Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox"

Transkript

1 Den norske modell for realkompetansevurdering Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox

2 Utdanningssystemet i Norge Obligatorisk grunnskole10 år. Skolestart 6 år Videregående skole 3 år (Vg skole er både studiekompetanse og yrkesutdanning) Alle videregående skoler må tilby både studiekompetanse og yrkesutdanning. Ingen spesialskoler som rendyrker kun en utdanning Grunnskole + videregående skole = grunnopplæring

3 Utdanningssystemet i Norge Hovedvekten av skolene eies og drives av det offentlige (kommuner + fylkeskommuner) Fylkeskommunene får årlige statlige overføringer til å drifte pålagte oppgaver Fylkeskommunene prioriterer innenfor rammen av økonomi Fylkeskommunene har ansvaret for egne innbyggere

4

5 Et lite historisk tilbakeblikk Situasjonen for voksne i 1999 Ungdommen hadde fått lovfestet rett til videregående opplæring Resultat: færre voksne i videregående opplæring Mange nye fagutdanninger - særlig innen kvinnedominerte yrker Resultat: økt ønske fra voksne, særlig kvinner, om å få formalisert sin kompetanse Utfordringer på den politiske dagsorden øke kompetansen hos befolkningen bedre voksnes rettigheter og muligheter for videregående opplæring

6 Real kompetanse Kompetansereformen Finansiering av livsopphold og skatteregler Folkeopplysning og demokratisk deltakelse Kompetanseutviklingsprogrammet Forskning og utvikling Utdanningspermisjon Rett til grunnskoleopplæring Realkompetanse Høgre utdanning Mellomnivået Rett til videregående opplæring 3

7 Kompetansereformen Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP) mill kr, 453 prosjekter, ca personer Realkompetanseprosjektet (RKP) mill kr, 50 prosjekter Grunnskoleprosjektet Motivasjon, veiledning og informasjon (MOVI) Modellprosjektet ( ) Utdanningspermisjon Utredning av finansieringsordninger

8 Realkompetanseprosjektet i tall Fylkeskommunene Alle (19) fylkene deltok med å etablere en fylkeskommunal organisering 14 prosjekter på utvikling av metoder og verktøy Arbeidslivet 10 prosjekter på utvikling av dokumentasjonsordninger og verktøy 3 sektor 7 prosjekter på utvikling av dokumentasjonsordninger og verktøy

9 Resultater Lovfestet rett for voksne til gratis videregående opplæring Etablert et system for dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse Alle fylkeskommunene har en organisering for vurdering av realkompetanse og et tilbud om opplæring Tendensen til færre voksne i opplæring er snudd Anerkjennelse av realkompetanse

10 Innholdet i voksnes rettigheter Voksne over 25 år som tidligere ikke har fullført videregående opplæring, har rett til dette Voksne skal til vanlig få tilbud om den opplæringen de selv ønsker Opplæringen skal bygge på den enkeltes realkompetanse og være individuelt tilpasset Rett til å fullføre Gratis opplæring Rett til kompetansebevis også hvis hensikten med realkompetansevurdering ikke er videre opplæring Personer uten rett kan få realkompetansevurdering hvis de er henvist fra kommune, trygdeetat, aetat

11 Suksesskriterier Trepartsamarbeid Offentlige myndigheter Arbeidsgiverorganisasjoner Arbeidstakerorganisasjoner Lovforankring Nasjonale økonomiske midler Felles nasjonal koordinering Kunnskap og informasjon

12 Vox sin rolle i utviklingen av det norske systemet Nettverksmøter med fylkeskommunene Opplæringsprogram for fagkonsulentene Kartlegging og dokumentasjon av arbeidet i fylkeskommunene Informasjon og erfaringsspredning Utviklingsprosjekter

13 Situasjonen i Norge i dag Voksnes deltakelse i formell opplæring 2008 Grunnskoleopplæring Ca deltakere, ca 60 % kvinner, 70 % minoritetsspråklige Videregående opplæring Ca deltakere ( nye hvert år) Ca 30 % generell studiekompetanse Ca 70 % yrkesfag, hvorav 42 % helse- og sosialfag Ca 70 % kvinner Ca 36 % år. 27 % år

14 Utfordringer Øke deltakelsen i videregående opplæring (Frafallet i videregående opplæring er større enn antallet voksne som gjennom videregående opplæring) Øke kjennskapen til rettigheter og muligheter Få flere voksne til å benytte seg opplæringstilbud Øke motivasjonen for kompetanseheving Nå fram til de som har størst behov for økt kompetanse Bedre samspill mellom utdanningssektoren og arbeidslivet Bedre finansieringsmuligheter

15 Situasjonen i Norge i dag Fremskriving av etterspørsel etter arbeidskraft

16 Situasjonen i Norge i dag Grunnleggende ferdigheter Ca 25 % av innbyggerne i Norge har for svake grunnleggende ferdigheter (lese, skrive, regne, ikt) Mismatch mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse innen flere fagfelt Mangler personer innen helse- og omsorg Mangler ingeniører og realister Svak gjennomføring i videregående opplæring 69 % fullfører videregående opplæring (56 % yrkesfag, 82 % studiekompetanse)

17 Situasjonen i Norge i dag Kompetansekrav i arbeidslivet Vox-barometeret 2008 (Undersøkelse hos 981 bedriftsledere) 92 % opplever økte kompetansekrav til de ansatte 70 % ser behov for kompetanseutvikling og etter- og videreutdanning 25 % greier å gjennomføre den opplæringen det er behov for

18 Hovedutfordring Hvordan heve kompetansenivået i den norske befolkningen på en slik måte at vi kan møte framtidas kompetansebehov?

19 Stortingsmelding (juni 2009) Kompetanse for framtida Se på samspillet mellom utdanningssystemet og arbeidslivet Øke relevansen og kvaliteten i opplæringen og redusere frafallet Møte skiftende og uforutsigbare behov i arbeidsmarkedet Legge grunnlag for å utvikle strategier som kan bidra til å øke tilførsel av kompetent arbeidskraft

20

21 Noen Vox-prosjekter Realkompetanse i praksis Kartlegging av hvordan realkompetanse blir tatt hensyn til i opplæringstilbudet i 5 fylkeskommuner Liten grad av individuell tilrettelegging Svak forståelse av hensikten med realkompetansevurdering og tilrettelagt opplæring

22 Noen Vox-prosjekter forts. Modeller for organisering og tilrettelegging av opplæring for voksne 2007 Utvikle og prøve ut modeller for tilpasset opplæring Utvikle og prøve ut organiseringsformer som stimulerer fagmiljø og kvalitetssikrer arbeidet Beregning av gevinster på tilrettelagt opplæring Bedret strukturering av opplæringstilbudet Bedret individuell tilrettelegging Opplæringskontrakter og individuell opplæringsplan

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Innstillingen til utvalget for fag- og yrkesopplæringen Høring

Innstillingen til utvalget for fag- og yrkesopplæringen Høring Postboks 8783 Youngstorget 0028 OSLO Besøksadresse: Møllergt. 20 Tlf: 23 06 13 62, Fax: 23 06 13 83 E-post: skolenes@skolenes.no Org.nr.970 533 362 Bankgiro: 9001 06 00119 Postgiro: 0807 2364628 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring Utdanning fra barnehage til voksenopplæring Innhold Utdanning i Norge 5 Barnehage 8 Grunnskole 9 Videregående opplæring 11 Fagskoleutdanning 13 Høyere utdanning 14 Utdanning og opplæring for voksne 16

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Vilkår for læring i kommunene

Vilkår for læring i kommunene Tove Mogstad Aspøy Heidi Nicolaisen Torgeir Nyen Vilkår for læring i kommunene En kartlegging av fire arbeidsfelt Tove Mogstad Aspøy, Heidi Nicolaisen og Torgeir Nyen Vilkår for læring i kommunene En

Detaljer

"kompetanse vokser ikke på trær, men kan plukkes"

kompetanse vokser ikke på trær, men kan plukkes "kompetanse vokser ikke på trær, men kan plukkes" Informasjonshefte om Kompetansereformen INNHOLD Forord Definisjoner knyttet til skole og utdanning Utdanningspermisjon Økonomi studielån arbeidsgiver tariffavtale/særavtale

Detaljer

asghar ali Etter- og videreutdanning for fremtiden

asghar ali Etter- og videreutdanning for fremtiden asghar ali Etter- og videreutdanning for fremtiden en rapport fra EL & IT Forbundet asghar ali Etter- og videreutdanning for fremtiden en rapport fra EL & IT Forbundet 2 EL & IT FORBUNDET 2008 EL & IT

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet

Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet IMDi - Kompetanseløftet for nye bosettingskommuner, 04./05. Februar 2015 Karsten Schroeder, seniorrådgiver

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Representantforslag nr. 53

Representantforslag nr. 53 Representantforslag nr. 53 (2008 2009) fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse M. Schmidt Dokument nr. 8:53 (2008 2009) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv

Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv Rapport utarbeidet av arbeidsgruppe i LO september 2011 Innhold 1. Forord. Hvorfor trenger vi veiledning om muligheter i jobb og utdanning? s. 3 2.

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn kommune, Oppegård kommune, Ski kommune og Ås kommune.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer