Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell"

Transkript

1 Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell 1. Individuelle søknader Finn søknadsskjemaet på hjemmesiden til SAK. 2. Forhåndsbetaling av gebyr For å få din søknad behandlet må du betale et gebyr. Gebyret skal forhåndsbetales og en betalingsbekreftelse fra nettbanken din skal legges ved søknaden når den sendes inn til SAK. For å få din søknad behandlet må du merke betalingen med navn og fødselsdato i merknadsfeltet. SAK benytter ikke KID. Gebyret skal betales i NOK og evt. transaksjonsgebyr betales av deg. Når betalingen er belastet din konto må du skrive ut en betalingsbekreftelse fra nettbanken og legge denne ved søknaden som du sender inn til SAK. Du må ta kontakt med din egen bank dersom du ikke er kjent med hvordan du henter ut betalingsbekreftelser. Bruker du ikke nettbank, må du sende kvittering fra banken Merk: SAK godtar ikke skjermbilde/printscreen fra betalingsoversikten som bevis for betalt gebyr 3. Navn Skriv fornavn og etternavn nøyaktig slik det står skrevet i passet. Dersom du har byttet navn, må dette bekreftes med gyldig dokumentasjon. 4. Postadresse/e-postadresse Skriv inn din postadresse, hvis du bruker penn vennligst benytt blokkbokstaver. Husk: Endrer du adresse i løpet av den tiden søknaden din er til vurdering hos SAK, husk å melde dette til oss slik at vi enkelt kan kommunisere med deg. Oppgi også gjerne din e-postadresse. Huske å skrive tydelig. 5. Statsborgerskap Statsborgerskap skal stemme overens med passet. Hvis det ikke gjør det må det ligge ved forklaring og dokumentasjon. 6. Personnummer/fødselsnummer/D-nummer Fyll inn norsk personnummer, 11 siffer. Dersom du ikke har norsk personnummer, skal du skrive fødselsnummer på formen dd.mm.åååå eller bruke ditt D-nummer. 7. Autorisasjon eller lisens Du kan søke enten autorisasjon eller lisens. Autorisasjon gir fulle rettigheter til yrkesutøvelse Lisens kan du få i en periode mens du opparbeider deg rett til autorisasjon 8. Yrkesgruppe

2 Det er viktig at dette punktet fylles ut! Her fyller du inn den yrkesgruppen du tilhører. Det må være en av de yrkesgruppene som har autorisasjon som helsepersonell i Norge. 9. Hovedutdanning Du skriver bare hovedutdanningen her. Utdanningsland er det land der du har fått vitnemål/fagbrev/svennebrev for hovedutdanningen. 10. Vedlegg Hensikten med vedleggslisten er å sikre at saken er tilstrekkelig opplyst. Finn «Sjekklisten» for vedlegg som skal legges ved under din yrkesgruppe på Alle vedlegg må være «bekreftet rett kopi» (se punkt 14) av: For søkere med norsk og nordisk utdanning: Pass (for norske statsborgere godtas også førerkort eller bankkort med bilde) Diplom/eksamensbevis for all relevant utdanning Autorisasjon (hvis relevant) Original «Certificate of Current Professional Status» (tidligere «Letter of good standing»), som bekreftelse på at du har gyldig autorisasjon uten begrensninger i det aktuelle landet og at du ikke har hatt tilsynssak mot deg. Erklæringen må ikke være eldre enn 3 måneder. (Gjelder kun søkere fra Sverige og Island). Har du svensk utdanning og svensk autorisasjon (legitimation) kan du i stedet for å dokumentere en CCPS be svenske myndigheter (Socialstyrelsen) om å sende SAK en e-post som bekrefter din svenske autorisasjonsstatus. Du gjør dette ved å sende e-post om dette til og be de sende sin bekreftelse direkte til SAK Arbeidsbekreftelser for de siste 3 årene bør sendes inn for å opplyse saken best mulig hvis autorisasjon er eldre enn 5 år. For søkere med utdanning fra EU/EØS-land: Pass (for norske statsborgere godtas også førerkort eller bankkort med bilde) Diplom/eksamensbevis for all relevant utdanning Bekreftelse fra helsemyndighetene i hjemlandet/utdanningslandet om at søker innehar en gyldig autorisasjon. Detaljert oversikt fra utdanningsinstitusjonen som viser faginnholdet i utdanningen, hvor teori oppgis i antall timer for hvert fag og praksis oppgis i antall uker/timer innen hver avdeling. Det må fremgå når utdanningen startet og ble avsluttet. (ikke relevant for søkere som er utdannet som lege, jordmor, sykepleier, tannlege eller farmasøyt) Bekreftet rett kopi av erklæring fra helsemyndighetene i utdannelsesland eller siste oppholdsland innen EØS-området, som bekrefter at din utdanning tilfredsstiller EU-direktiv 2005/36/EF vedrørende generell utdanning. Certificate of Current Professional Status (CCPS) fra helsemyndighetene i utdanningslandet/eu-eøs-landet der søker arbeider. Denne skal sendes direkte til SAK fra

3 den relevante helsemyndigheten i hjemlandet, og må ikke være eldre enn tre måneder. (Gjelder Sverige og Island). Arbeidsbekreftelser for de siste 3 årene bør sendes inn for å opplyse saken best mulig hvis autorisasjon er eldre enn 5 år. For søkere som har utdanning fra et land utenfor EU/EØS: Pass Diplom/eksamensbevis for all relevant utdanning. (Det er ikke tilstrekkelig med karakterutskrifter) Bekreftet rett kopi av gyldig registrering/bevis om rett til å utøve legeyrket i utdanningslandet. Bekreftet rett kopi av detaljert oversikt/detaljert fagplan (curriculum og syllabus på engelsk) fra din utdanning som viser det konkrete faginnholdet (ikke bare fagenes navn) og utdannelsens varighet. Teorien må oppgis i antall timer for hvert fag. Videre må antall praksisperioder framgå, hver enkelt periodes lengde, målsetting, arena og evalueringsresultater. Praksis oppgis i antall uker/timer innen hvert praksisfelt/avdeling. Områder/institusjoner du har erfaring fra under praksisundervisningen må framgå. Det må fremgå når utdanningen startet og ble avsluttet. Oversikten må være utskrevet av utdanningsinstitusjonen. Bekreftelse fra arbeidsgiver på arbeidsforhold etter avlagt eksamen og frem til i dag, hvor start- og evt. sluttdato fremgår samt stillingsprosent og arbeidsområde. Dersom du ikke har vært i arbeid i denne perioden, må du opplyse om dette. 11. Særskilt søknadsprosedyre for søkere fra Somalia, Den demokratiske republikken Kongo, Irak, Afghanistan, Liberia og Sierra Leone: SAK ønsker å informere om at det for tiden gjelder særskilte prosedyrer for saksbehandling for seks spesifikke land. Da det er svært krevende å få brakt på det rene ektheten av dokumenter til søkere fra disse seks landene, har SAK vurdert det dit hen at utdanning utført i disse landene for tiden er underlagt strengere vilkår for godkjenning i Norge. Dette er også i tråd med de vurderinger NOKUT har gjort. SAK anmoder søkere som er utdannet i disse seks landene og som søker om relevant autorisasjon eller lisens i Norge om å kontakte sine aktuelle utdanningssteder og be disse utdanningsstedene om å sende aktuell dokumentasjon vedrørende søker direkte til SAK, i tillegg til at utdanningsstedet må stille en kontaktperson til rådighet som kontaktpunkt (tilgjengelig på telefon, mail) Dersom søker melder tilbake at dette er forsøkt, men ikke lar seg gjøre, gjør SAK en særskilt vurdering om det finnes andre mulige måter å innhente aktuell dokumentasjon på, eller om saken skal avslås med begrunnelse av at saken ikke er tilstrekkelig opplyst Søker gjøres oppmerksom på at forventet saksbehandlingstid vil bli forlenget SAK påpeker at dette er situasjonen slik den er i dag og at dette kan endres over tid. De seks landene som står nevnt på overnevnte liste, er land hvor det er svært krevende å i tilstrekkelig og nødvendig

4 grad verifisere dokumenter og utdanningsinstitusjoner. For å kunne ivareta pasientsikkerheten og bidra til tillit til norsk helsevesen, må SAK i denne omgang stille strengere krav til søkere fra nevnte land til dokumentasjon av utdanning. MERK: Dette gjelder ikke søknad om lisens/autorisasjon som lege fra de overnevnte land. Denne kategorien helsepersonell må før søknaden behandles i SAK, sørge for å få sin legeutdanning verifisert hos det internasjonale verifiseringsbyrået ECFMG i USA. 12. Helsepersonellregisteret Den som tildeles autorisasjon eller lisens vil bli registrert i helsepersonellregisteret. 13. Underskrift Skriv under med blå penn! 14. Språkform i vedlegg Alle originaldokumenter som ikke er utstedt på norsk, svensk, dansk eller engelsk må oversettes til et av disse språk av statsautorisert translatør. Oversettelsen heftes til kopi av det opprinnelige dokumentet. 15. Bekreftet rett kopi av vedlegg Vedleggene til søknaden skal være bekreftet rett kopi. Ikke send originale dokumenter, unntatt av eventuell fullmakt og CCPS. Hvordan bekrefte rett kopi? Alle kopier som sendes inn, må vise til bekreftet rett kopi på hver skrevne side. Med bekreftet rett kopi menes stempel og underskrift fra den som bekrefter. Bekreftet rett kopi går ut på at vedkommende bekrefter at kopien er identisk med originaldokumentet. Stempelet må vise hvilken instans som bekrefter kopien. Godkjente instanser for bekreftede kopier: Alle offentlige instanser Advokater Ambassader og konsulater Notarius publicus i hjemlandet eller utdanningslandet (ikke i Norge) Utdanningsinstitusjoner hvor søkere har sin utdanning fra Instanser som ikke står på ovennevnte liste godkjennes ikke. Utforming: Bekreftet kopi skal ha stempel og signatur på hver kopierte side som viser hvilken instans som har bekreftet kopien Oversettelser skal være heftet sammen med bekreftet kopi av originalspråklige dokument Kopi av kopi godtas ikke 16. Hvor sendes søknaden Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

5 Postboks 8053 Dep 0031 OSLO Vennligst ikke sett ansattes navn på konvolutten. Ikke send som rekommandert post.

Sjekkliste for leger som søker om autorisasjon og lisens

Sjekkliste for leger som søker om autorisasjon og lisens Sjekkliste for leger som søker om autorisasjon og lisens Hvordan bekrefte rett kopi? Alle kopier som sendes inn, må vise til bekreftet rett kopi på hver skrevne side. Med bekreftet rett kopi menes stempel

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE

HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE Gjennomføring av pasienttransporter til og fra utlandet IS-1560 1 Heftets tittel: Hjemsendelse av alvorlig psykisk syke. Gjennomføring av pasienttransporter til og

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep, 0032 Oslo Telefon 21 52 99 00 Telefaks 21 52 99 99 e-post: postmottak@helsetilsynet.no internett: www.helsetilsynet.no Rundskriv IK-1/2009 Saksnr.

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Innledning Den 1. januar 2004 trådte ny hvitvaskingslov og tilhørende forskrift i kraft. Det nye hvitvaskingsregelverket

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold

Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold Praktisk informasjon om bestilling og betaling hos Idrettsreiser.no:...2 Våre gebyrer:...2 Arrangør/formidler:...2 Betaling:...3 Angrefrist:...3

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Bygge på, eller bare pusse opp litt?

Bygge på, eller bare pusse opp litt? Oslo kommune Kemnerkontoret Bygge på, eller bare pusse opp litt? Informasjon til privatpersoner Tips, gode råd, lover og regler for deg som skal benytte håndverkere til å bygge bygge på endre eller pusse

Detaljer

Kommentarer til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Kommentarer til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek Kommentarer til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek Vedlegg til forskrift av 27. april 1998 nr. 455 (Endret 2004-12-02) (Disse merknadene er opprinnelig utarbeidet av Helsetilsynet.

Detaljer

Min Bedrift. FINN oppdrag

Min Bedrift. FINN oppdrag Min Bedrift FINN oppdrag Veiledning «MIN BEDRIFT» Innhold: 1. Hvordan finne igjen min bedrift? 2. Bedriftsprofil på FINN 3. Innstillinger for e-post 4. Tjenester dere utfører 5. Leveranseområder 6. Produkter

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert april 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Informasjon til veteraner

Informasjon til veteraner Informasjon til veteraner særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Har du fått psykiske senskader på grunn av tjeneste i internasjonale

Detaljer

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed BARNETRYGDEN Nullstill skjemaet før du lukker det SØKNAD OM BARNETRYGD Vennligst les orienteringen på side 3 og 4 før utfyllingen 1 Hva slags stønad søker du om? Ordinær barnetrygd 2 Opplysninger om deg

Detaljer

Gjeldsrådgivning. - selvhjelpspakke

Gjeldsrådgivning. - selvhjelpspakke Gjeldsrådgivning - selvhjelpspakke Innhold 1. Inntekter og utgifter lag budsjett! Side 4 2. Ring 800GJELD - Økonomirådstelefonen i NAV Side 4 3. Gjeld lag oversikt! Side 4 4. Søknad om betalingsutsettelse

Detaljer