Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis"

Transkript

1 Stortingsmelding 13 Utdanning for velferd Samspill i praksis Er helse og sosial tatt like godt vare på? Sett fra et fagskoleperspektiv. Aud Larsen Leder i NUFHS

2 Stortingsmeldingen favner: Helsetjenestene, Kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten Sosialtjenestene Barnevernstjenstene NAV-tjenestene (Arbeid og trygd) Familievern og krisesentre

3 Noen satsingsområder: Samhandlingskompetanse Breddeforståelse Helhetsforståelse Utviklingskompetanse Etisk bevissthet Vurderingsevne Kommunikasjonsevne

4 Noen punkter i meldingen: Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse. Brukerne stiller også økte krav til medarbeiderne innen helse- og velferdstjenestene. De må ha høy etisk bevissthet og vurderingsevne og kommunisere godt og forståelig med klienter, pasienter og pårørende. Det er behov for medarbeidere med evne til å kommunisere og samarbeide på tvers av nivåer og sektorer. Tilgang til kompetent arbeidskraft er avgjørende for å opprettholde offentlige velferdstjenester av høy kvalitet. Hvor er barnehage og grunnskole?

5 Tall hentet fra meldingen: NAV- kontorene har ingen krav til formell utdanning, men 70% har høyere utdanning, hovedsakelig med humanistiske fag. Barnevern, familievern og krisesentre har ca. 62% ansatte med høyere utdanning, ca. 5% med vgs HS, og ca 30% med annen vgs eller lavere utdanning. Helse- og omsorgstjenesten har ca. 38% ufaglærte ansatt, ca. 32% helsefagarbeidere, 16% sykepleiere, og resten av andre høgskolegrupper som leger, ergoterapeuter, sosionomer osv. (ca årsverk nesten uten fagutdanning)

6 Kompetanse som svar på utfordringene: Systematisk og tett kontakt mellom utdanningssektoren og arbeidslivet er en forutsetning for at arbeidslivets behov fanges opp og ivaretas. Tettere kontakt med arbeidslivet vil også kunne gjøre utdanningene mer attraktive og påvirke de unges utdanningsvalg. Dette er også et arbeidsgiveransvar? Fritt utdanningsvalg, er det lurt?

7 Hvilken kompetanse skal til for å løse utfordringene: Ingen utdanning vil kunne ivareta alle NAV-kontorenes kompetansebehov, men det trekkes frem noen områder: Kunnskap om arbeidsmarkedet og arbeidsliv Veilednings- og oppfølgingskompetanse Systemkunnskap Juridisk kunnskap IKT kompetanse Tilfredsstiller dagens utdanningstilbud dette? Alle helse- og velferdstjenestene trenger å styrke den formelle kompetansen -- Grunnkompetanse for de ufaglærte -- Kompetanseheving/spesialisering for de eksisterende ansatte

8 Hvilke utdanninger finnes, og hvilke er det behov for? Utdanninger på videregående skoles nivå Savner vi et tilbud innen sosialfag? Fag Avlagte prøver Ikke bestått Ikke bestått % Bestått Helsefagarbeider Ambulanse Barne- og ungdomsarbeider Totalt , (Kilde: Utdrag fra St. meld. 13, Kap. 7) Hvordan rekruttere flere til å bli fagarbeidere? Høy stryk-% og høyt frafall, gir liten arbeidskompetanse?

9 Hvilke utdanninger finnes, og hvilke er det behov for? Utdanninger på fagskolenivå Gir spisskompetanse for folk i arbeid. Eksistensen av relevante videreutdanninger er viktig for å rekruttere og beholde personell Skal gi en spisskompetanse etter videregående skole Utdanningstilbud Studenter 11/12 Utdanningstilbud Studenter 11/12 Barsel- og barnepleie 127 Miljøarbeid innen rus 143 Kreftomsorg og lindrende pleie 278 Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelser Rehabilitering 189 Helseadministrasjon 50 Eldreomsorg 239 Psykisk helsearbeid 719 Veiledning 8 Andre 148 Totalt (Kilde: St. meld. 13, Kap. 8) 75

10 Hvilke utdanninger finnes, og hvilke er det behov for? Utdanninger på høgskolenivå Hvor blir de av de Grunnutdanninger Inntatt Bestått Ikke bestått % som ikke består? Sykepleierutdanningen (Statlige høgskoler) Vernepleierutdanningen (statlige høgskoler) ( ) ( ) (Kilde: DBH 2011) Ville de som faller ut av høgskolestudier blitt dyktige fagarbeidere?

11 Vil et sømløst utdanningssystem løse utfordringene? Noen forslag nevnt i meldingen i forhold til VGS: 1) Få på plass nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering 2) Vurdere kravene som ligger til grunn for praksiskandidatordningen 3) Vurdere retten til påbygging til generell studiekompetanse for personer med fullført fagutdanning 4) Gjennomføre forsøk med Y-vei tilbud for kandidater med yrkesfaglig helse- og sosialfag Punkt 3 og 4 vil vel ikke gi flere helse/velferdsarbeidere, men bare flytte de?

12 Vil et sømløst utdanningssystem løse utfordringene? Noen forslag nevnt i meldingen i forhold til fagskoleutdanning: 1) Markedsføre fagskoleutdanning tydeligere som en karrierevei for helsefagarbeidere. 2) Videreutvikle fagskolesektoren som spesialiseringsarena i tråd med kompetansebehovene i tjenestene. 3) Iverksette forsøk med helse- og sosialfaglig fagskoleutdanning basert på annen videregående opplæring enn fagbrev og yrkeskompetanse innen helse- og sosialfag Kan ikke fagskole også være en karrierevei for andre VGS utdanninger til velferdstjenesten? Kan fagskoleutdanning også gi grunnutdanning?

13 Vil et sømløst utdanningssystem løse utfordringene? Noen forslag nevnt i meldingen i forhold til høgskoleutdanning: 1) Videreutvikle hovedmodellen for de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene i høyere utdanning basert på brede grunnutdanninger, 2) Sette i gang et arbeid for å utvikle felles innhold i alle de helse- og sosialfaglige grunnutdanningene. Kan man forvente at hele befolkningene skal ha utdanning på bachelor eller masternivå? Kan felles grunnutdanninger dekke arbeidslivets behov innen både helse- og sosial?

14 Noen utfordringer sett med mine øyne : Hvordan er befolkningens syn på kort, lang eller mellomlang utdanning. Endre rådgivningstjenesten i grunn- og videregående skole. Dimensjonere VGS etter hvor det er behov for arbeidskraft Vurdere et eget programområde innen sosialarbeid. Vurdere om innsatsfaktorer er avgjørende for kvaliteten og gjennomstrømning i all utdanning. Øke fokus på bemanning i operativ tjeneste, møte mellom menneske og fagperson. Vurdere dimensjonering mellom utdanningstilbud i forhold til arbeidslivets behov og gjennomstrømming på normert tid. Tørre ta diskusjonen om hvordan få rett kompetanse til rett oppgave. Det finnes sikkert tusen utfordringer til.

15 Takk for oppmerksomheten!

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk 1 Dette er Venstres tiltak for å forbedre barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Her foreslår vi tiltak for hver enkelt del av utdanningsløpet,

Detaljer

Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland. Kompetanse i kommunene

Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland. Kompetanse i kommunene Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland Kompetanse i kommunene Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland Kompetanse i kommunene Fafo-rapport 2013:51 Fafo 2013 ISBN 978-82-324-0066-9

Detaljer

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for rekruttering og kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge

Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge Fagskoleutdanning et uforløst potensial Med utgangspunkt i det fremskrevne kompetansebehovet for arbeidstakere med fagutdanning og kortere

Detaljer

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

HELSE- OG OPPVEKSTFAG HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1... 4 AMBULANSEARBEIDER... 5 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER... 6 HELSEFAGARBEIDER... 7 ORTOPEDITEKNIKER... 8 Å VÆRE LÆRLING... 9 APOTEKTEKNIKER...10 FOTTERAPEUT...11 HELSESEKRETÆR...12

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID

Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID 1 Riktige tiltak på riktig nivå til rett tid God habilitering og rehabilitering for funksjonshemmede og kronisk

Detaljer

NOU 1991:4. side 1 av 14. Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver

NOU 1991:4. side 1 av 14. Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver Veien videre til studie- og yrkeskompetanse for alle Blegen, Kari Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Oppnevnt 1989-07-14

Detaljer

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Kunnskapsdepartementet (KD) Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 10.04.2015 Vår ref: Tormod Skjerve/ 15-10545 Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Vi viser til brev fra

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Per Olaf Aamodt og Sveinung Skule Rapport 50/2013 Videregående opplæring

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

HISTORISK UTVIKLING OG FREMTIDIG BEHOV FOR PERSONELL I HELSE BERGEN. VEDLEGG til Kompetansestrategi for Helse Bergen 2015-2030

HISTORISK UTVIKLING OG FREMTIDIG BEHOV FOR PERSONELL I HELSE BERGEN. VEDLEGG til Kompetansestrategi for Helse Bergen 2015-2030 HISTORISK UTVIKLING OG FREMTIDIG BEHOV FOR PERSONELL I HELSE BERGEN VEDLEGG til Kompetansestrategi for Helse Bergen 2015-2030 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Det nasjonale bildet... 3 Helse Bergen

Detaljer

Kreative Fag Arbeidsgiver

Kreative Fag Arbeidsgiver Hva er Fagskole? Her er noe av det man kan studere på en fagskole: Bygg og nnlegg Dine Muligheter Reiseliv Maritime Fag og Offshore Elektro 3D og Multimediedesign IKT Hva er en fagskole? En er en kort

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten Oslo kommune Utdanningsetaten Sterilforsyning i helsetjenesten Sterilforsyning i helse Bakgrunn og overordnet mål: Med forbehold om godkjenning av studietilbud vil Fagskolen Oslo Akershus tilby fagskoleutdanning

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER YRKESRETTET HØYERE UTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK ERFARING YRKESSTOLTHET UTFORDRINGER MULIGHETER OMSTILLINGER ETTERSPURT LEDEROPPGAVER 1 Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? En undersøkelse av elever og lærlinger i Helse- og sosialfag

Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? En undersøkelse av elever og lærlinger i Helse- og sosialfag Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? En undersøkelse av elever og lærlinger i Helse- og sosialfag Håkon Høst, Hilde Karlsen, Asgeir Skålholt og Elisabeth Hovdhaugen Rapport 30/2012 Yrkesfagutdanning

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og bli kvalifisert til arbeidslivet. http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=49290

Detaljer