Fjernundervisning. Helse- og sosialfag GK Barne- og ungdomsarbeider Omsorgsarbeider Hjelpepleier VK-I Hjelpepleier VK-II Aktivitør.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjernundervisning. Helse- og sosialfag GK Barne- og ungdomsarbeider Omsorgsarbeider Hjelpepleier VK-I Hjelpepleier VK-II Aktivitør. www.aftenskolen."

Transkript

1 Fjernundervisning Videregående skole Reform 94 Brevkurs Internettkurs Helse- og sosialfag GK Barne- og ungdomsarbeider Omsorgsarbeider Hjelpepleier VK-I Hjelpepleier VK-II Aktivitør Region 1: Peder Myhres veg 2, 7054 Ranheim Ekspedisjonstid: Hverdager kl Telefon: Faks: E-post: Internett: 1

2 AFTENSKOLEN Region 1 tilhører Høyres Studieforbund og er offentlig godkjent etter lov om voksenopplæring. Høyres Studieforbund ble startet i 1952 og har varierte kurstilbud på forskjellige nivå. Vi har spesialisert oss på videregående opplæring etter Reform 94 og Kunnskapsløftet, voksenopplæring med privatisteksamen. Studieretninger: Helse- og sosialfag Fellesfag I tillegg har vi videreutdanning og fagskoleutdanning for helseog sosialpersonell, internettkurs og varierte kunnskapskurs uten eksamen. Studer hvor du vil, når du vil! AFTENSKOLEN Region 1 er medlem i Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF). Alle kurs kan tas som brevkurs eller internettkurs etter egen tidsplan med innsending av brev. Du velger selv når du vil starte opp med kurset. Statens Lånekasse Alle kurs er godkjent i Statens Lånekasse. Eksamen Kursdeltakerne kan melde seg opp til privatisteksamen i henhold til gjeldende reglement to ganger i året. Oppmeldingsfrist og Eksamensavgift i henhold til gjeldende regler. Reform 94 Siste eksamen i fag med læreplaner for Reform 94 er: Våren 2008 for GK Våren 2009 for VK-I Våren 2010 for VK-II 2 Kursavgift Prisene gjelder studieretningsfagene. I tillegg kommer eksamensavgift og utgifter til lærebøker.

3 Innhold Helse- og sosialfag GK... side 4 Barne- og ungdomsarbeider...side 6 Omsorgsarbeider...side 7 Hjelpepleier VK-I... side 8 Hjelpepleier VK-II... side 9 Aktivitør...side 10 Helsefagarbeider...side 12 Standard reglement...side 14 Kurspåmelding...side 15 3

4 Helse- og sosialfag Studieretningsfag for Helse- og sosialfag GK Studieretningsfag!Humanbiologi!Helsefag!Sosialfag Innsendinger!Innsending av 8 brev totalt.!hvert brev inneholder detaljerte oppgaver i tråd med målene i læreplanen. Humanbiologi!Innsending av 6 brev.!kr ,- (kan deles i avdrag) Målgruppe Kurset passer for alle som ønsker å kvalifisere seg til et yrke i helse- og sosialsektoren. Etter bestått grunnkurs, kan man fortsette på VK-I:!Barne- og ungdomsarbeider!omsorgsfag!helseservicefag!hjelpepleier Reform 94 Siste eksamen i fag med læreplaner for Reform 94 er våren 2008 for GK. Helsefag!Innsending av 1 brev.!kr ,- (kan deles i avdrag) Sosialfag!Innsending av 1 brev.!kr ,- (kan deles i avdrag) 4

5 Region 1 Spesialist i helse- og sosialfag MANGE MULIGHETER AFTENSKOLEN Region 1 gir voksne mange muligheter til utdanning i hele landet: Ordinær klasseundervisning Komprimerte løp Fjernundervisning Internettkurs med forelesninger AFTENSKOLEN Region 1 gir råd og veiledning og er behjelpelig med å finne riktig kurs. KUNNSKAPSKURS Helseassistent Legemiddelhåndtering Kosthold og livsstil Pedagogikk Sosialpedagogikk Spesialpedagogikk Krisepedagogikk Sorg og sorgreaksjoner Utviklingspsykologi Kommunikasjon Ledelse VIDEREGÅENDE SKOLE Helse- og sosialfag Ambulansearbeider Barne- og ungdomsarbeider Helsefagarbeider Fotterapeut Helsesekretær Tannhelsesekretær Hudpleier Aktivitør Fellesfag (allmenne fag) - Privatisteksamen - Godkjent i Lånekassen FAGSKOLEUTDANNING Godkjent i NOKUT Autismeomsorg Eldreomsorg Kreftomsorg Rehabilitering Spesialpedagogikk Veiledning - 5 timers skriftlig eksamen - Godkjent i Lånekassen VIDEREUTDANNING Barsel- og barnepleie Helseadministrasjon Psykisk helsearbeid - 5 timers skriftlig eksamen Ta kontakt på telefon AFTENSKOLEN Region 1: Peder Myhres veg 2, 7054 Ranheim E-post: Internett: 5

6 Barne- og ungdomsarbeider Studieretningsfagene for Barne- og ungdomsarbeiderfag VK-I Innsendinger!Innsending av 8 brev.!hvert brev inneholder detaljerte oppgaver i tråd med mål og hovedmomenter i læreplanen. Det siste brevet er en tverrfaglig oppgave. Kursavgift kr ,- (kan deles i avdrag) Målgruppe Kurset retter seg mot de som jobber med barn og ungdom i alderen 0 18 år i pedagogiske og sosiale institusjoner som:!barnehager!barneparker!frivillige organisasjoner!skoler!skolefritidsordninger!klubber!institusjoner for rusmiddelbrukere!kommunale etater Studieretningsfag!Pedagogikk med metodelære!psykologi!helsefag!sosialfag Eksamen Kurset er eksamensforberedende og dekker teoridelen til fagprøven. Eksamen kan tas etter 2 forskjellige modeller: 3-5!De som har lang praksis i faget (minst 5 år) kan avlegge fagprøven etter 3-5.!Fagprøven består av en teorisk prøve som man kan melde seg opp til to ganger i året uten å dokumentere godkjent praksis, samt en praktisk prøve hvor en må dokumentere godkjent praksis i faget. Privatisteksamen Alle kan melde seg opp til privatisteksamen i de enkelte studieretningsfag for Barne- og ungdomsarbeiderfag VK-I etter gjeldende reglement. Oppmeldingsfrist for teoretisk del av fagprøven og for privatisteksamen på VK-I er og Det er det enkelte fylke som er ansvarlig for fagprøven og privatisteksamen. Reform 94 Siste eksamen i fag med læreplaner for Reform 94 er våren 2009 for VK-I. 6

7 Omsorgsarbeider Studieretningsfagene for Omsorgsfag VK-I Innsendinger!Innsending av 8 brev.!hvert brev inneholder detaljerte oppgaver i tråd med mål og hovedmomenter i læreplanen. Det siste brevet består av tverrfaglige oppgaver. Kursavgift kr ,- (kan deles i avdrag) Målgruppe Kurset retter seg mot de som jobber i hjemmebaserte tjenester, institusjoner innen helsetjenestesektoren og sosialsektoren som:!barnehager!bofellesskap!dagsenter!eldresenter!rehabiliteringsposter!døgn- og daginstitusjoner!hjemmebaserte tjenester!barnevernstjenesten!rusmiddelomsorg!flyktningearbeid!ettervernsarbeid!private assistenter for funksjonshemmede Studieretningsfag!Kost- og ernæringsfag!bomiljøfag!eldre og funksjonshemmede!helsefag!sosialfag Eksamen Kurset er eksamensforberedende og dekker teoridelen til fagprøven. Eksamen kan tas etter 2 forskjellige modeller: 3-5!De som har lang praksis i faget (minst 5 år) kan avlegge fagprøven etter 3-5.!Fagprøven består av en teorisk prøve som man kan melde seg opp til to ganger i året uten å dokumentere godkjent praksis, samt en praktisk prøve hvor en må dokumentere godkjent praksis i faget. Privatisteksamen Alle kan melde seg opp til privatisteksamen i de enkelte studieretningsfag for Omsorgsfag VK-I etter gjeldende reglement. Oppmeldingsfrist for teoretisk del av fagprøven og for privatisteksamen på VK-I er og Det er det enkelte fylke som er ansvarlig for fagprøven og privatisteksamen. Reform 94 Siste eksamen i fag med læreplaner for Reform 94 er våren 2009 for VK-I. 7

8 Hjelpepleier VK-I 1. del av hjelpepleierutdanningen Omfang Kurset er 1. del av hjelpepleierutdanningen. Innsendinger 14 brev Kursavgift kr ,- (kan deles i avdrag) Statens Lånekasse Kurset er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. Studieretningsfag!Sykepleie med støttefag!sosialkunnskap Kurset er delt inn i 6 moduler!etikk, kommunikasjon og arbeidsmiljø!hygiene!grunnleggende sykepleieoppgaver!sykdomslære!funksjonshemming!sosialkunnskap Reform 94 Siste eksamen i fag med læreplaner for Reform 94 er våren 2009 for VK-I. Eksamen 1) De som har allmennfagene fra videregående skole!helsefag GK!Sosialfag GK!Humanbiologi GK!Sykepleie m/støttefag VK-I!Sosialkunnskap VK-I 2) De som har Helse- og sosialfag GK fra videregående skole!sykepleie m/støttefag VK-I!Sosialkunnskap VK-I For å få dette godkjent som VK-I, må en i tillegg ha eksamen i allmennfagene!engelsk VK-I!Norsk VK-I!Samfunnslære VK-I 3) De som verken har allmennfagene fra videregående skole eller Helse- og sosialfag GK må i tillegg til fagene under 1) og 2) ha eksamen i!matematikk GK!Naturfag GK 4) De som har 5 års godkjent praksis!trenger ikke eksamen i allmennfagene. Kursets 2. del Kursets 2. del av hjelpepleierutdanningen er Hjelpepleier VK-II. 8

9 Hjelpepleier VK-II 2. del av hjelpepleierutdanningen Omfang Kurset er 2. del av hjelpepleierutdanningen. Innsendinger 7 brev Kursavgift kr ,- (kan deles i avdrag) Statens Lånekasse Kurset er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. Studieretningsfag!Sykepleie med støttefag Kurset er delt inn i 6 moduler!etikk og kommunikasjon!arbeidsmiljø/hygiene!grunnleggende sykepleieroppgaver!psykisk helsevern!spedbarn og barselpleie!funksjonshemming/sosialkunnskap!eldreomsorg og sykepleie til eldre mennesker!rehabilitering Reform 94 Siste eksamen i fag med læreplaner for Reform 94 er våren 2010 for VK-II. Eksamen!Sykepleie med støttefag (skriftlig), samt tverrfaglig praktisk og teoretisk eksamen.!kroppsøving (skriftlig).!de som har 5 års godkjent praksis trenger ikke eksamen i allmennfagene. Praksiskrav Hjelpepleier VK-II Eksamen kan avlegges selv om man ikke har nok praksis på eksamenstidspunktet. For å få ut vitnemål og for å søke om offentlig godkjenning som hjelpepleier, må praksis dokumenteres i tråd med følgende praksiskrav:!minimum 2 års praksis i full stilling i løpet av de siste 5 årene eller deltidsstilling begrenset nedad til 40% og som totalt utgjør to årsverk i løpet av de siste 5 årene.!praksis må ha vært innenfor det offentlige helsevesen.!praksis må ha vært i forhold til syke og pleietrengende.!praksis må ha vært utøvelse av hjelpepleieroppgaver under veiledning av offentlig godkjent sykepleier.!før oppmelding til privatisteksamen må kandidaten levere attest fra tidligere arbeidssted der søkeren er vurdert med relevans for hjelpepleieryrket. Det er tilstrekkelig med praksis fra ett arbeidssted som tilfredsstiller de ovennevnte krav. 9

10 Aktivitør Studieretningsfagene for Aktivitør VK-I Innsendinger 10 brev Kursavgift kr ,- (kan deles i avdrag) Statens Lånekasse Kurset er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. Studieretningsfag!Aktivitetsadministrasjon!Aktivitetsfag!Formgivingsaktiviteter!Helse- og sosialfag Bolk 1 Overordnede rammer og begreper.!mål for aktivitetsadministrasjon og aktivitetsfag som gir en innsikt i rammer og begreper.!innsending av 1 brev. Bolk 2 Generelt aktivitørarbeid, aktiviteter, ergonomi.!mål for aktivitetsfag og formgivingsaktiviteter som gir en oversikt over aktivitetsarbeidet med ulike aktiviseringsmuligheter.!innsending av 2 brev. Eksamen Kurset er eksamensforberedende og dekker teoridelen til fagprøven. Eksamen kan tas etter 2 forskjellige modeller: 3-5!De som har lang praksis i faget (minst 5 år) kan avlegge fagprøven etter 3-5.!Fagprøven består av en teorisk prøve som man kan melde seg opp til to ganger i året uten å dokumentere godkjent praksis, samt en praktisk prøve hvor en må dokumentere godkjent praksis i faget. Privatisteksamen!De som har Formgiving GK kan melde seg opp til privatisteksamen i de enkelte studieretningsfag for Aktivitør VK-I etter gjeldende reglement.!for å få godkjent dette som VK-I, må en i tillegg ha allmennfagene engelsk - norsk - samfunnslære - kroppsøving. Reform 94 Siste eksamen i fag med læreplaner for Reform 94 er våren 2009 for VK-I. 10 Bolk 3 Anatomi - fysiologi - normalutvikling. Sykdomslære og funksjon.!målene for helse og sosialfag med innsikt i normal utvikling og funksjon, samt dysfunksjon.!innsending av 1 brev. Bolk 4 Brukergruppene eldre, mennesker med psykiske problemer, psykisk utviklingshemmede, fysisk funksjonshemmede og brukere med annen kulturbakgrunn.!mål fra alle fagene - tverrfaglig - som går konkret mot å arbeide med brukerne.!innsending av 4 brev. Bolk 5 Organisering - økonomi - aktivisering - arbeidsrettet tiltak.!mål for aktivitetsadministrasjon, aktivitetsfag og formgivingsaktiviteter som omhandler mye administrativt.

11 KURS FOR ASSISTENTER i barnehage/skole/sfo E-post: Telefon Kosthold og livsstil Pedagogikk Sosialpedagogikk Spesialpedagogikk Krisepedagogikk Sorg og sorgreaksjoner Utviklingspsykologi Kommunikasjon Ledelse Telefon KURS FOR ASSISTENTER i helsetjenesten E-post: Telefon Helseassistent Legemiddelhåndtering Telefon

12 Ny utdanning HELSEFAGARBEIDER Helsefagarbeider er en ny utdanning som har tatt det beste fra utdanningene Hjelpepleier og Omsorgsarbeider 1. år Vg1 Helse- og sosialfag 2. år Vg2 Helsearbeiderfag To år lærlingetid Det er mulig å ta fagprøven på grunnlag av allsidig praksis Ta kontakt på telefon AFTENSKOLEN Region 1: Peder Myhres veg 2, 7054 Ranheim E-post: Internett: 12

13 13

14 14

15 Kurspåmelding Påmelding kan skje pr telefon , faks , sms , e-post eller skriftlig på dette påmeldingsskjema. Vi tar også imot kurspåmelding via våre internettsider Kursnavn: Kursnavn / Fag: Brevkurs Internettkurs Kursavgiften ønskes i avdrag Navn: Adresse: Postnr/sted: Telefon: E-postadresse: Fødselsnr. (11 siffer): Underskrift 15

16 AFTENSKOLEN Region 1 Peder Myhres veg 2, 7054 Ranheim Telefon: Fax: E-post: Kan sendes ufrankert i Norge. Adressaten betaler portoen. AFTENSKOLEN Svarsending OSLO 16

Fjernundervisning. Helse- og sosialfag Ambulansefag Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Helseservicefag Hudpleie. www.aftenskolen.

Fjernundervisning. Helse- og sosialfag Ambulansefag Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Helseservicefag Hudpleie. www.aftenskolen. Fjernundervisning Videregående skole Kunnskapsløftet Brevkurs Internettkurs Helse- og sosialfag Ambulansefag Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Helseservicefag Hudpleie Region 1: Peder Myhres

Detaljer

Komprimert utdanning

Komprimert utdanning Komprimert utdanning Klasseundervisning i studieretningsfagene Barne- og ungdomsarbeider Hjelpepleier Regionskontor: Peder Myhres veg 2, 7054 Ranheim Ekspedisjonstid: Hverdager kl. 08.00-15.00 Telefon:

Detaljer

Videreutdanning. for barne- og ungdomsarbeidere hjelpepleiere omsorgsarbeidere helsesekretærer aktivitører

Videreutdanning. for barne- og ungdomsarbeidere hjelpepleiere omsorgsarbeidere helsesekretærer aktivitører Videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere hjelpepleiere omsorgsarbeidere helsesekretærer aktivitører Autismeomsorg Barsel- og barnepleie Eldreomsorg Helseadministrasjon Kreftomsorg Psykisk helsearbeid

Detaljer

Kunnskapskurs. www.aftenskolen.no

Kunnskapskurs. www.aftenskolen.no Kunnskapskurs Helseassistent Legemiddelhåndtering Kosthold og livsstil Pedagogikk Sosialpedagogikk Spesialpedagogikk Krisepedagogikk Sorg og sorgreaksjoner Utviklingspsykologi Kommunikasjon Ledelse Region

Detaljer

Fagskoleutdanning. For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02.

Fagskoleutdanning. For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02. Fagskoleutdanning For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02.09 Godkjent i NOKUT Spesialpedagogikk Veiledning Region 1: Peder Myhres veg

Detaljer

LÆRINGSDAGENE FOR VOKSNE 04. - 08. september 2006

LÆRINGSDAGENE FOR VOKSNE 04. - 08. september 2006 LÆRINGSDAGENE FOR VOKSNE 04. - 08. september 2006 Møt studieforbundene TORSDAG 07. SEPTEMBER Sted Trondheim Sentralstasjon Tid 11.00-15.00 Stands Kulturinnslag Presentasjoner Hør hva andre har lært Har

Detaljer

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune Holtålen Kommune Side 1 av 10 Holtålen - mulighetenes kommune Lærlingplan 1 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL... 3 2. HISTORIKK... 3 3. GENERELT... 3 4. ANDRE LÆRELØP:... 4 5. OPPLÆRING

Detaljer

ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse

ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse IKONER: Dette er en brosjyre for alle som har tatt, eller vil ta videregående opplæring. Ønsker du generell studiekompetanse, spesielle fag, eller

Detaljer

Fagskoleutdanning i helse og sosialfag

Fagskoleutdanning i helse og sosialfag Fagskoleutdanning i helse og sosialfag - Psykisk helsearbeid - Eldreomsorg - Rehabilitering Informasjon om utdanningstilbudene Juni 2009 1 1.0 Innholdsfortegnelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.0

Detaljer

Fagbrev som byggdrifter Veien til fagbrev gjennom praksiskandidatordningen

Fagbrev som byggdrifter Veien til fagbrev gjennom praksiskandidatordningen Fagbrev som byggdrifter Veien til fagbrev gjennom praksiskandidatordningen 2014/2015 Har du jobbet lenge som vaktmester? Nytt fagbrev gir bred innføring i faget og forbereder deg til å avlegge den teoretiske

Detaljer

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag.

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. HØGSKOLEN I BERGEN Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. 15 studiepoeng Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning tilbyr dette studiet på

Detaljer

Fagskoleutdanning i rehabilitering

Fagskoleutdanning i rehabilitering Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i rehabilitering 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1 4 Organisering

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Generelt opptakskrav: Evt. spesielle opptakskrav: Legg ved: Søknaden sendes til: Generell studiekompetanse / godkjent realkompetanse. Se eget skriv om opptakskriterier

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2013/2014 Informasjon om opptakskrav, søke- og opptaksrutiner 2 Sist oppdatert 03.01.2013 I dette heftet finner du

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

HELSE- OG OPPVEKSTFAG HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1... 4 AMBULANSEARBEIDER... 5 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER... 6 HELSEFAGARBEIDER... 7 ORTOPEDITEKNIKER... 8 Å VÆRE LÆRLING... 9 APOTEKTEKNIKER...10 FOTTERAPEUT...11 HELSESEKRETÆR...12

Detaljer

09.06.2010 13:15 QuestBack eksport - NUFHS

09.06.2010 13:15 QuestBack eksport - NUFHS NUFHS Publisert fra 12.05.2010 til 09.07.2010 24 respondenter (24 unike) 1. Er dere en privat eller offentlig tilbyder av fagskoleutdanning? 1 Privat 41,7 % 10 2 Offentlig 58,3 % 14 Total 24 1 2. Funksjonen

Detaljer

Videregående opplæring organisert for voksne

Videregående opplæring organisert for voksne Videregående opplæring organisert for voksne HVEM HAR RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR VOKSNE? Du må fylle 25 år eller mer det året du søker Du må ikke ha fullført videregående opplæring tidligere Du

Detaljer

OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING

OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING OVERGANGSEKSAMEN Med den nye eiendomsmeglingsloven som trådte i kraft 1. januar 2008 innføres krav til formell eiendomsmeglingsfaglig eller juridisk kompetanse for personer

Detaljer

"kompetanse vokser ikke på trær, men kan plukkes"

kompetanse vokser ikke på trær, men kan plukkes "kompetanse vokser ikke på trær, men kan plukkes" Informasjonshefte om Kompetansereformen INNHOLD Forord Definisjoner knyttet til skole og utdanning Utdanningspermisjon Økonomi studielån arbeidsgiver tariffavtale/særavtale

Detaljer

Avdeling for videregående opplæring. FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER

Avdeling for videregående opplæring. FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER Avdeling for videregående opplæring FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER Juli 2015 Fag-/svennebrev Gir deg formell dokumentasjon på dine faglige kvalifikasjoner. Du står sterkere i konkurransen om ledige

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for n OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING Tilbudshefte for skoleåret 2007/2008 Elektriker i arbeid snart fagtekniker? Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner 1 I

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 05.02.10-1 - I dette heftet finner

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Praksiskandidatordningen

Oslo kommune Utdanningsetaten. Praksiskandidatordningen Oslo kommune Utdanningsetaten Praksiskandidatordningen INNHOLD Målgruppe 1 Hvilke krav stilles til praksis? 1 Hvordan skal praksis dokumenteres? 1 Hvem skal godkjenne oppmeldingen din? 2 Hvordan skal teori

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2011/2012 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 11.01.11 2 I dette heftet finner

Detaljer

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn kommune, Oppegård kommune, Ski kommune og Ås kommune.

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer