Søknad om personlig konsesjon eiendomsmegling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om personlig konsesjon eiendomsmegling"

Transkript

1 Søknad om personlig konsesjon eiendomsmegling Søker skal ikke endre feltbeskrivelsene. Eventuelle tilleggsopplysninger må vedlegges skjemaet. Søknaden sendes per post eller e-post til: Finanstilsynet Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo 1. Søknaden gjelder (kryss av): Eiendomsmeglerbrev Eiendomsmeglingsloven 4-2 Tillatelse til å være fagansvarlig og ansvarlig megler (jurist) Eiendomsmeglingsloven Personlige opplysninger Etternavn Fødselsdato (6 siffer) Personnr., evt. D-nummer Fornavn Nasjonalitet Eventuelle tidligere navn Bostedsadresse/postnr./poststed Telefonnummer dagtid E-postadresse 3. Tidligere søknader Kryss av (hvis «ja», skal saksnummer oppgis): Ja Nei Saksnr. Har du tidligere søkt Finanstilsynet om personlig konsesjon? Søknad om personlig konsesjon Eiendomsmegling Skjema sist oppdatert [ ] Side 1 av 5

2 4. Opplysninger for egnethetsvurderinger 4.1 Oversikt over utdannelse etter videregående skole Utdanningsinstitusjon Eksamen/grad Eksamensår 4.2 Relevant arbeidserfaring og verv Navn på foretak Land Stilling/verv Tidsrom 4.3 Opplysninger om kvalifisert eierandel, ansettelsesforhold eller tillitsverv i andre foretak som er eller har vært underlagt tilsyn av Finanstilsynet eller annen tilsvarende myndighet i utlandet. Hvilket foretak (navn og angivelse av virksomhet) Hvilken tilknytning Tidsrom Søknad om personlig konsesjon Eiendomsmegling Skjema sist oppdatert [ ] Side 2 av 5

3 5. Opplysninger om vandel og økonomiske forhold 5.1 Politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder, skal vedlegges 5.2 Egenerklæring om vandel Dersom svaret på ett eller flere av spørsmålene i punkt er ja, skal det gjøres nærmere rede for forholdet i 5.4 under. Kryss av: Ja Nei Er du begjært konkurs, eller har du vært under konkursbehandling i løpet av de siste 10 år? Er du, eller har du vært i konkurskarantene i henhold til bestemmelser i konkursloven? Har du i Norge eller utlandet vært ilagt bot for brudd på finanslovgivningen, regnskapslovgivningen eller annen næringslovgivning? Er du i løpet av de siste 10 år dømt i utlandet for et forhold som er eller kunne vært straffet med fengsel? Er du per i dag siktet eller tiltalt for et straffbart forhold? Har du i løpet av de siste 10 år blitt skjønnslignet eller ilagt tilleggsskatt av norske skattemyndigheter, eller tilsvarende myndigheter i utlandet? Har du i løpet av de siste 10 år blitt ilagt gebyr eller løpende mulkt etter finanstilsynsloven, verdipapirhandelloven, regnskapsloven eller børsloven, eller for tilsvarende forhold i utlandet? Har du i løpet av de siste 10 år hatt styreverv eller vært i ledelsen av et foretak som, i den perioden du hadde slik tilknytning: er eller har vært under konkursbehandling har blitt ilagt foretaksstraff har blitt skjønnslignet eller ilagt tilleggsskatt har blitt ilagt gebyr eller løpende mulkt som nevnt i punkt Har du vært egnethetsvurdert av tilsynsmyndigheter tilsvarende Finanstilsynet i utlandet? Hvis det er andre forhold du mener kan være av betydning for Finanstilsynets egnethetsvurdering, bes dette opplyst i punkt 5.4. Søknad om personlig konsesjon Eiendomsmegling Skjema sist oppdatert [ ] Side 3 av 5

4 5.3 Egenerklæring om økonomiske forhold Kryss av: Ja Nei Har du, i løpet av de siste 10 årene, vært gjennom gjeldsforhandling eller frivillig gjeldsordning? Har du ilignet skatter etter offentlige avgifter (merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk) som er forfalt men ikke betalt? 5.4 Tilleggsinformasjon Gjelder punkt Merknader 6. Bekreftelse og signatur Det bekreftes at gitte opplysninger er riktige og fullstendige. Jeg er kjent med at det kan medføre straffansvar å gi uriktige eller villedende opplysninger. Jeg er innforstått med at Finanstilsynet kan innhente kredittopplysninger i forbindelse med behandlingen av søknaden. Sted og dato Signatur Vedlegg Politiattest som ikke er eldre enn tre måneder og avgitt i medhold av eiendomsmeglingsloven 2-9 tredje ledd og eiendomsmeglingsforskriften 2-7 Kopi av vitnemål for bestått eiendomsmeglereksamen eller juridisk embetseksamen (karakterutskrift er tilstrekkelig ved søknad etter overgangsreglene) Attest(er) på praksis fra eiendomsmeglingsforetak fortrinnsvis bekreftet av foretaks fagansvarlig (se under) Kopi av siste års selvangivelse (grunnlag for skattekort eller skatteoppgjør er ikke tilstrekkelig) Søknad om personlig konsesjon Eiendomsmegling Skjema sist oppdatert [ ] Side 4 av 5

5 Bekreftelse på praksis eiendomsmeglerkandidater og jurister Attesten må angi praksisperiode og bekrefte at søkeren har arbeidet selvstendig med minst følgende sentrale ledd i eiendomsmeglingen: mottakelse og registrering av oppdrag innhenting og kontroll av opplysninger utarbeidelse av salgsoppgaver annonsering og visning deltakelse i prisforhandlinger (formidling av bud og aksept) opprettelse av kjøpekontrakt gjennomføring av oppgjør og hjemmelsoverføring Eiendomsmeglingsforskriften 4-4 annet og tredje ledd gjør unntak fra kravet til at hele praksisperioden skal omfatte alle sider av ordinær salgsmegling, ved at det etter søknad kan godkjennes inntil ett års praksis fra visse former for eiendomsmegling som angitt i bestemmelsens a) til d). Der den ordinære salgsmeglingen ikke har bestått av oppgjør, kan det godkjennes tre måneders praksistid fra oppgjørsavdeling eller oppgjørsforetak, eller gjennomført 30 oppgjør, eller fullført oppgjørskurs som på forhånd er godkjent av Finanstilsynet. Søknad om personlig konsesjon Eiendomsmegling Skjema sist oppdatert [ ] Side 5 av 5

Sjekkliste for leger som søker om autorisasjon og lisens

Sjekkliste for leger som søker om autorisasjon og lisens Sjekkliste for leger som søker om autorisasjon og lisens Hvordan bekrefte rett kopi? Alle kopier som sendes inn, må vise til bekreftet rett kopi på hver skrevne side. Med bekreftet rett kopi menes stempel

Detaljer

(den kommune der eiendommen ligger)

(den kommune der eiendommen ligger) Statens landbruksforvaltning Før søknaden fylles ut, bør det undersøkes om ervervet er konsesjonsfritt, jf. rettledningen på side 3 og 4. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars

Detaljer

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING KVITSØY KOMMUNE 4180 KVITSØY SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING SØKNADEN GJELDER: Nyetablering Endring i eksisterende bevilling Søknad om ny bevilling etter eierskifte 1. SERVERINGS-/SKJENKESTED

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Bygge på, eller bare pusse opp litt?

Bygge på, eller bare pusse opp litt? Oslo kommune Kemnerkontoret Bygge på, eller bare pusse opp litt? Informasjon til privatpersoner Tips, gode råd, lover og regler for deg som skal benytte håndverkere til å bygge bygge på endre eller pusse

Detaljer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer Nullstill skjemaet før du lukker det Søknad om lønnsgarantidekning -melding av lønnskrav m.v. til konkursboet Den statlige lønnsgarantiordningen Blanketten fylles ut av arbeidstaker og sendes bostyrer.

Detaljer

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer. 2.3 Beslutning om oppløsning av enhet. 2.4 Sletting av enhet

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer. 2.3 Beslutning om oppløsning av enhet. 2.4 Sletting av enhet SignForm 2014 Elektronisk utgave 1. Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, Statistisk sentralbyrås

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE Norskregistrert utenlandsk foretak

Detaljer

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed BARNETRYGDEN Nullstill skjemaet før du lukker det SØKNAD OM BARNETRYGD Vennligst les orienteringen på side 3 og 4 før utfyllingen 1 Hva slags stønad søker du om? Ordinær barnetrygd 2 Opplysninger om deg

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

Krav om attføringsstønader

Krav om attføringsstønader Krav om attføringsstønader Det kan ytes økonomisk hjelp til ekstra utgifter i forbindelse med attføring, se nedenfor og i brosjyren «Attføringsytelser rettigheter og plikter» (PB-0162). Utdanning som attføringstiltak

Detaljer

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Innledning Den 1. januar 2004 trådte ny hvitvaskingslov og tilhørende forskrift i kraft. Det nye hvitvaskingsregelverket

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Beskrivelse av hvordan OTC-systemet fungerer

Beskrivelse av hvordan OTC-systemet fungerer Beskrivelse av hvordan OTC-systemet fungerer 1. Hvordan fungerer OTC-systemet for meglerne? OTC-systemet er et informasjonssystem for unoterte aksjer, og må ikke forveksles med en børs. I korthet fungerer

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep N-0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling Vennligst fest utskrift av vigokvitteringen her! Fest vigokvittering her Unntatt offentlighet jf. Off.lov 13 og FVL 13.1 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SKOLEÅRET 2015-2016 Vedleggsskjema til søknad om inntak etter

Detaljer

Forskrift til lov om lotterier m.v.

Forskrift til lov om lotterier m.v. Forskrift til lov om lotterier m.v. Dato FOR 1995 02 24 185 Departement Kulturdepartementet Publisert Avd I 1995 211 Ikrafttredelse 24.02.1995 Sist endret FOR 2015 02 27 169 Endrer Gjelder for Norge Hjemmel

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

godkjenning som låntaker/ egenvurdering av økonomi 1. Søker

godkjenning som låntaker/ egenvurdering av økonomi 1. Søker Søknad om godkjenning som låntaker/ egenvurdering av økonomi 1. Søker Fødselsnr. (11 siffer) Søker 1 etternavn og fornavn Telefon på dagtid Mobiltelefon Fødselsnr. (11 siffer) Søker 2 etternavn og fornavn

Detaljer