GODTGJØRELSES REGLEMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GODTGJØRELSES REGLEMENT"

Transkript

1 GODTGJØRELSES REGLEMENT Vedtatt av Fauske kommunestyre i møte den , sak K 19/2013

2 1 Formål Reglement for godtgjøring ved kommunale ombuds- og tillitsverv i Fauske kommune tar sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av de folkevalgte representantene, gi en erstatning for tap av arbeidsinntekt samt dekke de reelle utgifter forbundet med ombuds- og eller tillitsvervet. 2 Omfang Regulativet gjelder for kommunestyrets og formannskapets medlemmer og for samtlige kommunale ombudsvalgte valgt av kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg og andre kommunale organ. 3 Godtgjørelse for verv og møter 3.1. Ordfører Ordfører har sitt verv på heltid. Ordførerens årlige godtgjørelse er lik den til enhver tid gjeldende godtgjørelse for stortingsrepresentant. Godtgjørelsen gjelder for tjenestegjøring i alle kommunale verv. Ved fratredelse etter endt valgperiode skal ordfører utbetales etterlønn i 3 måneder, dette forutsatt at ordføreren ikke går tilbake til lønnet arbeid i perioden. Ordføreren har ellers samme rettigheter som rådmannen jfr. 6.8 i Hovedtariffavtalen Varaordfører Varaordførerens årlige godtgjørelse fastsettes av kommunestyret. p.t. se vedlegg. I tillegg tilstås varaordfører formannskapsgodtgjørelse i henhold til dette reglement pkt.3.4. Varaordfører gis møtegodtgjørelse på lik linje med øvrige kommunestyrerepresentanter. Dessuten har varaordfører 30 % frikjøp av full stilling. Avlønning skjer etter ordførers godtgjørelse. Ved ordførers fravær av minst en ukes sammenhengende varighet tilstås fungerende ordfører samme godtgjøring som ordfører. Vedtatt i Fauske kommunestyre , sak 19/2013 1

3 3.3. Møtegodtgjørelse Kommunestyret.. Formannskapet Utvalg for drift Utvalg for Plan og utvikling Kontrollutvalg. Øvrige utvalg/komiteer og adhoc. utvalg.. Leder i utvalg/komiteer og ad.hoc. utvalg, valgt av formannskap, kommunestyre eller hovedutvalg og utvalg oppnevnt etter særlov, gis en forhøyet godtgjørelse med kr. 200,- pr møte. Øvrige møter skal spesifiseres Formannskapsgodtgjørelse 1. Formannskapets faste medlemmer. kr. pr. år Se vedlegg 3.5. Godtgjørelse av hovedutvalg, nemnder og råd 1. Leder hovedutvalg/kontrollutvalg.. kr. pr. år Se vedlegg 2. Leder eldreråd/råd for likestilling av funksjonshemmede kr. pr. år Se vedlegg Har leder av hovedutvalg, kontrollutvalget, nemnder og råd forfall, leder nestlederen møtet. Nestleder tilstås i disse tilfeller dobbel møtegodtgjørelse Godtgjørelse gruppeledere 1. Gruppeledere. kr. pr. år Se vedlegg I tillegg til ledergodtgjørelsen betales møtegodtgjørelse (jfr. 3), og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste (jfr. 4.) Et medlem av formannskapet, leder av hovedutvalg, leder av nemnder og råd, kan være fraværende til og med 4 møter i kalenderåret uten reduksjon i den årlige faste godtgjørelsen etter pkt. 3.4 og pkt Fravær utover 4 møter i kalenderåret reduseres den faste godtgjørelse med 5 % for det 5. møtet og med 5 % for hvert møte deretter. Vedtatt i Fauske kommunestyre , sak 19/2013 2

4 Formannskapets varamedlemmer mottar 5 % av års godtgjørelse fra og med deltakelse i det 5. møte i kalenderåret. 4 Tapt arbeidsfortjeneste 4.1 Kommunale ombudsmenn får dekket tapt arbeidsfortjeneste etter vedtatte regler som pt. utgjør: a. Legitimert tapt arbeidsfortjeneste b. Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste settes til kr ,- pr. dag Ulegitimert tapt inntekt defineres i denne sammenheng som tapt inntekt som ikke kan legitimeres fra arbeidsgiver/oppdragsgiver. Slike tap må i tilstrekkelig grad sannsynliggjøres. Dette gjelder også folkevalgte som er studenter, pensjonister eller hjemmeværende a. Utgifter til barnepass, pass av syke og eldre, landbruksvikar og lignende dekkes etter legitimasjon. b. Ulegitimert barnepass, pass av syke og eldre, dekkes med kr. 50,- pr. stedfortredertime. 5 Kostgodtgjørelse og nattillegg 5.1 Det tilstås kostgodtgjørelse og nattillegg etter kommunens reiseregulativ for reiser utenom kommunens grenser. 5.2 Det tilstås ikke kostgodtgjørelse i forbindelse med møter innenfor kommunens grenser. I stedet for kostgodtgjørelse legges det opp til en enkel servering i forbindelse med møtet. 6 Skyssgodtgjørelse 6.1 Skyssgodtgjørelse til møter og lignende innenfor kommunens grenser godtgjøres i henhold til kommunens reiseregulativ. Ved bruk av egen bil skal kjøringen i størst mulig utstrekning samordnes. For kommunale ombud som har midlertidig bosted utenfor kommunens grenser, tilstås dekning av reise på billigste måte eller etter avtale med ordfører. Vedtatt i Fauske kommunestyre , sak 19/2013 3

5 6.2 For kommunale ombud som deltar i møter og lignende utenfor kommunens grenser, dekkes skyssutgifter i henhold til kommunens reiseregulativ. Det skal ta hensyn til alle utgifter forbundet med reiser og en effektiv avvikling av vervet. 7 Telefongodtgjørelse 7.1 Telefongodtgjørelse gis til følgende kommunale ombudsvalgte: Ordfører. Fri mobiltelefon Varaordfører.. Fri mobiltelefon Leder hovedutvalg. Kr. 700,- pr. måned Gruppeleder.. Kr. 700,- pr. måned Formannskapsmedlemmer. Kr. 200,- pr. måned 7.2 Dersom en person innehar flere av de i pkt. 7.1 nevnte ombud, gis telefongodtgjørelse kun etter den funksjon som gir høyest godtgjørelse. 7.3 Formannskapet avgjør om andre kommunale ombudsvalgte skal tilstås telefongodtgjørelse. Det skal særlig legges vekt på hvorvidt tillitsvervet medfører vesentlig behov for å ha tilgang til telefon. Godtgjørelsens størrelse fastsettes under hensyntagen til de godtgjørelser som fremgår av pt Særskilte godtgjørelser 8.1 Overformynderiets medlemmer godtgjøres etter egne regler fastsatt av kommunestyret. 8.2 Forliksrådets leder og de 2 overformynderne gis en fast årlig telefongodtgjørelse på kr. 500, Forliksrådets medlemmer godtgjøres for tapt arbeidsfortjeneste i henhold til 4.1 og kjøregodtgjørelse etter statens satser til møtene. Vedtatt i Fauske kommunestyre , sak 19/2013 4

6 9 Andre bestemmelser 9.1 Frikjøp: a. Leder av hovedutvalg frikjøpes 2 dager pr. måned og godtgjøres som avlønning av kommunalsjef. b. Kommunestyregruppene frikjøpes pr. år etter følgende fordeling: - hver gruppeleder tildeles 24 frikjøpsdager. I tillegg fordeles til gruppelederne 62 dager etter partigruppenes størrelse i kommunestyret. - I tillegg fordeles 93 dager etter partigruppenes representanttall i kommunestyret. c. Godtgjørelsens størrelse jfr. pkt. a. d. Krav om godtgjøring som ordfører finner urimelig i forhold til reglementet av gjøres av formannskapet med bindende virkning. 9.2 Ordførerens og varaordførerens godtgjørelse i henhold til pkt. 3.1 og 3.2, utbetales med 1/12 hver måned. 9.3 Faste godtgjørelser og møtegodtgjørelser utbetales i hovedsak kun 1 gang pr. år. Frist for innlevering av krav: 15. november Godtgjørelsen gjelder fra ** **. Godtgjørelsen utbetales i desember. Krav innlevert etter fristen, utbetales i henhold til frister for innlevering av lønningsbilag. Dekning av faktiske utgifter, tapt arbeidsfortjeneste, kostgodtgjørelse/nattillegg, utbetales etter hvert som krav blir fremmet. 9.4 Dette godtgjørelsesreglementet gjøres gjeldende fra Satsene under 3.2 til og med 3.6 reguleres automatisk i henhold til lønnsutvikling i KS området, avrundet til nærmeste hele krone. Vedtatt i Fauske kommunestyre , sak 19/2013 5

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom:

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom: RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE Vedtatt av bystyret 18. desember 2012 med endringer vedtatt av bystyret 16. april 2013 (sak 46/13) og 3. september 2013 (sak

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97.

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. Revidert ved vedtak i kommunestyret 18.2.02 gjeldende

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE. Hasvik kommune

REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE. Hasvik kommune REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE Hasvik kommune - innstilling i FOS 3.desember 2010 - realitetsbehandlet i KOS 15.desember 2010 1 GENERELT Reglementet tar sikte på å gi en rimelig kompensasjon for

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE Vedtatt av Hamar kommunestyre den 21 06 11 sak nr. 88 gjeldende fom kommunestyrets konstituering oktober 2011.. 1.0 MÅLSETTING Reglementet har som

Detaljer

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.)

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) . RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) Vedtatt av kommunestyret den 24.09. 2009. 1 Reglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Hensikten med reglementet er å regulere

Detaljer

SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011

SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011 SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011 1.1. Ordfører Ordførerens godtgjørelse for 2009 er kr. 730.000 1.2 Varaordfører Varaordførerens godtgjørelse utgjør 20 % av ordførerens lønn d.v.s. kr.

Detaljer

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune for valgperioden 2011-2015 Vedtatt av Arendal bystyre 16.juni 2011, bystyresak 77/11 Side 1 av 7 INNHOLD Side Hvem reglementet gjelder for 3 Hva reglementet

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/1681-26 Arkiv: 082 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2011-2015 TOLKNING AV REGLEMENT

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/1681-26 Arkiv: 082 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2011-2015 TOLKNING AV REGLEMENT Saksfremlegg Saksnr.: 11/1681-26 Arkiv: 082 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2011-2015 TOLKNING AV REGLEMENT Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling:

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 12. desember 2013 Innhold 1. Reglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Omfanget av det som

Detaljer

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hva reglementet omfatter... 3 3. Fast godtgjøring... 3 4. Møtegodtgjøring... 4 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap... 5

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE (Vedtatt i kommunestyret den 24.mai 2006, sak nr.53/06, overskrift endret i Fsk-sak 199/06, satser sist endret i Kst-sak 093/09) 1. FAST GODTGJØRING

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 1. Generelt a) For dem som har fast årlig godtgjøring, med unntak av ordfører og varaordfører, vil fravær fra avholdte

Detaljer

Reglement for folkevalgte. (arbeidsforhold, godtgjørelse m. v)

Reglement for folkevalgte. (arbeidsforhold, godtgjørelse m. v) Reglement for folkevalgte (arbeidsforhold, godtgjørelse m. v) Vedtatt i Fylkestinget 11.12.2002. Endringer vedtatt i Fylkestinget 21.06.2011, Fylkesutvalget 04.10.2011, UFFA-utvalget 12.02.2013 Innhold

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Med hjemmel i kommunelovens 42 Sør Varanger kommune Vedtatt av Sør Varanger kommunestyre 03.09.2012 1. HJEMMELSGRUNNLAG OG HVEM SOM OMFATTES AV ORDNINGEN Godtgjøring

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Saksnr. 13/709 Journal nr. 8023/13 Arkiv 080 Dato 30.05.2013 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Revidert av kommunestyret 30.05.2013 sak 16/13 1 Ordfører

Detaljer

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLEMENT Godtgjørelsesreglement for politiske organer Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLER FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING VEDRØRENDE FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Godtgjøring til politiske sekretærer fastsettes av fylkesrådet selv, og ses i sammenheng med budsjettbehandlingen.

Godtgjøring til politiske sekretærer fastsettes av fylkesrådet selv, og ses i sammenheng med budsjettbehandlingen. REGLEMENT FOR GODTGJØRING M.V. I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Vedtatt av Hedmark fylkesting 25.10.11 Oppdatert 03.-04.11.14 ft-sak 63/14 Oppdatert ihht. indeksregulering pr. 01.01.15 Innledning Reglementet har

Detaljer

REGLEMENT. Versjon: september 2010 Saksnr 10/06097. GODTGJØRELSESREGLEMENT for politiske organer

REGLEMENT. Versjon: september 2010 Saksnr 10/06097. GODTGJØRELSESREGLEMENT for politiske organer REGLEMENT Versjon: september 2010 Saksnr 10/06097 GODTGJØRELSESREGLEMENT for politiske organer REGLER FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING VEDRØRENDE FYLKESKOMMUNALE OMBUD samt REGLER FOR STØTTE TIL OPPOSISJONEN,

Detaljer

REGLEMENT FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 2011-2015

REGLEMENT FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 2011-2015 REGLEMENT FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 2011-2015 GJØVIK KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 25.08.11 INNHOLD 1. Opplæring og informasjon til de folkevalgte.... 3 1.1 Opplæring... 3 1.2 Informasjon... 3 1.3 Utsending

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Innhold 1. Generelt om reglementet... 4 2. Tap av inntekt og vederlag for utlegg... 4 2.1. Generelle regler for utbetaling... 4 2.2. Tap av inntekt... 4 2.2.1.

Detaljer

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008)

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) 1 Møteordningen. Det skal utarbeides halvårsplaner for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 30.1.2012 (Gjeldende fra 1.1.12) (Tas opp til vurdering av kommunestyret ved

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 18. oktober 2012 Sak nr. 66/12 Gjelder fra 01.01.2013. Oppdatert juli 2014. Innhold 1 Skyss- og kostgodtgjørelse...

Detaljer

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Søgne kommune Arkiv: 082 Saksmappe: 2011/3659-39001/2012 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 12.12.2012 Saksframlegg Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Asker kommunestyre 24. mai 2011 11/2528 L36637/11 1 Kapittel 1 Folkevalgtes rettigheter og plikter...3 1-1 Hjemmel og definisjon...3 1-2 Rettigheter...3

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Notat Til... Kopi.. Søndre Land kommune Stab Dato 16.11.2007 Saksbehandler HA Saksnummer 04/2067 Løpenummer 11640/07 Arkiv 080 / / Fra... REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE

Detaljer

Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning av utgifter til folkevalgte i Sarpsborg kommune

Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning av utgifter til folkevalgte i Sarpsborg kommune Saksbehandler: TLI Vedtatt av bystyret, 16.06.2011, sak 37/11 (saksnr 11/00513) gjeldende fra ny bystyreperiode 2011 Lagret: lagret k/tli/word /motegodtgjorelse Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning

Detaljer