SØKNADSSKJEMA OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I AKERSHUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNADSSKJEMA OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I AKERSHUS"

Transkript

1 SØKNADSSKJEMA OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I AKERSHUS Akershus fylkeskommune har vedtatt en oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn fra Akershus som har vært utsatt for omsorgssvikt eller overgrep mens de var i institusjon eller fosterhjem i perioden fra og med 1980 til og med Ordningen gjelder for personer som ble plassert av det kommunale barnevernet i Akershus. Asker kommune, Ski kommune og Oppegård kommune har sluttet seg til ordningen og kan gi oppreisning i tillegg til fylkeskommunen: Oppegård kommune for perioden til og med 2003, Ski kommune for perioden til og med 1992 og Asker kommune for perioden fra og med 1980 til og med Den fylkeskommunale oppreisningsordningen omfatter alle kommunene i Akershus, og oppreisningsordningene fra de tre tilsluttede kommunene kommer i tillegg for de søkere som faller inn under en av disse. Det er bare nødvendig å fylle ut en søknad, som så blir behandlet i henhold til den fylkeskommunale oppreisningsordningen og den kommunale ordningen som er aktuell. Søknad om oppreisning sendes til: Oppreisningssekretariatet Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo NB! Søknadsskjemaet er unntatt offentlighet etter utfylling og skal ikke sendes inn elektronisk. Når sekretariatet har mottatt søknaden din, vil du få en tilbakemelding om den videre saksbehandling. Ved behov for veiledning eller hjelp til å fylle ut søknaden, ta kontakt med sekretariatet for oppreisningsordningen på telefon Mer informasjon om fylkeskommunens og de tre tilsluttede kommunenes oppreisningsordning finner du bl.a. på og Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Akershus søknadsskjema Side 1 av 7

2 1. OPPLYSNINGER OM DEG SOM SØKER Fornavn: Etternavn: Fødselsnummer (11 siffer): Har du skiftet navn? Evt. tidligere navn: Adresse: Postnr: Poststed: Tlf. privat: Mobiltelefon: Har du fullført en utdanning? Er du i arbeid? Type utdanning Stilling NAVN PÅ EVENTUELL VERGE (hvis søker er under 18 år eller umyndig) Fornavn: Etternavn: Fødselsdato: Adresse: Postnr: Poststed: NAVN PÅ KOMMUNEN SOM PLASSERTE DEG OG OPPLYSNINGER OM DINE FORELDRE Navn på kommunen du bodde i før du ble plassert i institusjon/fosterhjem: Foreldres navn og adresse da du ble plassert: Mors fornavn: Etternavn: Fødselsdato Lever i dag? Adresse Postnr. Poststed Fars fornavn: Etternavn: Fødselsdato Lever i dag? Adresse Postnr. Poststed Evt. andre personer som hadde foreldreansvar for deg i det aktuelle tidsrom: For- og etternavn: Adresse: Fødselsdato Lever i dag? Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Akershus søknadsskjema Side 2 av 7

3 Har du søkt eller mottatt oppreisning/rettferdsvederlag/erstatning fra staten eller andre kommuner? Hvis du har søkt, hvilken ordning eller kommune? Søknadsår Innvilget/avslag, datert: Søknaden min gjelder: Akershus fylkeskommunes oppreisningsordning Asker kommunes oppreisningsordning Ski kommunes oppreisningsordning Oppegård kommunes oppreisningsordning 2. OPPHOLD I INSTITUSJONER OG/ELLER FOSTERHJEM Navn på institusjon: Fra: Til: Navn og adresse til evt. fosterforeldre: Fra: Til: 3. BESKRIVELSE AV GRUNNLAGET FOR OPPREISNINGSKRAVET Gi en beskrivelse av grunnlaget for søknaden om oppreisning, herunder hendelser, tid og sted. Se momentlisten på side 5 med eksempler på forhold som kan være relevante for søknaden. Det er fint om du avgrenser beskrivelsen til de opplevelser og erfaringer som har vært særlig negative for deg. Gi også opplysninger om bakgrunn for plasseringen og eventuelle ettervirkninger du har hatt av plasseringen. Opplys om eventuelle overgrep er meldt til politiet, og i tilfelle når og til hvilket politidistrikt/politikammer. Bruk om nødvendig egne ark, som nummereres. Antall ark vedlagt: Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Akershus søknadsskjema Side 3 av 7

4 4. DOKUMENTASJON Legg ved dokumenter som kan være viktige for behandlingen av søknaden. Eksempler: Bekreftelser på opphold i institusjon/fosterhjem eller annen plassering. Uttalelser fra lege, psykolog, sosialkontor eller trygdekontor som belyser evt. skader/problemer som kan skyldes oppholdet. Vedlegg nr. Tittel Datert FRADRAG I EVENTUELL SENERE ERSTATNING ELLER OPPREISNING Jeg godtar at oppreisning som jeg mottar etter denne ordningen, fullt ut skal komme til fradrag i eventuell erstatning eller oppreisning fra kommunen/fylkeskommunen som senere måtte bli tilkjent for forhold som omfattes av denne ordningen. 6. SAMTYKKE TIL BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER Jeg samtykker i at Akershus fylkeskommune behandler personopplysninger om meg i forbindelse med søknaden. Dersom min søknad kan gi grunnlag for oppreisning etter vedtektene til Asker, Ski eller Oppegård kommune, samtykker jeg i at også den aktuelle kommune behandler opplysningene. Alle opplysninger vil bli behandlet i samsvar med personopplysningsloven. Oppreisningsutvalget, oppreisningssekretariatet og andre som får tilgang til opplysninger om deg i forbindelse med behandling av søknaden, har taushetsplikt. Opplysningene vil bli lagret i fylkeskommunens og eventuelt i kommunens arkiv etter at behandlingen av søknaden er avsluttet. 7. UNDERSKRIFT Når søkeren er under 18 år, må også vergen underskrive. Sted Dato Underskrift Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Akershus søknadsskjema Side 4 av 7

5 Husk også å underskrive fullmakten på side 6. Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Akershus søknadsskjema Side 5 av 7

6 Momenter som kan være relevante for søknaden, jfr pkt 3 i søknadsskjemaet For at oppreisningsutvalget skal kunne vurdere søknaden din opp mot kriteriene som er fastsatt i vedtektene for oppreisningsordningen, er det viktig at opplysningene i søknaden er tilstrekkelige. Vi ber om at du, om mulig, beskriver oppholdet i institusjon og/eller fosterhjem med hovedvekt på det du har opplevd som særlig negativt for deg. Bruk om nødvendig egne ark, og husk å nummerere dem. Forslag til momenter som kan være relevante for søknaden: Omsorgssvikt: Boforhold, Mat/måltider Klær Hygiene Arbeid/plikter Fritidsaktiviteter Hjelp til lekser Markering av høytider Forholdet til evt. søsken Forholdet til de andre barna Personlig oppfølging Tilsyn Utdannelse Sykdom Annet Overgrep/avstraffelser/krenkende opplevelser: Fysiske Psykiske Seksuelle Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Akershus søknadsskjema Side 6 av 7

7 FULLMAKT TIL Å INNHENTE OPPLYSNINGER Akershus fylkeskommune gis fullmakt til å innhente opplysninger om meg til bruk ved behandling av søknad om oppreisning for tidligere barnevernsbarn i Akershus. Fullmakten omfatter opplysninger og dokumenter fra både offentlige og private institusjoner/arkiv. Når søkeren er under 18 år, må vergen også underskrive. Sted Dato Underskrift Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Akershus søknadsskjema Side 7 av 7

EIDSVOLL KOMMUNE SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING. Advokatene i Vølund pb. 297 2302 Hamar

EIDSVOLL KOMMUNE SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING. Advokatene i Vølund pb. 297 2302 Hamar EIDSVOLL KOMMUNE Unntatt offentlighet etter utfylling iht. offl. 13, jf. fvl. 13,1.1. SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING Vederlagsordningen gjelder for personer som har opplevd overgrep og/eller omsorgssvikt

Detaljer

SØKNAD OM OPPREISNING

SØKNAD OM OPPREISNING Felles oppreisningsordning for kommuner i Troms fylke med Tromsø som vertskommune, for personer som under barnevernets omsorg var plassert i institusjon eller fosterhjem, og der opplevde omsorgssvikt,

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune.

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. 136919/7 - Oppreisning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. Nes kommunestyre vedtok den 21.09.2010, som sak 10/54, å opprette en kommunal

Detaljer

St.prp. nr. 72 (1998-1999), Innst. S. nr. 4 (1999-2000), St.prp. nr. 65 (2006-2007)

St.prp. nr. 72 (1998-1999), Innst. S. nr. 4 (1999-2000), St.prp. nr. 65 (2006-2007) Søknad om rettferdsvederlag fra staten etter alminnelig rettferdsvederlagsordning. St.prp. nr. 72 (1998-1999), Innst. S. nr. 4 (1999-2000), St.prp. nr. 65 (2006-2007) Søknaden sendes til: Statens sivilrettsforvaltning

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark Hei Med dette oversendes protokollen fra ekstraordinært møte i Fylkesstyret den 15. april. Vedlagt ligger også selve saksfremlegget på saken om Oppreisningsordning for barnehjemsbarn i Finnmark, Med vennlig

Detaljer

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

Informasjon til foreldre/verge om erklæringen

Informasjon til foreldre/verge om erklæringen Informasjon til foreldre/verge om erklæringen 1. Formålet med erklæringen Riktig og fullstendig informasjon om forsikredes (barnets) helse på søknadstidspunktet er avgjørende for å foreta en riktig risikovurdering.

Detaljer

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Saksfremlegg Saksnr.: 08/4151-3 Arkiv: H32 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

Søknad om kommunal bolig

Søknad om kommunal bolig Søknaden leveres: Boligtjenesten, NAV-huset, Grønland 55 evt. Servicetorget, Engene 1. Eller sendes Drammen kommune, Søknad om kommunal bolig 1. Søker Adresse: Postnr.: Poststed: Tlf. privat: Tlf. arbeid:

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Hvis du trenger hjelp til utfylling av skjemaet,

Detaljer

Endring (spesifiser):

Endring (spesifiser): Kjøpsskjema - NITO Uføre- og dødsrisikoforsikring Kryss av for ønsket valg Ny søknad Økning av forsikringssum Endring (spesifiser): Eget ark for tilleggsopplysninger Personopplysninger medlem Fornavn:

Detaljer

ACE European Life Limited

ACE European Life Limited ACE European Life Limited Helseerklæring Forsikredes navn Fødselsnummer (11 siffer) Adresse Telefon Faks E-postadresse Referanse nr. Medlemmets navn Medlemmets fødselsnummer Død 500 000 Uføre 500 000 Død

Detaljer

Egenerklæring om helse

Egenerklæring om helse Riv av her før utfylling! Selgers navn (Fylles ut av rådgiver) Telefon Gjelder søknad: Personforsikring Unit Link Pensjon/Livrente Kollektiv/OTP Egenerklæring om helse Gjeldende fra januar 2008 Orientering

Detaljer

Søknad om omsorgstjenester

Søknad om omsorgstjenester KRISTIANSAND KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Service og forvaltning Forvaltningsavdelingen Søknad om omsorgstjenester Søknaden sendes til: Service og forvaltning. Forvaltningsavdelingen. Postboks 417

Detaljer

SØKNAD OM SUBSIDIERT ALARM

SØKNAD OM SUBSIDIERT ALARM For utvalget: SØKNAD OM SUBSIDIERT ALARM Sjekkliste for utfylling av søknadsskjema kryss av for det som er aktuelt Type alarm det søkes om: Trusselalarm Helsealarm Dokumenter du trenger i tillegg til dette

Detaljer

VEILEDNING VED KRITISK SYKDOM

VEILEDNING VED KRITISK SYKDOM Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed BARNETRYGDEN Nullstill skjemaet før du lukker det SØKNAD OM BARNETRYGD Vennligst les orienteringen på side 3 og 4 før utfyllingen 1 Hva slags stønad søker du om? Ordinær barnetrygd 2 Opplysninger om deg

Detaljer

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling Vennligst fest utskrift av vigokvitteringen her! Fest vigokvittering her Unntatt offentlighet jf. Off.lov 13 og FVL 13.1 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SKOLEÅRET 2015-2016 Vedleggsskjema til søknad om inntak etter

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN

MÅLSELV KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN MÅLSELV KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN SØKER NAVN: EGENSØKNAD Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Målselv kommune Generelt: Kommunen har ansvar for å yte nødvendig helse- og omsorgstjenester til

Detaljer

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søkers foretaksnavn Viktig informasjon til søker Foretak som vil søke om begrenset tillatelse til å drive

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune SØKNAD OM HJELP FRA PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN. Søkers navn:.. Adresse:. Postnr: Sted: Fødselsdato:.. Personnr:.. Tlf:.. I samme husstand bor også: Navn:.. Slektsforhold:.

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Læringsmiljøutvalget ved Handelshøyskolen BI i Oslo Møte tirsdag 14.03.2006 Saksvedlegg 001

Læringsmiljøutvalget ved Handelshøyskolen BI i Oslo Møte tirsdag 14.03.2006 Saksvedlegg 001 Læringsmiljøutvalget ved Handelshøyskolen BI i Oslo Møte tirsdag 14.03.2006 Saksvedlegg 001 Forslag til nye retningslinjer for tilrettelagt eksamen 1. Informasjon i Studiehåndboken - Muligheten for å få

Detaljer

SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %:

SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %: Opplysninger om arbeidsgiver: Arbeidsgiver: Opplysninger om skadelidte: Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo SKADEMELDING YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte Arbeidssted: Navn: Privat adresse:

Detaljer

Hjelpebehov/Begrunnelse for søknaden Gi en kort begrunnelse for at du søker hjelp. Beskriv omfanget av tjenesten og evt. målet med tjenesten.

Hjelpebehov/Begrunnelse for søknaden Gi en kort begrunnelse for at du søker hjelp. Beskriv omfanget av tjenesten og evt. målet med tjenesten. Personalia Etternavn: Fornavn: Gateadresse: Postnummer/Sted: E-post: Fødselsnummer (11 siffer): Tlf.: Hva søkes det om? (Sett kryss) Sykehjem, korttidsplass Hjemmesykepleie Hjelpemidler Sykehjem, langtidsplass

Detaljer