Dette må du vite om pasientreiser. for helsepersonell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette må du vite om pasientreiser. for helsepersonell"

Transkript

1 Dette må du vite om pasientreiser for helsepersonell

2 Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket billigste reisemåten med rutegående transportmiddel ved reise til og fra offentlig godkjent behandling. Syketransportforskriften tar for seg rettigheter til dekning av utgifter i forbindelse med pasientreiser.

3 ja Reiser uten rekvisisjon Gi informasjon om at pasienten selv er ansvarlig for å gjennomføre reisen og må søke refusjon i etterkant av reisen ved å fylle ut reiseregningsskjema. Kan pasienten benytte rutegående transport? Medisinske Årsaker Behandler må rekvirere tilrettelagt transport for reisen. Pasientreiser tildeler riktig transportmiddel. nei Reiser med rekvisisjon Rutegående tilbud mangler Be pasienten ringe sitt pasientreisekontor på telefon for hjelp til planlegging av reisen. Flyreiser Flyreiser bestilles via pasientreisekontoret på telefon Be pasienten ringe i god tid før reisen. Når du skal rekvirere pasientreiser Behandler er alltid ansvarlig for å rekvirere reiser av medisinske årsaker. Rekvirer elektronisk via NISSY eller ditt journalsystem. For informasjon om hvordan du rekvirerer, se: Så langt det er mulig skal reisene bestilles innen klokken 13 siste virkedag før reisen. Husk å informere pasienter om at ventetid må påregnes. Pasientene er ansvarlige for å avbestille pasientreiser ved å ringe pasientreiser på telefon

4 Pasientreiser med fly På noen strekninger benyttes fly ved pasientreiser. Flyreiser bestilles via pasientreisekontoret på telefon Be pasientene ringe så snart de har fått innkalling og vet når de skal ut og reise. Pasientreiser med bil For å få dekket utgifter til bruk av egen bil må behandler i forkant av reisen dokumentere at det er medisinske årsaker til bruk av privat bil. Pasienter kan også få dekket utgifter til bruk av bil dersom det ikke går rutegående transport på strekningen. Pasientene må sende inn et reiseregningsskjema i etterkant av reisen for å få dekket reiseutgiftene etter gjeldende satser for bil. Velger pasienten å kjøre bil istedet for å benytte rutegående transport vil han kun få dekket beløp tilsvarende billigste reisemåte med rutegående transportmiddel.

5 Helseekspressen Helseekspressene er spesialbygd for pasienter og har høy komfort. Komfortable seter som kan reguleres og har god benplass Helsepersonell Medisinsk utstyr Plass til rullestolbrukere og bårepasienter Heis Handikaptoalett Sikringsutstyr for barn Kaffe, te og dagens aviser Kontakt ditt lokale pasientreisekontor på telefon for informasjon om hvilken dokumentasjon som kreves for å kunne reise med Helseekspressen. Informasjon om Helseekspressenes ruter og rutetider: Bussene har varierende tilbud av båreplasser, medisinsk utstyr, trådløst nettverk, komfortseter og helsepersonell.

6 Som pasient/nødvendig ledsager kan du ha rett til å få dekket nødvendige utgifter til og fra offentlig godkjent behandling. Hovedregelen er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra nærmeste behandlingssted. Betalt egenandel legges til grunn for frikort og vil bli automatisk registrert. For mer informasjon se Veiledning til utfylling av reiseregningsskjema. Veiledningen finner du hos din behandler og på Har du spørsmål til utfyllingen av skjemaet, kan du ringe pasientreiser Reiseregningsskjema og nødvendig dokumentasjon må sendes inn innen 6 måneder etter at reisen var foretatt. BRUK BLOKKBOKSTAVER 1. Opplysninger om pasient (Må fylles ut) For-/mellomnavn Etternavn Adresse Personnummer (11 siffer) Postnr. Poststed Telefonnummer 2. Opplysninger om ledsager (Fylles ut når behovet for ledsager er dokumentert av behandler) For-/mellomnavn Etternavn Adresse Personnummer (11 siffer) Postnr. Poststed Telefonnummer 3. Reiseutgifter til og fra behandlingssted (Bruk én rad for hvert transportmiddel) Klokkeslett (kryss her for Tur/retur Transportmiddel (antall, ved (ved bruk av Kilometer Beløp Dato Fra Til (for tur/returreise) privatbil) ikke bruk av privatbil oppgis behand ling) beløp) 4. Utbetaling (må fylles ut) Kontonummer som refusjonen skal utbetales til: Navn på kontoinnehaver: Veiledning til utfylling av reiseregningsskjema. HVa får jeg dekket? Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra offentlig godkjent behandling. Hovedregelen er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra nærmeste behandlingssted. Avstanden til behandlingsstedet må være minst tre kilometer, og reisen må koste mer enn lokal minstetakst. Reisen dekkes av ditt lokale helseforetak. Merk at skjemaet og nødvendig dokumentasjon må sendes inn innen 6 måneder etter at reisen var foretatt. Husk å bruke blokkbokstaver ved utfylling Av skjemaet. 1. opplysninger om pasient enten du har vært pasient selv eller har ledsaget en pasient må dette feltet fylles inn med pasientens personopplysninger. Alle krav om dekning av reiseutgifter blir registrert på pasienten. 2. opplysninger om ledsager Dette feltet fyller du ut dersom du har hatt ledsager på reisen(e), eller selv har vært ledsager. Dersom du har vært ledsager, må du fylle inn pasientens personopplysninger i pkt. 1. enten du har vært pasient eller ledsager, må du legge ved kopi av pasientens oppmøtebekreftelse samt bekreftelse fra behandler om at ledsager var nødvendig av helsemessige årsaker. merk at det er pasienten som vil motta vedtaket. 3. reiseutgifter til og fra behandlingssted fra/til: feltet fylles ut med avreisested og bestemmelsessted for reisen. enkelte behandlingssteder ligger spredt på flere steder. Det er derfor viktig at du skriver adressen til behandlingsstedet. tur/retur: sett kryss for tur/retur om du har reist frem og tilbake samme strekning, for eksempel hjemmefra til behandlingssted og tilbake. Dermed slipper du å fylle ut samme strekning to ganger. transportmiddel: skriv hvilket transportmiddel du har benyttet til reisen. Hvis du har reist med flere transportmidler må du fylle ut en linje for hvert transportmiddel, for eksempel hvis du både har reist med ferje og buss. kilometer: fyll inn antall kilometer dersom du har kjørt med egen bil. BeLØp: fylles ut dersom du har benyttet deg av rutegående transport. ved gjentatt behandling ved samme sted kan du legge ved en oversikt over behandlingene med alle datoer som eget vedlegg. Pass på at behandler bekrefter oppmøte for alle behandlingene. 4. Utbetaling Du må oppgi det kontonummeret som det skal utbetales til. Her kan du velge om utbetaling for din reise skal utbetales til en annen enn deg selv, for eksempel til ledsager. Husk å oppgi navn på kontoinnehaver. Det er alltid pasienten som mottar vedtaket. Det utbetales ikke beløp som utgjør mindre enn kr. 100,-. Dersom du innen 6 mnd. gjennomfører flere pasientreiser, og summen totalt utgjør minst kr. 100,- utbetales beløpet. 5. andre reiseutgifter Du har rett til å få dekket andre nødvendige utgifter som påløper i forbindelse med reisen, slik som ferjebillett, bom- og parkeringsutgifter. legg ved kvittering for betalte utgifter. Reise uten rekvisisjon Hovedregelen er at du kan få dekket billigste reisemåte med rutegående transport ved reise til og fra nærmeste behandlingssted. Søk om refusjon av din reise ved å fylle ut og sende oss et reiseregningsskjema. Reise med rekvisisjon Hvis du av helsemessige årsaker ikke kan ta rutegående transport, kan du få rekvirert annen transport. Ved rekvirert reise er det din behandler som vurderer behovet og bestiller transporten. Ved manglende rutegående tilbud, kan ditt lokale pasientreisekontor rekvirere reisen din. Plakat_trykk_siste.indd :09:50 Bestill gratis informasjonsmateriell Helsepersonell har ansvar for at reiseregningsskjema og informasjonsmateriell til pasientene er tilgjengelig på behandlingsstedet. Bestill gratis materiell på: Visittkort Veiledning til reiseregningsskjema Brosjyrer Reiseregningsskjema Reiseregningsskjema BESTILLING AV PASIENTREISE Ditt lokale pasientreisekontor hjelper deg med reiseplanleggingen. Ring oss i god tid før din reise skal gjennomføres. Når du ringer, vil vi vite: Navn Fødselsnummer (11 siffer) Telefonnummer Hvor du skal til og fra Dato og klokkeslett for behandling Om du har spesielle behov Flyreiser bestilles alltid hos pasientreiser, og så snart du har mottatt innkalling. I deler av landet kjøres Helseekspress. Dette er en buss spesialtilpasset pasienter med høy komfort. Ditt pasientreisekontor gir informasjon om dette tilbudet der du bor. Med rekvirert pasientreise, følger det også et ansvar for deg som pasient. Du må alltid være klar i god tid og påregne noe ventetid i forbindelse med reisen. Pasientreisekontoret planlegger ofte reiser slik at flere pasienter reiser sammen. Du må alltid informere pasientreisekontoret ved: endring av behandlingstid avbestilling av reise bestilt transport som uteblir For mer informasjon om og bestilling av pasientreiser: Ring Konvolutter Informasjon om pasientreiser Pasientreiser Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra offentlig godkjent behandling På bokmål, nynorsk, samisk, engelsk, urdu og somali! For mer informasjon: Maskot/NTB scanpix Plakater

7

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Formålet med denne informasjonen er å gi kunnskap om retningslinjene for pasientreiser i Oslo og Akershus, samt å rettlede helsepersonell

Detaljer

Veiledning til reiserefusjonskjema for studiedeltakere

Veiledning til reiserefusjonskjema for studiedeltakere Veiledning til reiserefusjonskjema for studiedeltakere Du har rett til å få dekket nødvendige utgifter når du reiser til og fra sykehus for besøk i forbindelse med deltakelse i en studie. Hovedregelen

Detaljer

Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling?

Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling? Folketrygden Bokmål 2004 Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling? Dekning av utgifter Du kan få dekket nødvendige reiseutgifter til og fra behandling ved sykehus og behandling som omfattes

Detaljer

Poliklinikk Lillehammer

Poliklinikk Lillehammer Poliklinikk Lillehammer Gjelder fra 1. januar 2011 En veiledning for deg som skal til poliklinisk behandling ved Sykehuset Innlandet Lillehammer Velkommen til ene på Lillehammer Du har nå mottatt time

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Høringsnotat. Forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter (pasienttransport)

Høringsnotat. Forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter (pasienttransport) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter (pasienttransport) Forslag til endring av pasient- og brukerrettighetsloven og forslag om ny

Detaljer

Krav om attføringsstønader

Krav om attføringsstønader Krav om attføringsstønader Det kan ytes økonomisk hjelp til ekstra utgifter i forbindelse med attføring, se nedenfor og i brosjyren «Attføringsytelser rettigheter og plikter» (PB-0162). Utdanning som attføringstiltak

Detaljer

Styresak 159-2012/6 Tilbud på pasienttransport i Nord-Troms, oppfølging av styresak 127-2012

Styresak 159-2012/6 Tilbud på pasienttransport i Nord-Troms, oppfølging av styresak 127-2012 Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond A. Wilhelmsen, 75 51 29 03 Bodø, 7.12.2012 Styresak 159-2012/6 Tilbud på pasienttransport i Nord-Troms, oppfølging av styresak 127-2012

Detaljer

Poliklinikk Kongsvinger

Poliklinikk Kongsvinger Poliklinikk Kongsvinger Gjelder fra 1. januar 2011 En veiledning for deg som skal til poliklinisk behandling ved Sykehuset Innlandet Kongsvinger Velkommen til poliklinikkene på Kongsvinger Du har nå mottatt

Detaljer

Fysikalsk medisin og rehabilitering Ottestad

Fysikalsk medisin og rehabilitering Ottestad En veiledning for deg som skal til behandling ved Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad Fysikalsk medisin og rehabilitering Ottestad Gjelder fra 1. januar 2011 Velkommen til vår avdeling

Detaljer

Brukerveiledning MinSkyss VGS

Brukerveiledning MinSkyss VGS Brukerveiledning MinSkyss VGS Nytt fra skoleåret 2015/16 er at alle elever i videregående skole med behov for skoleskyss må søke om dette via nettsiden minskyss.hedmark.org Du vil ikke få svar på søknaden

Detaljer

Poliklinikk Elverum. En veiledning. for deg som skal til poliklinisk behandling ved Sykehuset Innlandet Elverum. Gjelder fra 1.

Poliklinikk Elverum. En veiledning. for deg som skal til poliklinisk behandling ved Sykehuset Innlandet Elverum. Gjelder fra 1. Poliklinikk Elverum Gjelder fra 1. august 2009 En veiledning for deg som skal til poliklinisk behandling ved Sykehuset Innlandet Elverum Velkommen til ene på Elverum Du har nå mottatt time til i eget brev,

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Veileder. Endringer i turnusordningen har ikke medført endringer i denne tilskuddsordningen. 1 Innhold. 1 Innledning 1.

Veileder. Endringer i turnusordningen har ikke medført endringer i denne tilskuddsordningen. 1 Innhold. 1 Innledning 1. 1 Veileder Dette er en veiledning for ordningen med tilskudd for reise- og flytteutgifter til fysioterapeuter og leger i turnustjeneste. Det gis hel eller delvis refusjon for reise- og flytteutgifter for

Detaljer

Retten til behandling

Retten til behandling Retten til behandling Retten til behandling t Hiv er en av flere såkalte allmennfarlige smittsomme sykdommer 1). Disse er sykdommer som samfunnet ønsker at det skal være minst mulig forekomst av. For å

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

You can do it Kristine Skjæveland

You can do it Kristine Skjæveland You can do it Kristine Skjæveland Søknadsskjema for kurs i kognitiv trening Navn: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf hjemme: Tlf mobil: E-post: Fødseøsdato: Utdanning / Yrke: Hvor hørte du om You can do it og

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG VINTERSOL

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG VINTERSOL Seksjon for behandlingsreiser VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG VINTERSOL Adresse til Vintersol Clinica Vintersol Telefon: 0034 922 777 900 C/. Nordica 1 Fax: 0034 922 797 250 386 50 Los Cristianos E-post:

Detaljer

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Sist oppdatert: 24.02.14 Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk på reise Satser Skatt på reise Forskudd Hvordan registrere reiseregning på grunnlag

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Kontinuerlig forbedring

Kontinuerlig forbedring Kontinuerlig forbedring Pilotprosjekt mellom Helse Midt-Norge og Pasientreiser ANS Sluttrapport 3.5.211 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Overordnet status 3. Analyse, design og effekter 4. Oppsummering

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG VINTERSOL

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG VINTERSOL Rikshospitalet Seksjon for behandlingsreiser VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG VINTERSOL Adresse til Vintersol Clinica Vintersol Telefon: 0034 922 77 79 00 C/. Nordica 1 Fax: 0034 922 79 72 50 386 50 Los

Detaljer

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk Skatt Innsending av bilag Starte registrering av reise- eller utgiftsrefusjon Steg 1 - Generelle data Registrere Innenlandsreise

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE Adressen til Reuma-Sol er: C/Falguera no. 2 Telefon: 00 34 9668 14113 Urb. Foya Blanca Telefaks: 00 34 9658 87390 03580 Alfas del

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

RETTIGHETER BARN UNDER 18 ÅR SOM HAR SYKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING

RETTIGHETER BARN UNDER 18 ÅR SOM HAR SYKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Ålesund sjukehus BARNE- OG UNGDOMSAVDELINGA RETTIGHETER BARN UNDER 18 ÅR SOM HAR SYKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING Her finner du et kort sammendrag av de mest aktuelle rettighetene

Detaljer

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Til løyvehavere og sjåfører BESTEMMELSER OM TT-KJØRING I VEST-AGDER GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Nytt: Det innføres

Detaljer

Rehabiliteringsavdelingen. Gjøvik. En veiledning. for deg som skal til behandling på Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik. Gjelder fra 1.

Rehabiliteringsavdelingen. Gjøvik. En veiledning. for deg som skal til behandling på Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik. Gjelder fra 1. En veiledning for deg som skal til behandling på Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik Gjelder fra 1. januar 2009 Velkommen til vår avdeling Alle mennesker er spesielle med

Detaljer

YRKESRETTET ATTFØRING. Rettigheter og plikter

YRKESRETTET ATTFØRING. Rettigheter og plikter YRKESRETTET ATTFØRING Rettigheter og plikter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Yrkesrettet attføring 1.1 Formålet med yrkesrettet attføring 1 1.2 Krav om yrkesrettet attføring 1 1.3 Hvem kan få yrkesrettet attføring?

Detaljer

Dagkirurgi Gjøvik. En veiledning. for deg som skal til dagkirurgisk behandling ved Sykehuset Innlandet Gjøvik. Gjelder fra 1.

Dagkirurgi Gjøvik. En veiledning. for deg som skal til dagkirurgisk behandling ved Sykehuset Innlandet Gjøvik. Gjelder fra 1. Dagkirurgi Gjøvik Gjelder fra 1. juni 2009 En veiledning for deg som skal til dagkirurgisk behandling ved Sykehuset Innlandet Gjøvik Velkommen til sykehuset på Gjøvik Les gjennom denne brosjyren og merk

Detaljer