ØKONOMIREGLEMENT FOR SOT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMIREGLEMENT FOR SOT"

Transkript

1 ØKONOMIREGLEMENT FOR SOT Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning Ansvarsforhold Driftstøtte, økonomiske avtaler og lån Behandling av økonomiske saker Reisegodtgjørelse Kostgodtgjørelse Driftsstøtte til ledergruppene (LG) Generelt... 4

2 1.0 Innledning 1.1 Økonomireglementet gjelder for alle tillitsvalgte i Studentorganisasjonen i Telemark (SOT) under utøvelsen av sitt virke i organisasjonen og er vedtatt med hjemmel i SOTs vedtekter Økonomireglementet kan endres av studentparlamentet med hjemmel i SOTs vedtekter Sekretariatet kan foreta redaksjonelle endringer. 1.3 Økonomireglementet skal leses av samtlige tillitsvalgte i organisasjonen som er med og fatter økonomiske vedtak eller har økonomiansvar. 2.0 Ansvarsforhold 2.1 Studentparlamentet har det overordnede ansvaret for disponeringen av SOTs økonomiske midler innenfor totalrammen av vedtatt budsjett. 2.2 AU skal i samarbeid med sekretariatet utarbeide forslag til budsjett. AU innstiller på forslag til budsjett som legges fram i studentparlamentet sammen med regnskap fra foregående regnskapsår. Studentparlamentet skal vedta budsjett og regnskap på kalenderårets første SP-møte, jfr. SOTs vedtekter Økonomiansvarlig skal godkjenne betaling av samtlige regninger. Organisasjonssekretæren kan sende kopi av regning på e-post til økonomiansvarlig for godkjenning. I hastesaker kan leder av SOT godkjenne betalinger dersom det ikke er mulig å få tak i økonomiansvarlig. Samme bestemmelser gjelder for reiseregninger. Minimum en gang i måneden skal organisasjonssekretæren sende samtlige regninger til økonomiansvarlig for signering. Økonomiansvarlig i SOT skal kontrollere regnskapet minst to (2) ganger per semester. SOTs foreløpige regnskap skal legges fram på hvert møte i studentparlamentet. 2.4 Organisasjonssekretæren disponerer SOTs konti og har rett til å bestille og kjøpe varer og tjenester på vegne av SOT i henhold til gjeldende totalramme for budsjett. Kjøp som gjennomføres med bankkort skal føres i fastsatt skjema. Organisasjonssekretæren informerer økonomiansvarlig og leder ved bestilling og kjøp av varer og tjenester. 2.5 SOTs regnskap skal revideres og revisjonsberetning skal alltid medfølge årsregnskapet som fremlegges på SOTs årsmøte. Regnskapet skal godkjennes av HiT dersom SOT ikke bruker ekstern revisor. HiT velger da selv hvilke rutiner de vil benytte i revisjonsarbeidet ved årsavslutningen og gjennom året. 3.0 Driftstøtte, økonomiske avtaler og lån 3.1 Avtaler om lån av penger skal ikke inngås av personer på vegne av SOT. SOT baserer sin drift på det årlige driftstilskuddet fra HiT og eventuelle andre støtteordninger. Side 1 av 4

3 3.2 Tillitspersoner i SOT kan ikke inngå kommersielle avtaler som binder SOT til noe som hindrer organisasjonens rett til å kunne samarbeide med hvilken som helst aktør. SOT kan inngå avtaler med for eksempel studentkalenderen og studentpakken. 3.3 SOT mottar årlig driftsstøtte fra HiT som skal dekke den normale driften av SOT. Dette skal fordeles i budsjett sammen med et eventuelt overskudd fra året før. 3.4 Dersom SOT mottar økonomisk støtte til arrangementer skal midlene kun brukes til å dekke kostnader forbundet med arrangementet. 4.0 Behandling av økonomiske saker 4.1 Bruk og refusjon av midler: Refusjon av utgifter skal avtales med sekretariatet på forhånd. Det gjelder for eksempel utgifter til reise og bevertning. Refusjonskrav fremsatt uten tilfredsstillende dokumentasjon skal alltid avvises. SOTs midler kan ikke under noen omstendigheter brukes til: Private utgifter. Private lån. Tiltak som ikke er vedtatt. Økonomisk støtte til andre foreninger eller tiltak som ikke har direkte tilknytning til SOTs arbeid. 4.2 Dersom representanter i SOT opplever utilbørlig press, hvor det gjøres forsøk på å påvirke avgjørelser til fordel for søker i økonomisaker, vil kunne medføre at saken avvises. 4.3 Enhver som skal delta i avgjørelser av økonomisaker kan konferere med andre, som for eksempel HiTs økonomiavdeling, for å få forslag til hvordan saken kan løses på best mulig måte. 4.4 Avgjørelser i økonomisaker er endelige og kan ikke påklages. 5.0 Reisegodtgjørelse 5.1 Reisegodtgjørelse gjelder for samtlige som i en eller annen sammenheng representerer SOT, samt for organisasjonssekretæren i SOT. 5.2 Reiser skal foretas på billigst og mest hensiktsmessig måte. Rabatterte billetter skal benyttes når det er mulig. Kjøregodtgjørelse refunderes etter satsene i statens reiseregulativ ved bruk av egen bil. Passasjertillegg refunderes også etter satsene i statens reiseregulativ. 5.3 Bruk av taxi skal begrunnes spesielt og godkjennes av SOTs leder og økonomiansvarlig før kostnadene refunderes. Side 2 av 4

4 5.4 Reiseutgifter refunderes etterskuddsvis. Det utbetales ikke forskudd, men organisasjonssekretæren kan bestille og betale reiser for tillitsvalgte etter godkjennelse fra økonomiansvarlig. 5.5 Reiseregninger skal skrives på fastsatt skjema og sendes til organisasjonssekretærens kontor snarest, og senest en (1) måned etter at reisen er avsluttet. Reiseutgiftene må dokumenteres og kvitteringer for utgifter som kreves refundert i tillegg må vedlegges. Økonomiansvarlig skal godkjenne betaling av samtlige refusjonskrav. Organisasjonssekretæren kan sende kopi av refusjonskravet på e-post til økonomiansvarlig for godkjenning. I hastesaker kan leder av SOT godkjenne betalinger dersom det ikke er mulig å få tak i økonomiansvarlig. Minimum en (1) gang i måneden skal organisasjonssekretæren sende samtlige refusjonskrav til økonomiansvarlig for signering. 5.6 Reiseregningsskjemaet for SOT utformes av SOTs sekretariat og oppdateres etter behov. 6.0 Kostgodtgjørelse 6.1 For reiser over 15 km og som varer utover 6 timer, dekkes utgifter til måltider med 50 % av statens personalhåndbok Utgifter til alkoholholdige drikkevarer refunderes ikke. 7.0 Driftsstøtte til ledergruppene (LG) 7.1 Ledergruppen ved SR-leder og sekretær med økonomiansvar skal utarbeide halvårsbudsjett innenfor en gitt økonomisk ramme. SOTs sekretariat kan hjelpe ledergruppene med utarbeidelse av forslag til budsjett, og budsjettene godkjennes av AU. Budsjettene kan revideres en gang per semester. 7.2 Sekretær med økonomiansvar i ledergruppen er ansvarlig for å sende økonomirapport til SOTs organisasjonssekretær senest ått (8) virkedager før møter i SP. Sekretariatet i SOT skal være tilgjengelig for å hjelpe til med utarbeidelse av økonomirapporter. 7.3 Driftsstøtten skal kun brukes til kjøp av varer og tjenester som er direkte knyttet til driften av SR og LG. 7.4 Driftsstøtten kan ikke brukes til private utgifter, private lån, inngåelse av avtaler som er i strid med SOTs styringsdokumenter og tiltak som ikke er vedtatt. 7.5 Sekreter med økonomiansvar i LG plikter å påse at vedtatt budsjett ikke overskrides. 7.6 SOTs organisasjonssekretær og økonomiansvarlig, som utgjør SOTs sekretariat, leder møtene i sekretariatsforum, og det er naturlig at begge har ansvar for oppfølging. Side 3 av 4

5 8.0 Generelt 8.1 Organisasjonssekretæren skal oppdatere økonomireglementet og reiseregningsskjema ved justeringer av satser som er nevnt i dette reglementet. 8.2 Endringer i økonomireglementet trer i kraft etter møteslutt i studentparlamentet, jfr. SOTs vedtekter Side 4 av 4

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1. Innledning Økonomireglementet,

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010

ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010 ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO Vedtatt av NSOs landsstyre på LS5 31.05.2015. Gjeldende fra 1.7.2015 OM ØKONOMIREGLEMENTET I henhold til vedtektenes 15.3 regulerer økonomireglementet økonomistyringen og rutiner

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP)

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 Definisjoner/forkortelser/informasjon

Detaljer

Økonomireglement for Studenttinget NTNU

Økonomireglement for Studenttinget NTNU Økonomireglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på STi-møte 22.05.97 Sist endret på møte 20.11.2014 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET 1.0 GENERELT 1.1 Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og hjemlet i reglement for Studentparlamentet ved Universitetet

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I WIKIMEDIA NORGE

INSTRUKS FOR STYRET I WIKIMEDIA NORGE Wikimedia Norge Vedtatt i styremøte 1.september 2010. INSTRUKS FOR STYRET I WIKIMEDIA NORGE 1.0 Denne instruksen regulerer arbeidet til styret i Wikimedia Norge. Instruksen inneholder rutiner og prosedyrer

Detaljer

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. Vedtatt på årsmøtet 10. mars 2015. 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Vedtekter og styringsdokument

Vedtekter og styringsdokument Vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember 2014 2 Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember 2014 3 Forretningsorden Side: 10-11 Sist revidert:

Detaljer

Med utgangspunkt i denne rapport ble det utarbeidet en økonomihåndbok for distriktene.

Med utgangspunkt i denne rapport ble det utarbeidet en økonomihåndbok for distriktene. 1. Formål med økonomihåndboken Rotarys virksomhet er basert på høye etiske normer. Dette innebærer at det må stilles strenge krav til intern økonomisk styring og kontroll, slik at man til enhver tid opptrer

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

10.1.1 Støtte KS skal legge forholdene til rette ved å tildele økonomisk og praktisk støtte for å utvikle kulturtilbudet i omfang og kvalitet.

10.1.1 Støtte KS skal legge forholdene til rette ved å tildele økonomisk og praktisk støtte for å utvikle kulturtilbudet i omfang og kvalitet. INNLEDNING 10 Statutter for Kulturstyret 10.1 Kulturstyrets formål: Formål Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk og er saksforberedende i kulturpolitiske

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok Vedtatt av Forbundsstyret 23.mars 2012 I henhold til NIFs straffebestemmelser kan straff ilegges dersom en person eller et organisasjonsledd bryter idrettens lover eller vedtak, herunder

Detaljer