OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING"

Transkript

1 OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING

2 OVERGANGSEKSAMEN Med den nye eiendomsmeglingsloven som trådte i kraft 1. januar 2008 innføres krav til formell eiendomsmeglingsfaglig eller juridisk kompetanse for personer som utøver meglingen. I tilknytning til kompetansekravet er det gitt overgangsregler som innebærer at personer uten den formelle kompetansen loven krever, kan søke om å bli godkjent som megler i eiendomsmeglingsvirksomhet, jf. forskrift om overgangsregler til lov om eiendomsmegling 29. juni 2007 nr. 73, 5. Nevnte overgangsregler er ment å gjøre det mulig for personer som har hatt eiendomsmegling som sitt yrke (to års arbeidserfaring innen eiendomsmegling, eller mer, da loven trådte i kraft ), å fortsette med dette uten å ta full eiendomsmeglingsutdannelse eller juridisk embetseksamen. For å sikre at personer som godkjennes som meglere gjennom sin praksis har opparbeidet seg nødvendig faglig kunnskap, må søkeren ha bestått en særskilt prøve / overgangseksamener som Kredittilsynet har godkjent. Kredittilsynet har sett det som mest hensiktsmessig at tillatelse til å avholde overgangseksamen utelukkende gis til godkjente utdanningsinstitusjoner. Pr. dags dato er Handelshøyskolen BI den eneste utdanningsinstitusjonen som har fått godkjenning til å avholde overgangseksamener. BI har fått godkjent sin søknad av Kredittilsynet om å få avholde følgende overgangseksamener: EMS 2221 Jus for eiendomsmeglere I, 12 stp Eksamensdato: 6. mai EMS 2224 Jus for eiendomsmeglere II, 12 stp Eksamensdato: 21.april EMS 2225 Eiendomsmegling I, 12 stp Eksamensdato: 25. april *EMS 2302 Oppgjør av eiendomshandler, Eksamensdato: 17.april Dette er de samme eksamener som benyttes for de ordinære eiendomsmeglerstudentene. Overgangsmeglerne vil kunne benytte de avlagte skriftlige eksamener i en senere høyskolegrad hos BI. Personer som tidligere har avlagt én eller flere av de ovennevnte eksamener, vil kunne få fritak for disse i forbindelse med overgangseksamen. Ved sensurering av overgangseksamenene benyttes gjeldende bokstavkarakterer, hvor karakterene A-E er bestått og F er ikke bestått. Samme vurderingskriterier for sensuren som for eiendomsmeglerstudiet vil bli benyttet. *Når det gjelder faget Oppgjør av eiendomshandler vil dette faget bli omgjort til Oppgjørsforståelse, med en muntlig eksamen og med karakteren bestått / ikke bestått. Denne eksamen gir ikke studiepoeng og kan ikke brukes i en senere høyskolegrad. BI vil arrangere alle overgangseksamener hvert halvår fram til , og de skriftlige eksamener vil kunne gjennomføres som privatisteksamen på alle regionale BI høyskoler. Muntlig eksamen i Oppgjørsforståelse vil bare kunne gjennomføres på de studiesteder ved Handelshøyskolen BI som tilbyr eiendomsmeglerstudiet. For tiden er dette Oslo og Stavanger. Fra og med høsten 2008 vil eiendomsmeglerstudiet også tilbys ved BI Trondheim og ved BI Bergen. Overgangsmeglerne kan velge å gjennomføre disse fire eksamenene med eller uten undervisning. Dersom man kun ønsker å gå opp til eksamen, er dette mulig gjennom privatistordningen som Handelshøyskolen BI tilbyr. Man har da kun rett til å gå opp til eksamen, og har verken krav på eller rett til undervisning eller faglig veiledning fra Handelshøyskolen BI. Les mer om denne ordningen på

3 INVITASJON I forbindelse med overgangseksamen vil Handelshøyskolen BI også tilby undervisning. BI samarbeider tett med eiendomsmeglingsbransjen og Kredittilsynet, og har tilpasset undervisningen til overgangsmeglerne. Her vil dere møte mennesker som er i samme situasjon som dere selv. Dere har jobb, familie og en travel hverdag. Felles for dere alle er at dere har et behov for å tilfredsstille kravet om økt kompetanse slik at dere kan fortsette innen eiendomsmeglingsyrket. Deres arbeidserfaring vil gi en ekstra dimensjon til undervisningen, og bidra til at kurset blir ekstra lærerikt og inspirerende. I tillegg vil dere knytte nettverk som kan være nyttig i fremtiden. Våren 2008 holdes undervisning i kursene EMS 2221 Jus for eiendomsmeglere I og EMS 2225 Eiendomsmegling I. Likeledes vil det høsten 2008 tilbys undervisning i EMS 2224 Jus for eiendomsmeglere II og EMS XX Oppgjørsforståelse. Undervisningen i hvert enkelt fag vil gjennomføres som et intensivkurs over tre dager á åtte timer. Det vil være begrenset antall deltagere pr. kurs. NB! Kursene vil bli holdt parallelt slik at det kun vil være mulig å følge undervisning i ett av kursene pr. uke. I Oslo og Stavanger vil det være mulig å følge begge kursene da de gjennomføres to forskjellige uker. Undervisning vil tilbys på samme måte hvert semester / halvår fram til Vi minner for øvrig om at eksamener i alle fire fag avholdes hvert semester. Kursavgiften er på kr ,- pr. kurs og inkluderer følgende: Eksamensavgift Lunch Kursmateriell Evt. retting av innleveringsoppgaver Pensumlitteratur er ikke inkludert i kursavgiften. Kurspåmeldingen må være mottatt i god tid før kursstart. Handelshøyskolen BI i Oslo I tilbys onsdag-fredag i uke 6 og mandag-onsdag uke 7. Alle dager kl. 08:30 17:00. Undervisningen holdes i skolens lokaler i Nydalen. BI Stavanger I tilbys onsdag-fredag i uke 10 og uke 16 kl. 08:30 17:00. Undervisningen holdes i skolens lokaler. BI Bergen I tilbys onsdag-fredag i uke 14 kl. 08:30 17:00. Undervisningen holdes i skolens lokaler. BI Tromsø I tilbys onsdag-fredag i uke 15 kl. 08:30 17:00. Nærmere informasjon om kurssted vil komme. BI Trondheim I tilbys onsdag-fredag i uke 13 kl. 08:30 17:00. Undervisningen holdes i skolens lokaler.

4 PÅMELDINGSSKJEMA VÅREN 2008 Skjemaet gjelder deg som skal ta overgangseksamener Skriv i Blokkbokstaver Fødselsnummer (11 sifre): Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnr.: Sted: E-post adresse: Telefon/mobil: JEG MELDER MEG PÅ FØLGENDE OVERGANGSEKSAMEN M. UNDERVISNING Overgangseksamener med undervisning V08 Kurskode Kursnavn Stp Pris Sted Tid Kryss av her EMS 2221 Jus for eiendomsmeglere I ,- Oslo Uke 6 EMS 2225 Eiendomsmegling I ,- Oslo Uke 6 EMS 2221 Jus for eiendomsmeglere I ,- Oslo Uke 7 EMS 2225 Eiendomsmegling I ,- Oslo Uke 7 EMS 2221 Jus for eiendomsmeglere I ,- Stavanger Uke 10 EMS 2225 Eiendomsmegling I ,- Stavanger Uke 10 EMS 2221 Jus for eiendomsmeglere I ,- Stavanger Uke 16 EMS 2225 Eiendomsmegling I ,- Stavanger Uke 16 EMS 2221 Jus for eiendomsmeglere I ,- Bergen Uke 14 EMS 2225 Eiendomsmegling I ,- Bergen Uke 14 EMS 2221 Jus for eiendomsmeglere I ,- Tromsø Uke 15 EMS 2225 Eiendomsmegling I ,- Tromsø Uke 15 JEG ØNSKER IKKE Å FØLGE UNDERVISNING OG MELDER MEG PÅ FØLGENDE PRIVATISTEKSAMENER VÅREN 2008 Overgangseksamener V08 Kurskode Kursnavn Stp Pris Kryss av her EMS 2221 Jus for eiendomsmeglere I ,- EMS 2225 Eiendomsmegling I ,- EMS 2224 Jus for eiendomsmeglere II ,- EMS XX Oppgjørsforståelse ,-

5 KONTRAKTSVILKÅR Det er kun kurs med EMS-kode som tilbys som privatisteksamen. Kursavgift, administrasjonsavgift og eksamensavgift vil bli fakturert etter til enhver tid gjeldende satser. Eksamenspåmeldingen må være mottatt innen Siste frist for eksamensavmelding er Melding om plassfrasigelse (undervisning) må gis skriftlig, og være Handelshøyskolen BI i hende senest fem virkedager før kursstart, dersom kravet om kursavgift skal frafalles Kursavgiften/prisen inkluderer ett eksamensforsøk Påmeldingen gir automatisk oppmelding til eksamen Det forutsettes minimum 20 deltagere for gjennomføring av undervisning Det vises for øvrig til Forskrift om studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI (studiereglement) som gjelder som en del av kontraktsvilkårene. Du vil få tilsendt reglementet når vi har registrert deg på kurset/eksamen, eller du kan finne det på Dato / Sted Underskrift Når jeg melder meg på overgangseksamener med undervisning / privatisteksamener ved Handelshøyskolen BI, samtykker jeg til at Handelshøyskolen BI kan oppbevare informasjonen jeg har gitt, og at jeg i framtiden kan få tilsendt studieinformasjon fra Handelshøyskolen BI. Handelshøyskolen BI kan ikke utlevere informasjon om meg til uvedkommende, dersom det ikke er gitt særskilt samtykke til dette. Fullstendig informasjon om Handelshøyskolen BIs praksis ift. personopplysningsloven finner jeg på Eksamenspåmeldingen sendes den aktuelle BI høyskolen. Ved e-post skal eksamenspåmeldingen være skrevet ut, undertegnet og scannet inn som vedlegg. Handelshøyskolen BI i Oslo 0442 Oslo Fax: E-post: BI Stavanger Hesbygaten 5, 4014 Stavanger Fax: E-post: BI Trondheim Havnegata Trondheim Fax: E-post: BI Bergen Lars Hillesgate Bergen Fax: E-post: BI Tromsø Postboks Tromsø Fax: E-post:

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling Eksamen ved eiendomsmeglerstudiet Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling DATO: 30.10.2014 FORFATTERANSVARLIG: JOHAN ANDREAS SKARTVEIT SEKSJON/AVDELING: EMIN 2 Finanstilsynet 1 Bakgrunn Finanstilsynet

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF SportsAdmin Brukerveiledning Registrering av kurs, NSF NSF har laget en brukerveiledning for registrering av kurs, som vi håper vil være til god hjelp. Er det noe som er uforståelig er det fint om vi får

Detaljer

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Fastsatt av Skolesjefen ved Luftkrigsskolen 11. september 2006 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen ved LKSK, og omfatter alle eksamener og

Detaljer

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2014

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2014 AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2014 Innhold Velkommen til Akademiet Informasjonsmøter Eksamen Internett It s Learning Vår karaktergaranti Betaling Skolerute Studentbevis Bøker Åpningstider

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ******

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ****** Til aksjeeierne i Nordic Petroleum AS; INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ****** Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Petroleum AS den 30.8.2012

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

LÆREPLATTFORM PÅ NETT

LÆREPLATTFORM PÅ NETT AKUPRESSUR på hest - hesteakupressør Nettbasert Utdannelsen til akupressør er lagt opp med 10 nettbaserte kurs og 7 langhelger, samt en samling på 4 dager. Utdanningen kjøres kun en gang per år, over ett

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

Velkommen til Akademiet Privatistskole Bergen

Velkommen til Akademiet Privatistskole Bergen 2 Velkommen til Akademiet Privatistskole Bergen Som rektor ved Akademiet Privatistskole Bergen er det en stor glede å få ønske deg velkommen her til oss enten du skal gå her høsten 2012, våren 2013 eller

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere . Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning...3 2. Ansvar og roller...4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6 3. Før gjennomføring

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror!

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! Hva er kurstilskudd? Kurstilskudd er en støtteordning der du kan søke timestøtte til opplæring via "kurs", dette vil si at om teatergruppen din setter opp

Detaljer

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2015

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2015 AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2015 Innhold Velkommen til Akademiet Informasjonsmøter Eksamen Internett It s Learning Vår karaktergaranti Betaling Skolerute Studentbevis Bøker Åpningstider

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 12. mai 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 April 9. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE HØSTEN 2014

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE HØSTEN 2014 AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE HØSTEN 2014 Innhold Velkommen til Akademiet Informasjonsmøter Eksamen Internett It s Learning Vår karaktergaranti Betaling Skolerute Studentbevis Bøker Åpningstider

Detaljer