SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015"

Transkript

1 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og med det året du fyller 25 år, og ikke har fullført videregående skole er du voksen med rett til videregående opplæring. Voksne både med og uten rett til videregående opplæring må realkompetansevurderes før de tas inn ved Danielsen Intensivgymnas. Ta kontakt med skolen for mer info! 3. Elever som ikke har brukt opp ungdomsretten sin, kan etter søknad når det foreligger særskilte grunner, tas inn på Danielsen Intensivgymnas (jfr. Opplæringslovens 3-1, 10. ledd). 4. Du søker på fag ved å krysse av for dem i dette søknadskjemaet. Søkere blir prioritert i henhold til gjeldende inntaksreglement. 5. Det kan bli endringer på timeplanen. 6. På grunn av administrasjonsutgifter og andre løpende utgifter beregnes et fast engangsgebyr på kr 1100 pr. skoleår (jfr. Forbrukerombudets retn.linjer, 2004). 7. Kursavgiftene betales i ett avdrag. 8. Underskrift av kontrakten, som du får tilsendt ved tilbud om skoleplass, anses å være bindende. Denne må returneres snarest og senest innen endelig frist oppgitt i svarbrevet du får fra skolen. Hvis ikke mister du retten til skoleplass. 9. Sier du opp kontrakten før skolestart høst/vår, forplikter du deg bare til å betale engangsgebyret på kr Oppsigelse av skoleplass må skje skriftlig. 10. Sier du opp kontrakten etter skolestart, er du forpliktet til å betale hele kursavgiftene og engangsgebyret. Oppsigelse av skoleplass må skje skriftlig. 11. Oppstart av kurs avhenger av antall påmeldte i hvert kurs. Dersom kurset ikke kommer i gang, får du i sin helhet refundert beløpet som er knyttet til dette kurset. Dersom dette er det eneste kurset du har meldt deg på, vil også engangsgebyret bli tilbakebetalt. 12. Ordinær undervisning samles på 16 uker per semester, og som elev får du halvårsvurdering og sluttvurdering i fagene. Stort fravær, uansett grunn, kan føre til at grunnlaget for å gi vurdering faller bort. 13. Du er pliktig til å holde deg oppdatert på It`s Learning og skolens nettside, og sette deg inn i reglene som gjelder for de fag skolen tilbyr, og til å følge skolens reglement. 14. Søkere har klagerett etter bestemmelsene i Forvaltningsloven kap VI. Fylkesmannen er klageinstans, og klagen sendes via skolen innen 3 uker. Etternavn:.. Adresse:. Telefon:.. Fornavn:... Postnr.:...Poststed:.. Personnummer: E-post: Hjemkommune:.... Dato:... Sted:.. Underskrift:. (Jeg har lest alle betingelser og sier meg enig i disse)

2 HALVÅRSKURS VÅREN 2015 Kursstart: 05. januar 2015 Vi tar forbehold om trykkfeil og evt. endringer Fellesfag Teoretisk matematikk 1T-A (VG1) Praktisk matematikk 2P-A (VG2) Praktisk matematikk 2P-B (VG2) Historie 3HI-A (VG3) Historie 3HI-B (VG3) Religion 3REL (VG3) Fagkode MAT1013 MAT1015 MAT1015 HIS1002 HIS1002 REL1001 Tidspunkt Tirs 11: Ons 10: off.skole halvår Skolepenger halvårskurs Eks.form S/M Tirs 11:30-14: S/M Ons 08:30-11: S/M Man 09:20-11:00 Ons 11:30-13:05 Fre 11:30-13:05 Tirs 11:30-13:05 Tors 14:05-15:40 Fre 09:20-11: M M Tors 09:20-11: M Ditt valg av kurs Programfag Fagkode Tidspunkt off.skole halvår Skolepenger halvårskurs Eks.form Matematikk R1 REA3022 Tirs 08:30-11:00 R1-A (VG2) S/M Matematikk R1 REA3022 Ons 08:30-10:05 R1-B (VG2) S/M Fysikk 1 Tirs 15:45-19:00 REA3004 Tors 15:45-19:00 FY1-A (VG2)* MP Biologi BI1 Man 08:30-11:00 REA3001 Ons 13:15-15:40 BI1-A (VG2)* Tors 14:05-15: MP Matematikk S2 REA3028 Tirs 08:30-11:00 S2-A (VG3) Tirs 13:15-15:40 REA3024 Ons 11:30-13:05 R2-A (VG3) Man 10:15-12:15 REA3024 Ons 08:30-11:00 R2-B (VG3) Man 15:45-19:00 REA3024 Ons 15:45-19:00 R2-C (VG3) Fysikk FY2 Man 12:20-14:50 REA3005 Ons 13:15-14:50 FY2-B (VG3)* P Kjemi KJ2 Man 11:30-13:05 REA3012 Ons 11:30-14:00 KJ2-A (VG3)* P Kjemi KJ2 Tirs 11:30-14:00 REA3012 Ons 11:30-13:05 KJ2-B (VG3)* Tors 08:30-11:00 P Biologi BI2 Tirs 13:15-14:50 REA3002 Ons 08:30-11:00 BI2-A (VG3)* Tors 08:30-11:00 P Biologi BI2 Man 08:30-10:05 REA3002 Tirs 08:30-11:00 BI2-B (VG3)* P Geofag 2 Man 15:45-18:10 REA3009 Ons 15:45-18:10 GEO2 (VG3) Tors 15:45-17:20 P Samfunnsfaglig engelsk Man 08:30-11:00 SPR3010 Tirs 08:30-11:00 3ENG-S (VG3) Fre 13:15-14:50 Psykologi 2 Tirs 11:30-14:00 SAM3038 Ons 13:15-14:50 PSYK2 (VG3) Sosialkunnskap SAM3016 Ons 08:30-10:05 3SOK(VG3) Politikk og Man 13:15-15:40 menneskerettigheter SAM3020 Tors 08:30-11:00 3POL(VG3) Fre 11:30-13:05 *I tillegg kommer det ettermiddager / kvelder med elevøvelser, og ekskursjon i biologi 1 og 2 Ditt valg av kurs

3 ERKLÆRINGSVEDLEGG (må fylles ut) Din bakgrunn (kun ett kryss) Sett kryss Kunnskapsløfte vitnemål (fullført og bestått) Allmennfaglig vitnemål R94 (fullført og bestått) Annet (fagbrev, kompetansebevis mm) For deg som har fullført og bestått vitnemål i Kunnskapsløftet: Skal beholde vitnemålet, men trenger nye fag i tillegg Skal beholde vitnemålet, men ønsker å bytte ut fag med nye fag i Kunnskapsløftet For deg som har fullført og bestått allmennfaglig vitnemål R94: Skal beholde R94 - vitnemålet, men trenger nye fag i tillegg* Ønsker å bytte ut fag med nye fag i Kunnskapsløftet** 2 år yrkesfag uten fagbrev (R94) 2 år yrkesfag med fagbrev (R94) 3 år yrkesfaglig vitnemål (R94) *Du beholder vitnemålet fra R94 og får et kompetansebevis med fag tatt i Kunnskapsløftet. **Du må ha nytt vitnemål og tilfredsstille kravene i Kunnskapsløftet. Jeg skal ta generell studiekompetanse etter 23/5 regel Dersom du krysser av for 23/5 regel skal du ikke krysse av i rutene for bakgrunn, dette er kun for de som skal fylle ut et kompetansebevis, (dvs. et ikke fullført og bestått vitnemål), eventuelt bygge på med studiekompetanse.

4 Orientering om Kunnskapsløftet Danielsen Intensivgymnas tilbyr og er godkjent for studiespesialiserende utdanningsprogram, med programområder for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. Danielsen Intensivgymnas kan ikke ta ansvar for de endringer i bl.a. fag, nye læreplaner og timetall som Kunnskapsløftet medfører, der disse endringene for deg som elev kan medføre uklarheter vedrørende krav til godkjente vitnemål eller inntak til høyere utdanning. Regler og lover for opptak til høyere utdanning etter kunnskapsløftet finner du på sidene (søking og opptak). Våren 2010 var siste gang det ble skrevet ut R94 vitnemål. Etter dette vil du ved endring og bytting av fag på et R94 vitnemål, måtte kode om hele vitnemålet til kunnskapsløftet, og dermed oppfylle de krav som gjelder i Kunnskapsløftet. Tar du nye fag i tillegg til det opprinnelige vitnemålet, beholder du ditt gamle R94 vitnemål og legger ved et kompetansebevis med de nye fagene og/eller karakterene tatt i Kunnskapsløftet. Merk at det er ulike krav til uttrekk til eksamen i R94 og Kunnskapsløftet, og at dette får konsekvenser for endringer som skal gjøres på et vitnemål. Danielsen Intensivgymnas foretar uttrekk til eksamen i henhold til Kunnskapsløftet. Enkelte programfag kan få eksamen samme dag. Dette kan med spesielle fagkombinasjoner medføre at du ikke er garantert uttrekk til 2 skriftlige eksamener på vg3 nivå. Trenger du dette for å få et fullført og bestått vitnemål kan du eventuelt melde deg opp som privatist i ett av fagene. NB! Er du meldt opp som privatist i ett fag, kan du ikke samtidig være elev i dette faget hos oss. Vi kan ikke garantere muntlig eller muntlig-praktisk eksamen til de som vil endre et fullført og bestått vitnemål. Vil du bytte ut fag som du har muntlig eksamen i, må du selv sørge for at du har nok eksamener på vitnemålet. Jeg har: Lest alle betingelser i søknadsskjemaet og vedlagt informasjon Fylt ut erklæringsvedlegget Satt meg inn i reglene for eksamen og vitnemål Lagt ved rett kopi av kompetansebevis/fagbrev/vitnemål fra videregående på søknaden. Vi godtar ikke kopier som ikke er bekreftet rett kopi eller karakterutskrifter fra VIGO, Skolearena, It`s Learning eller andre nettsteder. Dato/ sign:

5 Riv av beholdes Riv av - beholdes Generell studiekompetanse For generell studiekompetanse gjelder krav om utdanning eller praksis og bestemte fagkrav: 23/5 Regel: Søkeren må fylle minst 23 år (i søknadsåret ved søknad til høyskole/universitet) og dokumentere minst fem års heltids yrkespraksis og/eller utdanning. Vedkommende trenger da bare å ta de 6 basisfagene (yrkespraksis/utdanning er det kun de enkelte høyskolene og universitetene som kan godkjenne). For mer info, se Utdanning/praksis: Obligatoriske fagkrav (basisfag) Kunnskapsløftet (årstimer) Vårt timetall (per uke) Norsk Fullført og bestått 3-årig Engelsk videregående opplæring eller OG Matematikk (se info) Fagopplæring med fag- Naturfag /svennebrev eller Historie års yrkespraksis og/eller utdanning Samfunnsfag 84 4

6 Trekkordning ved eksamen i Kunnskapsløftet 23/5 regel Skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål, ellers ingen krav, det vil si tilfeldig uttrekk. Kunnskapsløfte vitnemål: Vg1 Tilfeldig uttrekk Studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg2 Alle skal ha eksamen i ett fag, enten skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk uavhengig av fag Vg3 Alle skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Eksamen i norsk sidemål er trekkfag. I tillegg skal en ha 2 skriftlige eksamener i programfag, og 1 muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen. Kunnskapsløfte vitnemål: Vg1 Tilfeldig uttrekk Yrkesfaglig utdanningsprogram, påbygg til generell studiekompetanse. Vg2 Alle skal ha en obligatorisk tverrfaglig eksamen i programfag. Vg3 Alle skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Eksamen i norsk sidemål er trekkfag. I tillegg skal en ha 1 skriftlig eksamen, og 1 muntlig, eller muntlig-praktisk eksamen. Kilde: Rundskriv Udir Viktig orientering til deg som skal ta fellesfagene praktisk matematikk (VG1+2) eller teoretisk matematikk. Kvalitetsreformen krever at alle elever skal ha minst 8 timer matematikk i videregående opplæring. Elevene kan velge mellom praktisk matematikk, som er for elever som ikke ønsker å ta matematikk videre, eller teoretisk matematikk, som er for de som ønsker å ta matematikk videre som programfag (studieretningsfag). Den praktiske matematikken går ordinært over to år, 5+3 timer. Danielsen Intensivgymnas gir tilbud om å ta all matematikk komprimert på to halvårskurs. Praktisk matematikk 1P (VG1) går på høsten med ni undervisningstimer. Praktisk matematikk 2P (VG2) går på våren med seks undervisningstimer. Hos oss kan de som velger den teoretiske varianten 1T (VG1) ta ordinært fem timer matematikk det første året og fortsette med matematikk programfag R1, S1 eller 2P. For andre varianter, se Danielsen Intensivgymnas vil gi tilbud om to matematikkparalleller. De som ønsker å ta praktisk matematikk må velge kurset 1PA eller 1PB på høsten. På våren må man søke seg inn på 2PA eller 2PB. Undervisningen vil gå parallelt høst og vår, men med færre undervisningstimer på våren. De som ønsker den teoretiske matematikken må velge 1TA eller 1TB på høsten. I vårsemesteret tilbys R1A og R1B. Undervisningen går parallelt høst og vår.

7 Orientering om Kunnskapsløftet Danielsen Intensivgymnas tilbyr og er godkjent for studiespesialiserende utdanningsprogram, med programområder for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. Danielsen Intensivgymnas kan ikke ta ansvar for de endringer i bl.a. fag, nye læreplaner og timetall som Kunnskapsløftet medfører, der disse endringene for deg som elev kan medføre uklarheter vedrørende krav til godkjente vitnemål eller inntak til høyere utdanning. Regler og lover for opptak til høyere utdanning etter kunnskapsløftet finner du på sidene (søking og opptak). Våren 2010 var siste gang det ble skrevet ut R94 vitnemål. Etter dette vil du ved endring og bytting av fag på et R94 vitnemål, måtte kode om hele vitnemålet til kunnskapsløftet, og dermed oppfylle de krav som gjelder i Kunnskapsløftet. Tar du nye fag i tillegg til det opprinnelige vitnemålet, beholder du ditt gamle R94 vitnemål og legger ved et kompetansebevis med de nye fagene og/eller karakterene tatt i Kunnskapsløftet. Merk at det er ulike krav til uttrekk til eksamen i R94 og Kunnskapsløftet, og at dette får konsekvenser for endringer som skal gjøres på et vitnemål. Danielsen Intensivgymnas foretar uttrekk til eksamen i henhold til Kunnskapsløftet. Enkelte programfag kan få eksamen samme dag. Dette kan med spesielle fagkombinasjoner medføre at du ikke er garantert uttrekk til 2 skriftlige eksamener på vg3 nivå. Trenger du dette for å få et fullført og bestått vitnemål kan du eventuelt melde deg opp som privatist i ett av fagene. NB! Er du meldt opp som privatist i ett fag, kan du ikke samtidig være elev i dette faget hos oss. Vi kan ikke garantere muntlig eller muntlig-praktisk eksamen til de som vil endre et fullført og bestått vitnemål. Vil du bytte ut fag som du har muntlig eksamen i, må du selv sørge for at du har nok eksamener på vitnemålet. Orientering til deg som har engelsk fra yrkesfaglig utdanning i R94 I Kunnskapsløftet skal en ha 140 årstimer for å dekke kravet i engelsk fellesfag. Dette tilsvarer 5 undervisningstimer per uke. Unntaket er dersom du har bestått 3-årig løp som gir yrkeskompetanse eller har fag-/svennebrev i R94, da vil engelsk fellesfag være dekket av 2+2 timer fra grunnkurs og VKI, og du oppfyller kravet til studiekompetanse.

8 MIN TIMEPLAN (Denne fylles ut av søker, og beholdes til skolestart) TIME KL. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG :30 09:15 09:20 10:05 10:15 11:00 11:30 12:15 12:20 13:05 13:15 14:00 14:05 14:50 14:55 15:40 15:45 16:30 16:35 17:20 17:25 18:10 18:15 19:00

9 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og med det året du fyller 25 år, og ikke har fullført videregående skole er du voksen med rett til videregående opplæring. Voksne både med og uten rett til videregående opplæring må realkompetansevurderes før de tas inn ved Danielsen Intensivgymnas. Ta kontakt med skolen for mer info! 3. Elever som ikke har brukt opp ungdomsretten sin, kan etter søknad når det foreligger særskilte grunner, tas inn på Danielsen Intensivgymnas (jfr. Opplæringslovens 3-1, 10. ledd). 4. Du søker på fag ved å krysse av for dem i dette søknadskjemaet. Søkere blir prioritert i henhold til gjeldende inntaksreglement. 5. Det kan bli endringer på timeplanen. 6. På grunn av administrasjonsutgifter og andre løpende utgifter beregnes et fast engangsgebyr på kr 1100 pr. skoleår (jfr. Forbrukerombudets retn.linjer, 2004). 7. Kursavgiftene betales i ett avdrag. 8. Underskrift av kontrakten, som du får tilsendt ved tilbud om skoleplass, anses å være bindende. Denne må returneres snarest og senest innen endelig frist oppgitt i svarbrevet du får fra skolen. Hvis ikke mister du retten til skoleplass. 9. Sier du opp kontrakten før skolestart høst/vår, forplikter du deg bare til å betale engangsgebyret på kr Oppsigelse av skoleplass må skje skriftlig. 10. Sier du opp kontrakten etter skolestart, er du forpliktet til å betale hele kursavgiftene og engangsgebyret. Oppsigelse av skoleplass må skje skriftlig. 11. Oppstart av kurs avhenger av antall påmeldte i hvert kurs. Dersom kurset ikke kommer i gang, får du i sin helhet refundert beløpet som er knyttet til dette kurset. Dersom dette er det eneste kurset du har meldt deg på, vil også engangsgebyret bli tilbakebetalt. 12. Ordinær undervisning samles på 16 uker per semester, og som elev får du halvårsvurdering og sluttvurdering i fagene. Stort fravær, uansett grunn, kan føre til at grunnlaget for å gi vurdering faller bort. 13. Du er pliktig til å holde deg oppdatert på It`s Learning og skolens nettside, og sette deg inn i reglene som gjelder for de fag skolen tilbyr, og til å følge skolens reglement. 14. Søkere har klagerett etter bestemmelsene i Forvaltningsloven kap VI. Fylkesmannen er klageinstans, og klagen sendes via skolen innen 3 uker. Etternavn:.. Adresse:. Telefon:.. Fornavn:... Postnr.:...Poststed:.. Personnummer: E-post: Hjemkommune:.... Dato:... Sted:.. Underskrift:. (Jeg har lest alle betingelser og sier meg enig i disse)

10 HALVÅRSKURS VÅREN 2015 Kursstart: 05. januar 2015 Vi tar forbehold om trykkfeil og evt. endringer Fellesfag Teoretisk matematikk 1T-A (VG1) Praktisk matematikk 2P-A (VG2) Praktisk matematikk 2P-B (VG2) Historie 3HI-A (VG3) Historie 3HI-B (VG3) Religion 3REL (VG3) Fagkode MAT1013 MAT1015 MAT1015 HIS1002 HIS1002 REL1001 Tidspunkt Tirs 11: Ons 10: off.skole halvår Skolepenger halvårskurs Eks.form S/M Tirs 11:30-14: S/M Ons 08:30-11: S/M Man 09:20-11:00 Ons 11:30-13:05 Fre 11:30-13:05 Tirs 11:30-13:05 Tors 14:05-15:40 Fre 09:20-11: M M Tors 09:20-11: M Ditt valg av kurs Programfag Fagkode Tidspunkt off.skole halvår Skolepenger halvårskurs Eks.form Matematikk R1 REA3022 Tirs 08:30-11:00 R1-A (VG2) S/M Matematikk R1 REA3022 Ons 08:30-10:05 R1-B (VG2) S/M Fysikk 1 Tirs 15:45-19:00 REA3004 Tors 15:45-19:00 FY1-A (VG2)* MP Biologi BI1 Man 08:30-11:00 REA3001 Ons 13:15-15:40 BI1-A (VG2)* Tors 14:05-15: MP Matematikk S2 REA3028 Tirs 08:30-11:00 S2-A (VG3) Tirs 13:15-15:40 REA3024 Ons 11:30-13:05 R2-A (VG3) Man 10:15-12:15 REA3024 Ons 08:30-11:00 R2-B (VG3) Man 15:45-19:00 REA3024 Ons 15:45-19:00 R2-C (VG3) Fysikk FY2 Man 12:20-14:50 REA3005 Ons 13:15-14:50 FY2-B (VG3)* P Kjemi KJ2 Man 11:30-13:05 REA3012 Ons 11:30-14:00 KJ2-A (VG3)* P Kjemi KJ2 Tirs 11:30-14:00 REA3012 Ons 11:30-13:05 KJ2-B (VG3)* Tors 08:30-11:00 P Biologi BI2 Tirs 13:15-14:50 REA3002 Ons 08:30-11:00 BI2-A (VG3)* Tors 08:30-11:00 P Biologi BI2 Man 08:30-10:05 REA3002 Tirs 08:30-11:00 BI2-B (VG3)* P Geofag 2 Man 15:45-18:10 REA3009 Ons 15:45-18:10 GEO2 (VG3) Tors 15:45-17:20 P Samfunnsfaglig engelsk Man 08:30-11:00 SPR 3010 Tirs 08:30-11:00 3ENG-S (VG3) Fre 13:15-14:50 Psykologi 2 Tirs 11:30-14:00 SAM3038 Ons 13:15-14:50 PSYK2(VG3) Sosialkunnskap SAM3016 Ons 08:30-10:05 3SOK(VG3) Politikk og Man 13:15-15:40 menneskerettigheter SAM3020 Tors 08:30-11:00 3POL(VG3) Fre 11:30-13:05 *I tillegg kommer det ettermiddager / kvelder med elevøvelser, og ekskursjon i biologi 1 og 2 Ditt valg av kurs

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2015

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2015 AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2015 Innhold Velkommen til Akademiet Informasjonsmøter Eksamen Internett It s Learning Vår karaktergaranti Betaling Skolerute Studentbevis Bøker Åpningstider

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2014

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2014 AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2014 Innhold Velkommen til Akademiet Informasjonsmøter Eksamen Internett It s Learning Vår karaktergaranti Betaling Skolerute Studentbevis Bøker Åpningstider

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse Skoleåret 2014/15 Følg med vår hjemmeside for voksne elever ved Romsdal videregående skole: www.romsdal.vgs.no/voksenopplaering Rett til opplæring etter 4A-3 Fra og med det året

Detaljer

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. april 2005 Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Felles for alle utdanningsprogram:

Detaljer

REALFAG SPRÅKFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010

REALFAG SPRÅKFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010 SPRÅKFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010 REALFAG GREÅKER VIDEREGÅENDE SKOLE HVORDAN VELGER DU OG HVA SKJER

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN

Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du e=er tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestå=. Kompetansebevis får du hvis du har IV

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Velkommen )l foreldremøte

Velkommen )l foreldremøte Velkommen )l foreldremøte Informasjon i forbindelse med valg av programfag Vg2 2012-2013 På defe møtet: Generell info rundt fag)lbudet Info om fagvalget Programfagene Matema)kk Eksempler på fagkombinasjoner

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

14/15 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET

14/15 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET 14/15 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET STUDIESPESIALISERING MED PROGRAMOMRÅDENE FOR: REALFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Søk via www.drottningborg.vgs.no

Detaljer

Vil du være utvekslingselev? Informasjonsmøte 1 september 2011

Vil du være utvekslingselev? Informasjonsmøte 1 september 2011 Vil du være utvekslingselev? Informasjonsmøte 1 september 2011 Tilstede på møtet: Nina Berger, karriereveileder Elever med utvekslingserfaring Hvem ved Frederik II kan søke? Elever i studieforberedende

Detaljer