Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite"

Transkript

1 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. Sakstittel 036/13 Spørsmål og informasjon 037/13 Tilleggssak - Menighetshuset - Drenering 038/13 Kjøp av Gamleveien 35 Gnr 1, Bnr /13 Kirkeveien Gjenoppbygning etter brann 040/13 Oserødmyra 4, 43/6 - Riving av gamle Oserød Pleiehjem 041/13 Avslutte og tilbakeføre tre saker Bjønnesåsen 042/13 Avslutning - Hjemsengvn.15 sprinkling 043/13 Avsluttning - Skilting i forb.m intermediæravdeling Gipø Navn utvalgsleder Side 1 av3

2 Side 2 av3

3 Side 3 av3

4 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/24836 Arkiv: FE- Saksbehandler: Anne Britt Larsen, Telefon: Eiendomsforvaltning FBV Spørsmål og informasjon Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13

5

6 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/24043 Arkiv: FE- Saksbehandler: Fritz Rye-Andersen, Telefon: Eiendomsforvaltning Tilleggssak - Menighetshuset - Drenering Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Rådmannens innstilling Det bevilges kr som tilleggssum på tidligere vedtatte del sak i rehabiliteringsplanen for 2013 Drenering menighetshuset. Beløpet bevilges fra rehabiliteringsplanen Totalbevilgning for prosjektet blir da kr

7 Dokumentoversikt: Kortversjon I sak 009/13 ble det avsatt kr 25 mill på rehabiliteringsplanen for Til drenering rundt menighetshuset ble det vedtatt kr Innledning Innkommende annbud er betydelig høyere enn avsatt sum. Dette ble opplyst i FBV FBV ønsket en tilleggssak med oversikt over forventede kostnader Faktagrunnlag De siste 5 årene har vi hatt to oversvømmelser i dette menighetshuset. For å unngå dette fremmover legges det ny drenering og overvannskummer rundt bygget. Vurderinger Det kom etter utlysning inn to tilbud, fra hhv Fadum og Carl C.Fon. Etter evaluering av innkomende tilbud er det Fadum som kommer best ut. Det har gått noe tid siden dette kom inn, så vedståelses fristen er overskredet. Det må derfor beregne en økning av pris. EF prosjektering Kr Tilbudt annbudspris Kr Usikkerhet Kr Tidligere vedtatte sum -Kr Sum ink mva Kr Konklusjon Det avsettes kr som tilleggssum på tidligere vedtatte delsak i rehabiliteringsplanen for 2013 Drenering menighetshuset. Beløpet bevilges fra rehabiliteringsplanen Totalbevilgning for prosjektet blir da kr

8 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/24583 Arkiv: FA-a10 Saksbehandler: Cecilie Werring Werner, Telefon: Eiendomsforvaltning Kjøp av Gamleveien 35 Gnr 1, Bnr 314 Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Formannskapet /13 Rådmannens innstilling Det bevilges inntil kr ,- til å kjøpe Gamleveien 35 Gnr 1 Bnr 314 som dekkes over tomte- og boligfondet, jfr. Kommunelovens 13 og delegasjonsreglementet punkt 1.1.

9 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. SV: Kjøp av Gamlevein 35 Kortversjon Teiehøyden barnehage skal bygges ut. Det er vedtatt å bygge ut 1000 kvm på eksisterende tomt. Det har vist seg at dette vanskelig kan gjøres på dagens tomt, da kravet til uteoppholdsareal for barnehager er 6 ganger inneoppholdsareal. For å få til den ønskede størrelsen på barnehagen har det derfor vært forhandlet med naboer om kjøp av tomt med hus. Det er etter denne prosessen kommet til enighet om å kjøpe Gamleveien 35 for kr ,- Innledning I k-sak 47/10 ble det vedtatt å bygge ny barnehage på Teiehøyden i kommunal regi. I F-sak 167/11 ble det vedtatt: 1. Det framlagte forslaget til pedagogisk plattform, rom og funksjonsprogram i forbindelse med utbyggingen av Teiehøyden barnehage, vedtas. 2. Foreløpig arealramme settes til 1000 kvm 3. Barnehagen bygges som en totalentreprise 4. Valg av entreprenør skjer gjennom begrenset anbudskonkurranse. 5. Endelig areal og kostnadsramme vedtas etter gjennomføring av anbudskonkurransen Det var lagt opp til bygging av 7 avdelings barnehage. I F-sak 056/13 ble det fattet følgende vedtak: 1.Det bygges ny barnehage på eksisterende tomt for Teiehøyden barnehage 2. Det arbeides med å kjøpe tilleggsareal til tomten. 3. Endelig arealramme vedtas etter gjennomføring av reguleringsprosess. 4. Kostnadsramme vurderes i økonomiplanen Det ble i F-sak 167/11 vedtatt å bygge 1000 kvm på tomten. I F-sak 056/13 ble denne arealrammen ikke opprettholdt da rammen skal fastsettes gjennom reguleringsprosessen. Formannskapet signaliserte imidlertid at det var ønskelig å bygge en stor barnehage på Teiehøyden. For å få til dette må tomten utvides da kravet til uteareal for barnehagen er 6 ganger inneoppholdsareal. Administrasjonen har nå kommet til enighet med eiere av Gamleveien 35 om kjøp av eiendommen. Dette gjør at barnehagetomten kan utvides til å bygge en barnehage for ca 100 barn med størrelse på 1000 kvm. Vurderinger Tomten til Teiehøyden barnehage er i dag på 4,3 dekar. Estimat på arealbehov, for ønsket størrelse på barnehagen, ved å medta nødvendig inneareal, parkeringsareal inkludert veier og uteoppholdsareal vil være ca 5 dekar. Ved å kjøpe Gamleveien 35 kan vi skille ut ca 600 kvm av tomten som grenser inn mot barnehagen og omregulere dette til barnehageareal. Dette gir da en barnehagetomt som er i underkant av 5 dekar. Tomten til Gamleveien 35 er på 1240 kvm og det medfører at etter å ha skillt ut ca 600 kvm er tomten som huset står på i overkant av 600 kvm. Det gjør at man kan fradele den delen av tomten som huset står på og legge dette ut for salg. Gamleveien 35 består i dag av en enebolig som er innredet slik at man kan vurdere å seksjonere den til to enheter hvis kravene til dette tilfredstilles. Huset er fra 1954 og har mye av det originale interiøret innvendig, men deler av huset er pusset opp til mer moderne standard.

10 Det er i den senere tid lagt nytt tak og malt utvendig. Det ligger et pålegg på eiendommen om å reparere pipen. Ut over dette er det ingen pålegg på bygget. Vurdering fra megler tilsier at resterende eiendom, ca 600 kvm tomt og hus, vil være attraktivt objekt i dette område. Det er enighet med selger av Gamleveien 35 å betale ,- kr for eiendommen. I tillegg til dette kommer tinglysingsgebyr på kr 1.060,- og dokumentavgift på 2,5% av kjøpesummen som for dette kjøpet vil være ,- Totaltsum for kjøpet vil da være kr ,- Konklusjon Gamleveien 35 kjøpes for kr ,- slik at Teiehøyden barnehage kan få stor nok tomt til den ønskede størrelsen på barnehagen. Når det er fradelt nødvendig areal til barnehagen vurderes det om restenende del av eiendommen, inkludert hus bør selges til det private markedet. Det bevilges inntil kr ,- til kjøpet som også dekker dokumentavgift og tinglysingsgebyr.

11 Fra: Cecilie Werring Werner Sendt: Til: 'Dag Røed' Kopi: Anders Bjerknæs;Cicilie Sørum Gregoire;Per Ole Bing-Jacobsen Emne: SV: Kjøp av Gamlevein 35 Kjøpesummen er da som avtalt ,- Ut over dette dekker Nøtterøy kommune tinglysingsgebyr og dokumentavgift til staten. Øvrige omkostninger som er pådratt i saken dekkes av partene selv. Med bakgrunn i ovenstående har undertegnede i dag skrevet politisk sak til behandling i formannskapet 11. september. Etter at saken er ferdigbehandlet i formannskapet tar vi kontakt med dere for å ordne formalia i saken. Med Vennlig hilsen Cecilie Werner Nøtterøy kommune Prosjektleder - Eiendomsforvaltningen TLF: Opprinnelig melding----- Fra: Dag Røed Sendt: 3. september :49 Til: Cecilie Werring Werner Emne: Re: Kjøp av Gamlevein 35 På vegne av Knut Rønning aksepteres kr Dag Røed Sendt fra min iphone Den 3. sep kl. 13:15 skrev "Cecilie Werring Werner" : Hei Dag. Viser til møte 29/8-13 og telefonsamtale i dag 3/9-13. Nøtterøy kommune ønsker å kjøpe Gamleveien 35 for kr ,- Det ligger som tidligere nevnt forbehold om politisk godkjenning. Saken skal legges frem for formannskapet 11. september. Jeg ber om at dere oversender en bekreftelse på avtalen, slik at vi kan legge frem tilbud og aksept i saken. Fint om dere tar kontakt når dere er tilgjengelige til å utarbeide kjøpsavtale.

12 Takk for en hyggelig prosess. Med Vennlig hilsen Cecilie Werner Nøtterøy kommune Prosjektleder - Eiendomsforvaltningen TLF:

13 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/24053 Arkiv: FE- Saksbehandler: Anne Britt Larsen, Telefon: Eiendomsforvaltning Kirkeveien Gjenoppbygning etter brann Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Rådmannens innstilling 1. Boligen i Kirkeveien 266 gjenoppbygges etter brann innenfor en ramme på 9,4 mill. kroner. 2. Kostnadene dekkes delvis av KLP-forsikringsutbetaling, tilskudd fra Husbanken og rammebevilgning til boligfornyingsprogrammet. 3. Det avsettes kr fra boligfornyingsprogrammet. 4. Det søkes lån og tilskudd fra Husbanken. 5. Ved eventuell refusjon fra KLP for kostnadene med ny spillvannsledning tilbakeføres tilsvaende beløp til boligfornyingsprogrammet.

14 Dokumentoversikt: Vedlegg Kirkeveien Rom og funksjonsprogram docx Kortversjon Boligen på eiendommen Kirkeveien 266 brant den Brannen begynte i 2. etg. og en person omkom. Det ble utført bygningsskadeskjønn for beregning av kostnader/gjenoppføring av boligen. Boligen må være ferdig oppført i juli Drifts-og anleggssesksjonen (DAseksjon) krever ny spillvannsledningen skal ledes fram til kommunal spillvannsledning som igjen ledes til TAU ved gjenoppbygging av boligen. Dette blir en merkostnad som ikke er tatt med i bygningsskadeskjønn. KLP-forsikring har stilt seg uforstående til kravet og avvist kostnadene. Saken er sendt juridisk avdeling i KLP-forsikring. Innledning Gjenoppbyggingen av Kirkeveien 266 har vært drøftet i ledergruppa for helse-og sosial den og i Boligtildelingsutvalget Det ble nedsatt en prosjektgruppe bestående av ansatte i helse-og sosial, hovedtillitsvalg og eiendomsforvaltningen (EF). Konsulent firma Sweco ble engasjert til prosjektledelse og i samarbeide med prosjektgruppa ble det laget et Rom-og funskjonsprogram/ Kravspesifikasjon for boligen. Kirkeveien 266 er en hensiktsmessig eiendom for personer som har utfordringer i forhold til rus, psykisk lidelse og adferd. Denne målgruppen vil få en optimal bosituasjon i boligen/leiligheter i nærhet av kommunens sentrumsfunksjoner. Med erfaring fra tidligere bruk av boligen, er det også et ønske fra helse-og sosial at virksomheten blir videreført ved gjenoppbyggingen av Kirkeveien 266. Boligen vil inneholde 5 leiligheter herav en leilighet for korttidsopphold, fellesoppholdrom for beboerne/personal og kontorer for ambulerende personell. Alle leilighetene vil ha fasiliteter i hht til bygningstekniske krav og brannsikkerheten blir ivaretatt med at boligen sprinkles. I brev til konsulentfirma Sweco dat fra (DA-seksjonen) kom det fram følgende krav. Ved gjenoppbygning av bolig på eiendommen Kirkeveien 266 setter drifts-og anleggsseksjonen som krav at spillvannsledning skal ledes til kommunal spillvannsledning som igjen ledes til interkommunalt renseanlegg (TAU) tilknytningspunkt ca. 200 meter til kum. Eiendommen har i dag en gammel septiktank. Bygningsskadeskjønn behandlet i FBV sak 039/11 gir grunnlag for beregninger av kostnader/gjenoppføring av den skadde bygningen til samme stand som umiddelbart før skaden inntraff. Skjønnsmennene og forvalter av eiendommen var på befaring på skadestedet. Det ble gitt en orientering om bruken av boligen og bygningsmassene tilstand før brannen. Skadenes omfang ble registrert og beskrivelse av bygnigsskaden ble lagt til grunn for beregningsgrunnlaget i skadeoppgjøret. Kravet fra Drifts-og anleggseksjonen om tilknytning av spillvannsledning fra eiendommen til spillvannsledning tilknyttet TAU var på dette tidspunkt ikke kjent for EF Eiendommsforvaltningen har engasjert firma Tangen AS ingeniør og arkitektkontor for et estimert kostnadsoverslag over ny spillvannsledningen med traceen langs RV 308 strekning Kirkeveien 266 Skjervesvingen på østsiden av veien med tilknytning til kommunens spillvannsledning estimert kostnad kr. 2.2 mill. Statens vegvesen har vært på befaring. De stiller seg positive til anlegget. Når det gjelder plassering av ny bolig har Statens vegvesen fremmet krav om å trekke boligen 20 meter fra RV 308 og at det etableres støyskjerm mot RV 308. Dette medfører ingen ulemper for plassering av boligen.

15 For å tilfredsstille dagens krav i hht energi, miljø, bannsikkerhet, boligens utforming og ivareta kravet til Husbankens finansieringsordning, vil en ny bolig få en stipulert kostnad på kr mill eks.mva ut fra erfaringspris til nybygging og øvrige arbeider. Det er ikke innhentet priser eller sendt ut anbudsforespørsel på gjenoppføringen av boligen med ny spillvannsledning Nøtterøy kommunes økonomireglement og forskrift om offentlige anskaffelser vil bli fulgt. Økonomi Beregnede kostnader: Gjenoppbygging av bolig kr Kostnad husleie/ husleietap for boligen kr Kjente pålegg, bygningsteknisk kr Tap av innbo etter skjønn kr Ny spillvannsledn. m/prosjektering kr Konsulenttjenester bolig kr Riving/rydding branntomt kr Uforutsett ca 5 % kr Totale kostnader eks. mva kr Avrundet kr Finansiering: Forsikringsutbetalinger: - Bolig kr Forsikr.utb, husleietap for boligen kr Kjente pålegg, bygningsteknisk kr Tap av innbo etter skjønn kr Riving/rydding branntomt kr Boligfornyingsprogrammet kr Tilskudd Husbanken kr Totalt kr Det bør søkes om lån og tilskudd i Husbanken til boligen. Beregnet tilskuddsbeløp i husbanken er kr , mens beregnet lånebeløp i Husbanken er kr Ny spillvannsledning inklusive prosjektering er kostnadsregnet 2,2 mill. kroner. Det er søkt regresskrav i KLP for denne kostnaden. Vurderinger Behovet for denne type bolig/leiligheter innen rus, psykiske lidelse og adferd er stort. For å få utbetalt forsikringssummen på kr. 5,486 mill ved gjenoppbygning av Kirkveien 266, må boligen stå ferdig innen fristen Det er ikke tilstrekkelig at boligen er påbegynt i flg. KLP-forsikrings vilkår. I på vente av at Drifts-og anleggesseksjonens krav om ny spillvannsledning til Kirkeveien 266 blir behandlet av KLP s juridiske avdeling, finansieres kostnadene av rehabiliteringsplan 2013 og prosjektet legges ut i Doffin Offentlig anskaffelser.

16 Konklusjon Boligen i Kirkeveien 266 gjenoppbygges etter brann. Det anlegges ny spillvannsledning til kommunens ledningsnett som er tilknyttet TAU. Totale kostnader for gjenoppbyggingsprosjektet er estimert til ca kr. 9,4 mill. Kostnadene dekkes fra KLP-forsikringsutbetaling, tilskudd fra Husbanken og boligfornyingsprogrammet. Det anbefales opptak av lån i Husbanken. Kommunen har sendt regresskrav til KLP for kostnadene med ny spillvannsledning. Ved eventueli aksept av dette regresskravet tilbakeføres 2,2 mill til boligfornyingsprogrammet.

17 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/24021 Arkiv: GBR-43/6 Saksbehandler: Ole Karsten Onarheim, Telefon: Eiendomsforvaltning Oserødmyra 4, 43/6 - Riving av gamle Oserød Pleiehjem Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Formannskapet /13 Rådmannens innstilling 1. Gamle Oserød pleiehjem rives. 2. Tiltaket iverksettes straks eiendommen er omregulert til boligformål. 3. Det avsettes kr ,- til gjennomføring av tiltaket som dekkes av bolig/ tomtefondet.

18 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Uttalelse fra Fylkeskommunen.pdf 2. Kostnadsoverslag ombygging til leiligheter.doc Kortversjon Forfallet på gamle Oserød Pleiehjem er omfattende. Bygget har stått tomt over flere år. I tillegg har uvedkommende påført bygget skader etter hærverk. I sum har dette medført at bygget nå vurderes som en farerisiko. Alternativt har administrasjonen vurdert en fullstendig rehabilitering og ombygging til leiligheter. Kostnaden for dette alternativ er meget høy. Saken er vurdert fra et økonomisk og eiendomsfaglig synspunkt. Med utgangspunkt i disse fagligfe synspunkt, vurderes det eneste forsvarlige alternativ å være riving. Innledning Hele eiendommen er på ca 6,6 mål. Bygningen har en grunnflate på 257 kvadratmeter. Eiendommen er regulert til Spesialområde bevaringsverdig bygningsmiljø i gjeldende reguleringsplan fra 1990 og til boligbebyggelse i kommuneplanen vedtatt i Kommunen ønsker å bygge boliger som er attraktive for barnefamilier på eiendommen. Det vurderes tett/lav bebyggelse, gjerne en form for rekkehus der familiene kan få bakkekontakt. For å kunne utnytte tomta best mulig, ønsker administrasjonen å rive eksisterende bygning. Det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for eiendommen. Oppstart av planen ble vedtatt av Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk (sak nr. 20/13). Faktagrunnlag Oserødmyra 4 ble bygget som pleiehjem i 1923 og tatt i bruk Det ble bygget en garasje på eiendommen i I 1990 ble bygningen bruksendret til avlastningsbolig i første etasje. I annen etasje holdt Nøtterøy Viseklubb til. I 1993 ble det vedtatt en ny bruksendring, denne gang til Sfo og ungdomsklubb. Etter at denne aktiviteten opphørte, har bygningen i all hovedsak stått tom. Det er foretatt en rekke befaringer på eiendommen. Den siste befaringen ble foretatt med den hensikt å kartlegge dagens status. Følgende hitføres av fakta fra befaring : Bygget står på en solid gråsteinsmur. På innsiden er den behandlet med en slags puss kombinert med maling på innsiden. Pussen flasser og det er flere synlige tegn på fuktog saltutslag. Ubehagelig lukt og spor av sopp og mugg. Vinduer ble skiftet på 80-tallet. Vinduer i første etasje er knust. Hærverket fortsetter og uvedkommende har nå startet ruteknusing i annen etasje. Vinduene er ikke vedlikeholdt, men ingen tegn til råte. Takkonstruksjonen er et solid åstak uten tegn til råte (får luft og tørker). Taktekkingen er ikke original. Det er skiftet til betong/sementstein som på flere steder er brukket og sklidd ned. Klare tegn på omfattende lekkasjer da gesimskassene er råtne på store deler av bygget. Hele gesimskassen på østre vegg ramler snart ned. Balkongene er råtne og bør rives. Fare for at de ramler ned. Mulig asbest i fliser på kjellergulv (ikke sendt for analyse). Disse er i oppløsning.

19 Vann ble frakoblet ved hovedstoppekran for 4 år siden. Stor vannlekkasje før dette ved at uvedkommende hadde tatt seg inn i bygningen. Vann rant da ukontrollert etter at et vannrør var frakoblet av uvedkommende. Ved juletider 2012 plomberte E-verket inntakssikringene. Knivsikringer ble tatt ut for 2-3 år siden. Rømningsveier er blokkert. Risiko ved brann dersom noen tar seg ulovlig inn. Bygningen har ikke vært i daglig bruk siden 2004/2005 og bærer tydelig preg av det. Samtidig som bygningen står og forfaller, har administrasjonen forsert arbeidet med ny reguleringsplan for eiendommen. Vestfold fylkeskommune har i dette arbeidet varslet innsigelser under denne prosess. Det henvises i den forbindelse til innspill fra fylkeskommunen (se vedlegg 1). Alternativt har administrasjonen også vurdert en total ombygning til 4 leiligheter. Asplan Viak har fremlagt et grovt kostnadsoverslag på til sammen ca ,- eksklusiv merverdiavgift. Det henvises i den forbindelse til vedlegg 2 i sin helhet. Administrasjonen har oversendt rapporten fra Asplan til fylkeskommunen og, med bakgrunn i de nye opplysningene, bedt om en ny uttalelse. Økonomiske konsekvenser Jf avfallsforskriften skal alt avfall også i rivingsprosjekter sorteres. Det skal lages avfallsplan av kompetent foretak som skal godkjennes av byggesaksmyndigheten. Erfaringsmessig blir slike tiltak kostbare. Administrasjonen har ikke innhentet tilbud på nedriving. En grov vurdering tilsier at det bør settes av ca , - for å gjennomføre alle tiltak innenfor lovlige rammer. Vurderinger Byggets tilstand er kritisk. Bygningsdeler kan ramle ned. Selv om det er iverksatt en rekke tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til bygget, har man gjentatte ganger opplevet at uvedkommende har brukt bygget. Dersom skader på personer oppstår, kan det være risiko for erstatningsansvar for kommunen. Totalkostnadene for en rehabilitering og ombygning til leiligheter er høy. Det vurderes ikke å være marked for leiligheter i denne prisklasse på Oserød. Dersom bygget rives og tomta omreguleres til boligbygging, vil kommunen får tilgang til nye tomter til bygging for nye boliger. Et formål som er høyt prioritert i vedtatte planer. Alternativ bruk kan tenkes, men administrasjonen kan ikke forsvare en slik prioritering. Formålsbyggene må prioriteres når det gjelder prioritering av økonomiske midler til vedlikehold og rehabilitering. Konklusjon Gamle Oserød pleiehjem rives. Tiltaket iverksettes straks eiendommen er omregulert til boligformål. Det avsettes kr ,- til gjennomføring av tiltaket.

20 Side 1 av 5 May Wenche Kiste Fra: Ole Karsten Onarheim Sendt: 3. september :07 Til: May Wenche Kiste Emne: VS: Omregulering av Oserød pleiehjem - Oserødmyra 4 - gbnr 43/6 - Nøtterøy kommune -----Opprinnelig melding----- Fra: Anne Delbeck Sendt: 2. juli :59 Til: Ole Karsten Onarheim Emne: VS: Omregulering av Oserød pleiehjem - Oserødmyra 4 - gbnr 43/6 - Nøtterøy kommune Med vennlig hilsen Anne Delbeck plankoordinator Kommuneutvikling Plan Telefon Postboks 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy Opprinnelig melding----- Fra: Siv Abrahamsen Anholt Sendt: 22. februar :57 Til: Postmottak Nøtterøy kommune Kopi: Anne Delbeck; Terje Gansum; Torstein Kiil; Linda Lomeland; Jørgen Solstad Emne: Omregulering av Oserød pleiehjem - Oserødmyra 4 - gbnr 43/6 - Nøtterøy kommune Hei! Vi viser til deres oversendelse vedr. Oserød pleiehjem, samt felles befaring 12. desember Grunnet sykdom besvares saken dessverre sent. Vi registrerer at kommunen har satt i gang omregulering av eiendommen. Saken gjelder Oserød pleiehjem. Kommunen ønsker å rive gamle Oserød pleiehjem og benytte tomta til boligformål. Oserød pleiehjem med tilhørende tomt er regulert til spesialområde bevaring i gjeldende reguleringsplan fra Oserød Pleiehjem var i kommunens eie da eiendommen ble regulert til bevaring. I reguleringen ligger et forbud mot å rive bygningene. Det er flere aspekter knyttet til saken. Disse burde vært problematisert i kommunens saksfremlegg

21 Side 2 av 5 Oserød pleiehjem sett fra Oserød gård. Bilde fra Google earth Gjeldende reguleringsplan

22 Side 3 av 5 Oserød gård. Verneverdig gårdstun og kulturlandskap Verneverdi Pleiehjemmet er bygd i en klassisistisk tradisjon, nokså typisk for begynnelsen av 1900-tallet, hvor gamle

23 Side 4 av 5 storgårder/embedsmannsgårder har vært klare forbilder. Den romslige hagen ned mot Oserød gård gir området åpenhet og luft til Oserød gård. Oserød pleiehjem er bygd i en historierende stil hvor man har tilpasset bygningen det gamle hovedhuset på Oserød gård. Utfra funksjon fremstår bygningen som relativt staselig. Da den ble bygget hadde den to flotte dørportaler. Bygningen har mange vinduer og disse er strengt symmetrisk plassert i fasadene. Bygningen har i dag fått skiftet ut mye av disse originale detaljene, men strukturene er intakte. Pleiehjemmet ble bygd i den perioden hvor den norske velferdssamfunnet var under utbygging. Institusjoner ble drevet i en kombinasjon av noe offentlig tilskudd samtidig som selvhjelp var vesentlig. Oserød gård er også verneverdig. Det gamle hovedhuset ser ut til å være fra 1700-tallet. Selv om tunet har vært i endring har det en historisk plassering og en struktur som ser ut til å være svært gammel. Gården ble solgt til Nøtterøy kommune på begynnelsen av 1900-tallet og var pleiehjem for gamle før man bygde nytt internatbygg i Hovedbygningen ble benyttet som bestyrerbolig. Foruten selve pleiehjemmet og pleiehjemmets hage, danner veiløpene, hagen og nabogården et vakkert kulturlandskap. Som det fremkommer av det gamle bildet fra bygdeboka har dette området forandret seg lite de siste 100 år, og pleiehjemmet danner et rom i dette landskapet. Kulturlandskapet på Oserød er et av de vakreste på hele Nøtterøy. Omregulering og riving av bygninger regulert til spesialområde bevaring. Bygninger regulert til spesialområde bevaring (nå hensynsone) er verneverdige. Verneverdien ble vurdert da området/eiendommen ble regulert i Det er kommunen som er vedtaksmyndighet for alle byggesaker knyttet til endringer for verneverdige bygninger regulert til bevaring. Kommunen mottar søknader og setter vilkår for eiere som ønsker å endre verneverdige bygninger. Kommunen avslår søknader om riving av verneverdige bygninger. I disse sakene har fylkeskommunen kun en rett til å påklage kommunens vedtak. Det vil kunne bli et problem for kommunen å opprettholde sin legitimitet i denne type saker i fremtiden. Hvordan skal kommunen kreve at privatpersoner tar vare på sine verneverdige eiendommer, når kommunen ikke gjør det selv? I fremtidige saker knyttet til verneverdig bebyggelse vil ikke kommunen kunne stille krav eller avslå riving; tiltakshavere vil vise til Oserød og kommunen håndtering av sin egen vernverdige bygning. Kommunen har nedprioritert vedlikehold i mange år. Dette er et av kjerneproblemene i norsk kulturminnevern. Bevisst manglende vedlikehold av verneverdige bygninger, for å kunne rive og bygge nytt og større. Det er et nasjonalt mål å redusere tapet av kulturminner. Det er det offentliges plikt å arbeide sammen mot dette målet. Kulturarv anser at kommunen ikke ivaretar sin rolle som kulturminnemyndighet når man behandler sine egne eiendommer på denne måten. Videre saksgang Utviklingen i området må skje på en slik måte at kulturlandskapet bevares. Vi anser at man må benytte en planlegger/arkitekt med god kunnskap om historiske miljøer for å utrede hvordan en ev utbygging av Oserød både kan ivareta pleiehjemmet og legge til rette for ny bruk. Dette må være en del av utredningen som gjøres i forbindelse med den varslede reguleringen. Dersom reguleringsforslaget innebærer riving av Oserød pleiehjem vil fylkeskommunen vurdere innsigelse til planen. Vennlig hilsen Siv Abrahamsen Anholt rådgiver Direkte: Mobil:

24 Side 5 av 5 Sentralbord: Facebook

25 Oserødmyra 4 - ombygging til leiligheter Byggetekniske forutsetninger Varmeanlegget (røropplegg og radiatorer) skiftes ut. Varmeanlegget nytt energisystem. Nye piper for vedfyring. (Annen fyring en strøm, iht. Pbl.). Vann- og avløpsrør og sanitærutstyr skiftes ut. Diverse brann tiltak: iht FOB/Tek 10 (må avklares i forbindelse med rammesøknad). Eksisterende gammel sprinkler skiftes ut til nytt system. Det elektriske anlegget med tavler skiftes ut. Brannalarmanlegget nytt. Det etableres nytt balansert ventilasjonsanlegg for hver leilighet. Innlegging telekommunikasjon/data. Etterisolering av yttervegger, uføres fra innsiden. Alle flater blir nye. Utvendig drenering rundt bygget etableres. Kjeller viser saltutslag: Utbedres, evtl. horisontal fuktsperre i grunnmur nødvendig, i tillegg til utvendig drenering. Taket legges om og det foretas noe utbedring av utvendig trekledning og maling. Eksisterende kald loft: Tak etterisoleres på innsiden, utlekting for nye plater innvendig. Utvendige ramper etableres for trinnfri adkomst. Arealer Underetasjen benyttes kun til lager etc. Gulvene er svært ujevne og må utjevnes. 1. etg, 2. etg og loft ombygges/renoveres i sin helhet. Det kan etableres 4 leiligheter. Kostnader Innvendige arbeider, takarbeider og utbedringer i fasaden. Utvendige arbeider, inkludert drenering. Eksklusive egen administrasjon kommune. BTA 1005 m2 Kr/m ,- EKS MVA KR ,- EKS MVA Betenkninger På grunn av byggets statiske bæresystem og passering av trapper, vil man ikke få optimal utnyttelse og rasjonell bruk av arealene. Dette vil medføre at det vil være nødvendig med mer areal enn ved eventuell nybygg, og at bygget kanskje ikke vil fungere optimalt for brukerne. Eventuelt krav til universell utforming vanskeliggjør dette ytterligere. Eksisterende bunnledninger og utvendig avløpsnett bør kontrollers. 1

26 Mengdeoppsett: Feil! Ugyldig kobling. 2

27 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/24359 Arkiv: FE- Saksbehandler: Fritz Rye-Andersen, Telefon: Eiendomsforvaltning Avslutte og tilbakeføre tre saker Bjønnesåsen Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Rådmannens innstilling Tre fordelte saker fra rehabiliteringsplanen 2013 med objektnummer: og avsluttes økonomisk uten forbruk. Avsatt totalsum kr tilbakeføres til rehabiliteringsplanen 2013.

28 Dokumentoversikt: Kortversjon Rehabiliteringsplanen 2013 fordeler 16,45 mill til div. tiltak etter fordeling på prioriterte oppgaver. Tre av prosjektene tilknyttet Bjønnesåsen vil ikke bli gjennomført over investeringsregnskapet. Sakene vil bli avsluttet uten kostnader. Innledning Bjønnesåsen bbs oppgradering branncelle 1.etg (objekt ) er utført på drift. Det var mindre justeringer på branndør. Driftsteknikker på stedet har utført dette selv. Bjønnesåsen bbs tilpassning uteområde (objekt ). Tidligere forvalter så et behov for å utvide gangveien i sansehagen. Prisen for dette ble etter tilbud ca dobbelt så dyrt som avsatt sum. Eksisterende gangvei er i god skikk og blir beholdt som nå. Bjønnesåsen bbs ombygging driftsrom til vaskerom (objekt ). Dette var et sluk som manglet på Bjønnestoppen, utført på drift og ferdigstilt. Oppgradering branncelle 1.etg (350504) Avsatt kr etter fordeling, brukt kr 0 Tilpassning uteområde (350506) Avsatt kr etter fordeling, brukt kr 0 Ombygging driftsrom til vaskerom (350505) Avsatt kr etter fordeling, brukt kr 0 Total inkl mva kr Konklusjon Tre fordelte saker fra rehabiliteringsplanen 2013 med objektnummer: og avsluttes økonomisk uten forbruk. Avsatt totalsum kr tilbakeføres til rehabiliteringsplanen 2013.

29 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/24453 Arkiv: FE- Saksbehandler: Fritz Rye-Andersen, Telefon: Eiendomsforvaltning Avslutning - Hjemsengvn.15 sprinkling Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Rådmannens innstilling FBV- sak 020/12 Rehabiliteringssak 2012 vedrørende sprinkling Hjemsengveien 15 med objektnummer er ferdig og kan avsluttes økonomisk. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr

30 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Prosjektregnskap xls Kortversjon FBV 020/12 Rehabiliteringssak 2012 avsatte etter fordeling og ekstrabevilgning kr til sprinkling av Hjemsengveien 15. Innledning Hjemsengveien 15 ble i sin tid bygget som omsorgsboliger. Senere politiske vedtak omgjorde denne bruken til sykehjemsplasser. Dette medførte strengere krav til brannsikkerhet. Det ble besluttet å sprinkle bygget, men det var ikke vann nok til dette. Det måtte derfor legges en ny vann tilførsel fra hovedvannledningen nede ved Semsveien. Bevilgning kr Forbruk kr Avvik kr Prosjektet er finansiert ved lån fra rammebevilgningen i Rehabiliteringsplan 2012 og mvakompensasjon. Prosjektet hadde oppstart februar Arbeidene ble påbegynt mai Arbeidene ble avsluttet mars Arbeidene er utført og ferdigstilt både utvendeig og innvendig i bygget. Mindreforbruket kommer av at det ble noe mindre sprengning enn først beregnet. For spesifisering av regnskapet, se vedlagte prosjektregnskap. Konklusjon FBV 020/12 Rehabiliteringssak 2012 Sprinkling Hjemsengvn.15 Kan avsluttes økonomisk. Prosjektet har et mindreforbruk på kr som tilbakeføres rehabiliteringsplanen. Prosjektet med objektnr avsluttes økonomisk.

31 Prosjektregnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regulert Mindreforbruk samlet budsjett Hjemsengveien 15 - sprinkling Byggetjenester og nybygg , , , Konsulenttjenester ,00 900, , Internkjøp , , , Merverdiavgift utenfor mva-loven , , , Sum utgifter , ,00 Finansiering Bruk av lån ,60 0, , Overføring fra drift ,40 0, , Sum finansiering Tinghaug, 3. september 2013 Karin Bosseng Rådgiver/Controller

32 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/24508 Arkiv: FE- Saksbehandler: Fritz Rye-Andersen, Telefon: Eiendomsforvaltning Avsluttning - Skilting i forb.m intermediæravdeling Gipø Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Rådmannens innstilling FBV 020/12 Rehabiliteringsplan 2012 Skilting i forb. med intermediæravdelingen på Gipø kan avsluttes økonomisk. Prosjektet har et mindreforbruk på kr som tilbakeføres rehabiliteringplanen. Prosjektet med objektnr avsluttes økonomisk.

33 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Prosjektregnskap xls Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon FBV 020/12 Rehabiliteringsplan 2012 Skilting i forb. M intermediæravdelingen på Gipø. Etter fordeling ble det avsatt kr til dette prosjektet Innledning I forbidelse med at fem rom på Gipø ble tilpasset til intermediær plasser høsten 2011 ble det behov for bedre skilting opp til og i bygget. Pasientene blir overført fra Tønsberg sykehus og trengte mer informativ skilting for å finne frem. Tiltaket vil også drastisk redusere bruk av ansatte til å guide besøkende frem til intermediær rommene. Bevilgning objekt Kr Forbruk Kr Avvik total ink mva Kr Prosjektet er finansiert ved lån fra rammebevilgningen i Rehabiliteringsplan 2012 og mvakompensasjon. Arbeidene er avsluttet. Spesifisert regnskap vedlagt. Konklusjon FBV 020/12 Rehabiliteringsplan 2012 Skilting i forb. M intermediæravdelingen på Gipø kan avsluttes økonomisk. Prosjektet har et mindreforbruk på kr som tilbakeføres rehabiliteringplanen. Prosjektet med objektnr avsluttes økonomisk.

34 Prosjektregnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regulert Mindreforbruk samlet budsjett Ombygging til int.med.avd IT-utstyr 4 976,00 0, , Byggetjenester og nybygg ,00 0, , Materialer til vedlikehold, nybygg ,00 0, , Internkjøp , , , Merverdiavgift utenfor mva-loven ,75 0, , Sum utgifter , ,25 Finansiering Bruk av lån ,00 0, , Overføring fra drift ,75 0, , Sum finansiering Tinghaug, 27. august 2013 Karin Bosseng Rådgiver/Controller

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER: Kl 09.00 10.00 Orientering om Dalane Lokalmedisinske

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 06.03.2014 kl. 16.

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 06.03.2014 kl. 16. Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 06.03.2014 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ Møteinnkalling Møtested: Møterom teknisk Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle befaringer Behandling av saker starter tidligst kl. 1600. Tema: Status for

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 14.04.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 25.03.03

Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Page 1 of 44 Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer