Betalingskurs i norsk språk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Betalingskurs i norsk språk"

Transkript

1 Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo Søkere plikter å gjøre seg kjent med informasjonen i dette heftet, og i annen skriftlig informasjon som blir gitt, både før og under kurset.

2 Informasjon om kursene Generelt Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) tilbyr norskkurs på trinn 1-3. Kursene er åpne for alle som fyller kravene til generell studiekompetanse (med unntak av kravene til kunnskaper i norsk), og som har oppholdstillatelse i Norge. Vi gjør oppmerksom på at opptak til ILNs norskkurs ikke kan danne grunnlag for søknad om oppholdstillatelse i Norge. Hvorfor bør jeg studere norsk ved Universitetet i Oslo? Fordi: - instituttet er Norges desidert største kompetansesenter innenfor dette fagfeltet. - majoriteten av læremidlene i faget er utviklet av vårt institutt. - instituttet bringer studentene fram til en eksamen som er allment godkjent og etterspurt i arbeidslivet og som gir norskkvalifikasjoner for studier ved alle landets universiteter og høyskoler. - det er en stor grad av fleksibilitet i undervisningsopplegget. - det er lav strykprosent på kursene. Fyller jeg opptakskravene? Det foreligger nasjonale retningslinjer for vurdering av minimumskrav for opptak til universiteter og høgskoler. For å bli tatt opp på norskkurs må man møte disse kravene, med unntak av kravet om norsk og engelsk. Dersom du ikke oppfyller minstekravene på bakgrunn av din utdanning fra hjemlandet, må du ta fag i norsk videregående skole. Vær oppmerksom på at hvis du planlegger å søke opptak til regulære studier ved norske universiteter/høgskoler, må du også kunne dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk og engelsk, se Søkerhåndboka utgitt av Samordna opptak (www.samordnaopptak.no) Er det en søknadsfrist? Og får alle plass? Siden alle søknadene må vurderes med hensyn til krav om generell studiekompetanse, må søknaden sendes før 15. april for kurs som starter i høstsemesteret og før 1. oktober for kurs som arrangeres i vårsemesteret. All dokumentasjon må sendes inn sammen med søknaden før søknadsfristen. Vi kan ikke garantere at alle som søker før fristen, vil få opptak. Komplette søknader vil bli prioritert i den rekkefølge vi mottar dem, dvs. ut fra poststemplet dato. Søknader som ikke er skikkelig utfylt eller som mangler nødvendig dokumentasjon, vil ikke bli registrert før de er komplette. Vi tar forbehold om avlysninger av kurs hvis det ikke melder seg et tilstrekkelig antall deltagere. Det er maks 20 studenter i en klasse. Kan jeg nok norsk til å komme inn på det trinnet jeg ønsker? Alle må avlegge en plasseringsprøve for å dokumentere at de har de nødvendige forkunnskapene for å kunne følge undervisningen på det aktuelle trinn. Denne prøven vil bli arrangert før kursstart. Alternativt må man dokumentere norskkunnskap og antall timer man har fulgt kurs tidligere.

3 Prisliste Trinn 1 NORINT0110 (6 timer undervisning i uka) ,- Trinn 2 NORINT 0120 (8 undervisningstimer i uka) ,- Grammatikk-kurset er valgfritt og inngår i prisen Trinn 3 NORINT 0130 (8 undervisningtimer + 1 time gruppearbeid i uka) ,- Grammatikk-kurset er valgfritt og inngår i prisen Disse prisene er veiledende, og kan endres fra semester til semester. I TILLEGG TIL KURSAVGIFTEN MÅ ALLE STUDENTER BETALE SEMESTERAVGIFT. FOR MER INFORMASJON, SE: Betaling Dersom man får opptak til norskkurs, må man betale 3000,- av kursavgiften før kurset begynner, for å bekrefte at man tar i mot plassen. Resten av kursavgiften fakutreres etter at kurset har begynt. Avmelding Hvis man melder seg av etter registreringsdagen får man ikke refundert den første innbetalingen på 3000,-. Ved avmelding etter at kurset er begynt, må hele kursavgiften betales. Timeplan Timeplanen for kursene foreligger fra ca. 1 desember for kurs som går vårsemesteret og fra ca. 1. juni for kurs som går høstsemesteret. Timeplanene finnes på internet på følgende adresse: http: //www.hf.uio.no/iln/studier/evu/norskkurs/norsk/betalingskurs.html Timeantallet per uke i prislisten er veiledende. Det kan variere noe fra semester til semester og fra kurs til kurs. Det gjøres oppmerksom på at all undervisning er obligatorisk. Hvis man har mer enn 25% fravær får man ikke gå opp til eksamen.

4 Veiledning til søknaden Søknadsskjemaet må fylles ut i sin helhet. Personopplysninger - Evt. tidligere navn: gjelder hvis du har giftet deg og forandret navn i forhold til hva som står på vitnemål og i pass. Du må legge ved bekreftelse på navneendring hvis dette er tilfellet. - Fødselsdato og personnummer: Fødselsdato må fylles ut. Hvis du har norsk personnummer eller D-nummer skal dette fylles ut i punktet Personnr. Oppholdstillatelse Du må ha gyldig opphold i Norge for hele perioden kurset varer for å kunne få plass på norskkurs. Dokumentasjon om oppholdstillatelse og kopi av pass må legges ved søknaden. Hvis oppholdstillatelsen er under behandling hos UDI, legg ved dokumentasjon på dette. Tidligere utdanning For å kunne få opptak til norskkurs, må du tilfredsstille kravene til generell studiekompetanse, med unntak av kravet om engelsk og norsk. Utdannelse må dokumenteres med vitnemål. Hvis dokumentene er på andre språk enn norsk, svensk, dansk eller engelsk, må offisielle oversettelser av dokumentene legges ved. Norskkunnskaper For at du skal kunne delta på det trinnet som passer best i forhold til din norskkompetanse, krever vi at du tar en plasseringsprøve. Hvis du er nybegynner, trenger du ikke å ta plasseringsprøven. Hvis du har tatt språkprøven i norsk for voksne innvandere og bestått både muntlig og skriftlig, trenger du heller ikke å ta plasseringsprøven, og kan gå rett på trinn 3. Ellers må du ta plasseringsprøven, og delta på det trinnet du blir plassert på. Studiemål Hvorfor ønsker du å delta på norskkurs? Kurspåmelding - Plasseringsprøve: se under punktet Norskkunnskaper. - Kurskoder: se beskrivelse i prislisten på baksiden av denne folderen. - Dagtid/kveldstid: Vi trenger å vite når på dagen du ønsker å delta på kurs. Dette er bindende. Betaling Hvis noen andre skal betale kurset for deg, for eksempel arbeidsgiver eller Aetat, og du ønsker at regningen skal sendes direkte til dem, må du legge ved bekreftelse fra betalingsinstansen på at de skal betale kursavgiften for deg, og du må legge ved informasjon om hvor regningen skal sendes. Vedlegg Alle vedlegg må være bekreftede kopier. Dette betyr at de må stemples av et offentlig kontor og signeres at det er korrekte kopier. Kopier uten bekreftelse vil ikke bli tatt hensyn til i behandlingen av søknaden. Hvis du velger å levere søknaden personlig, ta med kopier OG originaler til instituttets ekspedisjonskontor, så kan vi stemple kopiene for deg. Vennligst nummerer alle vedlegg. Signatur Søknaden må underskrives og dateres for å være gyldig. Du skriver under på at den informasjonen som er gitt i søknaden og vedleggene er korrekt, og på at du har gjort deg kjent og vil gjøre deg kjent med informasjon som er gitt og vil gis i forbindelse med søknaden, kursene og betaling. Hvis du har spørsmål angående utfylling av søknadsskjemaet eller hva slags vedlegg som skal legges ved, ta gjerne kontakt med instituttet på telefon eller e-post:

5 Norskkurs for internasjonale studenter Betalingskurs Søknadsskjemaet sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO, Pb Blindern 0317 Oslo Søknadsfrist: 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Pris: Se prisliste på baksiden av informasjonsfolderen - Intituttet er ikke forpliktet til å behandle søknader som kommer etter søknadsfristens utløp, som er ufullstendige eller mangler gyldig dokumentasjon. All dokumentasjon må leveres før søknadsfristen. - Opptak til norskkursene gir ikke rett til immatrikulering ved Universitetet i Oslo. For å bli tatt opp må man allikevel kunne dokumentere generell studiekompetanse utover kravet til norsk og engelsk. - Opptak til norskkurs kan ikke danne grunnlag for oppholdstillatelse i Norge. - Søknadene prioriteres etter dato. - ILN forbeholder seg retten til å avlyse kurs som ikke har tilstrekkelig påmelding. - Svar på søknaden kommer umiddelbart etter at søknaden er behandlet. Personopplysninger Etternavn: Fornavn og mellomnavn: Evt. tidligere navn: Fødselsdato: Personnr: Mann Adresse: Postnr: Poststed: Kvinne Nasjonalitet Telefon: Mobil: E-post: Oppholdstillatelse Ankomstdato til Norge: Angi grunnlag for oppholdstillatelsen: Har du oppholdstillatelse i Norge? Legg ved bekreftede kopier av passet med siste gitte oppholdstillatelse og evt. ande dokumenter som ligger til grunn for oppholdstillatelsen, f. eks. vigselsattest og kopi av ektefelles pass, vedtak fra UDI o.l. Tidligere utdanning Videregående Høyere utdanning Skole/lærested Varighet Vitnemålets navn Alder ved eksamen Legg ved bekreftede kopier av vitnemål og karakterutskrifter fra videregående skole og høyere utdanning. Hvis vitnemålene er på andre språk enn norsk eller engelsk, må det legges ved en oversettelse i tillegg til orginalen.

6 Norskkunnskaper Hvor godt behersker du norsk? Dårlig Nokså godt Godt Svært godt Har du gått på norskkurs tidligere? Navn på kursstedet/skolen: Antall timer fullført: Hvis du ønsker å begynne på et annet nivå enn trinn 1, må du ha tatt Sprkprøven for voksne innvandrere og bestått både muntlig og skriftlig. Har du ikke tatt denne, må du ta plasseringsprøven. Husk å legge ved bevis. Studiemål Planlegger du å søke opptak til høyere utdanning i Norge? Trenger du norsk trinn 3 for å oppnå profesjonsgodkjenning? Hvis, hvilken profesjon? Andre grunner for å lære norsk: Kurspåmelding Hvilket trinn vil du gå på? NORINT0110, Trinn 1 NORINT0120, Trinn 2 NORINT0130, Trinn 3 Trenger du å ta plasseringsprøven? Les veiledningen for informasjon om dette spørsmålet. Når på dagen vil du gå på kurs? Dagtid Kveldstid Betaling Hvordan skal du finansiere kurset? Vedlegg Vitnemål fra videregående skole Karakterutskrift fra v.g.skole Diplom fra høyere utdanning Karakterutskrift fra høyere utdanning Kopi av pass og oppholdstillatelse Egne midler Vedlegg nr. UDI-vedtak om oppholdstillatelse Vigselsattest og ektefelles pass Bevis på navneendring Andre vedlegg Arbeidsgiver/aetat Hvis regningen skal sendes et annet sted enn til deg, legg ved bekreftelse fra betalingsinstans, og adresse regningen skal sendes til.. Vedlegg nr. Dokumenter på andre språk enn norsk eller engelsk må inkludere en offisiell oversettelse til et av disse språkene. Jeg bekrefter at opplysningene jeg har gitt er korrekte, og at vedleggene er autentiske, uendrede dokumenter som gjelder meg. Jeg godtar de vilkår som er omtalt i vedlagte informasjon, og jeg godtar at jeg selv plikter å gjøre meg kjent med den informasjonen som blir gitt. Sted Dato Signatur

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell 1. Individuelle søknader Finn søknadsskjemaet på hjemmesiden til SAK. 2. Forhåndsbetaling av gebyr For å få din søknad behandlet

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Dato: 7. februar 2011 Siden 1 av 15 Av Jorunn Fossen Endringslogg Dato Endring Godkjent 18.01.11 1. utgave KAT 30.01.12

Detaljer

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell 1. Individuelle søknader Finn søknadsskjemaet på hjemmesiden til SAK. 2. Forhåndsbetaling av gebyr For å få din søknad behandlet

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt GENERELLE REGLER 1-1 Hvem forskriften gjelder for Denne forskriften gjelder for alle studenter ved Gateway College. Med student menes en person som har en skriftlig og bindende avtale med Gateway College.

Detaljer

ANSAs 10steg til STUDIER I UTLANDET

ANSAs 10steg til STUDIER I UTLANDET ANSAs 10 steg til STUDIER I UTLANDET ANSA VISER VEI TIL STUDIER I UTLANDET ANSA Samskipnaden for norske utenlandsstudenter ANSAs formål er å ivareta de norske utenlandsstudentenes faglige, økonomiske,

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet INFORMASJON om privatistkurs hos Akademiet 2 Håndbok våren 2012 Velkommen til Akademiet Privatistskole Drammen www.akademiet.no Tlf. 815 49 020 E-post: privatist.drammen@akademiet.no 3 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL University of Melbourne (Bachelor) Du som skal søke til University of

Detaljer

Kurshåndbok 2015/2016 KURSHÅNDBOK. Akademiet Privatistskole Ålesund og Molde

Kurshåndbok 2015/2016 KURSHÅNDBOK. Akademiet Privatistskole Ålesund og Molde Kurshåndbok 2015/2016 KURSHÅNDBOK Akademiet Privatistskole Ålesund og Molde 1 INNHOLD Kontaktinformasjon side 3 Åpningstider side 3 I klasserommet side 4 Kollokviegrupper side 4 Hjelpen er nær side 4 Bøker

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Revidert februar 2015 R INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Gjeldende for skoleåret 2015/2016. Med hjemmel i Privatskolelova

Detaljer

OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING

OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING OVERGANGSEKSAMEN Med den nye eiendomsmeglingsloven som trådte i kraft 1. januar 2008 innføres krav til formell eiendomsmeglingsfaglig eller juridisk kompetanse for personer

Detaljer

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror!

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! Hva er kurstilskudd? Kurstilskudd er en støtteordning der du kan søke timestøtte til opplæring via "kurs", dette vil si at om teatergruppen din setter opp

Detaljer

Informasjonen gitt nedenfor er sålangt vi kan vurdere riktig. Det kan ha sneket seg inn noen mindre unøyaktigheter. Memoet oppdateres kontinuerlig.

Informasjonen gitt nedenfor er sålangt vi kan vurdere riktig. Det kan ha sneket seg inn noen mindre unøyaktigheter. Memoet oppdateres kontinuerlig. Til: Studenter Fra: Trond Petersen, Professor Department of Sociology og Haas School of Business University of California, Berkeley Chair of Sociology Committee on Comparative Studies and Foreign Students

Detaljer

Velkommen til Akademiet Privatistskole Bergen

Velkommen til Akademiet Privatistskole Bergen 2 Velkommen til Akademiet Privatistskole Bergen Som rektor ved Akademiet Privatistskole Bergen er det en stor glede å få ønske deg velkommen her til oss enten du skal gå her høsten 2012, våren 2013 eller

Detaljer

ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse

ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse IKONER: Dette er en brosjyre for alle som har tatt, eller vil ta videregående opplæring. Ønsker du generell studiekompetanse, spesielle fag, eller

Detaljer

ANSAs søknadsguide til studier i USA

ANSAs søknadsguide til studier i USA ANSAs søknadsguide til studier i USA Søknadsprosessen til amerikanske læresteder er omfattende, og det er mye å tenke på. I denne søknadsguiden får du en oversikt over vanlige søknadskrav. Denne guiden

Detaljer

IB Diploma Programme International Baccalaureate

IB Diploma Programme International Baccalaureate IB Diploma Programme International Baccalaureate Nytt internasjonalt program på Spjelkavik vgs fra høsten 2012 IB Diploma Programme er toårig og går over Vg2 og Vg3 Bygger på Vg1 fra studieforberedende

Detaljer

Klar for avgang - viktig informasjon for et godt. studieopphold i utlandet

Klar for avgang - viktig informasjon for et godt. studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Kjære utenlandsstudent! Tiden for avreise til ditt nye studieland nærmer seg med stormskritt! Etter lange forberedelser begynner

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Sophomore med transfermuligheter Søknad til American College of Norway (sophomore med transfermuligheter) Du som skal søke på American College of Norway

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til:Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Fjernundervisningsinstitusjoner Folkehøgskoler Studieforbund Rundskriv:10/08 Dato: 15.01.2008 Saksnr. :07/2455 Rundskriv STATSBUDSJETTET

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Manual for Nattergalen

Manual for Nattergalen Manual for Nattergalen 2008-2009 Innhold: Nattergalen: Bakgrunn, mål og rammer side 2 Koordinatorens oppgaver side 6 Skolens deltakelse i Nattergalen side 18 Rekruttering av barn og prioritering side 19

Detaljer

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Innhold: Før du reiser. s. 4 Under oppholdet. s. 7 Viktig om sikkerhet. s. 9 Kontrakt for utvekslingsopphold. s. 11 2 Kjære utenlandsstudent!

Detaljer