Veiledning og informasjon til helsepersonell som søker om autorisasjon eller lisens i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning og informasjon til helsepersonell som søker om autorisasjon eller lisens i Norge"

Transkript

1 Veiledning og informasjon til helsepersonell som søker om autorisasjon eller lisens i Norge Denne veilederen er laget for å gi samlet informasjon om hvordan den som ønsker å søke om autorisasjon og lisens i Norge skal gå frem. Veilederen lister opp hvilke dokumenter som skal sendes og hvordan du skal gå frem for å foreta bekreftet rett kopi. Det er derfor viktig at du leser denne veilederen nøye og finner den informasjon som er relevant for deg. I Norge er det Statens autorisasjonskontor for helsepersonell som har myndighet til å behandle søknad om autorisasjon og lisens. Saksbehandlingstiden begynner å løpe etter at SAK har mottatt alle dokumentene vi skriver at vi krever. Om ikke SAK mottar dokumentene sammen med søknaden din, eller kort tid etter at vi har mottatt søknaden din, vil vi be deg om å dokumentere det som vi ikke har mottatt. Da vil du oppleve lenger ventetid på å få endelig svar på din søknad fra oss. Om det av ulike årsaker ikke er mulig for deg å sende inn det vi har behov for, ber vi om at du skriver dette sammen med søknaden og begrunner dette. SAK kan i enkelte tilfeller be om ytterligere opplysninger og dokumentasjon fra deg, enn det som står i Informasjon om gjeldende saksbehandlingstider finner du på vår nettside. Vår nettside har også henvisninger og linker til det aktuelle lov- og regelverket vi arbeider etter. Vi takker deg for å lese og følge informasjonen. Det hjelper oss til å bli mer effektive og gi deg et svar på din søknad raskere. Oslo, august 2015

2 Innhold Slik fyller du ut søknadsskjema Side 2 Bekreftet rett kopi Side 3 Turnustjeneste Side 4 Gebyr Side 6 Veileder for helsepersonell med utdanning fra Norge eller et nordisk land (Danmark, Finland, Island eller Sverige): Norsk utdanning Side 7 Nordisk utdanning Side 8 Veileder for helsepersonell med utdanning fra land i EU/EØS-området (ikke et nordisk land): EU/EØS utdanning (ikke nordisk) Side 9 Jordmor, provisorfarmasøyt, sykepleier og tannlege Side 9 Lege Side 10 Annen utdanning (ikke jordmor, lege, provisorfarmasøyt, sykepleier eller tannlege) Side 13 Veileder for helsepersonell med utdanning fra land utenfor EU/EØS-området: Utdanning fra land utenfor Norden og EU/EØS Side 14 Utdanning fra land utenfor Norden og EU/EØS, men som har autorisasjon i et nordisk land Side 15 Utdanning fra land utenfor Norden og EU/EØS, men som har autorisasjon i et land i EU/EØS utenfor Norden Side 16 1

3 Slik fyller du ut søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell 1. Navn Skriv fornavn og etternavn nøyaktig slik det står skrevet i passet. Dersom du har byttet navn, må dette bekreftes med gyldig dokumentasjon. 2. Postadresse/e-postadresse Skriv inn din postadresse, hvis du bruker penn vennligst benytt blokkbokstaver. Husk: Endrer du adresse i løpet av den tiden søknaden din er til vurdering hos SAK, husk å melde dette til oss slik at vi enkelt kan kommunisere med deg. Oppgi også gjerne din e-postadresse. Huske å skrive tydelig. 3. Statsborgerskap Statsborgerskap skal stemme overens med passet. Hvis det ikke gjør det, må det ligge ved forklaring og dokumentasjon. 4. Personnummer/fødselsnummer/D-nummer Fyll inn norsk personnummer, 11 siffer. Dersom du ikke har norsk personnummer, skal du skrive fødselsdato i form dd.mm.åååå eller bruke ditt D-nummer. 5. Autorisasjon eller lisens Du kan søke enten autorisasjon eller lisens. Autorisasjon gir fulle rettigheter til yrkesutøvelse og har normalt en gyldighet til du fyller 80 år. Lisens kan du få i en periode mens du opparbeider deg rett til autorisasjon. 6. Yrkesgruppe Det er viktig at dette punktet fylles ut! Her fyller du inn den yrkesgruppen du tilhører. Det må være en av de yrkesgruppene som har autorisasjon som helsepersonell i Norge. 7. Hovedutdanning Du skriver bare hovedutdanningen her. Utdanningsland er det land der du har fått vitnemål/fagbrev/svennebrev for hovedutdanningen. 8. Vedlegg Hensikten med vedleggslisten er å sikre at saken er tilstrekkelig opplyst. Finn ut hvilke vedlegg du skal sende inn sammen med søknadsskjema, og i hvilken form, ved å lese den informasjonen som er relevant for deg i denne veilederen. 9. Underskrift Skriv under med blå penn! 10. Språkform Alle originaldokumenter som ikke er utstedt på norsk, svensk, dansk eller engelsk må oversettes til et av disse språk av statsautorisert translatør. Oversettelsen heftes til kopi av det opprinnelige dokumentet. 11. Hvor sendes søknaden Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Postboks 8053 Dep 0031 OSLO Vennligst ikke sett ansattes navn på konvolutten. Ikke send som rekommandert post. 2

4 Bekreftet rett kopi Alle kopier som sendes inn, må vise til bekreftet rett kopi på hver skrevne side. Med bekreftet rett kopi menes stempel og underskrift fra den som bekrefter. Bekreftet rett kopi går ut på at vedkommende bekrefter at kopien er identisk med originaldokumentet. Stempelet må vise hvilken instans som bekrefter kopien. Godkjente instanser for bekreftede kopier: Alle offentlige instanser eksempelvis kommune, politi, arbeidsfomidling, skattemyndigheter, NAV Advokater Ambassader og konsulater Notarius publicus Utdanningsinstitusjonen hvor søkere har sin utdanning fra Utforming: Bekreftet rett kopi skal ha stempel og signatur på hver kopierte side som viser hvilken instans som har bekreftet kopien. Oversettelser skal være heftet sammen med bekreftet kopi av originalspråklige dokument Kopi av kopi godtas ikke SAK oppfordrer søkere å sende inn dokumenter i A4 format og heftet sammen med 1-2 stifter 3

5 Turnustjeneste I Norge kreves det gjennomført turnustjeneste for enkelte helseyrker før det innvilges autorisasjon. Dette gjelder fysioterapeut, kiropraktor, ortopediingeniør og for enkelte med utdanning som lege. Spesielt om turnustjenesten for fysioterapeut: Fysioterapeuter utdannet i Norge gjennomfører 1 års turnustjeneste i tillegg til utdanningen. Det betyr at en turnuslisens skal innvilges før turnustjenesten gjennomføres Fysioterapeut utdannet i et av de nordiske land skal ikke gjennomføre turnustjeneste i Norge. Fysioterapeut utdannet utenfor Norden kan få vedtak om å gjennomføre turnustjeneste før en autorisasjon kan innvilges. Vurdering av din utdanning i saksbehandling vil avgjøre det og du vil få svar fra oss i vedtak. Det er derfor viktig at informasjon om hva som skal sendes inn sammen med søknaden blir fulgt. Se vår nettside under «yrkesgruppe» og «fysioterapeut» for mer informasjon om fysioterapeut og for hvordan tilleggskompetanse for sykmeldings-, rekvisisjons- og henvisningsrett blir registrert. Spesielt om turnustjeneste for kiropraktor: Norge har ingen utdanning for kiropraktorer. SAK godkjenner derfor bare utdanning som er ECCE akkreditert for autorisasjon. Utdanningen er normert til fem år og gir en felles standard, noe som gir godkjent utdanning for praksis i de fleste land. De fleste med utdanning som kiropraktor må etter eksamen gjennomføre et års turnustjeneste ved en autorisert kiropraktorklinikk i Norge, for å kunne innvilges autorisasjon. Samtidig skal det gjennomføres flere turnuskurs og utdanning innen trygdefaglige emner. Turnustjeneste fra Danmark og England kan godkjennes, vurdering av hver enkelt søknad avgjør dette. Utdanning innen trygdefaglige emner må likevel gjennomføres i Norge. Se vår nettside under «yrkesgruppe» og «kiropraktor» for mer informasjon om kiropraktor og for hvordan tilleggskompetanse for sykmeldings-, rekvisisjons- og henvisningsrett blir registrert. Spesielt om turnustjeneste for ortopediingeniør: Ortopediingeniør utdannet i Norge gjennomfører en toårig turnustjeneste i tillegg til utdanningen. Ortopediingeniør utdannet i andre land enn Norge, kan følge informasjon som er relevant for den enkelte. Informasjon som er riktig er avhengig av om du har utdanning fra Norden, EU/EØS-området eller utenfor EU/EØS-området. Se vår nettside under «yrkesgruppe» og «ortopediingeniør» for mer informasjon om ortopediingeniør. 4

6 Spesielt om turnustjeneste for lege: Gjennomført turnustjeneste for lege er ikke et vilkår for å få autorisasjon som lege i Norge. Du må imidlertid gjennomføre og bestå turnustjeneste i Norge for å kunne starte spesialisering. Er du utdannet i EU/EØS-området og har gjennomført turnustjeneste der, kan du søke om å få godkjent turnustjenesten. I Norge gjennomføres utdanning, og autorisasjon som lege innvilges i forkant av turnustjenesten. Dette er grunnlaget for vurdering av søknad om godkjenning av turnustjeneste fra EU/EØS-området. Lege som har gjennomført «trekningsbasert» («gammel») turnustjeneste skal sende oss «bekreftet rett kopi» av: 1. Ferdig utfylt søknadsskjema 2. Pass 3. Diplom/vitnemål eller Diploma Supplement 4. Bekreftelse på fullført turnus (denne skal være i original, men ta gjerne en kopi selv) 5. Betalingsbekreftelse fra nettbank for betalt saksbehandlingsgebyr 6. Har du endret navn siden du utdannet deg, må du sende oss offentlig dokumentasjon på navneendring Se for øvrig egne sider for lege i denne veilederen. 5

7 Gebyr SAK krever saksbehandlingsgebyr for søknad om autorisasjon og lisens. For å få din søknad behandlet må du betale et gebyr. Gebyret skal forhåndsbetales og en betalingsbekreftelse fra nettbanken din skal legges ved søknaden når den sendes inn til SAK. Du må merke betalingen med navn og fødselsdato i merknadsfeltet. SAK benytter ikke KID. Gebyret skal betales i NOK og evt. transaksjonsgebyr betales av deg. Når betalingen er belastet din konto må du skrive ut en betalingsbekreftelse fra nettbanken og legge denne ved søknaden som du sender inn til SAK. Du må ta kontakt med din egen bank dersom du ikke er kjent med hvordan du henter ut betalingsbekreftelser. Bruker du ikke nettbank, må du sende kvittering fra banken. SAK godtar ikke skjermbilde/printscreen fra betalingsoversikten. Satsen er høyere for de som gjennomfører turnustjeneste, så det er viktig at du betaler rett gebyr. Informasjon om «gebyr forhåndsbetaling» på vår nettside bør leses nøye, der forklares det hvem som skal betale hvilket gebyr. Der gjengis også alle bankdetaljer. 6

8 Norsk utdanning Du må sende inn ferdig utfylt og underskrevet søknadsskjema og bekreftelse fra (nett-)bank på betalt gebyr. Følgende dokumenter skal sendes inn som «bekreftet rett kopi»: Godkjent norsk ID-kort med bilde. Dvs. førerkort, bankkort m/bilde eller pass. Diplom/Vitnemål Hvis du har gjennomført turnustjeneste må sende inn bevitnelsesskjema for fullført turnustjeneste i original. Du kan ta en kopi og beholde selv. Vær oppmerksom på at alle felter i skjemaet må være utfylt 7

9 Nordisk utdanning Du må sende inn ferdig utfylt og underskrevet søknadsskjema og bekreftelse fra (nett-)bank på betalt gebyr. Følgende dokumenter skal sendes inn som «bekreftet rett kopi»: 1. Pass 2. Diplom/vitnemål 3. Autorisasjon fra utdanningslandet, evt. fra et annet EU/EØS land Dersom du ikke kan sende inn en slik registrering, ber vi deg om å forklare dette for oss i søknaden. Eksempel på en slik forklaring kan være at du er nyutdannet (vitnemål/diplom er ikke eldre enn 6 måneder) eller at yrket du søker autorisasjon som i Norge ikke er lovregulert i andre nordiske land 4. Har du endret navn siden du utdannet deg, må du sende oss offentlig dokumentasjon på navneendring Har du en utdanning og registrering fra Island, ber vi deg om å kontakte islandske myndigheter, slik at de sender SAK en bekreftelse på at du ikke har mistet dine rettigheter for å praktisere yrket på Island. En slik erklæring kalles «good standing» / CCPS (Certificate of current professional status»). Erklæringen skal sendes direkte fra islandske myndigheter til SAK og skal ikke være eldre enn 3 måneder. Dokumentet må være merket med navn og fødselsdato. 8

10 EU/EØS utdanning (ikke nordisk): Jordmor, provisorfarmasøyt, sykepleier og tannlege ønsker vi at sender inn «bekreftet rett kopi av»: Du må sende inn ferdig utfylt og underskrevet søknadsskjema og bekreftelse fra (nett-)bank på betalt gebyr. Følgende dokumenter skal sendes inn som «bekreftet rett kopi»: 1. Pass 2. Diplom/Vitnemål 3. Erklæring «good standing» fra helsemyndighetene i det landet du har utdannet deg i eller arbeidet i. Har du etter utdannelsen arbeidet i andre land i EU/EØS-området, skal du be myndighetene i det aktuelle landet om å sende erklæringen til SAK. Erklæringen skal sendes direkte til SAK fra den relevante helsemyndigheten i hjemlandet, og den skal inneholde informasjon som bekrefter at du ikke har mistet retten til å praktisere yrket du søker autorisasjon som. Erklæringen skal ikke være eldre enn tre måneder. Dokumentet må være merket med navn og fødselsdato. 4. Har du endret navn siden du utdannet deg, må du sende oss offentlig dokumentasjon på navneendring Er du nyutdannet med et vitnemål/diplom fra EU/EØS utstedt de 6 siste måneder skal du normalt ikke sende inn «good standing». Om du har en autorisasjon fra et annet land i EU/EØS, og du sender oss dokumentasjon på dette sammen med søknaden og de øvrige dokumentene i listen overfor, vil vår saksbehandling være mer effektiv. 9

11 Lege (velg rett sjekkliste): Lege med praktisk tjeneste (turnus) integrert i studiet* ønsker vi at sender inn følgende dokumentasjon: Se vår nettside, under «yrkesgruppe» og «leger med utdanning fra EU/EØS land» for oversikt over hvilke land som har integrert turnus i studiet. 1. Ferdig utfylt søknadsskjema 2. Pass (bekreftet rett kopi) 3. Diplom/Vitnemål (bekreftet rett kopi) 4. Betalingsbekreftelse fra nettbank for betalt saksbehandlingsgebyr 5. Erklæring «good standing» fra helsemyndighetene i det landet du har utdannet deg i eller arbeidet i. Har du etter utdannelsen arbeidet i andre land i EU/EØS-området, skal du be myndighetene i det aktuelle landet om å sende erklæringen til SAK. Erklæringen skal sendes direkte til SAK fra den relevante helsemyndigheten i hjemlandet, og den skal inneholde informasjon som bekrefter at du ikke har mistet retten til å praktisere yrket du søker autorisasjon som. Erklæringen skal ikke være eldre enn tre måneder. Dokumentet må være merket med navn og fødselsdato. 6. Dokumentasjon av arbeidserfaring dersom du har dette (bekreftet rett kopi). 7. Har du endret navn siden du utdannet deg, må du sende oss offentlig dokumentasjon på navneendring (bekreftet rett kopi). Er du nyutdannet med et vitnemål/diplom fra EU/EØS utstedt de 6 siste måneder skal du normalt ikke sende inn «good standing». Om du har en autorisasjon fra et annet land i EU/EØS, og du sender oss dokumentasjon på dette sammen med søknaden og de øvrige dokumentene i listen overfor, vil vår saksbehandling være mer effektiv. 10

12 Lege uten praktisk tjeneste (turnus) integrert i studiet* og som ikke har gjennomført turnus i utdanningslandet ønsker vi at sender inn følgende dokumentasjon: Se vår nettside, under «yrkesgruppe» og «leger med utdanning fra EU/EØS land» for oversikt over hvilke land som ikke har integrert turnus i studiet. 1. Ferdig utfylt søknadsskjema, kryss av for Turnuslisens i søknadsskjemaet 2. Pass (bekreftet rett kopi) 3. Diplom/Vitnemål (bekreftet rett kopi) 4. Bekreftelse på turnusstilling fra arbeidsstedet (bekreftet rett kopi) 5. Betalingsbekreftelse fra nettbank for betalt saksbehandlingsgebyr - Se gebyrsats for turnuslisens på nettsiden 6. Erklæring «good standing» fra helsemyndighetene i det landet du har utdannet deg i eller arbeidet i. Har du etter utdannelsen arbeidet i andre land i EU/EØS-området, skal du be myndighetene i det aktuelle landet om å sende erklæringen til SAK. Erklæringen skal sendes direkte til SAK fra den relevante helsemyndigheten i hjemlandet, og den skal inneholde informasjon som bekrefter at du ikke har mistet retten til å praktisere yrket du søker autorisasjon som. Erklæringen skal ikke være eldre enn tre måneder. Dokumentet må være merket med navn og fødselsdato. 7. Har du endret navn siden du utdannet deg, må du sende oss offentlig dokumentasjon på navneendring (bekreftet rett kopi) 11

13 Lege med utdanning fra EU/EØS-området, og som har en autorisasjon fra land i EU/EØS-området, skal sende inn følgende dokumentasjon: 1. Ferdig utfylt søknadsskjema 2. Pass (bekreftet rett kopi) 3. Diplom/Vitnemål (bekreftet rett kopi) 4. Betalingsbekreftelse fra nettbank for betalt saksbehandlingsgebyr 5. Erklæring «good standing» fra helsemyndighetene i det landet du har utdannet deg i eller arbeidet i. Har du etter utdannelsen arbeidet i andre land i EU/EØS-området, skal du be myndighetene i det aktuelle landet om å sende erklæringen til SAK. Erklæringen skal sendes direkte til SAK fra den relevante helsemyndigheten i hjemlandet, og den skal inneholde informasjon som bekrefter at du ikke har mistet retten til å praktisere yrket du søker autorisasjon som. Erklæringen skal ikke være eldre enn tre måneder. Dokumentet må være merket med navn og fødselsdato. 6. Dokumentasjon av arbeidserfaring dersom du har dette (bekreftet rett kopi) 7. Har du endret navn siden du utdannet deg, må du sende oss offentlig dokumentasjon på navneendring (bekreftet rett kopi) Er du nyutdannet med et vitnemål/diplom fra EU/EØS utstedt de 6 siste måneder skal du normalt ikke sende inn «good standing». Om du har en autorisasjon fra et annet land i EU/EØS, og du sender oss dokumentasjon på dette sammen med søknaden og de øvrige dokumentene i listen overfor, vil vår saksbehandling være mer effektiv. 12

14 Søkere som med annen helsefaglig utdannelse fra EU/EØS-området (ikke jordmor, lege, provisorfarmasøyt, sykepleier eller tannlege) ønsker vi at sender inn følgende dokumentasjon: 1. Ferdig utfylt søknadsskjema 2. Pass (bekreftet rett kopi) 3. Diplom/Vitnemål (bekreftet rett kopi) 4. Detaljert oversikt i form av fagplan fra utdanningen som viser det konkrete faginnholdet (ikke bare fagenes navn) og lengden av utdannelsen. Teoretisk innhold må oppgis i læringsmål for de enkelte fag og omfanget skal oppgis ECTS eller antall timer for hvert fag. Det må også framgå antall praksisperioder/kliniske praksisstudier hvor hver enkelt periodes lengde, målsetting, arena og evalueringsresultater fremgår. Praksis skal oppgis i antall uker/timer eller ECTS innen hvert praksisfelt/avdeling og områder/institusjoner du har erfaring fra under praksisundervisningen må framgå. Fagplanen må være utskrevet av utdanningsstedet i søkerens navn, og gjelde for de årene utdanningen er tatt. Fagplanen skal også ha detaljert kontaktinformasjon til lærestedet (bekreftet rett kopi). 5. Betalingsbekreftelse fra nettbank for betalt saksbehandlingsgebyr 6. Erklæring «good standing» fra helsemyndighetene i det landet du har utdannet deg i eller arbeidet i. Har du etter utdannelsen arbeidet i andre land i EU/EØS-området, skal du be myndighetene i det aktuelle landet om å sende erklæringen til SAK. Erklæringen skal sendes direkte til SAK fra den relevante helsemyndigheten i hjemlandet, og den skal inneholde informasjon som bekrefter at du ikke har mistet retten til å praktisere yrket du søker autorisasjon som. Erklæringen skal ikke være eldre enn tre måneder. Dokumentet må være merket med navn og fødselsdato. 7. Dokumentasjon av arbeidserfaring dersom du har dette (bekreftet rett kopi) 8. Har du endret navn siden du utdannet deg, må du sende oss offentlig dokumentasjon på navneendring (bekreftet rett kopi) Er du nyutdannet med et vitnemål/diplom fra EU/EØS utstedt de 6 siste måneder skal du normalt ikke sende inn «good standing». Om du har en autorisasjon fra et annet land i EU/EØS, og du sender oss dokumentasjon på dette sammen med søknaden og de øvrige dokumentene i listen overfor, vil vår saksbehandling være mer effektiv. 13

15 Utdanning fra land utenfor Norden og EU/EØS Du må sende inn ferdig utfylt og underskrevet søknadsskjema og bekreftelse fra (nett-)bank på betalt gebyr. 1. Pass 2. Diplom/Vitnemål 3. Detaljert oversikt i form av fagplan fra utdanningen som viser det konkrete faginnholdet (ikke bare fagenes navn) og lengden av utdannelsen. Teoretisk innhold må oppgis i læringsmål for de enkelte fag og omfanget skal oppgis ECTS eller antall timer for hvert fag. Det må også framgå antall praksisperioder/kliniske praksisstudier hvor hver enkelt periodes lengde, målsetting, arena og evalueringsresultater fremgår. Praksis skal oppgis i antall uker/timer eller ECTS innen hvert praksisfelt/avdeling og områder/institusjoner du har erfaring fra under praksisundervisningen må framgå. Fagplanen må være utskrevet av utdanningsstedet i søkerens navn, og gjelde for de årene utdanningen er tatt. Fagplanen skal også ha detaljert kontaktinformasjon til lærestedet Har du utdanning som lege fra Russland, Ukraina eller Serbia trenger du ikke sende inn detaljert fagplan, men SAK kan likevel be deg om dette hvis det i vurdering av din søknad finner det nødvendig Personer som har utdannelse fra følgende land må be sin utdanningsinstitusjon sende diplom, karakterutskrift og detaljert fagplan direkte til SAK: 1. Afghanistan 2. Irak 3. Sierra Leone 4. Somalia 5. Liberia 6. Den demokratiske republikk Kongo 7. USA 4. Bevis på gyldig autorisasjon/godkjenning/registrering i det landet du har utdannet deg og/eller har arbeidet. Er ikke yrket ditt lovregulert i landet du har utdannet deg i, eller arbeidet i, ber vi deg om å gjøre oss oppmerksom på det. 5. Detaljert arbeidsbekreftelse som viser hvor og med hva du har arbeidet 6. Har du endret navn siden du utdannet deg, må du sende oss offentlig dokumentasjon på navneendring Om noen av dokumentene i listen ikke kan fremskaffes, ber vi om at du forklarer oss dette når du sender inn din søknad. I tillegg må leger utdannet utenfor EU/EØS-området sende oss: Verifikasjonsbekreftelse på din utdanning fra ECFMG. Verifisering kan ta opp til 6 måneder, så SAK anbefaler at du starter verifiseringsprosessen ved å sende søknad til ECFMG før du søker om autorisasjon som lege i Norge. ECFMG sender egen bekreftelse direkte til SAK når verifiseringen er gjennomført. Du kan lese mer om ECFMG her: Hvis du ønsker å gå rett til siden hvor du finner søknadsskjema for SAK (merket SAFH), går du hit: 14

16 Utdanning fra utenfor Norden og EU/EØS-området, men som har autorisasjon i et nordisk land Du må sende inn ferdig utfylt og underskrevet søknadsskjema og bekreftelse fra (nett-)bank på betalt gebyr. Følgende dokumenter skal sendes inn som «bekreftet rett kopi»: 1. Pass 2. Diplom/Vitnemål/Diploma Supplement 3. Autorisasjon fra et nordisk land 4. Har du en utdanning og registrering fra Island, ber vi deg om å kontakte islandske myndigheter, slik at de sender SAK en bekreftelse på at du ikke har mistet dine rettigheter for ditt yrke på Island. En slik erklæring kalles «good standing» / CCPS (Certificate of current professional status») og skal sendes direkte fra islandske myndigheter til SAK. Erklæringen skal ikke være eldre enn 3 måneder. Dokumentet må være merket med navn og fødselsdato. 5. Har du endret navn siden du utdannet deg, må du sende oss offentlig dokumentasjon på navneendring Søkere utdannet utenfor EU/EØS-området, men som kan dokumentere en gyldig autorisasjon/godkjenning/registrering i et nordisk land vurderes etter vilkårene i Nordisk overenskomst. Det betyr at søknaden din har en raskere saksbehandling og vurdering. Dette betyr at du ikke trenger å sende inn detaljert fagplan til oss. Lege behøver heller ikke å verifisere sin utdanning hos ECFMG. 15

17 Utdanning fra utenfor Norden og EU/EØS-området, men som har autorisasjon i et land i EU/EØS utenfor Norden Dokumenter som vi ønsker at du sender inn som «bekreftet rett kopi»: Siden SAK skal vurderer om vilkårene i både EU-direktivet og norsk rett er oppfylt, trenger vi samme dokumentasjon tilsendt som gjelder for andre søkere med en utdanning fra utenfor EU/EØS. I tillegg må du sendes oss Autorisasjon fra et land i EU/EØS-området Erklæring «good standing» fra helsemyndighetene i det EU/EØS-landet du har arbeidet. Erklæringen skal sendes direkte til SAK fra den relevante helsemyndigheten og den skal inneholde informasjon som bekrefter at du ikke har mistet retten til å praktisere yrket du søker autorisasjon som. Erklæringen skal ikke være eldre enn tre måneder. Dokumentet må være merket med navn og fødselsdato. 16

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell 1. Individuelle søknader Finn søknadsskjemaet på hjemmesiden til SAK. 2. Forhåndsbetaling av gebyr For å få din søknad behandlet

Detaljer

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell 1. Individuelle søknader Finn søknadsskjemaet på hjemmesiden til SAK. 2. Forhåndsbetaling av gebyr For å få din søknad behandlet

Detaljer

Sjekkliste for leger som søker om autorisasjon og lisens

Sjekkliste for leger som søker om autorisasjon og lisens Sjekkliste for leger som søker om autorisasjon og lisens Hvordan bekrefte rett kopi? Alle kopier som sendes inn, må vise til bekreftet rett kopi på hver skrevne side. Med bekreftet rett kopi menes stempel

Detaljer

GODE RUTINER GODE TILSETTINGER

GODE RUTINER GODE TILSETTINGER IS-1902 GODE RUTINER GODE TILSETTINGER Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten ved tilsetting av helsepersonell Heftets tittel: GODE RUTINER GODE TILSETTINGER. Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS (Forslag til endringer i lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) og ny forskrift

Detaljer

SAKs oppdrag. Side 2. SAKs årsberetning for 2012

SAKs oppdrag. Side 2. SAKs årsberetning for 2012 Årsberetning 2012 SAKs oppdrag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell har ansvar for å behandle og avgjøre søknader om autorisasjon og lisens for helsepersonell utdannet både i Norge og i utlandet,

Detaljer

V e d e G o d e. o d e. Gode rutiner gode tilsettinger Veileder i gode tilsettinger av helsepersonell

V e d e G o d e. o d e. Gode rutiner gode tilsettinger Veileder i gode tilsettinger av helsepersonell tilse tin g e r IS -2 2 9 0 V e ile d e r; G o d e ru tin e r g o d e Gode rutiner gode tilsettinger Veileder i gode tilsettinger av helsepersonell Publikasjonens tittel: Gode rutiner gode tilsettinger

Detaljer

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball 23/04/2007 Innhold I. Innledning...1 I.1. I.2. Krav for å kunne foreta påmelding...1 Sikkerhet...1 I.3. Oversikt...1

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av det norske registeret for klimakvoter.

Vilkår og betingelser for bruk av det norske registeret for klimakvoter. BRUKERAVTALE Vilkår og betingelser for bruk av det norske registeret for klimakvoter. Miljødirektoratet administrerer tilgang til og bruk av den norske delen av EUs fellesregister. Siste oppdatering av

Detaljer

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-7/2013 Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter 1 Innhold Forord...3 1. Turnustjenesten innledning...3 1.1 Formål med og innhold i turnustjenesten...3 1.2 Turnuslisens

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2 Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon Rapport 2012 2 FORORD Actecan har på oppdrag for Norsk Pensjon AS gjennomført en analyse av mulige løsninger som vil kunne bidra til at utenlandske

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

Hva er StudentWeb? Hvor er StudentWeb? Guide til nye StudentWeb

Hva er StudentWeb? Hvor er StudentWeb? Guide til nye StudentWeb Dette er en introduksjon til semesterregistrering i den nye versjonen av StudentWeb. Systemet kan fortsatt ha noen feil og mangler. Dersom noe ikke fungerer, ta kontakt med Kjetil Høybråten i studieadministrasjonen,

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til University of Western Australia (Bachelor) Du som skal søke til University

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere . Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning...3 2. Ansvar og roller...4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6 3. Før gjennomføring

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Samordnet registermelding Veiledning til blankett for registrering av norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) Veiledning Innhold Del 1: Samordnet registermelding side 3 Hva er Enhetsregisteret? side 3

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Dato: 7. februar 2011 Siden 1 av 15 Av Jorunn Fossen Endringslogg Dato Endring Godkjent 18.01.11 1. utgave KAT 30.01.12

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL University of Melbourne (Bachelor) Du som skal søke til University of

Detaljer

ANSAs 10steg til STUDIER I UTLANDET

ANSAs 10steg til STUDIER I UTLANDET ANSAs 10 steg til STUDIER I UTLANDET ANSA VISER VEI TIL STUDIER I UTLANDET ANSA Samskipnaden for norske utenlandsstudenter ANSAs formål er å ivareta de norske utenlandsstudentenes faglige, økonomiske,

Detaljer