Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for videregående skoler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for videregående skoler"

Transkript

1 Seminar om skoleskyss mai 2014 Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for videregående skoler Kjerstin Winther-Jacobsen 1

2 Grunnleggende for alle saker om skoleskyss Avstand Bosted Akseptabel skolereise Retten til gratis skyss fastsettes gjennom lov og retningslinjer opplæringsloven 7-2 2

3 Bosted Som hjem/bosted regnes elevens folkeregistrerte adresse. Elevens folkeregistrerte adresse pr 1.januar avgjør hvilket fylke som er ansvarlig for skyss for eleven det påfølgende skoleåret. 3 Bor eleven på hybel for å kunne gå på den skolen de er tatt inn ved, er det avstanden mellom hybel og skole som skal legges til grunn for vurdering av retten til gratis skyss.

4 Rett til skoleskyss ut fra avstand Elever som har mer enn 6 km avstand mellom hjem og skole, etter korteste farbar vei har rett til gratis skoleskyss. Korteste farbar vei = offentlig og privat vei, så lenge veien er åpen for fri ferdsel til fot. Viktig: Det er ikke korteste bilvei, den trasé bussen kjører eller nødvendigvis den traseen elever velger å benytte som skal legges til grunn, men den korteste veien som eleven kan benytte for å gå til og fra skolen som skal legges til grunn ved måling av avstand. 4

5 Reisekort med skolebillett Har eleven fått innvilget gratis skyss ut fra avstandskriteriet lages en skolebillett. Dersom reisekortet ikke skulle virke, skal eleven be sjåføren om en utskrift med informasjon om kortet. Glemt kortet? Mistet eller stjålet kort? 5 Gjelder skoledager til klokken for den strekningen /soner det er utstedt for og skal medbringes og legges frem for sjåfør. Kortet skal da leveres inn til skolen, sammen med utskriften og skolen skal undersøke saken Da må vanlig billett kjøpes. Melde fra til skolen betal gebyr på kr 300 og nytt kort bestilles kvittering for gebyr medbringes når nytt kort avhentes. Innbetalt gebyr refunderes ikke.

6 Vinterskyss og farlig skolevei Forholdene på skoleveien kan variere med årstid og skal legges til grunn ved beregning av avstand, noe som betyr at elever kan ha rett til skyss bare deler av året (vinterskyss). Elever i den videregående skole har ikke rett til skyss grunnet farlig eller vanskelig skolevei. 6

7 Reisetid er den totale reisetiden inklusiv gangtid og ventetid som eleven bruker hjemmefra til skolens ordinære starttid og fra skolens ordinære slutt tid til eleven er hjemme igjen. Akseptabel gangavstand til/fra holdeplass for kollektiv transport eller oppsamlingsplass for spesialskyss er 3 kilometer. 7 Maksimal reisetid er 15 timer pr uke. Det er den totale reisetiden inklusive gangtid og ventetid som legges til grunn. Ganghastigheten beregnes ut fra en ganghastighet på 10 min pr km. NB! Det er skolens ordinære start og slutt tid og ikke den enkelte elevs timeplan som legges til grunn ved utregning av reisetid.

8 Medisinsk behov for skyss og behovet for dokumentasjon Opplæringsloven 7-3 gir elever som har behov for skyss av medisinske årsaker rett til skyss uavhengig av avstand mellom hjem og skole. Behovet må dokumenteres gjennom legeerklæring Dersom en må ha spesialskyss må dette fremgå av legeerklæringen. Det er ikke sykdommen eller funksjonshemmingen som sådan som skal dokumenteres, men elevens behov for skyss. Er behovet midlertidig skal dette fremkomme av legeerklæringen i form av tidsavgrensning. Er ikke legeattesten tidsavgrenset vil skyss bli innvilget for 6 uker. 8

9 Delt bosted For å ha rett til skyss fra et eller begge bosteder Kriterier for gratis skyss ved delt bosted Besøksreise Reisetid 9 Avstandskravet i opplæringsloven 7-2 eller kravet i 7-3 må være oppfylt Underskrevet dok. på 50/50 % fordeling fra begge foresatte. Ved alle andre prosentvise fordelinger må det dokumenteres hvordan bostedsopplegget er organisert på skoledagene. «Vanlig samvær» etter barnelovens tolkninger som tilsier - en overnatting pr uke og annenhver helg gir ikke rett til skyss, da det anses som besøksreise. Maksimal reisetid tar utgangspunkt i den folkeregistrerte adressen!

10 Behov for skyss dersom eleven må bo utenfor hjemmet. Fosterhjem Midlertidig bosted Institusjon etter barnevernloven eller helseinstitusjon 10 Ved barnevernsvedtak og plassering i fosterhjem, har eleven rett til gratis skyss dersom 7-2 og 7-3 i opplæringsloven er oppfylt. Fylkeskommunen der eleven bodde da plasseringen ble vedtatt er ansvarlig for skyssen. Barnevernsbarn som venter på et permanent bosted har krav på å fortsette på skolen de har plass på inntil permanent løsning foreligger. Barnevernet er da ansvarlig for skyssen. Fylkeskommunen der institusjonen ligger som er ansvarlig for opplæring og skyss

11 Internatelever og hjemreiser For funksjonshemmede elever som bor på internat dekkes tilskudd til hjemreiser med inntil 7 hjemreiser av Akershus fylkeskommune. 11

12 Bruk av eget transportmiddel Det inngås ikke avtale om eget transportmiddel som alternativ til kollektiv transport. Ruter vil vurdere å inngå avtale om dette: - når det ikke er tilgjengelig kollektivtilbud som tilfredsstiller fylkeskommunens retningslinjer med hensyn til reise/ventetid og Ruter ikke kan stille med spesialtransport. - når gangavstanden til holdeplass overstiger 3 km og Ruter ikke kan stille med spesialtransport når det foreligger medisinsk behov for spesielt kjøretøy.

13 Innvilget søknad om egentransport Dersom Ruter har fattet vedtak om egentransport ut fra nevnte regler og elevens dokumenterte behov. Refusjonskrav må inneholde følgende opplysninger: Henvisning til vedtak, antall km hver vei og per dag, antall dager det er kjørt (dokumentert av skolen) og kontonummer for overføring av refusjonsbeløpet. Utbetales refusjon to ganger i året etter hvert semester (juli og januar). NB! Ruter er pålagt å innrapportere utbetalte refusjoner i forbindelse med egentransport til skattemyndighetene. Den som skal motta refusjonene må derfor oppgi sitt personnummer i sitt refusjonskrav. 13

14 Utplassering, alternativ skyss og refusjon Egne tilrettelagte opplegg for eleven gir rett til skyss mellom hjem og utplassering/praksisplass etter gjeldende regler for reisetid. Er eleven utplassert 2 dager i uken eller mer kan skolen sende direkte søknad til Safir data om skolebillett. Er eleven utplassert mindre enn 2 dager pr uke, skal eleven tilbys reise med annen billett type som f.eks. enkeltbilletter NB! Egentransport godkjennes etter gjeldende rutiner for egentransport og kan ikke iverksettes før vedtak er fattet. Skolens utgifter for elever i utplassering refunderes etter hvert semester: Dokumentasjon ved kopi av kvitteringer, elevens navn, arbeidstid og reisestrekning(hjem utplasseringssted). 14

15 Praktisk veiledning ved saker om skoleskyss For alle søknader: Elevens navn, fødselsdato og folkeregistrerte adresse Skolens navn, adresse og ordinær start og slutt tid. Ved medisinsk behov for skyss: Gyldig legeerklæring Ved delt bosted: Underskrevet dokumentasjon på bostedsfordelingen fra begge foresatte Bostedsregistrert adresse og adresse nr. to Skolebilletten skal medbringes på bussen hver dag. Hvordan sjekke om avstandskravet er oppfylt? Søk i kart, finn avstand og gangtrasé mellom to steder og planlegg reise. Skolewebben til Konsentra brukes til: Legge inn bestilling på spesialskyss 15

16 Mer utfyllende informasjon finnes : Veileder for videregående skole Under fanen om skoleskyss. Vi kan og kontaktes på telefon: eller epost: 16

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER VIDEREGÅENDE SKOLE Dokument type Veileder Dato 2010-06-10 Rev. 2010-12-06 Rev. 2012-03-07 SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD 1. REGELVERKET... 3 2. KONTAKTINFORMASJON... 4 3. ÅRSHJULET... 5 4. GRUNNLEGGENDE

Detaljer

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE Dokument type Veileder Dato 2010-06-10 SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE INNHOLD 1. REGELVERKET... 3 2. KONTAKTINFORMASJON... 4 3. GRUNNLEGGENDE FOR ALLE SKOLESKYSSAKER... 5 4. AVSTAND OVER OPPLÆRINGSLOVENS

Detaljer

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE Dokument type Veileder Dato 2010-06-10 Rev. 2011-06-01 Rev. 2012-03-07 SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE INNHOLD 1. REGELVERKET... 3 2. KONTAKTINFORMASJON... 5 3. ÅRSHJULET... 6 4. GRUNNLEGGENDE

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VIDEREGÅENDE SKOLER I ØSTFOLD

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VIDEREGÅENDE SKOLER I ØSTFOLD Østfold fylkeskommune Retningslinjer for skoleskyss - videregående, side 1 RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VIDEREGÅENDE SKOLER I ØSTFOLD Vedtatt 15. og 16. juni 2005, i kraft 1. august 2005. Revidert 17.

Detaljer

Retningslinjer for skoleskyss for grunnskolen. Akershus fylkeskommune

Retningslinjer for skoleskyss for grunnskolen. Akershus fylkeskommune Retningslinjer for skoleskyss for grunnskolen Akershus fylkeskommune 08.05.02 Vedtatt i Fylkestinget 18.06.02 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 HJEMMEL OG GYLDIGHET... 3 2 RETT TIL SKOLESKYSS... 4 2.1 GENERELT...

Detaljer

SKOLESKYSSREGLEMENT FOR TROMS. Gyldig fra 1.8.2014

SKOLESKYSSREGLEMENT FOR TROMS. Gyldig fra 1.8.2014 SKOLESKYSSREGLEMENT FOR TROMS Gyldig fra 1.8.2014 Vedtatt av fylkesrådet den 24.4.2014 REGLER FOR SKYSS AV ELEVER I GRUNNSKOLEN OG VIDEREGÅENDE SKOLE I TROMS 1. GENERELT... 4 1.1 Tidligere reglement...

Detaljer

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune.

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune. Skyssreglement Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune. 1 Hjemmel og gyldighet Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som reguleres av Lov om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 Vadsø skoleskyss@ffk.no 3 / 1 4

Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 Vadsø skoleskyss@ffk.no 3 / 1 4 Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 Vadsø skoleskyss@ffk.no 3 / 1 4 Vedtatt av Hovedutvalg for kultur og samferdsel 25. november 2014 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS I FINNMARK... 5 1.1

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK.

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. Vedtatt av Hovedutvalg for Kultur-, næring og samferdsel Mai 2013 2 / 1 3 1 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS

Detaljer

Innhold. Reglementet ble vedtatt av fylkesutvalget 3.6.2014, administrativ endring 26.11.2014 og endring 15.01.2015.

Innhold. Reglementet ble vedtatt av fylkesutvalget 3.6.2014, administrativ endring 26.11.2014 og endring 15.01.2015. Reglement for skyss av elever i de videregående skoler i Aust-Agder For elever i anbudsområde øst og vest (Gjelder kommunene Gjerstad, Risør, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand) Reglementet

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SØR-TRØNDELAG. Endret 2012

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SØR-TRØNDELAG. Endret 2012 SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER I SØR-TRØNDELAG Endret 2012 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret

Detaljer

SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS

SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS En veileder for skoler, kommuner og transportører Rutiner og tidsfrister Regelverk - skyssrettigheter Søknad om skoleskyss Ansvarsfordeling - organisering og gjennomføring Økonomisk

Detaljer

SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS

SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS En veileder for skoler, kommuner, elever, foresatte og transportører Rutiner og tidsfrister Regelverk - skyssrettigheter Søknad om skoleskyss Ansvarsfordeling - organisering og

Detaljer

Skoleskyss. Skyssreglement for elever i den videregående skole i Sør-Trøndelag. Gjelder f.o.m. skoleåret 2013/2014

Skoleskyss. Skyssreglement for elever i den videregående skole i Sør-Trøndelag. Gjelder f.o.m. skoleåret 2013/2014 Skoleskyss Skyssreglement for elever i den videregående skole i Sør-Trøndelag Gjelder f.o.m. skoleåret 2013/2014 1 INNHOLD 1. Virkeområde og lovhjemler Side 4 1.1 Virkeområder 1.2 Lovhjemler 2. Rett til

Detaljer

Reglement for grunnskoleskyssen i Oppland og Hedmark. 29.03.07 opprinnelig dato 15.11.10 korrigeringsdato

Reglement for grunnskoleskyssen i Oppland og Hedmark. 29.03.07 opprinnelig dato 15.11.10 korrigeringsdato Arbeidsgruppe for gjennomgang av skoleskyssordningen i Oppland og Hedmark Mars 2007- med justeringer fra skoleåret 11-12 Reglement for grunnskoleskyssen i Oppland og Hedmark 29.03.07 opprinnelig dato 15.11.10

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER I SØR-TRØNDELAG 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret har hjemmeadresse)

Detaljer

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015 CERT Brukermanual Innledning... 2 Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Timeplaner/klassetider... 3 Registrering av søknad... 6 1. Elevinformasjon... 9 2. Adresser.... 9 3. Holdeplass... 13 4. Kontaktinformasjon...

Detaljer

TILDELING AV SKOLESKYSS

TILDELING AV SKOLESKYSS TILDELING AV SKOLESKYSS Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 3-2015 2015-396/RG/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tildeling av skoleskyss» som

Detaljer

TILDELING AV SKOLESKYSS

TILDELING AV SKOLESKYSS TILDELING AV SKOLESKYSS Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 3-2015 2015-396/RG/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tildeling av skoleskyss» som

Detaljer

Brukerveiledning MinSkyss VGS

Brukerveiledning MinSkyss VGS Brukerveiledning MinSkyss VGS Nytt fra skoleåret 2015/16 er at alle elever i videregående skole med behov for skoleskyss må søke om dette via nettsiden minskyss.hedmark.org Du vil ikke få svar på søknaden

Detaljer

Dette må du vite om pasientreiser. for helsepersonell

Dette må du vite om pasientreiser. for helsepersonell Dette må du vite om pasientreiser for helsepersonell Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket billigste reisemåten med rutegående transportmiddel ved reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Ski bibliotek Møtedato: 21.08.2013 Møtetid:

Detaljer

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Innhold TILDELING AV SKOLEPLASS... 4 Nærskoleprinsippet... 4 Tildeling av skoleplass - forhold som skal vurderes... 4 Hva skjer hvis skolen

Detaljer

RETTIGHETER BARN UNDER 18 ÅR SOM HAR SYKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING

RETTIGHETER BARN UNDER 18 ÅR SOM HAR SYKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Ålesund sjukehus BARNE- OG UNGDOMSAVDELINGA RETTIGHETER BARN UNDER 18 ÅR SOM HAR SYKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING Her finner du et kort sammendrag av de mest aktuelle rettighetene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1. 01.06.2010 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1. 01.06.2010 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1 01.06.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Kostnader til skoleskyss

Kostnader til skoleskyss Kostnader til skoleskyss Porsgrunn kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 705022 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger og revisjonskriterier...1 1.2 Avgrensing...1

Detaljer

Handbok for grunnskoleskyss. skoleåret 2011/2012

Handbok for grunnskoleskyss. skoleåret 2011/2012 Handbok for grunnskoleskyss skoleåret 2011/2012 Innleiing Handboka gir informasjon om reglar og rutinar for skoleskyss og er meint som eit oppslagsverk. Handboka er delt inn slik: DEL 1: Rutinar og tidsfristar

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT)

Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT) Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT) Retningslinjer gjeldende fra 01.01.2010 Med endringer godkjent av Fylkesrådet i Nord-Trøndelag i møte 27.03.12 (avløser retningslinjer gjeldende fra 01.04.2006)

Detaljer