Avtale om utdanningspermisjon med lønn til videreutdanning i anestesi- intensiv- og operasjonssykepleie. mellom. Helse Stavanger HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtale om utdanningspermisjon med lønn til videreutdanning i anestesi- intensiv- og operasjonssykepleie. mellom. Helse Stavanger HF"

Transkript

1 Avtale om utdanningspermisjon med lønn til videreutdanning i anestesi- intensiv- og operasjonssykepleie mellom Helse Stavanger HF og Navn (arbeidstaker): Fødselsnummer: Adresse:

2 1. Bakgrunn og virkeområde Denne avtalen regulerer vilkår for arbeidstaker i Helse Stavanger HF, som etter arbeidsgivers vurdering av foretakets behov for videreutdanning, innvilges permisjon fra stilling som sykepleier for å ta videreutdanning i anestesi- intensiv- og operasjonssykepleie ved Universitetet i Stavanger (UiS) eller annen høgskole, jf. overenskomstens del A2 pkt med Spekter/NSF. Denne avtalen gjelder permisjon for videreutdanning normert til tre semester. Studenter som ønsker å ta videreutdanning med mastergrad øver fire semester, må evt. søke ulønnet permisjon for det fjerde semesteret. Avtalen regulerer vilkår for arbeid og utbetaling av 80 % av minstelønn som sykepleier under permisjonen. 2. Permisjon og varighet Arbeidstaker innvilges permisjon fra stilling i Helse Stavanger HF fra første undervisningsdag, den. til og med siste undervisningsdag den. (dvs. tre semester). Det legges inn et opphold på 4 uker i den undervisningsfrie perioden om sommeren. 3. Krav til gjennomføring av utdanningen og eksamen Arbeidstaker skal delta i undervisning/praksis og gjennomføre studiet i henhold til normert studieplan. Dersom studiet ikke gjennomføres innenfor normert studietid, må det det evt. søkes ulønnet permisjon for det gjenstående. Det skal avlegges oppsatte eksamener. Eventuell søknad om permisjon fra studiet skal godkjennes av Avdeling for Fag- og foretaksutvikling før søknad om permisjon fremmes for UiS/Høgskolen. 4. Arbeid i Helse Stavanger HF under utdanningen Arbeidstaker skal arbeide i minimum 10 % stilling knyttet til helg som sykepleier i Helse Stavanger HF under utdanningen. I tillegg skal arbeidstaker arbeide i 4 uker i den undervisningsfrie perioden om sommeren, i 100 % stilling, inkludert 1 arbeidshelg (35,5 timer pr. uke i gjennomsnitt). Helse Stavanger HF, Bemanningssenteret fastsetter i samarbeid med aktuelle avdelinger hvor det skal arbeides både når det gjelder 10 % stilling knyttet til helg og 100 % stilling om sommeren. Dette innebærer at arbeidstaker ikke kan gjøre egne avtaler om hvor arbeidet under utdanningen skal gjennomføres.

3 5. Utbetaling av lønn Under studiepermisjonen får arbeidstaker utbetalt 80 % av minstelønn som sykepleier ut fra godskrevet ansiennitet (overenskomsten del A2 pkt ). Dette utbetales av Avdeling for Fag- og foretaksutvikling. Under oppholdet i permisjonen på 4 uker i den undervisningsfrie perioden om sommeren, får arbeidstaker utbetalt ordinær lønn for arbeid i 100 % stilling som sykepleier. Det samme gjelder for 10 % stilling knyttet til helg. Utbetaling av 80 % av minstelønn som sykepleier vil løpe uavkortet under sykefravær på inntil 2 måneder dersom fraværet ikke får innvirkning på studiets gjennomføring. Se for øvrig pkt. 8 nedenfor. Vanlige regler for melding om sykefravær gjelder. I tillegg skal arbeidstaker melde fra til Avdeling for Fag- og foretaksutvikling snarest når sykefraværet vil komme til å vare mer enn 1 måned. 6. Bindingstid Bindingstid innebærer at arbeidstaker skal arbeide i Helse Stavanger HF etter gjennomført utdanning. Bindingstiden er 3 år etter endt utdanning. Følgende permisjoner medregnes i bindingstiden: - Den del av foreldrepermisjon som er forbeholdt mor - Ytterligere mødrekvote eller fedrekvote av foreldrepermisjon i henhold til reglene i lov om folketrygd - Omsorgspermisjon for far i forbindelse med fødsel - Avtjening av verneplikt med inntil 1 måned Bindingstiden begynner å løpe fra første ordinære arbeidsdag etter studiets avslutning. Arbeid under utdanningen som sykepleier knyttet til helg og sommer skal være gjennomført før oppstart av bindingstid. Bindingstiden skal som hovedregel avvikles i 100 % stilling i helseforetaket. Ved behov for å arbeide i redusert stilling kan arbeidstaker søke Avdeling for Fag- og foretaksutvikling om dette. Bindingstiden forlenges forholdsmessig ved arbeid i redusert stilling hele eller deler av bindingstiden. Helse Stavanger HF avgjør ved hvilken enhet i helseforetaket bindingstiden skal avvikles, og det gjøres særskilt oppmerksom på at arbeid i bindingstiden kan legges til enheter i hele Helse Stavanger HF. Dersom bindingstiden ikke gjennomføres fordi arbeidstaker avslutter arbeidsforholdet, eller at foretaket går til oppsigelse/avskjed av arbeidstaker, skal utbetalt 80 % av minstelønn som sykepleier inklusiv sosiale kostnader tilbakebetales forholdsmessig. Beløpet forfaller til betaling samme dag arbeidsforholdet avsluttes.

4 7. Ansettelsesvilkår etter fullført utdanning Etter fullført utdanning ansettes arbeidstaker i 100 % fast stilling som spesialsykepleier i Helse Stavanger HF. Ansettelsen som spesialsykepleier er betinget av fullført og bestått eksamen. 8. Avbrudd av utdanningen Dersom arbeidstaker avbryter utdanningen, har arbeidstaker så snart det er mulig rett og plikt til å komme tilbake til stilling som sykepleier i Helse Stavanger HF. Arbeidstaker skal så snart som mulig gi Avdeling for Fag- og foretaksutvikling skriftlig melding om avbruddet. Ved avbrudd av utdanningen skal dato for gjeninntredelse som sykepleier i Helse Stavanger HF avtales med avdelingen det er innvilget permisjon fra. Ved avbrudd av utdanningen skal allerede utbetalt 80 % av minstelønn som sykepleier tilbakebetales. Helse Stavanger HF kan i spesielle tilfeller etter en konkret vurdering redusere eller frafalle økonomiske krav. Dersom arbeidstaker ikke kan gjennomføre utdanningen innen normert studietid, må arbeidstaker søke Helse Stavanger HF, Avdeling for Fag- og foretaksutvikling på nytt, dersom arbeidstaker ønsker å starte opp igjen utdanningen på et senere tidspunkt. 9. Mislighold Ved vesentlig mislighold fra arbeidstakers side kan Helse Stavanger HF heve avtalen uten forutgående varsel. Som vesentlig mislighold skal bl.a. regnes: Manglende gjennomføring av studiekrav, herunder at studiet ikke gjennomføres med godkjent eksamen. Manglende gjennomføring av arbeid under utdanning knyttet til helg og sommer. Manglende gjennomføring av bindingstid etter gjennomført utdanning. Ved oppsigelse/avskjed pga. arbeidstakers forhold. Utbetalt 80 % av minstelønn (inkl. sosiale utgifter) som sykepleier vil kreves tilbakebetalt. Ved manglende tilbakebetaling påløper lovbestemt forsinkelsesrente jf. Morarenteloven. 10. Tvister Eventuelle tvister skal søkes løst i forhandlinger mellom partene. 11. Annet Denne avtale er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene har hvert sitt eksemplar.

5 Stavanger, dato For Helse Stavanger HF Arbeidstaker

SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom

SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom Særavtale til Tjenesteavtale 7 SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale sykehus og kommuner innenfor Helse Bergen sitt foretaksområde Denne avtalen

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE Vedtatt: 27.8.2013 G R A N K O M M U N E 2 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE BESTEMMELSER... 5 1.1. HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR... 5 1.2. FORTOLKNINGER... 5 1.3. LØNNSANSIENNITET...

Detaljer

Permisjonsreglementet

Permisjonsreglementet Permisjonsreglementet Hamar kommune 23.10.2008 Behandlet i rådmannens ledermøte 23.11.2011 Godkjent og revidert 24.11. 2011 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementes omfang...3 1.2 Lønn og lønnsansiennitet...3

Detaljer

ARBEIDSM. Permisjonsreglement. Gjeldende fra 22.02.2013 Vedtatt i Kommunestyret sak 11/13

ARBEIDSM. Permisjonsreglement. Gjeldende fra 22.02.2013 Vedtatt i Kommunestyret sak 11/13 ARBEIDSM Permisjonsreglement Gjeldende fra 22.02.2013 Vedtatt i Kommunestyret sak 11/13 1 GENERELT... 3 1.1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 3 1.2 HENVISNINGER... 3 2 DIVERSE BESTEMMELSER... 3 2.1 DEFINISJONER...

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN?

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? 17.01.2012 HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? Utvalg av viktige punkter i KS-avtalen og hvordan denne kan brukes som oppslagsverk. Her tar vi ikke for oss særavtaler

Detaljer

Permisjonsreglement. Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Permisjonsreglement. Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Permisjonsreglement Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 OMFANG... 3 1.2 BEGRENSNINGER... 3 1.3

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE Vedtatt i Formannskapet-adm 28.03.12, sak 1/12.

NORDRE LAND KOMMUNE Vedtatt i Formannskapet-adm 28.03.12, sak 1/12. PERMISJONSREGLEMENT FOR NORDRE LAND KOMMUNE Vedtatt i Formannskapet-adm 28.03.12, sak 1/12. Permisjonsreglement for Nordre Land kommune. 1 1. Generelt... 4 2. Omfang- hvem gjelder reglementet for... 4

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE Permisjonsreglement for Holtålen kommune Vedtatt i kommunestyret 14062007, sak 19/07 Revidert av rådmannen 160211, jf. reglementets pkt 1.9. Oppdatert av rådmannen

Detaljer

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE Oppdatert desember -09, sist endret 16.02.11 INNHOLD 1. PERSONALREGLEMENTER 1.1 Arbeidsreglement side 3 1.2 Tilsettingsreglement og prosedyre side 6 1.3 Permisjonsreglement

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt 25.03.1987 Revideres hvert 4. år av Administrasjonsutvalget. Sist revidert 23.06.06 sak 07/06 Saknr. 05/01159 06/00879 Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08 BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Revidert mars 2008 Vedtatt Formannskap 22.4.08 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1.1 Reglementets omfang 1.2 Lønnsansiennitet 1.3 Feriepenger 1.4 Pensjon 1.5 Avgjørelsesmyndighet

Detaljer

Retningslinjer UTDANNINGSSTIPEND EIGERSUND KOMMUNE

Retningslinjer UTDANNINGSSTIPEND EIGERSUND KOMMUNE Retningslinjer UTDANNINGSSTIPEND EIGERSUND KOMMUNE Retningslinjer stipend Eigersund kommune Formål Eigersund kommune tilbyr stipend for å støtte jobbrettet kompetanseutvikling i kommunen. Utdanningsstipendordningen

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2012-30. APRIL 2014 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått

Detaljer

Hovedtariffavtalen 01.05.2012 30.04.2014. Kommuneforlaget

Hovedtariffavtalen 01.05.2012 30.04.2014. Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen 01.05.2012 30.04.2014 Kommuneforlaget 2012 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag, sats, trykk og innbinding: AIT Otta AS 2012 ISBN 978-82-446-2147-2 (heftet) ISBN 978-82-446-2148-9 (innbundet)

Detaljer

Hovedavtale for perioden 1.5.2012 30.4.2014 og. Hovedtariffavtale for perioden 1.5.2012 30.4.2014. FUS AS og Utdanningsforbundet.

Hovedavtale for perioden 1.5.2012 30.4.2014 og. Hovedtariffavtale for perioden 1.5.2012 30.4.2014. FUS AS og Utdanningsforbundet. Hovedavtale for perioden 1.5.2012 30.4.2014 og Hovedtariffavtale for perioden 1.5.2012 30.4.2014 mellom FUS AS og Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Forord... 5 HOVEDAVTALEN... 7 1 Avtalens

Detaljer

Hemne kommune. Permisjonsreglement. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004)

Hemne kommune. Permisjonsreglement. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004) Hemne kommune Permisjonsreglement Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004) Side 1 av 11 1: OMFANG, BUDSJETT, LØNN, LØNNSANSIENNITET, FERIEPENGER, PENSJONSMEDLEMSKAP

Detaljer

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver.

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver. Vedlegg 1 Virkemiddelbruk Dette dokumentet er et vedlegg til omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Dokumentet er kommet i stand etter drøftinger mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund,

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 01.05.2006-30.04.2008 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landslandsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått

Detaljer

Landsoverenskomst for utdanning

Landsoverenskomst for utdanning Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2014-2016 Landsoverenskomst for utdanning LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2014-30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som

Detaljer

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett -

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012. Dok. 2. 19.4.2012 kl.15.00

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012. Dok. 2. 19.4.2012 kl.15.00 Kommuneansattes Hovedsammenslutning - OSLO Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 Dok. 2 19.4.2012 kl.15.00 1. Innledning KAH viser til Dok. 1 av 13.4.2012, og opprettholder de krav det ikke vises spesielt til

Detaljer

HOVEDORGANISASJONEN VIRKE: LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

HOVEDORGANISASJONEN VIRKE: LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING HOVEDORGANISASJONEN VIRKE: LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlemsbedrifter

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2010-30. APRIL 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått

Detaljer

Tariffavtale for 2014-2016. mellom. Den norske veterinærforening (DNV) NHO/NHO Mat og Landbruk. lønns- og arbeidsvilkår. for

Tariffavtale for 2014-2016. mellom. Den norske veterinærforening (DNV) NHO/NHO Mat og Landbruk. lønns- og arbeidsvilkår. for 522 Tariffavtale for 2014-2016 mellom Den norske veterinærforening (DNV) og NHO/NHO Mat og Landbruk om lønns- og arbeidsvilkår for veterinærer ansatt i dyreklinikker 1 Del I: Hovedavtale (NHO-NITO) Del

Detaljer

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16. desember 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)

Detaljer