Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite"

Transkript

1 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: Møtested: Teknisk møterom Tinghaugveien 14 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. Sakstittel 001/13 Spørsmål og informasjon 002/13 Avslutte - Føynland bhg Skifte ut sandfangkum og rør 003/13 Avslutning økonomisk Hjemsengveien 17- Rehabilitering av avløpsrør 004/13 Oserød barnehage - oppgradering himlinger og div. HMS-tiltak - Avsluttning 005/13 Avslutning av sak Hårkollhallen - rehabilitering lys i hallen, renholdssentral og vinduer kafeteria 006/13 Avslutning av sak Berganveien 66 - Nybygging etter brann 007/13 Nye Bjønnes sykehjem - Valg av entreprenør og endring av budsjett Ragnar Skau Nilsen utvalgsleder Side 1 av2

2 Side 2 av2

3 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/2558 Arkiv: FE- Saksbehandler: Anne Britt Larsen, Telefon: Eiendomsforvaltning Spørsmål og informasjon Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Spørsmål til spørretimen <skriv inn? her>

4 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/929 Arkiv: FE- Saksbehandler: Fritz Rye-Andersen, Telefon: Eiendomsforvaltning Avslutte - Føynland bhg Skifte ut sandfangkum og rør Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Rådmannens innstilling Prosjektet med objektnr som del av Rehabiliteringsplan prioriterte saker 2012 avsluttes økonomisk med et mindreforbruk på kr som føres tilbake til rehabiliteringsplanen.

5 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Saksmal ferdigmelding Føy bh drenering.doc Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Delavsluttning FBV-020/12 Føynland barnehage Skifte ut sandfangkum og rør. Innledning FBV-020/12 Rehabiliteringsplan prioriterte saker Objekt Føynland barnehage Skifte ut sandfangkum og rør. Vedtak: Det bevilges kr ,- til investeringer av kommunale bygg i 2012 i henhold til sammenstillingen i saksutredningen. Pengene bevilges fra Rehabiliteringsplanen. Kr ,- er satt av til Objekt Føynland barnehage. Faktagrunnlag Uteområdene på Føynland barnehage fylles med vann når det er mye nedbør. Sandfangkummene og rør er underdimesjonert. Dette er flere ganger tømt og spylt, men dette må utbedres på en mer permanent basis. Det var også et inntrekk av fuktighet i eltavle og en vegg i kjøkkenet. Dette er nå utbedret og ferdigstilt. Vurderinger Avsluttningsregnskap, objektnr : Bevilget Kr Prosjekt timer EF Kr Fadum grave entrepenør Kr Tenvik Takst og Byggservice Kr Sum ink mva Kr Avvik Kr Konklusjon Prosjektet med objektnr som del av Rehabiliteringsplan prioriterte saker 2012 avsluttes økonomisk med et mindreforbruk på kr som føres tilbake til rehabiliteringsplanen. Årsaken til mindreforbruket var stor usikkerhet rundt hva man fant i bakken, når dette graves opp. Var også usikkerhet rundt hvor stort inntrekket var i kjøkkenet.

6 Nøtterøy kommune Eiendomsforvaltningen Ferdigmelding Dato: Sted: Nøtterøy Bygginformasjon Objektnummer 5140 Bygg navn Føynland bh Adresse Drenering uteområde Saks nr.:020/12 Møtedato: del av samlesak Fadum setter opp i lista (jeg ringte ) gir beskjed når de kan starte. Leif Andresen på DA kan stille som kjentmann ( ) Del av samlesak i FBV 2012 Leverandør informasjon ao:86219 Leverandør Egil Fadum Tenvik takst Adresse Kontaktperson John Fadum Trond Edvartsen Telefonnummer E-post Garanti Økonomi: ,- Faktura nr. Sum Prosjekt timer (EF) 4536,00 Fadum ,00 Tenvik takst ,00 Sum ,00 Differanse 91734,00 Underskrift Fritz Rye-Andersen Navn: Heidi Camilla Svendsen Opprettet :43 Sist skrevet ut :37 Postadresse: Postboks 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy Telefon: Bank: Besøksadresse: Kirkeveien 213, 3140 Nøtterøy Telefaks: Org.nr.: E-post: Internet: W:\websak-db01 notteroy\websak_notteroy\abl\303100_1_p.doc Side 1 av 1

7 Å Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/2214 Arkiv: FE-, GBR- Saksbehandler: Anne Britt Larsen, Telefon: Eiendomsforvaltning Avslutning økonomisk Hjemsengveien 17- Rehabilitering av avløpsrør Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Rådmannens innstilling Prosjekt med objektnummer Hjemsengveien 17 Rehabilitering av avløpsrør vedtatt i FBV sak 041/12 avsluttes økonomisk. Prosjektet har et mindre forbruk på kr Beløpet føres tilbake til Rehabiliteringsplan

8 Dokumentoversikt: Kortversjon Hjemsengveien 17 er et bygg i 3 etasjer byggeår 1966 BTA 1563 m2 med 16 omsorgsleiligheter fordelt på andre og tredje etasje. I underetasjen er det felles oppholdsrom/stue, kjøkken og kontorer. To av leilighetene i 3.etasje hadde store problemer med avløpet fra badet. Toaletter kunne ikke brukes fordi avløpsrørene var tette og avløpsvann rant ned i underetasjen og ut i taket/himlingen i fellesrom/stue, kjøkken. Leilighetene ble fraflyttet avløpsrørene ble rehabiltert Innledning Vaktmestertjenesten ble varslet av tjenestestedet. Det rant vann fra himlingen i taket ned i underetasjen,fellesrom/stue. Takplater ble fjernet for å lokalisere hvor vannet kom i fra. Det viste seg at det rant vann fra himlingen i taket når beboerne i to av leilighetene i 3.etg. spylte ned i toalettet. Leilighetene ble fraflyttet fordi toalettene ikke kunne brukes. KLP forsikring ble kontaktet for å få registrert eventuelle vann-/avløpsskader i Hjemsengveien 17. KLP forsikring har bedt om en rapport fra firma Nytt rør som kan danne grunnlaget for at Nøtterøy kommune får dekket kostnadene fra KLP forsikring med et fradrag på kr som er kommunens egenandel på bygningsskader. Avløpsrørene fra leilighetene har flere ganger blitt staket opp og spylt. Avløpsrørene tetter seg bl.a. fordi rørene er av støpejern og er lettere utsatt for rustangrep, rørene gror igjen og rørveggende får en sprekklignende dannelse hvor avløpsvannet trenger igjennom og finner seg vei ut av rørgangene og ut i bygningen Dette ble påvist ved bruk av kamera for å sjekking tilstanden på avløpsrøren. Eiendomsforvaltningen tok kontakt med rørleggerfirma med rammeavtale. De henviste videre til firma Nytt rør som kunne rehabilitere avløpsrørene. Det ble inngått en kontrakt med firma og det ble gitt en produktgaranti på 30 år. Produktet som ble brukt er en instituformforing/strømpe (plastrør) som blir tredd ned i avløpene fra toaletter og ut i septik tank. Avløpsrørene ble glatte og tette på innsiden. Det ble kjørt trykkprøving etter at arbeidene var ferdige. Toalettene kunne igjen tas i bruk og beboerne flyttet tilbake. Bevilget kr Byggetjenester/ Prosjektkostnader Totalt mindre forbruk kr Mindre forbruk skyldes besparelse på prosjektkostnadene. Konklusjon Prosjekt med objektnummer Hjemsengveien 17 Rehabilitering av avløpsrør vedtatt i FBV sak 041/12 avsluttes økonomisk. Prosjektet har et mindre forbruk på kr Beløpet føres tilbake til Rehabiliteringsplan.

9 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/797 Arkiv: FE- Saksbehandler: Fritz Rye-Andersen, Telefon: Eiendomsforvaltning Oserød barnehage - oppgradering himlinger og div. HMS-tiltak - Avsluttning Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Rådmannens innstilling FBV-017/11 Oserød barnehage oppgradering himlinger og div.hms-tiltak med objektnr:519001, avsluttes økonomisk med et mindreforbruk på kr ,00 som tilbakeføres til rehabiliteringsplanen.

10 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Saksmal ferdigmelding Oserød bh HMS.doc Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Avsluttning: FBV-017/11 Oserød barnehage oppgradering himlinger og HMS tiltak Innledning FBV Vedtak: Det bevilges inntil kr ink mva. til oppgradering av himlinger, vindu, armatur og varmekabler ved Oserød barnehage. Tiltakene belastes rehabilteringsplanen Faktagrunnlag Miljørettet helsevern satte HMS krav i Oserød barnehage som er etterkommet. Prosjektet er avsluttet og ferdigstilt. Vurderinger Avsluttningsregnskap, objektnr : Bevilget Kr Vaktservice Kr Sandås Bygg Kr PET Kr Sum ink mva Kr Avvik Kr Konklusjon Prosjekt med objektnr: avsluttes økonomisk med et mindreforbruk på kr Det var vanskelig å forutse totalkostnad når sak ble skrevet, derfor denne usikkerheten i forhold til beløp. Saken er også skrevet og utført av forvalter som har sluttet. Mindreforbruket føres tilbake til rehabiliteringsplanen.

11 Nøtterøy kommune Eiendomsforvaltningen Ferdigmelding Dato: Sted: Nøtterøy Bygginformasjon Objektnummer 5190 Bygg navn Oserød bh Adresse Oserød bh oppgradering himlinger og Saks nr.: 017/11 Møtedato: HMS tiltak Overtatt sak fra annen forvalter har kun ført siste faktura og avslutning Det er ikke ført timer internt på denne saken. Leverandør informasjon Leverandør Sandås bygg as Vaktservice - PET Adresse Kontaktperson Telefonnummer E-post Garanti Økonomi ,- Faktura nr. Sum Vaktservice lås ny dør ,00 Sandås bygg as - Lydhimlinger ,00 Sandås bygg - Rømningsvindu ,00 PET Varmekabler kjøkkeninngang ,00 Sum ,00 Differanse 62281,00 Underskrift Fritz Rye-Andersen Navn: Heidi Camilla Svendsen Opprettet :49 Sist skrevet ut :37 Postadresse: Postboks 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy Telefon: Bank: Besøksadresse: Kirkeveien 213, 3140 Nøtterøy Telefaks: Org.nr.: E-post: Internet: W:\websak-db01 notteroy\websak_notteroy\abl\303101_1_p.doc Side 1 av 1

12 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/805 Arkiv: FE- Saksbehandler: Jan-Erik Johansen, Telefon: Eiendomsforvaltning Avslutning av sak Hårkollhallen - rehabilitering lys i hallen, renholdssentral og vinduer kafeteria Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Rådmannens innstilling Objekt , Hårkollhallen - rehabilitering lys i hallen, ny renholdssentral og vinduer kafeteria avsluttes og belastes kto Rehabiliteringsplan tiltak idrettshaller.

13 Kortversjon Det foreslås å delavslutte saken for den delen av arbeidet som omhandler rehabilitering av lys i hallen. Av øvrige arbeider som var tilknyttet saken opprinnelig, foreslås det at: -Ny renholdssentral legges over til seinere samlesak om budsjett for Ombygging av fellesområdet tas med i arbeidet med ombygging av dagsenteret Innledning FBV behandlet saken om rehabilitering av hallen i sak 017/12. Det foreslås å delavslutte saken for den delen av arbeidet som omhandler rehabilitering av lys i hallen. Begrunnelsen for dette er at det under sakens gang har vært diskusjoner med Kulturdepartementet v/idrettsavdlingen om bruk av LED-lys i idrettshaller. Departementet har ikke godkjent søknaden om spillemidler, og har vært avventende ift. bruk av LED-lys. Det er gitt åpning for at vi kan sende en særskilt søknad om spillemidler, da dette er banebrytende for denne type lys i flerbrukshaller. Arbeidet er fullført da det var akutt behov for utskifting av lyset i hallen. Det var ikke mulig å skakke deler til anlegget. Det vil bli sendt inn rapport til KUD med måleresultater av bl.a. oppnådd lysstyrke og individuelle bruksmuligheter. Vi vil da legge ved særskilt dokumentasjon som viser at resultatet samsvarer med beregnet lysfordeling og tilfredsstiller ønsket standard. Medgått til LED-belysning er som følger: Bevilget Byggtjenester LED-lamper Mva Prosjektkostnader (EF internt) Total kostnad Mindreforbruk Av øvrige arbeider som var tilknyttet saken opprinnelig, foreslås det at: -Ny renholdssentral legges over til seinere samlesak om budsjett for Ombygging av fellesområdet tas med i arbeidet med ombygging av dagsenteret. Vurderinger Arbeidet belastes kto Rehabiliteringsplan tiltak idrettshaller. Det sendes nytt brev til Kulturdepartenmentet, der det søkes om spillemidler for delfinansiering av kostnadene. Konklusjon Objekt , Hårkollhallen - rehabilitering lys i hallen, ny renholdssentral og vinduer kafeteria avsluttes og belastes kto Rehabiliteringsplan tiltak idrettshaller.

14 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/1106 Arkiv: GBR-30/34 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen, Telefon: Eiendomsforvaltning Avslutning av sak Berganveien 66 - Nybygging etter brann Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Rådmannens innstilling Objekt Berganveien 66 nybygging, og objekt Berganveien 66 felles avløpsledning avsluttes. Delvis forsikringsdekning er utbetalt. Det bevilges midler til øvrig finansiering fra Boligfornyingsprogrammet. Restdekning fra forsikringsselskapet og tilskudd fra Husbanken tilbakeføres til Boligfornyingsprogrammet.

15 Kortversjon FBV behandlet saken nybygging av bolig og etablering av nytt avløpsanlegg i sak 046/10. Det foreslås å avslutte saken. Endelig finansiering avgjøres ved utbetaling av forsikringsdekning og tilskudd fra Husbanken. Innledning Fast å bygge og vedlikeholdskomite behandlet nybygging i sak 046/10. Vedtak var som følger: Det bygges en ny bolig i Berganveien 66 til erstatning for den som brant. Total kostnad til oppføring vil beløpe seg til ca. kr Byggingen og oppfylling av myndighetskrav i forbindelse med dette finansieres delvis av forsikring og ved lån og tilskudd fra Husbanken. Boligen ble ferdigstilt og innflyttet mai Endelig overtakelse og økonomisk avslutning er nå fullført. Endelig finansiering av kostnadene er ikke klarlagt. I tillegg til boligen var det også en betydelig kostnad tilknyttet kravet om nytt avløpsanlegg. Disse kostnadene ble høyere enn estimert i den opprinnelige saksforberedelsene. Det er fradragsrett for mva. til avløpsanlegget, fordi dette senere kan overtas av vann- og avløpsseksjonen som et offentlig anlegg. Det gis ikke mva.avgifts-kompensasjon for boligen. Det er ført selvstendige regnskap for de to prosjektene, men begge føres inn i totalregnskapet for nybyggingen. Avløpsanlegget er oppdimensjonert noe for å kunne ta av for avløp fra felt B1, Veumåsen. Avtalen om deling av kostnader til dette er ikke endelig avklart, men det er utarbeidet et forslag til deling 60/40 Nøtterøy kommune/utbygger. Anlegget er ikke overdradd til vann- og avløpsseksjonen som kommunalt anlegg. Totale kostnader ble som følger: Berganveien 66 - bolig Avgifter, gebyrer, lisenser mv Byggetjenester og nybygg Materialer til nybygg Konsulenttjenester Prosjektkostnader (EF) Totalt, inkl. mva Berganveien 66 kommunal del avløpsanlegg Byggetjenester og nybygg Konsulenttjenester Prosjektkostnader (EF) Totalt, ekskl. mva Total utgift for prosjektet Overskridelsen skyldes delvis krav om bl.a. plassering, som ble utløst av byggesøknaden; ca og at kostnadene med nytt avløpsanlegg ble høyere enn estimert på forhånd; ca

16 Kostnaden med etablering av avløpsanlegg, vil delvis kunne finansieres av forsikringen. Dette var ikke medtatt det opprinnelige forsikrinsskjønnet. Beløpet er ikke avklart. Tilskudd fra husbanken gis som 20 % tilskudd av resterende kostnad. Restbeløpet finansieres ved lån. Foreløpig finansiering av prosjektet er som følger: Forsikringsdekning, bekreftet beløp: ca (foreløpig utbetalt ) Lånefinansiering via Boligfornyingsprogrammet: ca Endelig forsikringsdekning, evt. tilleggsdekning og tilskudd fra Husbanken tilbakeføres til Boligfornyingsprogrammet. Konklusjon Objekt Berganveien 66 nybygging, og objekt Berganveien 66 felles avløpsledning avsluttes. Delvis forsikringsdekning er utbetalt. Det bevilges midler til øvrig finansiering fra Boligfornyingsprogrammet. Restdekning fra forsikringsselskapet og tilskudd fra Husbanken tilbakeføres til Boligfornyingsprogrammet.

17 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/1393 Arkiv: FE-614, FA-H22 Saksbehandler: Erik Wefring, Telefon: Eiendomsforvaltning Nye Bjønnes sykehjem - Valg av entreprenør og endring av budsjett Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg /13 Kommunestyret Rådmannens innstilling 1. Veidekke Entreprenør AS velges som entreprenør for utbygging av nye Bjønnes sykehjem. 2. Sykehjemmet bygges innenfor en arealramme på 6934 m 2 BTA. 3. Budsjettet økes til kr. 230,9 millioner kroner. Merkostnaden i forhold til tidligere avsatt ramme på kr. 16,5 millioner kroner innarbeides i økonomiplanen for 2014.

18 Kortversjon Kommunestyret vedtok den å bygge et nytt sykehjem med 78 plasser på tomten nedenfor Bjønnesåsen bo og behandlingssenter. Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise med forutgående prekvalifisering av inntil 5 entreprenører. Av de prekvalifiserte er det fire som har valgt å levere anbud på Bjønnes sykehjem. Alle anbudene har en god kvalitet og virker gjennomarbeidet. Evaluering av anbudene har vært basert på tildelingskriteriene i anbudsgrunnlaget. Det er benyttet en poengskala fra 1 til 10, der 10 er best. Videre er de vektet i forhold til pris, bygning, vedlikehold, levetid, driftseffektivitet og helsefaglig perspektiv. Innkomne anbud ligger prismessig over opprinnelig investeringsramme. Likeledes har ingen av anbyderene klart å imøtekomme arealkravet på 6600 m 2. Grunnen til dette er de krav som skal oppfylles. Nærmest er Vålebygg. Anbudene varierer fra 6700 til 6934 m 2. Det firmaet som, etter en samlet evaluering, kommer best ut er Veidekke entreprenør AS. Innledning Kommunestyret vedtok den å bygge et nytt sykehjem med 78 plasser på tomten nedenfor Bjønnesåsen bo og behandlingssenter med en arealramme på 6600 m 2. På bakgrunn av dette ble det utarbeidet et skisseprosjekt og rom og funksjonsprogram. Rom og funksjonsprogrammet samt skisseprosjekt ble vedtatt av formannskapet Reguleringsplan for området ble vedtatt av kommunestyret Evaluering av innkomne anbud har vært utført av en gruppe sammensatt av involverte funksjoner. Dvs. teknisk drift, bruker og EF-bygningsmessig. Totalt 8 personer. I tillegg har hver funksjon innhentet råd og kommentarer innenfor sitt fagfelt og hatt egne møte for gjennomgang av prosjektene. Det ble avholdt presentasjon av anbudene 9 og 10.jan Her fikk anbydere anledning til å presentere sitt prosjekt og utdype den løsning de har tilbudt. Alle medlemmer fra evalueringsgruppen deltok på dette. Etter møte hadde hvert fagfelt sin oppsummering, før man gjorde en felles avsluttende gjennomgang. Det har vært et godt samarbeid i gruppen og synspunkter fra alle fagfelt har blitt godt ivaretatt. Vurderinger Alle anbud har god kvalitet og vurderes som gjennomarbeidet. Anbudene tilfredstiller de krav som er stilt i konkurransegrunnlaget, rom og funksjonsprogrammet og teknisk beskrivelse. Evaluering Det er benyttet en skala fra 1 til 10 i evaluering av anbudene, hvorav 10 er best. Evalueringen er foretatt i henhold til anbudsgrunnlaget der det var satt opp tre tildelingskriterier som har hatt sin vekting. Tildelingskriterene er som følger: Pris : 40% Bygning, vedlikehold og levetid : 30% Helsefaglig drift og brukervennlighet : 30%

19 Hvert kriterium har hatt tilhørende underpunkter som har gitt grunnlag for vektingen. Punkter som er vesentlige for den fremtidige bruken og driften av sykehjemmet. I forhold til kriteriet bygning har forslagene vært vurdert ut fra tre underkriterier: (i) utforming av bygget og uteareal, (ii) arkitektur/ estetikk og (iii) livsløpskostnad. Forhold som er vurdert er trafikale forhold, vedlikehold av bygningsmassen, løsning av tekniske forhold som varme og ventilasjon, uteområder, levetid og levetidskostnader, kvalitet utover krav etc. Kriteriet helsefaglig drift og brukervennlighet har fire underkategorier: (i) driftseffektivitet, (ii) utforming av bogrupper og avdelinger, (iii) plassering av sentrale funksjoner og (iv) utearealer. Det helsefaglige har hatt fokus på at bygget skal driftes enkelt og ikke være ressurskrevende i form av personale. Gode skjermede utearealer for beboer er også vektlagt. Det nye sykehjemmet blir liggende i umiddelbar nærhet til det eksisterende Bjønnesåsen sykehjem. Det medfører at muligheten for samdrift er et vesentlig moment. Beboernes mulighet for å ta seg frem i bygget og i de omkringliggende områder har også vært vurdert. Plassering av sentrale funsjoner som kantine, mottakskjøkken og ofte benyttede rom har vært viktig. Det har ved gjennomgang av de ulike anbud kommet frem forskjellige kvaliteter ved alle løsningene. Det som umiddelbart er synlig ved de fire anbudene er orienteringen av bygget. Tre anbydere har valgt å legge bygget med boavdelingene mot syd, mens den fjerde har valgt å orientere bygget motsatt vei. På det tekniske er det lite som skiller anbudene. Det fremgår også av nedenstående tabell. Helsefaglige sett er det et større skille. For bruker har det vært vesentlig å ha korte gangavstander, god mulighet for samdrift med eksisterende sykehjem, samtidig som beboerne er ivaretatt med skjermede utearealer og vandremuligheter. Plassering av skyllerom og kjøkken har bl.a. betydning for ressursbruken. Uten en sentral plassering, vil disse ofte benyttede rom medføre økt behov for personale. Dette innvirker igjen på økonomien. Flere personale betyr dyrere drift. De evaluerte tilbudene gir ulike utslag med hensyn til blant annet driftseffektivitet for helsetjenesten. Tabellen under gjenspeiler denne vurderingen. Bjønnes sykehjem - sammendrag av tildelingskriterier Samlet poeng sum Poeng, vektet: Kriterium Vålebygg Veidekke Hent W & K Pris, 40% 40,00 34,00 34,60 34,36 Bygning, vedlikehold og levetid- 30% 27,05 27,66 28,89 30,00 Helsefaglig - 30% 21,98 30,00 24,09 25,47 Sum 89,03 91,66 87,58 89,83 Rekkefølge: Høyeste score er oppnådd av Veidekke Entreprenør AS. Økonomi Det er i økonomiplan avsatt en totalramme på kr. 214,4 millioner. 121,4 mill. er bevilget til prosjektet og 93,0 mill. kr. er satt av i økonomiplanen for I det opprinnelige budsjettet var bygging av sykehjemmet inklusive utenhusanlegg beregnet til 186,0 mill. kroner inkl. mva. I tillegg var det avsatt til prosjektadministrasjon, planlegging, prosjektering, anbud, byggeledelse, grunnvarme, inventar, infrastruktur, kunsterrisk utsmykking etc. Frem til i dag er medgått kr. 4,15 mill. av rammen.

20 Det valgte prosjekt har en tilbudssum på kr ,-inkl.mva. I tillegg må det avsettes midler til ulike kostnadselementer som anbudskostnader, byggeledelse, prosjektledelse, inventar, grunnerverv, kunsterisk utsmykking, anleggsbidrag trafo, teknisk tilpasning eks. bygg etc. Disse kostnadene er beregnet til 13,1 mill. kr. inkl. mva. Selv om prosjektet gjennomføres som en totalentreprise må det påregnes uforutsette kostnader. I slike prosjekter er det normalt å avsette ca 5 %. Rådmannen foreslår å avsette 8,0 mill til uforutsett som utgjør ca 3,7 % av de beregnede kostnadene. En uforutsett post vil kunne dekke forhold som uforutsette grunnarbeider, ledninger, veilys, tilpasninger til eksist bygg, eventuelle tilpasninger internt i det nye bygget for å optimalisere driften, prisstigning etc. Totalkostnadene blir med dette: Forbruk pr. dato: 4,15 mill Kontraktssum totalentrepreprise 205,65 mill Diverse spesifiserte kostnader: 13,10 mill Uforutsett 8,00 mill Totalt: 230,90 mill Dette er kr. 16,5 mill. kr over dagens investeringsramme på 214,4 mill kr. Tidligere avsatt/ bevilget totalramme ble kalkulert i 2010 og har ikke tatt hensyn til den prisstigning som har vært i perioden frem til bygging i Tar man hensyn til den og økt areal i forhold til arealramme, ser man at byggepris er innenfor det en må regne som normalt for denne type bygg. Dette underbygges ved at det er nokså sammenfallende priser fra tre av entreprenørene. Det er samtidig klart at ingen av de tilbudte prosjekter er innenfor det som tidligere er stipulert verken for arealramme eller pris. Tilbudssummen er fast i byggeperioden. Dvs. at evt. prisstigning skal være innbakt i anbudet, forutsatt at prosjektet igangsettes i henhold til tilbudsspesifikasjonene. Det fjerner noe usikkerhet i forhold til budsjett. Fremdrift Vedståelsesfrist for anbudene er satt til som er 120 dager fra Innen den dato må det være en skriftlig bestilling eller kontrakt med entreprenør. Byggestart vil da kunne være ca Forutsatt kontrakt innen denne tid vil da bygget kunne stå ferdig i løpet av januar Veidekke entreprenør har avsatt 510 dager byggetid i fremdriftsplan. Konklusjon Etter en samlet vurdering av alle tildelingskriterier, er det Veidekke entreprenør AS som anses å ha det økonomisk mest fordelaktige tilbudet for Nøtterøy kommune. Rådmannen anbefaler derfor at Veidekke entreprenør AS velges som entreprenør for utbygging av Bjønnes sykehjem. Arealrammen økes fra 6600 kvm. til 6934 kvm. Rådmannen anbefaler at merkostnaden på kr. 16,5 mill. kroner innarbeides i økonomiplanen for 2014.

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 11.06.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 05.02.2013 Møtested: Teknisk møterom Tinghaugveien 14 Møtetid: kl: 09:00 11:00 Fastemedlemmer: KRF: Ragnar Skau Nilsen, H:

Detaljer

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 10.09.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007 I~1 I~( F? ~I!II~II Buskerud Kommunerevisjon IKS Unntatt offentlighet ifølge off. loven 4 Rapport Desember 2007 Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune 30.03.2011 RAPPORT 2/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 06.02.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 29. april 2013 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 07.05.2008 Kl 18:00 på Glitra Etter møtet, ca kl 19:15, vil utvalget få en orientering fra følgende kommunale virksomheter: * Barneverntjenesten

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

Bygging av Sauherad Bygdeheim

Bygging av Sauherad Bygdeheim Bygging av Sauherad Bygdeheim (korrigert rapport) - Sauherad kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 722 005 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Problemstillinger...5

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 12.03.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Forvaltningsrevisjon Utført av Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Formål: - Vurdere prosessen rundt investeringene i Sør-Aurdalsheimen Område: Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Kommune: Sør-Aurdal Adresse:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Møtet starter med behandling av sakene på saklista. Ca. kl. 11.00 starter arbeidsmøte

Detaljer