Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite"

Transkript

1 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: Møtested: Teknisk sektor møterom Tinghaugveien 14 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. Sakstittel 011/13 Spørsmål og informasjon 012/13 Føynland skole - rehabilitering amfi 013/13 Avslutning av prosjekt - Oserødmyra 3 ventilasjonsanlegg 014/13 Avslutning av prosjekt - Herstad skole - sikring av trapperekkverk 015/13 Avlutning av prosjekt - Borgheim skole takutbedring gymsal/sydfløy. 016/13 Avslutning av prosjekt - Bjønnesåsen BBS dørpumper og låsesystem 017/13 Avsluttning av prosjekt - anskaffelse av mobilt vanntåkeanlegg Informasjon: Statusorientering om fremtidig oljebruk i Nøtterøy kommune Ragnar Skau Nilsen utvalgsleder Side 1 av2

2 Side 2 av2

3 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/9473 Arkiv: FE- Saksbehandler: Anne Britt Larsen, Telefon: Eiendomsforvaltning Spørsmål og informasjon Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Spørsmål til spørretimen <skriv inn? her>

4 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/9459 Arkiv: FE- Saksbehandler: Jan-Erik Johansen, Telefon: Eiendomsforvaltning Føynland skole - rehabilitering amfi Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Rådmannens innstilling Det bevilges kr ,- inkl.mva til rehabilitering og oppgradering av utvendig amfi. Kostnadene dekkes av Rehabiliteringsplan 2013.

5 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Føynland skole - oversikt _basseng.pdf Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Oppgradering av utvendig amfi. Tredekke er i ferd med å gå i oppløsning. Innledning Amfiet ute på Føynland skole er en del av det daglige bruksområdet for skolen. Det er bygget opp med trapper rundt et nedsenket amfi. I den ene halvdelen, rundt amfiet, er det benyttet asfaltdekke og trapper i granittstein og i den andre er det benyttet evigvarende treverk i dekke og trapper. Skolen ble tatt i bruk i Tidligere benyttede områder innvendig i skolen vil bli brukt mer til skolens aktiviteter etter utbyggingen av skolen. Det betyr at arealene innenfor amfiet og utgangene til dette vil bli mer benyttet av SFO. Da må vi også etablere en mer renholdsvennlig løsning med metallskraperister ved inngangene. Tredekket er nå i ferd med å gå i oppløsning og må skiftes. For å få en mer holdbar og hensiktsmessig løsning vil vi oppgradere hele dekket med asfalt og trappetrinnene i granitt. Vi får da i tillegg mulighet å sikre bedre overflateavrenning ut fra vegg, i uteområdet. Vurderinger Det er innhentet tilbud fra anleggsgartner med rammeavtale. Arbeidet kan utføres i løpet av våren/sommeren d.å. Det foreslås å bevilge kr ,- til tiltaket. Vel 10 % usikkerhet er tatt med i beløpet. Konklusjon Det bevilges kr ,- inkl.mva til rehabilitering og oppgradering av utvendig amfi. Kostnadene dekkes av Rehabiliteringsplan 2013.

6 Bilder Page 1 of Kart Foto Hybrid Fjern markeringer

7 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/9466 Arkiv: FE- Saksbehandler: Anne Britt Larsen, Telefon: Eiendomsforvaltning Avslutning av prosjekt - Oserødmyra 3 ventilasjonsanlegg Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Rådmannens innstilling FBV-sak 020/12 Rehabiliteringsplan prioriterte saker 2012 Oserødmyra 3 ventilasjonsanlegg objekt er ferdig og kan avsluttes økonomisk Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr Merforbruket bevilges fra Rehabiliteringsplan 2012.

8 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Prosjektregnskap xls Kortversjon FBV-sak 020/12 vedr. Oserødmyra 3 Ventilasjonsanlegg objekt avsluttes i henhold til vedtak. Avslutningen gjelder kun den del av samlebevilgningen i FBV-sak 020/12. Innledning Ventilasjonsanlegget i Oserødmyra 3 fungerer ikke som det skal. Kanelnettet må skiftes ut og legges om. Agregatet har slitte lager som gir støy i felles oppholdsrom og leiligheter. I 12 leiligheter må det byttes ut kjøkkenhetter som er tilknyttet ventilasjonsanlegget. Viftene virket ikke og hettene er fulle av fett. Dette gir generell dårlig luftsirkulasjon i bofellesskapet. Betjeningen føler ubehag fordi det er liten sirkulasjon med defekte avtrekkssystemer. Det ble bevilget kr til prosjektet i FBV-sak 020/12. Firma med rammeavtale Ventilasjonskompetanse AS fikk arbeide med å sette i stand ventilasjonsanlegget. Bevilgning kr Forbruk Avvik kr Prosjektet er finansiert ved lån fra rammebevilgningen i Rehabiliteringsplan prioriterte saker 2012 og med mva-kompensasjon. Prosjektet hadde oppstart oktober 2012 Arbeidene ble påbegynt novmber 2012 Arbeidene ble avsluttet februar 2013 Budsjettavvik skyldes bygningstekniske løsninger. Det ble i FBV-sak 023/11 vedtatt utbygning av personalplass i Oserødmyra 3. Ventilasjonsanlegget i nybygget ble ikke tilknyttet eksisterende ventilasjon. Dette ble inkludert nå som gir nytt anlegg i hele bygget og som også kan gi et mer effektivt vedlikehold av anlegget. Konklusjon FBV-sak 020/12 Rehabiliteringsplan prioriterte saker 2012 vedrørende Oserødmyra 3 ventilasjonsanlegg objekt er ferdig og kan avsluttes økonomisk Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr Merforbruket bevilges fra Avviket skyldes bygningsteknisk løsning ved å tilknytte ventilasjonsanleggene sammen.

9 Regulert Prosjektregnskap Regnskap Regnskap Regnskap budsjett Samlet Oserødmyra 3 - ventilasjonsanlegg Byggetjenester og nybygg ,40 0, , Merverdiavgift utenfor mva-loven ,60 0, , Sum utgifter , Finansiering Bruk av lån ,40 0, , Overføring fra drift ,60 0, , Sum finansiering ,00 0, , Tinghaug, 16. april 2013 Karin Bosseng Rådgiver/Controller

10 Merforbruk (Negativt) Mindreforbruk (Positivt) ,00

11 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/9591 Arkiv: FE- Saksbehandler: Jan-Erik Johansen, Telefon: Eiendomsforvaltning Avslutning av prosjekt - Herstad skole - sikring av trapperekkverk Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Rådmannens innstilling Del av FBV-sak 009/13 - Rehabiliteringsplan 2013; Herstad skole - sikring av trapperekkverk med objektnummer er ferdig og kan avsluttes økonomisk. Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 8.074

12 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Prosjektregnskap xls Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Avslutningen gjelder objekt Herstad skole sikring av trapperekkverk. Del av samlebevilgningen i FBV-sak 009/13 Innledning Fra vedtaket i FBV-sak 009/13: Herstad skole sikring av trapperekkverk Rekkverket i begge trappeoppgangene er lavere enn forskriften beskriver. Kommunen er blitt bedt om å bedre situasjonen. Det monteres laminert glass på utsiden av rekkverket for å gjøre situasjonen tilfredsstillende. Beregnet kostnad kr ,-. Bevilgning: kr Forbruk: kr Avvik: -kr Prosjektet er finansiert ved lån fra rammebevilgningen i Rehabiliteringsplan 2013 og mvakompensasjon. Prosjektet hadde oppstart januar 2013 Arbeidene ble påbegynt januar 2013 Arbeidene ble avsluttet april 2013 I forbindelse med montering av glassene, så vi behovet for å også male rekkverkene. Dette kunne ikke estimeres helt korrekt. Dette og en liten ekstrakostnad på glassene førte til overskridelse av budsjettet. For spesifisering av regnskapet, se vedlagte prosjektregnskap. Konklusjon Del av FBV-sak 009/13 - Rehabiliteringsplan 2013; Herstad skole - sikring av trapperekkverk med objektnummer er ferdig og kan avsluttes økonomisk. Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 8.074

13 Regulert Prosjektregnskap Regnskap Regnskap Regnskap budsjett Samlet Herstad skole - trappe rekkverk Byggetjenester og nybygg 0, , , Merverdiavgift utenfor mva-loven 0, , , Sum utgifter 0, Finansiering Bruk av lån 0,00 0,00 0, Overføring fra drift 0,00 0,00 0, Sum finansiering 0,00 0,00 0, Tinghaug, 16. april 2013 Karin Bosseng Rådgiver/Controller

14 Merforbruk (Negativt) Mindreforbruk (Positivt) ,00

15 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/9624 Arkiv: FE- Saksbehandler: Jan-Erik Johansen, Telefon: Eiendomsforvaltning Avlutning av prosjekt - Borgheim skole takutbedring gymsal/sydfløy. Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Rådmannens innstilling Del av FBV-sak 020/12 - Rehabiliteringsplan 2012; Borgheim skole takutbedring gymsal/sydfløy med objektnummer er ferdig og kan avsluttes økonomisk. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr

16 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Prosjektregnskap xls Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Avslutningen gjelder objekt Borgheim skole takutbedring gymsal/sydfløy. Del av samlebevilgningen i FBV-sak 020/12 Innledning Fra vedtaket i FBV-sak 020/12: Borgheim ungdomsskole utbedre tak over gymsal/sydfløy Takbelegget er slitt og gammelt og i tillegg er det dårlig lufting av taket, slik at det danner seg store istapper. Dette er en fare for gående da det nå er anlagt fortau under på nedsiden av bygget. Det legges nytt undertakbelegg, lektes opp og legges platetak i stål, slik at luftingen også blir bedre. Takhatter for lufting i mønet etableres. Bevilgning: kr Forbruk: kr Avvik: kr Prosjektet er finansiert ved lån fra rammebevilgningen i rehabiliteringsplan 2012 og mvakompensasjon. Prosjektet hadde oppstart august Arbeidene ble påbegynt november Arbeidene ble avsluttet desember Opprinnelig var det tenkt at vi måtte skifte takbelegg, men arbeidet med å lufte taket ble enklere en først forutsatt. Skifting av takbelegg ble dermed utsatt til senere. Det er ikke rapportert problemer med istapper vinteren 2012/13 For spesifisering av regnskapet, se vedlagte prosjektregnskap. Konklusjon Del av FBV-sak 020/12 - Rehabiliteringsplan 2012; Borgheim skole takutbedring gymsal/sydfløy med objektnummer er ferdig og kan avsluttes økonomisk. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr

17 Regulert Prosjektregnskap Regnskap Regnskap Regnskap budsjett Samlet Borgheim unddomsskole - takutbedring gymsal Byggetjenester og nybygg 0, , , Merverdiavgift utenfor mva-loven 0, , , Sum utgifter 0, Finansiering Bruk av lån 0,00 0,00 0, Overføring fra drift 0,00 0,00 0, Sum finansiering 0,00 0,00 0, Tinghaug, 15. april 2013 Karin Bosseng Rådgiver/Controller

18 Merforbruk (Negativt) Mindreforbruk (Positivt) ,10

19 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/9036 Arkiv: FE- Saksbehandler: Jan Holm Hansen, Telefon: Eiendomsforvaltning Avslutning av prosjekt - Bjønnesåsen dørpumper og låssystem. Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Rådmannens innstilling FBV-Sak 020/12 vedrørende Bjønnesåsen BBS dørpumper og låssystemer med objektnummer er ferdig og kan avsluttes økonmisk. Prosjektet avsluttes i samsvar med kravene gitt av Statens Helsetilsyn for demente i institusjon. Prosjektet avsluttes med et mindre forbruk på kr

20 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Prosjektregnskap xls FBV vedtak 020/12 vedtak: Tilrettelegge for demente pasienter i institusjonslokaler. Pålegg fra Statens Helsetilsyn om bevegelsesfrihet for demente i institusjoner. Kortversjon. Det tilrettelegges for full bevegelsesfrihet for demente personer i Bjønnesåsen Bo- og behandlingshjem. Dette er i samsvar med hva Statens Helsetilsyn har påpekt. Det tilrettelegges for at alle dører som beboere bruker skal oppfylle kravene til kravene om at åpne/lukke funksjon ikke skal overstige 20 N. Seleksjon av hvilke dører gjøres i nært samarbeide med institusjonens ledelse. Innledning Tilrettelegge for demente pasienter i institusjonslokaler slik at de kan ferdes fritt selv om de er diagnostisert demente. Etter pålegg fra Statens Helsetilsyn om full bevegelsesfrihet for demente i institusjoner ble samtlige dører i institusjonen planmessig gjennomgått. Det ble utarbeidet en dørplan hvor de dørbevegelser som var ønsket på institusjonen ble nedtegnet. Det er tatt hensyn til åpne / lukkefunksjon ved at alle dørene er utstyrt med områderadar som gjør at døren stopper dersom person eller gjenstander står i åpningsfeltet for døren. Finansieringen for dette prosjektet hentes fra rehabiliteringsplan for Økonomisk budsjett: Bevilget Kr Forbruk Kr Avvik Kr Prosjektet er finansiert ved å ta midler fra rehabiliteringsplan for Prosjektet hadde oppstart 28. september 2011 Arbeidene ble påbegynt 10. april 2012 Arbeidene ble avsluttet 31. desember 2012 Prosjektet er utført i samsvar med krav gitt i Universell Utforming i institusjoner. De automatiske dørene er tilpasset med elektronisk radarovervåkning slik at vi skal unngå personskader. Det økonomiske avviket som viser et mindre forbruk som skyldes i all hovedsak at det underveis i prosjektet er søkt å forenkle installasjonsarbeider og at ledelsen ved institusjonen selv kom frem til at de ikke ønsket pumper på alle de dører det ble planlagt for. For spesifisering av regnskapet, se vedlagte prosjektregnskap. Merknad: Ved planlegging av fremtidige sykehjem er det viktig å beskrive ønsket dørkvalitet og ikke minst beskrive inn kraftige veggliv slik at tunge automatiske branndører ikke kan forflytte seg i veggkonstruksjonen. Konklusjon FBV-Sak 020/12 vedrørende Bjønnesåsen BBS dørpumper og låssystemer med objektnummer er ferdig og kan avsluttes økonomisk. Prosjektet avsluttes i samsvar med kravene gitt av Statens Helsetilsyn for demente i institusjon. Prosjektet avsluttes med et mindre forbruk på kr

21 Regulert Prosjektregnskap Regnskap Regnskap Regnskap budsjett Samlet Bjønnesåsen bbs - dørpumper og låsesystem Byggetjenester og nybygg ,40 0, , Internkjøp , , , Merverdiavgift utenfor mva-loven ,60 0, , Sum utgifter , , Finansiering Bruk av lån ,40 0, , Overføring fra drift ,60 0, , Sum finansiering ,00 0, , Tinghaug, 16. april 2013 Karin Bosseng Rådgiver/Controller

22 Merforbruk (Negativt) Mindreforbruk (Positivt) ,00

23 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/9027 Arkiv: FE-601, FA-M74 Saksbehandler: Jan Holm Hansen, Telefon: Eiendomsforvaltning Avsluttning av prosjekt - anskaffelse av mobilt vanntåkeanlegg Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Rådmannens innstilling FBV-Sak 0042/12 vedrørende anskaffelse av mobilt vanntåkeanlegg med objektnummer 8343 er ferdig og kan avsluttes økonomisk. Prosjektet avsluttes med et mindre forbruk på kr 3 843

24 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Prosjektregnskap 8343.xls FBV-042/12 Vedtak: Det bevilges kr ,- inklusive mva til innkjøp av vanntåkeanlegg til avbenyttelse for Helse og Sosial avdelingen i boliger som ikke tilrettelagt for pleiepasienter. Beløpet finansieres over Rehabiliteringsplan. Kortversjon FBV-042/12 Mobilt vanntåkeanlegg avsluttes i henhold til vedtak: Helse og Sosial enheten plikter å forebygge mot at sengeliggende pleiepasienter, som eksempelvis røyker eller på annen måte bruker flamme, ikke utsetter seg selv, andre personer og eiendom for brann. I de tilfeller hvor Helse og Sosial enheten har risikovurdert at en pasient i en kommunal bolig og/eller i en privat bolig kan utløse en brann må forebyggende tiltak iverksettes. For og imøtekomme disse kravene gjøres det innkjøp av 2 stk. mobile vanntåkeanlegg. Innledning Helse og Sosial enheten har bedt Eiendomsforvaltningen om å montere vanntåkeanlegg på div. adresser etter at ansvarlige for oppfølging av den enkelte pasient i Helse og Sosial enheten har utført en risikovurdering. Ved å disponere mobile vanntåkeanlegg kan Helse og Sosial enheten i langt større grad stå friere til å følge opp pasienter i ordinære kommunale eller privat boliger, selv om disse i utgangspunktet ikke er tilrettelagt for denne type av tilsyn. Vanntåkeanleggene vil driftes og installeres av Eiendomsforvaltningen. Utplasseringen vil helt og holdent bestemmes av Helse og Sosial enheten og vil skje gjennom skriftlig bestilling til Eiendomsforvaltningen. Kr ble bevilget til prosjektet i FBV-sak 042/12. Bevilgning kr Forbruk kr Avvik kr Prosjektet er finansiert ved lån fra rammebevilgningen i rehabiliteringsplan og mva-kompensasjon. Prosjektet hadde oppstart 1. april 2012 Arbeidene ble påbegynt 23. oktober 2012 Arbeidene ble avsluttet 3. desember 2012 Prosjektets hensikt Vanntåkeanlegge ble oppmontert for å dekke manglende brannsikkerhet i Hjemsengveien 15 frem til at sprinkelanlegget stod ferdig 1. mars Konklusjon FBV-Sak 0042/12 vedrørende anskaffelse av mobilt vanntåkeanlegg med objektnummer 8343 er ferdig og kan avsluttes økonomisk. Prosjektet avsluttes med et mindre forbruk på kr

25 Vedlegg 1 Prosjektregnskap Regulert Merforbruk (Negativt) Prosjektregnskap Regnskap Regnskap Regnskap budsjett Mindre forbruk Samlet (Positivt) 8343 Mobilt vanntåkeanlegg Inventar, utstyr og maskiner 0,00 0,00 0, Byggetjenester og nybygg ,40 0, , Merverdiavgift utenfor mva-loven ,60 0, , Sum utgifter ,00 0, ,00 Finansiering Bruk av lån ,40 0, , Overføring fra drift ,60 0, , Sum finansiering ,00 0, , Tinghaug, 11. april 2013 Karin Bosseng Rådgiver/Controller

26 Regulert Merforbruk (Negativt) Prosjektregnskap Regnskap Regnskap Regnskap budsjett Mindreforbruk Samlet (Positivt) 8343 Mobilt vanntåkeanlegg Inventar, utstyr og maskiner 0,00 0,00 0, Byggetjenester og nybygg ,40 0, , Internkjøp 0, , , Merverdiavgift utenfor mva-loven ,60 0, , Sum utgifter , , ,00 Finansiering Bruk av lån ,40 0, , Overføring fra drift ,60 0, , Sum finansiering ,00 0, , Tinghaug, 12. april 2013 Karin Bosseng Rådgiver/Controller

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 11.06.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 10.09.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 09.10.2012 Møtested: Teknisk sektor møterom Tinghaugvn 14 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 14.11.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER: Kl 09.00 10.00 Orientering om Dalane Lokalmedisinske

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Ark.: D13 &46 Lnr.: 1392/09 Arkivsaksnr.: 09/148-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Vedlegg: - KRD`s brev til kommunene

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Formanskapssalen Dato: 27.10.2010 Tidspunkt: 09:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20.

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Formanskapssalen Dato: 27.10.2010 Tidspunkt: 09:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formanskapssalen Dato: 27.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Møtet starter med behandling av sakene på saklista. Ca. kl. 11.00 starter arbeidsmøte

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/630 BUDSJETTREGULERING 2008

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/630 BUDSJETTREGULERING 2008 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 20.05.2008 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Forvaltningsrevisjon Utført av Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Formål: - Vurdere prosessen rundt investeringene i Sør-Aurdalsheimen Område: Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Kommune: Sør-Aurdal Adresse:

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 29. april 2013 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune 30.03.2011 RAPPORT 2/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 04.05.2006 kl. 09.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer