Reglement for flyttegodtgjørelse Vadsø kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for flyttegodtgjørelse Vadsø kommune"

Transkript

1 Vadsø kommune Reglement for flyttegodtgjørelse Vadsø kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget

2 Reglement for flyttegodtgjøring for ansatte i Vadsø kommune. Reglementet gjelder for alle kommunalt ansatt med et fast forpliktende arbeidsforhold over 15 timer pr. uke og midlertidig ansatte med varighet over 1 år. Den ansatte har selv ansvaret for - - å ordne/avtale flytting - oppgjør/betaling til flyttebyrå - oppgjør/betaling for transport og reiser - dekke egne/spesielle forsikringer VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder ved flytting til Vadsø kommune ved tiltredelse - i fast stilling med en gjennomsnittlig arbeidstid på mer enn 15 timer pr. uke - midlertidig stilling/vikariat av en varighet utover 1 år Flyttegodtgjøringen dekker - transport av flyttelass - reiseutgifter for den tilsatte - reiseutgifter for egne barn inntil 18 år Reiseutgiftene dekkes etter billigste reisemåte. Ved bruk av egen bil dekkes reisekostnadene med en godtgjøring på kr. 3,- pr. kilometer. Reiser med rute gående transport dekkes etter faktiske utgifter. Dersom den ansatte kommer fra andre land, er utgangspunktet for beregning av flyttegodtgjøringen grensepasseringsstedet. GODTGJØRING Flytteutgiftene dekkes med inntil 50% av flytteutgiftene. For ansatte i fagstillinger der det er vanskelig å rekruttere kan flytteutgiftene dekkes med inntil 100%. Arbeidstakere må fremsette søknad om flyttegodtgjøring. Flyttebyrå Der det benyttes flyttebyrå, skal det innhentes anbud/tilbud fra 3 forskjellige byråer. Samtlige anbud/tilbud skal ligge ved søknaden om flyttgodtgjøring. Som hovedregel skal det anbud/tilbud som blir rimeligst for kommunen benyttes. Dersom en går utenom hovedregelen må det grunngis hvorfor annet anbud/tilbud er benyttet. Reiseutgifter Der det er benyttet rute gående transport må kvittering for kostnadene og billett vedlegges søknaden. Er det benyttet egen bil må kjørelengden oppgis med antall km.

3 BINDINGSTID Fast tilsetting Ved tiltredelse i fast, ikke tidsbegrenset stilling - ytes flyttegodtgjøring med inntil kr pålegges ingen bindingstid. - ytes flyttegodtgjøring over kr pålegges en bindingstid på 1 år fra tiltredelsen. - ytes flyttegodtgjøring over kr pålegges en bindingstid på 2 år fra tiltredelsen. Slutter arbeidstakeren før bindingstiden er over, skal en forholdsmessig andel av flyttegodtgjøringen tilbakebetales. Ved tiltredelse opprettes skriftlig avtale. Midlertidig tilsetting Ved tiltredelse i tidsbegrensede ansettelsesforhold utover 1 år - ytes flyttegodtgjøring på det vilkår at arbeidstakeren blir i stillingen hele tidsperioden tilsettingen gjelder for. I motsatt fall skal en forholdsmessig andel av flyttegodtgjøringen tilbakebetales. Ved tiltredelse opprettes skriftlig avtale. BEHANDLING Søknad skjer på Vadsø kommunes elektroniske søknadsskjema/avtaleskjema som finnes på under skjemaer. Søknaden sendes rådmannen for behandling/ avgjørelse før flytting foretas. Innlevering med dokumentasjon, som kvitteringer og anbud/tilbud må skje snarest og senest 2 måneder etter at flyttingen har funnet sted. Rådmannen avgjør søknaden og utbetaler flyttegodtgjøringen. Det kan etter søknad vurderes å utbetales forskudd på flyttegodtgjøringen der det vil være urimelig tyngende og av stor betydning for den som skal tiltre i en stilling. Slik søknad gjøres på vårt søknadsskjema/avtaleskjema med begrunnelse for behovet for slikt forskudd.

4 SØKNAD OM FLYTTEGODTGJØRING AVTALE OM DEKNING. Navn:.. F.nr... Jeg søker med dette om å få dekket mine flytteutgifter etter følgende kostnader: Flyttebyrå: Rute gående transport: (f.eks. fly, buss, tog, taxi) Bruk av egen bil kr. 3,- pr. km.: Kjøring fra. til Vadsø Antall km.. Sum kostnader Jeg søker om å få utbetalt forskudd på flytteutgiftene med kr. Begrunnelse:. Forskuddet bes overført kto. nr.... Forskuddet gjøres opp mot flyttegodtgjøringen. Kvittering for utlegg/utgifter sendes inn så snart de foreligger. Bindingstid avtales i h.h.t. flyttereglementet. Medfører min flytting bindingstid og jeg slutter før bindingstiden er utløpt, betaler jeg en forholdsmessig andel av flyttegodtgjøringen tilbake. Tilbakebetalingen skjer kontant ved fratredelse. Jeg samtykker i at beløpet kan trekkes av lønn/sluttoppgjør, jfr. arbeidsmiljøloven 14-15, pkt. 2 c. Vedlagt følger tre innhentede anbud/tilbud fra flyttebyrå. Flytteutgiftene dekkes med inntil 50% av flytteutgiftene. For fagstillinger der det er vanskelig å rekruttere kan flytteutgiftene etter avtale dekkes med inntil 100%. Sted og dato Ansatt/søker

5 BEHANDLING AVGJØRELSE (Fylles ut av arbeidsgiver) Det er gjort avtale om 50% dekning av flytteutgifter med kr.. Det er gjort avtale om 100% dekning av flytteutgiftene med kr.. Det gis et forskudd på kr.... Forskuddet gjøres opp mot flyttegodtgjøringen. Flytteutgifter dekkes på følgende måte: Flyttebyrå: Rute gående transport: (f.eks. fly, buss, tog, taxi) Bruk av egen bil kr. 3,- pr. km.: Kjøring fra. til Vadsø Antall km.. Forskudd utbetalt.. Sum kostnader - Eventuelle merknader:..... Flytteutgiftene dekkes med en bindingstid på år - fram til. Avtale om flyttegodtgjøring er inngått/avtalt, dato.. Vadsø,. Arbeidsgiver Kvittering for utlegg/utgifter er innlevert.

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO Vedtatt av NSOs landsstyre på LS5 31.05.2015. Gjeldende fra 1.7.2015 OM ØKONOMIREGLEMENTET I henhold til vedtektenes 15.3 regulerer økonomireglementet økonomistyringen og rutiner

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1 Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1 Særavtale for reiser innenlands for statens regning 1 Virkeområde og omfang 1. Denne særavtale gjelder for reiser i Norge 1. 2. Særavtalen

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

AAD skal videre vurdere "Mal for omstillingsavtale" i samråd med hovedsammenslutningene. Dette vil vi komme tilbake til så snart som mulig.

AAD skal videre vurdere Mal for omstillingsavtale i samråd med hovedsammenslutningene. Dette vil vi komme tilbake til så snart som mulig. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-15 I. Revisjon av rammebetingelser for omstilling i statlig sektor - Virkemidler II. Overføring av arbeidstakere til statlig sektor - Tariffavtalens

Detaljer

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLEMENT Godtgjørelsesreglement for politiske organer Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLER FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING VEDRØRENDE FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Arbeidsreglement Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Innholdsfortegnelse: 1. OMFANG... 2 2. TILTREDELSE... 2 3. ALMINNELIG ORDEN... 2 4. BRUK AV SOSIALE

Detaljer

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014.

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Partene ble den 24. juni 2013 enige om følgende endringer i satser for 2014 i Særavtale for reiser innenlands

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE FOR TJENESTETELEFON M.M. EIGERSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE FOR TJENESTETELEFON M.M. EIGERSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE FOR TJENESTETELEFON M.M. EIGERSUND KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 16. oktober 2006 (Winsak 02/5002 Personalreglementer, retningslinjer og instrukser i Eigersund

Detaljer

Krav om attføringsstønader

Krav om attføringsstønader Krav om attføringsstønader Det kan ytes økonomisk hjelp til ekstra utgifter i forbindelse med attføring, se nedenfor og i brosjyren «Attføringsytelser rettigheter og plikter» (PB-0162). Utdanning som attføringstiltak

Detaljer

Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009. Lønn og reiser

Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009. Lønn og reiser Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009 Lønn og reiser Oppdatert 20.08.2009 RUTINER FOR ATTESTASJON OG BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET 4 Budsjettdisponeringsmyndighet 4 Attestasjonskontroll

Detaljer

KONTRAKT (ARBEIDSAVTALE)

KONTRAKT (ARBEIDSAVTALE) KONTRAKT (ARBEIDSAVTALE) OM MIDLERTIDIG TILSETTING AV PROFESJONELLE ISHOCKEYSPILLERE I KLUBB Mellom ARBEIDSTAKER/SPILLER FØDSELSDATO ADRESSE Og ARBEIDSGIVER/KLUBB ORG.NR ADRESSE / STED For perioden Til

Detaljer

Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014

Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014 Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014 servicetjeneste\reglement for telefoni og datakommunikasjon.docx Side 1 1. Generelt Avtale om dekning av telefoni og datakommunikasjon

Detaljer

Permisjonsreglement Søgne kommune

Permisjonsreglement Søgne kommune Permisjonsreglement Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 11.03.14 Gjeldende fra 11.03.14 Innhold 1. Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser... 5 2.1 Reglementets omfang... 5 2.1.1 Arbeidstaker

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Søknad om fylkesmannens godkjenning til å gi gaver eller arveforskudd fra midlene til en person med verge

Søknad om fylkesmannens godkjenning til å gi gaver eller arveforskudd fra midlene til en person med verge Sendes fylkesmannen i det fylket hvor personen med verge er folkeregistrert. GA 8030 B Søknad om fylkesmannens godkjenning til å gi gaver eller arveforskudd fra midlene til en person med verge 1 Opplysninger

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET 1.0 GENERELT 1.1 Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og hjemlet i reglement for Studentparlamentet ved Universitetet

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2008-2010

ASA 4313 for perioden 2008-2010 ASA 4313 for perioden 2008-2010 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av privat fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten, jf kommunehelsetjenesteloven

Detaljer

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008)

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) 1 Møteordningen. Det skal utarbeides halvårsplaner for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

REISEKOSTNADER VED SAMVÆR

REISEKOSTNADER VED SAMVÆR REISEKOSTNADER VED SAMVÆR Barn som har foreldre som bor langt fra hverandre, må ut å reise for å ha samvær. Reglene om reisekostnader ved samvær finnes i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven)

Detaljer

Økonomireglement for Studenttinget NTNU

Økonomireglement for Studenttinget NTNU Økonomireglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på STi-møte 22.05.97 Sist endret på møte 20.11.2014 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 30.1.2012 (Gjeldende fra 1.1.12) (Tas opp til vurdering av kommunestyret ved

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement 1 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato Saksnummer AMU 6.2.2013 12/09074 ØA 6.2.2013 12/09074 Kommunestyret 20.3.2013 12/09074 Rådmannens ledergruppe

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 10.09.2013 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Halden kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasse Halden kommunale pensjonskasse FORSIKRINGSVILKÅR FOR OFFENTLIG KOLLEKTIV PENSJONSORDNING GJELDER FRA 1.1.2010 A. INNLEDNING Den kollektive Kollektiv pensjonsordning er en pensjonsforsikring som en arbeidsgiver

Detaljer

Avtale mellom NRK AS og NRKs journalistlag om ytelser og vilkår for ansatte i NRK med funksjon som utenrikskorrespondent

Avtale mellom NRK AS og NRKs journalistlag om ytelser og vilkår for ansatte i NRK med funksjon som utenrikskorrespondent Avtale mellom NRK AS og NRKs journalistlag om ytelser og vilkår for ansatte i NRK med funksjon som utenrikskorrespondent 1. Definisjon I denne avtalen brukes følgende definisjoner: Ektefelle/samboer: Med

Detaljer