SØKNAD OM OPPREISNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNAD OM OPPREISNING"

Transkript

1 Felles oppreisningsordning for kommuner i Troms fylke med Tromsø som vertskommune, for personer som under barnevernets omsorg var plassert i institusjon eller fosterhjem, og der opplevde omsorgssvikt, vold eller overgrep før 1. januar 1993 (mer informasjon om din kommune finner du på Søknadsfrist Tromsø og Karlsøy: Søknadsfrist Harstad: Søknadsfrist øvrige kommuner tilsluttet ordningen: Ved behov for veiledning og hjelp til utfylling av søknaden, ta kontakt med sekretariatet for oppreisningsordningen på telefon eller mobil eller e-post Søknaden sendes til: Tromsø kommune, Oppreisningsordningen, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø. Merk: Søknadsskjemaet kan ikke sendes inn elektronisk. SØKNAD OM OPPREISNING 1. Opplysninger om søkeren: - Fornavn, mellomnavn, etternavn:... - Fødselsnummer 11 siffer:... - Nåværende adresse:... - Telefon privat... - Mobiltelefon... - E-postadresse... - Eventuell advokat/kontaktperson Opplysning om evt. navneendring: - Har du skiftet navn? Ja o Nei o - Hvis ja: Når skiftet du navn?... - Hva var ditt tidligere navn? Har du fullført skolegang? Ja o Hvilken:... Nei o - Har du fullført noen utdanning? Ja o Hvilken:... Nei o - Er du arbeidsfør i dag? Ja o Nei o - Hvis nei, når ble du arbeidsufør og av hvilken grunn? Opplysninger om foreldre/foresatte og søsken Mor: - Etternavn/fornavn:... - Fødselsdato, evt. fødselsnummer:... - Mors adresse(r) før og mens du var under offentlig omsorg... - Lever mor i dag?... Far: - Etternavn/fornavn:... - Fødselsdato, evt. fødselsnummer:... - Fars adresse(r) før og mens du var under offentlig omsorg... - Lever far i dag?... 1/5

2 Søsken: (Bruk evt. eget ark.) 1. Navn/fødselsnummer/Tlf.nr./adresse: Navn/fødselsnummer/Tlf.nr./adresse: Navn/fødselsnummer/Tlf.nr./adresse: Hvilken kommunal barneverntjeneste plasserte deg på institusjon eller i fosterhjem: 6. Opphold i barnehjem, skolehjem, spesialskole/verneskole eller fosterhjem - Hvilke institusjoner og/eller fosterhjem var du plassert i? Oppgi kronologisk så langt du vet og husker. Bruk eget ark om du trenger det. Institusjoner/fosterhjem: Hvem plasserte deg disse stedene? - o Plassert av barnevernet i min plasseringskommune. - o Plassert av skolekontoret i min plasseringskommune. - o Plassert av foreldre/foresatte. - o Annet. Hvem?... - o Vet ikke. 8. Spørsmål om de opplevelser som du søker oppreisning for Vennligst besvar disse så langt du klarer. Bruk eget ark om du ønsker. Når og hvor skjedde de forhold du vil søke oppreisning for?... Hvilke personer var involvert? (lærere, bestyrere, fosterforeldre, andre barn, foreldre, andre?)... 2/5

3 Hvilke opplevelser søker du oppreisning for? En sjekkliste med stikkord står på bakerste side. Hvis du klarer, kan du gjerne si noe om omfang av de forhold som beskrives. Vedlegg til søknadens punkt 8. Sjekkliste ved beskrivelse av dine opplevelser For at oppreisningsutvalget skal kunne vurdere søknaden din, trenger vi opplysning om det du søker oppreisning for. Nedenfor står en sjekkliste som du kan bruke når du skal beskrive det du søker oppreisning for, slik du bes om på side 3 i søknaden: Stikkordliste ved omsorgssvikt: Boforhold, mat/ måltider eller klær Omsorg og trygghet fra ansatte ved institusjonen eller fra fosterhjemmet Tilsyn ut fra alder Arbeid/plikter i institusjonen eller fosterhjemmet Markering av høytider Forhold til de andre barna Kontakt med egen biologisk familie eller nettverk Hjelp til personlig hygiene, ut fra alder Opplæring i dagliglivets oppgaver tilpasset din alder, for eksempel i personlig hygiene Hjelp til lekser/skole/utdannelse Grensesetting Kontakt med tilsynsmyndigheten Annet. Stikkordliste ved avstraffelser, krenkende eller truende opplevelser, seksuelle overgrep eller andre overgrep: Slag, klyping, slavelignende arbeid, å bli stengt inne. Mobbing, å bli ydmyket foran andre, trusler om vold, å bli uskyldig straffet, opplevelse av skremmende adferd. Nedsettende karakteristikker, urimelig utskjelling, verbale krenkelser med seksuelt innhold, trusler om seksuelle overgrep. Beføling, samleie, uønskede seksuelle handlinger, uønsket seksuell oppmerksomhet. 3/5

4 9. Dersom du tidligere har politianmeldt forhold i saken: Hvilke forhold og personer har du anmeldt?... Når, og til hvilket politidistrikt?... Finnes det dom eller annen avgjørelse i saken, eventuelt hvilken? Tidligere søknader om oppreisning Har du tidligere søkt om oppreisning fra Staten eller andre kommuner for helt eller delvis samme forhold? Ja o Nei o Har du tidligere mottatt oppreisning fra Staten eller andre kommuner for helt eller delvis samme forhold? Ja o Nei o Hvis svaret er ja: Fra hvem:... Når:... beløp: Legg ved kopi av legitimasjon med bilde, og dokumenter du har som du mener kan være av interesse for søknaden. For eksempel bekreftelser på opphold i institusjoner og/eller fosterhjem, karakterbøker, dokumenter fra barneverntjenesten, uttalelse fra lege, psykolog eller annen behandler, dokumenter fra sosialkontor, trygdekontor eller folkeregister, søknad om erstatning andre steder, eller annet som kan bekrefte oppholdet eller skadene du er påført. Bruk eget ark dersom du ønsker det. Vedlegg 1:... Vedlegg 2:... Vedlegg 3:... Vedlegg 4:... Vedlegg 5:... Vedlegg 6:... Vedlegg 7:... Vedlegg 8:... Vedlegg 9:... Vedlegg 10:... Vedlegg 11:... Vedlegg 12:... Vedlegg 13:... Vedlegg 14:... Vedlegg 15:... Antall ark vedlagt på dette punkt: Informasjon til søkere Ved å undertegne denne søknaden erklærer du deg kjent med dette, som også fremgår av vedtektene: a. Et vedtak om oppreisning innebærer en erkjennelse av storsamfunnets moralske ansvar for svikt i kommunens og/eller fylkeskommunens omsorgs-, tilsyns- og oppfølgingsansvar, og skal følges av et brev fra ordføreren personlig der kommunens uforbeholdne unnskyldning for denne svikt fremføres. b. Søknaden avgjøres på grunnlag av vedtekter for oppreisningsordningen, vedtatt av de ansvarlige kommunene. Du kan be om å få disse tilsendt, eller skrive dem ut fra våre nettsider. c. Søknaden skal behandles i samsvar med forvaltningslovens saksbehandlingsregler for enkeltvedtak. 4/5

5 d. Saken forberedes av sekretariatet, og avgjøres av oppreisningsutvalget. e. Veiledende saksbehandlingstid er 6 måneder fra sekretariatet har mottatt de opplysninger den trenger. Søkeren får beskjed når fristen begynner å løpe. Saksbehandlingstiden kan variere, avhengig av hvor mange søknader som kommer inn. f. Dersom søkeren tidligere har mottatt oppreisning for samme forhold fra en annen kommune eller fylkeskommune, går oppreisningen til fradrag. g. Dersom saken omtales i media, vil dette kunne innebære en stor personlig belastning for søkeren og for andre som blir berørt. h. Dersom søkeren dør etter at søknaden er levert, og søkeren har arvinger i første arveklasse, skal søknaden likevel realitetsbehandles og oppreisning kunne vurderes. i. Du kan ha krav på 7 timer med bistand fra advokat eller en behandler du har tillit til for å få saken forsvarlig opplyst. Du må søke sekretariatet om dette på forhånd. j. De som føler behov for det kan få dekket 10 timer med psykologbehandling i forbindelse med oppreisningsprosessen. Ta kontakt med sekretariatet vedrørende dette. k. Søkeren har rett til å klage over vedtaket. Klagefrist er 3 uker fra søkeren mottar vedtaket. l. Opplysningene som innhentes vil bli lagret i Tromsø kommunes arkiv etter avsluttende behandling av søknaden. 13. Underskrift - samtykke Dette er underskrift og samtykke i anledning søknad til oppreisningsordningen for kommuner i Troms fylke for personer som under barnevernets omsorg var plassert i institusjon eller fosterhjem, og der opplevde omsorgssvikt, vold eller overgrep før 1. januar I forbindelse med behandling av min søknad kan sekretariatet innhente opplysninger om meg knyttet til opphold i barneverninstitusjoner, spesialskoler og fosterhjem fra offentlige arkiver som byarkiv og statsarkiv, NAV, Folkeregisteret, private institusjoners arkiver, Stortingets utvidede rettferdsvederlagsordning og Kontoret for voldsoffererstatning. Videre kan opplysninger innhentes fra sykehus, poliklinikker, legevakt, leger, psykologer, fysioterapeuter, prester, krisesentre, støttesentre og andre som har hatt meg til undersøkelse, behandling eller samtaler..../... /... Sted Dato Underskrift Jeg fikk vite om oppreisningsordningen gjennom:... 5/5

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark Hei Med dette oversendes protokollen fra ekstraordinært møte i Fylkesstyret den 15. april. Vedlagt ligger også selve saksfremlegget på saken om Oppreisningsordning for barnehjemsbarn i Finnmark, Med vennlig

Detaljer

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Saksfremlegg Saksnr.: 08/4151-3 Arkiv: H32 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

1 Innledning 3. 2 Vertskommunesamarbeid 4. 3 Troms fylkeskommunes bidrag 4. 4 Fylkesmannens bidrag 5. 5 Oppreisningsutvalget.. 5.

1 Innledning 3. 2 Vertskommunesamarbeid 4. 3 Troms fylkeskommunes bidrag 4. 4 Fylkesmannens bidrag 5. 5 Oppreisningsutvalget.. 5. 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Vertskommunesamarbeid 4 3 Troms fylkeskommunes bidrag 4 4 Fylkesmannens bidrag 5 5 Oppreisningsutvalget.. 5 6 Sekretariat 6 7 Vilkårene for oppreisning 6 Plassering

Detaljer

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

En felles ordning for kommunene i Nordland

En felles ordning for kommunene i Nordland tt, V Fylkesmannen i Nordland OPPREISNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN OG SPESIALSKOLEELEVER En felles ordning for kommunene i Nordland Mars 2011 2 3 KAPITTELOVERSIKT Kapittel 1 Bakgrunn for forslaget

Detaljer

INGEN VET HVA SOM FOREGÅR I MITT HUS, BARE JEG KJENNER MIN SMERTE (sitat fra Mazocruzkvinne fra Puno, Peru)

INGEN VET HVA SOM FOREGÅR I MITT HUS, BARE JEG KJENNER MIN SMERTE (sitat fra Mazocruzkvinne fra Puno, Peru) Laget av Ultimatum Design Juridiske rettigheter og hjelp til deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge. Har du blitt utsatt for kriminelle handlinger i form av fysisk og/eller psykisk vold,

Detaljer

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune Innholdsfortegnelse Forord s. 03 Hva er Nav? s. 04 Når kan Nav være til hjelp? s. 04 Før,

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

Tabellen viser antall mottatte saker og antall ferdigbehandlede saker i 2014.

Tabellen viser antall mottatte saker og antall ferdigbehandlede saker i 2014. Vedlegg 5 til årsrapport 2014 Rettferdsvederlag og ekteskapssaker I dette vedlegget følger en nærmere redegjørelse for tall og resultater knyttet til direktoratets løpende oppgaver og oppdrag på ekteskapsfeltet,

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Informasjon til foreldre/verge om erklæringen

Informasjon til foreldre/verge om erklæringen Informasjon til foreldre/verge om erklæringen 1. Formålet med erklæringen Riktig og fullstendig informasjon om forsikredes (barnets) helse på søknadstidspunktet er avgjørende for å foreta en riktig risikovurdering.

Detaljer

VEILEDNING VED KRITISK SYKDOM

VEILEDNING VED KRITISK SYKDOM Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Veiledning og informasjon til helsepersonell som søker om autorisasjon eller lisens i Norge

Veiledning og informasjon til helsepersonell som søker om autorisasjon eller lisens i Norge Veiledning og informasjon til helsepersonell som søker om autorisasjon eller lisens i Norge Denne veilederen er laget for å gi samlet informasjon om hvordan den som ønsker å søke om autorisasjon og lisens

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTE NR.: 06/13 TID: 03.10.2006 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed BARNETRYGDEN Nullstill skjemaet før du lukker det SØKNAD OM BARNETRYGD Vennligst les orienteringen på side 3 og 4 før utfyllingen 1 Hva slags stønad søker du om? Ordinær barnetrygd 2 Opplysninger om deg

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Informasjon til veteraner

Informasjon til veteraner Informasjon til veteraner særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Har du fått psykiske senskader på grunn av tjeneste i internasjonale

Detaljer

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE des 2009 Lokal handlingsplan TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole glad og nysgjerrig Trusler og vold mot ansatte Justert i henhold til Handlingsplan

Detaljer

Endring (spesifiser):

Endring (spesifiser): Kjøpsskjema - NITO Uføre- og dødsrisikoforsikring Kryss av for ønsket valg Ny søknad Økning av forsikringssum Endring (spesifiser): Eget ark for tilleggsopplysninger Personopplysninger medlem Fornavn:

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Barnevernets oppgaver Barnevernets hovedoppgave

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer