Generell kontrakt gjeldene fra Kun til informasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generell kontrakt gjeldene fra 16.02.2011 Kun til informasjon"

Transkript

1 Dette er en generell kursavtale til informasjon - og skal ikke signeres. Likelydende nummerert avtale med eventuelle fritak utstedes for hver enkelt elev etter at studenten er tatt inn på skolen. 1. Om studiet Fagskole Petroleum, Boreteknikk (FP-B) ved ITC a.s består av følgende elementer: Grunnleggende moduler med allmenne fag og borefag totalt 10 moduler Videregående moduler med allmenne fag, borefag og valgfag totalt 12 moduler Prosjektoppgave. Dette er selvstendig arbeid der det ikke er noen undervisningsmodul. Prosjektoppgaven har en utvidet muntlig eksamen. Obligatoriske oppgaver i IKT med vurdering bestått / ikke bestått. Undervisningen foregår på ukes moduler, med for- og etterstudium. Fagene følger ITC sin fagplan, og det er mappevurdering, og / eller skriftlig eksamen i alle fag. Fagskolen er beregnet til 3 års studium på deltid. Maksimalt tidsforbruk på studiet er normalt 5 år fra kontraktsinngåelse. Bestått eksamen på FP-B gir teoretisk kompetanse til stilling som borer og boresjef, samt stillinger innen flere brønnserviceområder. 2. Økonomi Antall undervisningsmoduler og eksamener vil variere noe, ut i fra om du har generell studiekompetanse, eller om du får fritak for enkeltfag Se egen oversikt over undervisningsmoduler og eksamener. Samlet pris for ditt studie vil derfor være avhengig av forutsetningene ovenfor. 2.1 Eksamen Eksamensavgiften er kr 1.100,- per eksamen. Eksamen avholdt på annen skole eller rigg koster kr 500,- i tillegg til eksamensavgiften. Dette gjelder ikke prosjekteksamen som må avholdes på ITC. Se eget vedlegg for moduler og eksamener. ITC a.s Generell Fagskolekontrakt.doc 1 / 5

2 2.2 Undervisningsmoduler og priser - Du betaler etterskuddsvis for en og en modul. - PetroTrainer: Du får tilgang til en og en fagmodul. - Dersom du selv velger å si opp denne avtalen, eller du blir sagt av opp av ITC fordi du har vært inaktiv i mer enn ett år, forfaller til betaling et termineringsgebyr, tilsvarende prisen på en fagmodul. kr Modulpris: kr 9 900,- Eksamensavgift kr 1 100,- (eksamen utenfor ITC koster kr 500,- i tillegg) Bøker kommer i tillegg 2.3 Inkludert i modulprisen Modulprisen inkluderer undervisning, kursmanualer utviklet av ITC, og tilgang til CBTprogrammet PetroTrainer. Lånet av PetroTrainer er strengt personlig, og programmet skal ikke benyttes av andre enn studenten som disponerer lisensen. Ureglementert bruk av PetroTrainer vil kunne medføre erstatningsansvar. 2.4 Ikke inkludert i modulprisen Lærebøker er ikke inkludert i modulprisen. Per dato vil hele kurset ha en bok-kostnad på ca. kr ,- pluss kalkulator til ca. kr ,-. Porto for utsendelse av materiell er ikke inkludert i prisen. 2.5 Annet Faktura sendes direkte til kursdeltaker eller arbeidsgiver etter avtale. Dersom du har generell studiekompetanse kan du få fritak fra norsk-delen i kommunikasjonsfaget og realfag 1. Dersom du ønsker fritak fra enkeltfag, bør dette avtales før endelig kontrakt signeres. ITC, vil ut fra innsendte vitnemål, vurdere eventuelle fritak. ITC a.s Generell Fagskolekontrakt.doc 2 / 5

3 2.7 Priseksempel Generell kontrakt gjeldene fra Kun til informasjon Alle fagene (ingen fritak): Alle skriftlige eksamener (ingen fritak): TOTALT: x 23 = kr x 13 = kr kr Moduler og eksamener som du blir fritatt fra, kommer som fratrekk. 3. Generelle bestemmelser 3.1 Avmeldingsfristen for moduler er alltid senest mandag kl.24-2 uker før oppstart, dersom ikke annet er oppgitt. Ved avmeldinger etter dette, eller uteblivelse fra moduler vil et gebyr på kr 2500,- bli fakturert. Avmelding skal kun skje fra Min Side på internett. Gyldig grunn for uteblivelse, er sykdom dokumentert med legeattest. Eksempel på IKKE gyldig grunn er for eksempel overtidsarbeid og andre pålagte kurs. Dette vil være et forhold mellom studenten og arbeidsgiver. Avmeldingsfrist for eksamen er 2 uker før eksamen. Ved uteblivelse fra eksamen, vil vanlig eksamensavgift bli fakturert. Gyldig grunn for uteblivelse er sykdom dokumentert med legeattest. 3.2 ITC forbeholder seg retten til å kunne endre tidspunktet for moduler ut i fra oppsatt plan, dersom uforutsette ting inntreffer. Elevene underrettes snarest mulig ved slike endringer. 3.3 ITC tar forbehold om eventuelle myndighetspålagte forandringer i forhold til ITC's fagplan. Dersom slike forandringer fører til økte kostnader, vil ITC beregne tillegg i kursprisen. Et slikt tillegg skal dokumenteres av ITC. Kurs- og eksamensavgifter kan indeksreguleres. 3.4 All kommunikasjon under kurset går via Min Side på Internett, og via e-post. Det forutsettes derfor at studenten har tilgang på hjemme-pc med Internett og e-post. 3.5 Ved undertegning av denne avtalen bekrefter begge parter at kurset skal gjennomføres på ITC, og at betingelsene i avtalen aksepteres, herunder de økonomiske. Hver av partene påtar seg en forpliktelse til å oppfylle det som denne avtale pålegger den enkelte. 3.6 Studenten er selv ansvarlig for å sette seg inn i gjeldene reglementer som gjelder studiet. Disse finnes i studenthåndboka som er tilgjengelig fra Min Side. Avviker reglementet fra denne kontrakten, er det gjeldene reglement som gjelder. ITC a.s Generell Fagskolekontrakt.doc 3 / 5

4 4. Modul og eksamensoversikt Støttefag Nr Fag Eksa men 1 Kommunikasjon 1 (Norsk 1, fagengelsk og IKT) - 2 Kommunikasjon 2 (Norsk 2) E 3 Fagengelsk E 4 LØM-fag1 (ledelse, økonomi og markedsføring) - 5 LØM-fag 2 E 6 Realfag 1 (matematikk og fysikk) K 7 Realfag 2 E 8 Mekanikk 1 og materiallære - 9 Mekanikk 2 E 10 Hydraulikk og reguleringssystemer E Fritak Kommentar Linjefag Nr Fag Ex Fritak Kommentar 11 HMS, vedlikeholdsstrategi E 12 Brønnvæsker M 13 Bore- og kompletteringsvæsker E 14 Produksjon E 15 Reservoargeologi E 16 Boreteknologi 1-17 Boreteknologi 2 E 18 Brønnplanlegging og foringsrør E 19 Trykkontroll 1 M 20 Trykkontroll 2 E 21 Fordypningsemne 1 *) M 22 Fordypningsemne 2 *) M 23 Prosjektoppgaven er selvstendig arbeid, evt. i E* grupper med faglig veiledning. Arbeidet avsluttes med muntlig eksamen. Totalt antall moduler: 23 Forkortelser: K: Kartleggingsprøve som er gratis M: Kun mappevurdering i faget (standpunktkarakter) E: Skriftlig eksamen i faget i tillegg til mappevurdering E*: [nr]: Presentasjon for klassen + muntlig utspørring Dette betyr at faget i klammen skal taes før det omtalte faget For Mekanikk (15) betyr dette at faget 11 (realfag 2) må taes først. *) Fordypningsemne 1 og 2 tilsvarer valgfag i den vanlige fagplanen. Siden dette er skolens valgfag, velger vi å kalle det fordypningsemne. ITC a.s Generell Fagskolekontrakt.doc 4 / 5

5 5. Signaturer Jeg erklærer med dette at jeg har lest og forstått denne kontrakten. Mine fritak for enkeltfag er i denne kontrakten ikke behandlet. Alle fritak fra fag vil komme som fratrekk på den stipulerte summen i denne kontrakten. Dette er kun til din informasjon skal ikke signeres! ITC a.s Generell Fagskolekontrakt.doc 5 / 5

Bli foretrukket. - ta teknisk fagskole

Bli foretrukket. - ta teknisk fagskole Bli foretrukket - ta teknisk fagskole Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole petroleumsteknologi som nettbasert studie. Nettbasert studie innebærer at studenten har tilgang til læringsplattformen

Detaljer

Rullerende opptak: Opptak bekreftes etter at skriftlig søknad er innlevert og vurdert.

Rullerende opptak: Opptak bekreftes etter at skriftlig søknad er innlevert og vurdert. Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole petroleumsteknologi som nettbasert studie. Nettbasert studie innebærer at studenten har tilgang til læringsplattformen It s learning. It s

Detaljer

It s learning benyttes til: - Planer og informasjon - Lærestoff - Kommunikasjon med nettlærer - Oppgaveløsning og veiledning

It s learning benyttes til: - Planer og informasjon - Lærestoff - Kommunikasjon med nettlærer - Oppgaveløsning og veiledning Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole petroleumsteknologi som nettbasert studie. Nettbasert studie innebærer at studenten har tilgang til læringsplattformen It s learning. It s

Detaljer

Du som tar fag på Frisvold Privatgymnas eller GoTime, har status som privatist.

Du som tar fag på Frisvold Privatgymnas eller GoTime, har status som privatist. STUDIEVILKÅR 1. Skolen 2. Påmelding 3. Oppsigelse av studiekontrakten, uten sykdomsgrunn 4. Oppsigelse av studiekontrakten, med sykdomsgrunn 5. Konsekvenser for studielån ved oppsigelse og stort fravær

Detaljer

Når man har fullført alle kurs, og bestått alle eksamener inkl. avsluttende eksamen, får man diplom og blir sertifisert som hundemassør ved NHT.

Når man har fullført alle kurs, og bestått alle eksamener inkl. avsluttende eksamen, får man diplom og blir sertifisert som hundemassør ved NHT. HUNDEEMASSASJE utdanning til sertifisert hundemassør Nettbasert Utdannelsen til hundemassør er lagt opp med 6 deler med nettbaserte kurs og 9 langhelger eller kan det bli en-to samlinger ukedager. Utdanningen

Detaljer

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER 1. GENERELT 1.1. Virkeområde Studiebestemmelsene gjelder mellom alle som bestiller utdanning ved NKI Nettstudier og ("Studenten" eller "part"), og NKI Nettstudier

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

Kurshåndbok 2015/2016 KURSHÅNDBOK. Akademiet Privatistskole Ålesund og Molde

Kurshåndbok 2015/2016 KURSHÅNDBOK. Akademiet Privatistskole Ålesund og Molde Kurshåndbok 2015/2016 KURSHÅNDBOK Akademiet Privatistskole Ålesund og Molde 1 INNHOLD Kontaktinformasjon side 3 Åpningstider side 3 I klasserommet side 4 Kollokviegrupper side 4 Hjelpen er nær side 4 Bøker

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

LÆREPLATTFORM PÅ NETT

LÆREPLATTFORM PÅ NETT AKUPRESSUR på hest - hesteakupressør Nettbasert Utdannelsen til akupressør er lagt opp med 10 nettbaserte kurs og 7 langhelger, samt en samling på 4 dager. Utdanningen kjøres kun en gang per år, over ett

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer

HUNDETERAPEUT utdanning til sertifisert hesteterapeut, 1,75 årig utdanning over 2-2,5 år. Nettbasert Utdannelsen til hundeterapeut er lagt opp med 22

HUNDETERAPEUT utdanning til sertifisert hesteterapeut, 1,75 årig utdanning over 2-2,5 år. Nettbasert Utdannelsen til hundeterapeut er lagt opp med 22 HUNDETERAPEUT utdanning til sertifisert hesteterapeut, 1,75 årig utdanning over 2-2,5 år. Nettbasert Utdannelsen til hundeterapeut er lagt opp med 22 deler med nettbaserte kurs og 26 samlinger på skolen,

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon...

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon... Reglement Kapittel 1 - Skolens struktur og organer Kapittel 2 - Skolens og studentens ansvar og rettigheter Kapittel 3 - Regler knyttet til oppstart, avmelding og avbrudd Kapittel 4 - Evaluering og kvalitetssikring

Detaljer

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt GENERELLE REGLER 1-1 Hvem forskriften gjelder for Denne forskriften gjelder for alle studenter ved Gateway College. Med student menes en person som har en skriftlig og bindende avtale med Gateway College.

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009.

KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009. KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009. Behandlet i Kommunestyret des. 2006. Innhold. Voksenopplæringa i Kåfjord kommune..3 Grunnskoleopplæring for voksne...4

Detaljer

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Generelt opptakskrav: Evt. spesielle opptakskrav: Legg ved: Søknaden sendes til: Generell studiekompetanse / godkjent realkompetanse. Se eget skriv om opptakskriterier

Detaljer

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene gjennom

Detaljer

Vilkår for GoStudy 2013/2014

Vilkår for GoStudy 2013/2014 Vilkår for GoStudy 2013/2014 I det følgende vil begrepet reise bli brukt om det samlede produktet GoStudy er forpliktet til å levere etter avtalen. På samme måte vil reisende bli benyttet om mottaker av

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer