiv: FE- Saksbehandler: Fritz Rye-Andersen, Telefon: Eiendomsforvaltning Tilleggssak - Menighetshuset - Drenering Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Rådmannens innstilling Det bevilges kr som tilleggssum på tidligere vedtatte del sak i rehabiliteringsplanen for 2013 Drenering menighetshuset. Beløpet bevilges fra rehabiliteringsplanen Totalbevilgning for prosjektet blir da kr

7 Dokumentoversikt: Kortversjon I sak 009/13 ble det avsatt kr 25 mill på rehabiliteringsplanen for Til drenering rundt menighetshuset ble det vedtatt kr Innledning Innkommende annbud er betydelig høyere enn avsatt sum. Dette ble opplyst i FBV FBV ønsket en tilleggssak med oversikt over forventede kostnader Faktagrunnlag De siste 5 årene har vi hatt to oversvømmelser i dette menighetshuset. For å unngå dette fremmover legges det ny drenering og overvannskummer rundt bygget. Vurderinger Det kom etter utlysning inn to tilbud, fra hhv Fadum og Carl C.Fon. Etter evaluering av innkomende tilbud er det Fadum som kommer best ut. Det har gått noe tid siden dette kom inn, så vedståelses fristen er overskredet. Det må derfor beregne en økning av pris. EF prosjektering Kr Tilbudt annbudspris Kr Usikkerhet Kr Tidligere vedtatte sum -Kr Sum ink mva Kr Konklusjon Det avsettes kr som tilleggssum på tidligere vedtatte delsak i rehabiliteringsplanen for 2013 Drenering menighetshuset. Beløpet bevilges fra rehabiliteringsplanen Totalbevilgning for prosjektet blir da kr

8 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/24583 Arkiv: FA-a10 Saksbehandler: Cecilie Werring Werner, Telefon: Eiendomsforvaltning Kjøp av Gamleveien 35 Gnr 1, Bnr 314 Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Formannskapet /13 Rådmannens innstilling Det bevilges inntil kr ,- til å kjøpe Gamleveien 35 Gnr 1 Bnr 314 som dekkes over tomte- og boligfondet, jfr. Kommunelovens 13 og delegasjonsreglementet punkt 1.1.

9 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. SV: Kjøp av Gamlevein 35 Kortversjon Teiehøyden barnehage skal bygges ut. Det er vedtatt å bygge ut 1000 kvm på eksisterende tomt. Det har vist seg at dette vanskelig kan gjøres på dagens tomt, da kravet til uteoppholdsareal for barnehager er 6 ganger inneoppholdsareal. For å få til den ønskede størrelsen på barnehagen har det derfor vært forhandlet med naboer om kjøp av tomt med hus. Det er etter denne prosessen kommet til enighet om å kjøpe Gamleveien 35 for kr ,- Innledning I k-sak 47/10 ble det vedtatt å bygge ny barnehage på Teiehøyden i kommunal regi. I F-sak 167/11 ble det vedtatt: 1. Det framlagte forslaget til pedagogisk plattform, rom og funksjonsprogram i forbindelse med utbyggingen av Teiehøyden barnehage, vedtas. 2. Foreløpig arealramme settes til 1000 kvm 3. Barnehagen bygges som en totalentreprise 4. Valg av entreprenør skjer gjennom begrenset anbudskonkurranse. 5. Endelig areal og kostnadsramme vedtas etter gjennomføring av anbudskonkurransen Det var lagt opp til bygging av 7 avdelings barnehage. I F-sak 056/13 ble det fattet følgende vedtak: 1.Det bygges ny barnehage på eksisterende tomt for Teiehøyden barnehage 2. Det arbeides med å kjøpe tilleggsareal til tomten. 3. Endelig arealramme vedtas etter gjennomføring av reguleringsprosess. 4. Kostnadsramme vurderes i økonomiplanen Det ble i F-sak 167/11 vedtatt å bygge 1000 kvm på tomten. I F-sak 056/13 ble denne arealrammen ikke opprettholdt da rammen skal fastsettes gjennom reguleringsprosessen. Formannskapet signaliserte imidlertid at det var ønskelig å bygge en stor barnehage på Teiehøyden. For å få til dette må tomten utvides da kravet til uteareal for barnehagen er 6 ganger inneoppholdsareal. Administrasjonen har nå kommet til enighet med eiere av Gamleveien 35 om kjøp av eiendommen. Dette gjør at barnehagetomten kan utvides til å bygge en barnehage for ca 100 barn med størrelse på 1000 kvm. Vurderinger Tomten til Teiehøyden barnehage er i dag på 4,3 dekar. Estimat på arealbehov, for ønsket størrelse på barnehagen, ved å medta nødvendig inneareal, parkeringsareal inkludert veier og uteoppholdsareal vil være ca 5 dekar. Ved å kjøpe Gamleveien 35 kan vi skille ut ca 600 kvm av tomten som grenser inn mot barnehagen og omregulere dette til barnehageareal. Dette gir da en barnehagetomt som er i underkant av 5 dekar. Tomten til Gamleveien 35 er på 1240 kvm og det medfører at etter å ha skillt ut ca 600 kvm er tomten som huset står på i overkant av 600 kvm. Det gjør at man kan fradele den delen av tomten som huset står på og legge dette ut for salg. Gamleveien 35 består i dag av en enebolig som er innredet slik at man kan vurdere å seksjonere den til to enheter hvis kravene til dette tilfredstilles. Huset er fra 1954 og har mye av det originale interiøret innvendig, men deler av huset er pusset opp til mer moderne standard.

10 Det er i den senere tid lagt nytt tak og malt utvendig. Det ligger et pålegg på eiendommen om å reparere pipen. Ut over dette er det ingen pålegg på bygget. Vurdering fra megler tilsier at resterende eiendom, ca 600 kvm tomt og hus, vil være attraktivt objekt i dette område. Det er enighet med selger av Gamleveien 35 å betale ,- kr for eiendommen. I tillegg til dette kommer tinglysingsgebyr på kr 1.060,- og dokumentavgift på 2,5% av kjøpesummen som for dette kjøpet vil være ,- Totaltsum for kjøpet vil da være kr ,- Konklusjon Gamleveien 35 kjøpes for kr ,- slik at Teiehøyden barnehage kan få stor nok tomt til den ønskede størrelsen på barnehagen. Når det er fradelt nødvendig areal til barnehagen vurderes det om restenende del av eiendommen, inkludert hus bør selges til det private markedet. Det bevilges inntil kr ,- til kjøpet som også dekker dokumentavgift og tinglysingsgebyr.

11 Fra: Cecilie Werring Werner Sendt: Til: 'Dag Røed' Kopi: Anders Bjerknæs;Cicilie Sørum Gregoire;Per Ole Bing-Jacobsen Emne: SV: Kjøp av Gamlevein 35 Kjøpesummen er da som avtalt ,- Ut over dette dekker Nøtterøy kommune tinglysingsgebyr og dokumentavgift til staten. Øvrige omkostninger som er pådratt i saken dekkes av partene selv. Med bakgrunn i ovenstående har undertegnede i dag skrevet politisk sak til behandling i formannskapet 11. september. Etter at saken er ferdigbehandlet i formannskapet tar vi kontakt med dere for å ordne formalia i saken. Med Vennlig hilsen Cecilie Werner Nøtterøy kommune Prosjektleder - Eiendomsforvaltningen TLF: Opprinnelig melding----- Fra: Dag Røed Sendt: 3. september :49 Til: Cecilie Werring Werner Emne: Re: Kjøp av Gamlevein 35 På vegne av Knut Rønning aksepteres kr Dag Røed Sendt fra min iphone Den 3. sep kl. 13:15 skrev "Cecilie Werring Werner" : Hei Dag. Viser til møte 29/8-13 og telefonsamtale i dag 3/9-13. Nøtterøy kommune ønsker å kjøpe Gamleveien 35 for kr ,- Det ligger som tidligere nevnt forbehold om politisk godkjenning. Saken skal legges frem for formannskapet 11. september. Jeg ber om at dere oversender en bekreftelse på avtalen, slik at vi kan legge frem tilbud og aksept i saken. Fint om dere tar kontakt når dere er tilgjengelige til å utarbeide kjøpsavtale.

12 Takk for en hyggelig prosess. Med Vennlig hilsen Cecilie Werner Nøtterøy kommune Prosjektleder - Eiendomsforvaltningen TLF:

13 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/24053 Arkiv: FE- Saksbehandler: Anne Britt Larsen, Telefon: Eiendomsforvaltning Kirkeveien Gjenoppbygning etter brann Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Rådmannens innstilling 1. Boligen i Kirkeveien 266 gjenoppbygges etter brann innenfor en ramme på 9,4 mill. kroner. 2. Kostnadene dekkes delvis av KLP-forsikringsutbetaling, tilskudd fra Husbanken og rammebevilgning til boligfornyingsprogrammet. 3. Det avsettes kr fra boligfornyingsprogrammet. 4. Det søkes lån og tilskudd fra Husbanken. 5. Ved eventuell refusjon fra KLP for kostnadene med ny spillvannsledning tilbakeføres tilsvaende beløp til boligfornyingsprogrammet.

14 Dokumentoversikt: Vedlegg Kirkeveien Rom og funksjonsprogram docx Kortversjon Boligen på eiendommen Kirkeveien 266 brant den Brannen begynte i 2. etg. og en person omkom. Det ble utført bygningsskadeskjønn for beregning av kostnader/gjenoppføring av boligen. Boligen må være ferdig oppført i juli Drifts-og anleggssesksjonen (DAseksjon) krever ny spillvannsledningen skal ledes fram til kommunal spillvannsledning som igjen ledes til TAU ved gjenoppbygging av boligen. Dette blir en merkostnad som ikke er tatt med i bygningsskadeskjønn. KLP-forsikring har stilt seg uforstående til kravet og avvist kostnadene. Saken er sendt juridisk avdeling i KLP-forsikring. Innledning Gjenoppbyggingen av Kirkeveien 266 har vært drøftet i ledergruppa for helse-og sosial den og i Boligtildelingsutvalget Det ble nedsatt en prosjektgruppe bestående av ansatte i helse-og sosial, hovedtillitsvalg og eiendomsforvaltningen (EF). Konsulent firma Sweco ble engasjert til prosjektledelse og i samarbeide med prosjektgruppa ble det laget et Rom-og funskjonsprogram/ Kravspesifikasjon for boligen. Kirkeveien 266 er en hensiktsmessig eiendom for personer som har utfordringer i forhold til rus, psykisk lidelse og adferd. Denne målgruppen vil få en optimal bosituasjon i boligen/leiligheter i nærhet av kommunens sentrumsfunksjoner. Med erfaring fra tidligere bruk av boligen, er det også et ønske fra helse-og sosial at virksomheten blir videreført ved gjenoppbyggingen av Kirkeveien 266. Boligen vil inneholde 5 leiligheter herav en leilighet for korttidsopphold, fellesoppholdrom for beboerne/personal og kontorer for ambulerende personell. Alle leilighetene vil ha fasiliteter i hht til bygningstekniske krav og brannsikkerheten blir ivaretatt med at boligen sprinkles. I brev til konsulentfirma Sweco dat fra (DA-seksjonen) kom det fram følgende krav. Ved gjenoppbygning av bolig på eiendommen Kirkeveien 266 setter drifts-og anleggsseksjonen som krav at spillvannsledning skal ledes til kommunal spillvannsledning som igjen ledes til interkommunalt renseanlegg (TAU) tilknytningspunkt ca. 200 meter til kum. Eiendommen har i dag en gammel septiktank. Bygningsskadeskjønn behandlet i FBV sak 039/11 gir grunnlag for beregninger av kostnader/gjenoppføring av den skadde bygningen til samme stand som umiddelbart før skaden inntraff. Skjønnsmennene og forvalter av eiendommen var på befaring på skadestedet. Det ble gitt en orientering om bruken av boligen og bygningsmassene tilstand før brannen. Skadenes omfang ble registrert og beskrivelse av bygnigsskaden ble lagt til grunn for beregningsgrunnlaget i skadeoppgjøret. Kravet fra Drifts-og anleggseksjonen om tilknytning av spillvannsledning fra eiendommen til spillvannsledning tilknyttet TAU var på dette tidspunkt ikke kjent for EF Eiendommsforvaltningen har engasjert firma Tangen AS ingeniør og arkitektkontor for et estimert kostnadsoverslag over ny spillvannsledningen med traceen langs RV 308 strekning Kirkeveien 266 Skjervesvingen på østsiden av veien med tilknytning til kommunens spillvannsledning estimert kostnad kr. 2.2 mill. Statens vegvesen har vært på befaring. De stiller seg positive til anlegget. Når det gjelder plassering av ny bolig har Statens vegvesen fremmet krav om å trekke boligen 20 meter fra RV 308 og at det etableres støyskjerm mot RV 308. Dette medfører ingen ulemper for plassering av boligen.

15 For å tilfredsstille dagens krav i hht energi, miljø, bannsikkerhet, boligens utforming og ivareta kravet til Husbankens finansieringsordning, vil en ny bolig få en stipulert kostnad på kr mill eks.mva ut fra erfaringspris til nybygging og øvrige arbeider. Det er ikke innhentet priser eller sendt ut anbudsforespørsel på gjenoppføringen av boligen med ny spillvannsledning Nøtterøy kommunes økonomireglement og forskrift om offentlige anskaffelser vil bli fulgt. Økonomi Beregnede kostnader: Gjenoppbygging av bolig kr Kostnad husleie/ husleietap for boligen kr Kjente pålegg, bygningsteknisk kr Tap av innbo etter skjønn kr Ny spillvannsledn. m/prosjektering kr Konsulenttjenester bolig kr Riving/rydding branntomt kr Uforutsett ca 5 % kr Totale kostnader eks. mva kr Avrundet kr Finansiering: Forsikringsutbetalinger: - Bolig kr Forsikr.utb, husleietap for boligen kr Kjente pålegg, bygningsteknisk kr Tap av innbo etter skjønn kr Riving/rydding branntomt kr Boligfornyingsprogrammet kr Tilskudd Husbanken kr Totalt kr Det bør søkes om lån og tilskudd i Husbanken til boligen. Beregnet tilskuddsbeløp i husbanken er kr , mens beregnet lånebeløp i Husbanken er kr Ny spillvannsledning inklusive prosjektering er kostnadsregnet 2,2 mill. kroner. Det er søkt regresskrav i KLP for denne kostnaden. Vurderinger Behovet for denne type bolig/leiligheter innen rus, psykiske lidelse og adferd er stort. For å få utbetalt forsikringssummen på kr. 5,486 mill ved gjenoppbygning av Kirkveien 266, må boligen stå ferdig innen fristen Det er ikke tilstrekkelig at boligen er påbegynt i flg. KLP-forsikrings vilkår. I på vente av at Drifts-og anleggesseksjonens krav om ny spillvannsledning til Kirkeveien 266 blir behandlet av KLP s juridiske avdeling, finansieres kostnadene av rehabiliteringsplan 2013 og prosjektet legges ut i Doffin Offentlig anskaffelser.

16 Konklusjon Boligen i Kirkeveien 266 gjenoppbygges etter brann. Det anlegges ny spillvannsledning til kommunens ledningsnett som er tilknyttet TAU. Totale kostnader for gjenoppbyggingsprosjektet er estimert til ca kr. 9,4 mill. Kostnadene dekkes fra KLP-forsikringsutbetaling, tilskudd fra Husbanken og boligfornyingsprogrammet. Det anbefales opptak av lån i Husbanken. Kommunen har sendt regresskrav til KLP for kostnadene med ny spillvannsledning. Ved eventueli aksept av dette regresskravet tilbakeføres 2,2 mill til boligfornyingsprogrammet.

17 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/24021 Arkiv: GBR-43/6 Saksbehandler: Ole Karsten Onarheim, Telefon: Eiendomsforvaltning Oserødmyra 4, 43/6 - Riving av gamle Oserød Pleiehjem Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Formannskapet /13 Rådmannens innstilling 1. Gamle Oserød pleiehjem rives. 2. Tiltaket iverksettes straks eiendommen er omregulert til boligformål. 3. Det avsettes kr ,- til gjennomføring av tiltaket som dekkes av bolig/ tomtefondet.

18 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Uttalelse fra Fylkeskommunen.pdf 2. Kostnadsoverslag ombygging til leiligheter.doc Kortversjon Forfallet på gamle Oserød Pleiehjem er omfattende. Bygget har stått tomt over flere år. I tillegg har uvedkommende påført bygget skader etter hærverk. I sum har dette medført at bygget nå vurderes som en farerisiko. Alternativt har administrasjonen vurdert en fullstendig rehabilitering og ombygging til leiligheter. Kostnaden for dette alternativ er meget høy. Saken er vurdert fra et økonomisk og eiendomsfaglig synspunkt. Med utgangspunkt i disse fagligfe synspunkt, vurderes det eneste forsvarlige alternativ å være riving. Innledning Hele eiendommen er på ca 6,6 mål. Bygningen har en grunnflate på 257 kvadratmeter. Eiendommen er regulert til Spesialområde bevaringsverdig bygningsmiljø i gjeldende reguleringsplan fra 1990 og til boligbebyggelse i kommuneplanen vedtatt i Kommunen ønsker å bygge boliger som er attraktive for barnefamilier på eiendommen. Det vurderes tett/lav bebyggelse, gjerne en form for rekkehus der familiene kan få bakkekontakt. For å kunne utnytte tomta best mulig, ønsker administrasjonen å rive eksisterende bygning. Det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for eiendommen. Oppstart av planen ble vedtatt av Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk (sak nr. 20/13). Faktagrunnlag Oserødmyra 4 ble bygget som pleiehjem i 1923 og tatt i bruk Det ble bygget en garasje på eiendommen i I 1990 ble bygningen bruksendret til avlastningsbolig i første etasje. I annen etasje holdt Nøtterøy Viseklubb til. I 1993 ble det vedtatt en ny bruksendring, denne gang til Sfo og ungdomsklubb. Etter at denne aktiviteten opphørte, har bygningen i all hovedsak stått tom. Det er foretatt en rekke befaringer på eiendommen. Den siste befaringen ble foretatt med den hensikt å kartlegge dagens status. Følgende hitføres av fakta fra befaring : Bygget står på en solid gråsteinsmur. På innsiden er den behandlet med en slags puss kombinert med maling på innsiden. Pussen flasser og det er flere synlige tegn på fuktog saltutslag. Ubehagelig lukt og spor av sopp og mugg. Vinduer ble skiftet på 80-tallet. Vinduer i første etasje er knust. Hærverket fortsetter og uvedkommende har nå startet ruteknusing i annen etasje. Vinduene er ikke vedlikeholdt, men ingen tegn til råte. Takkonstruksjonen er et solid åstak uten tegn til råte (får luft og tørker). Taktekkingen er ikke original. Det er skiftet til betong/sementstein som på flere steder er brukket og sklidd ned. Klare tegn på omfattende lekkasjer da gesimskassene er råtne på store deler av bygget. Hele gesimskassen på østre vegg ramler snart ned. Balkongene er råtne og bør rives. Fare for at de ramler ned. Mulig asbest i fliser på kjellergulv (ikke sendt for analyse). Disse er i oppløsning.

19 Vann ble frakoblet ved hovedstoppekran for 4 år siden. Stor vannlekkasje før dette ved at uvedkommende hadde tatt seg inn i bygningen. Vann rant da ukontrollert etter at et vannrør var frakoblet av uvedkommende. Ved juletider 2012 plomberte E-verket inntakssikringene. Knivsikringer ble tatt ut for 2-3 år siden. Rømningsveier er blokkert. Risiko ved brann dersom noen tar seg ulovlig inn. Bygningen har ikke vært i daglig bruk siden 2004/2005 og bærer tydelig preg av det. Samtidig som bygningen står og forfaller, har administrasjonen forsert arbeidet med ny reguleringsplan for eiendommen. Vestfold fylkeskommune har i dette arbeidet varslet innsigelser under denne prosess. Det henvises i den forbindelse til innspill fra fylkeskommunen (se vedlegg 1). Alternativt har administrasjonen også vurdert en total ombygning til 4 leiligheter. Asplan Viak har fremlagt et grovt kostnadsoverslag på til sammen ca ,- eksklusiv merverdiavgift. Det henvises i den forbindelse til vedlegg 2 i sin helhet. Administrasjonen har oversendt rapporten fra Asplan til fylkeskommunen og, med bakgrunn i de nye opplysningene, bedt om en ny uttalelse. Økonomiske konsekvenser Jf avfallsforskriften skal alt avfall også i rivingsprosjekter sorteres. Det skal lages avfallsplan av kompetent foretak som skal godkjennes av byggesaksmyndigheten. Erfaringsmessig blir slike tiltak kostbare. Administrasjonen har ikke innhentet tilbud på nedriving. En grov vurdering tilsier at det bør settes av ca , - for å gjennomføre alle tiltak innenfor lovlige rammer. Vurderinger Byggets tilstand er kritisk. Bygningsdeler kan ramle ned. Selv om det er iverksatt en rekke tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til bygget, har man gjentatte ganger opplevet at uvedkommende har brukt bygget. Dersom skader på personer oppstår, kan det være risiko for erstatningsansvar for kommunen. Totalkostnadene for en rehabilitering og ombygning til leiligheter er høy. Det vurderes ikke å være marked for leiligheter i denne prisklasse på Oserød. Dersom bygget rives og tomta omreguleres til boligbygging, vil kommunen får tilgang til nye tomter til bygging for nye boliger. Et formål som er høyt prioritert i vedtatte planer. Alternativ bruk kan tenkes, men administrasjonen kan ikke forsvare en slik prioritering. Formålsbyggene må prioriteres når det gjelder prioritering av økonomiske midler til vedlikehold og rehabilitering. Konklusjon Gamle Oserød pleiehjem rives. Tiltaket iverksettes straks eiendommen er omregulert til boligformål. Det avsettes kr ,- til gjennomføring av tiltaket.

20 Side 1 av 5 May Wenche Kiste Fra: Ole Karsten Onarheim Sendt: 3. september :07 Til: May Wenche Kiste Emne: VS: Omregulering av Oserød pleiehjem - Oserødmyra 4 - gbnr 43/6 - Nøtterøy kommune -----Opprinnelig melding----- Fra: Anne Delbeck Sendt: 2. juli :59 Til: Ole Karsten Onarheim Emne: VS: Omregulering av Oserød pleiehjem - Oserødmyra 4 - gbnr 43/6 - Nøtterøy kommune Med vennlig hilsen Anne Delbeck plankoordinator Kommuneutvikling Plan Telefon Postboks 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy Opprinnelig melding----- Fra: Siv Abrahamsen Anholt Sendt: 22. februar :57 Til: Postmottak Nøtterøy kommune Kopi: Anne Delbeck; Terje Gansum; Torstein Kiil; Linda Lomeland; Jørgen Solstad Emne: Omregulering av Oserød pleiehjem - Oserødmyra 4 - gbnr 43/6 - Nøtterøy kommune Hei! Vi viser til deres oversendelse vedr. Oserød pleiehjem, samt felles befaring 12. desember Grunnet sykdom besvares saken dessverre sent. Vi registrerer at kommunen har satt i gang omregulering av eiendommen. Saken gjelder Oserød pleiehjem. Kommunen ønsker å rive gamle Oserød pleiehjem og benytte tomta til boligformål. Oserød pleiehjem med tilhørende tomt er regulert til spesialområde bevaring i gjeldende reguleringsplan fra Oserød Pleiehjem var i kommunens eie da eiendommen ble regulert til bevaring. I reguleringen ligger et forbud mot å rive bygningene. Det er flere aspekter knyttet til saken. Disse burde vært problematisert i kommunens saksfremlegg

21 Side 2 av 5 Oserød pleiehjem sett fra Oserød gård. Bilde fra Google earth Gjeldende reguleringsplan

22 Side 3 av 5 Oserød gård. Verneverdig gårdstun og kulturlandskap Verneverdi Pleiehjemmet er bygd i en klassisistisk tradisjon, nokså typisk for begynnelsen av 1900-tallet, hvor gamle

23 Side 4 av 5 storgårder/embedsmannsgårder har vært klare forbilder. Den romslige hagen ned mot Oserød gård gir området åpenhet og luft til Oserød gård. Oserød pleiehjem er bygd i en historierende stil hvor man har tilpasset bygningen det gamle hovedhuset på Oserød gård. Utfra funksjon fremstår bygningen som relativt staselig. Da den ble bygget hadde den to flotte dørportaler. Bygningen har mange vinduer og disse er strengt symmetrisk plassert i fasadene. Bygningen har i dag fått skiftet ut mye av disse originale detaljene, men strukturene er intakte. Pleiehjemmet ble bygd i den perioden hvor den norske velferdssamfunnet var under utbygging. Institusjoner ble drevet i en kombinasjon av noe offentlig tilskudd samtidig som selvhjelp var vesentlig. Oserød gård er også verneverdig. Det gamle hovedhuset ser ut til å være fra 1700-tallet. Selv om tunet har vært i endring har det en historisk plassering og en struktur som ser ut til å være svært gammel. Gården ble solgt til Nøtterøy kommune på begynnelsen av 1900-tallet og var pleiehjem for gamle før man bygde nytt internatbygg i Hovedbygningen ble benyttet som bestyrerbolig. Foruten selve pleiehjemmet og pleiehjemmets hage, danner veiløpene, hagen og nabogården et vakkert kulturlandskap. Som det fremkommer av det gamle bildet fra bygdeboka har dette området forandret seg lite de siste 100 år, og pleiehjemmet danner et rom i dette landskapet. Kulturlandskapet på Oserød er et av de vakreste på hele Nøtterøy. Omregulering og riving av bygninger regulert til spesialområde bevaring. Bygninger regulert til spesialområde bevaring (nå hensynsone) er verneverdige. Verneverdien ble vurdert da området/eiendommen ble regulert i Det er kommunen som er vedtaksmyndighet for alle byggesaker knyttet til endringer for verneverdige bygninger regulert til bevaring. Kommunen mottar søknader og setter vilkår for eiere som ønsker å endre verneverdige bygninger. Kommunen avslår søknader om riving av verneverdige bygninger. I disse sakene har fylkeskommunen kun en rett til å påklage kommunens vedtak. Det vil kunne bli et problem for kommunen å opprettholde sin legitimitet i denne type saker i fremtiden. Hvordan skal kommunen kreve at privatpersoner tar vare på sine verneverdige eiendommer, når kommunen ikke gjør det selv? I fremtidige saker knyttet til verneverdig bebyggelse vil ikke kommunen kunne stille krav eller avslå riving; tiltakshavere vil vise til Oserød og kommunen håndtering av sin egen vernverdige bygning. Kommunen har nedprioritert vedlikehold i mange år. Dette er et av kjerneproblemene i norsk kulturminnevern. Bevisst manglende vedlikehold av verneverdige bygninger, for å kunne rive og bygge nytt og større. Det er et nasjonalt mål å redusere tapet av kulturminner. Det er det offentliges plikt å arbeide sammen mot dette målet. Kulturarv anser at kommunen ikke ivaretar sin rolle som kulturminnemyndighet når man behandler sine egne eiendommer på denne måten. Videre saksgang Utviklingen i området må skje på en slik måte at kulturlandskapet bevares. Vi anser at man må benytte en planlegger/arkitekt med god kunnskap om historiske miljøer for å utrede hvordan en ev utbygging av Oserød både kan ivareta pleiehjemmet og legge til rette for ny bruk. Dette må være en del av utredningen som gjøres i forbindelse med den varslede reguleringen. Dersom reguleringsforslaget innebærer riving av Oserød pleiehjem vil fylkeskommunen vurdere innsigelse til planen. Vennlig hilsen Siv Abrahamsen Anholt rådgiver Direkte: Mobil:

24 Side 5 av 5 Sentralbord: Facebook

25 Oserødmyra 4 - ombygging til leiligheter Byggetekniske forutsetninger Varmeanlegget (røropplegg og radiatorer) skiftes ut. Varmeanlegget nytt energisystem. Nye piper for vedfyring. (Annen fyring en strøm, iht. Pbl.). Vann- og avløpsrør og sanitærutstyr skiftes ut. Diverse brann tiltak: iht FOB/Tek 10 (må avklares i forbindelse med rammesøknad). Eksisterende gammel sprinkler skiftes ut til nytt system. Det elektriske anlegget med tavler skiftes ut. Brannalarmanlegget nytt. Det etableres nytt balansert ventilasjonsanlegg for hver leilighet. Innlegging telekommunikasjon/data. Etterisolering av yttervegger, uføres fra innsiden. Alle flater blir nye. Utvendig drenering rundt bygget etableres. Kjeller viser saltutslag: Utbedres, evtl. horisontal fuktsperre i grunnmur nødvendig, i tillegg til utvendig drenering. Taket legges om og det foretas noe utbedring av utvendig trekledning og maling. Eksisterende kald loft: Tak etterisoleres på innsiden, utlekting for nye plater innvendig. Utvendige ramper etableres for trinnfri adkomst. Arealer Underetasjen benyttes kun til lager etc. Gulvene er svært ujevne og må utjevnes. 1. etg, 2. etg og loft ombygges/renoveres i sin helhet. Det kan etableres 4 leiligheter. Kostnader Innvendige arbeider, takarbeider og utbedringer i fasaden. Utvendige arbeider, inkludert drenering. Eksklusive egen administrasjon kommune. BTA 1005 m2 Kr/m ,- EKS MVA KR ,- EKS MVA Betenkninger På grunn av byggets statiske bæresystem og passering av trapper, vil man ikke få optimal utnyttelse og rasjonell bruk av arealene. Dette vil medføre at det vil være nødvendig med mer areal enn ved eventuell nybygg, og at bygget kanskje ikke vil fungere optimalt for brukerne. Eventuelt krav til universell utforming vanskeliggjør dette ytterligere. Eksisterende bunnledninger og utvendig avløpsnett bør kontrollers. 1

26 Mengdeoppsett: Feil! Ugyldig kobling. 2

27 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/24359 Arkiv: FE- Saksbehandler: Fritz Rye-Andersen, Telefon: Eiendomsforvaltning Avslutte og tilbakeføre tre saker Bjønnesåsen Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Rådmannens innstilling Tre fordelte saker fra rehabiliteringsplanen 2013 med objektnummer: og avsluttes økonomisk uten forbruk. Avsatt totalsum kr tilbakeføres til rehabiliteringsplanen 2013.

28 Dokumentoversikt: Kortversjon Rehabiliteringsplanen 2013 fordeler 16,45 mill til div. tiltak etter fordeling på prioriterte oppgaver. Tre av prosjektene tilknyttet Bjønnesåsen vil ikke bli gjennomført over investeringsregnskapet. Sakene vil bli avsluttet uten kostnader. Innledning Bjønnesåsen bbs oppgradering branncelle 1.etg (objekt ) er utført på drift. Det var mindre justeringer på branndør. Driftsteknikker på stedet har utført dette selv. Bjønnesåsen bbs tilpassning uteområde (objekt ). Tidligere forvalter så et behov for å utvide gangveien i sansehagen. Prisen for dette ble etter tilbud ca dobbelt så dyrt som avsatt sum. Eksisterende gangvei er i god skikk og blir beholdt som nå. Bjønnesåsen bbs ombygging driftsrom til vaskerom (objekt ). Dette var et sluk som manglet på Bjønnestoppen, utført på drift og ferdigstilt. Oppgradering branncelle 1.etg (350504) Avsatt kr etter fordeling, brukt kr 0 Tilpassning uteområde (350506) Avsatt kr etter fordeling, brukt kr 0 Ombygging driftsrom til vaskerom (350505) Avsatt kr etter fordeling, brukt kr 0 Total inkl mva kr Konklusjon Tre fordelte saker fra rehabiliteringsplanen 2013 med objektnummer: og avsluttes økonomisk uten forbruk. Avsatt totalsum kr tilbakeføres til rehabiliteringsplanen 2013.

29 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/24453 Arkiv: FE- Saksbehandler: Fritz Rye-Andersen, Telefon: Eiendomsforvaltning Avslutning - Hjemsengvn.15 sprinkling Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Rådmannens innstilling FBV- sak 020/12 Rehabiliteringssak 2012 vedrørende sprinkling Hjemsengveien 15 med objektnummer er ferdig og kan avsluttes økonomisk. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr

30 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Prosjektregnskap xls Kortversjon FBV 020/12 Rehabiliteringssak 2012 avsatte etter fordeling og ekstrabevilgning kr til sprinkling av Hjemsengveien 15. Innledning Hjemsengveien 15 ble i sin tid bygget som omsorgsboliger. Senere politiske vedtak omgjorde denne bruken til sykehjemsplasser. Dette medførte strengere krav til brannsikkerhet. Det ble besluttet å sprinkle bygget, men det var ikke vann nok til dette. Det måtte derfor legges en ny vann tilførsel fra hovedvannledningen nede ved Semsveien. Bevilgning kr Forbruk kr Avvik kr Prosjektet er finansiert ved lån fra rammebevilgningen i Rehabiliteringsplan 2012 og mvakompensasjon. Prosjektet hadde oppstart februar Arbeidene ble påbegynt mai Arbeidene ble avsluttet mars Arbeidene er utført og ferdigstilt både utvendeig og innvendig i bygget. Mindreforbruket kommer av at det ble noe mindre sprengning enn først beregnet. For spesifisering av regnskapet, se vedlagte prosjektregnskap. Konklusjon FBV 020/12 Rehabiliteringssak 2012 Sprinkling Hjemsengvn.15 Kan avsluttes økonomisk. Prosjektet har et mindreforbruk på kr som tilbakeføres rehabiliteringsplanen. Prosjektet med objektnr avsluttes økonomisk.

31 Prosjektregnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regulert Mindreforbruk samlet budsjett Hjemsengveien 15 - sprinkling Byggetjenester og nybygg , , , Konsulenttjenester ,00 900, , Internkjøp , , , Merverdiavgift utenfor mva-loven , , , Sum utgifter , ,00 Finansiering Bruk av lån ,60 0, , Overføring fra drift ,40 0, , Sum finansiering Tinghaug, 3. september 2013 Karin Bosseng Rådgiver/Controller

32 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/24508 Arkiv: FE- Saksbehandler: Fritz Rye-Andersen, Telefon: Eiendomsforvaltning Avsluttning - Skilting i forb.m intermediæravdeling Gipø Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Rådmannens innstilling FBV 020/12 Rehabiliteringsplan 2012 Skilting i forb. med intermediæravdelingen på Gipø kan avsluttes økonomisk. Prosjektet har et mindreforbruk på kr som tilbakeføres rehabiliteringplanen. Prosjektet med objektnr avsluttes økonomisk.

33 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Prosjektregnskap xls Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon FBV 020/12 Rehabiliteringsplan 2012 Skilting i forb. M intermediæravdelingen på Gipø. Etter fordeling ble det avsatt kr til dette prosjektet Innledning I forbidelse med at fem rom på Gipø ble tilpasset til intermediær plasser høsten 2011 ble det behov for bedre skilting opp til og i bygget. Pasientene blir overført fra Tønsberg sykehus og trengte mer informativ skilting for å finne frem. Tiltaket vil også drastisk redusere bruk av ansatte til å guide besøkende frem til intermediær rommene. Bevilgning objekt Kr Forbruk Kr Avvik total ink mva Kr Prosjektet er finansiert ved lån fra rammebevilgningen i Rehabiliteringsplan 2012 og mvakompensasjon. Arbeidene er avsluttet. Spesifisert regnskap vedlagt. Konklusjon FBV 020/12 Rehabiliteringsplan 2012 Skilting i forb. M intermediæravdelingen på Gipø kan avsluttes økonomisk. Prosjektet har et mindreforbruk på kr som tilbakeføres rehabiliteringplanen. Prosjektet med objektnr avsluttes økonomisk.

34 Prosjektregnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regulert Mindreforbruk samlet budsjett Ombygging til int.med.avd IT-utstyr 4 976,00 0, , Byggetjenester og nybygg ,00 0, , Materialer til vedlikehold, nybygg ,00 0, , Internkjøp , , , Merverdiavgift utenfor mva-loven ,75 0, , Sum utgifter , ,25 Finansiering Bruk av lån ,00 0, , Overføring fra drift ,75 0, , Sum finansiering Tinghaug, 27. august 2013 Karin Bosseng Rådgiver/Controller

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 20.08.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 23.04.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Tinghaugveien 14 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 20.08.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 05.02.2013 Møtested: Teknisk møterom Tinghaugveien 14 Møtetid: kl: 09:00 11:00 Fastemedlemmer: KRF: Ragnar Skau Nilsen, H:

Detaljer

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 11.06.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Faste medlemmer: FRP:Unni Hansson, H: Bente Jørgensen, A: Jon S Andersen, Rød/SV:Astrid Gundersen

Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Faste medlemmer: FRP:Unni Hansson, H: Bente Jørgensen, A: Jon S Andersen, Rød/SV:Astrid Gundersen Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 09.10.2012 Møtested: Teknisk sektor møterom, Tinghaugvn 14 Møtetid: kl: 09:00 12:00 Faste medlemmer: FRP:Unni Hansson, H:

Detaljer

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 06.11.2012 Møtested: Teknisk sektor møterom Tinghaugvn 14 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 10.12.2013 Møtested: Møterom F. Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget

Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 25.09.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 eller

Detaljer

Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 05.06.2012 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: kl: 09:00 12.30 Faste medlemmer: KRF: Ragnar Skau-Nilsen, H: Bente Jørgensen,

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtested: Møtetid: 11.01.2012 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no eller tlf.

Detaljer

Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 04.09.2012 Møtested: Teknisk sektor møterom Tinghaugvn 14 Møtetid: kl: 09:00 14:00 Faste medlemmer: KRF:Ragnar Skau Nilsen,

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ MØTEINNKALLING Fast byggekomité Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 7/13 13/738 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ - 8.3.2013 8/13

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Nøtterøy kommune. Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 06.11.2012 Møtested: Teknisk sektor møterom, Tinghaugvn 14 Møtetid: kl: 09:00 10:00 Faste medlemmer: FRP: Unni Hansson, H:

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Stian Austad Feskarvegen 2 7650 Verdal Deres ref: Vår ref: HMR 2007/8112 Dato: 19.11.2007 1721/21/18 - Stian Austad - Søknad om flytting

Detaljer

Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget

Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: Møtested: Møtetid: 13.11.2013 Kommunestyresalen Kl. Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/ Ås kommune Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/03364-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap F-sak 13/15 Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret.

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter ikke vedlagt: Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage Saken gjelder Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 30.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 17:30 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/21/18 - Stian Austad - Søknad om flytting av stabbur og riving av uthus - Feskarvegen 2 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no 74048506 Arkivref:

Detaljer

Tilleggsliste for Formannskapet

Tilleggsliste for Formannskapet Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Formannskapet Møtedato: 13.03.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 05.02.2013 Møtested: Teknisk møterom Tinghaugveien 14 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

Kopi til: Sør-Trøndelag Fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim

Kopi til: Sør-Trøndelag Fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim Kommunalteknikk Kristian Solem Deres ref. Vår ref. Dato 36572/2014//5GRO 24.11.2014 GBNR. 124/5 - KRISTIAN SOLEM - RESTAURERING, TILBYGG OG GARASJE: DISP. FRA REG.PLAN Vedlagt følger utskrift av ovennevnte

Detaljer

Fremtidig bruk av Riskatun. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok Sandnes Eiendomsselskap KF

Fremtidig bruk av Riskatun. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok Sandnes Eiendomsselskap KF Arkivsak-dok. 107-17 Saksbehandler: Kristine N. Meinkøhn Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.06.2017 Fremtidig bruk av Riskatun Bakgrunn for saken: Sandnes kommune eier eiendommen Riskatun

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:30 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 16.01.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Gnr 222 bnr Pålegg om riving av eldre driftsbygning, samt ileggelse av tvangsmulkt. Rådmannens forslag til vedtak

Saksframlegg. Gnr 222 bnr Pålegg om riving av eldre driftsbygning, samt ileggelse av tvangsmulkt. Rådmannens forslag til vedtak Arkivsak. Nr.: 2013/2053-20 Saksbehandler: Gjermund Gomo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Gnr 222 bnr 010 - Pålegg om riving av eldre driftsbygning, samt ileggelse av tvangsmulkt.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11.

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-H40 14/809 15/7507 Bjarne Haugen 09.10.2015 Valg av bygningsmessig løsning for avlastningsbolig. Utvalg Møtedato

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato UOL, UTM, F og K Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8236-1 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Prosjekt 2147

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Nes Kommune Møteinnkalling Formannskapet Dato: 06.04.2017 kl. 15:30 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kantina, Skjervøy ASVO Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kantina, Skjervøy ASVO Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kantina, Skjervøy ASVO Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 10. mars 2011 kl 19.00 på Kommunehuset. SAK NR. 04/11 SAK NR. 05/11 SAK NR. 06/11 REFERATER. SØKNAD

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 05.09.2007 132/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 05.09.2007 132/07 Side 1 av 7 Tønsberg kommune JournalpostID 07/27588 Saksbehandler: Ivar Enoksen, telefon: Kommunale service- og støttetjenester Støperiet. Kjøp av tomt. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 05.09.2007 132/07

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00-17:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr Tittel

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/19527 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner prosjektkostander til nybygg i Åsheimvegen

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 10.06.2015 15/728-3 /K1-033 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 Representantskapet INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.02.2013 Møtested: Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.02.2013 Møtested: Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.02.2013 Møtested: Møtetid: Kl. Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg PeWe entreprenør AS Postboks 18 3906 PORSGRUNN Ine S. Flathus Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/03526-2 Lilian Olsson 16.12.2015 Dispensasjon og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314 Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret PROSJEKT - OS SKOLE Rådmannens forslag til vedtak Fast byggekomite ber Rådmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1011 ODD WALTER HIRSIVAARA - KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 48/14

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1011 ODD WALTER HIRSIVAARA - KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 48/14 Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2.etg. Møtedato: 29.01.2015 Klokkeslett: 09.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Side 1 av 11 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 23.08.2016 Tid: 10:00-11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 FINANSIERING OG BYGGING AV 6 OMSORGSBOLIGER - TTF Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 12/2522-41 Husbanken

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr. Ås kommune Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 14/03235-20 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 25.04.2013 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/13 11/1017 ISTANDSETTING AV LOKALER PÅ THORESTRØA

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03. Arkivsak-dok. 18-15 Saksbehandler: Torbjørn Sterri Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.2015 ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER Bakgrunn for saken: I styresak 09 15 ble

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 425914 Arkivsaksnr: 2013/4387-7 Saksbehandler: Håvard Krislok Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret 425914 - Ole Richters gate 45 finansiering

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig Nøtterøy kommune Postboks 250 3163 Nøtterøy Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Lars Gustavsen 2010/7542 07.05.2012 33 37 11 52 Arkivnr: 423.1 Klage gbnr 13/196 Dueveien

Detaljer

Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver.

Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver. Dato: 13. mai 2009 Fullmaktsak 20/09 Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver. EITO BBE-1632-200811307-2 Hva saken gjelder:

Detaljer

Klage på byggestopp - Parkveien 61

Klage på byggestopp - Parkveien 61 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.09.2009 50616/2009 2009/4452 138/661 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/131 Planutvalget 06.10.2009 Klage på byggestopp - Parkveien 61 Saksopplysninger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

kommunale kommune Etterslep på bygg i Gildeskål

kommunale kommune Etterslep på bygg i Gildeskål Etterslep på kommunale bygg i Gildeskål kommune Status og etterslep på bygg pr. 1.09. 2014 Sandhornøy Skole Sørarnøy Skole Sørarnøy Barnehage GIBOS Rådhuset Nygårdsjøen eldresenter Sandhornøy eldresenter

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 09:00 Faste medlemmer: Høyre: Bjørnar Godt Daae,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

0403/1/1783 (Lundbo) - Avhending av eiendommen

0403/1/1783 (Lundbo) - Avhending av eiendommen Saknr. 13/14856-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard 0403/1/1783 (Lundbo) - Avhending av eiendommen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8328-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Styrets medlemmer: Kurt Orre Bjørg Marit Sollie Torunn Årset Jørgen Fidjeland Anders Solum Høivik Henrik Oseberg Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 26.08.2015 15/3-9 /K1-033 Deres dato Deres referanse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00-00:00

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00-00:00 side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 06.03.2017 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til overnevnte møte. Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Dette er et ekstraordinært møte

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Dette er et ekstraordinært møte ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 64 66 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 06.10.2008 Tidspunkt: 10:00 Dette er et ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag avholdes mandag 12.september 2016 kl. 1800 på Manglerud Skole - Auditorium 1 hovedinngang (tidligere

Detaljer

98/9 - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

98/9 - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/2263-4 Arkivnr.: GNR 98/9 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 28/17: CHRISTIAN BLOMS GATE 20, BOLIGER SLUTTRAPPORT

Detaljer

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013 Utdrag fra årsberetning 2012 Årsregnskapet for 2012 Budsjett for 2013 Resultatregnskap og balanse Forslag A Forslag A: Plantegninger Orientering om styrets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING. Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Dato: 05.10.2016 kl. 19.00 Sted: Rådhuset, møterom 2. etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter

Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.04.2012 22724/2012 2012/2213 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/74 Formannskapet 02.05.2012 Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Forfall meldes til rådets sekretær, tlf. 46 80 11 80 halvor.lindqvist@notteroy.kommune.no

Møteinnkalling for Eldrerådet. Forfall meldes til rådets sekretær, tlf. 46 80 11 80 halvor.lindqvist@notteroy.kommune.no Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Eldrerådet Møtedato: 27.01.2014 Møtested: Smidsød Helsehus, Øreveien 7 Møtetid: Kl. 14:00 Forfall meldes til rådets sekretær, tlf. 46 80 11 80 halvor.lindqvist@notteroy.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Anne Merete Astrup Arkiv: GBNR 114/1127 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Anne Merete Astrup Arkiv: GBNR 114/1127 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Merete Astrup Arkiv: GBNR 114/1127 Arkivsaksnr.: 13/15380-2 Dato: 24. 04.14 114/1127, ØVRE STORGATE 45, SØKNAD OM ENDRING AV RAMMETILLATELSE, RIVING AV VERNEVERDIG BYGNING,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

OMDISPONERING AV DELER AV TILDELTE MIDLER TIL VÅRBRUDD

OMDISPONERING AV DELER AV TILDELTE MIDLER TIL VÅRBRUDD Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 11.06.2009 Klokkeslett: 1100 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet Søgne kommune Arkiv: 28/84 Saksmappe: 2012/3326-10282/2014 Saksbehandler: Ola Frøysland Dato: 19.03.2014 Saksframlegg Utnyttelse av Salemsveien 24 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark Sak: Anmoding fra Sør- Varanger kommune til Fylkeslandbruksstyret om ny behandling/ trekking av innsigelse til reguleringsplanen for gnr. 30 bnr. 9 Steinland i Renøysund, Sør- Varanger kommune Saksnummer

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr.

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 18.01.2008 Fra kl. 08.30 Til kl 11.10 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE 17/15 SØKNAD OM GODKJENNING AV BRYGGE I TILKNYTNING TIL NAUST GNR 61 BNR 126 FOLDVIK

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE 17/15 SØKNAD OM GODKJENNING AV BRYGGE I TILKNYTNING TIL NAUST GNR 61 BNR 126 FOLDVIK GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Formannskap

MØTEINNKALLING 3 Formannskap Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar" MØTEINNKALLING 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 22.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B BYG - 2. etg. Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Marit Røsten, Barnas repr. i plansaker Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Marit Røsten, Barnas repr. i plansaker Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 23.05.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 10.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

BYGNING PÅ EOENDOMMEN I FUGLEBERG SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE

BYGNING PÅ EOENDOMMEN I FUGLEBERG SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvigsgt. Møtedato: 24.10.2008 Klokkeslett: kl. 08.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd A. Myklebust Wang,

Detaljer