Veiledning og søknadsskjema

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning og søknadsskjema"

Transkript

1 Internasjonale stipend (IS), Norges forskningsråd P.b St. Hanshaugen, 0131 Oslo Tlf / faks , e-post: Veiledning og søknadsskjema frist 1. desember for stipend under kulturavtalen mellom Norge og Kina Søknadsbehandling Søknadsbehandlingen for stipend under kulturavtalene er en to-trinnsprosess. Søknadene blir først behandlet av IS sitt programstyre. Når programstyret har innstilt hoved- og reservekandidater, får alle søkere beskjed om behandlingsresultatet. Innstilte kandidater får tilsendt Kinas søknadsskjema. Skjemaet skal fylles ut og returneres til IS innen en oppgitt frist. IS oversender deretter endelig søknad til Kinas stipendmyndigheter: China Scholarship Council (CSC). CSC avgjør det endelige utfallet av søknaden. IS har ingen mulighet til å gripe inn i denne prosessen. IS kan heller ikke endre betingelsene i det stipendtilbudet fra CSC som søkerne eventuelt får. Beskjeder som IS mottar om godkjenning og plassering, blir umiddelbart formidlet videre til kandidatene. Endelig beskjed om tildeling av stipend samt adkomstdokumenter kommer vanligvis i juli. Papirene blir sendt ut til søkerne som rekommandert post. Hvis du endrer kontaktadressen din i Norge, må du gi beskjed til IS om dette. Søkerne fyller ut IS sitt norske søknadsskjema. For at søker skal kunne gjenbruke sine dokumenter, kan de gjerne være skrevet på engelsk. Det er viktig at attestene og anbefalingene er relevante for det planlagte studieoppholdet i utlandet. Den norske søknaden skal inneholde ett eksemplar av: utfylt søknadsskjema studieplan/prosjektbeskrivelse attestert kopi av eksamensvitnemål en (helst to) relevante faglige anbefalinger/attester Søknadene vil bli kopiert. Vedleggene må derfor være i enkeltsidig A4-format. Søkere innenfor utøvende eller bildende kunst, skal legge ved utvalgte arbeidesprøver. Musikere fyller også ut søknadsskjemaets siste side. Studieplan/ prosjektbeskrivelse Planen bør være så fyldig og nøyaktig som mulig og ikke overstige tre A-4-sider. Det er det viktig at de faglige behovene dine er nøyaktig beskrevet slik at CSC kan finne frem til en passende institusjon. Dersom du har spesielle ønsker mht institusjon, kan du argumentere for det her. Verken søknadsskjema eller vedlegg blir returnert. Send derfor ikke originalpapirer! C:\Documents and Settings\camihans\Skrivebord\Kina\soknadsskjema-norske-til-kina[1].doc/

2 Andre/praktiske opplysninger Trekk av søknad Kandidater som må trekke søknaden etter å ha blitt innstilt fra norsk side, må meddele IS om dette skriftlig så raskt som mulig av hensyn til reservekandidater. Et stipend kan ikke overføres fra et studieår til et annet. Hvis en kandidat som har trukket seg ønsker å søke på nytt for det påfølgende året, skjer det i konkurranse med de øvrige søkerne til stipend det året. Reisen Stipendiaten må selv planlegge reisen og dekke reiseutgiftene til og fra Kina. Reisestipend kan eventuelt søkes fra Lånekassen. Verken IS eller andre avdelinger i Norges forskningsråd har anledning til å dekke reiseutgifter i forbindelse med stipend under kulturavtalene. Familie Hvis du ønsker å ta med deg familien din til studiestedet, må du selv organisere dette. Stipendet og eventuell bolig er beregnet til én person. Forsikring Dersom du ønsker mer forsikring enn de kinesiske stipendmyndigheter tilbyr, kontakt f.eks ANSA og NAV for nærmere opplysninger. Rapport IS ønsker en rapport fra oppholdet senest én måned etter hjemkomsten. Rapportskjema kan laste det ned fra Forlengelse av stipend Stipendiater som har et faglig behov for forlengelse av studieoppholdet og som ønsker å utvide stipendperioden i Kina til påfølgende studieår, kan sende søknad pr e-post med beskrivelse av framdriften. Den sendes til innen fristens utløp for neste studieår. Stipendiatene konkurrerer med nye søkere. Den opprinnelige søknaden vil bli lagt til grunn i behandlingen av forlengelsen. C:\Documents and Settings\camihans\Skrivebord\Kina\soknadsskjema-norske-til-kina[1].doc/

3 Internasjonale stipend (IS), Norges forskningsråd P.b St. Hanshaugen, 0131 Oslo Tlf / faks , E-post: Internett: Søknadsskjema for stipend til Kina under kulturavtalen for studieåret 20 / 20 Frist 1. desember Generelle opplysninger: a) Søknadsskjemaet bør fylles ut elektronisk. Du står fritt til å utvide boksene etter behov, så lenge skjemaets tekst ikke forandres. b) Søknaden skal bestå av selve skjemaet på tre sider og nødvendige vedlegg (ensidige), gjerne på engelsk. c) Kopier av vitnemål og relevante attester, og anbefalinger, legges ved søknaden. Unngå å sende originaldokumenter da søknadene ikke vil bli returnert. En oversikt over alle vedlegg skal fylles inn i pkt. 12. d) Musikere og bildende kunstnere må legge ved arbeidsprøver av god kvalitet. Siste side i skjemaet skal fylles ut av musikere. e) Bare fullstendige søknader vil bli behandlet og ettersending av dokumenter bør unngås. 1. Personlige opplysninger: Etternavn Fornavn Svaradresse inntil (dato) Fødselsdato Statsborgerskap Alt.svaradresse (fra-til) Telefon Telefaks Alt. telefon E-post 2. Stipendlengde: Antall måneder: Høstsemesteret Vårsemesteret Tidsrom (kryss av): 3. Fagfelt: Angi fagfelt som det skal forskes/studeres i under oppholdet i utlandet Humaniora Teknologi Landbruks- og fiskerivitenskap Samfunnsvitenskap Medisinske fag Bildende kunst Naturvitenskap Veterinærmedisin Utøvende kunst C:\Documents and Settings\camihans\Skrivebord\Kina\soknadsskjema-norske-til-kina[1].doc/

4 4. Utdanning: Legg ved vitnemål /karakterutskrifter Utdanning på universitet, høgskole eller annen institusjon på høgskolenivå: a) Fullført utdanning: Universitet / høgskole Fag Eksamensår Resultat b) Akademisk grad: c) Pågående og planlagt utdanning: Universitet / høgskole Fag Eksamensår Resultat 5. Evt. publikasjoner/kritikker: a) Vitenskapelige arbeider Oversikt vedlagt (kryss av) b) For utøvende og bildende kunstnere Kritikker vedlagt (kryss av) 6. Språkkunnskaper: Språk Dårlig Middels Godt Utmerket Ev. test Evt. kommentarer 7. Tidligere faglige opphold i utlandet: Land Studium/formål Fra Til Evt. hvilket stipend? 8. Praksis (av mer enn 3 måneders varighet og med relevans for søknaden): Arbeidssted Fra Til Stilling 9. Har du søkt andre finansieringskilder for samme formål og studieår? 10. Faglige anbefalinger vedlagt (minimum én) : Navn Stilling Universitet/høgskole/institutt C:\Documents and Settings\camihans\Skrivebord\Kina\soknadsskjema-norske-til-kina[1].doc/

5 11. Oversikt over vedlegg til søknaden: Andre opplysninger: 13. Plan for det faglige oppholdet (NB! Viktig for utfallet av søknaden): a) Ønsket/søkt institusjon (Evt. dokumenteres) b) Veileder/samarbeidspartner kontaktet (Evt. dokumenteres) c) Formål med oppholdet/prosjekttittel d) Sammendrag av studieplan/prosjektbeskrivelse/begrunnelse for oppholdet. Søkere til statsstipend kan legge ved en mer detaljert studieplan/prosjektbeskrivelse (maks. 3 s.). Søkere til sommerstipend trenger ikke fylle ut mer enn feltet nedenfor. 14. Hvor fikk du kjennskap til dette stipendet? (kryss av) Forskningsrådets internettsider Ambassade i Norge eller i utlandet Søk på internett Annonse Oppslag Stipend og legathåndboken Faglig ansatt ved lærestedet Bekjente Administrativt ansatt ved lærestedet Tidligere stipendiat Annet, vennligst angi: 15. Underskrift: Sted: Dato: Underskrift: C:\Documents and Settings\camihans\Skrivebord\Kina\soknadsskjema-norske-til-kina[1].doc/

6 Vedlegg til søknad om stipend for søkere innen utøvende musikk. Vennligst kryss av for stipendprogram: Stipend under kulturavtalene Stipend under RWE Dea-programmet Generelle råd: Opptaket (CD) bør ikke være eldre enn ett år, være uredigert og av god kvalitet. Samlet spilletid må være på mer enn 20 minutter. 1. Søkers navn: 2. Instrument: 3. Dato for opptak: 4. Hvor er opptaket gjort: 5. Hvem akkompagnerer/dirigerer: 6. Tittel og satser på samtlige verk: 7. Varighet på hver sats og på hvert verk totalt: C:\Documents and Settings\camihans\Skrivebord\Kina\soknadsskjema-norske-til-kina[1].doc/

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU Søknadsfrist Svar på søknad om opptak Fristen for å søke om opptak til vårsemesteret er 15. november. Fristen for å søke på grunnlag av

Detaljer

PRISCILLA-stipendet er et tilskudd med formål å stimulere til faglige opphold/studier i utlandet

PRISCILLA-stipendet er et tilskudd med formål å stimulere til faglige opphold/studier i utlandet PRISCILLA - STIPENDORDNING FOR STUDENTENES FAGLIGE REISER PRISCILLA-stipendet er et tilskudd med formål å stimulere til faglige opphold/studier i utlandet Stipendet kan gi tilskudd til å dekke Studier

Detaljer

Veiledning og informasjon til helsepersonell som søker om autorisasjon eller lisens i Norge

Veiledning og informasjon til helsepersonell som søker om autorisasjon eller lisens i Norge Veiledning og informasjon til helsepersonell som søker om autorisasjon eller lisens i Norge Denne veilederen er laget for å gi samlet informasjon om hvordan den som ønsker å søke om autorisasjon og lisens

Detaljer

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-079 Innkalling Møte

Detaljer

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell 1. Individuelle søknader Finn søknadsskjemaet på hjemmesiden til SAK. 2. Forhåndsbetaling av gebyr For å få din søknad behandlet

Detaljer

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell 1. Individuelle søknader Finn søknadsskjemaet på hjemmesiden til SAK. 2. Forhåndsbetaling av gebyr For å få din søknad behandlet

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Folkehøgskolene J.nr.162/01/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene Oslo 18.09.01 FHSR-rundskriv 21/01

Detaljer

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Generelt Når det kommer inn søknader bør kommunen sjekke at alle over 18 år har skrevet under på søknaden, og at nødvendig dokumentasjon er lagt ved (se

Detaljer

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen EO-FONDET En veileder til søknadsprosessen Innhold Hva er EO-fondet? s. 2 Hvem kan søke om midler? s. 3 Hva kan man søke om? s. 4 Hvordan søke -- trinn for trinn s. 5 Sjekkliste for søknad s. 6 Søknaden

Detaljer

Søknad om tillatelse til arbeid og opphold

Søknad om tillatelse til arbeid og opphold Søknadssted (politidistriktets eller utenriksstasjonens stempel) Dato DUF-nr Betalt gebyr kr Bilde Saksnummer Søknad om tillatelse til arbeid og opphold Det skal fylles ut ett skjema pr. søker selv om

Detaljer

Med verden som lekegrind!

Med verden som lekegrind! Med verden som lekegrind! Informasjon til studenter ved Høgskolen i Molde som vil studere i utlandet! 1 Har du lyst til å oppleve noe nytt, noe spennende? Gjennom våre utvekslingsprogram med institusjoner

Detaljer

Med verden som lekegrind!

Med verden som lekegrind! Med verden som lekegrind! Informasjon til studenter ved Høgskolen i Molde som vil studere i utlandet! 1 Høgskolen i Molde kan hjelpe deg å nå dine mål Har du lyst til å oppleve noe nytt, noe spennende?

Detaljer

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Revidert februar 2015 R INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Gjeldende for skoleåret 2015/2016. Med hjemmel i Privatskolelova

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Kort Guide. 1. Registrere fravær

Kort Guide. 1. Registrere fravær Virke Oppfølging 1. Registrere fravær Kort Guide 2. Endre på registrert fravær 3. Følge opp fravær 4. Sykefraværsrapporter 5. Ferie 6. Medarbeidersamtaler (For Standard Pluss) 7. Administrative tiltak

Detaljer

Søknadspakke for studier ved:

Søknadspakke for studier ved: Søknadspakke for studier ved: Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til Auckland University of Technology (Bachelor/Master) Du som skal søke

Detaljer

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014 Versjon 4.0/ Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Melding... 3 1.2 Selskapsopplysninger... 3 1.3 Finanskalender... 3 1.4 Innsidelister... 3 2. Tilgang til systemet... 3 3. Programvare... 4 4. Pålogging...

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til University of Western Australia (Bachelor) Du som skal søke til University

Detaljer

i SPESIALITET 1. Personalia, grunnutdanning m.m. Navn: Fødselsdato: Eventuell norsk tilleggseksamen: (mnd., år) ved Vedlegg nr.

i SPESIALITET 1. Personalia, grunnutdanning m.m. Navn: Fødselsdato: Eventuell norsk tilleggseksamen: (mnd., år) ved Vedlegg nr. SØKNAD OM SPESIALISTGODKJENNING Fyll ut alle 4 sidene i søknadsskjemaet. Før opp all relevant utdanning. Ved søknad om overføring av spesialitet fra annet land, skal det fremgå minimum den utdanning som

Detaljer

Søknadsveileder - forskningsmidler i Helse Nord for 2014

Søknadsveileder - forskningsmidler i Helse Nord for 2014 Søknadsveileder - forskningsmidler i Helse Nord for 2014 28.06.2013 INNHOLD Søknad om forskningsmidler for 2014... 2 1 Hvem kan søke om midler?... 3 1.1 Søkers kvalifikasjoner og forpliktelser... 3 1.2

Detaljer

Her er en samling av ofte stilte spørsmål.

Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Hvordan kan jeg meg melde meg på kurs/studier hos NKS? Du kan bestille kurs og studier på www.nks.no. Legg kurset du ønsker i handlekurven og følg veiledningen.

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

Klar for avgang - viktig informasjon for et godt. studieopphold i utlandet

Klar for avgang - viktig informasjon for et godt. studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Kjære utenlandsstudent! Tiden for avreise til ditt nye studieland nærmer seg med stormskritt! Etter lange forberedelser begynner

Detaljer

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Innhold: Før du reiser. s. 4 Under oppholdet. s. 7 Viktig om sikkerhet. s. 9 Kontrakt for utvekslingsopphold. s. 11 2 Kjære utenlandsstudent!

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

Autorisert FinansAnalytikerstudium

Autorisert FinansAnalytikerstudium Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2012 - JUNI 2014 SØKNADSFRIST: 16. mars 2012 Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2012 - JUNI 2014 Søknadsfrist 16. mars 2012 Innledning: Norges Handelshøyskole

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer