ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015"

Transkript

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk av IKT Reglene for eksamen Regler ved sykdom Hvor viktig er eksamen? Når du får melding om resultatet av eksamen? Klageadgang for eksamen og standpunkt NÅR FÅR DU BESKJED OM SKRIFTLIG EKSAMEN? Onsdag 13. mai kl 0900 får elevene beskjed om uttrekket til skriftlig eksamen. Listene over hvem som er trukket ut i ulike fag blir hengt opp på oppslagstavla ved B-inngangen. På disse listene står også de elevene som skal opp i eget morsmål. Det vil også legges ut lister på Fronter etter kl FRAMMØTE TIL EKSAMEN: Alle elever skal møte ved eksamenslokalet senest kl I følge eksamensreglementet kan alle som møter etter kl (selv om det bare er ett minutt etter tiden) bli avvist. Regelen praktiseres strengt! HJELPEMIDLER SOM KAN BRUKES: Det er viktig at du har med riktige hjelpemidler til din eksamen. Be faglærer om oversikt over hvilke hjelpemidler som hører til i ulike fag. Hjelpemidler skal også være oppgitt på oppgavearket. Skolen har ikke hjelpemidler til utlån, og du kan ikke låne av andre under eksamen. Dersom du trenger å låne ordbok på biblioteket må dette gjøres senest dagen før eksamen. Utskrifter må tas ut dagen før eksamen. Generelt gjelder følgende regler for bruk av hjelpemidler; Modell 1 - Eksamen Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. For norsk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. Side 1 av 6

2 Modell 2 Todelt eksamen Del 1 Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt. PC er ikke tillatt under del 1 Del 2 Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon. Disse fagene følger modell 2 for hjelpemiddelbruk uten forberedelsedel: biologi, fysikk, kjemi, matematikk, samfunnsøkonomi 2, treningslære 1 BRUK AV IKT: Under eksamen kan du i de fleste fagene bruke PC som hjelpemiddel. Elever med bærbar PC utlånt av skolen bruker denne. Elever som har bærbar PC som ikke virker må sørge for å få IKT-avdelingen til å sjekke om den kan repareres i god tid før eksamen. Dersom du glemmer PC vil du risikere å måtte skrive for hånd. Bærbar PC skal være slått helt av før du går inn i eksamenslokalet. Husk at en PC som er i dvale er ikke slått av. Under eksamen skal elevene logge seg på som eksamensbrukere. Dette stenger elevene ute fra Internett og elevens område. Elever som skal ha eksamen må regne med at tilgangen er stengt fra kl 0600 eksamensdagen. For å være sikker på å få tilgang til egne filer som skal brukes må disse filene kopieres over på minnepenn (IKKE TYPE U3!). Hvis du bruker minnepenn under eksamen skal denne sitte i PCen under hele eksamen og må under ingen omstendighet tas med ut under pauser. Minnepennen må testes på din PC dagen før eksamen. Filer kan også lagres på C:/, maskinens harddisk. Lag gjerne en egen mappe for eksamen. Dette må gjøres når du er på skolens nettverk, før eksamensdagen. Under Del 1 av eksamen etter modell 2 er det ikke lov å bruke PC. Ved behov for bruk av CDord er ørepropper tillatt. Husk å ta med egne ørepropper. Ved elektronisk innlevering av besvarelser må elevene følge en fast oppskrift. Denne oppskriften vil elevene få skriftlig i eksamenslokalet. REGLER FOR EKSAMEN: Hvordan opptre under eksamen? Du må sitte på den plassen som blir anvist av vaktene. Du kan ikke forlate plassen uten tillatelse. Trenger du noe, rekker du opp hånda, og vaktene tar kontakt med deg. Ingen elever kan forlate eksamenslokalet mellom kl Det er ikke tillatt å bruke snus under eksamen (jfr. skolen reglement for bruk at tobakk) Av hensyn til dine medelever ber vi om at parfyme begrenses eller utelates Ytterjakke og veske skal settes på anvist sted. Mobiltelefoner, smartklokker og alt som kan brukes til å lagre og utveksle informasjon er ikke tillatt under eksamen, selvsagt heller ikke i pauser. La gjerne slikt utstyr ligge hjemme under eksamen! Medbrakte mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr vil bli samlet inn i eksamenslokalet, og utlevert når du går. Oppdages du med mobiltelefon på deg under prøven, vil det bli ansett som forsøk på fusk, og eksamen vil vanligvis bli annullert. Du er selv ansvarlig for å kontrollere at du har fått riktig oppgave. Du kan ikke snakke, ta kontakt med andre elever eller forstyrre på annen måte. Hvis du selv blir forstyrret av noen, gir du beskjed til vaktene. Når du skal levere, rekker du opp hånda, og blir sittende til vaktene har kontrollert besvarelsen din. Vi vil bruke elektronisk innlevering av besvarelsen i de fleste fagene og vi vil hjelpe deg med å få til en riktig innlevering. Den som opptrer forstyrrende i eksamenslokalet, ved for eksempel å prate, eller ved å lage forstyrrende lyder, vil bli bortvist fra eksamen etter først å ha mottatt en advarsel. Side 2 av 6

3 Fusk eller forsøk på fusk.; Fusk eller forsøk på fusk er svært alvorlig. Hvis du blir tatt i fusk eller forsøk på fusk, har det disse følgene; Din eksamen blir ugyldig. Du mister standpunktkarakteren i faget. Du kan ikke ta ny eksamen før det har gått ett år. Du må melde deg opp til ny eksamen som privatist og betale for det. Du har ikke fullført skoleåret med alle fag og kan derfor ikke få vitnemål. Du vil få nedsatt adferdskarakter. Her er noen eksempler på hva som regnes som fusk eller forsøk på fusk; Å hjelpe andre eller få hjelp fra andre under eksamen. Å ha ulovlige hjelpemidler ved arbeidsplassen eller andre steder, selv om du ikke bruker dem. Husk spesielt at mobiltelefon, MP3-spillere og lignende er strengt forbudt å ha i nærheten, selv om de ikke brukes. Å forlate plassen sin uten tillatelse. Å benytte internett eller programvare som ikke er tillatt. Hva skjer hvis du kommer for sent til eksamen? Du får ikke delta på eksamen og eksamen blir derfor ikke godkjent. Du mister eksamen og du mister standpunktkarakteren din inntil du har fått en godkjent eksamenskarakter. Du må da melde deg opp som privatist til høsteksamen. HVA SKJER HVIS DU ER SYK PÅ EKSAMENSDAGEN? Da må du straks ringe skolen og gi beskjed, deretter kontakte lege og få legeattest for eksamensdagen. Legeattesten må leveres på skolen senest innen tre dager. Hvis du blir syk under eksamen må du si fra til vaktene som henter eksamensansvarlig, og som avgjør om eksamen må avbrytes. Du må opp til ny eksamen til høsten enten i samme fag eller i et annet fag. Du kan ikke få vitnemål uten at du har vært oppe til eksamen med bestått karakter. Ved privatisteksamen gjelder samme regler, legeattest leveres på skolen, men legg ved et skriv der det står at det er en privatisteksamen og navn på faget. HVOR VIKTIG ER EKSAMEN? Hvis du kommer opp til eksamen i et fag, er det eksamen som avgjør om du står eller stryker i faget. Har du karakteren 1 i standpunkt, men får bestått karakter (2 eller bedre) til eksamen, har du bestått faget. Har du karakteren 2 eller bedre i standpunkt, men stryker til eksamen, har du strøket, og må opp til ny eksamen i faget. En elev med IV (ikke vurdert) i et fag, kan i utgangspunktet ikke gå opp til eksamen i faget. Hvis du klager på karakteren, og tror du kan få medhold, kan du likevel gå opp til eksamen. Hvis du får ståkarakter etter en klage vil eksamen bli godkjent. For yrkesfag: Hvis du står til tverrfaglig eksamen, men har stryk i standpunkt i ett av fagene som inngår i den tverrfaglige eksamenen, må du opp til særskilt eksamen i dette faget til høsten. HVORDAN SKAL BESVARELSEN SE UT? Hvis du skriver for hånd, må du bruke sort eller blå penn. Blyantskrevet tekst er kladd, og regnes vanligvis ikke som godkjent besvarelse. Hvis du blir syk under eksamen kan kladd godtas. Alle ark du leverer inn skal nummereres, og merkes med ditt eksamensnummer. Dette får du ved starten av eksamen. Du skal aldri skrive ditt eget navn på besvarelsen! De samme reglene gjelder for utskrifter fra skriver. Ved elektronisk innlevering av besvarelsen må elevene passe på ikke å skrive eget navn noe sted, samt å merke arkene med sidenummer, fagopplysninger og eksamensnummer. Side 3 av 6

4 TVERRFAGLIG OBLIGATORISK EKSAMEN BARNE- OG UNGDOSMARBEIDEFAGET Mandag 1. juni forberedelse 2BU gruppe 1 for eksamen onsdag 3. juni. Tirsdag 2. juni forberedelse 2BU gruppe 1 for eksamen onsdag 3. juni og forberedelse 2BU gruppe 2 for eksamen 4. juni Onsdag 3. juni tverrfaglig eksamen 2BU gruppe 1 forberedelse 2BU gruppe 2 for eksamen 4. juni Torsdag 4. juni tverrfaglig eksamen 2BU gruppe 2 MUNTLIG EKSAMEN Fredag 5. juni kl får elevene beskjed om muntlig eller muntlig/praktisk eksamen tirsdag 9. juni. Det opplyses kun om fag og det deles ut fagrapport. Mandag 8. juni kl elever som er trukket ut til eksamen 9. juni møter og trekker oppgave. Det er tre timers obligatorisk veiledning med lærer. Faglærer er tilgjengelig frem til kl Fravær registreres i de tre timene veiledning varer. Tirsdag 9. juni: Muntlig eksamen med oppmøtetid som avtalt med faglærer. Fredag 12. juni kl får elevene beskjed om muntlig eller muntlig/praktisk eksamen tirsdag 16. juni. Det opplyses kun om fag og det deles ut fagrapport.. Mandag 15. juni kl elever som er trukket ut til eksamen 16. juni møter og trekker oppgave. Det er tre timers obligatorisk veiledning med lærer. Faglærer er tilgjengelig frem til kl Fravær registreres i de tre timene veiledning varer. Tirsdag 16. juni: Muntlig eksamen med oppmøtetid som avtalt med faglærer. Tirsdag 16. juni kl får elever som mangler eksamensfag beskjed om muntlig eller muntlig/praktisk eksamen torsdag 18. juni. Det opplyses kun om fag og det deles ut fagrapport. Onsdag 17. juni: Elever som er trukket ut til eksamen 18. juni møter og trekker oppgave. Det er tre timers obligatorisk veiledning med lærer. Faglærer er tilgjengelig frem til kl Fravær registreres i de tre timene veiledning varer. Torsdag 18. juni: muntlig eksamen med oppmøtetid som avtalt med faglærer. Side 4 av 6

5 NY, UTSATT OG SÆRSKILT EKSAMEN: Hvis du får karakteren 1 til eksamen, har du rett til ny eksamen førstkommende høst. NB: Du må selv melde deg opp på skolens kontor innen 15. september (IV eksisterer ikke til eksamen). Du vil ikke få førstegangsvitnemål. Hvis du er syk på eksamensdagen og har levert legeattest, har du rett til utsatt eksamen førstkommende høst. Det vil bli gjort et nytt trekk av eksamensfag. Du vil kunne få førstegangsvitnemål dersom du består denne eksamen. NB: Du må selv melde deg opp på skolens kontor innen 15. september. Hvis du stryker i standpunkt i et fag som du ikke er trukket ut til eksamen i, har du rett til særskilt eksamen i faget førstkommende høst. (Gjelder kun dersom du får karakteren 1). Du vil kunne få førstegangsvitnemål dersom du består denne eksamen. NB: Du må selv melde deg opp til eksamen på skolens kontor innen 15. september. NÅR FÅR JEG VITE EKSAMENSRESULTATET? Skriftlig eksamen; Sensormøter for eksamen avholdes 17., 18. og 19. juni. Skolen offentliggjør alle eksamenskarakterene samlet mandag 22. juni kl Det blir hengt opp lister i B- inngangen med eksamensnummer. Eksamensresultater oppgis ikke på telefon. Muntlig og muntlig/praktisk eksamen; Du får karakteren direkte av sensor etter at du er ferdig med din eksamen. RETT TIL KLAGE PÅ EKSAMENS- OG STANDPUNKTKARAKTER: Skriftlig eksamen; Hvis du ønsker å klage, må du melde dette til skolen, og vi sender din besvarelse til ny sensur. Husk at de nye sensorene først skal vurdere om karakteren er urimelig. Hvis den virker urimelig går den til ny sensur og da kan alt skje; du kan beholde opprinnelig karakter, du kan gå opp, og du kan gå ned. Et godt råd er å få en faglærer til å se på besvarelsen din før du klager. Skolen vil så langt det er mulig legge til rette for at besvarelsen kan vurderes av en faglærer før klage sendes inn. Fristen for å klage er 10 dager etter at du kunne ha gjort deg kjent med eksamensresultatet. For ordinære klager bruker klagenemnda 2-3 måneder på behandlingen av klagen. Hvis du leverer klagen før 25. juni kl. 1200, sendes den som hurtigklage. Resultatet av hurtigklager returneres til skolen ca 6. juli. Husk at eksamensklager ikke skal begrunnes. Du skal bare be om ny vurdering av besvarelsen. Muntlig eksamen; Du kan ikke klage på selve vurderingen, bare på formelle feil ved gjennomføring av eksamen (for eksempel urimelige avbrudd og forstyrrelser, eller at eksamensoppgaven ikke er innenfor læreplanens kompetansemål). Denne klagen må skrives av deg og underskrives. Frist for å klage er 10 dager etter eksamen. Klagen sendes til skolen, og rektor ber om uttalelse fra faglærer og sensor. Klagen sendes så til klagenemnda. Hvis du får medhold, kan du gå opp til ny eksamen med ny sensor. Dersom det er et trekkfag, skal faget trekkes på nytt. Side 5 av 6

6 Standpunktkarakter; Denne klagen må lages skriftlig, som et formelt brev, og den må underskrives av eleven. Den sendes så til skolen v/rektor. Hvis du sender klagen som e-post, må du likevel oppsøke skolen og signere utskriften av e- posten. Klagen må være svært godt begrunnet. Rektor innhenter faglærers uttalelse, skriver selv en uttalelse, og sender klagen til klagenemnda. Fristen for å klage er 10 dager etter at du kunne ha gjort deg kjent med karakteren. I år offentliggjøres standpunktkarakterer for elever senest 9. juni kl på Fronter. Klagefrist for ordinære klager er fredag 19. juni. Klagenemnda bruker 2-3 måneder på behandlingen. Vg3 elever kan levere hurtigklage på standpunktkarakterer innen fredag 12.juni kl 1200 og den vil sendes som hurtigklage. Skolene skal få svar på slike klager senest 26. juni. VG3-ELEVENE OG VITNEMÅL: Vi planlegger å ha vitnemålene klare torsdag 25. juni kl 1200 og de kan da hentes av elevene på skolen. Følg med på Fronter og infoskjerm for nærmere beskjed! Uavhentede vitnemål blir ikke sendt i posten. Du kan gi andre fullmakt til å hente ditt vitnemål/kompetansebevis. Fullmakt må bekrefte at vedkommende som kommer kan hente ditt vitnemål /kompetansebevis og ha kopi av din legitimasjon. Alle vitnemål overføres automatisk til samordna opptak. Kompetansebevis overføres ikke. INNLEVERING AV BØKER OG PC Siste uken før sommerferien vil det settes opp en plan for innlevering av bøker og pc. Det er viktig at du leverer alt du har lånt innen fristen som er 29. juni. Dersom du ikke leverer bøker og PC innen fristen vil du få tilsendt en regning på det som mangler. Skolen går da til innkjøp av nytt utstyr og tar derfor ikke i mot bøker og PC som ønskes levert etter fristen. Vi håper at alle klarer å gjøre sitt beste, benytter tiden godt under eksamen og kommer ut på den andre siden med tilfredsstillende resultater. Lykke til med eksamen Med vennlig hilsen David Dunlop rektor Åshild Bue eksamensansvarlig Side 6 av 6

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5

I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5 1 I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5 EKSAMEN UNDERVISNING UNDER EKSAMEN Undervisningen går som normalt frem til skoleslutt.

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER

INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER Buskerud fylkeskommune INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER VÅR 2015 INNHOLD Innledning side 3 Hva er en privatist side 3 Reglement og rettledning for kandidater som skal avlegge side 3 Gjennomføring

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016. Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring

INFORMASJONSBROSJYRE. Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016. Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring INFORMASJONSBROSJYRE Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016 Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring INNHOLDSFORTEGNELSE: Side Rektor ønsker deg velkommen 3 Ledelse

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere . Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning...3 2. Ansvar og roller...4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6 3. Før gjennomføring

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune 2015- Aust Agder Fylkeskommune 2016 Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. 1 SKOLEREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Skal du studere i Norge?

Skal du studere i Norge? For kinesiske studenter: Skal du studere i Norge? Reidun Aambø Høgskulen i Volda 2013 Oversatt til kinesisk av Miao Haibiao For kinesiske studenter: SKAL DU STUDERE I NORGE? Reidun Aambø, Høgskulen i Volda

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

Kurshåndbok 2015/2016 KURSHÅNDBOK. Akademiet Privatistskole Ålesund og Molde

Kurshåndbok 2015/2016 KURSHÅNDBOK. Akademiet Privatistskole Ålesund og Molde Kurshåndbok 2015/2016 KURSHÅNDBOK Akademiet Privatistskole Ålesund og Molde 1 INNHOLD Kontaktinformasjon side 3 Åpningstider side 3 I klasserommet side 4 Kollokviegrupper side 4 Hjelpen er nær side 4 Bøker

Detaljer