Du som tar fag på Frisvold Privatgymnas eller GoTime, har status som privatist.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du som tar fag på Frisvold Privatgymnas eller GoTime, har status som privatist."

Transkript

1 STUDIEVILKÅR 1. Skolen 2. Påmelding 3. Oppsigelse av studiekontrakten, uten sykdomsgrunn 4. Oppsigelse av studiekontrakten, med sykdomsgrunn 5. Konsekvenser for studielån ved oppsigelse og stort fravær 6. Betaling av skolepenger 7. Privatistens og skolens plikter 8. Eksamen 9. Labkurs 10. Fravær og lekser 11. Progresjon i GoTime 12. Spesielt for privatister som tar halvårskurs som gir fordypning i realfag 13. Angrerett 14. Betalingsutsettelse 15. Avbetalingsavtale Angrerettskjema 1. Skolen Frisvold Privatgymnas, organisasjonsnummer har skole i Grønnegata 4 i Tromsø og på internett i GoTime nettstudier. Vår felles studieadministrasjonen har åpent alle hverdager, kl Frisvold Privatgymnas Postboks 216, 9253 Tromsø E-post: GoTime nettstudier v/frisvold, Postboks 216, 9253 Tromsø E-post: Du som tar fag på Frisvold Privatgymnas eller GoTime, har status som privatist. 2. Påmelding Studiekontrakten gjelder for de fag som framgår av påmeldingen. Ved påmelding erkjenner privatisten ved avkryssing å ha lest og akseptert innholdet i studievilkårene. Påmelding fra våre nettsider er bindende og gyldig som underskrift. Man regnes som opptatt ved skolen når skolen har mottatt nettpåmelding. Privatisten mottar en ordrebekreftelse fra skolen på e-post, som også er en endelig bekreftelse om skoleplass. Ordrebekreftelsen er privatistens kopi av påmeldingen. Er du forhindret fra å melde deg på via internett kan du møte på skolen og få kontrakt som signeres for hånd. Studiekontrakten er knyttet til privatisten og kan ikke overdras, eller selges til tredjepart, uten godkjennelse fra skolen. 3. Oppsigelse av studiekontrakten, uten sykdomsgrunn Privatisten og skolen har rett til å si opp studiekontrakten. Oppsigelsen skal skje skriftlig, i e-post eller brev. Dersom ikke annet er skriftlig avtalt med privatisten vil følgende kriterier og betingelser gjelde for Side 1

2 oppsigelsen: På Frisvold, til e-post Innen 14 dager etter påmelding: Kostnadsfritt. Se avsnitt om angrefrist. Før 15. august: Mot et avmeldingsgebyr på kr 2.000,-. Mellom 15. august og 1. september: Etter 1. september: Fag som starter i januar, oppsigelse før 15. desember: Etter 15. desember: Studiekontrakten kan sies opp mot innbetaling av avdrag 1. Alle skolepenger må betales, oppsigelse kun ved sykdom. Se informasjon senere i kontrakten. Har du bare vårfag i din kontrakt betaler du et avmeldingsgebyr på kr 2.000,-. Har du høst- /helårsfag i kontrakten betaler du ikke for å melde deg av vårfag innen fristen. Alle skolepenger må betales også for vårfag. På GoTime, til e-post Innen 14 dager etter påmelding: Senere: Kostnadsfritt. Se avsnitt om angrefrist. Kun ved sykdom, se avsnitt om oppsigelse med sykdomsgrunn. 4. Oppsigelse av studiekontrakten, med sykdomsgrunn Ved sykdom som medfører at studiene må avbrytes skal skolen kontaktes så snart dette praktisk lar seg gjennomføre. Oppsigelse skal skje skriftlig, i brev eller e-post. Det forutsettes vedlagt en legeattest som viser at du på grunn av sykdom ikke kan fortsette som student. For Frisvold Privatgymnas og GoTime: Dersom du blir syk første 3 uker av skoleåret på Frisvold eller studieperioden på GoTime: Må du avbryte på grunn av sykdom senere: Du får hele skolepengebeløpet refundert, med unntak av kr 2.000,- Du betaler for påbegynt semester. 5. Konsekvenser for studielån ved oppsigelse og stort fravær Privatisten er selv ansvarlig for å melde avbrudd og endringer til Lånekassen og plikter å gjøre seg kjent med Lånekassens regler. Skolen rapporterer stort fravær fra Frisvold, eller manglende deltagelse og progresjon i GoTime. Rapport vedrørende fravær kan stoppe utbetaling av støtte fra Lånekassen. 6. Betaling av skolepenger Samlet beløp for skolepengene framgår av nettpåmeldingen. Lærebøker og offentlige eksamensavgifter inngår ikke i skolepengene, med mindre dette er avtalt med privatisten, eller andre privatisten er påmeldt gjennom. Maksimale skolepenger (Makspris) fremgår av påmeldingsskjema og prisliste på skolens hjemmesider. Makspris gjelder per kontrakt/ordre. Dersom det legges til fag i løpet av skoleåret kommer disse fagene på egen kontrakt. For Frisvold Privatgymnas: eventuelle labkurs og kurs som tas Side 2

3 som nettundervisning kommer i tillegg til maksprisen. Skolepengene betales slik: Frisvold: Tre avdrag, -det første på kr 3.500,- med forfall 14 dager etter påmelding (dog tidligst 25. juni) -avdrag to er 50% av totale skolepenger og forfaller 15. september -avdrag tre er resten av skolepengene og forfaller 15. januar Du kan velge å dele opp i 6 eller 10 avdrag i stedet. GoTime: To like store avdrag, det første 14 dager etter påmelding, det andre i neste semester. Du kan velge å dele opp i 6 eller 10 avdrag i stedet. Hvert avdrag har et gebyr på kr 57,-. Hvert avdrag har et gebyr på kr 57,-. 7. Privatistens- og skolens plikter Alle som tar fag på Frisvold Privatgymnas og GoTime har status som privatister og må selv melde seg opp til, og avlegge, privatisteksamener for å få tellende resultat. Undervisningen på Frisvold starter ca siste uke av august og varer frem til ca siste uke av april. Det er 12 effektive undervisningsuker hvert semester og normalt 5 dagers skoleuke. Frisvold arrangerer kurs i studieteknikk ved skolestart. Hvis en lærer må være borte fra klasseromsundervisning, vil den tapte undervisningen bli tatt igjen på et senere tidspunkt. Undervisningen i GoTime ligger klar og du kan starte når du selv ønsker. Det er lærerstøtte i fag, unntatt mellom 20. juni og 20. august. Kusene tilbyr tester og muntlige/skriftlige prøver. Skolen kan gi veiledning om opptakskrav ved høyere utdanning, men det er privatistens eget ansvar å skaffe seg oversikt over hvilke opptakskrav som gjelder, hvilke endringer som kan gjøres på vitnemålet, samt søknadsfrister og andre forhold om videre skolegang. Det er også privatistens eget ansvar å holde seg orientert om dato for skriflige eksamener og planlegge studieforløp og eksamensperioder der skriftlige eksamener ikke har sammenfallende dato. Som privatist er du pliktig: å betale skolepenger og andre studieavgifter i henhold til avtale å informere skolen om endring av adresse, tlf.nr og e-postadresse å ikke la andre benytte de privilegier du har som privatist ved skolen å holde deg orientert om meldinger fra dine faglærere og studieadministrasjonen å melde deg opp til eksamen innen de frister som til enhver tid gjelder på med riktige fagkoder å opptre anstendig, og vise respekt for andre privatister og ansatte, på skolen, i GoTime og på våre Facebook-sider og grupper Som privatist har du rett til: Side 3

4 å delta på alle faglige aktiviteter i henhold til din påmelding, og etter faglæreres invitasjon å kontakte faglærer for veiledning, lærerstøtte og leksehjelp faglærer skal besvare dine henvendelser i GoTime innen en arbeidsdag, og gi tilbakemelding og veiledning på oppsatte innleveringsoppgaver innen en arbeidsuke 8. Eksamen Det avholdes eksamen to ganger pr år i alle fag, og oppmelding gjøres via Selve eksamen og gjennomføring er et fylkeskommunalt ansvar. Privatisten må selv melde seg opp og skolen har ingen mulighet for å registrere oppmelding til eksamener verken før eller etter fristenes utløp. Oppmeldingsfristene er absolutte, frist for oppmelding til eksamener som skal avlegges før jul er normalt september. Oppmeldingsfrist for eksamener som skal avlegges til våren er normalt januar. Studieadministrasjonen og/eller lærere informerer om oppmelding foran hver frist. 9. Labkurs Fagene fysikk 1 og 2, biologi 1 og 2, kjemi 1 og 2 har obligatoriske labkurs. Privatister som har valgt disse fagene på Frisvold, får også labkurs lagt til kontrakten som et ledd i det å sikre privatisten et tilstrekkelig faglig grunnlag. Privatister som selv mener de allerede har dette grunnlaget og ikke vil delta på labkurs, må aktivt velge labkurs bort ved påmelding eller kontakte studieadministrasjonen for endring av påmeldingen. I GoTime er labkurs en integrert del av kurset. 10. Fravær og lekser Frisvold Privatgymnas bygger sin undervisning på erfaring og forskning. Man skal gjøre lekser og levere inn besvarelser på oppgaver i tråd med lærerens opplegg. Det beregnes ca 1,5 time lekser pr undervisningstime på Frisvold. Dersom fraværet på Frisvold overstiger 10 % kan skolen si fra seg ansvaret med å følge opp privatisten. Privatisten plikter selv å holde regnskap over sitt fravær. Stort fravær kan resultere i at studiefinansiering fra Lånekassen faller bort. 11. Progresjon i GoTime Privatister som følger studier via GoTime må selv sørge for å holde en god progresjon, og påse at aktiviteter i studieopplegget gjennomføres slik det er forutsatt. All rapportering av progresjon registreres ved at privatisten selv markerer oppgaver som fullført i undervisningsflata (på nett). Manglende progresjon vil kunne resultere i at skolen kan si fra seg ansvaret for veiledning, og at eventuell tildeling av studiefinansiering fra Lånekassen faller bort. 12. Spesielt for privatister som tar halvårskurs som gir fordypning i realfag Disse kursene gir deg fordypning i et fag på halvparten av normert tid. Privatister som velger R1/ R2 halvårskurs bør ha 4 i matematikk grunnkurs fra tidligere. For fagene fysikk, kjemi og biologi, bør utgangspunktet ikke være dårligere enn 3 i naturfag. Det bør regnes minimum 2 timer selvstendig arbeid pr undervisningstime på Frisvold. 13. Angrerett Privatisten kan med hjemmel i angrerettloven (LOV ) gå fra studiekontrakten ved å gi skolen melding om dette innen 14 dager etter påmelding. Se eget skjema, to siste sider. Meldingen/oppsigelsen sendes skriftlig/på e-post. Eventuelt innbetalte skolepenger skal tilbakebetales til privatisten innen 14 dager etter at meldingen/oppsigelsen ble mottatt av skolen. Ved bruk av angreretten opphører alle krav mot privatisten og studiekontrakten oppheves. Dersom privatisten velger å starte sine studier før utløpet av angrefristen (14 dager etter påmelding) har skolen rett til å fakturere privatisten for levert undervisning Side 4

5 med kr 3.500, Betalingsutsettelse Skolen kan gi betalingsutsettelse for privatister som søker studiefinansiering i Statens Lånekasse for Utdanning (Lånekassen), inntil studielånet er klart. Betalingsutsettelse gjelder skolepenger utover kr 3.500,- som må betales før utsettelse gis. Søknad sendes 15. Avbetalingsavtale Privatister som ikke søker studiefinansiering i Statens Lånekasse kan ved påmelding søke om en avbetalingsavtale med skolen, og nedbetale skolepengene over gjenstående del av skoleåret. Skolen forbeholder seg retten til å foreta en kredittvurdering av privatisten som grunnlag for å for å innvilge en slik avtale. En avbetalingsavtale forutsetter innbetaling av et første avdrag med min kr 3.500, og resterende fordelt på månedlige innbetalinger ut over skoleåret. Alle skolepenger skal være innbetalt i sin helhet innen utgangen av skoleåret, og senest 30. juni, alternativt innen avsluttet nettstudie på GoTime. Skolen beregner ikke rente på skolepengene i avbetalingsperioden. Privatisten mottar faktura fra skolen og det tilkommer et faktureringsgebyr. Faktura sendes på e-post. Ved betalingsunnlatelse kan skolen velge å si opp hele avtalen, og la resterende skolepenger forfalle til betaling i sin helhet. Skolen beregner gebyrer og forsinkelsesrenter etter gjeldende regler, ved purring og eventuell inkasso/tvangsinndriving. Revidert 11. mai Side 5

6 Skjema A (bokmål) side 1 av 2. Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med hjemmel i lov nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) 10. Skal brukes ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted av varer. DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte (se side 2 av dette skjemaet). Fristen løper ved fjernsalg uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Det er ingen tilsvarende frist ved salg utenfor fast utsalgssted. Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Du kan bruke dette skjemaet som skal være utfylt av selgeren som spesifisert nedenfor. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres. Selgerens navn Frisvold Privatgymnas Skal være utfylt av selgeren: Selgerens adresse Grønnegata Tromsø Telefonnr E-postadresse Kontrakt/ordre/bestilling nr. om vare(r) Studieplass Ordrebekreftelse er vedlagt dette skjemaet. Avtalen ble inngått (dato). Skjemaet er levert/sendt (dato). Fylles ut av forbrukeren: OBS! Skjemaet skal ikke sendes til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Skjemaet er mottatt (dato). Jeg benytter meg av angreretten. Navn Adresse Telefonnr. E-postadresse Dato Underskrift

7 Skjema A (bokmål) side 2 av 2. ANGREFRISTENS UTGANGSPUNKT Opplysningene i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte når kravene i 9 jf. 7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene selgeren skal fylle ut. Se utdrag fra 9 og 7 nedenfor. 9. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse ved avtaler om varer og andre tjenester enn finansielle tjenester I forbindelse med inngåelse av en avtale skal forbrukeren motta følgende opplysninger skriftlig på et varig medium som forbrukeren råder over: a) opplysningene som nevnt i 7 første ledd bokstav a-f b) vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten c) opplysninger om eventuell ettersalgsservice og gjeldende garantivilkår d) vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er tidsubegrenset eller av mer enn ett års varighet e) bekreftelse av bestillingen. Ved kjøp av varer skal forbrukeren motta opplysningene senest ved levering. Ved avtaler om varer som skal leveres til en annen enn kjøperen, kan det avtales at opplysningene skal gis først etter levering av varen. Opplysningene etter bokstav b-e skal uansett gis etter avtaleinngåelsen, selv om de er gitt på denne måten tidligere. 7. Opplysningsplikt ved avtaler om varer og andre tjenester enn finansielle tjenester Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbrukeren har krav på etter annen lovgivning. Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om: a) varens eller tjenestens viktigste egenskaper b) de totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen c) om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) eller ikke d) alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser e) selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse f) tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i OPPGJØR OG RETURKOSTNADER VED BRUK AV ANGRERETTEN Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt (alle kostnader som faktisk er belastet kunden, herunder porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr), og selgeren skal ha tilbake varen. Eventuelle kostnader ved retur av varer skal bæres av selgeren dersom avtalen er inngått ved telefonsalg eller salg utenfor fast utsalgssted (f.eks. dørsalg, gatesalg, messesalg og "homeparties"). Dersom avtalen er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping) må du bære returkostnadene selv, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig. ANDRE OPPLYSNINGER Du mister ikke angreretten ved å åpne en vareforsendelse, så lenge varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter bl.a. forbrukerkjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler eller forsinkelser. Dersom du beholder varen, kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare), erstatning eller heve kjøpet (få pengene tilbake). Du må da reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen/mangelen. Har du spørsmål om angrerettloven, forbrukerkjøpsloven eller andre regler som angår deg som forbruker, kan du kontakte Forbrukerrådet på tlf Internettadresse: Skjemaet kan kopieres.

Bestillinger på fysiske bøker - Frakt belastes etter Bring sine priser for servicepakker.

Bestillinger på fysiske bøker - Frakt belastes etter Bring sine priser for servicepakker. Regler & Vilkår Salgs og kjøpsbetingelser Alle kontrakter/kjøpsavtaler inngås på norsk. I følge norsk lov er det kun personer over 18 år som kan handle på internett. Fysiske bøker er ikke momsbelagt in

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til fiber- og bredbåndnettet

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag Januar 2013 Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag. Her finner du også en tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Søknad om GlobeCard Gold

Søknad om GlobeCard Gold Søknad om GlobeCard Gold Diners Club-kortnr.: Firmanr.: 1100/121 Personlige opplysninger: Navn: Fødsels/pers. nr.: Privat adresse: Nasjonalitet: Postnr./sted: Bosatt på adresse siden (år/mnd): Privat tlf.nr:

Detaljer

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt GENERELLE REGLER 1-1 Hvem forskriften gjelder for Denne forskriften gjelder for alle studenter ved Gateway College. Med student menes en person som har en skriftlig og bindende avtale med Gateway College.

Detaljer

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00 FactoryOutlet Norge AS Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Innledning: Dette kjøpet er regulert av disse standardbetingelsene for forbrukerkjøp av varer over Internett slik

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort:

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort: Kjøpsbetingelser Registrering: For å handle i nettbutikken må du registrere deg som kunde. Dette koster ingenting og er lett å gjøre enten under Min side eller før du foretar ditt første kjøp. Du finner

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk.

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. Energibedriftenes landsforening (EBL)

Detaljer

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt

Detaljer

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16.

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16. Vi gjør oppmerksom på at prisene forutsetter 12 mnd. binding. Priser gjeldende pr. januar 2013. Månedsleien faktureres forskuddsvis pr kvartal. Faktureringsgebyr kr. 28,- Merknader: Undertegnede erklærer

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013 20 år 1992 2012 1 2 1 LOVVALG... 4 1.1 Innledning...4 1.2 Nærmere om kjøpsloven...4 1.3 Nærmere om forbrukerkjøpsloven...4 1.4 Nærmere

Detaljer

Betingelser for privatkunder

Betingelser for privatkunder Betingelser for privatkunder Innledning: Dette kjøpet er regulert av Cleaner.no salgsbetingelser for kjøp av varer gjennom nettbutikken www.cleaner.no Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Vilkår for GoStudy 2013/2014

Vilkår for GoStudy 2013/2014 Vilkår for GoStudy 2013/2014 I det følgende vil begrepet reise bli brukt om det samlede produktet GoStudy er forpliktet til å levere etter avtalen. På samme måte vil reisende bli benyttet om mottaker av

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling av

Detaljer

Abonnementsavtale mellom: Com4 AS (orgnr: 997 480 341) Økernveien 121 0579 OSLO. Og: Avtalen. For Com4:

Abonnementsavtale mellom: Com4 AS (orgnr: 997 480 341) Økernveien 121 0579 OSLO. Og: Avtalen. For Com4: Abonnementsavtale mellom: Com4 AS (orgnr: 997 480 341) Økernveien 121 0579 OSLO For Com4: Web Og: Kunde: Fornavn: Etternavn: Adresse: Postnummer: Sted: Avtalen Avtaletype: Pris: Type abonnement Vedlegg

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling av

Detaljer

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon A. Kundeinformasjon I. Informasjon om leverandøren unitedprint.com Norge AS ( unitedprint ) Nydalsveien 33 0484 OSLO Org.nr 990 415 862 MVA Kontaktinformasjon

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN)

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) www.forbrukerrådet.no VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) (gjennomføring av direktiv 2011/82/EU om forbrukerrettigheter)

Detaljer