1. 1. avdeling. er informasjonsmøter. Se for dato og klokkeslett. e: Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. 1. avdeling. er informasjonsmøter. Se www.treiderjus.no for dato og klokkeslett. e: Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO. info@treiderjus.no."

Transkript

1 studiesamtale? Send mail til resse: e: Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO : TreiderJus er informasjonsmøter. Se for dato og klokkeslett. 1. avdeling avdeling

2 Velkommen til Treider Jus TA 1.AVDELING JUS SAMTIDIG SOM DU FORBEDRER KARAKTERENE FRA VIDEREGÅENDE! Treider Jus har tilbudt privatistundervisning i jusstudiet siden Bjørknes Privatskole har tilbudt undervisning og rådgivning for privatister på videregående siden Fra høsten 2012 startet Treider Jus og Bjørknes Privatskole i fellesskap opp en unik kombinasjon hvor du kan forbedre karakterene dine fra videregående - samtidig som du studerer 1.avdeling jus! GENERELT OM STUDIET I ny studiemodell ved Det juridiske fakultet kan privatister nå bare ta 1. avdeling. For å kunne ta avdeling må man ha studierett ved Det juridiske fakultet. For å oppnå studierett ved Det juridiske fakultet må man søke gjennom samordna opptak med karakterene fra videregående skole og eventuelle tilleggspoeng. Hvis du får studierett ved Det juridiske fakultet etter å ha forbedret snittet ditt og tatt 1. avdeling jus som privatist, kan du begynne rett på 2. avdeling. Treider Jus har i samarbeid med Bjørknes Privatskole utviklet et studieopplegg hvor man kan ta 1.avdeling jus samtidig som man forbedrer karakterene fra videregående. Studiet er et heltidsstudium og det må påregnes undervisning på dagtid og kveldstid. Før studiestart må studenten ha en individuell vurdering sammen med en veileder fra Bjørknes, der man FAGFORDELING PÅ 1. AVDELING: Examen philosophicum, innføring i juridisk metode, kjøpsrett, inngåelse og tolkning av avtaler, erstatningsrett, familie- og arverett, kjøpsrett, fast eiendoms rettsforhold og menneskerettigheter. FAGFORDELING PÅ VIDEREGÅENDE: Fastsettes i samråd med studieveileder ved Bjørknes Privatskole. UNDERVISNINGEN PÅ 1. AVDELING JUS: Studieopplegget på 1.avdeling omfatter hele 348 timer fordelt på undervisningstimer, kollokvieveiledninger, oppgavegjennomgang og oppgaveseminar. Vi gir deg klasseromsundervisning og eksamensrettede kollokvieveiledninger. En av våre viktigste oppgaver er å forberede studentene til eksamensdagen. Vi legger derfor stor vekt på å løse oppgaver og tilbyr studentene 50 timer kollokvieveiledning som ledes av ferdigutdannede jurister med lang erfaring innenfor juridisk veiledning fra Det juridiske fakultet og privatskoler. Kollokvieveilederne vil forklare hvordan juridiske eksamensoppgaver skal besvares. Det legges stor vekt på faste innleveringsoppgaver som rettes og gjennomgås av de faste oppgaveveilederne ved Treider Jus. Det avholdes prøveeksamen i forkant av semestereksamen. Disse blir gjennomgått av sensor. Vi har profilerte advokater og jurister som foreleser hos oss? Man kan også velge kun å følge undervisningen ved Treider Jus, og studiets varighet er det samme som for de som tar opp fag. Selve jusundervisningen ved Treider Jus tilpasses fagmodellen ved Det juridiske fakultet. Det betyr at Treider Jus tilbyr undervisningen, mens du som privatist går opp til den samme universitetseksamen som studentene ved Det juridiske fakultet. Vitnemålet får du også fra Det juridiske fakultetet. Kombinasjonen videregående/jus er et tøft studieopplegg som stiller store krav til den enkelte student. Ordningen kjøres som et fulltidsstudium over 1 1/2 år. For de som velger rettslære som fag på videregående, er det verdt å merke seg at undervisningskrefter fra jusundervisningen ved Treider Jus også står for rettslæreundervisningen på Bjørknes Privatskole. Dette vil være en fordel både med tanke på rettslæreeksamen og eksamen 1.avdeling jus. UNDERVISNINGSPERSONELL: innebærer blant annet forelesere med undervisningserfaring fra Det juridiske fakultet og praktiserende advokater. OPPTAKSKR AV TIL 1. AVDELING JUS: Fullført og bestått treårig videregående skole (generell studiekompetanse). OPPSTART Vi har oppstart hver høst. Treider Jus praktiserer rullerende opptak, dvs. at plasser tildeles kvalifiserte søkere fortløpende så langt de er tilgjengelige. Søkere som ønsker å sikre seg plass oppfordres til å søke tidlig. UNIVERSITETET: EKSAMEN / SEMESTERAVGIFT / REGISTRERING Oppmelding til eksamen forutsetter at du er registrert som student ved Universitetet i Oslo. Alle som har bestått videregående skole kan registreres. Søknad for registrering kan du finne i søknadsweb under nettadressen fsweb.no, eller du kan henvende deg til Universitetet i Oslo sine studentkontorer. Disse finner du på Blindern eller i Oslo Sentrum (Karl Johansgate 47).

3 du bruker for å logge deg inn på studweb.uio.no. Oppmelding til eksamen, samt betaling av semesteravgift til universitetet, gjøres på denne nettsiden. Semesteravgiften må være betalt før du kan melde deg opp til eksamen. Studenten har selv ansvaret for å melde seg opp til eksamen ved Universitetet i Oslo innen de frister som til enhver tid gjelder for Universitetet i Oslo. SLIK SØKER DU: Send søknadsskjema i utfylt stand til skolen sammen med kopi av vitnemål eller kopi av siste terminkarakterer, eller benytt vår nettbaserte søknad under Treider Jus praktiserer rullerende opptak, dvs. at plasser tildeles kvalifiserte søkere fortløpende så langt de er tilgjengelige. Søkere som ønsker å sikre seg plass oppfordres til å søke tidlig. VIDEREGÅENDE FAG VED BJØRKNES PRIVATSKOLE: Bjørknes har to typer pakkepriser - begge gjelder for opptak høsten 2015: 1. Når summen av enkeltfagene overstiger en viss sum har du nådd et tak som gir rett til å følge det antall timer du måtte ønske. Alle fag må da være bestilt og registrert før skolestart. 1. AVDELING JUS: Det gis ikke studielån for 1.avdeling, men Treider Jus tilbyr en nedbetalingsordning. Ta eventuelt kontakt med skolen for nærmere informasjon. UNDERVISNINGSTILBUD AVDELING (NY STUDIEMODELL). Jusstudiet på Treider har vært meget populært. Det har ført til at vi også har studenter med studierett ved Det juridiske fakultet som ønsker å kombinere undervisningen ved UIO med undervisningen ved Treider Jus, for å få et enda bedre grunnlag for å avlegge eksamen ved Det juridiske fakultet. Dette tilbudet opprettholdes, selv om Det juridiske fakultet har endret sin studiemodell. Studieopplegget omfatter 150 timer og retter fokus mot sentrale utvalgte emner, kollokvier, oppgaveskriving og prøveeksamen. Jusfagene er modningsfag, og de 150 timene fordeles jevnt utover de to semestrene studenten bruker på den enkelte avdeling. Vårsemestrene gis det undervisning i 1. semesterfagene og i høstsemestrene i 2. semesterfagene. På 5. avdeling har Treider Jus et eget opplegg ettersom studenten skal skrive Masteroppgave, samt avlegge 2 valgfag. Du enkelt kan sende inn søknad på våre websider? Gå inn på og klikk på søknadsskjema. Det kan være lønnsomt å lese den lille skriften? Du får 20 % rabatt ved Bjørknes Privatskole i kombinasjon med 1. avdeling ved Treider Jus! 2. Seksfagspakken (Generell studiekompetanse). Dersom du ønsker å ta alle seks fagene over helårskurs i skoleåret 2015/16, tilbyr vi en pakkepris som dekker 26 timers undervisning. Du kan selvsagt ta enkeltfag, og betaler da per fag. Prisen du i prislisten under nettadressen; * NB! Du får 20 % rabatt på ovennevnte priser ved Bjørknes Privatskole om du i Treider Jus sitt søknadsskjema krysser av for kombinasjonen Treider Jus med forbedring av fag ved Bjørknes Privatskole. BELIGGENHE T MM. Treider Jus ligger i dag sentralt i forhold til Det juridiske fakultet, som blant annet gir god tilgang til det store biblioteket ved Det juridiske fakultet. På Treider Jus har studentene en liten lesesal, kollokvie-/leserom og tilgang til trådløst nett. Studentene har tilgang til Lovdata og Gyldendals Rettsdata. Bjørknes Privatskole er lokalisert i Løvenskioldsgate 1 på Frogner. *Spørsmål om forbedring av videregående karakterer rettes til Bjørknes Privatskole, mens spørsmål om 1.avdeling jus rettes til Treider Jus. STUDIEFINANSIERING: VIDEREGÅENDE FAG VED BJØRKNES PRIVATSKOLE: For å være støtteberettiget i Lånekassen må du ha en studiebelastning på minimum 50% innenfor de videregående fagene. Er du fulltidselev innenfor de videregående fagene vil du ha rett til basisstøtte. I tillegg vil du kunne få ekstralån ettersom du tar opp igjen fag ved Bjørknes. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan garantere for støtte, da det stilles individuelle krav til hver søker.

4 INNMELDING SKJER SLIK du bruker for å logge deg inn på studweb.uio.no. 1. AVDELING JUS: Oppmelding Send innmeldingsblankett til eksamen, i samt utfylt stand betaling av semesteravgift STUDIESTART til Det gis ikke studielån BETALING for 1.avdeling, AV STUDIAVGIFT men Treider M.M. Jus tilbyr en universitetet, til skolen. gjøres på denne nettsiden. Ved for få påmeldte forbeholder nedbetalingsordning. vi oss retten Hvis studieavgiften ikke betales innen til å kansellere utdanningsløpet, Ta eventuelt senest 7 kontakt med forfall, skolen har skolen for adgang nærmere til å beregne informasjon. Semesteravgiften Legg ved kopi vitnemål være eller betalt siste før du kan melde dager deg før opprinnelig til planlagt oppstart. forsinkelsesrente. Studieavgiften må betales terminkarakter, samt eventuelle attester. selv om en student avbryter sin skolegang, eksamen. Studenten har selv ansvaret for å melde UTMELDING seg opp FØR til STUDIESTART med mindre det er truffet annen skriftlig eksamen Giro på ved innmeldingsgebyret Universitetet sendes i Oslo fra innen de frister Søkere som som til trekker tilbake sin innmelding vil avtale. Se forøvrig bestemmelsene om enhver Treider tid etter gjelder at søknaden for Universitetet blitt vurdert. i Oslo. ikke få innmeldingsgebyret refundert. UNDERVISNINGSTILBUD utmelding AVDELING NB! Utmeldingen må være skriftlig (NY og STUDIEMODELL). Studenter som står til rest med studieavgift, Søker betaler innmeldingsgebyret. undertegnes av studenten. Jusstudiet på Treider kan har nektes vært adgang meget til populært. undervisningen Det har ført til SLIK SØKER DU: at vi også har studenter med studierett ved Det juridiske Skolen bekrefter å ha mottatt FREMMØTE PÅ SKOLEN Send innmeldingsgebyret søknadsskjema ved i utfylt å tilby stand til skolen sammen I bekreftelsesbrevet med får studenten fakultet beskjed som ønsker å STUDIEAVGIFT kombinere undervisningen ved UIO kopi studieplass. av vitnemål eller kopi av siste terminkarakterer, om tid eller og sted for fremmøte til med studiestart. undervisningen Se ved våre Treider nettsider Jus, for å få et enda for bedre Dersom en student ikke har møtt benytt vår nettbaserte søknad under grunnlag til for å avlegge oppdaterte eksamen priser. ved Det juridiske fakultet. NB! De som søker på grunnlag av undervisning innen de 3 første Treider Jus praktiserer rullerende opptak, dvs. at plasser Dette tilbudet opprettholdes, selv om Det juridiske fakultet terminkarakterer, må ettersende kopi av studiedagene, forbeholder skolen seg tildeles vitnemål, kvalifiserte årskursbevis søkere eller fortløpende så langt retten de er til å tildele studieplassen har til endret av de sin studiemodell. tilgjengelige. karakterutskrift, Søkere så snart som dette ønsker foreligger. å sikre seg plass som eventuelt står på venteliste. Studieopplegget omfatter 150 timer og retter fokus mot oppfordres til å søke tidlig. sentrale utvalgte emner, kollokvier, oppgaveskriving og SØKNADSFRIST UTMELDING ETTER AT STUDIET HAR BEGYNT prøveeksamen. Jusfagene er modningsfag, og de 150 timene Vi har oppstart hver høst.treider Jus Studenter som leverer utmelding etter at VIDEREGÅENDE praktiserer rullerende FAG opptak, VED dvs. at BJØRKNES PRIVATSKOLE: undervisningen har startet, må fordeles betale jevnt utover de to semestrene studenten bruker på Bjørknes plasser har tildeles to typer kvalifiserte pakkepriser søkere - begge gjelder studieavgift for opptak i henhold til kontrakt. den enkelte avdeling. Vårsemestrene gis det undervisning i høsten fortløpende 2015: så langt de er tilgjengelige. Utmelding må være skriftlig, undertegnet 1. semesterfagene av og i høstsemestrene i 2. semesterfagene. Søkere som ønsker å sikre seg plass studenten. 1. Når summen av enkeltfagene overstiger en viss sum har du På 5. avdeling har Treider Jus et eget opplegg ettersom oppfordres til å søke tidlig nådd et tak som gir rett til å følge det antall timer du måtte studenten skal skrive Masteroppgave, samt avlegge 2 valgfag. ønske. Alle fag må da være bestilt og registrert før skolestart. Du enkelt kan sende inn søknad på våre websider? Gå inn på og klikk på søknadsskjema. Det kan være lønnsomt å lese den lille skriften? Du får 20 % rabatt ved Bjørknes Privatskole i kombinasjon med 1. avdeling ved Treider Jus! 2. Seksfagspakken (Generell studiekompetanse). Dersom du ønsker å ta alle seks fagene over helårskurs i skoleåret BELIGGENHE T MM. 2015/16, tilbyr vi en pakkepris som dekker 26 timers Treider Jus ligger i dag sentralt i forhold til Det juridiske fakultet, undervisning. TREIDER JUS TAR FORBEHOLD OM IGANGSETTING AV STUDIER som blant OG annet OM EVENTUELLE gir god tilgang FEIL til I BROSJYREN. det store biblioteket ved Det DET ER STUDENTENS EGET ANSVAR Å VELGE VIDEREGÅENDE FAG OG juridiske TIMER SOM fakultet. IKKE På KOLLIDERER Treider Jus MED har studentene JUSUNDERVISNINGEN. en liten lesesal, Du kan TREIDER selvsagt JUS TAR ta enkeltfag, FORBEHOLD og betaler OM EVENTUELLE da per fag. KOLLISJONER Prisen MELLOM kollokvie-/leserom EKSAMEN I VIDEREGÅENDE og tilgang til FAG trådløst OG EKSAMEN nett. Studentene VED UIO. har tilgang til Lovdata og Gyldendals Rettsdata. du i prislisten under nettadressen; Bjørknes Privatskole er lokalisert i Løvenskioldsgate 1 på Frogner. * NB! Du får 20 % rabatt på ovennevnte priser ved Bjørknes Privatskole om du i Treider Jus sitt søknadsskjema krysser av for kombinasjonen Treider Jus med forbedring av fag ved Bjørknes Privatskole. STUDIEFINANSIERING: VIDEREGÅENDE FAG VED BJØRKNES PRIVATSKOLE: For å være støtteberettiget i Lånekassen må du ha en studiebelastning på minimum 50% innenfor de videregående fagene. Er du fulltidselev innenfor de videregående fagene vil du ha rett til basisstøtte. I tillegg vil du kunne få ekstralån ettersom du tar opp igjen fag ved Bjørknes. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan garantere for støtte, da det stilles individuelle krav til hver søker. Søknaden sendes til Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO *Spørsmål om forbedring av videregående karakterer rettes til Bjørknes Privatskole, mens spørsmål om 1.avdeling jus rettes til Treider Jus.

5 SØKNADSSKJEMA 1. AVDELING JUS Fullt navn (for-, mellom -og etternavn): Adresse: Postnummer: Poststed: Mobilnummer: Fast telefon: E-post: Fødsels- og personnummer (11 siffer): JEG SØKER PÅ FØLGENDE STUDIUMSVARIANT: TREIDER JUS 1.avdeling jus TREIDER JUS I KOMBINASJON MED BJØRKNES PRIVATSKOLE Forbedre fag i kombinasjon med 1. avdeling jus Ønsket studiestart (år) TREIDER JUS TAR FORBEHOLD OM IGANGSETTING AV STUDIER OG OM EVENTUELLE FEIL I BROSJYREN. DET ER STUDENTENS EGET ANSVAR Å VELGE VIDEREGÅENDE FAG OG TIMER SOM IKKE KOLLIDERER MED JUSUNDERVISNINGEN. TREIDER JUS TAR FORBEHOLD OM EVENTUELLE KOLLISJONER MELLOM EKSAMEN I VIDEREGÅENDE FAG OG EKSAMEN VED UIO. Jeg har lest og godtatt reglene for inn- og utmelding som står på baksiden av denne innmeldingsblanketten: Dato: Sted: Underskrift: Fylles ut av Treider Jus: Vurdert: Bet. gebyr: Sign:

6 Epost: Telefon: Fagansvarlig holder informasjonsmøter. Se for dato og klokkeslett. 1. avdeling Fagansvarlig Fagansvarlig holder holder informasjonsmøter. Se Se for dato for og dato klokkeslett. og klokkeslett. Ønsker du en studiesamtale? Send mail til Nettadresse: TreiderJus Adresse: Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO Adresse: Adresse: Nedre Vollgate Nedre Vollgate 8, 01588, OSLO 0158 OSLO Telefon: Telefon: Epost: Epost: TreiderJus TreiderJus Nettadresse: Nettadresse: Ønsker Ønsker du en studiesamtale? du en studiesamtale? Send mail Send til mail til

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

Du som tar fag på Frisvold Privatgymnas eller GoTime, har status som privatist.

Du som tar fag på Frisvold Privatgymnas eller GoTime, har status som privatist. STUDIEVILKÅR 1. Skolen 2. Påmelding 3. Oppsigelse av studiekontrakten, uten sykdomsgrunn 4. Oppsigelse av studiekontrakten, med sykdomsgrunn 5. Konsekvenser for studielån ved oppsigelse og stort fravær

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

Her er en samling av ofte stilte spørsmål.

Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Hvordan kan jeg meg melde meg på kurs/studier hos NKS? Du kan bestille kurs og studier på www.nks.no. Legg kurset du ønsker i handlekurven og følg veiledningen.

Detaljer

Informasjon til søkere for studieåret 2015/2016

Informasjon til søkere for studieåret 2015/2016 Folkeuniversitetet Midt-Norge Informasjon til søkere for studieåret 2015/2016 Studieguide Innhold 1. Innledning... 3 Ordinær undervisning etter UiTs studieplaner for studenter med opptak ved UiT... 3 Undervisning

Detaljer

Medisinsk sekretær Tannlegeassistent

Medisinsk sekretær Tannlegeassistent Medisinsk sekretær Tannlegeassistent Søknadsskjema Etternavn: Fornavn: Kolonne reservert for skolen: Dato mottatt: Adresse: Postnr: Poststed: Studentnummer: Tlf. privat: Tlf. jobb: Tlf. mobil: Fødselsdato:

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon...

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon... Reglement Kapittel 1 - Skolens struktur og organer Kapittel 2 - Skolens og studentens ansvar og rettigheter Kapittel 3 - Regler knyttet til oppstart, avmelding og avbrudd Kapittel 4 - Evaluering og kvalitetssikring

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess IKONER: FORVIRRA? Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer

Kurshåndbok 2015/2016 KURSHÅNDBOK. Akademiet Privatistskole Ålesund og Molde

Kurshåndbok 2015/2016 KURSHÅNDBOK. Akademiet Privatistskole Ålesund og Molde Kurshåndbok 2015/2016 KURSHÅNDBOK Akademiet Privatistskole Ålesund og Molde 1 INNHOLD Kontaktinformasjon side 3 Åpningstider side 3 I klasserommet side 4 Kollokviegrupper side 4 Hjelpen er nær side 4 Bøker

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER 1. GENERELT 1.1. Virkeområde Studiebestemmelsene gjelder mellom alle som bestiller utdanning ved NKI Nettstudier og ("Studenten" eller "part"), og NKI Nettstudier

Detaljer

Velkommen til Akademiet Privatistskole Bergen

Velkommen til Akademiet Privatistskole Bergen 2 Velkommen til Akademiet Privatistskole Bergen Som rektor ved Akademiet Privatistskole Bergen er det en stor glede å få ønske deg velkommen her til oss enten du skal gå her høsten 2012, våren 2013 eller

Detaljer

ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse

ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse IKONER: Dette er en brosjyre for alle som har tatt, eller vil ta videregående opplæring. Ønsker du generell studiekompetanse, spesielle fag, eller

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering Student reglement Innholdsfortegnelse 1 Generelle bestemmelser... 4 1.1 Studentenes undersøkelses- og opplysningsplikt... 4 1.2 Studieavgift... 4 1.3 Om opptak, ordensbestemmelser m.v.... 4 1.4 Endringer...

Detaljer

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet INFORMASJON om privatistkurs hos Akademiet 2 Håndbok våren 2012 Velkommen til Akademiet Privatistskole Drammen www.akademiet.no Tlf. 815 49 020 E-post: privatist.drammen@akademiet.no 3 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Hva er StudentWeb? Hvor er StudentWeb? Guide til nye StudentWeb

Hva er StudentWeb? Hvor er StudentWeb? Guide til nye StudentWeb Dette er en introduksjon til semesterregistrering i den nye versjonen av StudentWeb. Systemet kan fortsatt ha noen feil og mangler. Dersom noe ikke fungerer, ta kontakt med Kjetil Høybråten i studieadministrasjonen,

Detaljer

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt GENERELLE REGLER 1-1 Hvem forskriften gjelder for Denne forskriften gjelder for alle studenter ved Gateway College. Med student menes en person som har en skriftlig og bindende avtale med Gateway College.

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole...

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... 4 STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON... 6 Lover og reglementer...

Detaljer

Særskilt inntak spesialundervisning

Særskilt inntak spesialundervisning 2004 2005 17-11-03 08:42 Side 1 Innholdsfortegnelse Velkommen 2 To kataloger 2 Hva er videregående opplæring? 2 Internett 2 Rett til videregående opplæring 2 Huskeliste 5 Alle søkere 5 Søkere til skoleplass

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer