Søknadspakke for studier ved

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknadspakke for studier ved"

Transkript

1 Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier)

2 Søknad til University of Western Australia (Bachelor) Du som skal søke til University of Western Australia (UWA) gjør det på et eget søknadsskjema som du finner på skolens nettsider. Det koster ingenting å søke til UWA gjennom SONOR, og hvis du har 4 eller bedre i engelsk fra videregående behøver du ikke språktest. I tillegg til utfylt søknadsskjema trenger du dette i en komplett søknad: Rette kopier av vitnemål fra videregående skole og oversettelse av vitnemålet til engelsk. Eventuelt karakterutskrifter hvis du fremdeles går på videregående, og annen dokumentasjon på relevant utdanning. De fleste videregående skoler oversetter vitnemål til engelsk, og dette er å foretrekke, men vi i SONOR kan også oversette dersom skolen din ikke gjør det. Om du har tatt emner på høgskole/universitet og ønsker å få disse vurdert for overføring av studiepoeng så må du legge ved både karakterutskrifter på norsk og engelsk, og emnebeskrivelser på engelsk. Resultater fra språktest hvis aktuelt. Disse kan også sendes direkte fra testsenteret hvis du opplyser dem om hvilken skole du skal søke på. Kopi av passet ditt. Vi trenger også en kopi av informasjonsdelen av passet ditt. Guide til utfylling av selve søknadsskjemaet: Section A Enrollment Information På første spørsmål krysser du enten ja eller nei. For de aller fleste vil nok dette være nei. Har du derimot studert ved UWA tidligere så krysser du ja, og fyller ut ditt tidligere UWA studentnummer. Commencement: Sett kryss i henhold til det semester og årstall du ønsker å starte studiene dine. Hvis du er interessert i å starte i juli er det viktig å sjekke at faget du ønsker å ta har oppstart på sommeren, da dette ikke er tilfellet for alle fag. Course Section: Her kan du føre inn en eller to grader i prioritert rekkefølge. Major er spesialiseringen i graden du søker på. Vær nøye når du fyller ut fagønskene dine. Fagkodene og nøyaktige fagnavn finner du på skolens hjemmeside Du kan se bort i fra spørsmålet om Packaged Professional Postgraduate Degree om du kun har tenkt å søke på en bachelorgrad. Section B Personal Details Fyll inn det som passer. Det er viktig at alle detaljer er nøyaktig slik de framstår i passet ditt.

3 Home Address: Før opp en varig adresse. Skal du flytte i nærmeste framtid er det beste å bruke adressen til foreldrene dine, eller eventuelt til oss her i SONOR. Før opp din en gyldig e-postadresse. Husk å melde fra til UWA og SONOR hvis du skifter e- postadresse i søknadsperioden. Disabillities: Om du har behov for tilpassninger i undervisningen er det viktig å si ifra om det allerede i søknaden slik at skolen kan tilrettelegge for deg som student på best mulige måte. Section C Citizenship Skriv inn detaljene i forhold til hva som passer for deg og detaljene i ditt pass. Det er viktig at du har et pass som fortsatt er gyldig på tidspunktet du planlegger å reise til Australia. Er det ikke det, søk om nytt pass og vent med søknaden til dette er klart. Where will you make your visa application: Du skal søke til den australske ambassaden i Berlin, Germany. Section D Qualifications Hvis du har fullført, eller er i ferd med å fullføre, videregående skole i Norge skal du fylle ut avsnittet markert Overseas Secondary School qualifications Qualification: Vitnemål Year obtained: Året du fullførte, eller fullfører, videregående skole. Name & Location of institution: Navn på din skole +Norway Hvis du har fullført eller er immatrikulert ved en annen høyere utdanningsinstitusjon fører du opp dette under punktet for Tertiary Study Se bort i fra det som står om Packaged Pathway Program and Degree Studies. Dette er ikke støttet av lånekassen og gjelder derfor i liten grad norske studenter. Section E English language proficiency Har du tatt en språktest setter du kryss for den aktuelle testen og skriver inn resultatet. MERK: Kopi av resultatet legges ved selve søknaden, eller sendes direkte til universitetet fra testsenteret. Hvis du har karakteren 4 eller bedre i engelsk fra videregående kan du krysse av for Other. I tekstfeltet skriver du: English upper secondary education grade 4/5/6 Under seksjonen for Packaged English Programs krysser du av for nei siden dette ikke er støtteberettiget av Lånekassen. Hvis du kunne tenkt deg å ta et språkkurs forut for studiet ditt oppfordrer vi deg til å ta kontakt med en av SONORs studieveiledere for mer informasjon.

4 Section F Decleration & Signature Dater og signer selve søknaden. MERK: Betaling gjelder kun for studenter som søker medisin eller tannlege. Dokumentene over kan skannes og sendes per e-post til med din studieveileder i SONOR kopiert inn i e-posten. Dersom du vil skanne dokumentene er det en fordel at dokumentene sendes i PDF-format. Du kan også sende dokumentene til oss per post. Husk da å gi beskjed til din studieveileder når du postlegger dokumentene. SONORs postadresse er: Study Outside Norway (SONOR) c/o Kjetil Sandvoll Søndre Ånes vei FREI Når SONOR mottar dokumentene blir de gjennomgått og verifisert av oss. SONOR følger opp søknaden din og gir deg beskjed dersom skolen har spørsmål til søknaden din, eller ønsker mer informasjon. Ønsker du å komme i kontakt med andre studiesøkende som skal til samme skole som deg? Fyll ut skjemaet du finner her så vil vi her i SONOR sette dere i kontakt med hverandre når skolestart nærmer seg. Lykke til med søknaden din til University of Western Australia!

5 Søknad til University of Western Australia (Master) Du som skal søke til University of Western Australia (UWA) gjør det på et eget søknadsskjema som du finner på skolens nettsider. Det koster 100 AUD å søke mastergrad ved UWA, og skolen vil komme til å kreve språktest fra deg hvis du ikke har minst ett år på bachelornivå hvor undervisningsspråk var Engelsk. I tillegg til utfylt søknadsskjema trenger du dette i en komplett søknad: Rette kopier av ditt bachelordiplom på norsk og engelsk. Eventuelt karakterutskrift hvis du ikke er ferdig med graden enda. Resultater fra språktest (TOEFL eller IELTS): Disse kan også sendes direkte fra testsenteret hvis du opplyser dem om hvilken skole du skal søke på. Kopi av passet ditt. Vi trenger også en kopi av informasjonsdelen av passet ditt. Noen masterprogram har tilleggskrav, som et søknadsessay eller en akademisk referanse. Du får oversikt over hva som gjelder for din søknad ved å lese course information page på UWA sin hjemmeside, se her. Guide til utfylling av selve søknadsskjemaet: Section A Enrolment Information På første spørsmål krysser du enten ja eller nei. For de aller fleste vil nok dette være nei. Har du derimot studert ved UWA tidligere så krysser du ja, og fyller ut ditt tidligere UWA studentnummer. Commencement: Sett kryss i henhold til det semester og årstall du ønsker å starte studiene dine. Hvis du er interessert i å starte i juli er det viktig å sjekke at faget du ønsker å ta har oppstart på sommeren, da dette ikke er tilfellet for alle fag. Course Section: Her kan du føre inn en eller to grader i prioritert rekkefølge. Major er spesialiseringen i graden du søker på. Vær nøye når du fyller ut fagønskene dine. Fagkodene og nøyaktige fagnavn finner du på skolens hjemmeside Section B Personal Details Fyll inn det som passer. Det er viktig at alle detaljer er nøyaktig slik de framstår i passet ditt. Home Address: Før opp en varig adresse. Skal du flytte i nærmeste framtid er det beste å bruke adressen til foreldrene dine, eller eventuelt til oss her i SONOR. Før opp din en gyldig e-postadresse. Husk å melde fra til UWA og SONOR hvis du skifter e- postadresse i søknadsperioden.

6 Disabillities: Om du har behov for tilpassninger i undervisningen er det viktig å si ifra om det allerede i søknaden slik at skolen kan tilrettelegge for deg som student på best mulige måte. Section C Citizenship Skriv inn detaljene i forhold til hva som passer for deg og detaljene i ditt pass. Det er viktig at du har et pass som fortsatt er gyldig på tidspunktet du planlegger å reise til Australia. Er det ikke det, søk om nytt pass og vent med søknaden til dette er klart. Where will you make your visa application: Du skal søke til den australske ambassaden i Berlin, Germany. Section D Finacial Support Her krysser du av for I am fully sponsored by my home government/university Legg ved en foreløpig uttalelse fra lånekassen. Denne får du raskt ved å fylle ut dette skjemaet på lånekassens sider. Agent Details: Vi stempler og skriver på SONOR når vi mottar søknaden fra deg i posten. Section E Qualifications Tertiary Qualifications: Her skal du etter malen fylle ut dine bachelorstudier. Husk å legge ved attestert kopi av ditt bachelorvitnemål på engelsk. Professional Qualifications & Membership: Hvis du innehar kvalifikasjoner, i tillegg til din bachelorgrad, som kan ha innvirkning på opptaket fylles dette inn her, og bekreftelse (attester, diplomer etc.) legges ved selve søknaden. Merk at kun relevante elementer skal legges ved. Eks.: Autocad diplom for ingeniørstudenter. Work Experience: Fyll inn eventuell relevant arbeidserfaring og legg ved attester. Dette er først og fremst viktig for grader som krever arbeidserfaring. Section D English Proificiency Som norsk student må du dokumentere engelskkompetanse for å bli akseptert som masterstudent ved UWA. Den vanligste måten å gjøre dette på er å legge ved resultatet av en språktest (IELTS eller TOEFL). Hvis du har avlagt en språktest skriver du inn resultatet av testen i denne seksjonen. Om du planlegger å ta en test skriver du inn navn på denne og dato for testen. Sjekk mistekravet på UWAs nettside.

7 Et alternativ til språktest er hvis du allerede har gjennomført din bachelorgrad i utlandet eller gjennom graden din kan bevitne engelskundervisning. Snakk med oss her i SONOR om du er usikker på dine kvalifikasjoner. NB: Det er viktig å legge ved attestert kopi av testresultatet ditt, eller få testsenteret til å sende et slikt direkte til universitetet. Packaged English Language Programs er vanligvis ikke av relevans for norske studenter da dette ikke er støttet av lånekassen. Section G Personal Statement Skriv en statement på ca en A4 side slik det står beskrevet her. Skal du søke på ingeniørfag eller Computer Science er du fritatt fra Personal Statement kravet. Vi i SONOR leser gjerne over et utkast og gir tilbakemeldinger før søknaden sendes inn. Tips til hva som kan være med finner du her Section H References Oppgi navn og kontaktinfo på to akademiske referanser. Det kan være greit å skaffe to slike skriftlige referanser på forhånd slik at disse kan legges ved søknaden. Skal du søke på MBA må du i tillegg legge ved anbefalingsbrev fra arbeidsgiver. Section I Research Supervisor Ønsker du å søke en forskningsbasert mastergrad må du komme i kontakt med en aktuell veileder ved UWA forut for din søknad. Section J Declaration and Signature Dater og signer Section K Application Processing Fee Kryss av for Postgraduate Coursework om du skal ta en vanlig mastergrad ved UWA utenom medisin osv. Legg inn kortdetaljer slik at skolen kan trekke søknadsavgiften på 100 AUD, og signer. Skolen trekker kun avtalt beløp.

8 Dokumentene over kan skannes og sendes per e-post til med din studieveileder i SONOR kopiert inn i e-posten. Dersom du vil skanne dokumentene er det en fordel at dokumentene sendes i PDF-format. Du kan også sende dokumentene til oss per post. Husk da å gi beskjed til din studieveileder når du postlegger dokumentene. SONORs postadresse er: Study Outside Norway (SONOR) c/o Kjetil Sandvoll Søndre Ånes vei FREI Når SONOR mottar dokumentene blir de gjennomgått og verifisert av oss. SONOR følger opp søknaden din og gir deg beskjed dersom skolen har spørsmål til søknaden din, eller ønsker mer informasjon. Ønsker du å komme i kontakt med andre studiesøkende som skal til samme skole som deg? Fyll ut skjemaet du finner her så vil vi her i SONOR sette dere i kontakt med hverandre når skolestart nærmer seg. Lykke til med søknaden din til University of Western Australia!

9 Søknad til University of Western Australia (Study Abroad) Du som skal søke til University of Western Australia (UWA) gjør det online på UWAs hjemmesider. Det koster ingenting å søke til UWA gjennom SONOR, og om du skal ta Study Abroad på bachelornivå og har 4 eller bedre i engelsk fra videregående behøver du ikke språktest. I tillegg til utfylt søknadsskjema trenger du dette i en komplett søknad: Rette kopier av vitnemål fra videregående skole og evt. høyskole eller universitet, og oversettelse av disse til engelsk. Du kan legge ved karakterutskrifter hvis du fremdeles går på videregående.. De fleste videregående skoler, høyskoler og universitet oversetter vitnemål til engelsk, og en oversettelse fra din skole er å foretrekke, men vi i SONOR kan også være behjelpelige med dette dersom skolen din ikke kan gjøre det for deg. Hvis du har tatt emner på høgskole/universitet og ønsker å få disse vurdert som bakgrunn for å få ta emner på viderekommende nivå ved UWA så må du legge ved både karakterutskrifter fra disse på norsk og engelsk. Resultater fra språktest hvis aktuelt. Disse kan også sendes direkte fra testsenteret hvis du opplyser dem om hvilken skole du skal søke på. Kopi av passet ditt. Vi trenger også en kopi av informasjonsdelen av passet ditt. Slik oppretter og fyller du ut søknaden på nett (OBS: det er viktig at du gir beskjed til en av oss i SONOR når du gjør dette slik at vi kan følge søknaden din opp med riktig person ved UWA). Før du begynner Klikk Create Account og opprett en konto med dine detaljer. Du vil deretter motta en e-post med login detaljer. Gå til Study Abroad and Student og logg deg på. Klikk så på Study Abroad kategorien. Merk: Online søknadsskjemaet logger seg ute etter en bestemt tid uten aktivitet, så ha hele tiden passord og brukernavn godt tilgjengelig. Steg 1. Application Details Her dukker informasjonen du oppga da du opprettet kontoen din opp. Sjekk at alt stemmer og gå videre. Steg 2. Additional Information Under Citizenship type velger du: DO NOT hold a permanent residency visa and are not an Aust or NZ citizen

10 Klikk ja eller nei for om du tidligere har studert ved UWA. Om du har forandret etternavnet ditt, oppgi det gamle etternavnet her Under visa information velger du Norway fra rullgardina, og under Visa type velger du: visa application pending or no visa at this time Hopp så ned til Country of Citizenship og velg Norway, eller det landet du er statsborger av. Så fremt du bor i Australia skal du svare nei på spørsmålet om postadressen din er i Australia. Før deretter opp en varig adresse. Skal du flytte i nærmeste framtid er det beste å bruke adressen til foreldrene dine, eller eventuelt til oss her i SONOR Steg 3. Additional information Hvis du aldri tidligere har blitt tilbudt studieplass ved UWA svarer du nei på dette spørsmålet: Have you previously been offered and deferred the course for which you intend to apply? På spørsmålet: Have you lodged any other admission applications at UWA for the period for which you intend to apply online? Svarer du nei, eller forteller hvilke andre studier ved UWA du har søkt på for samme periode hvis det gjelder for deg. Steg 4. Advanced Standing Dette gjelder ikke Study Abroad studenter, så klikk continue Steg 5 Course Details Hvis du skal studere emner på bachelornivå velger du Cross Institutional (Study Abroad) Undergraduate. Skal du studere emner på masternivå velger du Cross Institutional (Study Abroad) Postgraduate Velg ønsket nivå og lengde fra rullgardina under På neste side velger du oppstartssemester, og deretter setter du opp en liste over fagønsker for semesteret, eller året, som Study Abroad student ved UWA. Det er vanlig å ta 4 fag i semesteret, men du kan gjerne føre på noen ekstra slik at det er noen alternativer om fag skulle være fulle eller utilgjengelige. Din faglige bakgrunn avgjør hvilke fag du kan velge. Kommer du rett fra videregående kan du kun velge fag på laveste nivå, har du derimot tatt fag på universitet eller høyskole innen samme fagområde som du har tenkt å ta på Study Abroad, vil du ha flere emner å velge i mellom. UWA vil behandle fagønskene sammen med søknaden din, og om du har valgt fag som ikke er tilgjengelige for deg, eller fulle, gir de beskjed og foreslår alternativer. Om du sliter med å finne fram ta kontakt med din veileder her i SONOR.

11 Steg 6. Secondary Education Details Have you completed Year 12 or equivalent? Klikk yes hvis du har fullført vidergående Fyll så inn detaljene for den videregående utdannelsen din Steg 7. Current Institution Details Har du studert på høyere nivå etter videregående? Klikk det som passer, ja eller nei. Fyll inn detaljer om du har studert på høyskole eller universitet. Steg 8. Other Qualification Details Har du noen andre relevante kvalifikasjoner som du vil legge til kan du gjøre det her. Steg 9. Work Experience / Employment Details Fyll kun inn ja om du mener du har noen arbeidserfaring som er relevant. Steg 10. English Proficiency and other Admission Test Details Om du har 4 eller bedre i engelsk fra videregående velger du Norwegian Vitnemål English Component når de spør om type of test. Om du har lavere karakter enn 4 i engelsk fra videregående må du ta enten TOEFL eller IELTS testen Have you completed? velg yes Sett inn dato du fullførte og karakter. Du kan også legge inn satisfactory under result. På neste side kommer detaljene du har lagt inn opp. Sjekk at det du har oppgitt stemmer. Steg 11. Document Upload Her kan du laste opp vitnemål og andre vedlegg. Steg 12 Review Application Se over søknaden og pass på at alt du har lagt inn stemmer Steg 13. Applicant Declaration Les igjennom og klikk Accept

12 Steg 14. Submit application Print ut cover sheet som oppsummerer søknaden. Dokumentene over kan skannes og sendes per e-post til med din studieveileder i SONOR kopiert inn i e-posten. Dersom du vil skanne dokumentene er det en fordel at dokumentene sendes i PDF-format. Du kan også sende dokumentene til oss per post. Husk da å gi beskjed til din studieveileder når du postlegger dokumentene. SONORs postadresse er: Study Outside Norway (SONOR) c/o Kjetil Sandvoll Søndre Ånes vei FREI Når SONOR mottar dokumentene blir de gjennomgått og verifisert av oss. SONOR følger opp søknaden din og gir deg beskjed dersom skolen har spørsmål til søknaden din, eller ønsker mer informasjon. Ønsker du å komme i kontakt med andre studiesøkende som skal til samme skole som deg? Fyll ut skjemaet du finner her så vil vi her i SONOR sette dere i kontakt med hverandre når skolestart nærmer seg. Scan det inn og send det på mail til din veileder i SONOR. Lykke til med søknaden din til University of Western Australia!

13 Jeg ønsker å komme i kontakt med andre studiesøkende I forbindelse med ditt eventuelle opptak vil det helt sikkert være flere andre norske studenter som skal på samme studiested. Vi ønsker å tilrettelegge for at dere skal kunne komme i kontakt med hverandre forut for studiestart. For å sikre en god prosess rundt dette, der ingen blir påtvunget å dele informasjon, ønsker vi å innhente denne informasjonen på forhånd sammen med din søknad. Ja, jeg ønsker å dele min kontaktinformasjon med andre som har kommet inn på samme skole som jeg søker opptak til. Jeg er tilgjengelig på følgende e-post: Og på følgende telefunnummer: Nei, jeg ønsker ikke å dele min kontaktinformasjon med andre som har kommet inn på samme skole som jeg søker opptak til. Navn:... Dato:...

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL University of Melbourne (Bachelor) Du som skal søke til University of

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Sophomore med transfermuligheter Søknad til American College of Norway (sophomore med transfermuligheter) Du som skal søke på American College of Norway

Detaljer

Studere i USA. Del 1 Bachelorgrad

Studere i USA. Del 1 Bachelorgrad Studere i USA Del 1 Bachelorgrad Join them! Ambassadør Barry B. White One of my most important duties as Ambassador to Norway is to encourage more Norwegian students to pursue higher education in the United

Detaljer

ANSAs søknadsguide til studier i USA

ANSAs søknadsguide til studier i USA ANSAs søknadsguide til studier i USA Søknadsprosessen til amerikanske læresteder er omfattende, og det er mye å tenke på. I denne søknadsguiden får du en oversikt over vanlige søknadskrav. Denne guiden

Detaljer

Informasjonen gitt nedenfor er sålangt vi kan vurdere riktig. Det kan ha sneket seg inn noen mindre unøyaktigheter. Memoet oppdateres kontinuerlig.

Informasjonen gitt nedenfor er sålangt vi kan vurdere riktig. Det kan ha sneket seg inn noen mindre unøyaktigheter. Memoet oppdateres kontinuerlig. Til: Studenter Fra: Trond Petersen, Professor Department of Sociology og Haas School of Business University of California, Berkeley Chair of Sociology Committee on Comparative Studies and Foreign Students

Detaljer

Utveksling for engelskstudenter STUDERE I UTLANDET? EN GUIDE FOR DEG SOM ER ENGELSKSTUDENT

Utveksling for engelskstudenter STUDERE I UTLANDET? EN GUIDE FOR DEG SOM ER ENGELSKSTUDENT Utveksling for engelskstudenter STUDERE I UTLANDET? EN GUIDE FOR DEG SOM ER ENGELSKSTUDENT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 03 Oppbygging av engelsk bachelor.. s. 05 2. TIDLIGERE STUDENTERS ERFARINGER

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Pay2 har vært på markedet siden Mars 2001 og har sitt hovedkontor i London, UK.

Pay2 har vært på markedet siden Mars 2001 og har sitt hovedkontor i London, UK. Pay2 Pay2 er ett betalingssystem som kombinerer en lettforstålig virtuell bankkonto med et VISA Electron Kort. Du kan bruke dette kortet i 36 millioner butikker og du kan ta ut penger i 700.000 minibanker

Detaljer

Brukerveiledning Registrere utøverinformasjon i ADAMS

Brukerveiledning Registrere utøverinformasjon i ADAMS Brukerveiledning Registrere utøverinformasjon i ADAMS 2009 Innhold Innhold... 2 Logge på ADAMS:... 3 Glemt eller mistet passord / brukernavn?... 3 Første gang du logger på ADAMS... 3 Bytte passord... 4

Detaljer

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell 1. Individuelle søknader Finn søknadsskjemaet på hjemmesiden til SAK. 2. Forhåndsbetaling av gebyr For å få din søknad behandlet

Detaljer

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Innhold: Før du reiser. s. 4 Under oppholdet. s. 7 Viktig om sikkerhet. s. 9 Kontrakt for utvekslingsopphold. s. 11 2 Kjære utenlandsstudent!

Detaljer

Studere i USA. Del 3 Master- og doktorgradsstudier

Studere i USA. Del 3 Master- og doktorgradsstudier Studere i USA Del 3 Master- og doktorgradsstudier Don t hide your light under a bushel! Petter Næss Daglig leder i US Norway Fulbright Foundation Når industriledere her til lands skal oppildne sine medarbeidere,

Detaljer

Studere i USA. Del 2 Idrettsstipend

Studere i USA. Del 2 Idrettsstipend Studere i USA Del 2 Idrettsstipend Join them! One of my most important duties as Ambassador to Norway is to encourage more Norwegian students to pursue higher education in the United States. It s an agreeable

Detaljer

Studere i USA. Del 2 Idrettsstipend

Studere i USA. Del 2 Idrettsstipend Studere i USA Del 2 Idrettsstipend Join them! Ambassadør Barry B. White One of my most important duties as Ambassador to Norway is to encourage more Norwegian students to pursue higher education in the

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Klar for avgang - viktig informasjon for et godt. studieopphold i utlandet

Klar for avgang - viktig informasjon for et godt. studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Kjære utenlandsstudent! Tiden for avreise til ditt nye studieland nærmer seg med stormskritt! Etter lange forberedelser begynner

Detaljer

Hvordan bestille MSDN AA

Hvordan bestille MSDN AA Hvordan bestille MSDN AA Trenger du hjelp kan du kontakte MSDN Helpdesk. Du kan ringe de eller sende de epost. MSDN Helpdesk Telefon: 800 19 307 MSDN Helpdesk Epost: academicalliance@eu.subservices.com

Detaljer

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen EO-FONDET En veileder til søknadsprosessen Innhold Hva er EO-fondet? s. 2 Hvem kan søke om midler? s. 3 Hva kan man søke om? s. 4 Hvordan søke -- trinn for trinn s. 5 Sjekkliste for søknad s. 6 Søknaden

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Kurshåndbok 2015/2016 KURSHÅNDBOK. Akademiet Privatistskole Ålesund og Molde

Kurshåndbok 2015/2016 KURSHÅNDBOK. Akademiet Privatistskole Ålesund og Molde Kurshåndbok 2015/2016 KURSHÅNDBOK Akademiet Privatistskole Ålesund og Molde 1 INNHOLD Kontaktinformasjon side 3 Åpningstider side 3 I klasserommet side 4 Kollokviegrupper side 4 Hjelpen er nær side 4 Bøker

Detaljer

Praktisk info - Studiestart 2010

Praktisk info - Studiestart 2010 Praktisk info - Studiestart 2010 Det nærmer seg turnéstart og dere har sikkert masse spørsmål både av praktisk og innholdsmessig art. Det følgende svarer på de fleste praktiske spørsmål - og har du flere

Detaljer

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte Planlegge og starte et møte MeetAt Datamøte (Fullversjon) MeetAt Datamøte er basert på Cisco Systems datamøteløsning WebEx. Vi bruker derfor benevnelsen WebEx om tjenesten der det er naturlig i denne veiledningen,

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Til utlandet på 1-2-3

Til utlandet på 1-2-3 Til utlandet på 123 med Internasjonal seksjon Store planer, mangfoldige drømmer... Planlegg utveksling til utlandet nå! Info om muligheter og finansering gis av Internasjonal seksjon. www.ntnu.no/studier/

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold

IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold Hva må du som ny student gjøre for å bli korrekt registrert?... 3 IT-systemer for studenter ved Høgskolen i Hedmark... 4 Bruk av aktiveringsportal for nye studenter...

Detaljer