MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 10 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/09 09/635 SØKNAD OM STARTLÅN - FORHØYET LÅNEOPPTAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 10 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/09 09/635 SØKNAD OM STARTLÅN - FORHØYET LÅNEOPPTAK"

Transkript

1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Forfall meldes til sekretariatet, tlf (Ingebjørg) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE NR 10 Del 2 Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Dag Haakon Henriksen Jorun Askilsrud Anne Marie Brubråten Ståle Skjønhaug Bjørn Tore Hansen Anne-Marit Lillestø Leif Skjerven Gun Helen Opdahl Maria Altamirano Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/09 09/635 SØKNAD OM STARTLÅN - FORHØYET LÅNEOPPTAK 30/09 09/19058 OMSORGSBOLIGER PÅ TYRISTRAND Ringerike kommune, DAG HAAKON HENRIKSEN leder

2 SØKNAD OM STARTLÅN - FORHØYET LÅNEOPPTAK Arkivsaksnr.: 09/635 Arkiv: 252 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/09 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd / Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune søker å oppta formidlingslån (Startlån) med 25,0 mill. kroner årlig fra Den Norske Stats Husbank fra og med driftsåret Rådmannen sørger for at nødvendige godkjenning fra Fylkesmannen forefinnes før låneopptak. 3. Låneopptaket føres på konto , og innarbeides i budsjett 2010 og handlingsplan Utredning: Startlån er formidlingslån og fra 2008 har kommunen hatt låneopptak på 17 millioner pr år vedtatt i kommunestyret, godkjent hos Fylkesmannen og benyttet til: Refinansiering: Startlån benyttet til refinansiering er et viktig redskap for at Ringerike kommune kan få til gode løsninger for familier med gjeldsproblemer og redde boliger fra tvangssalg. Hittil i år har 4,5 millioner kr gått til dette formålet, fordelt på 10 saker. I slike saker blir det opprettet disponeringsavtaler med de enkelte pluss tett oppfølging i lang tid. Kjøp av bolig: Hovedtyngden av søknader er til kjøp av bolig. De fleste lånetilsagn blir gitt med 20 % som startlån og 80 % fra kundens egen bank. For de mest vanskeligstilte gis fullfinansiering, hvor også boligtilskudd kommer i betraktning. I år har Husbanken overført kr. 1,2 millioner i boligtilskudd til Ringerike kommune. Utbedring: Søkere her er gjerne personer med funksjonshemning som trenger tilpassing av bolig. Søknader tildeles etter egne regler for Ringerike kommune (vedlagt), og behandles fortløpende av eget tildelingsteam. Ringerike kommune benytter Husbankens saksbehandlerverktøy og er hele tiden online med Husbanken. Så langt i år har 42 % fått avslag på sine søknader. Trenden, særlig blant yngre er at de allerede har skaffet seg til dels stor forbruksgjeld før de tenker bolig. Betjening av et fremtidig boliglån vil derfor bli umulig. I avslaget gis det råd om hvordan søker bør forholde Side 2 av 6

3 Sak 29/09 seg videre, og ønskes velkommen tilbake når økonomien tilsier det. Ca 9 % av forhåndsgodkjente lånetilsagn utgår. Det blir enten funnet andre løsninger eller at lånetilsagnet ikke blir benyttet innen fristen. Pr august i år er det registrert 125 søkere. Det er en økning på 16 % fra august 2008 og hele 36 % økning fra Fra Husbankens statistikker ser vi på landsbasis at utbetalinger fra kommunene er ca 15 % større nå enn tidligere år. Forvaltning av hvert lån administreres fra DnB NOR BANK ASA Låneforvaltnig i Oslo. De tar seg av selve utbetalingen, tar pant i bolig, sender giroer, purringer og påkrav. Kommunen følger opp alle mislighold etter restanseliste. Det kan skje ved kun rentebetjening en periode, utsettelse, gjeldsordning eller andre nedbetalingsavtaler. I de tilfeller hvor løsninger ikke er mulig, går saken til Argus Kreditt AS for innkrevning. Rådmannens vurdering: Startlån er et viktig hjelpemiddel/verktøy i kommunens arbeid for vanskeligstilte, i samspill med andre aktører. Tapene er marginale. I 2005 ble det ført kr ,- til tap. I 2006 var det ingen tap, i 2007 ble kr ,- ført til tap og i 2008 ble kr ført til tap. Så langt i 2009 har det ikke vært tap i forhold til ordningen. Saldo på tapsfond er nå på kr ,-. Dette er avsatt av midler som tidligere ar mottatt fra Husbanken, og er derfor ikke reelle tap for Ringerike kommune. Ved Startlån har kommunen tapsrisikoen for de første 25 % av Startlånets restgjeld på tapstidspunktet. Staten har tapsrisikoen for de siste 75 %. Tidligere kunne kommunen avsette 20 % av boligtilskuddet gitt av Husbanken til eget tapsfond. I 2005 ble det slutt på dette på grunn av at mange kommuner bygde opp store tapsfond. I dag er det kun kommuner med mindre enn kr i tapsfond som får anledning til å avsette til tap. Finanskrisen har medvirket til økning av gjeldssaker og derav økning av startlån til refinansierings saker. Uten en romslig ordning med Startlån, ville langt flere boliger måtte gå på tvangssalg, med de utfordringer dette skaper for kommunen når det gjelder vanskeligstilte som kommer i denne situasjonen. For startlån har den flytende renten gått ned fra 3,1 % til 2,3 % i 4.kvartal i år. Ved å ha Startlån til rådighet, åpner dette for et godt samarbeide med de lokale bankene, og fører til mange gode finansierings løsninger for lånesøkere. Størrelsen på Startlån medvirker også til at Husbanken gir større utbetaling av boligtilskudd til Ringerike kommunen. Jo større låneopptak for videreformidling som Startlån, jo større boligtilskudd. Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

4 Sak 29/09 Saksdokumenter: Regler for bruk av Startlån for Ringerike kommune. Ringerike kommune, Wenche Grinderud rådmann Saksbehandler: Sveinung Homme, kommunalsjef Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

5 OMSORGSBOLIGER PÅ TYRISTRAND Arkivsaksnr.: 09/19058 Arkiv: 613 H41 Saksnr.: Utvalg Møtedato 30/09 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd / Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune gjennomfører en anbudskonkurranse for bygging av ti omsorgsboliger sentralt på Tyristrand. Anbudet skal omfatte ti boenheter, administrasjonslokaler og nødvendig fellesareale. 2. Bokomplekset skal leveres nøkkelferdig og i henhold til ny teknisk forskrift TEK 07, inklusiv tomt og avgifter. Tomten skal være ferdig opparbeidet med plen, beplantning og nødvendig asfaltering. Bidrag på kr ,- pr. boenhet til miljøgate skal også være innarbeidet. 3. Samlet investering skal ikke ha høyere netto kapitalkostnader enn at prosjektet framstår som selvfinansierende. Dette betyr at netto kapitalkostnader ikke skal være høyere enn at de kan finansieres med en husleie tilpasset prosjektets målgrupper. 4. Kommunestyret forutsetter at husbankens ordninger kan nyttes fullt ut, og at nødvendig finansiering godkjennes av fylkesmannen. Utredning: Etablering av omsorgsboliger på Tyristrand er en sak som har versert i 12 år uten å ha funnet sin løsning. Flere utviklingsprosjekter er planlagt på Tyristrand, og det er viktig at omsorgsboligene finner sin plass i dette, også for å sikre nødvendig framdrift i de ulike prosjekter. Boligsosial handlingsplan definerer behov både på kort og lang sikt for omsorgsboliger m/bemanning, og kommunestyret har tidligere pålagt rådmannen å arbeide videre med et prosjekt på Tyristrand. Det er ikke mange tomtealternativer disponible på Tyristrand, og lovverket i forhold til kommunale anskaffelser krever at det innhentes anbud på anskaffelser i denne størrelsesorden. Side 5 av 6

6 Sak 30/09 Rådmannens vurdering: En aktiv pensjonistforening på Tyristrand har engasjert seg sterkt i saken, og utøver et markant press for at dette nå realiseres. De har lansert et forslag om at det tidligere Herredshuset (som er definert som bevaringsverdig) benyttes som fellesareal og administrasjonslokaler og at resten av tomten bygges ut med omsorgsboliger. Dette forslaget vil bli vurdert i forhold til de anbud som kommer inne i anbudskonkurransen. Rådmannen anbefaler derfor at det gjennomføres en anbudskonkurranse for bygging av ti omsorgsboliger sentralt på Tyristrand. Anbudet bør omfatte ti boenheter, administrasjonslokaler og nødvendig fellesareale. Boligene skal leveres nøkkelferdig og i henhold til ny teknisk forskrift TEK 07, inklusiv tomt og avgifter. Tomten bør være ferdig opparbeidet med plen, beplantning og nødvendig asfaltering. Bidrag på kr ,- pr. boenhet til miljøgate på Tyristrand må også innarbeides. I henhold til tidligere kommunestyrevedtak skal samlet investering ikke ha høyere netto kapitalkostnader enn at prosjektet framstår som selvfinansierende. Kapitalkostnadene skal derfor ikke være høyere enn at de kan finansieres med en husleie tilpasset prosjektets målgruppe. Rådmannen vil sørge for at husbankens ordninger nyttes fullt ut, og at nødvendig finansiering godkjennes av fylkesmannen. Saksdokumenter: Ingen Ringerike kommune, Wenche Grinderud rådmann Saksbehandler (utøvende): Sveinung Homme Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING:

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Venke Strat Thorsen Dato: SAKSFRAMLEGG Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23436/2012 2012/2904 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Råd for funksjonshemmede 30.04.2012 12/5 Ruspolitisk råd 02.05.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere.

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere. Ringerike kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom,

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 17.10.2013 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Oppmøte ved NAV i Sjøgata.

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Oppmøte ved NAV i Sjøgata. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Oppmøte ved NAV i Sjøgata. Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.02.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.02.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 07.02.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

Rana kommune. Informasjon om Startlån,

Rana kommune. Informasjon om Startlån, Rana kommune Informasjon om Startlån, Hvorfor settes temaet på dagsordenen? Tidsaktuelt tema strategisk virkemiddel for kommunen. Stor vekst i utlån risiko. Trangere nåløye for boliglån. Finanstilsynets

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 31.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/08 08/12 REFERATER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/08 08/12 REFERATER Eva D. Husby Roy Mienna for Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 29.05.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling. Komiteens medlemmer

Verdal kommune Møteinnkalling. Komiteens medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Komiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: 3. etasje herredshuset, Herredshuset Dato: 05.06.2013 Tid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus : 22.03.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 16.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret i Torsken Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 22.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer