HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet"

Transkript

1 HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet Puja Anand og Martin Rutherfurd, januar

2 HVA ER HELFO? Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet. HELFO forvalter årlig 25 milliarder kroner gjennom oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet. I tillegg har HELFO ansvar for fastlegebytter, frikort, Europeisk helsetrygdkort, behandlingstilbud ved fristbrudd, samt Helsetjenestens veiledningssenter. For tiden består organisasjonen av omlag 650 ansatte fordelt på hovedkontor, seks regionkontor, HELFO pasientformidling, HELFO servicesenter og HELFO utland. 2

3 Begrensede rettigheter frivillig medlemskap gir rett til ordinær stønad turister har i utgangspunktet ikke rett til helsetjenester 3

4 Husk: Frivillig medlemskap krever aktivitet Spesialisthelsetjenesteloven - pasientskadeerstatning Kommunens tjenester Helse/Omsorg Utdanning Kultur Sosial Barnevern Skolehelsetjeneste Statlige tilsyn /krav til tjenester/feilbehandling Norges myndighet, ressurser og muligheter er begrenset i utlandet 4

5 Familiemedlemmer? - forutsetter eget medlemskap Forsørget ektefelle kan bli medlem dersom hun/han: 1- har vært trygdet tre av siste fem år, og 2- har nær tilknytning til det norske samfunnet Forsørget barn får samme rett 5

6 HELFO utland Ordinær stønad til pensjonister i utlandet Puja Anand

7 HELFO utland behandler Refusjon av helseutgifter for arbeidstakere, pensjonister og studenter som har rettigheter fra folketrygden under opphold i utlandet. Det er kun utgifter påløpt i utlandet som kan søkes refundert fra HELFO Utland. Våre utbetalinger er hjemlet i 5-24 i folketrygdloven (med tilhørende forskrifter) Klager (1. instans) HELFO Utland 7

8 Hva er ordinær stønad Ordinær stønad gir dekning til helsetjenester etter de bestemmelser som gjelder for tilsvarende behandling i Norge. Helsetjenester i Norge gis etter forskjellige lover og regler som ikke alltid gjelder i utlandet. Stønaden gis med de særregler at utgiftene dekkes etter særskilte satser. 8

9 Hvem kvalifiserer til ordinær stønad Utenlandsboende pensjonister må søke medlemskap i folketrygden for å få rett til helsetjenester i utlandet. Norsk statsborgerskap og skatteplikt til Norge medfører ikke at man har rett til å få dekket helsetjenester i utlandet. 9

10 Hva blir dekket ved ordinær stønad? Ambulanse dekkes fullt ut Blåresept-medisiner dekkes etter folketrygdloven Det er viktig å legge fram legeerklæring ved innkjøp av nye medisiner. Norsk frikort gjelder ikke Konsultasjon hos lege dekkes etter takster som går fra NOK 30,- til NOK 140,-.Tilleggsrefusjon kan vurderes for dokumenterte undersøkelser. HELFO Utland 10

11 Dekning av legemidler utenfor institusjoner Det kan på visse vilkår gis dekning til legemidler etter folketrygdloven 5-14 (blåresept) og 5-22 (bidrag). Som hovedregel dekkes medisiner som er omfattet av blåreseptordningen i Norge. Medikamentet skal være benyttet i minst 3 måneder til behandling av sykdom som varer i minst 2 år. Du må selv betale for medisiner og deretter søke refusjon. HELFO Utland 11

12 Dekning av legemidler utenfor institusjoner (forts) Medisiner som ikke kan dekkes på blå resept eller på bidrag i Norge, dekkes heller ikke i utlandet. For at HELFO utland skal kunne ta standpunkt til dekning av medisinutgifter, må det foreligge utførlig erklæring fra behandlende lege. Medisinens navn, diagnose, samt hvor lenge medisinen skal benyttes må framgå av legens erklæring. 12

13 Medisinskjema brukes for både ordinær og utvidet stønad Det er et vilkår for refusjon av medisiner at dette er fylt ut. HELFO Utland 13

14 Nærmere om sykehusopphold Ordinær Stønad For utgifter til sykehusopphold i utlandet ytes det stønad etter folketrygdloven 5-24 med opptil et beløp som fastsettes av Stortinget. I 2012 er satsen 3200 NOK pr døgn. Satsen endres vanligvis med statsbudsjettet Satsen utbetales pr døgn. Stønaden er begrenset oppad til faktiske utgifter samlet for hele oppholdet, og ikke dag for dag. HELFO Utland 14

15 Nærmere om sykehusopphold Ordinær Stønad Satsen inkluderer medisiner, legehjelp og pleie som blir gitt under opphold på sykehuset. Sykehusutgifter som overstiger kr pr. døgn kan ikke dekkes. Det er erfaring for at satsen for sykehusopphold ikke alltid dekker de faktiske kostnadene ved sykehusinnleggelser. Derfor anbefaler HELFO utland at det vurderes å tegne privat forsikring i tillegg til den ytelsen du kan ha rett til fra folketrygden. HELFO Utland 15

16 Reiseutgifter til behandlingssted Reiseutgifter i forbindelse med behandling dekkes kun til nærmeste sted der helsetjenesten kan gis. Normalt aldri til Norge. Hvis det er mulig bør det avklares på forhånd. En forutsetning for å kunne få dekket slike reiseutgifter er at selve behandlingen kan dekkes av folketrygden. HELFO Utland 16

17 Reiseutgifter til behandlingssted Hvis man mener at det lokale helsetilbudet ikke er godt nok må dette dokumenteres med legeerklæring. HELFO dekker ikke hjemtransport til Norge i forbindelse med alvorlig/kronisk sykdom. Hjemreise til Norge ved sykdom kan bli meget kostbart. Også av denne grunnen vil HELFO utland anbefale å vurdere privat forsikringsdekning. HELFO Utland 17

18 Dokumentasjon ved refusjonssøknad Faktura som inneholder opplysninger om diagnose, hvilke medisiner som er utlevert (se for øvrig søknadsskjema). Kvittering som viser tydelig at beløpet er betalt. Er regning betalt ved hjemkomst over nettbank, kan kontoutskrift godkjennes. Et godt dokument krav kan sikre riktig saksbehandling samt forenkler vurdering av tilleggsrefusjon etter norsk takst. HELFO Utland 18

19 Dokumentasjon ved refusjonssøknad Et godt dokument krav kan sikre riktig saksbehandling samt forenkler vurdering av tilleggsrefusjon etter norsk takst. Eventuelle henvisninger for eksempel for ambulansetransport, psykolog, fysioterapi osv skal være vedlagt. Et vilkår for å få refusjon er at det leveres originale dokumenter sammen med søknaden. Kravet må være mottatt av HELFO Utland innen 6 måneder etter at regningene er utstedt. HELFO Utland 19

20 Krav om ordinær stønad til helsetjenester i utlandet - SKJEMA Bakside må fylles ut og hvert enkelt bilag bør spesifiseres på spesifikasjonsskjema på baksiden. Husk at ved ordinær stønad dekkes utgifter kun etter takst. Unntak: Blå Resept medisiner som dekkes fullt ut ved langvarig bruk. Det finnes ingen egenandelstak for ordinær stønad dermed er det ikke relevant med frikort. HELFO Utland 20

21 Spesifikasjonsskjema Skjemaene ligger på HELFO Utland 21

22 Adresser og telefonnumre HELFO utland, Postboks 6349 Etterstad, 0604 Oslo Telefon: E-post: HELFO servicesenter: Mer informasjon: Om medlemskap i folketrygden: Om helsetjenester i utlandet: 22

23 Mer informasjon 23

24 SPØRSMÅL? 24

HELFO utland. Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS. Hanne Grøstad Anita E. Johansen

HELFO utland. Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS. Hanne Grøstad Anita E. Johansen HELFO utland Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS 2015 Hanne Grøstad Anita E. Johansen HELFO Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet HELFO forvalter årlig

Detaljer

Stønader og hjelpeordninger

Stønader og hjelpeordninger L N Ts I N F O R M A S J O N S H E F T E R Stønader og hjelpeordninger Revidert per november 2012 Forord 4 Lover 5 Rettigheter når du besøker et offentlig kontor 6 Hvor får du råd og veiledning 7 NAV 7

Detaljer

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM 2011/2012 Rettighetsdokument [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM Innhold FORORD... V 1. FRIKORTORDNINGER... VI HVA ER FRIKORT?... VI 1.1. Egenandelstak

Detaljer

Sosionomens rolle og arbeidsoppgaver ved kreftdiagnose. Mona Molund Sosionom Helse Møre og Romsdal HF

Sosionomens rolle og arbeidsoppgaver ved kreftdiagnose. Mona Molund Sosionom Helse Møre og Romsdal HF Sosionomens rolle og arbeidsoppgaver ved kreftdiagnose Mona Molund Sosionom Helse Møre og Romsdal HF DETTE SKAL JEG SNAKKE OM Sosionomens rolle Å leve med kreft Arbeid Økonomiske støtteordninger fra diagnose

Detaljer

20 veier til et enklere liv

20 veier til et enklere liv 20 veier til et enklere liv innhold forord FORORD: Rettigheter for revmatikere 3 SATSER OG STØNADER: Egenandelstak I og II 4 Grunnstønad 5 Hjelpestønad 6 HJELPETJENESTER: Utredning og behandling 7 Fysikalsk

Detaljer

Retten til behandling

Retten til behandling Retten til behandling Retten til behandling t Hiv er en av flere såkalte allmennfarlige smittsomme sykdommer 1). Disse er sykdommer som samfunnet ønsker at det skal være minst mulig forekomst av. For å

Detaljer

Informasjon til utenlandske statsborgere bosatt i Longyearbyen. Skatteetaten

Informasjon til utenlandske statsborgere bosatt i Longyearbyen. Skatteetaten Informasjon til utenlandske statsborgere bosatt i Longyearbyen Skatteetaten Heftet du nå holder i hånden er ment å gi en grunnleggende informasjon om viktige rettigheter og plikter som gjelder for alle

Detaljer

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Kurs for tannpleiere i region Midt-Norge Anne Kristin A Vågsholm HELFO region Midt-Norge Anne Kari Sandvik HELFO region Midt-Norge HELFO Januar 2013 1 Kurs for tannpleiere

Detaljer

Informasjon til turnuskandidater fysioterapeut og kiropraktor

Informasjon til turnuskandidater fysioterapeut og kiropraktor Informasjon til turnuskandidater fysioterapeut og kiropraktor Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) 1 Agenda Presentasjon av Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Regelverk Avtale om direkte oppgjør Takster Egenandel

Detaljer

Rettigheter for pasienter og pårørende

Rettigheter for pasienter og pårørende Rettigheter for pasienter og pårørende Trygderettigheter, pasientrettigheter og andre tilbud Mars 2011 kreftforeningen.no > Nettutgaven av denne brosjyren blir regelmessig oppdatert på nyheter, satser

Detaljer

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet Veileder, mars 2005 Norske familier som flytter med barn til utlandet 2 Innhold 3 1. INNLEDNING...............................................................5 2. NÅR FAMILIEN FLYTTER HVA MÅ DE PASSE PÅ?.............................6

Detaljer

RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER

RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER Av Sissil Haugen I dette kapitlet vil kun rettigheter og ytelser tilknyttet våre diagnosegrupper bli omtalt. Det er en forutsetning at man er pliktig medlem av folketrygden

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Norge

Dine trygderettigheter. i Norge Dine trygderettigheter i Norge Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (pasienttransportforskriften)

Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (pasienttransportforskriften) Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (pasienttransportforskriften) Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet xx.xx. 2007 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: Cafe-Sito Stripa Møtetid: 17.15 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING VERDAL KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING VERDAL KOMMUNE VERDAL KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon side 3 o Definisjoner side 3 o Barneulykkesforsikring side 4 o Yrkesskadetrygd for skoleelever - NAV

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING STJØRDAL KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING STJØRDAL KOMMUNE STJØRDAL KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon side 3 o Definisjoner side 3 o Barneulykkesforsikring side 4 o Yrkesskadetrygd for skoleelever -

Detaljer

8.2 Lønnsavtale for misjonærer i Den Evangelisk Lutherske Frikirke Vedtatt av synodestyret 08.-09.10.2010 (sak 300/2008-2011).

8.2 Lønnsavtale for misjonærer i Den Evangelisk Lutherske Frikirke Vedtatt av synodestyret 08.-09.10.2010 (sak 300/2008-2011). Organisasjons- og personalhåndbok / Hovedavtale og lønnsavtale / Lønnsavtale for misjonærer i Den Evangelisk Lutherske Frikirke 8.2 Lønnsavtale for misjonærer i Den Evangelisk Lutherske Frikirke Vedtatt

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE YRKESSKADER YRKESSYKDOMMER ADVOKATFIRMAET SALOMON JOHANSEN AS ADVOKAT THOMAS BENESTAD 2 Til klient Hensikten med denne brosjyren er å gi deg litt informasjon om behandlingen av yrkesskadesaker,

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson Norges Parkinsonforbund Rettigheter ved parkinson Rettigheter ved parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund Skrevet av: Atle Larsen, juridisk rådgiver på FFOs Rettighetssenter og Pasientombud i LHL

Detaljer

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vilkårsett for Helseforsikringsproduktet Vertikal Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vertikal Helseassistanse AS For morgendagens helsenorge Helseforsikring Veiledning

Detaljer

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger)

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Folketrygden Bokmål 2005 Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Denne brosjyren forteller deg som er enslig mor eller far, om hvilke stønader du kan få fra folketrygden.

Detaljer

Spinalseksjonen Trondheim

Spinalseksjonen Trondheim Spinalseksjonen Trondheim RYGGMARGSSKADDES ØKONOMISKE RETTIGHETER 1 VÅRE OFFENTLIGE KONTORER HVOR SKAL VI HENVENDE OSS? (NOEN AV DE VIKTIGSTE KONTORENE FOR FUNKSJONSHEMMEDE.) STATLIGE KONTORER 1. TRYGDEKONTORET

Detaljer

Selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende Informasjon fra forhandlingsseksjonen omhandler denne gangen endringer i takstforskriften, L-takstene og terapiridning. Til slutt vil du finne informasjon om kurs for selvstendig næringsdrivende. Vedlagt

Detaljer

Krav om attføringsstønader

Krav om attføringsstønader Krav om attføringsstønader Det kan ytes økonomisk hjelp til ekstra utgifter i forbindelse med attføring, se nedenfor og i brosjyren «Attføringsytelser rettigheter og plikter» (PB-0162). Utdanning som attføringstiltak

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Behandlingsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2014 Innholdsfortegnelse Side 0 Hvordan benytte Behandlingsforsikring 3 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP Severin Myklebust Aut. forsikringsrådgiver Tlf. +47 70 01 09 52 Mob. + 47 97 14 29 35 Faks. + 47 70 01 26 66 INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP GARANTI KLPs nære samarbeid

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer