Kompetanseforum Vest-Finnmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanseforum Vest-Finnmark"

Transkript

1 Kompetanseforum Vest-Finnmark innbyr til tilbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av: Lederutdanning Undervisningstjenester til eget personale, Kompetanseforum Vest-Finnmark Innhold: 1. OPPDRAGSGIVER ANSKAFFELSESPROSEDYRE YTELSEN KRAV TIL LEVERANDØREN KRAV TIL TILBUDET KONTRAKTSBETINGELSER... 3 Kompetanseforum Vest-Finnmark Sandfallvn ALTA

2 1. Oppdragsgiver Kompetanseforum Vest-Finnmark Adresse: Sandfallvn. 1, 9510 Alta Postadresse: Postboks 1403, 9506 Alta Telefon: Telefaks: Internett: 1.1 Kontaktpersoner Lars J. Hapalahti Telefon: (mobil ) E-post: John V. Nordseth Telefon: (mobil ) E-post: 2. Anskaffelsesprosedyre 2.1 Lovhjemmel Anskaffelsen er underlagt lov om off. anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 og forskrift om off. anskaffelser av 15. juni Anskaffelsen gjelder uprioritert tjeneste (forskr. 2-5) og herav følger at det er forskriftens del III med tillegg av 5-2 og 6-3 som legges til grunn. Unntak fra offentlighet hjemles av lov om offentlighet i forvaltningen av 1970 med tilh. forskrifter. 2.2 Prosedyre Valgt prosedyre er åpen tilbudskonkurranse. Det er ikke tillatt å forhandle om noen del av anskaffelsen. Det føres protokoll for anskaffelsen i henh. til forskriftens Protokollen er i sin helhet unntatt offentlighet mens konkurransen løper. Etter tilbudsåpningen sendes utskrift fra anskaffelsesprotokollen ut til alle tilbydere som har levert tilbud. Utskriften viser mottaksregistrering og åpning av tilbud. Tildeling av kontrakt varsles i henh. til forskriften Protokollen m. vedlegg vurderes i forhold til unntak fra offentlighet når konkurransen er avsluttet og tilbud er valgt. Spesifiserte opplysninger (enhetspriser mv.) fra det enkelte tilbud er å oppfatte som fortrolige opplysninger og unntas uansett offentlighet. Side 2 av 6

3 3. Ytelsen 3.1 Generelle opplysninger, forutsetninger Anskaffelsen gjelder kompetansegivende etter- og videreutdanning for ledere i kommunene Nordkapp, Måsøy, Hammerfest, Kvalsund, Hasvik, Loppa og Alta, som også utgjør Vest-Finnmark Regionråd. Regionrådet består av alle medlemskommuners ordfører og rådmann. Prosjektet Kompetanseforum Vest-Finnmark er et ektefødt barn av det nevnte regionrådet. Kommunene har til sammen i overkant av 400 ledere / lederkandidater og disse utgjør potensialet for anskaffelsen. Ut fra dette potensialet anslås det at i overkant av 100 personer vil ønske å benytte seg av et tilbud om videreutdanning. Byene Alta og Hammerfest utgjør de største sentra i regionen og vil være naturlige baser for samlinger. Leveransen deles opp i selvstendige kontrakter for hvert studium. 3.2 Kravspesifikasjon Faglig omfang Studiet skal inneholde modulene: - grunnleggende organisasjonsteori 10 sp - videregående organisasjonsteori, ledelse 10 sp - rett (forvaltnings-, arbeids- og kommunal-), 15 sp - kommunaløkonomisk styring, 10 sp - valgfag o kvalitet i tjenesteleveranser, brukerfokus 15 sp eller o prosjektledelse 15 sp Sum 60 sp Samlingsbasert, ca. 10 samlinger á 3 dager. 3 semestre. 60 studiepoeng. I utgangspunktet ber vi om studietilbud for ca. 120 kandidater. Leverandøren skal tilby innenfor naturlige terskler av antall, eksempelvis klassestørrelse. Oppstart januar Eksamen vil være skriftlig gruppebesvarelse med enkeltvis muntlig forsvar av den, våren Vitnemål utstedes av utdanningsinstitusjonen. Ny gruppe starter høsten 2006, med eksamen november / desember 2007, osv. Ved oppstarten av hvert studium må det foreligge pensumliste med tilhørende bokliste Gjennomføring Det er et ufravikelig krav at leveransen skal skje i regionen. Undervisning / forelesning må skje i tilfredsstillende forelesningslokaler Side 3 av 6

4 Modulbasert studium, hvor kandidatene og enkelte andre også skal kunne shoppe moduler. Dersom leverandøren gjør forbehold ved leveransen må dette tydelig fremgå av tilbudet. Vilkårene for ferdigstilt leveranse er beskrevet under pkt Kvalitet Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kvalitetssikre at innhold, nivå og pris er i henhold til kravspesifikasjon og gjengs standard. Gjensidig evaluering av hver samling, med gjensidig mulighet for justeringer. Etter gjennomføring av hvert studium skal oppdragsgiver kunne bryte leveransen, dersom det ikke oppnås enighet om kvalitet og leveranse. 4. Krav til leverandøren 4.1 Kvalifikasjonskrav Leverandøren må ha organisering og relevant kompetanse som sikrer gjennomføring av leveransen både når det gjelder faglig innhold og når det gjelder logistikk. Det er en forutsetning at alle nødvendige og pålagte godkjenninger, sertifiseringer mv. er på plass og at leverandøren er et lovlig etablert foretak. Kompetanseforum Vest-Finnmark ønsker samarbeid med leverandør som har klare mål for service og kunde- oppfølging. Systematisert intern kvalitetssikring som verktøy viser at leverandøren er bevisst på dette. Primært ønskes egen kundekontakt hos leverandøren. Leverandørens kvalifikasjoner skal beskrives i henhold til pkt. 4.1 og dokumenteres i henhold til pkt Dokumentasjonen skal leveres sammen med tilbudet Skatte- og avgiftsattest Tilbudet skal vedlegges attestasjon for skatt og MVA i henh. til forskriftens Det skal leveres egne attester for skatt og for MVA. Dersom slik attestasjon mangler medfører dette avvisning av tilbudet. Gjelder bare der virksomheten omfattes av skatte- og avgiftsplikt HMS attest Tilbudet skal vedlegges HMS attest i henh. til forskriftens Dersom slik attestasjon mangler medfører dette avvisning av tilbudet Skjema for HMS-attest i henh. til forskriftens er vedlagt konkurransegrunnlaget Øvrig dokumentasjon som kreves Firmaattest evt. annen relevant dokumentasjon av virksomheten Oversikt over bemanning og relevant kompetanse i virksomheten Side 4 av 6

5 Sertifisering fra offentlig myndighet (hvis relevant) Dokumentasjon på intern kvalitetssikring 4.2 Miljø og sikkerhet Kompetanseforum Vest-Finnmark ønsker på generelt grunnlag at de leverandører man samarbeider med har et bevisst forhold til hvordan egen virksomhet påvirker miljøet. Kompetanseforum Vest-Finnmark forutsetter at leveransen skjer slik at evt. krav til miljø og sikkerhet fastsatt av offentlig myndighet oppfylles. Tilbyder bes beskrive sin miljøprofil. 4.3 Andre opplysninger Tjenester som skal leveres av underleverandør skal oppgis og spesifiseres sammen med kontaktperson hos underleverandør. Det stilles i utgangspunktet de samme krav til relevant sertifisering og organisering mv. for underleverandør som for leverandør. 5. Krav til tilbudet 5.1 Levering og leveringsfrist Tilbudet merkes: Lederutdanning Tilbud skal leveres til: Kompetanseforum Vest-Finnmark, adresse som i pkt. 1. Leveringsfrist: kl Tilbud som ikke leveres innen fristen vil bli avvist. Erfaringsmessig må tilbyder legge til tid utover postens garantier for levering. 5.2 Språk Tilbud og tilhørende dokumenter skal leveres på norsk. 5.3 Krav til utforming av tilbud Tilbudet skal omfatte alle kostnader for anskaffelsen (alle elementer og forutsetninger for disse som er tatt med i tilbudet). Kostnadene beregnes pr modul og kandidat. Alle priser skal oppgis inklusive MVA. Tilbudet skal leveres skriftlig i lukket konvolutt og merket i henhold til pkt Tilbudet kan i tillegg også leveres i elektronisk format. 5.4 Vedståelsesfrist Tilbudet må være gyldig t.o.m eller inntil første kontrakt er inngått. 5.5 Tildelingskriterier Tilbudene vil bli vurdert ut fra flg. kriterier (ikke prioritert rekkefølge): Pris Kvalitet (Opplæringspakkens samlede innhold, faglig og gjennomføring) Leveringsdyktighet i vår region (Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet) Side 5 av 6

6 5.6 Alternative tilbud Det er anledning til å gi tilbud på ulike forslag til løsning (parallelle tilbud). Alle tilbudte løsninger må være fullstendige og oppfylle kravene mht. innhold, kvalitet mv. Det er ikke anledning til å inngi tilbud på deler av leveransen. 5.7 Tilbudsåpning Tilbudsåpning skjer på Alta rådhus den kl Tilbyderne har ikke anledning til å være tilstede ved tilbudsåpningen. 6. Kontraktsbetingelser 6.1 Gjennomføring Leveransen deles opp i selvstendige kontrakter for hvert studium. Fornyelse av kontrakt betinger - godkjent leveranse fra forrige studium. Leveransen kan anses for godkjent når studiet er avsluttet, dvs. alle moduler er gjennomført, og 90 % av kandidatene har bestått eksamen og mottatt sitt vitnemål. - tilstrekkelig interesse. Avvik herfra slik at det aktuelle tallet er under 20 kandidater gir gjensidig rett til forhandlinger om pris og gjennomføring. 6.2 Betaling Faktureringen skal ikke medføre kostnader for Kompetanseforum Vest-Finnmark i form av gebyrer. Betalingsfrist skal være min. 30 dager. For å sikre rettidig betaling må Kompetanseforum Vest-Finnmark ha mottatt korrekt faktura senest fire dager etter fakturadato. Fakturaer skal merkes med referanse: og sendes til: Tilbud Lederutdanning Kompetanseforum Vest-Finnmark Postboks Alta Attn: Lars J. Hapalahti Side 6 av 6

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00 Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i ett trinn med hjemmel i FOA 14-4 bokstav d Anskaffelse av vekterbemanning til Oslo tingrett i forbindelse med avviklingen av saken etter hendelsene

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13 SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Teknisk drift Dato... 10.09.2013 Vår Ref... TL-9513/13 Arkiv... Q03 Saksnr... 13/1318 Deres Ref... Konkurransegrunnlag Ref. nr. 13/1318 Vintervedlikehold av kommunale veger

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4.

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4. Konkurransegrunnlag for kjøp av Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4. For levering til Nord-Trøndelag fylkeskommune v/ole Vig videregående skole. Saksnummer: 12/15659 Tilbudsfrist: 03.01.2013, kl.1400.

Detaljer

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET 2009-2013 Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter Alta kommune Drift og utbygging Kommunale Bygg Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter Alta 9.6.15 Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2014 VESTBY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2 Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse om parallelloppdrag Vestby

Detaljer

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE DL 201400192 Modernisering av Statsbyggs visuelle profil Side 1 av 11 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Saksnummer: 13/9336 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Tromsø, den 23.08. 2013 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester Helseforetakenes innkjøpsservice AS på vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale for opplæringstiltak i teamarbeid

Konkurransegrunnlag Rammeavtale for opplæringstiltak i teamarbeid Konkurransegrunnlag Rammeavtale for opplæringstiltak i teamarbeid Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 4 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK Prosjekt i regi av: GODT VANN DRAMMENSREGIONEN Februar 2010 / GIS-Gruppen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...2 2 TILBUDSINNBYDELSE...4 2.1 INNBYDELSE...4

Detaljer

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Samferdsel INNHOLD 1 OPPDRAGET/LEVERANSEN/YTELSEN...3 1.1 OPPDRAGSGIVER...3 1.2 BAKGRUNN...3 1.3 ANSKAFFELSEN...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING. Ref 2013-41 TJE

KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING. Ref 2013-41 TJE Sykehusservice Bygg- og eiendoms seksjon KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING Ref 2013-41 TJE Tilbudsfrist: 19. april 2013 kl 12:00 INNLEDNING...3 1 GENERELL

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av Printere og multifunksjonsprintere Saksnr. 2011/425 Tilbudsfrist: 24.11.2011

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE GRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I RENNEBU KOMMUNE Anbudsfrist: 01.07.10, kl 1000 Anbudsåpning: 01.07.10, kl 1000 Følgende leveres i 2 eksemplarer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 1 STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 2/09 Arbeidstøy Åpen anbudskonkurranse Steinkjer februar 2009 2 1. GENERELLT 1.1 Innledning Oppdragsgiver: Oppdragsgiver er: Steinkjer kommune, heretter kalt

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

Grunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. Drift av turistinformasjonskontor i Kongsvinger

Grunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. Drift av turistinformasjonskontor i Kongsvinger Grunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt Drift av turistinformasjonskontor i Kongsvinger 1 Innhold Bakgrunn...3 Anskaffelsens formål og omfang...3 Kunngjøring...3 Oppdeling av leveransen...3 Avtale...3 Gjennomføring

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist:

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist: Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune Tilbudsfrist: Dato: 13. november 2014 Klokken:12:00 Anskaffelse: 14/00196 1 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-126 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vikartjenester barnehage- skole og merkantilt for kommunene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år

Detaljer