Søknadsguide for studier ved

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknadsguide for studier ved"

Transkript

1 Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master

2 SØKNAD TIL UNIVERSITY OF PLYMOUTH (Bachelor) Du som skal søke på University of Plymouth, gjør det på et eget søknadsskjema som du får av din studieveileder i SONOR. Det er gratis å søke til University of Plymouth på dette søknadsskjemaet. I tillegg til utfylt søknadsskjema skal det følgende skannes og sendes per e-post til med din studieveileder i SONOR kopiert inn i e-posten. Dersom du vil skanne dokumentene er det en fordel at dokumentene sendes i PDF-format. Du kan også sende dokumentene til oss per post. Husk da å gi beskjed til din studieveileder når du postlegger dokumentene. SONORs postadresse er: Study Outside Norway (SONOR), c/o Kjetil Sandvoll, Søndre Ånes vei 11, 6522 FREI. Rette kopier av vitnemål fra videregående, både av norsk vitnemål og oversettelse av vitnemålet til engelsk, eventuelt karakterutskrifter hvis du fremdeles går på videregående, og eventuell annen dokumentasjon på relevant utdanning (høgskole- eller universitetspapirer dersom du vil søke om å få disse inkludert i graden din). De fleste videregående skoler oversetter vitnemål til engelsk, men ta kontakt med oss i SONOR dersom du ikke lykkes i å få en oversettelse fra skolen din. Et motivasjonsbrev (personal statement) på engelsk. En uttalelse der du redegjør for ditt fag og skolevalg. Skriv et utkast av dette og send det til din SONOR-kontakt for en gjennomgang før dette legges ved søknaden. Du kan bruke følgende guide. Et anbefalingsbrev (academic reference) på engelsk. Dette bør helst være fra lærer eller en annen person som kan si noe om deg som student, og brevet bør fremheve hvorfor denne personen anbefaler deg som student. Du kan sende aktuell lærer følgende guide. Merk: Plymouth krever at referansen er skrevet på et papir med offisielt brevhode ( letterhead ) fra skolen/institusjonen referansepersonen er ansatt ved (logoen til skolen, for eksempel), og den må også være signert og stemplet. Kopi av bildesiden i passet ditt. Dokumentasjon på engelskkunnskaper. Dersom du har 4 eller bedre i engelsk fra videregående slipper du språktest, hvis ikke kan du finne informasjon om hvordan, hvor og når du kan ta en test her. Testresultater kan ettersendes, så du er ikke nødt til å ha ferdige resultater når du sender inn søknaden. Side 1 av søknadsskjema 1. Du begynner med å fylle ut personopplysninger og kontaktdetaljer. 2. Du trenger ikke å fylle ut Correspondence Address. Det fyller vi ut, slik at University of Plymouth vet at søknaden kommer gjennom SONOR og at de kan kontakte oss dersom det skulle være noe de lurer på. Fyll ut adressen din under Home address, fyll ut din e-postadresse og skriv inn på Agents Her fyller du ut når du vil starte studier. Ved Plymouth University starter alle studier i september, skriv inn riktig årstall. Skriv inn tittelen på studiet du søker på, se nettsiden til Plymouth University for riktig tittel. De fleste kan skrive 1 på Stage, men har du f.eks. startet på graden i Norge og ønsker å starte rett på 2. eller 3 år ved Plymouth University skriver du inn det her. Du må da sende med karakterutskrift og emnebeskrivelser fra utdanningen du ønsker å få godkjent. Course Code finner du på nettsiden til studiet.

3 Side 2 av søknadsskjema 4. Følg linkene, les og kryss av. Du vil ikke få støtte fra Lånekassen til deltidsstudier. Er du i tvil om studiet du skal søke på tilbys internasjonale studenter, ta kontakt med din studieveileder i SONOR. 5. Norske studenter trenger ikke visum for å studere i Storbritannia. Kyss av for nei. 6. Her fyller du inn navnet på den videregående skolen du har gått/ går på, og eventuelt andre skoler du har gått på. Under level / qualification studied kan du skrive inn Upper Secondary Diploma, som er vitnemål fra videregående skole. Skriv inn utdanningsprogram under course title, feks Specialisation in general studies hvis du går studiespesialisering. Du trenger ikke å fylle ut grade/result. Under date completed skriver du inn når du fikk vitnemålet ditt (mm/yy). Har du ikke fullført vitnemålet når du søker skriver du inn måned og år for når du fullfører (mm/yy). Side 3 av søknadsskjema 7. Har du 4 eller bedre gjennomsnittlig engelskkarakter fra videregående skole trenger du ikke å ta språktest. Du tenger da ikke å fylle ut noe her. Har du under 4 må du ta en språktest. Har du ikke meldt deg til språktest enda kan vi ettersende denne informasjonen. 8. Her fyller du inn arbeidserfaring. Du behøver ikke å føre på alt du har jobbet med, men kan velge ut det du synes er mest relevant eller det du har jobbet med over lengre tid. Side 4 av søknadsskjema 9. Her behøver du heller ikke å skrive noe. Du må skrive en personal statement eller et motivasjonsbrev, men dette kan legges ved på eget ark. Hvis du ikke har mottatt en guide fra SONOR med informasjon om hvordan dette skal skrives, er det bare å si i fra. Husk å sende et førsteutkast av personal statement til veilederen din for en gjennomlesing! 10. Du må legge ved en referanse fra en lærer. Her fyller du inn navn og kontaktopplysninger på den personen som har skrevet referansen for deg. Merk: Plymouth krever at referansen er skrevet på et papir med offisielt brevhode ( letterhead ) fra skolen/institusjonen referansepersonen er ansatt ved (logoen til skolen, for eksempel), og den må også være signert og stemplet. 11. Hvis du ikke har mottatt en guide fra SONOR med informasjon om hvordan en referanse skal skrives, er det bare å si i fra. 12. Noen studier vil kreve intervju av aktuelle kandidater. Dette kan gjøres via Skype elle telefon. 13. Kryss av for Other og skriv inn State Educational Loan Fund Norway, som er Lånekassen. Side 5 av søknadsskjema 14. Har du begått lovbrudd må du krysse av på ja. 15. Kryss av sjekklisten. 16. Les gjennom og signer. Side 6 av søknadsskjema Kryss av for det som blir riktig for deg.

4 Side 7 av søknadsskjema Har du en funksjonshemming eller dysleksi og ønsker tilrettelegging må du fylle ut dette skjemaet. Dokumentene i listen over kan skannes og sendes per e-post til med din studieveileder i SONOR kopiert inn i e-posten. Dersom du vil skanne dokumentene er det en fordel at dokumentene sendes i PDF-format. Du kan også sende dokumentene til oss per post. Husk da å gi beskjed til din studieveileder når du postlegger dokumentene. SONORs postadresse er: Study Outside Norway (SONOR) c/o Kjetil Sandvoll Søndre Ånes vei FREI Når SONOR mottar dokumentene blir de gjennomgått og verifisert av oss. SONOR følger opp søknaden din og gir deg beskjed dersom skolen har spørsmål til søknaden din, eller ønsker mer informasjon. Det er tre mulige alternativer til hvordan utkommet av søknaden din blir: 1. Du får opptak uten betingelser. 2. Du får opptak med betingelser. Det vil si at skolen har satt ett eller flere krav som du må oppfylle før opptaket ditt blir endelig. 3. Du får avslag på søknaden din. Uansett resultat vil veilederen din i SONOR være tilgjengelig for å snakke med deg om veien videre. Ønsker du å komme i kontakt med andre studiesøkere som skal til samme skole som deg? Fyll ut skjemaet du finner her så vil vi her i SONOR sette dere i kontakt med hverandre når studiestart nærmer seg. Vi ønsker deg lykke til med søknaden din til University of Plymouth!

5 SØKNAD TIL UNIVERSITY OF PLYMOUTH (Master) Du som skal søke på University of Plymouth, gjør det ved å benytte deg av søknadsskjemaet som du får av din studieveileder i SONOR. Det er gratis å søke til University of Plymouth på dette søknadsskjemaet når du velger å søke gjennom SONOR. Med et snitt på 4 eller bedre i engelsk fra VGS kan University of Plymouth gi fritak for krav om språktest, også for mastersøkere. For å unngå tvil anbefaler vi deg å søke så tidlig som mulig. På denne måten vil vi på et tidlig tidspunkt kunne avdekke om det foreligger behov for språktesting eller andre eventuelle utbedringer i din søknad. Side 1 av søknadsskjema 1. Du begynner med å fylle ut personopplysninger og kontaktdetaljer. 2. Du trenger ikke å fylle ut Correspondence Address. Det fyller vi ut, slik at University of Plymouth vet at søknaden kommer gjennom SONOR og at de kan kontakte oss dersom det skulle være noe de lurer på. Fyll ut adressen din under Home address, fyll ut din e-postadresse og skriv inn på Agents Her fyller du ut når du vil starte studier. Ved Plymouth University starter alle studier i september, skriv inn riktig årstall. Kryss av for om du søker til en taught master eller en research. En vanlig, undervisningsbasert mastergrad (MA, MSc) er et taught programme. 4. Skriv inn tittelen på studiet du søker på, se nettsiden til Plymouth University for riktig tittel. Side 2 av søknadsskjema 5. Følg linkene, les og kryss av. Du vil ikke få støtte fra Lånekassen til deltidsstudier. Er du i tvil om studiet du skal søke på tilbys internasjonale studenter, ta kontakt med din studieveileder i SONOR. 4. Norske studenter trenger ikke visum for å studere i Storbritannia. Kyss av for nei. 5. Her fyller du inn navnet på skolene du har gått/ går på, hvilken kvalifikasjon du har oppnådd, feks Bachelor, og navnet på graden. Skriv inn gjennomsnittskarakter. Under date completed skriver du inn når du fullførte graden (mm/yy). Har du ikke fullført utdanningen når du søker skriver du inn måned og år for når du fullfører (mm/yy). Side 3 av søknadsskjema 6. Her skal du fylle ut engelskkvalifikasjoner under English Language Requirements. Det finnes ingen fasit på hvordan denne delen skal fylles ut, men det er vanlig å ta en engelsktest enten en IELTS- test eller en TOEFL- test for å bevise at man har gode nok engelskkunnskaper til å kunne studere på engelsk. Med et snitt på 4 eller bedre i engelsk fra VGS kan University of Plymouth gi fritak for krav om språktest, også for mastersøkere. Ta kontakt med veilederen din i SONOR for mer informasjon om dette, eller gi beskjed dersom du mener at du kan dokumentere tilstrekkelige engelskkunnskaper på annen måte. 7. Her fyller du inn arbeidserfaring. Du behøver ikke å føre på alt du har jobbet med, men kan velge ut det du synes er mest relevant eller det du har jobbet med over lengre tid. Du kan også velge å legge

6 ved CV. Kryss av for det. Merk: noen studier krever relevant arbeidserfaring, sjekk med din studieveileder i SONOR om dette gjelder deg. Side 4 av søknadsskjema 8. Her behøver du heller ikke å skrive noe. Du må skrive en personal statement eller et motivasjonsbrev, men dette kan legges ved på eget ark. Les gjennom punktene som er listet opp i søknaden om hva det skal inneholde. Hvis du ikke har mottatt en guide fra SONOR med informasjon om hvordan dette skal skrives, er det bare å si i fra. Husk å sende et førsteutkast av personal statement til veilederen din for en gjennomlesing! 9. Du må legge ved to referanser. Mist én må være akademisk, altså fra en som tidligere lærer eller foreleser. Her fyller du inn navn og kontaktopplysninger på personene som har skrevet referansen for deg. Merk: Plymouth krever at referansen er skrevet på et papir med offisielt brevhode ( letterhead ) fra skolen/institusjonen referansepersonen er ansatt ved (logoen til skolen, for eksempel), og den må også være signert og stemplet. Hvis du ikke har mottatt en guide fra SONOR med informasjon om hvordan en referanse skal skrives, er det bare å si i fra. 10. Noen studier vil kreve intervju av aktuelle kandidater. Dette kan gjøres via Skype elle telefon. 11. Kryss av for Other og skriv inn State Educational Loan Fund Norway, som er Lånekassen. Side 5 av søknadsskjema 12. Har du begått lovbrudd må du krysse av på ja. 13. Kryss av sjekklisten. 14. Les gjennom og signer. Side 6 av søknadsskjema Kryss av for det som blir riktig for deg. Side 7 av søknadsskjema Har du en funksjonshemming eller dysleksi og ønsker tilrettelegging må du fylle ut dette skjemaet. Søknadsskjemaet kan skannes og sendes per e-post til med din studieveileder i SONOR kopiert inn i e-posten. Dersom du vil skanne dokumentene er det en fordel at dokumentene sendes i PDF-format. Du kan også sende dokumentene til oss per post. Husk da å gi beskjed til din studieveileder når du postlegger dokumentene. SONORs postadresse er: Study Outside Norway (SONOR) c/o Kjetil Sandvoll Søndre Ånes vei FREI Når SONOR mottar dokumentene blir de gjennomgått og verifisert av oss. SONOR følger opp søknaden din og gir deg beskjed dersom skolen har spørsmål til søknaden din, eller ønsker mer informasjon.

7 Det er tre mulige alternativer til hvordan utkommet av søknaden din blir: 1. Du får opptak uten betingelser. 2. Du får opptak med betingelser. Det vil si at skolen har satt ett eller flere krav som du må oppfylle før opptaket ditt blir endelig. 3. Du får avslag på søknaden din. Uansett resultat vil veilederen din i SONOR være tilgjengelig for å snakke med deg om veien videre. Ønsker du å komme i kontakt med andre studiesøkere som skal til samme skole som deg? Fyll ut skjemaet du finner her så vil vi her i SONOR sette dere i kontakt med hverandre når studiestart nærmer seg. Vi ønsker deg lykke til med søknaden din til University of Plymouth! Jeg ønsker å komme i kontakt med andre studiesøkere I forbindelse med ditt eventuelle opptak vil det helt sikkert være flere andre norske studenter som skal på samme studiested. Vi ønsker å tilrettelegge for at dere skal kunne komme i kontakt med hverandre forut for studiestart. For å sikre en god prosess rundt dette, der ingen blir påtvunget å dele informasjon, ønsker vi å innhente denne informasjonen på forhånd sammen med din søknad. Ja, jeg ønsker å dele min kontaktinformasjon med andre som har kommet inn på samme skole som jeg søker opptak til. Jeg er tilgjengelig på følgende e-post: Og på følgende telefunnummer: Nei, jeg ønsker ikke å dele min kontaktinformasjon med andre som har kommet inn på samme skole som jeg søker opptak til. Navn:... Dato:...

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor Søknad til Eastern Connecticut State University (Bachelor) Du som skal søke til Eastern Connecticut State University (ECSU) gjør det på et

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til Bond University (Bachelor, Master og Study Abroad) Du som skal søke

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Sophomore med transfermuligheter Søknad til American College of Norway (sophomore med transfermuligheter) Du som skal søke på American College of Norway

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL The University of Newcastle (Bachelor og Master) Du som skal søke til

Detaljer

Søknadspakke for studier ved:

Søknadspakke for studier ved: Søknadspakke for studier ved: Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til Auckland University of Technology (Bachelor/Master) Du som skal søke

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study Abroad Søknadsguide til University of Greenwich (Bachelor) Du som skal søke på University of Greenwich, gjør det på et eget

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL University of Melbourne (Bachelor) Du som skal søke til University of

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL University of Wollongong (Bachelor) Du som skal søke til University

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: Bachelor og Master SØKNADSGUIDE TIL LASALLE College of the ARTS Singapore (Bachelor og Master) Du som skal søke til LASALLE College of the Arts (LASALLE),

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til University of Western Australia (Bachelor) Du som skal søke til University

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL James Cook University (Bachelor, Master) BACHELOR OG MASTER: Du som

Detaljer

Søknadspakke for studier ved. - Bachelor - Master

Søknadspakke for studier ved. - Bachelor - Master Søknadspakke for studier ved - Bachelor - Master CUKAS-registrering og utfylling for søknad til RCS (bachelor, master) Dette er en guide for deg som skal søke opptak ved Royal Concervatoire of Scotland

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide fr studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelr Søknad til Berkeley Cllege (Bachelr) Du sm skal søke på Berkeley gjør det på nett. Det er kster $50 å søke på Berkeley, g tillegg skal du betale

Detaljer

ANSAs søknadsguide til studier i USA

ANSAs søknadsguide til studier i USA ANSAs søknadsguide til studier i USA Søknadsprosessen til amerikanske læresteder er omfattende, og det er mye å tenke på. I denne søknadsguiden får du en oversikt over vanlige søknadskrav. Denne guiden

Detaljer

Brukerveiledning MinSkyss VGS

Brukerveiledning MinSkyss VGS Brukerveiledning MinSkyss VGS Nytt fra skoleåret 2015/16 er at alle elever i videregående skole med behov for skoleskyss må søke om dette via nettsiden minskyss.hedmark.org Du vil ikke få svar på søknaden

Detaljer

Veiledning og informasjon til helsepersonell som søker om autorisasjon eller lisens i Norge

Veiledning og informasjon til helsepersonell som søker om autorisasjon eller lisens i Norge Veiledning og informasjon til helsepersonell som søker om autorisasjon eller lisens i Norge Denne veilederen er laget for å gi samlet informasjon om hvordan den som ønsker å søke om autorisasjon og lisens

Detaljer

Veiledning og informasjon til helsepersonell som søker om autorisasjon eller lisens i Norge

Veiledning og informasjon til helsepersonell som søker om autorisasjon eller lisens i Norge Veiledning og informasjon til helsepersonell som søker om autorisasjon eller lisens i Norge Denne veilederen er laget for å gi samlet informasjon om hvordan den som ønsker å søke om autorisasjon og lisens

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2015-2016

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2015-2016 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2015-2016 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 Jobbsøking Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 1. Stillingsannonser... 2 Hvorfor lese stillingsannonsen grundig?... 2 Hva må jeg se etter i annonsen?... 2 2. Slik finner du de ledige jobbene...

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Her er en samling av ofte stilte spørsmål.

Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Hvordan kan jeg meg melde meg på kurs/studier hos NKS? Du kan bestille kurs og studier på www.nks.no. Legg kurset du ønsker i handlekurven og følg veiledningen.

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker».

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Hvordan bruke elektroniske søknadsskjema for å søke på jobb i Sel kommune www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Er du «bruker»

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

Studere i USA. Del 2 Idrettsstipend

Studere i USA. Del 2 Idrettsstipend Studere i USA Del 2 Idrettsstipend Join them! One of my most important duties as Ambassador to Norway is to encourage more Norwegian students to pursue higher education in the United States. It s an agreeable

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer