Forretningsbetingelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forretningsbetingelser"

Transkript

1 Forretningsbetingelser 1. Generelt Aspiri AS (heretter Aspiri) startet den 1 juli 2010 med å tilby eksamenskurser til det norske markedet. Aspiri benytter domenene og (heretter: websidene) til gjennomføring av kurspåmelding og betaling. Ved påmelding og betaling inngår kursdeltageren en bindende avtale med Aspiri om retten til deltakelse i et utvalgt kurs avholdt av Aspiri eller kjøp av en bok, på nedenstående vilkår. 2. Påmelding Du kan på melde deg på et kurs på websidene via kursmenyen på venstre side av hjemmesiden. Trinn for trinn: I. Velg skole (f.eks BI OSLO) II. Velg linje (f.eks Finans) III. Velg årgang (f.eks 1.år) IV. Velg det faget du ønsker å gå på kurs i (f.eks Matematikk for økonomer) V. Velg den gruppen som passer deg best og trykk Meld på Når du melder deg på et kurs hos Aspiri, inngår du en bindende avtale om deltagelse på kurset. Du vil etter påmeldingen motta en ordrebekreftelse/kvittering på den mailadressen som du har opplyst ved opprettelsen av profilen din. Du kan til enhver til logge inn på din profil på websidene og laste ned alle tidligere bestillingsbekreftelser/kvitteringer, samt en oversikt over dine bestilte kurser. Inne på profilen kan du også endre dine personlige opplysninger. Bestilling av kurs skal i utgangspunktet foregå via websidene som beskrevet ovenfor og ikke via telefon, mail eller ved fysisk oppmøte. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon for dette. 3. Betaling 3.1Betaling online Benyttes online betaling via websidene, finner påmelding og betaling sted samtidig. Online betaling kan gjennomføres med følgende korttyper: VISA og Mastercard 3.2 Betaling med faktura I forbindelse med betaling via faktura er påmeldingen bindende umiddelbart, selv om betalingen finner sted på et senere tidspunkt, som fremgår av den utsendte faktura. Manglende betaling vil ikke medføre at påmeldingen bortfaller. Gjentatt betalingsmislighold vil medføre at saken blir sendt til inkasso. 3.3 Ventelister Dersom et kurs er utsolgt, opprettes en venteliste. Ventelisten gir mulighet for å bli påmeldt kurset i tilfelle noen som allerede er påmeldt, melder seg av. Deltagerne på ventelisten vil motta en mail dersom det oppstår en ledig plass på det ønskede kurset. Ventelisten administreres etter først i tid, best i rett prinsippet. 3.4 Flytting mellom kurstidspunkter Den enkelte kursdeltaker kan helt frem til kursstart, og såfremt det er ledige plasser, skifte gruppe via kursdeltagerens personlige profil på websidene. Det presiseres at kursdeltageren må skifte gruppe i sin personlige profil i forkant, og kan således ikke bare møte opp på en annen gruppe.

2 3.6 Betalingssystem Betalingssystemet lever opp til og imøtekommer alle gjeldene sikkerhetskrav og er godkjent og sertifisert av Teller. All kommunikasjon mellom betalingssystemet og kortinnehaveren (deg) foregår via kryptert SSL forbindelse (Secure Socket Layer). Dette ivaretar din sikkerhet for at uvedkommende ikke kan se data som utveksles. På samme måte krypteres data som sendes mellom betalingssystemet og Teller sin betalingsserver. Opplysninger inntastet i betalingssystemets vil dermed ikke være tilgjengelig for Aspiri eller andre. Betalingssystemet er levert av Quickpay. Det skal bemerkes at det ikke er noen egen risiko forbundet med bruken av betalingssystemet og online betaling generelt, til forskjell fra ved vanlig betaling med kort og pinkode. 3.7 Personopplysninger I forbindelse med kurspåmelding må Aspiri ha følgende opplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, samt skole, linje og årgang/kull. Med unntak av ditt passord oppbevares og sendes disse opplysningene ikke-kryptert til Aspiri. Som registrert bruker hos Aspiri har du alltid muligheten for innsyn og vi gjør oppmerksom på at du kan gjøre innsigelser mot en registrering i henhold til reglene i Personopplysningsloven. Den dataansvarlige hos Aspiri er Andreas Bjerkedal. Han kan kontaktes på mail: Hos Aspiri anvender vi loggstatistikk med det formål å kjenne deg som kunde bedre. På den måten sikrer vi bl.a at du ikke blir presentert for irrelevante opplysninger og tilbud. Vi anvender også cookies med det formål å gjøre innloggingen enklere. For eksempler husker hjemmesiden en tidligere inntastet . Du kan enkelt slette dine cookies. I Internet Explorer slettes cookies under menyen: Funksjoner -> Internettinnstillinger -> Slett cookies 3.8 Priser Alle priser er angitt eksklusiv merverdiavgift. Eksamensforberedende kurs til studenter er fritatt fra merverdiavgift, og det vil følgelig ikke bli fakturert merverdiavgift. 4. Angrerett 4.1 Angre påmelding I utgangspunktet er en kurspåmelding bindende. I henhold til angrefristloven er det imidlertid en14 dagers angrefrist etter mottak av bestillingsbekreftelsen/kvitteringen. Hele kjøpesummen inkludert eventuelle gebyrer vil bli refundert ved avmelding innenfor 14 dager etter mottatt bestillingsbekreftelse/kvittering. Er det utlevert kursmateriale på tidspunktet for angringen, skal dette tilbakeleveres til Aspiri per brevpost og eventuelle elektroniske filer skal destrueres. Kostnadene for tilbakelevering betales av kursdeltageren. Dersom kunden ønsker å gjøre angreretten gjeldende, skal dette meddeles skriftlig per brev eller e- post til: Aspiri AS Gjerdums vei 10 D 0484 Oslo E-post:

3 Det er med andre ord ikke mulighet for å gjøre angreretten gjeldende via telefon, sms, telefonsvarer, fax, personlig fremmøte eller liknende. 4.3 Uteblivelse fra kurs Helt eller delvis uteblivelse fra kurset gir under ingen omstendigheter rett til refusjon av kursgebyret. 4.4 Ikke offentliggjorte kursdatoer Dersom kursdatoene ikke var offentliggjort på tidspunktet for kursdeltagerens påmelding til kurset, refunderes hele kursbeløpet ved avmelding. Dette gjelder bare dersom avmeldingen skjer senest 3 virkedager etter mottatt e-post der kursdatoene opplyses. Se punkt 5 i tilfelle endring av kursdatoene. 4.5 Tvungen avmelding Aspiri kan til enhver tid melde deg av et kurs som du har påmeldt deg. Dette vil forekomme svært sjeldent, men kan i særlige tilfeller bli nødvendig, f.eks i forbindelse med flytting av kurset til et mindre lokale med lavere kapasitet. I dette tilfellet refunderes hele kursbeløpet inkludert eventuelle gebyrer. 5. Copyright Aspiri er innehaver av copyright på alt materiale som er tilgjengelig på de ovenfor nevnte websider, samt den kommunikasjonen som sendes i form av flyers, plakater med mer. Logoen kan kun anvendes etter uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Aspiri. Hel eller delvis referanse til eller gjengivelse av materiale med copyright Aspiri kan kun finne sted etter uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Aspiri. Det presiseres at materialet kursdeltagerne mottar er personlig og beskyttet av lov om opphavsrett. Overtredelse vil bli forfulgt gjennom sivilt søksmål. 6. Kursets avholdelse 6.1 Endring av tidspunkt Aspiri forplikter seg til å avholde et kurs med rett innhold på avtalt sted og tidspunkt. Aspiri kan med ikke mindre en 5 dagers varsel fra det opprinnelig avtalte kurstidspunkt, endre tidspunktet for kursets avholdelse. Dersom endring av kursets avholdelse skjer mindre enn 5 kalenderdager fra det opprinnelig avtalte tidspunkt for kursets avholdelse, har den enkelte kursdeltager mulighet til å melde seg av kurset og få refundert hele kursgebyret. Dette gjelder kun dersom kursdeltagerens avmelding er oss i hende senest 3 kalenderdager etter utsending av orienteringsmail fra Aspiri, der endringen opplyses. Uansett ovenstående bortfaller kursdeltagernes mulighet til å melde seg av når tidspunktet for kursstart har passert. 6.2 Endring av kursets lengde Aspiri forplikter seg til å avholde et kurs av den avtalte lengde. Aspiri kan med ikke mindre enn 3 dagers varsel fra det avtalte kurstidspunkt, redusere kurslengden med opptil 25%, hvis underviseren kan stå for at dette ikke forringer kurset vesentlig. Ved endringer som annonseres med mindre enn tre dagers varsel, eller ved endring av kurslengden på mer enn 25 %, er kursdeltageren berettiget til en forholdsmessig refusjon av betalt kursgebyr. Endringer i kurslengden gir under ingen omstendigheter kursdeltageren rett til å melde seg av kurset og få refundert hele kursgebyret.

4 6.3 Kursmateriale I de fleste tilfeller vil du få det nødvendige kursmaterialet utdelt ved oppmøte på kurset. Dersom man selv skal medbringe kursmaterialet vil dette senest 3 dager før kursstart ligge klar til bruk på din personlige profil på aspiri.no. Kursmaterialet vil senest være kursdeltageren i hende kvelden før kursets begynnelse. Den enkelte kursdeltager forventes å medbringe materialet i utskrevet form. 6.4 Endring av kurssted Aspiri forbeholder seg rett til, med 1 dags varsel, å endre stedet for kursets avholdelse. I dette tilfellet vil informasjon om endringen av stedet for kursets avholdelse gis via mail og sms. Aspiri forbeholder seg dessuten rett til å endre lokalet, som kurset skal avholdes i, helt frem til kursstart. 6.5 Avlysning av kurs Aspiri forbeholder seg retten til å avlyse kurs med 5 dagers varsel dersom det ikke som minimum er 20 kursdeltagere påmeldt kurset. I dette tilfellet refunderes hele kursgebyret. Aspiri kan i denne forbindelse, 5 dager før kursavholdelsen gi de påmeldte beskjed om at kurset blir avlyst såfremt det ikke kommer flere påmeldinger. Aspiri skal i denne beskjeden også gi de påmeldte kursdeltagerne opplysning om når de får endelig beskjed om kursets avholdelse. Dette skal, under alle omstendigheter, skje før kursets avholdelse. 6.6 Gratis kurs Gratis kurs er ikke omfattet av betingelsene ovenfor. Aspiri kan således til enhver tid fritt avlyse og endre tidspunkt for slike kurs. 6.7 Ulovlig tilegnelse av kursplass Dersom en kursdeltager møter opp til et kurs, hvor han eller hun korrekt har meldt seg på, men man ikke kan finne en ledig kursplass, skal kursdeltakeren henvende seg til underviseren, selv om kurset er i gang. Underviseren vil deretter peke ut en plass til kursdeltageren. Aspiri overbooker aldri sine kurs. Hvis det er flere kursdeltagere enn plasser i et kurslokale, må underviseren via sin deltagerliste finne ut hvem som uberettiget har tiltvunget seg adgang til kurset. 7. Kursets innhold På siden for påmelding gis en veiledende kursbeskrivelse. Denne beskrivelsen utgjør utgangspunktet for kursets oppbygning. Vi understreker imidlertid at undervisningen løpende vil bli tilpasset flertallet av kursdeltagernes nivå, behov og ønsker. Denne løpende tilpasning vil bli foretatt av underviseren. Formålet med denne tilpasningen er å så vidt mulig optimere den enkelte kursdeltagers mulighet for å oppnå et godt resultat på eksamen. Kursbeskrivelsen er på den måten veiledende, og det enkelte kurs tilrettelegges etter underviserens vurdering. Det utsendte kursmaterialet (se punkt 5) danner utgangspunkt for undervisningens innhold. Det forventes at hver enkelt kursdeltager har dannet seg et overblikk over kursmaterialet, men at for eksempel ikke alle oppgavene er løst. Tilretteleggelse av pauser underveis foretas av den enkelte underviser. Det forutsettes at studentene har fulgt undervisningen på skolen og således har en kjennskap til faget før man kommer på kurset. Utilfredshet med kursets innhold utløser verken hel eller delvis refusjon av kursgebyret, utover det som står under punkt 10.

5 8. Kommunikasjon Nyhetsbrev, mailingliste samt generell kommunikasjon fra Aspiri sin mailingliste vil utelukkende bli brukt av Aspiri og vil aldri bli gjort tilgjengelig for en tredjemann. På/avmelding finner sted online på kursdeltagerens personlige profil eller via e-post: Kursdeltagerne kan foreta på- og avmelding på sin personlige profil. Ved opprettelse av kursprofil har kursdeltageren mulighet for å velge mellom to informasjonsnivåer: 1. Utelukkende å motta tilbud på kurs som er direkte relevant for kursdeltageren 2. Motta ovenstående samt Aspiri sitt generelle nyhetsbrev Det er også mulig å melde seg av all informasjon fra Aspiri. Unntaket er praktisk informasjon om kurs som kursdeltageren er påmeldt. 9. Behandling av personlig informasjon Aspiri forplikter seg til ikke å dele personlig informasjon om kursdeltagerne, uten forutgående tillatelse fra den respektive kursdeltageren. Ved henvendelse til Aspiri via eller telefon: er det til enhver tid mulig for den enkelte å få opplyst hvilke personlige opplysninger Aspiri har registeret på seg. Alle data oppbevares i minst 2 år. 10. Garantier 10.1 Karaktergarantiordningen Utvalgte kurs, der det fremgår av markedsføring og/eller nettsidene har Aspiri en karaktergarantiordning. Du får da kursgebyret i retur såfremt følgende forutsetninger er oppfylt: Samlet snitt på kurset er lavere enn det offentliggjorte snittet for hele årgangen på skolen. Den gjeldende kursdeltager individuelle karakter ligger under årgangens. Minimum 80% av deltagerne på kurset ditt skal ha meldt inn karakterene sine til oss Helt fornøyd eller pengene tilbake Ved alle Aspiri sine kurs tilbyr vi helt fornøyd eller pengene tilbake. For å få refundert kursgebyret skal følgende forutsetninger være oppfylt: Det skal sendes inn en skriftlig klage pr mail eller brev, hvor det begrunnes hvorfor ikke kurset levde opp til forventningene dine. Klagen skal vær Aspiri i hende senest 10 dager etter kursstart. Kursets gjennomsnittsevaluering skal være under 3,5 på en skala fra 1-5. Over 25 % av kursdeltagerne skal evaluere kurset til karakteren 2 eller lavere på en skala Stågaranti På enkelte kurs har vi valgt å innføre en stågaranti. Hvilke kurs det gjelder framgår av Aspiri sin markedsføring og nettsider. Skulle du stryke etter å ha deltatt på et slikt kurs gir vi deg muligheten til å delta på et gratis kontinuasjonskurs til ny eksamen i faget. Dersom du ikke består eksamen heller, får du pengene i retur. Betingelser for stågarantien: Det skal fremgå av kursbeskrivelsen at kurset er omfattet av garantien. Du skal to forskjellige eksamenskurs rettet mot samme eksamen, som begge er omfattet av garantien.

6 Du skal møte opp på begge kursene og begge de tilhørende eksamene 11. Erstatning og ansvarsfraskrivelse Aspiris erstatningsansvar begrenser seg til enhver tid til det kursdeltageren har betalt i kursgebyr 12. Kompendier 12.1 Kjøp Kjøp av Aspiri kompendier/oppgavesamlinger foregår via på utvalgte kurs eller ved fysisk fremmøte ved våre kontorer. Ved kjøp på skal du hente kompendiet hos oss i Gjerdrums vei 10 D på torsdag eller tirsdag mellom kl 10 og kl Angrerett Vi tilbyr 14 dagers full returrett fra den dagen kompendiet er mottatt. Du kan angre ved ikke å hente kompendiet eller returnere det, med kvittering på følgende adresse: Aspiri Norge AS Gjerdums vei 10 D 0484 Oslo Kunden har selv ansvar for å betale frakt kostnadene ved returnering.

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen.no ------------ Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS 15.8.14 Alminnelige betingelser og vilkår gjeldende for by-sykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen AS Maskinveien

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Kontaktinformasjon: TV 2 AS Foretaksnummer: 979 484 534

Detaljer

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort:

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort: Kjøpsbetingelser Registrering: For å handle i nettbutikken må du registrere deg som kunde. Dette koster ingenting og er lett å gjøre enten under Min side eller før du foretar ditt første kjøp. Du finner

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Betingelser, shop.constructor.no

Betingelser, shop.constructor.no Betingelser, shop.constructor.no Generelt Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra shop.constructor.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din

Detaljer

Versjon 1.0 - futuratech AS Forretningsbetingelser og vilkår for futuratech AS

Versjon 1.0 - futuratech AS Forretningsbetingelser og vilkår for futuratech AS Versjon 1.0 - futuratech AS Forretningsbetingelser og vilkår for futuratech AS Innholdsfortegnelse Generelt Avtalen Partene Priser Avtaleinngåelse Ordrebekreftelse Betaling Innledning 1.0 Abonnement 1.1

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Betingelser for privatkunder

Betingelser for privatkunder Betingelser for privatkunder Innledning: Dette kjøpet er regulert av Cleaner.no salgsbetingelser for kjøp av varer gjennom nettbutikken www.cleaner.no Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

Bill Manager Vi tar regningen VILKÅR

Bill Manager Vi tar regningen VILKÅR Bill Manager Vi tar regningen VILKÅR Vi takker for at du benyttter deg av våre tjenester. Følgende vilkår gjelder for våre tjenester: Tjeneste... 1 Vilkår for bruk av Bill Manager sine tjenester... 1 Endring

Detaljer

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt GENERELLE REGLER 1-1 Hvem forskriften gjelder for Denne forskriften gjelder for alle studenter ved Gateway College. Med student menes en person som har en skriftlig og bindende avtale med Gateway College.

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

9. Vern om kort og kode. Melding ved tap

9. Vern om kort og kode. Melding ved tap Avtalevilkår for NAF Xtra kredittkort, Levert av Terra Finans og Kredittbank AS: 1. Kort beskrivelse av betalingsløsningen Med betalingsløsning menes standard kredittkort, kredittkort med kontaktløs betaling

Detaljer

Vi kan ikke håndtere bestillinger med barn under 18 år som reiser alene, disse må vi henvise til flyselskapene/hotellene direkte.

Vi kan ikke håndtere bestillinger med barn under 18 år som reiser alene, disse må vi henvise til flyselskapene/hotellene direkte. OPODOS BRUKERVILKÅR Vi forbeholder oss retten til å komme tilbake innen 24 timer ved eventuelle tekniske feil eller prisfeil. Ved bestilling gjort i en helg eller på helligdager forbeholder vi oss retten

Detaljer

Søknad om GlobeCard Gold

Søknad om GlobeCard Gold Søknad om GlobeCard Gold Diners Club-kortnr.: Firmanr.: 1100/121 Personlige opplysninger: Navn: Fødsels/pers. nr.: Privat adresse: Nasjonalitet: Postnr./sted: Bosatt på adresse siden (år/mnd): Privat tlf.nr:

Detaljer

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel)

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) 2012-10-12 Disse vilkårene ( Kjøpsvilkårene ) gjelder for samtlige kjøpsavtaler som du som forbruker inngår med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung

Detaljer

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden.

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden. Generelle vilkår For www.zalando.no Denne siden / dette avsnitt (samt de dokumenter, som det refereres til) inneholder de generelle vilkår (de generelle vilkår ), som gjelder for alle varer (enhver vare

Detaljer

Lille Forbrukslånet Søknad/Gjeldsbrev

Lille Forbrukslånet Søknad/Gjeldsbrev Lille Forbrukslånet Søknad/Gjeldsbrev Annuitetslån med flytende rente OBS! Husk å legge ved kopi av lønnsslipp og legitimasjon. Ønsket lånebeløp: Nedbetalingstid 10 000 kr 20 000 kr 25 000 kr 30 000 kr

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer

Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS

Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS Vilkårene erstatter Telenors generelle forretningsvilkår av 1.7.2007 og gjelder fra 1.3.2015 1. Virkeområde og avtaleparter Disse generelle forretningsvilkårene

Detaljer

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker.

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Kjøp og bruksvilkår for Vita Univers Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Bruk av Tjenesten krever at du er innlogget. Vi

Detaljer

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00 FactoryOutlet Norge AS Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Innledning: Dette kjøpet er regulert av disse standardbetingelsene for forbrukerkjøp av varer over Internett slik

Detaljer

Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester

Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester Vilkår for avtale om levering av: Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1. Disse alminnelige vilkår (Avtalen) gjelder for tilknytning til Leverandørens (Hafslund

Detaljer