Kosthold og helse 1. 7,5 studiepoeng

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kosthold og helse 1. 7,5 studiepoeng"

Transkript

1 Kosthold og helse 1 7,5 studiepoeng

2 Kosthold og helse INNLEDNING Bakgrunn for studiet Studiet i kosthold og helse er kommet i gang med bakgrunn i initiativ fra God Helse partnerskapet i Møre og Romsdal. Utdannelsen vil således være et samarbeid mellom Høgskolen i Molde og Møre og Romsdal fylkeskommune. Formål med studiet Målet med studiet å styrke kunnskap og ferdigheter i folkehelsearbeidet i kommunene, med fokus inn mot ernæringsarbeidet. Studiet bygger på Helsedirektoratets anbefalinger for et bedre kosthold i befolkningen. 2.0 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Kurset er åpent med opptakskrav generell studiekompetanse og/eller høgskoleutdanning. Det vil spesielt rette seg mot følgende målgrupper: 1. Studenter (valgfag/ emnefag) ved f.eks idrettslinjen. 2. Folkehelsekoordinatorer, helse- og sosialpersonell, pedagogisk personell (barnehage og skole), representanter fra frivillige lag og organisasjoner, idrett, frisklivssentraler, treningssentre og lignende. SØKNADSFRIST: 1. NOVEMBER ORGANISERING OG ØKONOMI Studiepoeng: 7.5 Organisering: Studiet gjennomføres på dagtid og er fordelt på tre samlinger a 2 dager i vårsemesteret 2011 med obligatorisk oppmøte. I tillegg må det påregnes gruppesamlinger. Videre studiemuligheter: Høsten 2011 vil det bli oppstart av kurset Organisering og ledelse av folkehelsearbeidet, som retter seg mot samme målgruppe. Dette kurset vil også gi 7.5 studiepoeng. Senere vil det bli vurdert om kurset Kosthold og helse skal påbygges (del 2) slik at det samlet gir 15 studiepoeng. Alle kursene er tellende i oppbygging av en master for de som tidligere har en bachelorutdanning. Økonomi: Det blir krevd en semesteravgift på kr pr. kurs inkludert studieavgift. Møre og Romsdal fylkeskommune gir et betydelig økonomisk bidrag til utvikling av kursene. Videre finansieres studiene over studiepoengproduksjon.

3 7,5 studiepoeng 4.0 LÆRINGSUTBYTTE Etter fullført studieprogram skal kandidaten: - Vise kunnskap om norsk kostholdsutvikling - Vise kunnskap om, og forståelse for sammenhengen mellom ernæring, fysisk aktivietet, helse og trivsel. - Ha basiskunnskap om grunnleggende ernæringslære. - Kunne anvende metoder og verktøy til bruk i formidlingen av helseopplysning knyttet til ernæringsarbeidet i det lokale folkehelsearbeidet.

4 Kosthold og helse INNHOLD Folkehelsebegreper og plattform - Utvikling av norsk kosthold i et historisk, kulturelt og politisk perspektiv - Utfordringer med fokus på dagens livsstil og helse - Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge sykdommer - Grunnleggende ernæringslære - Metoder og verktøy som kan nyttes i formidlingen av helseopplysning knyttet til ernæringsarbeidet (Bra mat kurs, Fiskesprell, Endringsfokusert veiledning, program/tiltak i skole og barnehage). 6.0 LÆRINGSAKTIVITETER Læringsaktivitetene vil veksle mellom ressursforelesninger, øvelser og muntlige presentasjoner. 7.0 STUDIEKRAV OG EKSAMEN Det er obligatorisk frammøte på samlingene. Skriftlige innleveringer er obligatoriske og skal følge retningslinjer for profesjonell skriving. Innleveringsfrist fastsettes av høgskolen, og må overholdes for at oppgaven skal kunne sensureres. Utsettelse på innlevering gis kun etter søknad med vedlagt dokumentasjon i form av sykemelding/legeattest. Studiekrav: 1. Skriftlig (individuell- eller gruppe) innlevering knyttet til 1. samling. 2. Muntlig/ praktisk framlegg av gruppearbeid med tema: Formidling av helseopplysning knyttet til ernæring. Forberedes i gruppesamlinger mellom 2. og 3. samling. I vurderingen av gruppeframlegget legges det vekt på den pedagogiske fremføringen, bruken av formidlingsverktøy og kunnskapsinnhold. Alle må delta. Forutsetningen for å kunne framstille seg for eksamen er at alle studiekrav er bestått.

5 7,5 studiepoeng Eksamen: Skriftlig individuell skoleeksamen på 4 timer. Eksamen avvikles i samsvar med bestemmelser om eksamen gitt i lov om universiteter og høgskoler og eksamensforskift ved Høgskolen i Molde. Kriterier for bedømming: - Individuell/gruppe eksamensoppgave skal ikke overskride 1500 ord. Forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og vedlegg medregnes ikke ordtellingen Vurderingsuttrykk ved eksamen er bestått / ikke bestått og gir 7,5 studiepoeng KARAKTERUTSKRIFT/ KURSBEVIS Ved godkjente studiekrav og bestått eksamen, utsteder høgskolen karakterutskrift. For studenter som ikke ønsker å avlegge eksamen, vil det bli utdelt kursbevis (gir ikke studiepoeng uttelling).

6 Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag INTERESSERT? Kontaktperson/fagansvarlig: Høgskolelektor Lillian Bjerkeli Grøvdal tlf

7 Poengsum Søkernummer Postboks 2110, 6402 MOLDE, Tlf Søknadsskjema KOSTHOLD OG HELSE OPPSTART VÅR 2011 PERSONALIA Etternavn: Fornavn: Personnummer (11 siffer): Kjønn: Gateadresse: Postnummer og poststed: Hjemstedskommune: Fylke: E-post adresse: Telefon privat/arbeid: TIDLIGERE FULLFØRT HØGSKOLE/UNIVERSITETSUTDANNING Tidsrom Utdanningsinstitusjon Type utdanning Vedlegg nr NB! Legg ved attesterte vitnemål/karakterutskrifter Søkere som avslutter høgere utdanning i vårsemesteret, må legge ved attestert kopi av karakterutskrift og bekreftelse på fag som en er oppmeldt i. Vitnemål må ettersendes innen 1. juli. YRKESPRAKSIS Tidsrom Arbeidsgiver Stilling Stillingsbrøk Vedlegg nr NB! Når det er krav om praksis for å komme inn på studiet må det dokumenteres at kravet er oppfylt (attesterte kopier). Det samme gjelder når yrkespraksis (lengde og innhold) tillegges vekt ved rangering av søkere. Se opptaksbestemmelsene for det studiet du søker:

8 ANNET Vennligst fyll inn for hånd, etter at du har skrevet ut skjemaet Vedlegg nr Sted Dato Underskrift Høgskolen i Molde Postboks MOLDE Telefon Telefax

Garden som ressurs - garden ein god plass å vere og lære

Garden som ressurs - garden ein god plass å vere og lære Studiepoenggivande kurs 5 studiepoeng Garden som ressurs - garden ein god plass å vere og lære Garden som ressurs Å bruke garden som ein ressurs til grupper med ulike hjelpebehov, opplæringsarena eller

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag.

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. HØGSKOLEN I BERGEN Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. 15 studiepoeng Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning tilbyr dette studiet på

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Generelt opptakskrav: Evt. spesielle opptakskrav: Legg ved: Søknaden sendes til: Generell studiekompetanse / godkjent realkompetanse. Se eget skriv om opptakskriterier

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT

KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT Versjon 14.11 Ansvarshavende: Rektor KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT Innholdsfortegnelse: Vedtekter for Høyskolen for Ledelse og Teologi

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Hjemmel: Fastsatt av styret for Høyskolen for Ledelse og Teologi 09. september 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie

Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Fagskolen i Troms avd. Skjervøy Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie i samarbeid med Mål for utdanningen Videreutdanningen i kreftomsorg og lindrende

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU Søknadsfrist Svar på søknad om opptak Fristen for å søke om opptak til vårsemesteret er 15. november. Fristen for å søke på grunnlag av

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Anestesisykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer Emneplan Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag 2015 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Med forbehold om endringer 1 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Formål...

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert februar 2014 Kull 14-15

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Økonomisk styring 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 2 Godkjent avdelingsstyret AHS 17.06.04 Revidert utgave

Detaljer

TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Fagskolen i Troms avd. Skjervøy. Teknisk fagskole - Matteknikk. I samarbeid med

TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Fagskolen i Troms avd. Skjervøy. Teknisk fagskole - Matteknikk. I samarbeid med TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Fagskolen i Troms avd. Skjervøy Teknisk fagskole - Matteknikk I samarbeid med Tilbud hvor du vil når du vil Dersom du kunne tenke deg en videre utdanning innen

Detaljer

RAMMEPLAN OG FORSKRIFT FOR HELSESØSTERUTDANNING

RAMMEPLAN OG FORSKRIFT FOR HELSESØSTERUTDANNING RAMMEPLAN OG FORSKRIFT FOR HELSESØSTERUTDANNING 60 studiepoeng Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1 INNHOLD FORORD... 3 Begrunnelse for nasjonale rammeplaner... 3 Rammeplanens

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng Special Needs Education and Accommodated Learning Studieåret 2012/13 Heltid/Deltid,

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2015 vår

Studieplan 2014-2015. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2015 vår Side 1/8 Studieplan 2014-2015 Hudpleie for 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100 8060

Detaljer

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studieplan for Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent 16.01.2013 1 Overordnet beskrivelse

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Kapittel 2 Eksamensreglement 2.1 Eksamen og eksamensformer: Med eksamen menes prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter i de tilfeller

Detaljer