ANSAs søknadsguide til studier i USA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANSAs søknadsguide til studier i USA"

Transkript

1 ANSAs søknadsguide til studier i USA Søknadsprosessen til amerikanske læresteder er omfattende, og det er mye å tenke på. I denne søknadsguiden får du en oversikt over vanlige søknadskrav. Denne guiden retter seg både mot bachelor- og masterstudenter. En del studieprogrammer har i tillegg til disse ordinære søknadskravene spesielle søknadskrav som retter seg mot studiet ditt. Se våre fagsider for mer informasjon om typiske spesielle søknadskrav. Amerikanske universiteter er selvstyrte, og det er alltid opp til det enkelte universitet å uforme sine egne søknadskrav. Les alltid nøye gjennom informasjonen om søknadsprosessen på lærestedets egne hjemmesider før du setter i gang med søknaden din. Søknadsfrist De fleste fristene går ut enten rett før jul eller rett etter jul, cirka åtte til ni måneder før studiestart. Ved statsuniversiteter i California går fristen ut enda tidligere, vanligvis mot slutten av november. Noen universiteter har rullerende opptak, mens i enkelte tilfeller kan fristene være så sent som i juni, to måneder før semesteret starter. På grunn av obligatoriske opptakstester og tidlige søknadsfrister i USA, er det svært viktig å begynne planleggingen så tidlig som mulig, helst ett år i forveien. De fleste universitetene tar opp utenlandsstudenter kun én gang per år, det vil si i begynnelsen av høstsemesteret. Noen læresteder har opptak to ganger i året (vår/høst). Særlig på bachelorgraden foretrekker de aller fleste lærestedene å ta inn internasjonale studenter om høsten slik at de kan delta på kurs og orienteringsprogrammer som er spesielt lagt opp for utenlandske studenter. Her kan du bli kjent med andre studenter og få en innføring i utdanningssystemet, lærestedets fasiliteter og så videre. Generell studiekompetanse Minimumskrav for norske søkere som ønsker opptak til en bachelorgrad ved amerikanske universiteter, er fullført og bestått videregående skole. Vitnemål Sørg for at vitnemålet ditt blir oversatt til engelsk. Ofte kan din videregående skole bistå med dette. Sørg for at vitnemålet ditt blir sendt direkte fra skolen som utstedte det. Søknadsskjema Du søker enten direkte til ønsket lærested via en egen søknadsportal på deres nettsider eller via søknadsportalen Common Application. Les mer om Common Application under. På grunn av de ulike utdanningssystemene i Norge og USA er det ikke alltid lett å vite hva utdanningen din tilsvarer når du skal fylle ut amerikanske søknadsskjemaer. Fyll likevel ut skjemaet så godt du kan, og gi heller mer utfyllende eller forklarende informasjon i et eget brev som du legger ved søknaden. Du må som regel betale et søknadsgebyr, og dette beløpet refunderes ikke. Søknadsgebyrer kan ligge på opptil 90 $. Common Application Common Application er USAs svar på Samordna opptak, og du kan søke på opptil 20 skoler i én søknad. Per dags dato er det rundt 500 skoler som benytter seg av Common Application. I søknaden må du ha anbefalingsbrev fra to lærere og en rådgiver fra din videregående skole. Sørg for at du opplyser lærerne og rådgiveren din om at du skal bruke dem i Common Application slik at de er klar over informasjon de kommer til å få tilsendt en e-post. Det er du som søker som skal oppgi e-postadressen til lærene og rådgiver. Rådgiveren din må skrive en «school report» med generelle opplysninger om skolen og klassetrinnet ditt,

2 men også om dine faglige resultater. Anbefalingsbrevene dine fra lærerne skal være om dine faglige prestasjoner og aktiviteter. I tillegg til anbefalinger og informasjon fra rådgiver må du skrive et essay. Vær klar over at de fleste skoler også har tilleggskrav. Her finner du en oversikt over læresteder som benytter seg av Common Application Motivasjonsbrev De fleste skolene i USA krever at man skriver et motivasjonsbrev (statement of purpose, motivation letter). Motivasjonsbrevet er opptakskomiteens første møte med deg, så brukt god tid på planleggingen og skrivingen av brevet. Et motivasjonsbrev skal fortelle opptakskomiteen hvem du er som person, hvordan du passer til skolen, hva du tidligere har oppnådd, og hva slags mål du har satt deg i livet. Det er viktig å fokusere på hva du har gjort ved siden av studiet har du for eksempel sittet i elevråd, drevet med politikk eller vært frivillig for en organisasjon? Det finnes ingen mal på hvordan du skal skrive et motivasjonsbrev, men originalitet vil ofte bli belønnet. Husk at opptakskomiteen leser hundrevis av motivasjonsbrev, så det kan være lurt å skille seg ut. Les Education USAs guide til hvordan du skal skrive et motivasjonsbrev. Anbefalingsbrev Anbefalingsbrev er en akademisk referanse som en av dine lærere skriver for deg. Vanligvis krever universitetene to til tre anbefalingsbrev. Det er viktig at referansene dine kjenner deg godt slik at de kan gi deg et solid og positivt anbefalingsbrev. 10 tips for deg som skal skrive anbefalingsbrev (LINK!) Karaktersnitt Karaktersnitt Veldig mange kommende USA-studenter henvender seg til ANSA om hvilke karaktersnitt skolen krever for at man skal komme inn. Vær klar over at det ikke finnes noen offisiell konverteringstabell mellom norske og amerikanske karakterer, og at universitetene sjelden vil fortelle deg et eksakt karaktersnitt. Husk at karakterene dine er en del av en større pakke som også inkluderer tester, anbefalinger og motivasjonsbrev. Ofte vil snittet omtales som en GPA (grade point average) og ligger på en firepoengskala. Under finner du en uoffisiell oversettelse av norske karakterer til amerikanske karakterer. USA Norge USA Norge USA Norge USA Norge 1,00 2,00 2,20 3,24 3,40 4,64 3,88 5,52 1,10 2,10 2,30 3,36 3,50 4,75 3,89 5,56 1,20 2,20 2,40 3,49 3,60 4,86 3,90 5,60 1,30 2,31 2,50 3,62 3,70 4,98 3,91 5,64 1,40 2,41 2,60 3,74 3,80 5,19 3,92 5,68 1,50 2,51 2,70 3,86 3,81 5,23 3,93 5,72 1,60 2,62 2,80 3,98 3,82 5,27 3,94 5,76 1,70 2,72 2,90 4,09 3,83 5,31 3,95 5,80 1,80 2,82 3,00 4,19 3,84 5,35 3,96 5,84 1,90 2,93 3,10 4,30 3,85 5,40 3,97 5,88 2,00 3,03 3,20 4,41 3,86 5,44 3,98 5,92 2,10 3,13 3,30 4,53 3,87 5,48 3,99 5,96 4,00 6,00 (Kilde: Samordna opptak)

3 ECTS skala USA A A B B+ C B D C+ E C F F (Kilde: Duke University, «International Creditentials Guide 2012/2013») Økonomisk garanti Amerikanske læresteder vil kreve dokumentasjon på at du kan finansiere utdanningen du planlegger. Du må derfor legge ved en økonomisk garanti når du sender en søknad om opptak. Hvert enkelt lærested beregner utgifter for ett år for internasjonale studenter (skolepenger, kost, losji, bøker og så videre), og den økonomiske garantien må dekke dette beløpet. Du kan henvende deg til Lånekassen for å få en foreløpig uttalelse om retten til støtte. Språktest For å dokumentere engelskkunnskapene dine vil du ofte bli bedt om å legge ved resultatene fra en språktest, enten TOEFL eller IELTS-testen. TOEFL TOEFL-testen måler ikke-engelskspråklige studenters evne til å bruke og forstå det engelske språket slik som det blir hørt, snakket, lest og skrevet i et engelskspråklig klasserom på universitetsnivå. Påmelding: Testsenter: Moss Pris: 1500 kroner Gjennomsnittscore for nordmenn: 93 av 120 poeng Gjennomsnittsscore globalt: 81 av 120 poeng Gyldighet: 2 år IELTS Til forskjell fra TOEFL-testen foregår den muntlige delen ansikt-til-ansikt med en eksaminator. Merk at denne delen av testen enten kan foregå på samme dag, dagen før, eller dagen etter den skriftlige delen. Påmelding: Via Folkeuniversitetets nettsider Testsenter: Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim Pris: 2395 kr Resultater: IELTS resultater er tilgjengelig etter 13 dager Gyldighet: 2 år Opptakstest Mange amerikanske universiteter krever at bachelorgradsstudenter tar en opptakstest, enten SAT eller ACT. SAT/ACT gjelder opptak bachelorstudier, mens GRE/GMAT gjelder opptak til masterstudier. SAT SAT står for Scholastic Aptitude Test, og måler dine lese, -skrive, -og matteferdigheter. For nordmenn kan SAT-testen virke forvirrende og komplisert da pensumet er annerledes, men med gode forberedelse kan man gjøre det veldig bra. Sørg derfor for at du har investert mye tid i oppgaveløsning og lesing på forhånd. Gratis testspørsmål til SAT fra CollegeBoard SAT Subject Test Ved noen skoler og studieretninger ønsker universitetene at du tar en SAT subject test i tillegg til den ordinære SAT-testen. SAT subject test er en timelang test hvor du kan vise dine kunnskaper innen et fagfelt. Du kan velge mellom 20 fagtester innenfor engelsk, historie matematikk, realfag og språk. Skal du for eksempel studere ingeniørfag kan det være et krav at du har tatt SAT-testen og to Subject-test innen matte og fysikk.

4 NB! Du kan ikke ta SAT subject test på samme dag som SAT reasoning test. Testene blir tilbudt på samme tidspunkt, men ikke all fagtester er tilgjengelige hver gang. Du kan ta opptil tre subject tester per dag. Testsenter: Universitetet i Oslo, International School of Stavanger og Red Cross Nordic United World College, Flekke. Nettside: Pris: Cirka 500 kroner Datoer: Testen blir tilbudt seks ganger i løpet av skoleåret, vanligvis i oktober, november, desember, januar, mai og juni. Lengde: 3 timer og 45 minutter Gyldig: 5 år ACT Mange amerikanske universiteter krever at bachelorgradsstudenter tar en opptakstest, enten SAT eller ACT. ACT står for American College Testing, og tester deg innenfor de fire fagfeltene engelsk, matematikk, leseog skriveferdigheter. ACT-testen tar utgangspunkt i hva amerikanske studenter har lært på High School. Du burde derfor lese deg opp på amerikansk pensum i forkant. ACT Plus Writing Noen skoler krever at du tar en ACT Plus Writing test i tillegg den en ordinære ACT-testen. Dette er en tilleggsoppgave du tar samtidig som ACT-testen. Tilleggsoppgaven tar 30 minutter, og måler skriveferdighetene dine. Testsenter: Universitetet i Oslo og International School of Stavanger Nettside: Pris: Cirka 400 kroner Datoer: Testen blir tilbudt 5 ganger i året i oktober, desember, februar, april og juni. Lengde: 2 timer og 55 minutter GRE GRE står for Graduate Record Exam og er ofte et opptakskrav når man ønsker å ta en mastergrad innen samfunnsfag og lignende. Testen tester dine kunnskaper innen «Verbal Reasoning, Quantitative Reasoning og Analytical Reasoning.» Testsenter: Universitetet i Oslo og NTNU Påmelding: Kostnad: Cirka 1200 kroner Tid: 3 timer og 45 minutter Gratis øvelsestest fra Manhattan Prep GRE Subject Test I tillegg til en generell GRE-test kan du ta en subject-test. Det er ikke så vanlig å ta denne testen som en GRE-general test. Du kan ta testen innenfor disse fagfeltene: Biochemistry, Cell and Molecular Biology Biology Chemistry Literature in English Mathematics Physics Psychology GMAT GMAT står for Graduate Management Admission Test, og er en opptaksprøve for studenter som søker seg inn på en mastergrad i økonomifag. Testen er delt opp i fire deler som tester følgende: Analytical Writing Assessment, Integrated Reasoning, Quantitative og Verbal. Testen blir tatt av forskjellige studenter med ulike bakgrunner, men kan for mange være nokså krevende. Det er derfor svært viktig at man forbereder seg

5 godt testen. Hvis du tar testen flere ganger tar ofte skolene gjennomsnittet av poengsummene dine og bruker det i opptaksprosessen. Testsenter: Det finnes ikke noe testsenter i Norge, men du kan ta prøven i for eksempel Danmark eller Sverige. Påmelding: Kostnad: Cirka 1500 kroner Tid: 3 timer og 45 minutter Den offisielle øvingsboken for GMAT-testen Søke gjennom norske representanter for amerikanske læresteder En alternativ måte å søke seg inn på studier i USA er å gå via en norsk studierepresentant. Dersom du søker gjennom en slik aktør, kan du ofte slippe freshman year og ulike opptakstester. Du kan gå inn på deres nettsider for å finne ut hvilke ut hvilke universiteter de representerer. Her er en liste over agenter som er etiske godkjente av ANSA: Kilroy - Universiteter i USA Sonor - Universiteter i USA Education Link - Universiteter i USA American College of Norway- 1 år i Norge etterfulgt av tre år i USA NORAM Universiteter og stipender i USA Explorius - Universiteter i USA College Scholarships USA Ltd - Idrettsstipend i USA Ivy Plus- Søkehjelp til studier i USA House of Math Tilbyr SAT-undervisning IBS - Universiteter i USA Gateway College Norske høyskolestudier i USA Active Education Norsk PT-utdanning i USA Kulturakademiet- Norsk høyskolestudier i USA

Studere i USA. Del 1 Bachelorgrad

Studere i USA. Del 1 Bachelorgrad Studere i USA Del 1 Bachelorgrad Join them! Ambassadør Barry B. White One of my most important duties as Ambassador to Norway is to encourage more Norwegian students to pursue higher education in the United

Detaljer

ANSAs 10steg til STUDIER I UTLANDET

ANSAs 10steg til STUDIER I UTLANDET ANSAs 10 steg til STUDIER I UTLANDET ANSA VISER VEI TIL STUDIER I UTLANDET ANSA Samskipnaden for norske utenlandsstudenter ANSAs formål er å ivareta de norske utenlandsstudentenes faglige, økonomiske,

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Studere i USA. Del 3 Master- og doktorgradsstudier

Studere i USA. Del 3 Master- og doktorgradsstudier Studere i USA Del 3 Master- og doktorgradsstudier Don t hide your light under a bushel! Petter Næss Daglig leder i US Norway Fulbright Foundation Når industriledere her til lands skal oppildne sine medarbeidere,

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Utveksling for engelskstudenter STUDERE I UTLANDET? EN GUIDE FOR DEG SOM ER ENGELSKSTUDENT

Utveksling for engelskstudenter STUDERE I UTLANDET? EN GUIDE FOR DEG SOM ER ENGELSKSTUDENT Utveksling for engelskstudenter STUDERE I UTLANDET? EN GUIDE FOR DEG SOM ER ENGELSKSTUDENT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 03 Oppbygging av engelsk bachelor.. s. 05 2. TIDLIGERE STUDENTERS ERFARINGER

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL University of Melbourne (Bachelor) Du som skal søke til University of

Detaljer

Studere i USA. Del 2 Idrettsstipend

Studere i USA. Del 2 Idrettsstipend Studere i USA Del 2 Idrettsstipend Join them! One of my most important duties as Ambassador to Norway is to encourage more Norwegian students to pursue higher education in the United States. It s an agreeable

Detaljer

tips til deg som vil gå på skole i utlandet

tips til deg som vil gå på skole i utlandet tips til deg som vil gå på skole i utlandet LURT Å TENKE OVER: Hvor vil du reise? IKONER: Studier i utlandet gjør at man får erfaringer, kunnskap og en opplevelse som er gull verdt! Du vet sikkert om noen

Detaljer

Informasjonen gitt nedenfor er sålangt vi kan vurdere riktig. Det kan ha sneket seg inn noen mindre unøyaktigheter. Memoet oppdateres kontinuerlig.

Informasjonen gitt nedenfor er sålangt vi kan vurdere riktig. Det kan ha sneket seg inn noen mindre unøyaktigheter. Memoet oppdateres kontinuerlig. Til: Studenter Fra: Trond Petersen, Professor Department of Sociology og Haas School of Business University of California, Berkeley Chair of Sociology Committee on Comparative Studies and Foreign Students

Detaljer

tips til deg som vil gå på skole i utlandet

tips til deg som vil gå på skole i utlandet tips til deg som vil gå på skole i utlandet IKONER: Studier i utlandet gjør at man får erfaringer, kunnskap og en opplevelse som er gull verdt! Du vet sikkert om noen som har studert i utlandet. Det finnes

Detaljer

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Innhold: Før du reiser. s. 4 Under oppholdet. s. 7 Viktig om sikkerhet. s. 9 Kontrakt for utvekslingsopphold. s. 11 2 Kjære utenlandsstudent!

Detaljer

Veien til en bachelorgrad. Studer utenlands!

Veien til en bachelorgrad. Studer utenlands! Studer utenlands! INDEX Studiemuligheter i utlandet Gostudy ditt internasjonale kontor 2 Hvorfor utenlandsstudier? 2 Studiemuligheter i utlandet 3 Australia 3 4 England 4 Irland 4 Italia 5 New Zealand

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Sophomore med transfermuligheter Søknad til American College of Norway (sophomore med transfermuligheter) Du som skal søke på American College of Norway

Detaljer

Veien til en bachelorgrad Studier i utlandet

Veien til en bachelorgrad Studier i utlandet Studier i utlandet educationlink.no INDEX Education Link ditt internasjonale kontor 2 Hvorfor utenlandsstudier? 2 Studiemuligheter i utlandet 3 Australia 3 4 England 4 Irland 4 Italia 5 New Zealand 5 USA

Detaljer

Skal du studere i Norge?

Skal du studere i Norge? For kinesiske studenter: Skal du studere i Norge? Reidun Aambø Høgskulen i Volda 2013 Oversatt til kinesisk av Miao Haibiao For kinesiske studenter: SKAL DU STUDERE I NORGE? Reidun Aambø, Høgskulen i Volda

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2014 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0ss! Atlantis Medisinske Høgskole har gjennom 26 år høstet mye verdifull

Detaljer

Klar for avgang - viktig informasjon for et godt. studieopphold i utlandet

Klar for avgang - viktig informasjon for et godt. studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Kjære utenlandsstudent! Tiden for avreise til ditt nye studieland nærmer seg med stormskritt! Etter lange forberedelser begynner

Detaljer

Introduksjon Forberedelser Forsikring (Helse) Studiene

Introduksjon Forberedelser Forsikring (Helse) Studiene Introduksjon Vi er et ektepar som begge studerer geologi ved UiB, og som reiste ett semester til Montana State University. Dette var det siste (6.) semesteret i vår bachelorgrad ved UiB, vårsemesteret

Detaljer

Høgskolen i Sør- Trøndelag 7004 Trondheim Tlf. 73 55 97 40 RAPPORT ETTER UTENLANDSOPPHOLD. Silje M Johansen. Adresse: Oscar Wistingsvei 18

Høgskolen i Sør- Trøndelag 7004 Trondheim Tlf. 73 55 97 40 RAPPORT ETTER UTENLANDSOPPHOLD. Silje M Johansen. Adresse: Oscar Wistingsvei 18 Høgskolen i Sør- Trøndelag 7004 Trondheim Tlf. 73 55 97 40 RAPPORT ETTER UTENLANDSOPPHOLD Navn: Silje M Johansen Adresse: Oscar Wistingsvei 18 Postnr: 7020 E-post: silmaj@online.no Utdanning (sett kryss):

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

Utvekslingsrapport ESC Rennes School of Business

Utvekslingsrapport ESC Rennes School of Business Utvekslingsrapport ESC Rennes School of Business Av Rakel Foss Aass og Ida Seljeskog Våren 2010 reiste vi to bachlorstudenter fra NHH til Rennes, nordvest i Frankrike. Begge valgte skolen på grunn av dens

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

STUDIER MED STØTTE (SMS)

STUDIER MED STØTTE (SMS) STUDIER MED STØTTE (SMS) Campus Kristiansand Årsrapport 2013 Veileder: Heidi T. Munksgaard Innledning: Studier med støtte(sms) startet opp på Campus Kristiansand i august 2009. Foreløpig er det bare en

Detaljer