Forholdet mellom utdanning og arbeidskarrierer i pleie og omsorg; kan fagskolen spille en rolle? Helse og omsorgskonferanse Bergen 7.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forholdet mellom utdanning og arbeidskarrierer i pleie og omsorg; kan fagskolen spille en rolle? Helse og omsorgskonferanse Bergen 7."

Transkript

1 Forholdet mellom utdanning og arbeidskarrierer i pleie og omsorg; kan fagskolen spille en rolle? Helse og omsorgskonferanse Bergen 7. mars

2 Foredragets grunnlag Forskning på utdanning og rekruttering til pleie og omsorg gjennom en årrekke Evalueringer av statlige utdanningsreformer og rekrutteringspolitikk Utarbeidelse av kunnskapsstatus om rekruttering og utdanning i de andre nordiske land

3 SSB: Sykepleiere, leger og helsefagarbeider fram mot Balanse mellom tilgang og etterspørsel: Årsverk Sykepleiere Leger Helsefagarbeidere Tema for presentasjonen 3

4 De frivillige kvinners innsats Langt inn på 1900 tallet var en stor del av pleie og omsorgsarbeidet frivillig arbeid 3 av 4 norske kvinner tok del i frivillige organisasjoner der omsorg for andre sto i sentrum

5 Sykepleierutdanningen: for sykehus De første sykepleierutdanningene ble etablert på siste halvdel av 1800 tallet. Sykepleiernes første misjon var åoverta sykehuspleien fra almuens kvinner Pleie og omsorgssektoren som helhet fortsatt dominert av ufaglærte

6 Hjelpepleierutdanningen; barn av den Evangske modernisering I 1963 ble hjelpepleierutdanningen etablert. Hensikten var ikke minst ågi de mange ufaglærte kvinner i sykehus og pleiehjem en viss utdanning Utdanningen ble en suksess. Tusenvis av kvinner i alle aldre søkte seg til utdanningen Utdanningen var viktig både for modernisering av helsevesenet, utdanningssystemet og kvinnene

7 1980: Hjelpepleierutdanningen inkluderes i felles utdanningssystem Fra åha vært en frittstående utdanning knyttet til arbeidsfeltet, ble hjelpepleierutdanningen fra 1980 inkludert i den utvidete enhetsskolen (gymnasnivå) Utdanningen beholdt imidlertid sitt særpreg og sin dominans av voksne elever. Den var på 1980 tallet den mest populære av de kvinnedominerte utdanningene

8 1994: Hjelpepleierutdanningen blir en ren ungdomsutdanning Gjennom Reform 94 ble hjelpepleierutdanningen en ren ungdomsutdanning. Voksenopplæringene legges ned. Videreutdanningene i hjelpleie også. Planen var også legge ned fagskolene Forsøket på å ordne dette feltet på samme måte som allmennfag eller studiespesialisering mislykkes totalt.

9 Aldersfordelt søkning og inntak i hjelpepleierutdanning1988 og 2000 Alle søkere åringer Søkere Inntatte Søkere Inntatte

10 Aldersfordeling nyutdannede hjelpepleiere og omsorgsarbeidere år år år år 51-

11 Kunnskapsløftet Helsearbeiderfaget erstatter hjelpepleierutdanningen og omsorgsarbeiderfaget Læretid erstatter Vg3 i skole for hjelpepleiere Innholdsmessig nærmere hjelpepleieren Storsatsing på ungdomsrekruttering gjennom Aksjon Helsefagarbeider Beskjedent mål: 1500 læreplasser av et rekrutteringsbehov på

12 Hva ble resultatet? Antall elever (grunnskolekullet 2006) økte: fra til sammen 1536 på Vk1 omsorgsfag og hjelpepleie året før til 1645 på Vg2 Helsearbeiderfag På Vg3 lære helsearbeiderfag var det høsten 2008 imidlertid bare 548 igjen, mot 864 på Vk2 omsorgsfag og hjelpepleie Mens rundt 70 prosent av elevene gikk videre til i det tidligere Vk2 hjelpepleie, var det bare 33 prosent som gikk videre til Vg3 helsearbeiderfag 12

13 Helsearbeiderfaget gir færre utdannede Langt lavere fullføringsprosent i helsearbeiderfaget enn i hjelpepleien Flere av hjelpepleierne tok påbygging etter fagutdannelsen Ungdommene som tar utdanningen er mer fornøyd enn gjennomsnittet i fagopplæringen Likevel vil de videre Lekkasjeundersøkelsen: hvorfor går så mange inn i Helse og sosial, mens det er så få som fullfører og tar i bruk fagutdanningen? Hypoteser: Karrieremuligheter, profesjonsdominans, skoletradisjon Endres i topp-/bunntekst 13

14 Rekruttering og utdanning til pleie og omsorg en sentral politisk sak i Norge Kompetanseløftet 2015, satte som mål å rekruttere 2500 nye fagutdannede pr. år i perioden Sammen med en årlig avgang av faglærte fra sektoren på ca 10 %, dvs , innebærer det en årlig rekruttering på til pleie og omsorg En moderat behovsframskrivning fram til 2050 innebærer at den årlige veksten i personell må være like sterk også fra 2009 til 2050, dvs Når antall sysselsatte etter hvert dobles vil det også doble rekrutteringsbehovet for å dekke avgangen fra sektoren, til pr. år

15 Realistisk at 2 av 3 jenter velger omsorg? Personellplanleggingen har i stor grad vært basert på utdanningsplanlegging, som igjen har vært basert på ungdomskull 90 prosent av de som rekrutteres er jenter. Et årskull er om lag jenter. Allerede nå er vi i en situasjon hvor behovet for nye pleiere tilsvarer 40 prosent av årskullet med jenter Når sektoren vokser vil dette øke til 2 av 3

16 De fleste nyansatte er ufaglærte Ingen fag Videre Høyskole Universitets Totalt 2009 utdanning gående utdanning utdanning 2009 utdanning Ingen fagutdanning Videregående utdanning Høyskoleutdanning Universitetsutdanning Ikke hovedstilling i Totalt Endres i topp-/bunntekst 16

17 Utdanningsnivå etter fylke Endres i topp-/bunntekst 17

18 Hvor kommer innvandrerne fra? Endres i topp-/bunntekst 18

19 Utdannede hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere

20 Liten økning i antall utdannede sykepleiere Sykepleierutdanning: søkning inntak utdannede (opptatte tre år tidligere) 2006: 3580 (4633) 2007: 3587 (4339) 2008: 3339 (4597) 2009: 3373 (4436) Hvor mye kan vi øke kapasiteten uten at studiet synker i status? Er det hensiktsmessig? Endres i topp-/bunntekst 20

21 Alternative rekrutteringsbaner Urealistisk å dekke pleie og omsorgssektorens behov for personell gjennom å rekruttere ungdom gjennom utdanningssystemet Hva er alternativene? Voksne Innvandring Menn

22 Voksentradisjonen 80 prosent av de nyutdannede hjelpepleiere og omsorgsarbeidere er voksne, stort sett rekruttert fra de ufaglærte. Gjennomsnittsalderen for sykepleiere er økende; 1 av 3 over 30 år når de starter

23 Mye tradisjonelt men også endring Kvinner Voksne Distrikt Deltid Ungdom går forbi Mer utdanning fra før Mange går også videre til høyere utdanning Lengre deltid Innvandring

24 Hva kan fagskolen bidra med? Rekrutteringen nedenfra vil fortsatt være viktigst Sørge for utdanningstilbud nær arbeidsfeltet Utvikle nye karrieremuligheter for helsefagarbeidere Vil også på sikt kunne styrke ungdomsrekrutteringen

25 Hva kan gjøre fagskoleutdanning attraktivt? Finansiering Fullført fagskoleutdanning må utgjøre en forskjell i arbeidsfeltet Kan ikke vedtas Profesjonsbarrierer

Helsefagarbeiderutdanning for voksne

Helsefagarbeiderutdanning for voksne RAPPORT 25/2010 Helsefagarbeiderutdanning for voksne Håkon Høst Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport 25/2010 ISBN 978-82-7218-692-9

Detaljer

Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? En undersøkelse av elever og lærlinger i Helse- og sosialfag

Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? En undersøkelse av elever og lærlinger i Helse- og sosialfag Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? En undersøkelse av elever og lærlinger i Helse- og sosialfag Håkon Høst, Hilde Karlsen, Asgeir Skålholt og Elisabeth Hovdhaugen Rapport 30/2012 Yrkesfagutdanning

Detaljer

Rokkansenteret. Hvem pleier de gamle i Oslo? Om hjelpepleiernes og helsefagarbeidernes posisjon i pleie- og omsorgstjenestene i hovedstaden

Rokkansenteret. Hvem pleier de gamle i Oslo? Om hjelpepleiernes og helsefagarbeidernes posisjon i pleie- og omsorgstjenestene i hovedstaden Hvem pleier de gamle i Oslo? Om hjelpepleiernes og helsefagarbeidernes posisjon i pleie- og omsorgstjenestene i hovedstaden Anne Homme Håkon Høst Rokkansenteret stein rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier

Detaljer

Kompetansemåling eller voksenutdanning i pleie- og omsorgsfagene?

Kompetansemåling eller voksenutdanning i pleie- og omsorgsfagene? Kompetansemåling eller voksenutdanning i pleie- og omsorgsfagene? Underveisrapport fra en studie av pleie- og omsorgsutdanningene H ÅKON H ØST S TEIN R OKKAN SENTER FOR FLERFAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER UNIFOB

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering?

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Håkon Høst 25.09.2013 I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Rådgivernes dager, Bodø 25.09.2013 Ett blikk: Norsk fag- og yrkesopplæring som suksesshistorie Skole-

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

1. Innledning. 2. Hovedresultater

1. Innledning. 2. Hovedresultater 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2024. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Fra teori. til praksis

Fra teori. til praksis M o d e l l e r f o r s a m a r b e i d m e l l o m u t d a n n i n g s i n s t i t u s j o n e r o g a r b e i d s l i v Fra teori til praksis Forord Denne samlingen av modeller for ulike samarbeidsformer

Detaljer

Tilstandsrapport 2008

Tilstandsrapport 2008 Tilstandsrapport 28 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 28 3 Innhold Innledning 5 Demografi og økonomiske nøkkeltall 6 Barnehage 17 Grunnskole 28 Pleie- og omsorg 38 Barnevern 46 Sosialtjenesten

Detaljer

Tilbudsstruktur og gjennomføring i videregående opplæring

Tilbudsstruktur og gjennomføring i videregående opplæring Tilbudsstruktur og gjennomføring i videregående opplæring RAPPORT 40/2008 Delrapport I Evaluering av Kunnskapsløftet Mari Wigum Frøseth, Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst og Nils Vibe NIFU STEP Norsk institutt

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn kommune, Oppegård kommune, Ski kommune og Ås kommune.

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Åsmund Hermansen. Pleie- og omsorgssektoren i de nordiske land

Åsmund Hermansen. Pleie- og omsorgssektoren i de nordiske land Åsmund Hermansen Pleie- og omsorgssektoren i de nordiske land Åsmund Hermansen Pleie- og omsorgssektoren i de nordiske land Fafo-notat 2011:12 Fafo 2011 ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord... 4 1 Organisering

Detaljer

LÆRINGSLIVET NHOs Årskonferanse 2014

LÆRINGSLIVET NHOs Årskonferanse 2014 LÆRINGSLIVET NHOs Årskonferanse 2014 LÆRINGSLIVET NHOS ÅRSKONFERANSE 2014 Læringslivet 2 3 LÆRINGSLIVET NHOS ÅRSK ONFE RA NSE 20 14 4 Sammendrag Vi lærer gjennom hele hele livet livet; ; i utdanning, på

Detaljer

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver // Arbeidsmarkedete fram mot 2030 noen perspektiver Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver AV: JORUNN FURUBERG, ANNE-CATHRINE GRAMBO OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG Mange forhold ved samfunnsutviklingen

Detaljer

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Per Olaf Aamodt og Sveinung Skule Rapport 50/2013 Videregående opplæring

Detaljer

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler RAPPORT 18/2008 En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler Ellen Brandt NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor

Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor ARBEIDSNOTAT 30/2005 Terje Næss Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor En konsekvensanalyse for perioden 2002-2020 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Inger Texmon og Nils Martin Stølen Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030 Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2008

Inger Texmon og Nils Martin Stølen Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030 Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2008 Rapporter 2009/9 Inger Texmon og Nils Martin Stølen Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030 Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2008 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge Økonomiske analyser 2/2008 Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Lasse Sigbjørn Stambøl Klart flere menn enn kvinner er selvstendig

Detaljer

Hovedtall for utdanning

Hovedtall for utdanning Utdanning 29 Mona Raabe, SSB Innledning Utdanningssystemet i Norge omfatter alle sektorer fra barnehage til høyere utdanning. En stor andel av befolkningen i de aktuelle aldersgruppene er innenfor utdanningssystemet.

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Utdanning 2011 Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Liv Anne Støren, NIFU 6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Hvordan er situasjonen

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer