Veileder. Endringer i turnusordningen har ikke medført endringer i denne tilskuddsordningen. 1 Innhold. 1 Innledning 1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder. Endringer i turnusordningen har ikke medført endringer i denne tilskuddsordningen. 1 Innhold. 1 Innledning 1."

Transkript

1 1 Veileder Dette er en veiledning for ordningen med tilskudd for reise- og flytteutgifter til fysioterapeuter og leger i turnustjeneste. Det gis hel eller delvis refusjon for reise- og flytteutgifter for disse to yrkesgruppene. Les de deler av veiledningen som er mest relevant for deg. Endringer i turnusordningen har ikke medført endringer i denne tilskuddsordningen. 1 Innhold 1 Innledning 1 2 Reiseutgifter 2 Offentlig kommunikasjon Bil Taxi Ikke egen bil? Leiebil Fly Reise med hurtigruta 3 Flytteutgifter 5 Egenandel Bruk av flyttebyrå Lagring av flyttelass Sende flyttelass Tilhenger 4 Reise-flytte fra utlandet 5 5 Annet 6 Spørsmål Prosess/saksbehandling Når søker jeg til SAK? Tilskudd fra andre enn SAK Samarbeid

2 2 1 Innledning Du får tilskudd for å reise/flytte til turnustjeneste. Du får ikke tilskudd for å reise/flytte fra turnustjeneste. Du får tilskudd for å reise/flytte i løpet av turnustjenesten, for eksempel fra sykehus- til kommuneturnus. Du får tilskudd for å reise/flytte med din husstand (Husstand = Barn + ektefelle / samboer som reiser, flytter og bor sammen med deg på turnusstedet). Utgifter må kunne dokumenteres tilstrekkelig gjennom kvittering e.l. Reising og/eller flytting skal skje på rimeligste måte for at tilskudd skal kunne gis. Du får ikke tilskudd for utgifter til drivstoff. Det gis kjøregodtgjørelse tilsvarende ½-parten av statens satser. Dette vil dekke drivstoffutgifter. (I 2013; kr 4,05 / 2 = 2,02 pr km). Du får ikke tilskudd for rengjøring av leilighet, pakking mv. Du får ikke tilskudd for å reise/flytte fra studiested- i utlandet til Norge (grensen). Men du kan få tilskudd for å reise/flytting fra grensen, se under. På flytteutgifter er det en egenandel på kr 8 000,- Egenandelen bortfaller når det flyttes til visse fylker / kommuner, se under. Det er ikke egenandel på reiseutgifter. Send inn eventuell dokumentasjon i original (ta kopi til deg selv). Bruk søknadsskjema på SAKs nettside Saksbehandlingen er skriftlig, og alle henvendelser rettes til 2 Reiseutgifter Det er ikke egenandel på reiseutgifter. Send originale kvitteringer i post, og ta kopi til deg selv, Staten refunderer ikke merutgifter til reise med dyr. Det gis ikke tilskudd for overnatting eller diett (mat på reisen) under denne ordningen. Bruk søknadsskjema på SAKs nettside. Send originale kvitteringer. Offentlig kommunikasjon Ved bruk av offentlige transportmidler dekkes 100 % av rimeligste billettalternativ. Reiser du med offentlig kommunikasjon er hovedregelen at du ikke får dekket kjøregodtgjørelse med bil i tillegg. Refusjon av utgifter til taxi i forbindelse med tog/flybuss mv. gis ordinært ikke.

3 3 Bil Det gis tilskudd for kjørte kilometer. Tilskudd for kjøring med bil er 50 % av statens satser for kjøregodtgjørelse, jf. Helsedirektoratets rundskriv IS-20/2005. Kjøregodtgjørelsen dekker drivstoffutgifter. Det er ikke nødvendig å begrunne reise med bil. Skriv «kjørt bil» i søknadsskjemaet. Taxi Oppgi adressene det reises mellom på søknadsskjemaet. Husk å fylle inn postnummer. Avstanden i kilometer beregnes av SAK ved hjelp av Reiseruten nettsiden foreslår blir brukt ved beregningen av tilskuddet. Dette gjelder også der nettsiden foreslår å kjøre gjennom Sverige / Finland. Bompenger kommer opp i søket. For å få refundert eventuelle fergebilletter, ber vi om at du legger ved dokumentasjon. Fergeprisen kommer ikke opp i søket og vi har ikke oversikt over priser. Du kan få tilskudd for eventuelle husstandsmedlemmer som er med i bilen, også her med 50 % av statens satser. (Husstand = Barn+ ektefelle/samboer som reiser, flytter og bor sammen med deg på turnusstedet) Dersom du ønsker å kjøre en annen vei, dekker ikke staten merkostnadene ved dette Taxiutgifter refunderes normalt ikke Ikke egen bil? Dersom venner eller familie kjører deg, kan du også søke om tilskudd for reisen. Men det gis ikke tilskudd for reisefølge som ikke er del av din husstand (Husstand = Barn + ektefelle / samboer som reiser, flytter og bor sammen med deg på turnusstedet) Leiebil Leie av bil skal skje på rimeligste måte. Det kan gis tilskudd for leiebil som leveres på bestemmelsesstedet. Dette regnes som reiseutgift og gir ikke egenandel. Det skilles ikke mellom leie av varebil og leie av personbil. Det gis refusjon for leiebeløpet. Det gis tilskudd for kjørte km. Dette dekker drivstoffutgifter. Skriv «leid bil» i søknadsskjemaet, og legg ved originaldokumentasjon. Det er OK om ektefelle/samboer eller andre ordner det praktiske med leie av bil og betaling, men gi gjerne en forklaring i søknaden. Det er ofte billigere å returnere bilen til utgangspunktet. Det er forvaltningspraksis med kmgodtgjørelse, også der noen utenom din husstand returnerer leiebilen for deg.

4 4 Fly Dersom du ønsker å reise med fly må det vurderes om dette er i samsvar med kravet om at reisen skal skje på rimeligste måte. Du må selv dokumentere at dette er den billigste løsningen. Til turnus i Nord-Norge kan det være greit å reise med fly. En får refundert rimeligste transport til/fra flyplass. Husk å legge ved dokumentasjon. Noen har sendt små flyttelass som pakkepost, se omtale under. Reise med hurtigruta Hurtigruta er ikke alltid i samsvar med prinsippet om reise på rimeligste måte. Derfor gjelder følgende: Reiseutgifter med hurtigruta refunderes, dersom disse er like eller lavere enn beregnet kjøregodtgjørelse for strekningen, inkludert eventuelle bompenger. Måltider refunderes ikke. Dersom billetten med hurtigruta overstiger beregnet kjøregodtgjørelse, må du dekke differansen selv. Send dokumentasjon fra hurtigruta, og SAK regner ut km- godtgjørelse på samme måte som ved reising med bil, se ovenfor. Du kan søke om refusjon for reise til/fra hurtigruta, dersom det er nødvendig. Legg ved dokumentasjon og eventuell redegjørelse. Du har anledning til å ta med bil på hurtigruta. Du har imidlertid ikke anledning til å sende din bil med hurtigruta, dersom du selv velger annen reisemåte. 3 Flytteutgifter I tillegg til refusjon av reiseutgifter (jf. over), kan du få tilskudd for dine flytteutgifter Egenandel På flytteutgifter er det en egenandel på kr 8 000,- Egenandelen bortfaller når det flyttes til: o Finnmark, o Troms med unntak av kommunen Tromsø, o Nordland, o Sogn og Fjordane, o Nord-Trøndelagskommunene Namsskogan, Lierne, Høylandet, Vikna, Snåsa, o Røyrvik, Grong, Flatanger, Leka, Nærøy, Fosnes, eller o Sør-Trøndelagskommunene Osen, Roan eller Åfjord. Det vil si at det er en egenandel på kr ved flytting til andre Kommuner enn de nevnte.

5 5 Bruk av flyttebyrå Ved behov, kan du benytte flyttebyrå. Du må du innhente tre tilbud fra registrerte byråer. Tilbudene må dokumenteres som vedlegg til søknad. Du får refundert det rimeligste tilbudet. Husk å sende kvittering. Staten refunderer ikke flytting (transport) av bil, motorsykkel, piano, dyr, utgifter til pakking, rengjøring og tilsvarende. Denne ordningen har en grense på 25 m3. Staten dekker ikke forsikring av flyttelass Lagring av flyttelass Det gis normalt ikke tilskudd for lagring av flyttelass. Sende flyttelass Her gjelder egenandel for de fylker kommuner listet opp ovenfor. Tilhenger Du gis refusjon for leie av tilhenger. Dette regnes som reise, uten egenandel Husk å sende originaldokumentasjon til SAK. Der man må levere tilhenger på avreisested, refunderes distanse i kilometer x3 (tur-retur-tur). Også dersom du låner tilhenger, kan du søke om refusjon for tur-retur-tur. Dersom du må låne bil med tilhengerfeste, blir det gitt km-godtgjørelse som om du bruker egen bil. 4 Reise/flytte fra utlandet til turnussted i Norge I Helsedirektoratets rundskriv heter det: Dersom vedkommende reiser direkte fra utlandet til turnusstedet i Norge, gis tilskudd til reiseog flytteutgifter fra første ankomststed i Norge og fram til turnusstedet. Har vedkommende en folkeregistrert adresse, gjelder denne, så framt dette ikke gir et urimelig resultat. 5 Annet Du er selv kunde hos eventuelle tjenesteytere som flyttebyrå eller bilutleier. Faktura må IKKE sendes til SAK. Finner du ikke felt du behøver i søknadsskjemaet? Skriv på eget ark (men helst ikke på baksiden av søknadsskjemaet).

6 6 Har du spørsmål du ikke fikk svar på i denne veilederen? D kan ta kontakt med SAK på Merk emnefeltet spørsmål reise- og flytteutgifter(+ditt navn) Vi trenger vanligvis å vite 1) planlagt reise/flyttedato 2) Fra 3) Til 4) Aktuell reise/flyttemåte 5) ditt spørsmål Prosess / saksbehandling Benytt SAKs søknadsskjema og legg ved evt. dokumentasjon. Du kan søke bade før og etter selve flyttingen/reisingen. Du må sende din søknad senest en måned etter flyttingen. Har du søkt før reise/flytting, må du ettersende evt dokumentasjon og/eller bekrefte at din reise/flytting har gått i samsvar med søknaden. Samarbeid om reise/flytting Det er anledning til å samarbeide med andre turnuskandidater om reise eller flytting, og sende felles søknadsskjema. Tilskudd fra andre enn SAK Det skal finnes informasjon fra Yngre Legers forening (YLF) på nett om at enkelte foretak/- kommuner dekker flytteutgifter for turnusleger. Dette kan undersøkes ved å kontakte personalkontoret eller lokale tillitsvalgte hos din arbeidsgiver.

Reglement for flyttegodtgjørelse Vadsø kommune

Reglement for flyttegodtgjørelse Vadsø kommune Vadsø kommune Reglement for flyttegodtgjørelse Vadsø kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 23.05.2007 Reglement for flyttegodtgjøring for ansatte i Vadsø kommune. Reglementet gjelder for alle kommunalt

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1 Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1 Særavtale for reiser innenlands for statens regning 1 Virkeområde og omfang 1. Denne særavtale gjelder for reiser i Norge 1. 2. Særavtalen

Detaljer

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE Dokument type Veileder Dato 2010-06-10 SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE INNHOLD 1. REGELVERKET... 3 2. KONTAKTINFORMASJON... 4 3. GRUNNLEGGENDE FOR ALLE SKOLESKYSSAKER... 5 4. AVSTAND OVER OPPLÆRINGSLOVENS

Detaljer

Pendler du til Norge fra utlandet?

Pendler du til Norge fra utlandet? Pendler du til Norge fra utlandet? Tips til riktig beregning av fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser ved arbeidsopphold utenfor hjemmet for inntektsåret 2014. Skatteetaten vil i dette

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Generelt Når det kommer inn søknader bør kommunen sjekke at alle over 18 år har skrevet under på søknaden, og at nødvendig dokumentasjon er lagt ved (se

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK.

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. Vedtatt av Hovedutvalg for Kultur-, næring og samferdsel Mai 2013 2 / 1 3 1 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FONDSMIDLER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FONDSMIDLER RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FONDSMIDLER Vedtatt av Styret for høyskolens fond og legater den 15. desember 2010 DEL 1 - GENERELT 1.1. INNLEDNING Høyskolen administrerer 33 fond. NHHs styre er styre

Detaljer

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM 2011/2012 Rettighetsdokument [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM Innhold FORORD... V 1. FRIKORTORDNINGER... VI HVA ER FRIKORT?... VI 1.1. Egenandelstak

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Rett til vurdering

Detaljer

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed BARNETRYGDEN Nullstill skjemaet før du lukker det SØKNAD OM BARNETRYGD Vennligst les orienteringen på side 3 og 4 før utfyllingen 1 Hva slags stønad søker du om? Ordinær barnetrygd 2 Opplysninger om deg

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk Skatt Innsending av bilag Starte registrering av reise- eller utgiftsrefusjon Steg 1 - Generelle data Registrere Innenlandsreise

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

Stønader og hjelpeordninger

Stønader og hjelpeordninger L N Ts I N F O R M A S J O N S H E F T E R Stønader og hjelpeordninger Revidert per november 2012 Forord 4 Lover 5 Rettigheter når du besøker et offentlig kontor 6 Hvor får du råd og veiledning 7 NAV 7

Detaljer

Spinalseksjonen Trondheim

Spinalseksjonen Trondheim Spinalseksjonen Trondheim RYGGMARGSSKADDES ØKONOMISKE RETTIGHETER 1 VÅRE OFFENTLIGE KONTORER HVOR SKAL VI HENVENDE OSS? (NOEN AV DE VIKTIGSTE KONTORENE FOR FUNKSJONSHEMMEDE.) STATLIGE KONTORER 1. TRYGDEKONTORET

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

Min Bedrift. FINN oppdrag

Min Bedrift. FINN oppdrag Min Bedrift FINN oppdrag Veiledning «MIN BEDRIFT» Innhold: 1. Hvordan finne igjen min bedrift? 2. Bedriftsprofil på FINN 3. Innstillinger for e-post 4. Tjenester dere utfører 5. Leveranseområder 6. Produkter

Detaljer

Krav om attføringsstønader

Krav om attføringsstønader Krav om attføringsstønader Det kan ytes økonomisk hjelp til ekstra utgifter i forbindelse med attføring, se nedenfor og i brosjyren «Attføringsytelser rettigheter og plikter» (PB-0162). Utdanning som attføringstiltak

Detaljer

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Sist oppdatert: 24.02.14 Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk på reise Satser Skatt på reise Forskudd Hvordan registrere reiseregning på grunnlag

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

TT-ordningen i Buskerud

TT-ordningen i Buskerud HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll TT-ordningen i Buskerud Brukerundersøkelse 2014 SIB-rapport nr. 6-2014 TT-ordningen

Detaljer

Gjeldsrådgivning. - selvhjelpspakke

Gjeldsrådgivning. - selvhjelpspakke Gjeldsrådgivning - selvhjelpspakke Innhold 1. Inntekter og utgifter lag budsjett! Side 4 2. Ring 800GJELD - Økonomirådstelefonen i NAV Side 4 3. Gjeld lag oversikt! Side 4 4. Søknad om betalingsutsettelse

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008 Grant Thornton informerer Nr. 1/2008 AKTUELLE DATOER 8. mars Terminoppgave arbeidsgiveravgift og skattetrekk levering papiroppgave. 10. mars Årsoppgave og betalingsfrist (mva) for næringsdrivende med omsetning

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Dersom samlivet har vært brutt i minst to år, kan hver av dere kreve skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har

Detaljer