SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS I NES KOMMUNE 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS I NES KOMMUNE 2014/2015"

Transkript

1 SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS I NES KOMMUNE 2014/2015 for søkere uten 11-sifret personnummer Konfidensielt Etternavn, fornavn Fødselsdato og personnummer Kjønn Nasjonalitet Morsmål Opplysninger Jente Gutt om barnet Hvem har foreldreansvaret for barnet? (Slekt-) forhold til barnet Begge Delt Mor alene Far alene Andre Har barnet søsken? Ja Etternavn, fornavn Nei Dersom ja, skriv navnet på barnet/barna og fødselsdato Fødselsnummer (11 siffer) Arbeidssted Tlf. arbeid Tlf. mobil Opplysninger om mor og far til Etternavn, fornavn Fødselsnummer (11 siffer) barnet eller den/de som har omsorgen Arbeidssted Tlf. arbeid Tlf. mobil for barnet Sivilstand Gift Ugift Samboer Skilt/separert Enke/enkemann Har evt. ektefelle/samboer som er: Mor/far til barnet Ikke mor/far til barnet Adresse Adresse og telefonnummer Postnr. Poststed Barnehage det blir søkt plass i og Nummerer aktuelle barnehager i prioritert rekkefølge Briskebyen barnehage Friskussen barnehage Friskussen barnehage avd. Tøllemo Søknaden gjelder fra (oppgi måned og år): Kryss av for aktuelt dagvalg i prioritert rekkefølge eller fyll inn antall dager 1. Prioritet dagvalg Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2. Prioritet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tlf. privat Nesbyen barnehage avd. Høva Nesbyen barnehage avd. Elvefaret Rukkedalen barnehage Har ingen spesielle ønsker om dagvalg, men ønsker Dersom 1. prioritet ikke kan oppfylles, hva er da viktigst? Barnehage Dagvalg dager. (Fyll inn antall dager). Har barnet nedsatt funksjonsevne eller vedtak etter Lov om barnevernstenester 4-12 og 4-4 andre og fjerde ledd? (Jf. Lov om barnehager 13). Ja Nei Dersom ja, legg ved uttalelse fra sakkyndig instans. Har barnet særlige behov for stimulering og miljøforandring eller spesielle behov for tilsyn grunnet sykdom? Bakgrunn for Ja Nei Dersom ja, legg ved uttalelse fra sakkyndig instans. søknaden Trenger barnet opplæring/trening i norsk? Har barnet barnehageplass i dag? Ja Nei Ja Nei Andre opplysninger/evt. merknader: Jeg/vi erklærer at overstående opplysninger er riktige Sted Underskrift

2 Underskrift Dato Underskrift OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS Skjemaet skal brukes av nye søkere som ikke har 11-sifret personnummer. Opplysninger må være fullstendig for at søknaden skal behandles. Sett opp i nummerert rekkefølge hvilke barnehage det er ønske om plass i. Kryss også av på søknadsskjemaet hvilke dager det er ønske om plass. Sett gjerne opp to alternativ i prioritert rekkefølge eller sett opp antall dager dersom det ikke er spesielt ønske om dagvalg. Barnehageåret 2014/2015 begynner fra 15. august Barnehagetilbudet i Nes kommune Barnehage Adresse Telefonnr. Ant. avd. Godkjenning Åpningstid Briskebyen Klevarudstigen år 5 d, Friskussen Blingsmovegen (1 avd. 0-3) 0-5 år 5 d, Friskussen, avd. Sandevja år 4 d, Tøllemo minus onsdag Nesbyen, avd. Høva Alfarvegen år 5 d, Nesbyen, avd.elvefaret Sjåheimvegen (1 avd. 0-3) 0-5 år 5 d, Rukkedalen Eidal år 5 d, Alle barnehagene har fleksibelt dagvalg og tilbyr 2, 3, 4 og 5 dagers plasser. Vedtekter: Det er utarbeidet vedtekter for barnehagene. Disse ligger på kommunens nettside Opptakskriterium Følgende kriterium skal legges til grunn ved oppptak av barn etter slik prioritet: 1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er gjort vedtak om etter Lov om barnevernstenester 2. Barn med spesielle behov for stimulering/miljøforandring og spesielle behov for tilsyn grunnet sykdom 3. Minoritetsspråklige barn over 3 år 4. Barn til enslige forsørgere 5. Barn som søker barnehageplass de to siste år før skolestart 6. Barn som søker utvidet plass 7.Barn som har søsken i barnehagen fra før. 8. Tilnærmet lik fordeling på alder og kjønn. 9. Barnas fødelsdato - de eldste først Se førøvrig barnehagens vedtekter, Foreldrebetaling Det er vedtatt følgende betalingssatser: 5 dg/uke heltid kr 2 405,- pr. måned 4 dg/uke heltid kr 2 185,- pr. måned 3 dg/uke heltid kr 1 710,- pr. måned 2 dg/uke heltid kr 1 175,- pr. måned Det blir gitt 30 % søskenmoderasjon for 2.barn, 50 % søskenmoderasjon for 3.eller flere barn. Kontantstøtte Barn som mottar kontantstøtte og som søker barnehageplass, vil få en avkortning i kontantstøtta etter hvor stor barnehageplass barnet får tildelt. En dag i heldagsbarnehage utgjør 8,5 timer. Kontakt Nes trygdekontor (NAV) for mer informasjon. Oppsigelse Oppsigelse av barnehageplass må skje med tre måneders varsel for nye søkere v/hovedopptak regnet fra den 1. i måneden etter oppsigelsestidspunktet. Opptak Opptaket skjer administrativt etter en helhetsvurdering i samarbeid med styrere, helse-etat og barnevern. Svar på søknaden vil bli sendt ut ca. 1 mnd. etter søknadsfristen (gjelder hovedopptaket)

3 Søknadsfrist Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars. Søknadsskjemaet kan også brukes etter hovedopptaket. Da blir ledige plasser tildelt fortløpende eller etter venteliste ved ledig kapasitet. Søknadsskjemaet skal sendes til Nes kommune, barnehagekontoret, 3540 Nesbyen. Barn som har fått plass i barnehage ved tidligere hovedopptak og nye søkere med pers.nummer, må søke elektronisk via kommunens nettside: Spørsmål kan rettes til Servicetorget eller barnehagekontoret, tlf /

4

5

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MÅLSELV. Vedtatt av kommunestyret i sak 27/2014 Oppdatert 13.04.14

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MÅLSELV. Vedtatt av kommunestyret i sak 27/2014 Oppdatert 13.04.14 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MÅLSELV Vedtatt av kommunestyret i sak 27/2014 Oppdatert 13.04.14 Heldagsbarnehager med åpningstid mandag fredag NORAFØRR BARNEHAGE 9325 BARDUFOSS 2 avd. 0 3 år Åpningstid

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

SAMORDNET BARNEHAGEOPPTAK

SAMORDNET BARNEHAGEOPPTAK Orientering om SAMORDNET BARNEHAGEOPPTAK i kommunale og ikke-kommunale r i Rælingen kommune 2015 1 Samordnet opptak i Rælingen kommune e og ikke-kommunale r i Rælingen kommune har samordnet opptak til

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØRUM KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR SØRUM KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR SØRUM KOMMUNES BARNEHAGER 1. DRIFT Barnehagene eies av Sørum kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale planer og vedtak og barnehagenes årsplaner. 2. DEN

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HEMNES KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HEMNES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HEMNES KOMMUNE Sist revidert oktober 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde 2. Ansvar 3. Opptak av barn 4. Opptakskriterier 5. Klage og omgjøring 6. Oppsigelser og permisjoner

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE FROLAND KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE Vedtatt i k-sak 27/2008, den 6. mars 2008 Gjeldende fra 01.02.2008 Revisjonsansvarlig: Rådmannen v/skole-barnehagefaglig Sist revidert:

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

Frist hovedopptak 1. MARS

Frist hovedopptak 1. MARS Lindesnes kommune På lag med framtida! 1 LINDESNES KOMMUNE Oppvekst- og kulturkontoret Informasjon om barnehagetilbud og opptak barnehageåret 2015/ 2016 Søknad om barnehageplass både i kommunal og ikke-kommunale

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune VEDTEKTER Vedtatt i Side 2 1. FORMÅL Herøy barnehage skal drives i samsvar med Lov om barnehager, rammeplan og de retningslinjer som fastsettes av Barne- og familiedepartementet, samt kommunale vedtak

Detaljer

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed BARNETRYGDEN Nullstill skjemaet før du lukker det SØKNAD OM BARNETRYGD Vennligst les orienteringen på side 3 og 4 før utfyllingen 1 Hva slags stønad søker du om? Ordinær barnetrygd 2 Opplysninger om deg

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling Vennligst fest utskrift av vigokvitteringen her! Fest vigokvittering her Unntatt offentlighet jf. Off.lov 13 og FVL 13.1 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SKOLEÅRET 2015-2016 Vedleggsskjema til søknad om inntak etter

Detaljer

sukkerspinn familiebarnehage VEDTEKTER

sukkerspinn familiebarnehage VEDTEKTER sukkerspinn familiebarnehage VEDTEKTER 1 VEDTEKTER Revidert 03.09.2015 1.Eierforhold Sukkerspinn familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 0-3 år. 1.1 Barnehagens eierform er: Delt

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. Gitt i medhold av lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 med forskrifter. Vedtatt av kommunestyret 22. juni 2006, gjeldende fra 15.august 2006. Endringer

Detaljer

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON STOKKE KOMMUNALE Sist ajourholdt: 04.04.2014 Unntatt offentlighet 13 SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON Søknaden vil bli behandlet konfidensielt. Dersom søknaden ikke er fullstendig utfylt

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE Vedtatt i Hemne kommunestyre, sak 59/13, 28.05.2013 1. BARNEHAGENS FORMÅL Barnehagen

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær Vedtekter for Natur og aktivitetsbarnehager AS Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær INNHOLDSFORTEGNELSE 1. eierform 2. formål 3. styringsorganer 4. opptak av barn 5. foreldrebetaling/oppsigelse

Detaljer

Søknadsskjema Skoleåret 2016/17

Søknadsskjema Skoleåret 2016/17 Side 1 av 6 NB: Fyll ut med blokkbokstaver! Søknadsskjema Skoleåret 2016/17 Søker opptak til: 8. trinn 9. trinn 10. trinn (sett kryss) Navn på den nåværende skole: Elevens navn: Adresse: Postnr./sted:

Detaljer

SØKNAD OM OPPREISNING

SØKNAD OM OPPREISNING Felles oppreisningsordning for kommuner i Troms fylke med Tromsø som vertskommune, for personer som under barnevernets omsorg var plassert i institusjon eller fosterhjem, og der opplevde omsorgssvikt,

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNIKKEDALEN FAMILIEBARNEHAGE AS

VEDTEKTER FOR SNIKKEDALEN FAMILIEBARNEHAGE AS VEDTEKTER FOR SNIKKEDALEN FAMILIEBARNEHAGE AS 1. Selskapets firma, eierforhold og forvaltning Selskapets firma er Snikkedalen Familiebarnehage as. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I KVÆNANGEN KOMMUNE Av Jan. 2009

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I KVÆNANGEN KOMMUNE Av Jan. 2009 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I KVÆNANGEN KOMMUNE Av Jan. 2009 Endret sak 29/2009-240609 -K.styret- gratis plass til 2, 3 barn osv., fra 010809. Endret i k.styre/oppvekst og omsorg sak 2011/9-4 uker

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING. Advokatene i Vølund pb. 297 2302 Hamar

EIDSVOLL KOMMUNE SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING. Advokatene i Vølund pb. 297 2302 Hamar EIDSVOLL KOMMUNE Unntatt offentlighet etter utfylling iht. offl. 13, jf. fvl. 13,1.1. SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING Vederlagsordningen gjelder for personer som har opplevd overgrep og/eller omsorgssvikt

Detaljer