:15 QuestBack eksport - NUFHS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "09.06.2010 13:15 QuestBack eksport - NUFHS"

Transkript

1 NUFHS Publisert fra til respondenter (24 unike) 1. Er dere en privat eller offentlig tilbyder av fagskoleutdanning? 1 Privat 41,7 % 10 2 Offentlig 58,3 % 14 Total 24 1

2 2. Funksjonen til den som besvarer spørsmålene (kryss av) 1 Rektor 20,8 % 5 2 Studieansvarlig 29,2 % 7 3 Administrativt ansvarlig 33,3 % 8 4 Lærer 4,2 % 1 5 Annet, spesifiser her 12,5 % 3 Total 24 Daglig leder Daglig leder Avdelingsleder 2

3 Er tilbyder/utdanningsinstitusjon kjent med NUFHS? DEL 1: Tilbyders kjennskap til Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag (NUFHS) 1 Ja 86,4 % 19 2 Nei 13,6 % 3 Total 22 3

4 Er tilbyder/utdanningsinstitusjon kjent med mandatet til NUFHS? 1 Ja 66,7 % 16 2 Nei 33,3 % 8 Total 24 4

5 Hvis svarene på spørsmål 1.1 og 1.2 var ja: Hvordan fikk dere informasjon om NUFHS/mandatet til NUFHS? 1 På 30,0 % 6 2 På konferanse i regi av NUFHS 40,0 % 8 3 På annen konferanse 40,0 % 8 4 Fagskolebrosjyre 10,0 % 2 5 Rådgiver/karriereveileder i regionen 0,0 % 0 6 Av arbeidsgiver 20,0 % 4 7 Av kollegaer 5,0 % 1 8 Av annen fagskoletilbyder 5,0 % 1 9 Av forbund/organisasjon 5,0 % 1 10 På annen måte, spesifiser her 10,0 % 2 Total 20 Regionsleder i Folkeuniversitetet Nordland En av våre ansatte er vara i NUFHS. Gjennom dette vervet har vi god kjennskap til NUFHS 5

6 Er tilbyder/utdanningsinstitusjon kjent med de 11 foreliggende anbefalte planene for fagskoleutdanning som er publisert av Helsedirektoratet (tidligere Sosial- og helsedirektoratet)? DEL 2: Tilbyders kjennskap til anbefalinger fra NUFHS 1 Ja 91,3 % 21 2 Nei 8,7 % 2 Total 23 6

7 For hver av fagskoleutdanningene (som for tiden tilbys hos dere), i hvor stor grad benytter dere de anbefalte planene ved utvikling av deres egne studieplaner: Alternativer N 1 Administrasjon 9 2 Barsel/barnepleie 9 3 Eldreomsorg 21 4 Kreftomsorg og lindrende pleie 17 5 Miljøarbeid innen rus 9 6 Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse 8 7 Psykisk helsearbeid 20 8 Rehabilitering 14 9 Spesialrenhold i helsetjenesten 6 10 Tverrfaglig miljøarbeid 6 11 Veiledning 8 7

8 For hver av fagskoleutdanningene (som for tiden tilbys hos dere), i hvor stor grad benytter dere de anbefalte planene ved utvikling av deres egne studieplaner: - Administrasjon 1 Svært stor grad 22,2 % 2 2 Stor grad 44,4 % 4 3 Liten grad 0,0 % 0 4 Benytter ikke 33,3 % 3 Total 9 8

9 For hver av fagskoleutdanningene (som for tiden tilbys hos dere), i hvor stor grad benytter dere de anbefalte planene ved utvikling av deres egne studieplaner: - Barsel/barnepleie 1 Svært stor grad 33,3 % 3 2 Stor grad 22,2 % 2 3 Liten grad 0,0 % 0 4 Benytter ikke 44,4 % 4 Total 9 9

10 For hver av fagskoleutdanningene (som for tiden tilbys hos dere), i hvor stor grad benytter dere de anbefalte planene ved utvikling av deres egne studieplaner: - Eldreomsorg 1 Svært stor grad 66,7 % 14 2 Stor grad 28,6 % 6 3 Liten grad 0,0 % 0 4 Benytter ikke 4,8 % 1 Total 21 10

11 For hver av fagskoleutdanningene (som for tiden tilbys hos dere), i hvor stor grad benytter dere de anbefalte planene ved utvikling av deres egne studieplaner: - Kreftomsorg og lindrende pleie 1 Svært stor grad 52,9 % 9 2 Stor grad 17,6 % 3 3 Liten grad 0,0 % 0 4 Benytter ikke 29,4 % 5 Total 17 11

12 For hver av fagskoleutdanningene (som for tiden tilbys hos dere), i hvor stor grad benytter dere de anbefalte planene ved utvikling av deres egne studieplaner: - Miljøarbeid innen rus 1 Svært stor grad 33,3 % 3 2 Stor grad 22,2 % 2 3 Liten grad 0,0 % 0 4 Benytter ikke 44,4 % 4 Total 9 12

13 For hver av fagskoleutdanningene (som for tiden tilbys hos dere), i hvor stor grad benytter dere de anbefalte planene ved utvikling av deres egne studieplaner: - Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse 1 Svært stor grad 37,5 % 3 2 Stor grad 0,0 % 0 3 Liten grad 0,0 % 0 4 Benytter ikke 62,5 % 5 Total 8 13

14 For hver av fagskoleutdanningene (som for tiden tilbys hos dere), i hvor stor grad benytter dere de anbefalte planene ved utvikling av deres egne studieplaner: - Psykisk helsearbeid 1 Svært stor grad 55,0 % 11 2 Stor grad 35,0 % 7 3 Liten grad 0,0 % 0 4 Benytter ikke 10,0 % 2 Total 20 14

15 For hver av fagskoleutdanningene (som for tiden tilbys hos dere), i hvor stor grad benytter dere de anbefalte planene ved utvikling av deres egne studieplaner: - Rehabilitering 1 Svært stor grad 42,9 % 6 2 Stor grad 21,4 % 3 3 Liten grad 0,0 % 0 4 Benytter ikke 35,7 % 5 Total 14 15

16 For hver av fagskoleutdanningene (som for tiden tilbys hos dere), i hvor stor grad benytter dere de anbefalte planene ved utvikling av deres egne studieplaner: - Spesialrenhold i helsetjenesten 1 Svært stor grad 0,0 % 0 2 Stor grad 16,7 % 1 3 Liten grad 0,0 % 0 4 Benytter ikke 83,3 % 5 Total 6 16

17 For hver av fagskoleutdanningene (som for tiden tilbys hos dere), i hvor stor grad benytter dere de anbefalte planene ved utvikling av deres egne studieplaner: - Tverrfaglig miljøarbeid 1 Svært stor grad 0,0 % 0 2 Stor grad 16,7 % 1 3 Liten grad 0,0 % 0 4 Benytter ikke 83,3 % 5 Total 6 17

18 For hver av fagskoleutdanningene (som for tiden tilbys hos dere), i hvor stor grad benytter dere de anbefalte planene ved utvikling av deres egne studieplaner: - Veiledning 1 Svært stor grad 37,5 % 3 2 Stor grad 12,5 % 1 3 Liten grad 0,0 % 0 4 Benytter ikke 50,0 % 4 Total 8 18

19 Kort begrunnelse for lite/ingen bruk av de anbefalte planene: Hvis dere i spm 2.1 svarte at dere er kjent med de anbefalte planene, men i spm 2.2 indikerte at dere ikke eller i liten grad benytter dem ved utvikling av egne studieplaner, gi en kort begrunnelse. Dette er viktig informasjon for NFUHS i forbindelse med framtidig fagplanarbeid. Studieplanene legges i Bodø hos regionsleder Har berre tilbod om eldreomsorg og psykisk helsearbeid Har egne NOKUT-godkjente planer Bruker planene innenfor de tilbudene vi tilbyr Vi tilbyr fagskoleutdannning i 3 retninger:eldreomsorg, rehabilitering og psykisk helsearbeid. Dette skjer i samarbeid med NKS som er faglig ansvarlig, foretar opptak, godkjenner innsendinger, praksis og fordypningsoppgave. Vi arrangerer lokale samlinger i tilknytning til hver innsendingsoppgave 19

20 Kryss av for de NUFHS-anbefalingene dere er kjent med: NUFHS har fattet vedtak om å anbefale at tilbydere av fagskoleutdanning i helse- og sosialfag følger felles opptakskriterier, retningslinjer for vurdering og eksamen og felles vitnemålsstandard. 1 Opptakskriterier 100,0 % 20 2 Retningslinjer for vurdering og eksamen 80,0 % 16 3 Vitnemålsstandar 70,0 % 14 Total 20 20

21 Vi benytter oss av NUFHS anbefaling om felles: I spm 2.5 ber vi de som har krysset av for at de er kjent med anbefalingene i spm 2.4, om å krysse av for hvilke av anbefalingene fra NUFHS dere benytter dere av (her kan det krysses av for flere alternativer. 1 Opptakskriterier 100,0 % 19 2 Retningslinjer for vurdering og eksamen 78,9 % 15 3 Vitnemålsstandard 63,2 % 12 Total 19 21

22 11. Dersom tilbyder er kjent med en eller flere av NUFHS anbefalinger (se spm 2.4), men ikke benytter dem, gi en kort begrunnelse: Vi har voksne elever og vi vurderer realkompetansen til alle. Vi driller elevene i eksamensløsning etter direktoratet sine eksamensoppgaver. Det er NKS som stå for eksamensvurdering og faglig veiledning i forhold til vurderingskriteriene.. netse semester går studentene igang med sitt site semester. JEg vel da sørge for at lærene på klasseromskurset er kjent med vurderingskriteriene. Har egne NOKUT-godkjente planer Vi benytter oss av vitnemålsstandarder utarbeidet av Abelia. Vi følger retningslinjer i forblindelse med eksamen og vurdering av denne gitt oss av helsedirektoratet og i samarbeid med sakkyndige i NOKUT. Vi har hatt en littavikende vitenmålstandard inntil nå, men vil justere den i henhold til felles standard Opptak og vurdering er det NKS som står for.hver student har veileder i NKS som vurderer innsendinger og godkjenner problemstillinger og gjennomføring av praksis. Vitnemål brukes tilsvarende som for tekniske fag Vi velger å bruke våre egne standarder, som også vil gjelde for andre fagskoleutdanninger enn de innen helse- og sosialsektoren 22

23 Hvor mange uker veiledet praksis pr student pr fagskoleutdanning i helse- og sosialfag krever dere? (skriv antall uker veiledet praksis pr student pr utdanning) DEL 3: Gjennomføring av veiledet praksis hos tilbyder 10 uker 10 veker uker 10 Eldreomsorg 10 uker Psykisk helsearbeid 10 uker Helseadministrasjon 10 uker Barsel og barnepleie 12 uker Veildening 10 uker Kreftomsorg og lindrende pleie 10 uker 10 uker 1 time pr uke pr student i 10 praksisuker. Eldreomsorg: 10 uker Kreftomsrog og lindrende pleie: 8 uker + 2 uker Psykisk helsearbeid: 10 uker Rehabilitering: 5 uker + 5 uker Miljøarbeid rettet mot mnsk. med utviklingshemming: 7 uker + 3 uker 10 uker på alle fire fagskoleutdanninger som vi tilbyr. Veiledning, eldreomsorg, helseadministrasjon og psykisk helse Eldreomsorg, rehabilitering, kreftomsorg, oppvekstfag og psykisk helseabeid = 8 uker praksis i mod 2-5, veiledning tot min 3 timer per studentet. disse retningene har også 10 dager reflekjonspraksis i modul 1 uten veiledning. Barsel og barnepleie har 14 uker praksis i mod 2-6, min 6 timer veiledet praksis per student. Disse har ikke praksis i mod uker 10 uker 10 uker 10 uker 12 Praksis utgjør 25% av studiet 10 uker uker 10 uker 8 uker 23

24 Dersom veiledet praksis hos dere har en varighet på kortere enn 10 uker, gi en kort begrunnelse: Alle våre fagskoleutdanninger har praksis over 10 uker, men de er litt ulikt fordelt (se overfor). Dette er godkjent ved våre søknader til NOKUT. Den gang vi søkte NOKUT på bakgrunn av helsedirektoratetets planer var det kun =50 dager praksis som var rammen. 10 av disse var uten veiledning i mod 1. resten var veiledet praksis i 8 uker. Studentene har 10 uker praksis hvorav 2 uker er fordypningspraksis i forbindelse med avsluttende oppgave. 24

25 Hvor gjennomfører studentene sin veiledete praksis? (Kryss av for det/de alternativer som passer best hos dere) NUFHS er kjent med at et stort flertall av fagskolestudentene er i arbeid i pleie- og omsorgssektoren, samtidig som de gjennomfører fagskoleutdanning i helse- og sosialfag. Spm 3.3 gjelder studenter som er i arbeid i pleie- og omsorgssektoren. 1 På et annet arbeidssted enn de har sitt vanlige arbeid 2 På samme arbeidssted som de har sitt vanlige arbeid, men på en annen avdeling 3 På samme arbeidssted som de har sitt vanlige arbeid og i samme avdeling 4 De gjennomfører ikke veiledet praksis, de skriver kun utviklingsoppgave/prosjekt oppgave 5 De gjennomfører praksis, men uten veiledning fra tilbyder 78,3 % 18 47,8 % 11 21,7 % 5 0,0 % 0 0,0 % 0 6 Annet alternativ, spesifiser her 21,7 % 5 Total 23 De er en stund på samme arbeidsplass og en stund i annen praksis. Studie ikke startet 8start 2010 høst) Untaksvis har studentene praksis ved eget arbeidssted Vi har ikke hatt nok søkere til å starte opp våre to tilbud prosjekt/utviklingsoppgave i i praktisk utføring av arbeidsoppgaver 25

26 Dersom det er stor variasjon i gjennomføring av praksis på ulike studier hos dere, forklar og begrunn forskjellene kort: Mange har problem med å gå ut i praksis på andre praksisplasser for de får ikke lønn av kommunen. Vi tenkte å søke departementet om ekstra midler til lønn, men søknaden gjaldt kun for høgskoleutdannede elever/studenter og derfor forsvant den muligheten til å få lønn. Derfor må de fleste være i kommunens institusjoner. Det har vært vanskelig å gi studentene innenfor rus og psykisk helsearbeid praksis i spesialisthelsetjenesten Siden det ikke er et felt for andre kommentarer velger jeg å gi en kommentar til punktet om privat eller offentlig tilbyder. Vi er ingen av delene. AOF Haugaland er et studieforbund, og er dermed en ideell organisasjon. Det hadde vært ønskelig at dere ved neste kartlegging laget et 3. alternativ på det punktet. Når det gjelder punkt 3.5. har vi ikke et statistisk system som fanger dette opp, så det kan vi pr. i dag ikke svare på. Pr. i dag har 146 fagskolestudenter, og det er tidkrevende å samle inn denne opplysningen på så kort tid. Vennlig hilsen Margrete Meidel Ramdal, AOF Haugaland Det er kun Veiledning som gjennomfører praksis på egen arbeidsplass. Dette fordi veiledningen skal kunne benyttes enklere i eget arbeid/dagligdagse situasjoner. De jobber derfor også med en prosjektoppgave underveis Studentene kommer fra forskjellige kommuner med ulike muligheter for praksis. Det er voksne folk som er etablerte med familie og er i jobb. Det gjelder å finne det best mulige alternativet for den enkelte. prosjekt vil bli lagt inn fra høsten 2010 som fast alternativ De ulike institusjonene viser ulike motivasjon og evne til å tilrettelegge for utdanningspraksis. Til dels som følge av konkurranse til andre utdanningstiulbud innen HS-sektoren Vi har kun studenter innen eldreomsorg. Studentene bytter arbeidssted med hverandre i praksisperioden, og de får sin vanlige lønn. Dvs dersom en student har halv stilling og er i praksis 35 timer/uke, får studenten sin ordinære halve lønn. 26

27 Hvor stor andel av deres studenter får permisjon for å gjennomføre veiledet praksis? I neste spørsmål (3.5) ønsker vi å kartlegge hvor lett/vanskelig det er for studentene å få permisjon fra sitt arbeidssted (dersom de arbeider i pleie- og omsorgssektoren) for å gjennomføre relevant veiledet praksis. Kryss av for ett alternativ,og angi for dette alternativet om dere kjenner til hvorvidt de får permisjon med lønn eller ikke. Ta utgangspunkt i de studentene som for tiden er i gang med fagskoleutdanning i helse- og sosialfag hos dere. Alternativer N 1 Over 80 % av våre studenter får permisjon 14 2 Over 50 % av våre studenter får permisjon 12 3 Over 30 % av våre studenter får permisjon 7 4 Under 30 % av våre studenter får permisjon 10 27

28 Hvor stor andel av deres studenter får permisjon for å gjennomføre veiledet praksis? - Over 80 % av våre studenter får permisjon 1 Uten lønn 35,7 % 5 2 Med lønn 21,4 % 3 3 Vet ikke 42,9 % 6 Total 14 28

29 Hvor stor andel av deres studenter får permisjon for å gjennomføre veiledet praksis? - Over 50 % av våre studenter får permisjon 1 Uten lønn 16,7 % 2 2 Med lønn 25,0 % 3 3 Vet ikke 58,3 % 7 Total 12 29

30 Hvor stor andel av deres studenter får permisjon for å gjennomføre veiledet praksis? - Over 30 % av våre studenter får permisjon 1 Uten lønn 0,0 % 0 2 Med lønn 14,3 % 1 3 Vet ikke 85,7 % 6 Total 7 30

31 Hvor stor andel av deres studenter får permisjon for å gjennomføre veiledet praksis? - Under 30 % av våre studenter får permisjon 1 Uten lønn 10,0 % 1 2 Med lønn 20,0 % 2 3 Vet ikke 70,0 % 7 Total 10 31

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter /

Detaljer

Fagskoleutdanning i helse og sosialfag

Fagskoleutdanning i helse og sosialfag Fagskoleutdanning i helse og sosialfag - Psykisk helsearbeid - Eldreomsorg - Rehabilitering Informasjon om utdanningstilbudene Juni 2009 1 1.0 Innholdsfortegnelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.0

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Haugaland Januar 2014

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Haugaland Januar 2014 Helse, miljø og sikkerhet AOF Haugaland Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Haugesund, Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 22. januar 2014 Fagskolepoeng: 60 Sakkyndige: Linda Lillegård

Detaljer

Barn med særskilte behov. AOF Telemark og Vestfold Desember 2013

Barn med særskilte behov. AOF Telemark og Vestfold Desember 2013 Barn med særskilte behov AOF Telemark og Vestfold Desember 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: AOF Telemark og Vestfold, Skien Barn med særskilte behov Dato for vedtak: 18.12.2013 Fagskolepoeng: 60

Detaljer

Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning.

Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Et bredt spekter av fagskoleutdanninger bygger på

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Fagskoleutdanning i rehabilitering

Fagskoleutdanning i rehabilitering Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i rehabilitering 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1 4 Organisering

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Kartlegging av realkompetansereformen

Kartlegging av realkompetansereformen NIFU SKRIFTSERIE 6/2004 Håvard Helland Vibeke Opheim Kartlegging av realkompetansereformen NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU Skriftserie 6/20004

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Helse, miljø og sikkerhet AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: [Utdanningssted] Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Ettårig

Detaljer

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår Sykepleier ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene skal se slik ut:

Detaljer

Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid

Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid Bakgrunn for prosjektet Hammerfest kommunestyre vedtok i møte den 4.3.2010 i behandling av sak om Rekruttering og bemanning blant annet følgende:. sektorens

Detaljer

Automatisering. Rogaland Kurs og Kompetansesenter August 2013

Automatisering. Rogaland Kurs og Kompetansesenter August 2013 Automatisering Rogaland Kurs og Kompetansesenter August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Rogaland Kurs og Kompetansesenter: Åkrehamn videregående skole r Automatisering Dato for vedtak: 29.08.2013

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Bruk av assistenter i skolen

Bruk av assistenter i skolen Bruk av assistenter i skolen Innstilling fra arbeidsgruppe bestående av: Lillian Breivik; Enhetsleder/rektor/ gruppas leder Rune Voldseth; PPT Jens-Syver Løvli; Lærer/hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Våren 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Kompetanse

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER YRKESRETTET HØYERE UTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK ERFARING YRKESSTOLTHET UTFORDRINGER MULIGHETER OMSTILLINGER ETTERSPURT LEDEROPPGAVER 1 Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11.

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. IS-1946 Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. Oppsummering av spørreskjema til kommunene Forord Mange av de som ble rammet av angrepene 22. juli vil ha behov for psykososial

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer