Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014"

Transkript

1 Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra servicetjeneste\reglement for telefoni og datakommunikasjon.docx Side 1

2 1. Generelt Avtale om dekning av telefoni og datakommunikasjon tilstås arbeidstakere og folkevalgte i Holtålen kommune når dette er nødvendig for å ivareta det ansvars- og arbeidsområde som tilligger stillingen/funksjonen. Reglementet omfatter tildeling og godtgjøring knyttet til telefoni og datakommunikasjon. 2. Hvem kan inngå i ordningen? 2.1. Arbeidstakere med et ansvar- og arbeidsområde som har behov for mobiltelefon, nettbrett eller pc som kommunikasjonsmiddel både innenfor og utenom ordinær arbeidstid Arbeidstakere med et ansvar- og arbeidsområde som har behov for mobiltelefon, nettbrett eller pc som kommunikasjonsmiddel i arbeidstiden Arbeidstakere som er pålagt vaktordninger hvor mobiltelefon, nettbrett eller pc er et nødvendig kommunikasjonsmiddel. 3. Tildeling 3.1 Kontorstøttenivåer Kontorstøttenivå tildeles etter behovsprøving av enhetsleder/rådmann. Enhetsleder skal i hvert enkelt tilfelle vurdere behovet til den enkelte ansatte før både type pc og evt. mobiltelefon/nettbrett utleveres. 1. Bærbar pc (med mobilt bredbånd) 2. Nettbrett (med mobilt bredbånd) 3. Mobiltelefon. Det skal inngås avtale om at den evt. skal legges igjen på arbeidsplassen etter endt arbeidsdag. Ved behov ut over disse tre nivåene kan individuelle avtaler inngås direkte med rådmann. Ved behov for mobilt bredbånd i evt. nettbrett/pc skal type abonnement vurderes ut fra behov. Med bærbar pc mener vi den til en hver tid gjeldende type datamaskin som er bestemt brukt i kommunen. Det er kun ansatte med stort behov for å jobbe med saker borte fra arbeidsplass som skal ha tildelt bærbar pc. Rådmann avgjør hvilke arbeidstakere som skal tildeles telefoni og datakommunikasjon, samt type datakommunikasjon. Dette kan tildeles i de tilfeller hvor det anses nødvendig for tjenesten. Ved vurderingen legges det vekt på behovet for tilgjengelighet, beredskap, fleksibilitet m.m. servicetjeneste\reglement for telefoni og datakommunikasjon.docx. Endret Side 2

3 3.2 Tildeling på bakgrunn av stillingens art Med bakgrunn i stillingens art og ønske om økt tilgjengelighet i arbeidstiden, samt tilgjengelighet for rådmann i spesielle situasjoner utenfor arbeidstid, bør følgende stillinger i Holtålen kommune tildeles mobiltelefon: Ordfører Rådmann Rådmannens stabsledere, pt. Økonomisjef, ass. rådmann og leder servicekontor Enhetsledere IKT-sjef Leger Andre etter særskilt vurdering Disse skal ha installert e-post og kalender på telefonen. Det innberettes en skattepliktig fordel på den enkelte på kr pr. år (justeres årlig i hht. gjeldende skatteregler) uansett om arbeidsgiver dekker en eler flere kommunikasjonstjenester. 3.3 Ansvar Enhetsleder/rådmann er ansvarlig: For å vurdere behov i hht. Pkt. 3.1 og 3.2 IKT avdelingen er ansvarlig: for innkjøp av alt nytt utstyr for å avgjøre om utstyr som ønskes byttet skal fornyes 3.4. Signering av avtalen Alle ansatte eller folkevalgte som tilstås avtale om dekning av telefoni og datakommunikasjon må signere på at de er inneforstått med at de kan bli beskattet, jfr. pkt. 7 Beskatning. Avtale om dekning av telefoni og datakommunikasjon underskrives av den ansatt sammen med enhetsleder på eget utarbeidet skjema (vedlegg 1) og oversendes rådmann for avgjørelse. 4. Fasttelefon (boligtelefon) og bredbånd Det godtgjøres ingen faste utgifter for fasttelefon hjemme. Bredbånd hjemme dekkes etter egen avtale. servicetjeneste\reglement for telefoni og datakommunikasjon.docx. Endret Side 3

4 5. Mobiltelefon/nettbrett 5.1 Vakt- og utlånstelefoner Definerte vakt- og utlånstelefoner som er registrert på Holtålen kommune v/enhet, og som benyttes av flere arbeidstakere, skal oppbevares hos arbeidsgiver. Enhetsleder skal ha oversikt over hvem som til enhver tid disponerer telefonen. Ingen skal ha utlånstelefoner på fridager og helgedager dersom ikke hensynet til arbeidet eller spesielle forhold gjør dette nødvendig. Vakt- og utlånstelefoner omfattes ikke av innberetningsreglene. Dette forutsetter derfor at dette er telefoner som kun skal benyttes i arbeid, og det beregnes ingen privat fordel av denne bruken. Unntaket er dersom vakt- eller utlånstelefoner står i navnet til en arbeidstaker. I disse tilfellene blir vedkommende beskattet på vanlig måte etter «sjablonmodellen» Utgiftene til mobiltelefon dekkes av arbeidsgiver etter følgende alternativer: Kommunen eier mobiltelefonen, nettbrett og lignende Utgiftene til mobiltelefon/nettbrett dekkes av arbeidsgiver etter følgende alternativer: Kommunen betaler alle regninger knyttet til mobiltelefonen/nettbrett. Kommunal innkjøpsordning skal benyttes Arbeidstaker eier mobiltelefonen Den ansatte betaler alle regninger knyttet til mobiltelefonen, og får dekket utgiftene med en fast månedlig godtgjøring ut fra kartlagt behov som enhetsleder godkjenner. Godtgjøringen er skattepliktig. Ved en slik godtgjøring gis det ikke et skattefritt bunnfradrag på kr ,-. 6. Opphør og endring av avtalen Ved permisjoner og langtids sykefravær utover 3 måneder opphører avtalen. Ved lengre permisjoner, herunder fødselspermisjoner, stoppes avtalen fra første dag. Det forutsetter at arbeidstaker er helt fraværende fra arbeidet og ikke skal stå til rådighet for arbeidsgiver i denne perioden. IKT skal varsles om opphør ved å bruke utarbeidet skjema (Vedlegg 2). Telefon/nettbrett og evt. annet datautstyr med datakommunikasjon innleveres IKT. Enhetsleder har ansvar for dette, samt å melde i fra til lønnsavdelingen hvis godtgjøringen skal stoppes. Avtalen opphører fra fratredelsesdato når arbeidstaker slutter i stillingen. Rådmannen kan vurdere å si opp avtalen dersom: servicetjeneste\reglement for telefoni og datakommunikasjon.docx. Endret Side 4

5 Vilkåret for dekningen av telefoni og datakommunikasjon ikke lenger er til stede Ved unormale høye kostnader Ved avslutning av avtalen kan rådmannen vurdere om kommunalt eid mobiltelefon og eller nettbrett kan overdras den ansatte etter et beløp som fastsettes av enhetsleder og IKT-sjef. 7. Beskatning Kostnadene som blir dekket av arbeidsgiver er oppgavepliktige og skal sjablonbeskattes i tråd med finansdepartementets bestemmelser. Reglene for beskatning er pt. slik for både telefoni og datakommunikasjon (f.eks. nettbrett): De til enhver tid gjeldende regler legges ved kontrakt. servicetjeneste\reglement for telefoni og datakommunikasjon.docx. Endret Side 5

6 Vedlegg 1: AVTALE om dekning av telefoni og datakommunikasjon Navn: Stillingskode:.. Stillingstittel:.. Enhet:. Belastes konto i regnskapet: Avtalen gjelder ( sett kryss): Mobiltelefon Nettbrett Bærbar PC Mob. bredbånd (3G, 4G og lign.) 1) Kommunen eier mobiltelefonen, nettbrett, bærbar pc med mob. bredbånd: (a) Jeg har behov for mobiltelefon/nettbrett/bærbar pc med mob. bredbånd og har behov for dette ut over ordinær arbeidstid. Jeg samtykker herved i at jeg fordelsbeskattes etter gjeldende regler. (b) Jeg har behov for mobiltelefon/nettbrett/ bærbar pc med mob. bredbånd. Jeg har ikke behov for å benytte dette utenom ordinær arbeidstid, og forplikter meg i å legge igjen mobiltelefonen/nettbrett/datautstyr med datakommunikasjon på arbeidsplassen utenom min definerte arbeidstid. Mobiltelefonen/nettbrett/bærbar PC fordelsbeskattes ikke. 2) Arbeidstaker eier mobiltelefonen: a) Arbeidstaker mottar godtgjøring for bruk av privat mobiltelefon med kr.. pr. mnd. Innholdstjenester og all bruk av telefoni og mobilt bredbånd i utland dekkes kun etter avtale med enhetsleder/rådmann. Dato: Arbeidstakers underskrift:. Jeg bekrefter at. (navn på ansatt) har behov for mobiltelefon og eller nettbrett, bærbar pc, og at avtalen er inngått som vist over. Dato: Enhetsleders underskrift:. Dato: Underskrift rådmann:. Rådmannen sender dette skjema til personalarkiv (arkiveres i egen perm). Kopi til: Lønnsavdelingen, enhetsleder, IT-sjef og den ansatte. servicetjeneste\reglement for telefoni og datakommunikasjon.docx. Endret Side 6

7 Vedlegg 2: OPPHØR av avtale om dekning av telefoni og datakommunikasjon Avtale om dekning av mobiltelefon/nettbrett/bærbar pc med mobilt bredbånd opphører når arbeidstaker slutter i stillingen. Ved endret behov kan rådmannen vurdere om kostnadsdekningen skal opphøre for stillingen. Bekreftelse på opphør av avtale om (sett kryss i ruten som passer): Mobiltelefon Nettbrett Bærbar pc Mobilt bredbånd (3G, 4G og lign.) a. Jeg leverer inn SIM-kortet og mobiltelefon/nettbrett/ bærbar pc med mobilt bredbånd b. Jeg ønsker å overta mobiltelefonen ekskl. abonnement og SIM-kort, etter avtalt pris med IKT Dato: Arbeidstakers underskrift: Jeg bekrefter at (navn på ansatt) ikke har bruk for mobiltelefon/nettbrett/bærbar pc med mobilt bredbånd og at avtalen er avsluttet som vist over. Dato: Rådmann/Enhetsleders underskrift:.. Rådmann/Enhetsleder sender dette skjema til personalarkiv (arkiveres i egen perm). Kopi til: Lønnsavdelingen, IT-sjef og den ansatte. servicetjeneste\reglement for telefoni og datakommunikasjon.docx. Endret Side 7

Telefonreglement for Alstahaug kommune

Telefonreglement for Alstahaug kommune Telefonreglement for Alstahaug kommune Innholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Definisjoner... 3 Kontortelefon... 3 Vakttelefon... 3 Tjenestetelefon (mobiltelefon)... 3 2.1 Hjemmeløsning som ikke dekkes

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/13 Administrasjonsutvalget 17.09.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/13 Administrasjonsutvalget 17.09.2013 Søgne kommune Arkiv: 481 Saksmappe: 2013/2654-28471/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 04.09.2013 Saksframlegg Telefonreglement for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement

Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement Arkivsak-dok. 201315501-4 Arkivkode ---/N62/&00 Saksbehandler Jens Kristian Røed Saksgang Møtedato Sak nr Administrasjonsutvalget 27.02.2014 1/14 Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement Sammendrag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2010 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009. Lønn og reiser

Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009. Lønn og reiser Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009 Lønn og reiser Oppdatert 20.08.2009 RUTINER FOR ATTESTASJON OG BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET 4 Budsjettdisponeringsmyndighet 4 Attestasjonskontroll

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 30.1.2012 (Gjeldende fra 1.1.12) (Tas opp til vurdering av kommunestyret ved

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 SAMBOER- AVTALE Veiledning Samboerkontrakt Testament

juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 SAMBOER- AVTALE Veiledning Samboerkontrakt Testament juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 SAMBOER- AVTALE Veiledning Samboerkontrakt Testament VEILEDNING FOR UTFYLLING AV SAMBOERAVTALE Det er ingen egen lov som spesielt regulerer de økonomiske forhold

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Innhold 1 Innledning... 9 4.4.3 Øvrige generelle krav til ordningen... 22 2 Endringer i lovbestemte beløps- 4.5 Innberetning...

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

Reglement for utlån av kommunale lokaler

Reglement for utlån av kommunale lokaler Reglement for utlån av kommunale lokaler Innhold REGLEMENT FOR UTLÅN AV KOMMUNALE LOKALER... 2 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 FAST REGELMESSIG LÅN AV LOKALER... 4 3 TIMEBASERT ENGANGS LÅN AV LOKALER...

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter EuroPark Kredittkort Parkering på faktura Ingen pin-kode Ingen årsavgift Ingen kontanter 2 \ / 3 FÅ EN SMIDIGERE PARKERINGSHVERDAG! Parkering er en vesentlig del av hverdagen til alle som kjører bil. Vi

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

En sammenligning av noen norske, svenske og danske regler om verdsettelse av naturalytelser der utdelingen er begrunnet i ervervsmessig behov

En sammenligning av noen norske, svenske og danske regler om verdsettelse av naturalytelser der utdelingen er begrunnet i ervervsmessig behov En sammenligning av noen norske, svenske og danske regler om verdsettelse av naturalytelser der utdelingen er begrunnet i ervervsmessig behov Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer:

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

1.1 Særavtalen er inngått med hjemmel i HTA kap. 0. HTAs bestemmelser gjelder med mindre annet fremgår.

1.1 Særavtalen er inngått med hjemmel i HTA kap. 0. HTAs bestemmelser gjelder med mindre annet fremgår. SFS 2305 for perioden 1.1.2014 31.12.2015 Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening om vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger

Detaljer

Avtale mellom NRK AS og NRKs journalistlag om ytelser og vilkår for ansatte i NRK med funksjon som utenrikskorrespondent

Avtale mellom NRK AS og NRKs journalistlag om ytelser og vilkår for ansatte i NRK med funksjon som utenrikskorrespondent Avtale mellom NRK AS og NRKs journalistlag om ytelser og vilkår for ansatte i NRK med funksjon som utenrikskorrespondent 1. Definisjon I denne avtalen brukes følgende definisjoner: Ektefelle/samboer: Med

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v.

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr.

Detaljer

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Kvinne med nedsatt funksjonsevne hevder at arbeidsgiver B sin regel om at firmabil

Detaljer

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten 28. januar 2013 Dato 25. januar 2013 Referanse 12/974 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Detaljer

PROTOKOLL SKANSKA 2010 SENTRALE AVTALER MELLOM LEDELSE OG TILLITSVALGTE

PROTOKOLL SKANSKA 2010 SENTRALE AVTALER MELLOM LEDELSE OG TILLITSVALGTE PROTOKOLL SKANSKA 2010 SENTRALE AVTALER MELLOM LEDELSE OG TILLITSVALGTE Avtalen er fornyet 27.8.2010 og gjelder videre for ett år dersom den ildce av en av partene sies opp skriftlig med 2 måneders varsel.

Detaljer

Overenskomst Del B. mellom. DNLF og. Oslo universitetssykehus HF 01.05. 2012 30.04.2014

Overenskomst Del B. mellom. DNLF og. Oslo universitetssykehus HF 01.05. 2012 30.04.2014 Overenskomst Del B mellom DNLF og Oslo universitetssykehus HF 01.05. 2012 30.04.2014 Side 1 av 18 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PARTSFORHOLD OG VIRKEOMRÅDE MM.... 4 1.1 Partsforhold...4 1.2 Lokale parter...4

Detaljer

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 Informasjon til elever og foresatte skoleåret 2011-12 MAI 2011 Layout: Hanne Grytbakk, Serviceavdelingen Innhold Bruk

Detaljer