Betalingskurs i norsk språk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Betalingskurs i norsk språk"

Transkript

1 Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo Søkere plikter å gjøre seg kjent med informasjonen i dette heftet, og i annen skriftlig informasjon som blir gitt, både før og under kurset.

2 Informasjon om kursene Generelt Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) tilbyr norskkurs på trinn 1-3. Kursene er åpne for alle som fyller kravene til generell studiekompetanse (med unntak av kravene til kunnskaper i norsk), og som har oppholdstillatelse i Norge. Vi gjør oppmerksom på at opptak til ILNs norskkurs ikke kan danne grunnlag for søknad om oppholdstillatelse i Norge. Hvorfor bør jeg studere norsk ved Universitetet i Oslo? Fordi: - instituttet er Norges desidert største kompetansesenter innenfor dette fagfeltet. - majoriteten av læremidlene i faget er utviklet av vårt institutt. - instituttet bringer studentene fram til en eksamen som er allment godkjent og etterspurt i arbeidslivet og som gir norskkvalifikasjoner for studier ved alle landets universiteter og høyskoler. - det er en stor grad av fleksibilitet i undervisningsopplegget. - det er lav strykprosent på kursene. Fyller jeg opptakskravene? Det foreligger nasjonale retningslinjer for vurdering av minimumskrav for opptak til universiteter og høgskoler. For å bli tatt opp på norskkurs må man møte disse kravene, med unntak av kravet om norsk. Dersom du ikke oppfyller minstekravene på bakgrunn av din utdanning fra hjemlandet, må du ta fag i norsk videregående skole. Vær oppmerksom på at hvis du planlegger å søke opptak til regulære studier ved norske universiteter/høgskoler, må du også kunne dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk og engelsk, se Søkerhåndboka utgitt av Samordna opptak (www.samordnaopptak.no) Er det en søknadsfrist? Og får alle plass? Siden alle søknadene må vurderes med hensyn til krav om generell studiekompetanse, må søknaden sendes før 15. april for kurs som starter i høstsemesteret og før 1. oktober for kurs som arrangeres i vårsemesteret. All dokumentasjon må sendes inn sammen med søknaden før søknadsfristen. Vi kan ikke garantere at alle som søker før fristen, vil få opptak. Komplette søknader vil bli prioritert i den rekkefølge vi mottar dem, dvs. ut fra poststemplet dato. Søknader som ikke er skikkelig utfylt eller som mangler nødvendig dokumentasjon, vil ikke bli registrert før de er komplette. Vi tar forbehold om avlysninger av kurs hvis det ikke melder seg et tilstrekkelig antall deltagere. Det er maks 20 studenter i en klasse. Kan jeg nok norsk til å komme inn på det trinnet jeg ønsker? Alle må avlegge en plasseringsprøve for å dokumentere at de har de nødvendige forkunnskapene for å kunne følge undervisningen på det aktuelle trinn. Denne prøven vil bli arrangert før kursstart. Man trenger ikke plasseringsprøven dersom man allerede har avlagt norskkurseksamen ved ILN eller Den Internasjonale Sommerskole (ISS).

3 Prisliste Trinn 1 NORINT0110 (6 timer undervisning i uka) ,- Trinn 2 NORINT 0120 (8 undervisningstimer i uka) ,- Grammatikk-kurset er valgfritt og inngår i prisen Trinn 3 NORINT 0130 (8 undervisningtimer + 1 time gruppearbeid i uka) ,- Grammatikk-kurset er valgfritt og inngår i prisen Disse prisene er veiledende, og kan endres fra semester til semester. I TILLEGG TIL KURSAVGIFTEN MÅ ALLE STUDENTER BETALE SEMESTERAVGIFT. FOR MER INFORMASJON, SE: Betaling Dersom man får opptak til norskkurs, må man betale 3000,- av kursavgiften før kurset begynner, for å bekrefte at man tar i mot plassen. Resten av kursavgiften faktureres etter at kurset har begynt. Avmelding Hvis man melder seg av etter registreringsdagen får man ikke refundert den første innbetalingen på 3000,-. Ved avmelding etter at kurset er begynt, må hele kursavgiften betales.

4 Veiledning til søknaden Søknadsskjemaet må fylles ut i sin helhet. Personopplysninger - Evt. tidligere navn: gjelder hvis du har giftet deg og forandret navn i forhold til hva som står på vitnemål og i pass. Du må legge ved bekreftelse på navneendring hvis dette er tilfellet. - Fødselsdato og personnummer: Fødselsdato må fylles ut. Hvis du har norsk personnummer eller D-nummer skal dette fylles ut i punktet Personnr. Oppholdstillatelse Du må ha gyldig opphold i Norge for hele perioden kurset varer for å kunne få plass på norskkurs. Dokumentasjon om oppholdstillatelse og kopi av pass må legges ved søknaden. Hvis oppholdstillatelsen er under behandling hos UDI, legg ved dokumentasjon på dette. Tidligere utdanning For å kunne få opptak til norskkurs, må du tilfredsstille kravene til generell studiekompetanse, med unntak av kravet om norsk. Utdannelse må dokumenteres med vitnemål. Hvis dokumentene er på andre språk enn norsk, svensk, dansk eller engelsk, må offisielle oversettelser av dokumentene legges ved. Norskkunnskaper For at du skal kunne delta på det trinnet som passer best i forhold til din norskkompetanse, krever vi at du tar en plasseringsprøve. Kurspåmelding - Kurskoder: se beskrivelse i prislisten på baksiden av denne folderen. - Dagtid/kveldstid: Vi trenger å vite når på dagen du ønsker å delta på kurs. Dette er bindende. Betaling Hvis noen andre skal betale kurset for deg, for eksempel arbeidsgiver eller Aetat, og du ønsker at regningen skal sendes direkte til dem, må du legge ved bekreftelse fra betalingsinstansen på at de skal betale kursavgiften for deg, og du må legge ved informasjon om hvor regningen skal sendes. Vedlegg Alle vedlegg må være bekreftede kopier. Dette betyr at de må stemples av et offentlig kontor og signeres at det er korrekte kopier. Kopier uten bekreftelse vil ikke bli tatt hensyn til i behandlingen av søknaden. Hvis du velger å levere søknaden personlig, ta med kopier OG originaler til instituttets ekspedisjonskontor, så kan vi stemple kopiene for deg. Vennligst nummerer alle vedlegg. Signatur Søknaden må underskrives og dateres for å være gyldig. Du skriver under på at den informasjonen som er gitt i søknaden og vedleggene er korrekt, og på at du har gjort deg kjent og vil gjøre deg kjent med informasjon som er gitt og vil gis i forbindelse med søknaden, kursene og betaling. Hvis du har spørsmål angående utfylling av søknadsskjemaet eller hva slags vedlegg som skal legges ved, ta gjerne kontakt med instituttet på telefon eller e-post:

5 Norskkurs for internasjonale studenter Betalingskurs Søknadsskjemaet sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO, Pb Blindern 0317 Oslo Søknadsfrist: 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Pris: Se prisliste på baksiden av informasjonsfolderen - Intituttet er ikke forpliktet til å behandle søknader som kommer etter søknadsfristens utløp, som er ufullstendige eller mangler gyldig dokumentasjon. All dokumentasjon må leveres før søknadsfristen. - Opptak til norskkursene gir ikke rett til immatrikulering ved Universitetet i Oslo. For å bli tatt opp må man allikevel kunne dokumentere generell studiekompetanse utover kravet til norsk og engelsk. - Opptak til norskkurs kan ikke danne grunnlag for oppholdstillatelse i Norge. - Søknadene prioriteres etter dato for komplett søknad. - ILN forbeholder seg retten til å avlyse kurs som ikke har tilstrekkelig påmelding. - Svar på søknaden kommer umiddelbart etter at søknaden er behandlet. Personopplysninger Etternavn: Fornavn og mellomnavn: Evt. tidligere navn: Fødselsdato: Personnr: Mann Adresse: Postnr: Poststed: Kvinne Nasjonalitet Telefon: Mobil: E-post: Oppholdstillatelse Ankomstdato til Norge: Angi grunnlag for oppholdstillatelsen: Har du oppholdstillatelse i Norge? Ja Nei Legg ved bekreftede kopier av passet med siste gitte oppholdstillatelse og evt. ande dokumenter som ligger til grunn for oppholdstillatelsen, f. eks. vigselsattest og kopi av ektefelles pass, vedtak fra UDI o.l. Tidligere utdanning Videregående Høyere utdanning Skole/lærested Varighet Vitnemålets navn Alder ved eksamen Legg ved bekreftede kopier av vitnemål og karakterutskrifter fra videregående skole og høyere utdanning. Hvis vitnemålene er på andre språk enn norsk eller engelsk, må det legges ved en oversettelse i tillegg til orginalen.

6 Kurspåmelding Hvilket trinn vil du gå på? NORINT0110, Trinn 1 NORINT0120, Trinn 2 NORINT0130, Trinn 3 Når på dagen vil du gå på kurs? Dagtid Kveldstid Betaling Hvordan skal du finansiere kurset? Egne midler Arbeidsgiver/aetat Hvis regningen skal sendes et annet sted enn til deg, legg ved bekreftelse fra betalingsinstans, og adresse regningen skal sendes til.. Vedlegg Vitnemål fra videregående skole Karakterutskrift fra v.g.skole Vedlegg nr. Diplom fra høyere utdanning Karakterutskrift fra høyere utdanning Kopi av pass og oppholdstillatelse UDI-vedtak om oppholdstillatelse Vigselsattest og ektefelles pass Bevis på navneendring Andre vedlegg Dokumenter på andre språk enn norsk eller engelsk må inkludere en offisiell oversettelse til et av disse språkene. Jeg bekrefter at opplysningene jeg har gitt er korrekte, og at vedleggene er autentiske, uendrede dokumenter som gjelder meg. Jeg godtar de vilkår som er omtalt i vedlagte informasjon, og jeg godtar at jeg selv plikter å gjøre meg kjent med den informasjonen som blir gitt. Sted Dato Signatur

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Etternavn Fornavn Mellomnavn Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon E-post Arbeidsgiver Adresse arbeidsgiver Postnr. arbeidsgiver Poststed

Detaljer

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell 1. Individuelle søknader Finn søknadsskjemaet på hjemmesiden til SAK. 2. Forhåndsbetaling av gebyr For å få din søknad behandlet

Detaljer

Veiledning og informasjon til helsepersonell som søker om autorisasjon eller lisens i Norge

Veiledning og informasjon til helsepersonell som søker om autorisasjon eller lisens i Norge Veiledning og informasjon til helsepersonell som søker om autorisasjon eller lisens i Norge Denne veilederen er laget for å gi samlet informasjon om hvordan den som ønsker å søke om autorisasjon og lisens

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell 1. Individuelle søknader Finn søknadsskjemaet på hjemmesiden til SAK. 2. Forhåndsbetaling av gebyr For å få din søknad behandlet

Detaljer

1. 1. avdeling. er informasjonsmøter. Se www.treiderjus.no for dato og klokkeslett. e: Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO. info@treiderjus.no.

1. 1. avdeling. er informasjonsmøter. Se www.treiderjus.no for dato og klokkeslett. e: Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO. info@treiderjus.no. studiesamtale? Send mail til info@treiderjus.no resse: www.treiderjus.no info@treiderjus.no e: Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO : 24 14 97 55 TreiderJus er informasjonsmøter. Se www.treiderjus.no for dato og

Detaljer

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU Søknadsfrist Svar på søknad om opptak Fristen for å søke om opptak til vårsemesteret er 15. november. Fristen for å søke på grunnlag av

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2013/2014 Informasjon om opptakskrav, søke- og opptaksrutiner 2 Sist oppdatert 03.01.2013 I dette heftet finner du

Detaljer

Her er en samling av ofte stilte spørsmål.

Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Hvordan kan jeg meg melde meg på kurs/studier hos NKS? Du kan bestille kurs og studier på www.nks.no. Legg kurset du ønsker i handlekurven og følg veiledningen.

Detaljer

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Dato: 7. februar 2011 Siden 1 av 15 Av Jorunn Fossen Endringslogg Dato Endring Godkjent 18.01.11 1. utgave KAT 30.01.12

Detaljer

FORORD. Oslo, desember 2011. Kari Majorseter Tangen og Eva Kristine Sogn

FORORD. Oslo, desember 2011. Kari Majorseter Tangen og Eva Kristine Sogn Utlendingsrett FORORD Brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter som gir gratis rettshjelp til kvinner i Norge. Denne brosjyren er skrevet med

Detaljer

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Generelt opptakskrav: Evt. spesielle opptakskrav: Legg ved: Søknaden sendes til: Generell studiekompetanse / godkjent realkompetanse. Se eget skriv om opptakskriterier

Detaljer

Søknad om tillatelse til arbeid og opphold

Søknad om tillatelse til arbeid og opphold Søknadssted (politidistriktets eller utenriksstasjonens stempel) Dato DUF-nr Betalt gebyr kr Bilde Saksnummer Søknad om tillatelse til arbeid og opphold Det skal fylles ut ett skjema pr. søker selv om

Detaljer

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt GENERELLE REGLER 1-1 Hvem forskriften gjelder for Denne forskriften gjelder for alle studenter ved Gateway College. Med student menes en person som har en skriftlig og bindende avtale med Gateway College.

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Hjemmel: Fastsatt av styret for Høyskolen for Ledelse og Teologi 09. september 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3

SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3 NOTAT - MØTE I NASJONALT FAGRÅD, OSLO 20. MARS 1998 Til: Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk Fra: Atle Kristiansen, Olaf Husby, Liv Harnæs (arbeidsgruppe nedsatt av fagrådet) Dato: 10.3.98 SAK 6:

Detaljer

You can do it Kristine Skjæveland

You can do it Kristine Skjæveland You can do it Kristine Skjæveland Søknadsskjema for kurs i kognitiv trening Navn: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf hjemme: Tlf mobil: E-post: Fødseøsdato: Utdanning / Yrke: Hvor hørte du om You can do it og

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere kartlegging i kommunen Veileder til utfylling av kartleggingsskjema

Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere kartlegging i kommunen Veileder til utfylling av kartleggingsskjema Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere kartlegging i kommunen Veileder til utfylling av kartleggingsskjema Ved bosetting i kommunen vil deltakere som kommer fra statlige mottak være registrert

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING

OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING OVERGANGSEKSAMEN Med den nye eiendomsmeglingsloven som trådte i kraft 1. januar 2008 innføres krav til formell eiendomsmeglingsfaglig eller juridisk kompetanse for personer

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer