Våren 2014 Avslutningsperioden for Vg3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våren 2014 Avslutningsperioden for Vg3"

Transkript

1 Våren 2014 Avslutningsperioden for Vg3

2 Oversikt over viktige datoer for elever i Vg3. Informasjon om eksamen og vitnemål Skoleåret 2013/2014 Det meste står i Skolearena. Følg med på eventuelle endringer der og på ITL

3 Perioden mai - juni mai. Ordinær undervisning med (nesten) normal timeplan. 7. mai onsdag. Dagen leses med fredagstimeplan. 14. mai - onsdag. Kl. 08:30-10:00: Felles prøve i 3HIS for alle klasser. For øvrig vanlig undervisning med enkelttimer. Elever i programfag med mange Vg2-elever må avklare med faglærer. 15. mai. Kunngjøring trekk til skriftlig eksamen fra kl. 09:00. For øvrig vanlig undervisning 16. mai. Ordinær undervisning i Økt1 og Økt2 til 11:00. Deretter klassekamp og skolegårdsdans. Ordinær undervisning i Økt3 og Økt mai 3. juni. Offentlig, skriftlig eksamen og undervisning. Se Skolearena for detaljer.

4 Perioden mai - juni 23. mai Frist for å søke om fratrekk for kvotefravær. Eget skjema må fylles ut. OBS. Dokumentasjon. 4. og 5. juni. Undervisning etter egen plan. Kunngjøring av standpunktkarakterer. 6. juni Kunngjøring trekk muntlig eksamen, klassevis fra kl. 09:00 på rektors kontor. 10. juni Kunngjøring av tema for fag med rent muntlig eksamen. OBS. Obligatorisk skoledag for elever med trekk til Muntlig eksamen (ikke praktiskmuntlig). 11. juni Muntlig eksamen. Innlevering av PC for klargjøring til privat bruk i løpet av dagen. 12. juni Innlevering av bøker. Klokken 19:00: Avslutningskveld med foreldre.

5 Kunngjøring av trekk skriftlig eks. Onsdag 15. mai Vi starter kunngjøringen av trekk til skriftlig eksamen klokken 09:00. Tidsplan for de ulike klasser kommer senere. Alle må møte. Viktig informasjon blir gitt. Aktuelle eksamensdager for de ulike fag er bestemt sentralt og ligger på Skolearena. Noen fag har obligatorisk forberedelsesdag med egen informasjon som må hentes dagen før se Skolearena.

6 Kvotefravær Eget skjema skal fylles ut. Ligger på ITL. Levert til kontoret senest 23. mai. Bare hele dager. Sjekk Skolearena om de aktuelle dager står som tellende eller ikke-tellende fravær. Sykefravær kan bare trekkes fra for fravær fra og med 4. skoledag unntak for kronikere. Dokumentasjon må leveres.

7 Viktig før selve eksamensdagen Kontrollere elevpc Bare fylkeseid elev-pc. Elever som kommer med privat PC til eksamen vil bli bortvist og mister primærvitnemål. Bare lovlige programmer. Ikke oversettelsesprogrammer, men ifinger og Textpilot er lov. Kontroller tilgang både til H:, K: og skolens skrivere også når du har startet skoledagen med avskrudd PC Ha fagressurser både på D: og H: (Alt du vil bruke må være «innenfor» Internett, dvs ikke ute i skyen.) Fungerer Geogebra uten Internett (for de som trenger Geogebra. Be faglærer stenge Internett og test Geogebra)

8 Viktig på selve eksamensdagen PC avskrudd når du kommer til skolen. Startes først etter at klarsignal er gitt av kompetent person inne i eksamensrommet. Fremmøte til eksamen senest 08:30. Hvor skal du sitte? Se oppslag på skolen og info på kunngjøringen. Dørene stenges klokken 09:00. For dager med utlevering av forberedelsesinformasjon er fremmøte klokken 09:00.

9 Viktig på selve eksamensdagen Fag med elektronisk innlevering av besvarelse. Lagring av fil er ditt ansvar. Filnavn må følge oppgitt standard, f.eks. VAL0001.docx. Alle elever får sitt unike eks.nr. som skal brukes som filnavn. Hverken filnavn eller filinnhold skal ha opplysninger som identifiserer deg utover det eks.nr som du får oppgitt. Metadata om forfatter blir borte når filen konverteres til pdf-fil før sensorene får filen

10 Kunngjøring av standpunktkarakterer Nytt testvitnemål med alle standpunkt-karakterer deles ut Onsdag 4. juni klokken 14:00 Standpunktkarakterene kan også leses på Skolearena fra samme tid. Frist for å klage på standpunktkarakterer er mandag 16. juni. OBS. Eget skjema må fylles ut.

11 Kunngjøring av trekk mtl. eks. Kunngjøring av trekk til muntlig eksamen skjer klassevis på rektors kontor Fredag 6. juni fra klokken 09:00 Etter hvert som de ulike eksamenspartiene er klare vil det være informasjonssamlinger med en faglærer ikke nødvendigvis din. Viktig at alle møter personlig.

12 Spissing eller trekk av tema I fag med rent muntlig eksamen faglærer orienterer om dette skal det være spissing av tema. Det skal skje ved trekking. Dette skal skje 24 timer før selve eksamen, dvs Tirsdag 10. juni. Oppmøte på skolen 09:00 Det blir en felles runde med faglærer først Deretter individuelt arbeid på skolen med mulighet for å kontakte faglærer fram til klokken 14:00. Faglærer skal ikke ha undervisning, men kan gi veiledning. Eventuell oppsummering på slutten av skoledagen. Viktig at alle møter. Dagen er en obligatorisk skoledag.

13 Muntlig eksamen gjennomføring onsdag 11. juni Hvert parti er på mellom fem og åtte elever. Faglærer vil orientere om tidsskjema. Første elev starter kl. 09:00. Viktig at alle møter i god tid. Etter gjennomført eksamen leveres elev-pc for klargjøring til privat bruk

14 Avslutningskveld Alle elever og foresatte samles på skolen til en høytidelig avslutning Torsdag 12. juni klokken 19:00 Takk og taler Kunstnerisk Enkel servering

15 Kunngjøring av eksamenskarakterer Skolen får karakterene overført en eller annen gang i løpet Fredag 20. juni. Karakterene kunngjøres på Skolearena i løpet av fredagen dersom alt fungerer slik det skal Skolen må denne dagen prioriterer avslutningen for Vg1 og Vg2 og å begynne arbeidet med å gjøre ferdig vitnemålene. Begrenset mulighet for å hjelpe elevene denne dagen og mandag 23. juni.

16 Vitnemål Vitnemålene og kompetansebevis - kan hentes Tirsdag 24. juni fra klokken 14:00 Skal andre enn eleven selv hente vitnemålet, må de ha med fullmakt. Vitnemål som ikke er hentet klokken vil bli 15:00 blir sendt hjem med posten.

17 Elektronisk vitnemål Alle vitnemålene ikke kompetansebevis blir samtidig laget elektronisk av skolen. Elektroniske vitnemål blir jevnlig overført til Nasjonal VitnemålsDatabase (NVB) av fylkeskommunen sentralt. Elektroniske vitnemål blir videre overført til MinSide av NVB. Alle elever kan se og klargjøre sitt vitnemål til bruk for Samordna Opptak (SO) på MinSide.

18 Vitnemål på engelsk De som trenger å få vitnemål oversatt til engelsk kan få det. Send mail til Oversettelse koster kr 200

19 Klage på eksamenskarakter Frist for klage. Klagefrist, ordinær behandling: Mandag 30. juni (poststemplet) Svar i løpet av høsten Klagefrist, hurtig behandling: Torsdag 26. juni, mottatt på skolen før klokken 14:00 Svar ca. 10. juli Klage på eget skjema Før du leverer klage bør du la en lærer som kjenner faget se på besvarelsen din OBS: Ved klage kan karakteren settes ned.

20 Kopi av eksamensbesvarelse Bare aktuelt i fag uten elektronisk innlevering. Elever som har levert elektronisk bør ta vare på sin «eksamensfil» selv men skolen kan hente de tilbake i en periode etter eksamen. Sensorene skriver ikke noe på besvarelsene. Besvarelsen ser ut slik den var da du leverte den. Bestilles på kontoret husk ditt eksamensnr.

21 Utsatt eksamen Elever som ikke kan møte til eksamen eller må avbryte eksamen på grunn av sykdom og som har levert gyldig legeattest samme dag eller dagen etter, har rett til å gå opp til utsatt eksamen ved første mulighet høsten samme kalenderår. Eleven må selv melde fra til skolen innen 15. september. Utsatt eksamen er ikke til hinder for førstegangs-vitnemål. Utsatt eksamen gjennomføres i november eller desember. I muntlige fag etter avtale i løpet av høsten. Utsatt eksamen i trekkfag, skal trekkes og kunngjøres på nytt.

22 Utsatt eksamen og studiestart Elever som har rett til utsatt eksamen vil få et kompetansebevis og et brev fra skolen om dette. Kompetansebeviset og dokumentert rett til utsatt eksamen, kan gi grunnlag for «betinget opptak» i Norge (SO-opptak) på basis av karakterene på kompetansebeviset, men forutsetter at retten til utsatt eksamen benyttes, dvs i løpet av høsten.

23 Ny eksamen Elever som fikk 1-en til eksamen har rett til ny eksamen Eleven må selv melde fra til skolen innen 15. september. Ny eksamen i Vg3 er til hinder for førstegangsvitnemål. Ny eksamen gjennomføres i november eller desember. I muntlige fag etter avtale i løpet av høsten.

24 Særskilt eksamen Elever som fikk 1-en som standpunktkarakter har rett til en særskilt eksamen i faget Eleven må selv melde fra til skolen innen 15. september. Særskilt eksamen i Vg3 er ikke til hinder for førstegangsvitnemål. Særskilt eksamen gjennomføres i november eller desember. I muntlige fag etter avtale i løpet av høsten.

25 Streik 2014?? Ved alle forhandlinger mellom partene i arbeidslivet er streik en mulighet. Forhandlingsklima 2014 har så langt ikke vært det beste og streik er en mulighet. Elever og skoler må planlegge som om streik ikke er et alternativ. Eventuell streik kan bli avsluttet på veldig kort varsel og både elever og eventuelle streikende skal inn i normal gjenge umiddelbart. Ved streik tidligere som har rammet eksamen, har elever fått vitnemål med dispensasjon fra reglene om omfang av eksamen.

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer

Asker videregående skole. Skriftlig eksamen 2015

Asker videregående skole. Skriftlig eksamen 2015 Skriftlig eksamen 2015 Trekk til eksamen Med unntak for norsk hovedmål er det tilfeldig trekk til eksamen både skriftlig og muntlig. Eksamensplanen fra UDIR legger føringer ved at noen fag har eksamen

Detaljer

Hva skjer på Valler? Oversikt over de siste dagene i skoleåret 2012/2013

Hva skjer på Valler? Oversikt over de siste dagene i skoleåret 2012/2013 Hva skjer på Valler? Oversikt over de siste dagene i skoleåret 2012/2013 Tirsdag 11/6 torsdag 13/6 Øktundervisning etter egen plan. Sjekk kalenderen i ITL for eventuelle meldinger om justeringer fra faglærer.

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg3 25. august 2015. 25. august 2015

Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg3 25. august 2015. 25. august 2015 Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg3 25. august 2015 25. august 2015 Hva skal vi ta opp i kveld? Presentere skolens ledelse og rådgivere Resultater våren 2015 Utfordringer skoleåret

Detaljer

I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5

I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5 1 I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5 EKSAMEN UNDERVISNING UNDER EKSAMEN Undervisningen går som normalt frem til skoleslutt.

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 I løpet av vårsemesteret 2013 vil grunnskolens 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN".

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål Sammen for Meningsfull Utvikling MODUM KOMMUNE Jellumveien 3, 3340ÅMOT Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen 2015 Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 01.02.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1:

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole Eksamen for privatister og klagerett Retningslinjer gjeldende fra våren 2015 1 Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Fremmøte,

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING Skoleåret 2011-12 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert 100814 HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Skriftlig eksamen Alle eksaminander plikter å gjøre seg kjent med dokumentet Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen i god

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2015/2016 Tlf. 73 98 70 00 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 20 Innhold side 3 Hilsen fra rektor 4 Ordensreglement

Detaljer