Regler for beregning av utbetaling/trekk i lønn og feriepenger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regler for beregning av utbetaling/trekk i lønn og feriepenger"

Transkript

1 jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten Regler for beregning av utbetaling/trekk i lønn og feriepenger Sist oppdatert: FOR MYE UTBETALT LØNN Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak nr. 74/80: 1 Mindre feilutbetalinger som kan rettes opp fra måned til måned, behandles normalt av den enkelte institusjon etter avtale med lønnsmottaker. 2 Ved større feilutbetalinger og feilutregninger som har pågått over lengre tid, oversendes saken til fylkesrådmannen v/hr-enheten Hjemmelsgrunnlag Spørsmålet om arbeidstakers plikt til å tilbakebetale for mye utbetalt lønn reguleres av to selvstendige regelsett, Arbeidsmiljøloven og uskrevne obligasjonsrettslige regler (condictio indebiti). Temaet er beskrevet i Kommunenes Personalhåndbok kap Det vises også til personalreglementets 10 om arbeidstakers og administrativ leders ansvar for å kontrollere at det utbetales riktig lønn. 2 BEREGNING AV LØNN FOR ARBEIDSTAKERE SOM FØLGER SKOLERUTA I forbindelse med iverksetting av avtalefestet ferie fom 2001, førte KS forhandlinger med organisasjonene bl.a. om reduksjonsfaktoren for arbeidstakere som har komprimert arbeidsår fordi de følger skoleåret. I forbindelse med innføring av 2 nye feriedager i 2001 og ytterligere 2 nye feriedager i 2002, ble det avtalt at ansatte som følger skoleåret skal ha regulativlønnen redusert slik, jfr B-rundskriv nr 18/2001: 38 ukers skoleår (arbeidsår): Trekk 12,5 % 39 ukers skoleår (arbeidsår): Trekk 11,0 % Det betyr at arbeidstaker som er tilsatt i 100 % stilling og er pålagt å jobbe 39 uker pr. år, skal ha sin lønn redusert med 11 %, dvs. til en lønnsprosent på 89. Gjeldende avtale (SFS 2201) om Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager gjelder for perioden og inneholder tilsvarende bestemmelse. KS presiserer i juni 2009 at stillingene skal utlyses som 100 % stilling, men at det skal presiseres i Introduksjon administrative rutiner Sist oppdatert Side 1

2 utlysingsteksten at det foretas trekk i lønn pga at stillingsinnehaver skal følge skoleruta, jfr P360/ BEREGNING AV ARBEIDSTID FOR ANSATTE I VDG SKOLE MED KOMPRIMERT ARBEIDSÅR Det vises til B-rundskriv nr. 37/1994 om beregning av daglig og ukentlig arbeidstid for arbeidstakere som følger skoleåret/har et komprimert arbeidsår. Følgende beregningsmåte skal brukes for å finne arbeidstiden for slike ansatte når stillingsstørrelsen og antall arbeidsdager er fastlagt på forhånd. Eksempel: En skole har en bibliotekar i 60 % stilling i arbeid i 190 dager (38 uker) pr. år. Den ukentlige arbeidstid blir da: 100% x daglig arbeidstid x (190 dager + 35 dager) = 60 % stillingsstørrelse Daglig arbeidstid: 60 x = 5,2 timer 100 x (190+35) Ukentlig arbeidstid: 26,0 timer (5,2 timer x 5) Ved 39 ukers arbeidsår blir beregningen slik: Daglig arbeidstid: 60 x x (195+35) = 5,1 timer Ukentlig arbeidstid: 25,5 timer (5,1 timer x 5) De 35 dagene i teller omfatter: 21 feriedager etter ferieloven 4 feriedager som avtalefestet ferie 10 bevegelige helligdager For arbeidstakere over 60 år benyttes 40 dager i teller. De 40 dagene omfatter: 26 feriedager etter ferieloven 4 feriedager som avtalefestet ferie 10 bevegelige helligdager Visma.Net Expense Side 2

3 3 BEREGNING AV TREKK I LØNN VED PERMISJONER OG F ERIE UTEN LØNN, FØRSTE ÅR FOR UNDERVISNINGSPERSONALE OG UTBETALING A FERIEDAGER VED SLUTT a) GENERELT Ved kortvarige permisjoner uten lønn (under 1 måneds varighet) trekkes daglønn etter netto årslønn dividert med for arbeidstakere som har 5 dagers arbeidsuke og netto årslønn dividert med 312 for arbeidstakere med 6 dagers arbeidsuke. Det er tatt utgangspunkt i at alle arbeidstakere (også turnuspersonalet) har i gjennomsnitt 5 arbeidsdager pr. uke. Derfor nyttes den fastsatte divisor på for alle. I eksemplene nedenfor er det tatt utgangspunkt i en årslønn på kr (nettoårslønn = kr ). b) TREKK VED PERMISJONER UTEN LØNN Lønnstrekk = Nettoårslønn (årslønn 2%) x antall arbeidsdager permisjon Eksempel: Perm uten lønn i 12 arbeidsdager: kr x 12 = kr ,23 c) TREKK VED FERIE UTEN LØNN En tar utgangspunkt i antall arbeidsdager ferie, og ikke feriedager. Beregningen gjøres slik: Nettoårslønn x antall arbeidsdager ferie Eksempel: 1 uke ferie uten lønn kr x 5 = kr 4.428,85 d) GODSKRIVING AV FERIETREKK Arbeidstakere som ikke har opptjent full ferie med lønn og som normalt får automatisk ferietrekk på juni-lønn (25 dager for full ferie), kan godskrives ferie i forhold til opptjeningstiden slik: Bruttoårslønn x antall arbeidsdager godskrevet ferie Eksempel: 3 uker ferie med lønn 2 uker godskrives kr x 10 = kr 9.038,46 Visma.Net Expense Side 3

4 Godskrivingen skal være mest mulig likt det beløp som trekkes. Det tas utgangspunkt i lønn på trekktidspunktet. Dersom arbeidstaker ikke avvikler ferie i det hele tatt, godskrives det samme beløp som trekkes i juni-lønn. e) FERIE TIL GODE NÅR EN SLUTTER I STILLING Det tas utgangspunkt i 5 dagers arbeidsuke og antall arbeidsdager ferie med lønn en har til gode slik: Bruttolønn x antall arbeidsdager ferie til gode Eksempel: 1 uke ferie til gode når arbeidstaker slutter x 5 = 4.519,23 Slutt dato skal settes eksakt tilsvarende fratredelsesdagen. Lønn for eventuelle uavviklede feriedager utbetales separat, bl.a. for å unngå at det blir utbetalt ekstra lønn for bevegelige helligdager. Presisering når det gjelder utbetaling/trekk av feriedager ved slutt: Husk at juni er den måneden hvor vi foretar ferietrekket. Ved slutt før juni, har man ingen feriedager til gode, ettersom ingen dager er trukket. Da er det eventuelt kun overførte feriedager fra forrige år som kan utbetales som uavviklet ferie. Obs! Avviklede feriedager inneværende år (før juni) MÅ trekkes! Ved slutt etter juni, kan det være feriedager til gode, og som skal utbetales! Huske at feriedager og feriepenger er to forskjellige ting, så ved slutt før juni har man bare feriepenger til gode, både fra forrige år og inneværende år IKKE feriedager. Ved slutt etter juni lønn kan det være feriedager til gode, og feriepenger opptjent inneværende år. f) BEREGNING AV LØNN NÅR EN BEGYNNER ELLER SLUTTER I FYLKESKOMMUNEN Begynner i stilling: Lønn opparbeides normalt fra tiltredelsesdato, dvs. første fysiske arbeidsdag. Dersom den anførte tiltredelsesdato faller på en fridag for stillingen, eks. lørdag, søndag, helge- /høytidsdag, og vedkommende av den grunn er forhindret fra å tiltre på den oppførte dato, opparbeides lønn fra og med den anførte tiltredelsesdato. Ved lønnsanvisning må det sørges for at det ikke blir overlappende lønn (dobbelt lønn i en eller flere dager) fra forrige arbeidsgiver Visma.Net Expense Side 4

5 Slutter i stilling: Lønn opparbeides normalt til og med siste fysiske arbeidsdag. Dersom anført sluttdato faller på en fridag for stillingen, eks. lørdag, søndag, helge-/høytidsdag, og vedkommende av den grunn er forhindret fra å arbeide fram til den anførte sluttdato, opparbeides likevel lønn til og med den anførte sluttdato. g) FULL LØNN FØRSTE YRKESAKTIVE ÅR FOR UNDERVISNINGSPERSONALET Det vise til B-rundskriv nr. 3/2007: Fom 2007 vil lærerne få feriepengeberegning i juni på lik linje med alle andre, og vanlig lønn i juli. Det er også endringer når det gjelder kriteriene for å få full lønn i ferietiden første yrkesaktive år: Samlet opptjening av feriepenger (også hos annen arbeidsgiver) må være mindre enn full lønn, ansettelsen må gjelde for minst et år og både faglig og pedagogisk utdanning må være fullført. I tillegg gjelder bestemmelsen tilsatte på vilkår iht Forskrift til Opplæringsloven Eksempel på hvordan dette skal håndteres. Feriepengene beregnes slik: 12% av feriepengegrunnlaget pr i opptjeningsåret (foregående år) for dem under 60 år og 14,3 % for dem over 60 år Tilsvarende beregning gjøres med tall fra lønns-/trekkoppgaven fra forrige arbeidsgiver. Summen av disse to beløpene sammenlignes med vanlig månedslønn: Er samlet beløp høyere enn vanlig månedslønn, blir det ingen utbetaling Er samlet beløp lavere enn vanlig månedslønn, sendes regnestykket til Fagenhet personal og lønn for utbetaling. Visma.Net Expense Side 5

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN?

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? 17.01.2012 HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? Utvalg av viktige punkter i KS-avtalen og hvordan denne kan brukes som oppslagsverk. Her tar vi ikke for oss særavtaler

Detaljer

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3.

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2001-01 Dato 2001.01.05 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Statens personalhåndbok pkt 8.05.02, 8.05.03, 8.05.04

Detaljer

Veiledning for ansettelse av dirigent og instruktør

Veiledning for ansettelse av dirigent og instruktør Veiledning for ansettelse av dirigent og instruktør (Standard kontrakt for ansettelse av dirigent og instruktør i musikkorps) De fleste korpsstyrer har opplevd situasjoner hvor de har behov for hjelp og

Detaljer

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014 1 Håndbok Oslo kommune tariffområde Utdanningsforbundet Mars 2014 2 Del 1 - Forord Utdanningsforbundet har som mål å utarbeide en håndbok for avtaleverket i Oslo som skal være førstevalget for enhver bruker.

Detaljer

DNS Gran Canaria Lønns- og arbeidsavtale

DNS Gran Canaria Lønns- og arbeidsavtale DNS Gran Canaria Lønns- og arbeidsavtale Privatskole Vår skole er en privat bedrift i Spania. Det er en spansk stiftelse, La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canaria, som er arbeidsgiver til alle

Detaljer

Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS)

Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS) Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS) Utdanningsforbundet August 2013 2 Forord Målet med håndboka er at skal være førstevalget for enhver bruker. Å lage en håndbok som fungerer godt er utfordrende. Håndboka

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08 BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Revidert mars 2008 Vedtatt Formannskap 22.4.08 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1.1 Reglementets omfang 1.2 Lønnsansiennitet 1.3 Feriepenger 1.4 Pensjon 1.5 Avgjørelsesmyndighet

Detaljer

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv.

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. I OMFANG 1 OMFANG Overenskomsten gjelder alle medlemmer i Utdanningsforbundet som er tilsatt i foretak og virksomheter som er heleid av foretakene og plassert i overenskomstområde 10. Partene lokalt har

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr: 11/2010 Saksnr: 10/01565-1 Arkivkode: 515 Dato: 30.8.2010 Saksbehandler: Analyse og økonomi Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten BEREGNING AV LØNNSMASSE, MIDLER OG DISPONERING

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 3 29. april kl. 10:00 Innledning YS Kommunes målsetting for lønnsutviklingen

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2006 30.04.2008. Kommuneforlaget

Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2006 30.04.2008. Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen Tariffperioden 01.05.2006 30.04.2008 Kommuneforlaget 2006 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Sats, trykk og innbinding: AIT Trykk Otta AS, 2006 ISBN 82-446-0941-9 (heftet) ISBN

Detaljer

Kommunenes Sentralforbund. Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2004 30.04.2006. Kommuneforlaget

Kommunenes Sentralforbund. Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2004 30.04.2006. Kommuneforlaget Kommunenes Sentralforbund Hovedtariffavtalen Tariffperioden 01.05.2004 30.04.2006 Kommuneforlaget 2004 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Sats, trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2004 ISBN 82-446-0941-9

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Pensjonsregelverkene for kommune og stat

Pensjonsregelverkene for kommune og stat Pensjonsregelverkene for kommune og stat Med hovedvekt på ulikheter Knut Bratland, 16.januar 2009 PENSJONSREGELVERKENE FOR KOMMUNE OG STAT, MED HOVEDVEKT PÅ ULIKHETER Innhold Forord... 5 1. Innledning...

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Landsoverenskomst for utdanning

Landsoverenskomst for utdanning Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2014-2016 Landsoverenskomst for utdanning LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2014-30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som

Detaljer

HOVEDORGANISASJONEN VIRKE: LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

HOVEDORGANISASJONEN VIRKE: LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING HOVEDORGANISASJONEN VIRKE: LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene

Detaljer

Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund TARIFFAVTALE. Spesialisthelsetjenesten. MAI 2012 april 2014.

Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund TARIFFAVTALE. Spesialisthelsetjenesten. MAI 2012 april 2014. TARIFFAVTALE Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund Spesialisthelsetjenesten MAI 2012 april 2014 Korrigert utgave TARIFFAVTALE Spesialisthelsetjenesten Spekter 3 Til NFFs medlemmer

Detaljer

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Bergen Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Innledning Vi håper dette heftet kan være til hjelp for våre tillitsvalgte og styrere i de kommunale barnehagene i Bergen, når de skal prøve

Detaljer

PROTOKOLL. Bestemmelsene i overenskomstens nasjonale del (A2) videreføres slik det fremgår av vedlegget til denne protokollen.

PROTOKOLL. Bestemmelsene i overenskomstens nasjonale del (A2) videreføres slik det fremgår av vedlegget til denne protokollen. PROTOKOLL År 2008, den 29. april til 13. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og Norsk Ergoterapeutforbund vedrørende revisjon av den delen av overenskomsten som gjelder forbundenes medlemmer

Detaljer

8.1 Hovedavtale og lønnsavtale for ansatte i Den Evangelisk Lutherske Frikirke Vedtatt av synodestyret 08.-09.10.2010 (sak 300/2008-2011).

8.1 Hovedavtale og lønnsavtale for ansatte i Den Evangelisk Lutherske Frikirke Vedtatt av synodestyret 08.-09.10.2010 (sak 300/2008-2011). Organisasjons- og personalhåndbok / Hovedavtale og lønnsavtale / Hovedavtale og lønnsavtale for ansatte i Den Evangelisk Lutherske Frikirke 8.1 Hovedavtale og lønnsavtale for ansatte i Den Evangelisk Lutherske

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Arbeidsreglement Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Innholdsfortegnelse: 1. OMFANG... 2 2. TILTREDELSE... 2 3. ALMINNELIG ORDEN... 2 4. BRUK AV SOSIALE

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget. Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010. Ajourført pr. 1. mai 2008. Versjon 2

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget. Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010. Ajourført pr. 1. mai 2008. Versjon 2 18634_HTA_KS_08_09:10493 14.08.08 12.26 Page 1 Hovedtariffavtalen Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010 Ajourført pr. 1. mai 2008 Versjon 2 Kommuneforlaget 18634_HTA_KS_08_09:10493 14.08.08 12.26 Page 2

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer